DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

533222-16 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DE9135
1. ábra
2. ábra
A
2
B
DE9135 TÖLTŐ
Gratulálunk!
Köszönjük,hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Kimeneti
Akkumulátor típusa
Töltőáram
névleges módban
cellakiegyenlítő módban
szintentartó módban
Töltési idő
1,3 Ah-s akkuk
2,0 Ah-s akkuk
2,6 Ah-s akkuk
3,0 Ah-s akkuk
Súly
Biztosítékok
Európa
E.K. és Írország
Vváltakozó
Vegyenáram
DE9135
230
7,2/–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
perc
perc
perc
perc
kg
26
40
52
60
0,62
230 V-os szerszámok, 10 amper, hálózati
230 V-os szerszámok, 13 amper,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
VIGYÁZAT: Szimbólum nélkül olyan
potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl,
amely anyagi károkkal járhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DE9135 típusú akkumulátortöltő
biztonsági és használati útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőre,
az akkumulátorra, és az akkumulátoros
készülékre vonatkozó minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 Volt. Ne manipulálja jól vezető
tárggyal. Ez akár halálos áramütéssel
is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyi sérülést és anyagi kárt
okozhat.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt töltő
belsejében lévő töltőérintkezők között
idegen anyag zárlatot okozhat. A töltő
nyílásaitól távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat, például
(a teljesség igénye nélkül) acélforgács,
alufólia és egyéb fémrészecskék.
Mindig húzza ki a töltőt a konnektorból,
3
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők kizárólag DEWALT
akkumulátorok töltésére készültek. Minden
más célú felhasználás tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. Nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőkibocsátó forrástól távolra
helyezze a töltőt. A töltő a készülékház tetején
és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy hivatalos
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne szedje szét, hanem jutassa el
egy hivatalos márkaszervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
a töltőből az akkumulátort, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szokványos 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
4
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül
játszani a termékkel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját
és feszültségét. A töltők és akkumulátorok
kompatibilitását a kézikönyv végén lévő
táblázatban találja.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a töltőt és
az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot [105° F] (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
Soha semmilyen okból ne próbálja
kibontani az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, ne tegye
a töltőbe. Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás végett vissza kell
juttatni a szervizközpontba.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja kibontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás végett vissza kell
juttatni a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Ha a töltőt nem
használja, az oldalára fektetve olyan
stabil felületre helyezze, ahol nem
fenyegeti a felborulás vagy leesés
veszélye. Némelyik nagy méretű
akkumulátorral felszerelt szerszám
felfelé fordítva is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL-FÉMHIDRID (NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat.
• Az akkumulátor az szélsőséges környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
valamennyire szivároghat. Ez nem jelent
hibát.
Viszont, ha a külső szigetelő burok törött:
a. és az akkumulátorból folyadék került
a bőrére, azonnal mossa néhány percen át
szappanos vízzel.
b. és az akkumulátorból folyadék került
a szemébe, öblítse legalább 10 percig tiszta
vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget.
(Egészségügyi megjegyzés: A folyadék
25-35%-os káliumhidroxid oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítiumion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit szerves karbonátokat és lítiumsókat
tartalmaz.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátorfolyadék meggyulladhat.
Akkumulátor kupak (2. ábra)
Az akkumulátorhoz mellékelt védőkupak védi
a töltőről leválasztott akkumulátor érintkezőit.
Védőkupak nélkül az akkumulátor pólusait kilazult
fémtárgyak rövidre zárhatják, ami tüzet okozna és
megrongálná az akkumulátort.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
pólusairól, mielőtt azt a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (2A ábra).
2. Miután kivette az akkumulátort a töltőből
vagy a szerszámból, a védőkupakot rögtön
helyezze fel a pólusaira (2B ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak a helyén
van, mielőtt az akkumulátort eltenné
a helyére vagy a kezében hordozná.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor
miatt.
Ne manipulálja jól vezető tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátort töltsön
vele; más akkumulátor felrobbanhat,
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
5
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
NiMH, a NiCd+ és a lítium ion
akkumulátorokat ne dobja tűzbe.
NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
teljesen feltöltve
késleltetés meleg/hideg
akkumulátor miatt
cserélje ki az akkumulátort
hiba
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyes celláinak töltöttségét egyenlíti ki, az
akkumulátor csúcskapacitásánál. Az akkumulátort
hetente vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor
már nem nyújt megfelelő teljesítményt.
Lítium-ion akkumulátorok töltéséhez.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja az akkumulátort
legalább 8 órás időtartamra a töltőben.
A töltési időtartamokat lásd a műszaki
adatoknál.
Késleltetés hideg/meleg
akkumulátor miatt
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülék
burkolatába, az adattábla alá van nyomtatva!
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Akkumulátortöltők
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a hideg/meleg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay),
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az
akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el.
A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra
kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot
biztosít az akkumulátornak.
TELJES LEMERÜLÉS ELLENI VÉDELEM
A töltő használata előtt feltétlenül olvasson el
minden biztonsági utasítást.
A szerszámokkal való használat során az
akkumulátor védve van a teljes lemerülés ellen.
Töltési folyamat
Javaslatok a tároláshoz
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 volt. Ne manipulálja jól vezető
tárggyal. Ez akár halálos áramütéssel
is járhat.
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt a megfelelő
konnektorba.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltésjelző) fény folyamatosan villogni fog,
jelezve, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy benn is hagyhatja
a töltőben.
6
1. Legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől vagy hidegtől
védett tárolóhely.
2. Az akkumulátor és a töltő minden károsodás
nélkül hosszabb ideig tárolható. Megfelelő
körülmények között 5 évig vagy annál tovább
is tárolható.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást a töltőn vagy
annak bármelyik alkatrészén. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DE9135 típusú töltővel 7,2 – 18 V feszültségű
NiCd, NiMH vagy Li-Ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy vannak
kialakítva, hogy a lehető legegyszerűbben
kezelhetők legyenek.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a töltőhöz. Ha a szerszámot
kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson
számára felügyeletet.
KARBANTARTÁS
Ezt a terméket a felhasználó nem tudja javítani.
A töltőben nincsenek felhasználó által javítható
alkatrészek. A készüléket márkaszervizben kell
javíttatni a statikus elektromosságra érzékeny
belső alkatrészek sérülésének elkerülése
érdekében.
Az Ön DEWALT szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Elektromos biztonság
Ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Az ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Ha a készülék tápkábele sérült, cseréltesse
ki a gyártóval, eladás utáni szolgálatunkkal
vagy hasonlóan képzett és/vagy felhatalmazott
személlyel.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződéseket és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémes kefével
távolíthatja el. Vizet vagy tisztítószeroldatot ne használjon a tisztításhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót vegyen igénybe
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasznlálását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
hogy új termék vásárlásakor a kereskedő vállalja
az elhasznált termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
7
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
címéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
Emellett a hivatalos DEWALT márkaszervizek
listája, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink
és az elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, melyeket korábban könnyen
el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A NiCd, NiMH ÉS Li-Ion cellák
újrahasznosíthatóak. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
A TÖLTŐVEL KOMPATIBILIS AKKUMULÁTOROK
A KÖVETKEZŐK:
DE9057 7,2 V
DE9084 7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062 9,6 V
DE9061 9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
zst00244799 - 11-09-2014
8
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
10
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
11
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising