SMS216 | Black&Decker SMS216 MITRE SAW instruction manual

566808 - 67 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
SMS216
(SMS400)
1
18
15
16
2
17
3
14
4
13
12
5
6
7
11 10 9
8
19
26
20
25
21
24
22
23
2
22
27
21
28
8
29
22
24
30
31
32
12
33
24
34
33
32
3
16
14
25
1
26
35
36
4
38
37
39
24
40
41
26
Q
44
42
43
R
S
5
TÜRKIYE
Kullanım amacı
tan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
e. Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun bir
uzatma kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f. Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.
Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini
azaltır.
Black & Decker raylı ve zıvanalı gönye testereniz
sadece ahşap, plastik ve demir içermeyen metallerin kesimi için tasarlanmıştır.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve
talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride
bakmak üzere saklayın.
Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet»
terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille
(şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
3. Kişisel güvenlik
a. Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b. Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik
ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu
donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c. İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı
güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan
önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d. Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e. Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli basın. Bu,
beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha
iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f. Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
g. Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
1. Çalışma alanının güvenliği
a. Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b. Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz
veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c. Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2. Elektrik güvenliği
a. Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut
temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması
riski vardır.
c. Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
d. Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin
veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcak-
6
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
Uyarı! Gönye testereler için ek güvenlik
talimatları.
4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
c. Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/veya
aküyü elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin
elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.
Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde
tehlikelidir.
e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol
edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz
önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
♦
Kırık, yamuk veya başka şekilde zarar görmüş
testere bıçaklarını kullanmayın.
♦ Aşındığında kesme kanalı plakasını değiştirin.
♦ Tavsiye edilenden daha büyük veya daha küçük çaplarda bıçak kullanmayın. Uygun bıçak
hızı için teknik verilere bakın. Sadece bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu bıçakları
kullanın.
♦ HSS testere bıçakları kullanmayın.
♦ Testere bıçakları ve sert malzeme taşırken eldiven giyin (uygulanabilir durumlarda testere
bıçağı muhafaza içinde taşınmalıdır).
♦ Ahşap keserken ambalajdan çıkan toz torbasını kullanın.
Uyarı! Zımparalama uygulamaları nedeniyle açığa
çıkan tozla temas operatörün ve çevrede bulunanların sağlığını tehlikeye atabilir. Toz ve dumanlara
karşı korunma için özel olarak tasarlanmış bir toz
maskesi kullanın ve çalışma alanına giren veya
bu alanda bulunan kişilerin de korunduğundan
emin olun.
♦ Özellikle gürültüyü azaltmak üzere tasarlanmış bıçakları kullanmayı göz önünde bulundurun.
♦ Kesilecek malzemeye uygun bıçak kullanın.
♦ Bu gönye testere sadece ahşap, plastik ve
demir içermeyen metal kesimi için tasarlanmıştır.
♦ Aleti muhafazası yerinde değilken çalıştırmayın. Muhafaza çalışmıyorsa veya düzgün bir
şekilde bakımı yapılmamışsa aleti çalıştırmayın.
♦ Zıvanalı kesimler yaparken kolun sıkıca takıldığından emin olun.
♦ Aletin çevresinin bakımını yapın ve dağılan
kıymıklardan ve kesilmiş parçalardan arındırın.
♦ Aletin veya çalışma alanının yeterli şekilde
genel veya yönlendirilmiş ışık almasına dikkat
edin.
♦ Eğitimsiz kişilerin bu aleti kullanmasına izin
vermeyin.
♦ Kullanmadan önce bıçağın doğru şekilde takıldığından emin olun. Bıçağın doğru yönde
döndüğünden emin olun. Bıçağı keskin tutun.
♦ Testere bıçağında belirtilen maksimum hıza
riayet edin.
♦ Alette bulunan lazeri, farklı bir lazer tipiyle asla
değiştirmeyin. Lazer tamiratları yalnızca yetkili
5. Servis
a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Black & Decker servisleri tarafından gerçekleştirilebilir.
Herhangi bir bakım yapmadan veya bıçağı
değiştirmeden önce aleti fişten çekin.
Alet çalışırken ve testere kafası yukarı park
konumunda değilken, hiçbir şekilde herhangi
bir temizleme, bakım yapmayın ve çalışma
parçasının kesilen parçaları veya diğer parçalarını kesme alanından kaldırmaya çalışmayın.
Mümkünse aleti bir tezgaha monte edin.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin. Çalışma parçasını bir sıkma mekanizması veya
mengene ile sabitleme, elle sabitlenmekten
daha fazla güvenlidir.
Çalışılacak malzemeyi her zaman sıkıca sabitleyin. Sabitlenemeyecek kadar küçük parçalarla çalışmayın. Aksi halde ellerin dönen
bıçağa olan uzaklığı çok az olacaktır. Uzun
parçaları keserken her zaman ek destek kullanın.
Çalışmaya başlamadan önce tüm kilitleme
düğmelerinin ve kollarının sabit olduğundan
emin olun.
Testereyi kesme kanalı plakası olmadan çalıştırmayın.
Testere güç kaynağına bağlı olduğunda ellerinizi bıçak bölgesinin üzerine koymayın.
Bıçağa bir alet veya başka bir araç takıldığında hızlı bir şekilde çalışırken aleti durdurmayın; aksi halde beklenmedik ciddi kazalar
meydana gelebilir.
Herhangi bir aksesuarı kullanmadan önce kılavuza bakın. Bir aksesuarın uygunsuz kullanımı hasara yol açabilir.
Aşındırıcı diskleri kullanmayın.
Açma/kapama düğmesini bırakmadan önce
kesilen parçanın içindeki bıçağı kesme kanalı
plakasından kaldırın.
Motor milini tutmak için fana bir şey sıkıştırmayın.
Kol aşağı getirildiğinde testerenizin bıçak muhafazası otomatik olarak yukarı kalkar; kol yukarı kalktığında bıçağın üzerinde aşağı iner.
Testere bıçakları takılıp çıkarılırken veya testerenin incelenmesi için muhafaza elle kaldırılabilir. Alet kapalı değilse bıçak muhafazasını
elle kaldırmayın.
Motorun hava deliklerini düzenli olarak temizleyin ve kıymıklardan arındırın.
Asbest içeren malzeme ile çalışmayın. Asbestin kanserojen olduğu kabul edilir.
Alet üzerinde bulunan uyarı işaretlerini okunamaz duruma getirmeyin.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aletin üzerinde durmayın. Alet devrilirse veya
testere bıçağına değilirse ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.
Çalışmadan sonra, soğuyana kadar bıçağa
dokunmayın. Çalışma sırasında bıçak çok
fazla ısınacaktır.
Testere bıçağını kesilen malzemeye sadece
testere çalışmaya başladıktan sonra değdirin.
Aksi takdirde testere bıçağının kesilen malzemede sıkışması sonucu geri tepme tehlikesi
meydana gelebilir.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye
edilen şekilden başka bir şekilde kullanılması
şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.
Ellerinizi hiçbir zaman kesme alanının yakınına koymayın. Ellerinizi «Ellerinizi Koymayın»
sembolü ile işaretlenmiş, kesme tablasının tamamını oluşturan «Ellerin Konulmaması Gereken Bölge»nin dışında tutun.
Fırlatılabilecek malzemelerden dolayı meydana gelebilecek yaralanmayı önlemek adına istem dışı çalıştırmayı önlemek için aletin
fişini prizden çekin ve sonra ufak malzemeleri
temizleyin.
Doğru bir şekilde çalışmasının sağlanması için
bıçak muhafazasının her kullanımdan önce ve
her bakımdan sonra kontrol edilmesi gerekir.
Bu kontrolün testerenin kapalı konumda ve
fişinin çekilmiş olduğu şekilde yapılması gerekir. Çalıştırma kolunun, muhafazanın bıçağı
kapattığından ve bıçağın muhafazaya değmediğinden emin olunması için yukarı kaldırılması ve aşağı indirilmesi gerekir. Eğer muhafaza
doğru bir şekilde çalışmazsa, aletinizin yetkili
bir Black & Decker servisinde tamir edilmesi
gerekir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz.
Diğer tehlikeler
Aşağıda sıralanan riskler testerelerin kullanımına
özgü risklerdir:
♦ Aletin dönen parçalarına dokunma sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦ Duyma bozukluğu.
8
♦
♦
♦
♦
Döner testere bıçağının açık parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
Muhafazaları açarken parmakların sıkışma
riski.
Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları.
♦
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya
sürekli kontrol altında tutulması durumunda
kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN 61029 tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun
olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim
emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın
önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Lazerler için ek güvenlik talimatları
Bu lazer kılavuz IEC 60825-1:2007 uyarınca 1M
sınıfına uygundur. Lazer diyodunu başka tipte bir
diyotla değiştirmeyin. Lazerin hasar görmesi halinde, lazerin onarımını yetkili bir servise yaptırın.
Lazeri, lazer çizgileri yansıtmak dışında bir amaç
için kullanmayın.
♦ Kesinlikle doğrudan ve bilinçli olarak lazer ışınına bakmayın.
♦ Lazer ışınını görmek için optik aletler kullanmayın.
♦ Aleti, lazer ışınının herhangi bir kişinin baş hizasından geçebileceği bir konumda kurmayın.
♦ Çocukların lazere yaklaşmasına izin vermeyin.
Uyarı! Doğrudan göz temasından kaçının. Lazer
kılavuz çalıştırıldığında, lazer ışık yayar. Doğrudan göz temasından kaçının. Herhangi bir ayar
yapmadan önce testerenin fişini prizden çektiğinizden emin olun.
♦ Lazer kılavuz bir oyuncak değildir ve çocukların dokunmasına, oynamasına izin verilmemelidir. Bu cihazın yanlış kullanımı telafisi imkansız göz yaralanmalarına yol açabilir.
♦ Lazerin gücünü arttıracak herhangi bir ayar
yapılması yasaklanmıştır. Burada belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmamasından dolayı
meydana gelebilecek zararlara karşı yükümlülük kabul edilmeyecektir.
♦ Lazer kılavuzu kullanırken, lazer ışınını insanlara doğru ve/veya yansıtıcı yüzeylere doğru
tutmayın. Düşük yoğunluklu bir lazer ışını bile
göz hasarına yol açabilir. Bu yüzden doğrudan
lazer ışınına bakmayın.
♦ Lazer kılavuz tamir edilebilir parçalar içermez.
Kasasını açmayın, aksi taktirde garanti koşulları geçersiz olur.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık
sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin
üzerinde artış gösterebilir.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından
getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek
üzere titreşime maruz kalmayı değerlendirirken,
çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı
olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve
aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Alet üzerindeki etiketler
Uyarı! Yaralanma riskini en aza
indirmek için kullanıcı kullanım
talimatlarını mutlaka okumalıdır.
Koruyucu gözlük takın.
Kulaklık takın.
Toz maskesi takın.
Bu ürün, 16 yaşından küçük çocuklar
tarafından kullanılmamalıdır
Parmakları ve elleri dönen testere bıçaklarından uzakta tutun.
Diğer kişilerin güvenliği
♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı
sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler
(çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere
üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
Testere bıçağını tutarken eldiven giyin.
Lazer ışınımı.
9
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Lazer ışınının içine bakmayın.
Lazer ışınını görmek için optik aletler
kullanmayın.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiş değerlere uyup
uymadığını kontrol edin.
♦
Şekil Q - S
41. Mil kilidi
42. Sol kayar, yüksek arka korkuluk
43. Kayar, yüksek arka korkuluk sıkıştırma kolu
44. Çalışma parçası mengenesi
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Black & Decker Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
Voltaj düşmeleri
Ani akımlar kısa süreli voltaj düşmelerine neden
olabilir. Uygun olmayan güç kaynağı koşullarında,
diğer donanım zarar görebilir.
Güç kaynağının sistem empedansı Z maks.<0,34
ise, arıza meydana gelebilir.
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Not: Bu alet fabrikadan sevk edilmeden önce
dikkatlice ayarlanmıştır. Aşağıda belirtilen hassaslıkları kontrol edin ve çalışma sırasında en
iyi sonuçları elde etmek için gerekirse yeniden
ayarlayın.
Uzatma kablolarının kullanımı
♦ Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik
özelliklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Kullanmadan önce, uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu
ise, uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo
makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna
kadar açın. Güç girişine uygun olmayan veya
hasarlı veya hatalı bir uzatma kablosunun
kullanılması yangın ve elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Lazer kılavuzu
Lazer kılavuzu hizalaması üretim aşamasında
ayarlanmıştır ve kullanıcı tarafından ayarlanamaz.
Gönye açısı ayarı (Şekil B)
Testerenin gönye açı ayarı sağa ve sola 0° - 45°
arasında rahatça okunacak şekilde gösterilmiştir. En yaygın kullanılan açılar için entegre açı
yuvaları, gerekli açıda kesim yapmak için hızlı
ayar imkanı verir.
En hızlı ve en hassas ayarlar için aşağıdaki işlemleri takip edin.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ray milleri
Toz atma çıkışı
Metal üst muhafaza
Sökülebilir kömür kapağı
Zıvana skalası
Zıvana göstergesi
Zıvana sıkıştırma kolu
Sağ arka korkuluk
Testere bıçağı
Açma/kapama düğmesi
Testere kolu kilitleme düğmesi
Lazer açma/kapama düğmesi
Ana tutma kolu
Motor muhafazası
Hareketli alt muhafaza
Tezgah bağlama delikleri
Kesme plakası
Gönye sıkıştırma topuzu
Gönye kontrol düğmesi
Gönye göstergesi
Gönye skalası
Tabla
Sol arka korkuluk
Lazer
Ray milleri kilit topuzu
Arka taşıma kolu
Gönye sıkıştırma topuzu (Şekil B)
Gönye sıkıştırma topuzu (7), gönye kontrol düğmesini (8) kullanarak testerenin 0°, 15°, 22,5°,
31,6° ve 45 gibi önceden belirlenmiş açı yuvaları haricindeki özel açılara ayarlanmasını sağlar.
90° ve 45° zıvana sabitleme ayarı (Şekil C - E)
♦ Zıvana sıkıştırma kolunu (22) gevşetin ve
kesme kafasını sonuna kadar sağa yatırdıktan sonra zıvana sıkıştırma kolunu sıkın.
♦ Bıçağın tablaya 90° açıda olduğunu kontrol
etmek için bir gönye kullanın (Şekil D).
10
♦
♦
♦
♦
Eğer ayar yapmak gerekirse emniyet somununu (29) gevşetin ve cıvatayı (28), bıçak
tablaya 90° açıda olacak şekilde, anahtarla
ayarlayın.
Emniyet somununu (29) sıkıştırın.
Zıvana göstergesini (21) 0° işaretiyle vidayı
(27) ayarlayarak, hizalayın.
♦
♦
♦
45° zıvana sabitleme ayarını yaparken sol kayar,
yüksek arka korkuluğunun (42), kesme kafasının
45° yatırılabilecek şekilde, ayarlandığından emin
olun (Şekil P).
♦
♦
♦
♦
♦
Kayar, yüksek arka korkuluk sıkıştırma kolunu (43) açın ve sol kayar, yüksek arka korkuluğu (42) bıçaktan uzağa doğru sürün.
Kayar, yüksek arka korkuluk sıkıştırma kolunu (43) sıkın.
Aynı işlemleri 90° ayarı için de tekrar edin
fakat kesme kafasını sola yatırın ve emniyet
somunu (31) ile ayar cıvatasını (30) kullanın.
Kesim sırasında parçayı tablaya ve arka korkuluğa sıkıca bastırın. Ellerinizin pozisyonunu, açma/kapama düğmesi bırakılana ve bıçak tamamen durana kadar değiştirmeyin.
Bıçağın hareket yolunu kontrol etmek için asıl
kesimden önce daima (makine kapalıyken)
deneme yapın.
Ellerinizi çapraz tutmayın.
Her iki ayağınızla yere sağlam basın ve dengenizi muhafaza edin.
Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken, hareketi takip edin ve testere bıçağının
hafif sağında/solunda durun.
Bir kalemle çizilen çizgiyi takip ederken bıçak
muhafazasının üzerindeki deliklerden bakın.
Basit çekmeli gönye testere işlemleri
♦ Her zaman çalışma parçasını sabit bir şekilde tutmak için mengeneyi (44) kullanın.
Mengeneyi bağlamak için iki adet delik (32)
bulunur (Şekil G).
Uyarı! Çalışmadan önce çalışma parçasının
mengene ile güvenli bir şekilde sabitlendiğinden
emin olun. Eğer çalışma parçası bir şekilde sabitlenmemişse ciddi kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Arka korkuluğun ayarı (Şekil F - G)
♦ Kesme kafasını aşağıya indirin ve ray milleri
kilit pimini (34) itin. Tablanın 0° gönye pozisyonunda olduğundan emin olun.
♦ Şekilde gösterildiği gibi gönyeyi sol arka korkuluğa (12) dayayın ve testere bıçağının (24)
yanına yerleştirin (Şekil F).
♦ Eğer bıçak uzunluğu boyunca gönyeye temas etmezse 2 adet vidayı (33) gevşetin (Şekil G) ve arka korkuluğu ayarlayın.
♦ İki vidayı (33) sıkın.
♦
Her zaman çalışma parçasını arka korkuluğa dayayın. Eğri olan veya çarpılmış ve tabla üzerinde veya arka korkuluk önünde düz
olarak tutulamayan herhangi bir parça, bıçağı
sıkıştırabilir ve kullanılmamalıdır.
Tezgaha bağlama (Şekil H)
Not: Testereniz için maksimum sabitliği sağlamak adına bu gönye testereyi, çalışma tezgahına
cıvata ile bağlamanızı özellikle tavsiye ederiz.
Mümkün olduğu her zaman testerenin bir tezgaha bağlandığından emin olun.
Çekmeli kesme (Şekil I ve J)
Uyarı! Hiçbir zaman kesme kafası ve dönen bıçağı, kesme işlemi sırasında kendinize doğru çekmeyin. Bıçak dönerken, kesilen parçanın üstüne
tırmanmaya çalışabilir ve kesme kafasıyla dönen bıçağın geri tepmesine neden olabilir. Hiçbir
zaman kesme kafasını testerenin önüne doğru
çekmeden, dönen bıçağı aşağı doğru indirmeyin.
♦
♦
Tezgah üzerinde cıvata deliklerini belirleyin
ve işaretleyin.
♦ Tezgahı Ø10 mm çapında bir matkap ucu ile
delin.
♦ Gönye testereyi tezgaha cıvata, pul ve somunlar yardımıyla sabitleyin.
Not: Cıvata, pul ve somunlar ambalaja dahil değildir.
♦
♦
Kullanımı
♦
♦
Ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştırmayın.
11
Kilit topuzunu (14) kullanarak ray millerinin
(16) kilidini açın ve kesme kafasının serbestçe hareket etmesini sağlayın.
Gönye kesim ve zıvanalı kesim işlemlerine
uygun olarak kesme kafasını gerekli gönye
açısına ve zıvana açısına getirin.
Testere bıçağının merkezi kesilecek malzemenin önünde olacak şekilde, ana tutma kolunu (2) tutun ve ray millerini (16) öne doğru
çekin.
Kesme kafasını aşağıya indirmek için açma/
kapama düğmesine (25) basın ve testere
kolu kilitleme düğmesine (26) bastırın.
♦
♦
♦
♦
Alet kapalıyken bir deneme çalışması yapın
ve gereken açıklığı kontrol edin.
♦ Kolun aşağı yukarı hareketine engel olmadan
çalışma parçasına azami destek sağlamak
için arka korkuluğu mümkün olduğu kadar
bıçağa yakın olacak şekilde ayarlayın.
♦ Korkuluğu yerinde sabitlemek için yüksek
arka korkuluk sıkıştırma kolunu (43).
Uyarı! Kılavuz kanalı testere tozuyla tıkanabilir.
Kılavuz kanalını temizlemek için bir çıta veya düşük basınçlı hava kullanın.
Testere tam hızına ulaştığında kesilecek malzemenin ana kenarından kesmeye başlamak
için ana tutma kolunu (2) yavaşça aşağı itin.
Ana tutma kolunu (2) yavaşça arka korkuluğa
doğru iterek kesimi tamamlayın.
Açma/kapama düğmesini (25) bırakın ve
kesme kafasını yukarıya kaldırmadan evvel
bıçağın durmasını bekleyin.
Yarma kesme
♦ Kesme kafasını rayın üzerinde sonuna kadar
arkaya kaydırın ve kilit topuzuyla (14) ray
millerini (16) kilitleyin.
♦ Kesme kafasını aşağıya indirmek için açma/
kapama düğmesine (25) basın ve testere
kolu kilitleme düğmesine (26) bastırın.
♦ Testere tam hızına ulaştığında kesilecek malzemeyi kesmek için ana tutma kolunu (2) yavaşça aşağı itin.
♦ Açma/kapama düğmesini (25) bırakın ve
kesme kafasını yukarıya kaldırmadan evvel
bıçağın durmasını bekleyin.
Zıvanalı kesim
♦ Zıvana açısını ayarlamadan önce yüksek
arka korkuluğun doğru konuma ayarlandığından emin olun.
♦ Zıvana sıkıştırma kolunu (22) gevşetin (Şekil
E) ve kesme kafasını gerekli açıya getirin.
Zıvana sıkıştırma kolunu (22) sıkın.
♦ Kesme kafasını aşağıya indirmek için açma/
kapama düğmesine (25) basın ve testere
kolu kilitleme düğmesine (26) bastırın.
Zıvanalı kesimde kolun güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.
Gönye kesme
♦ Lazer açma/kapama düğmesini (1) açık konuma getirin.
♦ Gönye sıkıştırma topuzunu (7) gevşetin ve
tablayı istenilen açının üzerine getirin. 0°,
15°, 22,5°, 31,6°, ve 45° açılarında önceden belirlenmiş açı yuvaları bulunur. Gönye
sıkıştırma topuzunu (7) sıkın.
♦ Diğer herhangi bir açı için gönye sıkıştırma
topuzunu gönyeyi gerekli açıya ayarlamada
kullanın (Şekil B).
♦ Kesme kafasını aşağıya indirmek için açma/
kapama düğmesine (25) basın ve testere
kolu kilitleme düğmesine (26) bastırın.
♦ Açma/kapama düğmesini (25) bırakın ve
kesme kafasını yukarıya kaldırmadan evvel
bıçağın durmasını bekleyin.
♦
Açma/kapama düğmesini (25) bırakın ve
kesme kafasını yukarıya kaldırmadan evvel
bıçağın durmasını bekleyin.
Birleşik açılı kesme
♦ Birleşik açılı kesme yapmak için zıvana açısını ayarlamadan önce yüksek arka korkuluğun
doğru konuma ayarlandığından emin olun.
Birleşik açılı kesme, gönye kesme ve zıvanalı
kesmenin birleştirilmesinden oluşur.
♦
♦
Her türlü zıvanalı ve birleşik açılı kesme işlemleri için yüksek, kayar arka korkuluğu
kullanma
♦ Arka korkuluğun hareket eden sol tarafı, testerenin sola 47° tam olarak yatmasına imkan
verirken, çalışma parçasına bıçağın kenarında maksimum destek sağlamak üzere ayarlanabilir. Kayma mesafesi her iki yönde de
durma noktalarıyla sınırlandırılmıştır.
♦
Lazer açma/kapama düğmesini (1) açık konuma getirin.
Birleşik açılı kesimi yapmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.
Açma/kapama düğmesini (25) bırakın ve
kesme kafasını yukarıya kaldırmadan evvel
bıçağın durmasını bekleyin.
Süpürgeliklerin kesilmesi
Süpürgelik arka korkuluğa dik olarak dayanarak
veya tabla üzerinde düz olarak kesilebilir.
♦ Aşağıdaki tabloya bakın:
Arka korkuluğun ayarı (Şekil R)
♦ Yüksek arka korkuluk sıkıştırma kolunu (43)
gevşetin ve korkuluğu sola doğru kaydırın.
12
Ayarlar
Dikey konum (kalıp profilinin arka
tarafı korkuluğa
dayanır)
Zıvana açısı
Süpürgeliğin
yerleştirmesi
İç köşe
Gönye
açısı
Kalıp
profilinin
yerleştirmesi
Kesilmiş
taraf
Dış
köşe
Gönye
açısı
Yatay konum (kalıp profilinin arka
tarafı düz olarak
tabla üzerindedir)
0°
Sol
taraf
Sol
taraf
45°’de
Ayarlar
İç köşe
45°
Sağ
taraf
Sağ
taraf
45°’de
Sol
taraf
Sağ
taraf
0°
0°
Dış köşe
Alt
Üst
kısmı
kısmı
korku- korkuluğa
luğa
dayanır dayanır
Kesilen Kesilen Kesilen
parça- parça- parçanın sağ nın sol nın sol
tarafını tarafını tarafını
sakla- sakla- saklayın
yın
yın
Sol
taraf
0°
0°
45°’de
Üst
Alt
Alt
kısmı
kısmı
kısmı
korku- korkutablaya
luğa
luğa
dayanır
dayanır dayanır
Kesilen Kesilen Kesilen
parça- parça- parçanın sağ nın sağ nın sağ
tarafını tarafını tarafını
sakla- sakla- saklayın
yın
yın
Kalıp
profilinin
yerleştirmesi
Alt
kısmı
tablaya
dayanır
Kesilmiş
taraf
Kesilen
parçanın sol
tarafını
saklayın
Sol taraf
Sağ taraf
Sağ 31,6°
31,6° Sol
Zıvana açısı
33,9°
33,9°
Kalıp
profilinin
yerleştirmesi
Üst kısmı
korkuluğa
dayanır
Kesilen
parçanın
sol tarafını
saklayın
Alt kısmı
korkuluğa
dayanır
Kesilen
parçanın
sol tarafını
saklayın
Kesilmiş
taraf
Alt
Alt
kısmı
kısmı
tablaya tablaya
dayanır dayanır
Kesilen
parçanın sol
tarafını
saklayın
Sağ
taraf
45°’de
Gönye açısı
Gönye açısı
Sağ 31,6°
31,6° Sol
Zıvana açısı
33,9°
33,9°
Kalıp
profilinin
yerleştirmesi
Alt kısmı
korkuluğa
dayanır
Kesilen
parçanın
sağ tarafını
saklayın
Üst kısmı
korkuluğa
dayanır
Kesilen
parçanın
sağ tarafını
saklayın
Kesilmiş
taraf
Not: Bu özel noktalama işaretleri 45° açılı kalıp
profiller ile kullanılamaz.
Not: Genelde birçok odada tam olarak 90° açılar bulunmadığından, ince ayar yapmak gerekir.
Doğru açıları saptamak için önce bir deneme kesimi yapın.
Kesme derinliğinin ayarlanması (Şekil L)
Kesme derinliği düz ve tekrar edilen yüzey kesimleri için önceden ayarlanabilir.
♦ Kesme kafasını, testere bıçağının dişleri istenilen kesme derinliğine gelene kadar aşağı
indirerek ayarlayın.
♦ Üst kolu istenilen konumda tutarken durdurma topuzunu (35), durdurma plakasına (36)
değene kadar döndürün.
♦ Bıçak derinliğini, kesme kafasını önden arkaya, tipik bir kesme konumunda hareket ettirerek kontrol edin.
Taç ve kornişlerin kesilmesi
Taç ve kornişler bu gönye testereyle sadece tabla
üzerinde düz olarak kesilebilirler.
Testereyi taşımak (Şekil M)
♦ Gönye sıkıştırma topuzunu (7) gevşetin ve
tablayı sonuna kadar sağa döndürün. Tablayı
45° gönye açısında kilitleyin.
♦ Kesme kafasını testerenin önüne doğru çekin
ve ray millerini kilit topuzuyla (14) kilitleyin.
♦ Kesme kafasını aşağıya indirin ve kilit pimini
(34) itin (Şekil G).
♦ Gönye testereyi ana tutma kolu (2) ve arka
taşıma kolundan (15) tutarak taşıyın.
Bu gönye testere özel kalıp profilleri kesmek için
31,6° solda ve sağda özel gönye noktalama işaretlerine ve 33,9° zıvana noktalama işaretine sahiptir.
Örnek: Kalıp profilinin arka tarafı ile tavana dayanan üst düz yüzeyi arası 52°; kalıp profilinin arka
tarafı ile duvara dayanan alt düz yüzeyi arası 38°.
Özel kalıp profilleri kesmek için aşağıdaki tabloya bakın:
13
Bıçak ve diş tipi
Gönye testereniz negatif diş eğim açılı bir bıçakla
donatılmıştır. Testere bıçağını değiştirirken negatif diş eğim açılı bıçak kullanılması tavsiye edilir.
Kereste
*
*
Ahşap
Demirden
olmayan
metal
♦
24 ~100
45°
ATB
(Çapraz)
Diş tipi
Plastik
♦
600 ~ 100
Diş
TCG
(Trapez)
Malzeme
Kontrplak
*
*
Sert tahta
*
*
Sunta
*
*
PVC
*
ABS
*
Akrilik
*
PC
*
PS
*
Alüminyum
*
Bakır
*
aksi halde testere bıçağını yeniden yerine takmak zorlaşacaktır.
♦ Testere kolu serbest bırakma koluna (26) basın ve hareket edebilen alt muhafazayı (4) saatin ters yönünde, bıçaktan açığa doğru döndürün. Bir elinizi muhafazayı yerinde tutmak
için kullanın (Şekil O).
♦ Bıçağı gönye testereye tutturan mil cıvatasına
(39) ulaşmak için mil muhafaza plakasını (40)
saatin ters yönünde hareket ettirin (Şekil O).
♦ Testere bıçağını kilitlemek ve dönmesini önlemek için motor gövdesi üzerindeki mil kilidi
düğmesine (41) basın.
♦ Ambalajdan çıkan anahtarı kullanarak, cıvata
ve testere bıçağını (24) sökmek için mil cıvatasını (39) saat yönünde döndürün.
♦ Dişlerinin aşağıyı gösterdiğinden ve üzerindeki yön işaretinin gönye testere muhafazası
üzerindeki işaretle (saat yönünde) aynı olduğundan emin olarak yeni bir bıçak takın (Şekil
O).
♦ Elinizle mil cıvatasını (39) gevşekçe takın ve
saatin ters yönünde döndürün.
♦ Testere bıçağını kilitlemek ve dönmesini önlemek için motor gövdesi üzerindeki mil kilidi
düğmesine (41) basın.
♦ Bıçağı emniyetli bir şekilde bağlamak için mil
cıvatasını (39) sıkmak için bıçak anahtarını
kullanın.
♦ Hareket edebilen alt muhafazanın (4) bıçağı kapatacak şekilde orijinal konumuna geri
dönmesini sağlayın.
♦ Mil muhafaza plakasını (40) orijinal konumuna
getirin ve iki vidayı (37 ve 38) sıkın.
Uyarı! Hiçbir zaman mil kilidi düğmesine bıçak dönerken basmayın. Bıçağı monte ettikten sonra muhafaza desteğini aşağıda tuttuğunuzdan ve muhafaza destek vidasını iyice sıktığınızdan emin olun.
Uyarı! Testereyi çalıştırmadan önce, muhafaza
desteğinin orijinal konumuna geri gelmesi ve vidanın sıkılması gerekmektedir. Bunun yapılmaması
muhafazanın dönen testere bıçağıyla temas edip,
testereye zarar verilmesine ve ağır kişisel yaralanmaya sebep olacaktır.
TCG (Trapez) tip – Alüminyum plakalar, borular ve bakır, pirinç gibi demirden olmayan
metalleri kesmek için uygundur. Demirden
olmayan metalleri keserken negatif diş eğim
açılı bıçak kullanılmalıdır.
ATB (Çapraz) tip – Ahşap, kontrplak kesme
ve kırpma ile bastırılmış plaka, sert plakayı
ölçüsünde kesme.
Bıçakları değiştirme (Şekil N - P)
Uyarı! İstem dışı çalıştırmadan dolayı meydana
gelebilecek yaralanmaları önlemek için her zaman
bıçakları değiştirmeden önce aletin fişini prizden
çekin. Doğru şekilde bileyenmiş bıçakları kullanın.
Bıçak üzerinde belirtilen maksimum hız ve diş tipine dikkat edin. Sadece Black & Decker tarafından
tavsiye edilen bıçakları kullanın.
Testere bıçağını (24) yenisi ile değiştirmek için
aşağıda belirtildiği gibi hareket edin:
♦
♦
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara bağlıdır. Black & Decker ve Piranha aksesuarları, yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş ve aletinizin
performansını arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu
aksesuarları kullanarak, aletinizden en iyi verimi
alacaksınız.
Uyarı! Aletinizi muhafazasından tutarak taşımayın.
Bir tornavida kullanarak, vidayı (37) gevşetin
fakat sökmeyin. Vidayı tamamen sökmeyin
aksi halde testere bıçağını yeniden yerine takmak zorlaşacaktır.
Bir tornavida kullanarak, vidayı (38) gevşetin
fakat sökmeyin. Vidayı tamamen sökmeyin
14
Bakım
lerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır. Havalandırma deliklerini temiz, kuru bir boya fırçasıyla düzenli olarak temizleyin. Aleti temizlemek
için, sadece yumuşak sabun ve nemli bir bez kullanın. Aletin içine sıvı kaçmasına kesinlikle izin
vermeyin ve aletin hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya batırmayın.
Uyarı! Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken
aleti kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Kesme kapasiteleri
Maks.çapraz kesme x kesme derinliği
Maks. zıvana 45°
Maks. gönye 45°
Maks. birleşik açılı kesimler 33,9° x
31,6°
62 mm x 305 mm
30 mm x 305 mm
62 mm x 212 mm
45 mm x 254 mm
Teknik özellikleri
SMS216
(SMS400)
TYPE 1
230
1500
4800
216
30
1,8
305
212
62
30
47°
Voltaj
VAC
Giriş gücü
W
Yüksüz hızı
dev/dak
Bıçak çapı
mm
Bıçak göbek çapı
mm
Bıçak gövdesi kalınlığı
mm
maks. çapraz kesme kapasitesi 90°
mm
maks. gönye kesme kapasitesi 45°
mm
maks. kesme derinliği 90°
mm
maks. zıvanalı kesme derinliği
mm
Maks. gönye kapasitesi
sol
sağ
47°
Maks. zıvana kapasitesi
sol 47°
sağ
0°
Ağırlık
kg 13,5
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.
EN 61029’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 98 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 111 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
EN 61029’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri (ah) 3,32 m/s2, belirsizlik
(K) 1,5 m/s2
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da,
alternatif olarak internet’ten Black & Decker yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet-
SMS216
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde
açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yöner-
15
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya
da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
gelere uygun olduğunu beyan eder: 98/37/EC
(28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC (29 Aralık
2009’dan itibaren), EN61029-1, EN61029-2-9
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım
ömrü 10 yıldır.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
Black & Decker adına vermiştir.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
07-10-2009
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve
bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde
garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve
haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik
ya da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak
Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil
bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
16
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
0412 237 29 04
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
0446 224 08 01
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00140758 - 11-11 -2010
17
TYP.
SMS216
95
96
111
2
47
99
108
102
103 115
113
109
80
203
40
59
69
87
17
15
11
12
85
84
14
35
87
10
119
82
81
77
64
208
154
130
38
119
116
89
78
73
160
128
143
140
16
200
122
30
57
117
29
206
141
131
132
134
120
51
118
202
121
E15714
www.2helpU.com
18
76
74
59
26
159
125
157
79
60
127
144
201
143
138
139
57
126
123
124
142
137
72
30
50
62
27
90
161
71
88
54
22
29
43
100
23
207 28
63
19
209
18
51
21
48
20
70
195
29
39 31
61
175
173
176
29
43
42
60
49
52
32
9
172
184
180
6
188 186
7
189
185 183
187
44
58
56
24
25
57
45 33
53
105
181
182
8
114
98
97
37
174
177
178
179
35
27
4 5
38
34
110
112
104
83
92
55
94
93
204
91
36
1
101
1
04 - 08 - 09
18
205
65
75
Download PDF

advertising