SMS254 | Black&Decker SMS254 MITRE SAW instruction manual

402011-92 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
SMS254
(SMS500)
1
2
3
26
25
24
4
5
23
22
6
21
7
20
19
8
9
18
16
17
15
14 13 12
10
11
27
28
36
35
29
34
30
31
32
6
33
A
16
11
2
45
30
15
38
30
0
39
9
40
11
B
41
10
C
22
20
34
E
D
21
42
34
43
0
1
1
2
2
0
0
3
1
4
3
2
4
4
7
3
5
5
8
6
9
4
6
7
10
3
1
2
5
6
7
45
15
0
8
30
6
30
5
8
7
9
11
12
3
9
G
23
10
8
F
44
5
8
6
9
7
10
45
8
45
30
46
45
44
H
I
47
48
1
3
30
K
J
2
47
49
33.9°
L
M
31.6°
4
5
50
N
O
51
36
35
26
P
52
Q
34
53
R
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Ferăstrăul circular cu funcţie de culisare Black&Decker
a fost conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor
plastice şi exclusiv a metalelor neferoase.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
b.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
e.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
soanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
Luaţi în considerare utilizarea unor lame cu zgomot
redus, special concepute.
♦
Selectaţi lama corectă pentru materialul de debitat.
♦
Acest ferăstrău circular cu funcţie de culisare
Black&Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice şi exclusiv a metalelor
neferoase.
♦
Nu utilizaţi această unealtă fără ca apărătoarea să
fie montată pe poziţie. Nu utilizaţi utilajul în cazul
în care apărătoarea nu funcţionează sau nu este
întreţinută în mod corespunzător.
♦
Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci când
efectuaţi tăieturi oblice.
♦
Ţineţi zona din jurul utilajului bine întreţinută şi
liberă de materiale nefolositoare, de ex. aşchii sau
bucăţi rezultate în urma debitării.
♦
Asiguraţi-vă cp utilajul şi zona de lucru sunt dotate
cu sistem de iluminare general sau local corespunzător.
♦
Nu permiteţi persoanelor neinstruite să utilizeze
acest utilaj.
♦
Asiguraţi-vă că lama este montată corect înainte de
utilizare. Asiguraţi-vă cp lama se roteşte în direcţia
corectă. Păstraţi lama ascuţită.
♦
Respectaţi viteza maximă marcată pe lama ferăstrăului.
♦
Laserul montat nu trebuie să fie înlocuit niciodată
cu un alt tip de laser. Reparaţiile asupra laserului
trebuie să fie efectuate de către agenţi de reparaţii
autorizaţi sau de către personalul de service Black
& Decker.
♦
Deconectaţi utilajul de la priza de alimentare înainte
de a efectua orice operaţii de întreţinere sau la
schimbarea lamei.
♦
Nu efectuaţi niciodată operaţii de curăţare, întreţinere, îndepărtare de resturi sau alte părţi ale piesei
de prelucrat din zona de lucru în timp ce utilajul este
în funcţiune şi atunci când capul ferăstrăului nu se
află în poziţia de repaus.
♦
Atunci când este posibil, montaţi întotdeauna
utilajul pe un banc,
♦
Fixaţi piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată
cu un dispozitiv de prindere sau cu o menghină este
mult mai sigură decât dacă este ţinută cu mâna.
♦
Prindeţi întotdeauna bine piesa de prelucrat. Nu
lucraţi cu piese care sunt prea mici pentru a putea
fi fixate deoarece, în acest caz, distanţa între mâini
şi lama rotativă este prea mică. Utilizaţi întotdeauna
un suport suplimentar atunci când tăiaţi piese de
prelucrat lungi.
♦
Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi toate
mânerele sunt strânse înainte de a începe orice
operaţiune.
♦
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără inserţia mesei.
♦
Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona lamei
atunci când ferăstrăul este conectat la sursa de
alimentare.
♦
Nu încercaţi niciodată să opriţi brusc un utilaj în
funcţiune prin blocarea lamei cu o unealtă sau prin
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o
persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru ferăstraie circulare.
♦
Nu utilizaţi lame de ferăstrău crăpate, îndoite,
deteriorate sau deformate.
♦
Înlocuiţi inserţia mesei când se uzează.
♦
Nu utilizaţi lame de diametru mai mare sau mai mic
decât cel recomandat. Pentru categoria adecvată
a lamelor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi
exclusiv lamele menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
♦
Nu utilizaţi lame de mare viteză din oţel (HSS).
♦
Purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi lamele de
ferăstrău sau materiale aspre (lamele trebuie să
fie transportate într-un suport adecvat atunci când
este posibil).
♦
Utilizaţi sacul de praf din dotare când tăiaţi lemne.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că per-
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
serviciul clienţi Black & Decker pentru a afla care
este cel mai apropiat agent de service.
alte mijloace; astfel se pot produce accidente grave
neintenţionate.
Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultaţi manualul de instrucţiuni. Utilizarea improprie a unui
accesoriu poate cauza deteriorări.
Nu utilizaţi niciun fel de discuri abrazive.
Ridicaţi lama din inserţia mesei din piesa de prelucrat înainte de a elibera întrerupătorul de pornire/
oprire.
Nu fixaţi obiecte ca pană în ventilator pentru a bloca
axul motorului.
Apărătoarea lamei de pe ferăstrău se va ridica în
mod automat atunci când braţul este coborât; va
coborî peste lamă atunci când braţul este ridicat.
Apărătoarea poate fi ridicată manual la montarea
sau demontarea lamelor de ferăstrău sau la inspectarea ferăstrăului. Nu ridicaţi manual apărătoarea
lamei dacă utilajul nu este deconectat.
Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire a motorului sunt curate şi lipsite de aşchii.
Nu lucraţi cu materiale ce conţin azbest.
Azbestul este considerat cancerigen.
Nu deterioraţi niciodată semnele de avertizare de
pe unealta electrică.
Nu vă aşezaţi niciodată pe unealta electrică. Pot
surveni vătămări grave atunci când unealta electrică este răsturnată sau când se intră în contact
cu lama ferăstrăului.
Nu atingeţi lama ferăstrăului imediat după utilizare,
lăsaţi-o să se răcească. Lama ferăstrăului devine
foarte fierbinte în timpul utilizării.
Înaintaţi cu lama ferăstrăului pe piesa de prelucrat
numai atunci când unealta este pornită. În caz
contrar, există pericolul de recul atunci când lama
se blochează în piesa de prelucrat.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Nu poziţionaşi niciodată mâinile în apropierea
zonei de tăiere. Ţineţi mâinile în afara zonei ce nu
trebuie să fie atinsă, ce include toată masa şi care
este etichetată cu simbolurile „Nu atingeţi”.
Pentru a evita vătămările produse de materialele
proiectate, deconectaţi ferăstrăul pentru a preveni
pornirea accidentală şi apoi îndepărtaţi materialele
mici.
Înainte de utilizare şi după fiecare operaţie de întreţinere, apărătoarea lamei trebuie să fie verificată
pentru a vă asigura că funcţionează corespunzător. Această verificare trebuie să fie efectuată cu
unealta oprită şi deconectată de la priză. Braţul
trebuie să fie ridicat şi coborât pentru a vă asigura
că apărătoarea acoperă lama şi că lama nu atinge
apărătoarea. Dacă apărătoarea nu funcţionează
corect, prevedeţi repararea uneltei dvs. electrice
de către un agent de reparaţii calificat. Contactaţi
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor ce
se rotesc
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate;
acestea sunt:
♦
Afectarea auzului.
♦
Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
♦
Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
♦
Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.
Avertisment! Dacă frâna electronică se defectează,
prevedeţi repararea uneltei dvs. electrice de către un
agent de reparaţii calificat. Contactaţi serviciul clienţi
Black & Decker pentru a afla care este cel mai apropiat
agent de service.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Acest laser se încadrează în clasa 1M conform cu IEC
608251:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de tip
diferit. În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeţi
repararea acestuia de către un agent de reparaţii autorizat. Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
♦
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
♦
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
♦
Nu instalaţi unealta în locuri unde fasciculul laser
poate trece la nivelul capului persoanelor.
♦
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Avertisment! Evitaţi contactul direct cu ochii. Laserul
emis atunci când ghidajul laser este pornit. Deconectaţi
întotdeauna ferăstrăul circular de la sursa de curent
înainte de efectuarea oricăror reglaje.
♦
Un indicator laser nu este o jucărie şi nu trebuie
să fie lăsat la îndemâna copiilor. Utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat poate conduce la
vătămări ireparabile ale ochilor.
♦
Orice reglaj efectuat pentru mărirea puterii laserului
este interzis. Nu se acceptă răspundere pentru daune ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni
de siguranţă.
♦
La utilizarea indicatorului laser, nu îndreptaţi
fasciculul laser spre persoane şi/sau suprafeţe
reflectante. Chiar şi un fascicul laser cu o intensitate mai mică poate cauza vătămarea ochilor. Prin
urmare, nu priviţi direct în fasciculul laser.
♦
Indicatorul laser nu include componente ce pot fi
reparate. Nu desfaceţi carcasa deoarece acest
lucru va anula garanţia.
8
Siguranţa terţilor
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a
privi fasciculul laser.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black&Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 61029 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclaşare determină căderi de
tensiune pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de
alimentare electrică, pot fi afectate şi alte echipamente.
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice Zmax
< 0,34 Ω, este improbabilă survenirea interferenţelor.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Înainte de utilizare,
inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi
cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită a uneltei sau care este deteriorat sau defect
poate determina riscul de incendiu şi electrocutare.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a
determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Etichetele prezente pe unelte
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi o mască antipraf.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii
cu vârsta sub 16 ani.
Ţineţi degetele şi braţele la distanţă de lamele
rotative ale ferăstrăului.
Purtaţi mănuşi când manipulaţi lamele de
ferăstrău.
Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
9
Întrerupător de pornire/oprire laser
Mâner principal de exploatare
Întrerupător de pornire/oprire
Carcasă motor
Apărătoare inferioară mobilă
Opritor material extensie masă (dreapta)
Extensie masă (dreapta)
Placă de secţionare
Clemă Superlok™ pentru tăieturi oblice
Buton de blocare pentru tăieturi oblice
Manetă de oprire pentru tăieturi oblice
Indicator de reglare pentru tăieturi oblice
Scală tăiere oblică
Masă rotativă
Orificii de montare pe banc de lucru
Prinderi poziţionare clemă
Extensie masă (stânga)
Opritor material extensie masă (stânga)
Buton de fixare extensie masă
Prindere ghidaj culisant sus
Ghidaj stânga
Ghidaj culisant stânga sus
Ştift conic 33,9°
Mâner de transport posterior
Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma
tăierii
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Apărătoare superioară din metal
Mâner de transport frontal
Cutie perie detaşabilă
Cărucior
Mâner de blocare pentru tăieturi în unghi
Scală echer
Ghidaj dreapta
Laser
Lama de fierăstrău
Buton de blocare a tijei
Mâner de eliberare a braţului de ferăstrău
♦
Trageţi ştiftul conic de 33,9° (23) şi urmaţi aceleaşi
proceduri pentru setarea la 90°, însă deplasaţi capul de tăiere în stânga şi utilizaţi piuliţa de blocare
(43) şi şurubul de reglare (42).
Reglarea ghidajului (fig. G - H)
♦
Coborâţi capul de tăiere şi împingeţi ştiftul de blocare (46). Asiguraţi-vă că masa se află în poziţia
de tăiere oblică la 0°.
♦
Poziţionaţi un şablon de unghiuri combinate pe
ghidajul din stânga (21) şi lângă lamă (34) (fig. G).
♦
Dacă lama nu intră în contact cu echerul pe lungimea sa, slăbiţi cele trei şuruburi (44) (fig. H) şi
reglaţi ghidajul.
♦
Strângeţi cele trei şuruburi (44).
Fig. R
53. Menghină
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Notă: Această unealtă este reglată corespunzător
înainte de livrarea din fabrică. Verifi caţi acurateţea
următoarelor componente şi reglaţi-le din nou dacă
este necesar pentru a obţine rezultate optime în timpul
utilizării.
Montarea pe banc (fig. I)
Notă: Vă recomandăm să strângeţi cu şuruburi acest
ferăstrău circular pe un banc de lucru pentru a obţine o
stabilitate maximă. Asiguraţi-vă că utilajul este fixat pe
banc ori de câte ori acest lucru este posibil.
♦
Amplasaţi şi marcaţi cele patru orificii ale şuruburilor pe banc.
♦
Perforaţi bancul cu un burghiu de Ø10 mm.
♦
Prindeţi ferăstrău circular pe banc cu ajutorul unor
şuruburi, şaibe şi piuliţe.
Notă: Aceste elemente de fi xare nu sunt furnizate
împreună cu unealta.
Fasciculul laser
Alinierea fasciculului laser este setată din fabrică şi nu
poate fi reglată de către utilizator.
Reglarea unghiului pentru tăieturile oblice
Scala ferăstrăului circular cu masă culisantă poate fi
citită cu uşurinţă şi afişează unghiurile de tăiere oblică
de la 0° la 47°, de la stânga la dreapta.
Fantele pentru cel mai comun unghi de tăiere sunt prevăzute cu opritoare care permit reglarea la poziţia dorită.
Urmaţi procedura de mai jos pentru o reglare rapidă
şi precisă.
Utilizare
♦
♦
Clema Superlok™ pentru tăieturi oblice (fig. B)
Clema Superlok™ pentru tăieturi oblice (9) permite
setarea ferăstrăului la unghiuri diferite de cele presetate
la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° şi la 47°, care sunt setate folosind
maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11).
♦
♦
♦
Reglarea opritoarelor de tăiere în unghi la 90° şi la
45° (fig. C - F)
♦
Slăbiţi mânerul de blocare pentru tăieturile în unghi
(30) şi deplasaţi capul de tăiere complet în dreapta,
apoi strângeţi mânerul.
♦
Utilizaţi un şablon de unghiuri pentru a seta lama
la 90° faţă de masă (fig. D).
♦
Dacă este necesar un reglaj, slăbiţi piuliţa de blocare (41) şi reglaţi şurubul (40) cu cheia din dotare
astfel încât lama să fie la 90° faţă de masă.
♦
Strângeţi piuliţa de blocare (41).
♦
Aliniaţi indicatorul pentru tăieturile în unghi (39) cu
marcajul de 0° reglând şurubul (38).
Atunci când reglaţi opritorul la 45°, asiguraţi-vă că ghidajul culisant stânga sus (22) este reglat astfel încât capul
de tăiere să poată fi deplasat în poziţia de 45° (fig. E).
♦
Eliberaţi clema ghidajului culisant înalt (20) şi deplasaţi ghidajul culisant înalt (22) departe de lamă.
♦
Strângeţi clema ghidajului culisant înalt (20).
♦
♦
Nu poziţionaţi mâinile la o distanţă mai mică de 150
mm faţă de lamă.
Ţineţi piesa de prelucrat ferm pe masă şi ghidaj în
timpul tăierii. Ţineţi mâinile pe poziţie până când
întrerupătorul a fost eliberat şi lama se opreşte
complet.
Puneţi întotdeauna utilajul să meargă în gol înainte
de a fi naliza tăieturile pentru a verifi ca traseul
lamei.
Nu încrucişaţi mâinile.
Ţineţi picioarele bine fixate pe podea şi menţineţivă echilibrul.
Pe măsură ce deplasaţi braţul ferăstrăului la stânga
şi la dreapta, urmaţi-l cu corpul şi staţi pe partea
laterală a lamei.
Priviţi prin fantele apărătorii atunci când urmăriţi o
linie trasată cu creionul.
Operaţii de bază pentru ferăstrăul circular cu masă
de culisare (fig. H)
♦
Utilizaţi întotdeauna clema (53) pentru fixarea
fermă a piesei de prelucrat. Sunt prevăzute două
orificii (45) pentru clemă (fig. H şi R).
Avertisment! Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că piesa
de prelucrat este fixată bine pe poziţie cu ajutorul clemei.
Pot surveni vătămări corporale grave dacă piesa de
prelucrat nu este fixată.
Avertisment! Poziţionaţi întotdeauna piesa de prelucrat
pe ghidaj. Orice piesă înclinată sau încovoiată şi care nu
poate fi aşezată orizontal pe masă sau pe ghidaj poate
bloca lama şi nu trebuie să fie prelucrată.
10
Tăietura prin culisare (fig. J şi K)
Avertisment! Nu trageţi niciodată ansamblul capului
de tăiere şi lama rotativă înspre dvs. în timpul efectuării
tăieturii. Este posibil ca lama să iasă la suprafaţa piesei
de prelucrat, cauzând reculul ansamblului capului de
tăiere şi a lamei rotative. Nu coborâţi niciodată lama
ferăstrăului înainte de a trage capul de tăiere în partea
din faţă a ferăstrăului.
♦
Deblocaţi căruciorul (29) cu butonul de blocare
(48) şi permiteţi ansamblului capului de tăiere să
se deplaseze liber (fig. J).
♦
Deplasaţi capul de tăiere la unghiul necesar de
tăiere oblică şi înclinată, conform procedurilor
pentru tăieturile oblice şi în unghi.
♦
Ţineţi de mânerul principal de exploatare (2) şi
trageţi căruciorul (29) înainte până când centrul
lamei se află peste piesa de prelucrat.
♦
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi
apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului
(36) pentru a coborî capul de tăiere.
♦
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în jos,
tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
♦
deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
♦
♦
Deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Utilizarea ghidajului înalt culisant pentru toate tăieturile în unghi şi tăieturile oblice compuse
♦
Partea mobilă a părţii stângi a ghidajului poate fi
reglată pentru a furniza o susţinere maximă a piesei
de prelucrat lângă lamă, permiţând o tăiere în unghi
cu ferăstrăul la 47° complet spre stânga. Distanţa
de culisare este limitată de opritoarele din ambele
direcţii.
Reglarea ghidajului (fig. E)
♦
Slăbiţi clema ghidajului culisant înalt (20) şi glisaţi
ghidajul spre stânga.
♦
Efectuaţi o rotire a lamei în gol, cu ferăstrăul oprit
şi verificaţi existenţa jocului.
♦
Reglaţi ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape
de lama pentru a furniza o susţinere maximă a
piesei de prelucrat, fără a interfera cu mişcarea în
sus şi în jos a braţului.
♦
Strângeţi clema ghidajului culisant înalt (20) pentru
a fixa ghidajul pe poziţie.
Avertisment! Canelura de ghidare se poate înfunda cu
rumeguş. Utilizaţi un băţ sau aer comprimat la presiune
redusă pentru a curăţa canelura ghidajului.
Tăietura prin despicare
♦
Glisaţi capul de tăiere în poziţia din spate cât de
mult posibil şi blocaţi căruciorul (29) cu ajutorul
butonului de blocare (48).
♦
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi
apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului
(36) pentru a coborî capul de tăiere.
♦
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în
jos, tăind prin piesa de prelucrat.
♦
Deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Tăietura în unghi
♦
Asiguraţi-vă că ghidajul culisant înalt este reglat
la orientarea corectă înainte de a regla unghiul de
tăiere.
Notă: Ferăstrăul este dotat cu un ştift conic special de
33,9° (23) pentru cornişele speciale.
♦
Slăbiţi mânerul de blocare pentru tăieturi în unghi
(30) (fig. F) şi deplasaţi capul de tăiere la unghiul
dorit. Strângeţi mânerul de blocare pentru tăieturi
în unghi (30).
♦
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire, apoi
apăsaţi maneta de eliberare (36) când ferăstrăul
atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul
principal de exploatare (2) în jos, tăind prin piesa
de prelucrat.
♦
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în jos,
tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
♦
Deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
♦
Asiguraţi-vă că braţul este bine fi xat în timpul
efectuării tăieturilor în unghi.
Tăietura oblică
♦
Comutaţi întrerupătorul de pornire/oprire a laserului
(1) în poziţia pornit.
♦
Slăbiţi maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11)
şi deplasaţi masa la unghiul dorit. Există opritoare
presetate la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° şi la 45°. Strângeţi
maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11).
♦
Pentru orice alt unghi, utilizaţi clema Superlok™
pentru tăieturi oblice (9) (fi g. B) pentru a seta
tăietura la unghiul dorit.
♦
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3), apoi
apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului
(36) şi coborâţi capul de tăiere.
♦
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în
jos, tăind prin piesa de prelucrat.
Tăietura compusă
♦
Asiguraţi-vă că ghidajul culisant înalt este reglat
la orientarea corectă înainte de a regla unghiul de
tăiere pentru a efectua o tăietură compusă.
O tăietură compusă este o combinaţie de tăietură oblică
şi tăietură în unghi.
11
♦
♦
♦
♦
♦
Comutaţi întrerupătorul de pornire/oprire a laserului
(1) în poziţia pornit.
Consultaţi procedurile de mai sus pentru a efectua
acest tip de tăietură.
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în jos,
tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
Deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Setări
Colţul
interior
Unghi
înclinat
Poziţie
element
decorativ
Partea
finisată
Colţul
exterior
Tăierea plintei
Plinta poate fi tăiată vertical pe ghidaj sau orizontal
pe masă.
♦
Consultaţi tabelul următor:
Setări
Unghi înclinat
Poziţie element
decorativ
Colţul Unghi
interior oblic
Poziţie
element
decorativ
Partea
finisată
Colţul Unghi
exterior oblic
Poziţie
element
decorativ
Partea
finisată
Poziţie verticală
(spatele plintei
se află pe
ghidaj)
0°
Latura Latura
stângă dreaptă
Stânga Dreapta
la 45° la 45°
Cu spa- Cu spatele pe tele pe
masă masă
Ţineţi
latura
stângă
a tăieturii
Dreapta
la 45°
Cu spatele pe
masă
Ţineţi
latura
stângă
a tăieturii
Poziţie orizontală (spatele plintei
se află orizontal
pe masă)
45°
Latura Latura
stângă dreaptă
0°
0°
Cu
partea
superioară pe
ghidaj
Ţineţi
latura
stângă
a tăieturii
0°
Ţineţi
latura
dreaptă
a tăieturii
Stânga
la 45°
Cu spaCu
tele pe partea
masă superioară pe
ghidaj
Ţineţi Ţineţi
latura latura
dreaptă dreaptă
a tăie- a tăieturii
turii
Latura
stângă
Unghi oblic
Latura
dreaptă
Dreapta la 31,6° stânga
31,6°
33,9°
33,9°
Cu partea
Cu partea
superioară inferioară
pe ghidaj
pe ghidaj
Ţineţi latura Ţineţi latura
stângă a
stângă a
tăieturii
tăieturii
Unghi oblic Dreapta la
Stânga
31,6°
31,6°
Unghi
33,9°
33,9°
înclinat
Poziţie
Cu partea
Cu partea
element
inferioară superioară
decorativ
pe ghidaj
pe ghidaj
Partea
Ţineţi latura Ţineţi latura
dreaptă a
finisată
dreaptă a
tăieturii
tăieturii
Notă: Aceste opritoare speciale nu pot fi utilizate cu
cornişe de 45°.
Notă: Deoarece majoritatea camerelor nu au colţuri
de exact 90°, este necesară reglarea fină; efectuaţi
întotdeauna o tăietură de probă pentru a confirma că
unghiurile setate sunt corecte.
Cu
partea
inferioară pe
ghidaj
Ţineţi
latura
stângă
a tăieturii
0°
Setarea adâncimii de tăiere (fig. M)
Adâncimea de tăiere poate fi presetată pentru tăieturile
uniforme şi pentru cele superficiale care se repetă.
♦
Reglaţi capul de tăiere în jos până când dinţii lamei
se află la adâncimea potrivită de tăiere.
♦
În timp ce ţineţi braţul superior fixat pe poziţie, rotiţi
butonul de oprire (47) până când atinge placa de
oprire (49).
Verifi caţi adâncimea lamei deplasând capul de
♦
tăiere din faţă în spate, prin mişcarea completă a
unei tăieturi tipice de-a lungul braţului de control.
Cu
partea
inferioară pe
ghidaj
Ţineţi
latura
dreaptă
a tăieturii
Transportarea uneltei (fig. N)
♦
Slăbiţi maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11)
(fig. B) şi întoarceţi masa complet spre dreapta.
Blocaţi masa la un unghi oblic de 45°.
♦
Trageţi capul de tăiere în partea din faţă a ferăstrăului şi blocaţi căruciorul cu butonul de blocare
(48) (fig. J).
♦
Coborâţi capul de tăiere şi împingeţi ştiftul de
blocare (46) (fig. H).
♦
Transportaţi ferăstrăul circular cu ajutorul mânerelor de transport din faţă şi din spate (24, 27).
Tăierea cornişei (fig. L)
Rama poate fi tăiată numai aşezată orizontal pe masă
cu ajutorul acestui ferăstrău circular.
♦
Acest ferăstrău circular dispune de opritoare la
31,6° stânga şi dreapta şi de un opritor de unghi
înclinat la 33,9° pentru tăieturile speciale ale cornişelor, de ex. 52° între spatele elementului decorativ
şi partea superioară a suprafeţei plate care se
montează pe plafon; 38° între spatele elementului
decorativ şi partea inferioară a suprafeţei plate care
se montează pe perete.
♦
Consultaţi următorul tabel pentru efectuarea tăieturii de cornişă:
12
Tipul de lamă şi dinţi ai lamei
Materialul
Tip dinte
Lemn
Cherestea
Furnir
Plăci fibrolemnoase
Plăci aglomerate
PVC
ABS
Acril
PC
PS
Aluminiu
Cupru
Plastic
Metal
neferos
♦
600 ~ 100T
TCG
•
•
•
24 ~ 100T
ATB
•
•
•
•
•
Montaţi o lamă de schimb, asiguraţi-vă că dinţii sunt
orientaţi în jos şi că marcajul de direcţie de pe lamă
se potriveşte cu cel de pe apărătoarea ferăstrăului
circular (sens orar) (fig. P).
♦
Montaţi şurubul tijei (52) lejer cu mâna (rotiţi în sens
antiorar).
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de blocare a tijei
(36) şi utilizaţi cheia pentru lame din dotare pentru
a strânge şurubul tijei (52) până când lama este
fixată.
♦
Înlocuiţi apărătoarea superioară din metal (26) în
poziţia iniţială şi strângeţi cele două şuruburi (50
şi 51).
♦
Lăsaţi apărătoarea inferioară mobilă (5) să revină
la poziţia sa originală, acoperind lama.
Avertisment! Nu apăsaţi niciodată butonul de blocare
a axului cât timp lama se roteşte. Asiguraţi-vă că ţineţi
clema apărătorii în jos şi strângeţi bine şurubul acesteia
după instalarea lamei.
Avertisment! Clema apărătorii trebuie să fie readusă
în poziţia iniţială şi şurubul trebuie să fie strâns înainte
de a utiliza ferăstrăul.
Nerespectarea acestei instrucţiuni va permite apărătorii
să intre în contact cu lama rotativă, cauzând deteriorarea ferăstrăului şi grave vătămări corporale.
•
•
•
•
•
•
•
Ferăstrăul circular este dotat cu o lamă cu unghi de
înclinare a tăişului negativ. Se recomandă utilizarea unei
lame cu unghi de înclinare a tăişului negativ.
♦ Tip TCG - Pentru tăierea tablelor de aluminiu, ţevi
extrudate şi alte metale neferoase precum cuprul,
bronzul.
♦ Tip ATB - Pentru tăieturi şi îndreptări generale în
lemn, furnir şi pentru dimensionarea cartonului
presat, a plăcilor fibrolemnoase şi a plăcilor din
particule atunci când este necesară o tăietură
curată.
Utilizaţi întotdeauna o lamă cu unghi de înclinare a
tăişului negativ atunci când tăiaţi metale neferoase.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black&Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a
îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Avertisment! Nu transportaţi utilajul ţinându-l de
apărătoare.
Schimbarea lamelor (fig. O - Q)
Avertisment! Pentru a evita vătămările cauzate de
pornirea accidentală, scoateţi întotdeauna ştecherul
din priză înainte de a schimba lamele. Utilizaţi lame
corect ascuţite. Respectaţi viteza maximă şi tipul de dinţi
marcate pe lama ferăstrăului. Utilizaţi exclusiv lamele
recomandate de Black & Decker. Pentru a înlocui lama
(35), procedaţi în felul următor:
♦
Apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului
(37) şi rotiţi apărătoarea inferioară mobilă în sens
antiorar şi scoateţi lama. Folosiţi o mână pentru a
ţine apărătoarea pe poziţie (fig. O).
♦
Folosind o şurubelniţă, slăbiţi şurubul (50) dar nu
îl scoateţi. Nu scoateţi şurubul complet deoarece
acest lucru va face ca reasamblarea să fie mai
dificilă.
♦
Folosind o şurubelniţă, slăbiţi şurubul (51) dar nu îl
scoateţi până când placa de protecţie din metal se
mişcă. Nu scoateţi şurubul complet deoarece acest
lucru va face ca reasamblarea să fie mai dificilă.
♦
Deplasaţi placa de protecţie de metal în sens
antiorar (fig. P). Acest lucru vă va oferi accesul la
şurubul tijei (52) care fixează lama (35) pe ferăstrăul circular.
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de blocare a tijei
(36) care se află pe carcasa motorului pentru a
prinde lama (35) şi a împiedica rotirea acesteia.
♦
Folosind cheia pentru lame din dotare, rotiţi şurubul
tijei (52) în sens orar pentru a scoate şurubul şi lama
(35).
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat. Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare
cu o pensulă de vopsit curată şi uscată. Pentru a curăţa
unealta, folosiţi Doar săpun delicat şi o cârpă umedă. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă
şi nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
13
Protejarea mediului înconjurător
Specificaţie tehnică
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tensiune
Putere absorbită
Viteză în gol
Diametrul lamei
Alezajul lamei
Grosime corp lamă
capacitate mac. tăietură
transversală la 90°
capacitate max. tăietură
oblică 45°
adâncimea max. de
tăiere la 90°
adâncimea max. de
tăiere transversală
Oblic (poziţii max.)
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Înclinat (poziţii max.)
Greutate
mm
305
mm
203
mm
92
mm
stânga
dreapta
stânga
dreapta
kg
41
47°
47°
47°
0°
22
Nivelul presiunii sonore conform cu EN61029:
Presiune sonoră (LpA) 95 dB(A),
marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 108 dB(A),
marjă (K) 3 dB(A)
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform cu EN61029:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,78 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
Capacităţi de debitare
Tăietură transversală
max. × adâncime de tăiere
Unghi înclinat max. 47°
Unghi oblic max. 47°
Tăietură compusă max. 47°/47°
V c.a.
W
min -1
mm
mm
mm
SMS254 TIP 1
(SMS500)
230
2000
4800
255
30
1,8
Capacitate
92 mm × 305 mm
41 mm × 305 mm
92 mm × 203 mm
41 mm × 203 mm
14
Declaraţia de conformitate CE
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a
agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
DIRECTIVA UTILAJE
SMS254
Black&Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de la 29
dec. 2009), EN61029-1, EN61029-2-9
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black&Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black&Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de
Inginerie
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01-10-2010
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
zst00187584 - 14-09-2012
15
TYP.
SMS254
92
106
2
111
35
27
49
190
37 201
56
34
44
107
110
100 99 102
103
114
108
98
115
113
101
96
58
38
97
104
109
105
214
59
39
31
210
60
29
216
70
27
68
90
87
87
43
41
88
161
163
166
42
124
42
164
164
137
157
69
123
142
138 139
140
125
85
144
71
84
208
126
212
49
141
75
81
86
148
147
146 149 152
154 135 160
150
155
151
158 133
36
132
211
167
51
120
209
www.2helpU.com
145
213 168
131
136
134
29
169
164
121
153
156
46 136
117
118
E15712
205 74
82
73
159
128
143
130
122
170
50
18
119
116
30
62
72
63
163
42
10 - 08 - 09
185
202
77
36
60
89
79 78
59
76
127
129
52
22
63
57
4
187
186
23
64
204
188
27
26
181
184
51
61
77
182
29
53
46
48
20
21
43
28
215
217
19
179
183
54
33 18
45
207
42
174
178 180
57
24
40
250
165
25
172
177
191
193
195
199197
192
194 189
196
198
200
32
80
83
36
55
93
95 47
203
91
112
206 176 175 173
1
94
1
162
Download PDF

advertising