GT100 | Black&Decker GT100 HEDGETRIMMER Type 3 instruction manual

402011-14 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GT90
GT100
GT110
GT115
2
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Foarfeca pentru tuns gard viu Black & Decker a fost
concepută pentru tunderea gardurilor vii, a arbuştilor
şi a tufişurilor. Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
d.
e.
f.
g.
5.
a.
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru foarfecele de tuns garduri vii
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de
lama de tăiat. Nu îndepărtaţi materialul tăiat sau
nu prindeţi materialul care trebuie tăiat atunci
când lamele sunt în mişcare. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul este în poziţia oprit atunci când
îndepărtaţi materialele blocate. Un moment de
neatenţie în timpul operării uneltei poate conduce
la vătămări corporale grave.
Căraţi foarfeca pentru tăiat gard viu de mâner, cu
lama oprită. În cazul transportării sau depozitării
foarfecii pentru tăiat gard viu, montaţi întotdeauna capacul dispozitivului de tăiat. Manipularea
corespunzătoare a foarfecii pentru tăiat gard viu va
reduce eventualele vătămări corporale cauzate de
lamele de tăiat.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de zona de tăiere.
În timpul utilizării, cablul poate fi ascuns în arbuşti
şi poate fi tăiat accidental.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor
♦
♦
♦
♦
în care acestea au fost supravegheate şi instruite
cu privire la utilizarea uneltei de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
cu unealta.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Nu căraţi unealta cu mâinile pe mânerul frontal, pe
comutator sau pe întrerupătorul de declanşare decât
în cazul în care acumulatorul a fost scos.
Dacă nu aţi mai utilizat o foarfecă pentru tăiat gard
viu, solicitaţi indicaţii practice unui utilizator experimentat, pe lângă studierea acestui manual.
Nu atingeţi niciodată lamele în timp ce unealta este
în funcţiune.
Nu încercaţi niciodată să forţaţi lamele să se oprească.
Nu aşezaţi unealta pe jos până când lamele nu s-au
oprit complet.
Verificaţi lamele în mod regulat pentru a depista
semne de deteriorare şi uzură. Nu utilizaţi unealta
dacă lamele sunt deteriorate.
Aveţi grijă să evitaţi obiectele dure (ex. sârme metalice, grilaje) atunci când utilizaţi foarfeca. În cazul în
care loviţi accidental un astfel de obiect, opriţi imediat
unealta şi verificaţi-o pentru a depista eventualele
deteriorări.
În cazul în care unealta începe să vibreze anormal,
opriţi-o imediat şi verificaţi eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta se blochează, opriţi-o imediat. Scoateţi acumulatorul înainte de a încerca să
eliminaţi orice blocaj.
După utilizare, poziţionaţi husa din dotare peste
lame. Depozitaţi unealta, asigurându-vă că lama
nu este expusă.
Atunci când utilizaţi unealta, asiguraţi-vă întotdeauna
că apărătorile sunt montate. Nu încercaţi niciodată
să utilizaţi o unealtă incomplet montată sau o unealtă
ce a suferit modificări neautorizate.
Nu permiteţi niciodată copiilor să utilizeze unealta.
Fiţi atenţi la reziduurile care cad în timpul tăierii
părţilor superioare ale unui gard viu.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini şi folosind mânerele prevăzute în acest scop.
Siguranţa terţilor
♦
♦
4
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
HO5V V-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta
performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu
cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de declanşare
2. Comutator mâner frontal
3. Mâner frontal
4. Apărătoare
5. Lamă
6. Husă lamă
7. Opritor cablu
Această foarfecă pentru tăiat gard viu prezintă următoarele caracteristici în beneficiul dvs.:
♦
Mânere ergonomice pentru operaţii confortabile de
tăiere.
♦
Lame frezate pentru operaţii superioare de tăiere.
♦
Lame cu acţiune dublă pentru un nivel redus de
vibraţii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Asamblare
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată şi că husa lamei este
montată.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Montarea apărătorii (fig. A)
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie şi
echipament de protecţie a urechilor.
♦
♦
Poziţionaţi apărătoarea (4) în consola de montaj (8).
Împingeţi apărătoarea în consolă până când face
clic.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Purtaţi mănuşi în timpul utilizării acestei unelte.
Deconectaţi imediat cablul de la reţeaua de alimentare dacă acesta este deteriorat sau tăiat.
Conectarea uneltei la reţeaua principală
(fig. B)
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
Dacă unealta nu este prevăzută cu un cablu de alimentare
la reţea, va trebui să conectaţi un cablu prelungitor la
mufa electrică de alimentare.
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor adecvat
la mufa electrică de alimentare a uneltei.
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (7), conform
ilustraţiei, pentru a preîntâmpina detaşarea acestuia
în timpul utilizării.
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Atunci când utilizaţi un
tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor
5
♦
♦
♦
♦
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)
♦
Instrucţiuni pentru tăierea cu foarfeca pentru gard
viu (Marea Britanie şi Irlanda)
♦
Tundeţi cu foarfeca gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile iunie şi
octombrie.
♦
Tundeţi cu foarfeca plantele perene în lunile aprilie
şi august.
♦
Tundeţi cu foarfeca coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna mai
până în octombrie.
Utilizare
Instrucţiuni pentru tăierea cu foarfeca de gard viu
(Australia şi Noua Zeelandă)
♦
Tundeţi cu foarfeca gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile decembrie şi martie.
♦
Tundeţi cu foarfeca plantele perene în lunile septembrie şi februarie.
♦
Tundeţi cu foarfeca coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna
octombrie până în martie.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea accidentală a acestuia. O modalitate bună de a controla
cablul este să îl poziţionaţi pe umăr.
♦
Pentru siguranţa dvs., această unealtă este prevăzută cu un sistem de conectare dublă. Acest sistem
preîntâmpină pornirea accidentală a uneltei şi va
permite utilizarea uneltei numai atunci când aceasta
este ţinută cu ambele mâini.
Întreţinerea
Pornirea şi oprirea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Pornirea
♦
Apucaţi mânerul frontal (3) cu o mână astfel încât
comutatorul mânerului frontal (2) să fie împins în
corpul uneltei.
♦
Cu cealaltă mână, apăsaţi întrerupătorul de declanşare (1) pentru a porni unealta.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Oprirea
♦
Eliberaţi comutatorul mânerului (2) sau întrerupătorul
de declanşare (1).
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi un întrerupător în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
sau grilajele, deoarece acestea ar putea deteriora
lamele.
Ungeţi în mod regulat lamele cu ulei.
Începeţi prin a tăia partea de sus a gardului viu.
Înclinaţi uşor unealta (la aproximativ 15° faţă de linia
de tăiere) astfel încât vârfurile lamei să fie orientate
uşor înspre gardul viu (fig. C1). Acest fapt va face ca
lamele să taie în mod mai eficient. Ţineţi unealta la
unghiul dorit şi mişcaţi-o continuu de-a lungul liniei
de tăiere. Lama cu două feţe vă permite să tăiaţi în
ambele direcţii.
Pentru a obţine o tăietură foarte dreaptă, întindeţi
o sfoară de-a lungul gardului viu, la înălţimea dorită.
Folosiţi sfoara ca linie de ghidare, tăind exact deasupra acesteia.
Pentru a obţine laterale plate, tăiaţi de jos în sus, în
sensul de creştere. Ramurile mai tinere se deplasează înspre exterior atunci când lama taie de sus în
jos, determinând obţinerea unor zone uşor adâncite
în gardul viu (fig. C2).
Aveţi grijă să evitaţi orice obiecte străine. Evitaţi în
special obiectele dure precum sârmele metalice
Scoaterea apărătorii (fig. A)
Avertisment! Scoateţi apărătoarea numai atunci când
doriţi să efectuaţi operaţii de service.
Montaţi întotdeauna la loc apărătoarea după ce aţi finalizat eventualele operaţii de service.
♦
Introduceţi ştifturi mici în orificiile (9) de la ambele
capete ale consolei (8) şi trageţi apărătoarea (4)
înainte.
♦
Scoateţi ştifturile şi apărătoarea de pe unealtă.
6
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Specificaţie tehnică
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Tensiune de intrare
GT90
TIP 3
Putere absorbită
Bătăi lamă (fără sarcină)
Acţiune
Unealta nu
porneşte.
Siguranţă arsă.
Înlocuiţi
siguranţa.
RCD declanşat.
Verificaţi RCD.
Cablul de
alimentare nu
este conectat.
Verificaţi
alimentarea de la
reţea.
TIP 3
TIP 3
230
230
400
420
420
1.900
1.900
1.900
cm 42
42
50
55
Distanţă lamă
mm 16
16
16
16
s <1
<1
<1
<1
kg 2,2
2,2
2,3
2,4
Greutate
(excl. cablul de alimentare)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,5 m/s2, incertitudine
(K) 1,5 m/s2
În cazul în care unealta nu funcţionează corespunzător,
efectuaţi următoarele verificări.
Cauza
eventuală
W 380
min-1 1.900
TIP 3
230
Lungime lamă
Timp frânare lamă
Depanare
Defecţiune
Vc.a. 230
GT100 GT110 GT115
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GT90/GT100/GT110/GT115
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-15
Protejarea mediului înconjurător
2000/14/CE, Foarfecă de tăiat gard viu 1.400 min-1,
Anexa V
LWA (putere sonoră măsurată)
96,5 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
99 dB(A)
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
20-01-2010
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
7
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187607 - 10-09-2012
8
10
Download PDF

advertising