KC460LN | Black&Decker KC460LN SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

Powerful Solutions
TM
666444-98 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KC460LN
2
‫עברית‬
‫פחת‪ .‬שימוש במפסק פחת מקטין את סכנת ההתח־‬
‫שמלות‪.‬‬
‫ייעוד‬
‫המברגה הקומפקטית שלך מתוצרת חברת בלק אנד דקר‬
‫)‪ (Black & Decker‬תוכננה לצורך ישומי הברגת ברגים‬
‫וקידוח בעץ‪ ,‬מתכת ופלסטיק‪ .‬כלי זה מיועד לשימוש ביתי‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרות כלליות לכלים חשמליים‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות‪.‬‬
‫אי‪-‬ציות לאזהרות המפורטות להלן עלול לגרום‬
‫להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית‬
‫חמורה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמור על כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‪ .‬המונח‬
‫"כלי חשמלי" המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס‬
‫לכלי העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות‬
‫כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .1‬בטיחות באזור העבודה‬
‫א‪ .‬שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי‬
‫עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬אל תפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה בה קיימים‬
‫אדים נפיצים כגון בקרבת נוזלים‪ ,‬גזים או אבק‬
‫דליקים‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים‬
‫להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים חש־‬
‫מליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה‬
‫של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל‬
‫אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי‬
‫עבודה חשמליים מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים‬
‫מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים‪ ,‬כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'‪ .‬סכנת‬
‫ההתחשמלות גדלה אם גופך מאורק‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי לחות‬
‫גבוהה‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪,‬‬
‫משיכתו או הוצאת התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים‬
‫ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים‬
‫יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש תחת כיפת‬
‫השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני‪ ,‬במקו־‬
‫מות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום לח‬
‫מאוד‪ ,‬השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי מפסק‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור‬
‫על עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול‬
‫דעת‪ .‬אסור להפעיל כלי עבודה חשמלי אם אתה‬
‫עייף או נמצא תחת השפעה של סמים‪ ,‬אלכוהול או‬
‫תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן‬
‫הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית‬
‫חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה‬
‫או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא‬
‫במצב מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח ו‪/‬או‬
‫לערכת הסוללות‪ ,‬הרמת הכלי ו‪/‬או נשיאתו‪ .‬נשיאת‬
‫הכלי כשאצבעך על המתג או חיבור הכלי לרשת הח־‬
‫שמל כשמתג ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים‬
‫מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר את מפתח ההידוק או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד‬
‫אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי‬
‫משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל מאפ־‬
‫שרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים בלתי‬
‫צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים‬
‫או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש וכפפות‬
‫מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער‬
‫ארוך עלולים להיתפס בחלקים סובבים‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואיסוף‬
‫של אבק‪ ,‬ודא שהם מחוברים לכלי ושנעשה בהם‬
‫שימוש יעיל‪ .‬שימוש במערכות לאיסוף האבק מפחית‬
‫את הסכנות הקשורות באבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירת הכלי החשמלי‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה המתאים‬
‫ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן‬
‫טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו‬
‫הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל‬
‫ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט‬
‫בפעולתו באמצעות המתג הוא מסוכן וחובה לתקן‬
‫אותו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או ממארז הסוללות‬
‫לפני ביצוע כוונונים‪ ,‬החלפת אביזרים או אחסנת‬
‫הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת‬
‫ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק‬
‫מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם‬
‫•‬
‫מכירים היטב את כלי העבודה החשמליים או שלא‬
‫קראו חוברת הוראות זו להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי‬
‫עבודה חשמליים על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים‬
‫וחסרי הכשרה מתאימה היא מסוכנת‪.‬‬
‫ה‪ .‬תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור‬
‫ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‬
‫או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה‬
‫התקינה של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי‬
‫לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה‬
‫חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ו‪ .‬שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט‬
‫בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים‬
‫כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫ז‪ .‬השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו ובמקדחים‪ ,‬ראשי‬
‫הברגה וכו' על‪-‬פי הוראות אלה ובאופן שיועד עבור‬
‫כלי זה‪ ,‬תוך התחשבות בתנאי העבודה ובסוג הע־‬
‫בודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע‬
‫פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שימוש ושמירה על סוללות‬
‫בצע את הטעינה אך ורק באמצעות המטען שסופק‬
‫עם הכלי‪/‬המכשיר‪ .‬מטען המתאים לסוללה מסוג‬
‫מסוים עלול לגרום לשריפה בעקבות ניסיון לטעון סוללה‬
‫מסוג אחר‪.‬‬
‫הקפד להתקין בכלי עבודה חשמליים אך ורק את‬
‫מארזי הסוללות הייעודיות המיועדים להם‪ .‬שימוש‬
‫בסוג אחר של מארזי סוללות עלול לגרום לסכנת פגיעה‬
‫גופנית ושריפה‪.‬‬
‫כשמארז הסוללות אינו בשימוש‪ ,‬הרחק אותו מגופים‬
‫מתכתיים אחרים כגון מהדקי מתכת‪ ,‬מטבעות‪,‬‬
‫מפתחות‪ ,‬מסמרים‪ ,‬ברגים או חלקי מתכת קטנים‬
‫אחרים שעלולים לגרום לקצר בין מגעי הסוללה‪.‬‬
‫קיצור מגעי הסוללה עלול לגרום לכוויות או לשריפה‪.‬‬
‫במצבים חריגים וקיצוניים‪ ,‬נוזל עלול לדלוף מתוך‬
‫הסוללה‪ .‬הימנע מכל מגע‪ .‬במקרה של מגע‪ ,‬שטוף‬
‫מיד את המקום במים‪ .‬אם הנוזל בא במגע עם העי־‬
‫ניים‪ ,‬בנוסף לשטיפה פנה לקבלת סיוע רפואי‪ .‬נוזל‬
‫המותז מתוך הסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות‪.‬‬
‫רעידות‬
‫ערכי הרעידות המוצהרים בנתונים הטכניים והצהרת הת־‬
‫אימות נמדדו על‪-‬פי שיטת בחינה תקנית המפורטת בתקן‬
‫‪ EN 60745‬וניתן להשתמש בהם לצורך השוואה בין כלי‬
‫עבודה שונים‪ .‬ניתן גם להשתמש בערך הרעידות המוצהר‬
‫לצורך הערכה ראשונית של החשיפה‪.‬‬
‫אזהרה! ערך עצמת הרעידות במהלך שימוש בפועל‬
‫של הכלי יכול להיות שונה מהערך המוצהר‪ ,‬על‪-‬פי אופן‬
‫השימוש בכלי‪ .‬עצמת הרעידות עלולה לעלות מעבר לרמה‬
‫המצוינת‪.‬‬
‫כשמעריכים את החשיפה לרעידות לצורך קביעת אמצעי‬
‫הבטיחות הדרושים על‪-‬פי ‪ EC/2002/44‬לצורך הגנה על‬
‫עובדים המשתמשים דרך קבע בכלי עבודה חשמליים‪ ,‬יש‬
‫להתחשב בהערכה של החשיפה לרעידות‪ ,‬תנאי העבודה‬
‫בפועל ואופן השימוש בכלי‪ ,‬כולל התחשבות בכל חלקי‬
‫מחזור העבודה‪ ,‬כמו למשל משכי הזמן שפעולת הכלי‬
‫מופסקת והזמנים בהם הוא פועל במצב סרק בנוסף לשימוש‬
‫לביצוע עבודה בפועל‪.‬‬
‫‪ .6‬טיפול‬
‫א‪ .‬הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי‬
‫מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪,‬‬
‫זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטי־‬
‫חות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫תוויות על הכלי‬
‫אזהרות נוספות לכלים חשמליים‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫אזהרה! אזהרות בטיחות נוספות למברגות‬
‫ולמפתחות הולם‬
‫•‬
‫השתמש בציוד הגנה לאוזניים בזמן שימוש במפתח‬
‫הולם )פניאומטי או הידראולי(‪ .‬חשיפה לרעש בעצמה‬
‫גדולה עלולה לגרום לאיבוד כושר השמיעה‪.‬‬
‫השתמש בידיות המסופקות עם הכלי‪ .‬איבוד שליטה‬
‫עלול לגרום לפציעה‪.‬‬
‫השתמש במהדקים או בכל דרך מעשית אחרת‬
‫כדי לתמוך ולאבטח את החלק המעובד אל בסיס‬
‫יציב‪ .‬החזקת החלק המעובד ביד או צמוד אל גופך‬
‫משאירה אותו במצב בלתי יציב ואתה עלול לאבד את‬
‫השליטה‪.‬‬
‫לפני קידוח‪/‬הברגה בקירות‪ ,‬רצפות או תקרות חובה‬
‫לבדוק את המיקום של חיווט וצינורות‪.‬‬
‫כלי זה אינו מיועד לשימושם של אנשים )כולל ילדים(‬
‫בעלי כישורים פיזיים‪ ,‬חישתיים או שכליים ירודים‪ ,‬או‬
‫חסרי ניסיון וידע בהפעלת הכלי‪ ,‬אלא אם קיים עליהם‬
‫פיקוח וניתנו להם הסברים והדרכה על הפעלת הכלי‬
‫על‪-‬ידי אדם האחראי לבטיחותם‪ .‬יש להשגיח על ילדים‬
‫כדי לוודא שהם לא ישחקו עם הכלי‪.‬‬
‫ייעוד המברגה מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬שימוש‬
‫באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או ביצוע פעולה כלשהי‬
‫עם כלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות זו עלולים‬
‫לגרום לסכנת פגיעה גופנית ו‪/‬או נזק לרכוש‪.‬‬
‫אזהרה! המשתמש חייב לקרוא את חוברת ההור־‬
‫אות כדי להפחית את סכנת הפגיעה הגופנית‪.‬‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים כאשר‬
‫עליך לבצע עבודה בה הבורג‪/‬אמצעי ההידוק עלול‬
‫לגעת במוליכים נסתרים או בכבל החשמלי של הכלי‬
‫עצמו‪ .‬מגע של הבורג‪/‬אמצעי ההידוק במוליך חשמלי‬
‫"חי" עלול לגרום לחישמול חלקי המתכת החשופים של‬
‫הכלי ולחשמל את המפעיל‪.‬‬
‫הנחיות בטיחות נוספות לסוללות ולמטענים‬
‫סוללות‬
‫• אסור בהחלט לפתוח סוללה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫• אסור להרטיב את הסוללה במים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫המטען יפסיק לפעול באופן אוטומטי כאשר‬
‫טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי‪ .‬במצב זה לא‬
‫ניתן להפעיל את המטען‪ .‬יש לנתק את היחידה‬
‫ממקור המתח ולהביא אותה לתחנת שירות‬
‫מוסמכת לתיקון‪.‬‬
‫• אסור לחשוף את הסוללה לחום‪.‬‬
‫• אל תאחסן סוללות במקום בו הטמפרטורה עלולה‬
‫לעלות מעל ‪.40°C‬‬
‫• טען את הסוללה רק כשטמפרטורת הסביבה בין ‪10°C‬‬
‫לבין ‪.40°C‬‬
‫• טען את הסוללה רק באמצעות מטען הסוללות שסופק‬
‫עם הכלי‪.‬‬
‫• כאשר יש לגרוט את הסוללות עליך לפעול על‪-‬פי ההו־‬
‫ראות המפורטות בנושא "הגנה אל איכות הסביבה"‪.‬‬
‫• אסור לגרום נזק לסוללות או לעוות אותן על‪-‬ידי ניקוב‬
‫או חבטות‪ ,‬מכיוון שטמון בכך סיכון של שריפה ופגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫• אל תנסה לטעון סוללות פגומות או שנגרם להן נזק‪.‬‬
‫• בתנאים קשים במיוחד‪ ,‬הסוללה עלולה לדלוף‪ .‬כאשר‬
‫אתה מבחין בנוזל על הסוללה‪ ,‬נגב בזהירות את הנוזל‬
‫באמצעות מטלית‪ .‬מנע מגע עם עור הגוף‪.‬‬
‫• במקרה של מגע בעור הגוף או בעיניים‪ ,‬פעל על‪-‬פי‬
‫ההוראות הבאות‪.‬‬
‫אזהרה! נוזל הסוללה עלול לגרום לפגיעות גופניות או לנזק‬
‫לרכוש‪ .‬במקרה של מגע עם העור‪ ,‬שטוף מיד את המקום‬
‫במים‪ .‬במקרה של התפתחות אדמומיות‪ ,‬כאב או גירוי‪ ,‬פנה‬
‫באופן מידי לקבלת סיוע רפואי‪ .‬במקרה של מגע עם העיניים‪,‬‬
‫שטוף מיד במים נקיים ופנה לקבלת סיוע רפואי‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫מטען זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול; לכן אין‬
‫צורך במוליך ארקה‪ .‬הקפד תמיד לבדוק שמתח‬
‫המקור מתאים למתח ההפעלה הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי‪.‬‬
‫אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה להחליפו על‪-‬ידי‬
‫היצרן או באמצעות תחנת שירות מורשית של בלק‬
‫אנד דקר‪ ,‬כדי להימנע מסיכונים‪.‬‬
‫• אזהרה! אסור בהחלט לנסות להחליף את מטען הסו־‬
‫ללות ולחבר את הסוללה לטעינה בשקע מתח רגיל‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫בורר קדימה‪/‬אחורה‬
‫מחזיק כלי‬
‫נורית ‪LED‬‬
‫ציור ‪A‬‬
‫‪ .5‬מטען‬
‫‪ .6‬שקע המטען‬
‫מטענים‬
‫המטען מתוכנן למתח מסוים‪ .‬הקפד תמיד לבדוק שמתח‬
‫המקור מתאים למתח ההפעלה הרשום על לוחית הזיהוי‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לנסות להחליף את מטען הסוללות‬
‫ולחבר את הסוללה לטעינה בשקע מתח רגיל‪.‬‬
‫• השתמש במטען הסוללות מתוצרת בלק אנד דקר רק‬
‫לטעינת הסוללה בכלי שלמענו הוא סופק‪ .‬סוללות אח־‬
‫רות עלולות להתפוצץ‪ ,‬לגרום לפגיעה גופנית ונזק‪.‬‬
‫• אסור בהחלט לנסות לטעון סוללות שאינן מיועדות‬
‫לטעינה חוזרת‪.‬‬
‫• אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה להחליפו על‪-‬ידי‬
‫היצרן או באמצעות תחנת שירות מורשית של בלק‬
‫אנד דקר‪ ,‬כדי להימנע מסיכונים‪.‬‬
‫• החלף מיד כבל שהתגלה בו נזק‪.‬‬
‫• אסור להרטיב את מטען הסוללות במים‪.‬‬
‫• אסור לפתוח את המטען‪.‬‬
‫• אסור להחדיר אל המטען כל חפץ שהוא‪.‬‬
‫• במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר‪/‬הכלי‪/‬הסוללות צריכים‬
‫להימצא במקום מאוורר היטב‪.‬‬
‫התקנה והסרה של מקדח‪/‬ראש הברגה )ציור ‪(B‬‬
‫בכלי זה ניתן להשתמש במקדחים ובראשי הברגה בעלי‬
‫קנה משושה ‪ 6.35‬מ"מ )‪.("1/4‬‬
‫• לצורך התקנת מקדח‪/‬ראש הברגה‪ ,‬הכנס את קנה‬
‫המקדח‪/‬ראש ההברגה למחזיק )‪.(3‬‬
‫• לצורך הסרת מקדח‪/‬ראש הברגה‪ ,‬הוצא את קנה‬
‫המקדח‪/‬ראש ההברגה מן המחזיק )‪.(3‬‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! הנח לכלי לבצע את העבודה בקצב המתאים לו‪.‬‬
‫אל תעמיס אותו בעומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫• לפני השימוש הראשון‪ ,‬חובה לטעון את הסוללה למשך‬
‫‪ 9‬שעות לפחות‪.‬‬
‫טעינת הסוללה )ציור ‪(C‬‬
‫• הכנס את תקע המטען )‪ (6‬אל המחבר )‪.(7‬‬
‫• חבר את המטען לרשת החשמל )‪.(5‬‬
‫• השאר את הכלי מחובר אל המטען למשך ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫במהלך הטעינה המטען עשוי לזמזם ולהתחמם; זוהי תופעה‬
‫רגילה שאינה מעידה על תקלה כלשהי‪.‬‬
‫מכשיר זה מיועד לשימוש במקומות מקורים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫אזהרה! אל תטען את הסוללה כשטמפרטורת הסביבה‬
‫מתחת ל‪ 10°C‬או מעל ‪.40°C‬‬
‫שנאי מבודד למניעת התחשמלות‪ .‬מקור המתח‬
‫מבודד באופן חשמלי מצד המוצא של השנאי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחירת כיוון הסיבוב )ציור ‪(D‬‬
‫לקידוח ולהידוק ברגים‪ ,‬השתמש בסיבוב קדימה‪ .‬להרפיית‬
‫הידוק ברגים ולצורך שחרור מקדח שנתפס‪ ,‬השתמש‬
‫בסיבוב לאחור‪.‬‬
‫• לבחירת סיבוב קדימה‪ ,‬דחוף את מתג בורר סיבוב‬
‫קדימה‪/‬אחורה )‪ (2‬למצב קדימה‪.‬‬
‫• לבחירת סיבוב לאחור‪ ,‬דחוף את מתג בורר סיבוב‬
‫קדימה‪/‬אחורה )‪ (2‬למצב אחורה‪.‬‬
‫• לנעילת הכלי‪ ,‬הבא את מתג בורר כיוון סיבוב קדימה‪/‬‬
‫אחורה למצב המרכזי‪.‬‬
‫•‬
‫אביזרים וציוד עזר‬
‫ביצועי הכלי תלויים באביזר בו משתמשים‪ .‬האביזרים של‬
‫חברת בלק אנד דקר ושל חברת פיראנה מיוצרים על‪-‬פי תקני‬
‫איכות מתקדמים ותוכננו לשפר את ביצועי הכלי‪ .‬שימוש‬
‫באביזרים אלה יאפשר להפיק את המיטב מהכלי שלך‪.‬‬
‫בכלי זה ניתן להשתמש בראשי הברגה בעלי קנה משושה‬
‫‪ 6.35‬מ"מ )‪ .("1/4‬האביזרים מסדרת סופר‪-‬לוק של חברת‬
‫פיראנה תוכננו לשימוש עם כלי זה‪.‬‬
‫קידוח‪/‬הברגת ברגים‬
‫• בחר את כיוון הסיבוב הדרוש‪ ,‬קדימה או אחורה‪,‬‬
‫באמצעות מתג בורר סיבוב קדימה‪/‬אחורה )‪.(2‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪.(1‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג ההפעלה )‪.(1‬‬
‫תחזוקה‬
‫המכשיר‪/‬כלי שלך‪ ,‬המוזן בסוללות‪/‬או במתח רשת באמצעות‬
‫כבל הזנה‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון‬
‫של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪ .‬המטען שלך‬
‫אינו זקוק לתחזוקה כלשהי‪ ,‬למעט ניקוי סדיר‪.‬‬
‫תאורת ‪LED‬‬
‫תאורת ה‪ (LED (4-‬מופעלת באופן אוטומטי בעקבות לחיצה‬
‫על מתג ההפעלה‪ .‬תאורת ה‪ LED-‬תאיר בעקבות לחיצה על‬
‫מתג ההפעלה גם כאשר מתג בורר סיבוב קדימה‪/‬אחורה‬
‫)‪ (2‬במצב נעול )המצב המרכזי(‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה‪ ,‬הפסק את פעולת‬
‫הכלי והוצא את תקע ההזנה מרשת החשמל או הסר את‬
‫הסוללה מהכלי אם יש לו סוללה נפרדת‪ .‬אם הסוללה מובנית‬
‫בכלי‪ ,‬הפעל את הכלי ברציפות עד לריקונה המלא של הסו־‬
‫ללה‪ .‬נתק את המטען מן השקע שבקיר לפני ניקויו‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את חריצי האוורור של הכלי ושל‬
‫המטען באמצעות מברשת רכה או מטלית יבשה‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את בית המנוע באמצעות מטלית‬
‫לחה‪ .‬אל תשתמש בתכשיר ניקוי שוחק או על בסיס‬
‫של ממס‪.‬‬
‫• פתח את התפסנית מדי פעם והקש עליה כדי לסלק‬
‫את האבק שהצטבר בחלקה הפנימי )אם קיימת(‪.‬‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫הברגת ברגים‬
‫• השתמש תמיד בראש הברגה מהסוג והמידה המת־‬
‫אימים לעבודה שעליך לבצע‪.‬‬
‫• אם קשה להדק את הברגים‪ ,‬נסה ליישם עליהם מעט‬
‫נוזל רחיצת כלים או סבון כחומר סיכה‪.‬‬
‫• השתמש בנועל הכוש כדי להרפות את ההידוק של בר־‬
‫גים המהודקים בכוח רב או להידוק חזק של ברגים‪.‬‬
‫• החזק תמיד את הכלי ואת ראש ההברגה בקו ישר עם‬
‫הבורג‪.‬‬
‫• כשמבריגים בעץ‪ ,‬מומלץ לקדוח קדח מוביל בעומק‬
‫השווה לאורך הבורג‪ .‬קדח מוביל מסייע לחדירת הבורג‬
‫ומונע סדקים או עיוות של העץ‪ .‬המידה המיטבית של‬
‫הקדח המוביל מפורטת בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫• כשמבריגים בעץ קשה‪ ,‬מומלץ לקדוח גם קדח מרווח‬
‫בעומק השווה למחצית אורך הבורג‪ .‬המידה המיטבית‬
‫של קדח המרווח מפורטת בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫קוטר קדח‬
‫מוביל‪Ø‬‬
‫)עץ רך(‬
‫מידת הבורג‬
‫קדח מרווח‬
‫קוטר קדח‬
‫מוביל‪Ø‬‬
‫)עץ קשה(‬
‫‪ 3.6‬מ"מ‬
‫‪ 2.5‬מ"מ‬
‫‪ 2.0‬מ"מ‬
‫מס' ‪ 3.5) 6‬מ"מ(‬
‫‪ 4.5‬מ"מ‬
‫‪ 3.0‬מ"מ‬
‫‪ 2.5‬מ"מ‬
‫מס' ‪ 4) 8‬מ"מ(‬
‫‪ 5.0‬מ"מ‬
‫‪ 3.5‬מ"מ‬
‫‪ 3.0‬מ"מ‬
‫מס' ‪ 5) 10‬מ"מ(‬
‫השתמש במדגש כדי ליצור שקע להתחלת קידוח‬
‫במרכז החור המיועד כדי לשפר את הדיוק‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך‬
‫מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל‬
‫תשליך אותו לאשפה הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד‬
‫של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪.‬‬
‫חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר‬
‫מסייעים למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את‬
‫הדרישה לחומרי גלם בסיסיים‪.‬‬
‫קידוח‬
‫• הפעל לחץ קל על הכלי‪ ,‬בקו ישר עם המקדח‪.‬‬
‫• רגע לפני שקצה המקדח חודר ועובר את החלק הנקדח‪,‬‬
‫הפחת את הלחץ על הכלי‪.‬‬
‫• השתמש בגוש עץ כדי לתמוך ולהגן על הצד האחורי של‬
‫החלק הנקדח‪ ,‬אם פני השטח בסביבת הקדח עלולים‬
‫להיסדק‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל‬
‫למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף‬
‫ומיחזור של מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי‬
‫‪6‬‬
‫השירות שלהם‪ .‬כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך‬
‫לכל תחנת שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת על‪-‬פי תקן ‪ EN 60745‬היא‪:‬‬
‫לחץ הקול )‪ ,(LpA) 58.9 dB(A‬תחום סטייה )‪,(K) 3 dB(A‬‬
‫עצמת הרעש) ‪ ,(L WA) 69.9 dB(A‬תחום סטייה ) ‪K‬‬
‫‪3 dB(A‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫ערכי רעידות כוללים )סך וקטורי תלת‪-‬צירי( לפי תקן‬
‫‪:EN 60745‬‬
‫קידוח במתכת ‪ ah, D 0.979‬מ‪/‬שנ‪ ,2‬תחום סטייה ‪K 1.5‬‬
‫מ‪/‬שנ‪ ,2‬הברגה ללא הקשה ‪ ah, S 0.247‬מ‪/‬שנ‪ ,2‬תחום‬
‫‪2‬‬
‫סטייה ‪ K 1.5‬מ‪/‬שנ‬
‫סוללות‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו‬
‫בשם חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫כשהסוללה אינה נטענת יותר וסיימה את‬
‫חייה‪ ,‬עליך לסלק אותה תוך שמירה על איכות‬
‫הסביבה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת‬
‫מוצרי צריכה‬
‫‪Spennymoor, County Durham‬‬
‫‪DL16 6JG, United Kingdom‬‬
‫‪15-10-2009‬‬
‫אל תקצר בין קוטבי הסוללה‪.‬‬
‫אסור לשרוף סוללה‪/‬מארזי סוללות או לזרוק אותם‬
‫לאש מכיוון שהתוצאות עלולות להיות פיצוץ ופגיעות‬
‫גופניות‪.‬‬
‫המשך להפעיל את הכלי עד לריקון מלא של הסוללה‬
‫ולאחר מכן הסר אותה מהכלי‪.‬‬
‫הסוללות ניתנות למיחזור‪ .‬אחסן את הסוללה באריזה‬
‫מתאימה כדי להבטיח שהדקי הסוללה לא יוכלו להת־‬
‫קצר‪ .‬הבא את הסוללה לכל תחנת שירות מורשית או‬
‫לתחנת מיחזור מקומית‪.‬‬
‫אחריות‬
‫חברת בלק אנד דקר בטוחה באיכות הגבוהה של מוצריה‬
‫ומספקת אחריות יוצאת מן הכלל‪ .‬הצהרת אחריות זו מתוו־‬
‫ספת על הזכויות שלך על‪-‬פי דין ואינה גורעת מהן מאומה‪.‬‬
‫אחריות זו תקפה בכל המדינות החברות באיחוד האירופאי‬
‫וכן באזור הסחר החופשי האירופאי‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫אם מוצר של בלק אנד דקר מתקלקל כתוצאה מחומרי ייצור‬
‫פגומים‪ ,‬ייצור לקוי או חוסר תאימות בתוך ‪ 24‬חודשים‬
‫מתאריך הרכישה‪ ,‬חברת בלק אנד דקר תחליף חלקים‬
‫פגומים‪ ,‬תתקן מוצרים שפעלו בתנאי עבודה סבירים או‬
‫תחליף מוצרים כאלה כדי להבטיח גרימת אי‪-‬נוחות מזערית‬
‫ללקוח‪ ,‬אלא אם‪:‬‬
‫• המוצר שימש לצורך מסחרי‪ ,‬מקצועי או למטרות‬
‫השכרה‪.‬‬
‫• המוצר הופעל שלא כהלכה או הוזנח‪.‬‬
‫• נזק נגרם למוצר כתוצאה מגופים זרים‪ ,‬חומרים זרים‬
‫או במקרה של תאונה‪.‬‬
‫• בוצע ניסיון תיקון של המכשיר על‪-‬ידי מי שאינו שייך‬
‫לתחנת שירות מוסמכת על‪-‬ידי חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫‪KC460LN‬‬
‫מתח‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫מומנט עצירה פתאומית‬
‫מומנט מקסימלי‬
‫מחזיק מקדח‪/‬ראש הברגה‬
‫משקל‬
‫וולט ז"י‬
‫סל"ד‬
‫ניוטון‪-‬מ'‬
‫ניוטון‪-‬מ'‬
‫מ"מ‬
‫ק"ג‬
‫‪3.6‬‬
‫‪180‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪("1/4) 6.35‬‬
‫‪0.4‬‬
‫סוללה‬
‫מתח‬
‫סוג הסוללה‬
‫קיבול באמפר‪-‬שעה‬
‫וולט ‪3.6‬‬
‫‪Li-Ion‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מתח כניסה‬
‫משך טעינה מקורב‬
‫משקל‬
‫‪230 VAC‬‬
‫שעה ‪12‬‬
‫ק"ג ‪0.13‬‬
‫מטען‬
‫לתביעת שירות במסגרת אחריות זו‪ ,‬עליך להציג את‬
‫חשבונית הרכישה למוכר המכשיר או לגורם המוסמך לתקן‬
‫אותו‪ .‬תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪KC460LN H1‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Decker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪EC/98/37 :‬‬
‫)עד ‪) EC/2006/42 ,(28/12/2009‬מ‪,(29/12/2009 -‬‬
‫‪EN 60745‬‬
‫בקר באתר שלנו ‪www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫כדי לרשום מוצר בלאק אנד דקר חדש וכדי להתעדכן‬
‫במוצרים חדשים ובהצעות מיוחדות‪ .‬מידע נוסף על המו־‬
‫תג בלאק אנד דקר ועל מגוון המוצרים שלנו זמין באתר‬
‫‪.www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫‪zst00120610 - 16-02-2010‬‬
‫‪7‬‬
8
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
10/05
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising