DW722KN | DeWalt DW722KN RADIAL ARM SAW instruction manual

567000-40 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW721KN
DW722KN
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
3
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
13. ábra
4
14. ábra
15. ábra
16. ábra
17. ábra
18. ábra
19. ábra
5
20. ábra
21. ábra
22. ábra
23. ábra
24. ábra
25. ábra
6
26. ábra
27. ábra
28. ábra
7
29. ábra
30. ábra
31. ábra
32. ábra
33. ábra
34. ábra
8
35. ábra
36. ábra
37. ábra
38. ábra
39. ábra
40. ábra
9
41. ábra
42. ábra
43. ábra
44. ábra
45. ábra
46. ábra
10
47. ábra
48. ábra
49. ábra
50. ábra
51. ábra
52. ábra
11
Kék
Barna
Sárga/
Zöld
FOGANTYÚ
Kék
NYOMÓGOMB
Barna
Fekete
Szürke
Kék
Piros
Kék
Barna
Fekete
Barna
Sárga/Zöld
Sárga/
Zöld
Sárga/Zöld
Fő
CAPACITOR
Aux
Túlterhelés
védelem
Fehér
INDUKCIÓS MOTOR
Kék
Barna
Szürke
Fekete
TÚLTERHELÉS VÉDELEMMEL ELLÁTOTT
S/A KAPCSOLÓ, (KÉZI ÚJRAINDÍTÁS) ÉS
FESZÜLTSÉGHIÁNY KIOLDÁS
Fekete
FOGANTYÚ
NYOMÓGOMB
TÚLTERHELÉS VÉDELEM
Narancs
MOTOR
Barna
Ibolya
Fekete
Kék
TÚLTERHELÉS VÉDELEMMEL ELLÁTOTT S/A
KAPCSOLÓ, (AUTOMATA ÚJRAINDÍTÁS)
12
RADIÁLKÖRFŰRÉSZ
DW721KN, DW722KN
Gratulálunk!
A poreltávolító port
Keresztmetszet
Súly
Automata fűrészlap fékidő
Munkaciklus
Védelmi fokozat
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a D EWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Típus
Feszültség
Fűrészlap átmérője
Fűrészlap furat
Tengelycsavar átmérője
Üresjárati fordulatszám 50 Hz
Fordulatszám terheléssel
50 Hz
Üresjárati fordulatszám 60 Hz
Fordulatszám terheléssel
60 Hz
Vágásmélység 90°-nál
Max. keresztvágó
kapacitás 0°-nál
Max. harántvágó kapacitás
45°-nál
jobbra
balra
Vágásmélység 45°-nál
Max. keresztvágó
kapacitás 0°-nál
Max. harántvágó kapacitás
45°-nál
jobbra
balra
Méretek
(állvánnyal)
W
W
V
mm
mm
mm
min -1
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2650
–
min-1 3380
mm 90
–
90
mm 507
507
mm 342
mm 172
mm 60
342
172
60
mm 507
507
mm 247
mm 272
cm 176x122x
x77
cm 176x122x
x147
mm 100
247
272
176x122x
x77
176x122x
x147
100
A poreltávolító adaptere
Ajánlott poreltávolítási értékek
Légáramlási sebesség
a csatlakoztatási pontnál
m/s
Légtömegáram
m³/h
Vákuum érték a csatlakoztatási
pontnál
PA
A poreltávolító port
mm
Keresztmetszet
cm²
20
500
20
500
5000
100
78,5
2400
100
78,5
DW722KN
40
12,6
115
<10 s
1'/3'
IP5X
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az EN 61029 -1szabvány előírásai alapján:
dB(A) 96,5
96,5
LPA (hangnyomás)
dB(A) 3,0
3,0
KPA (toleranciafaktor)
109,5
LWA (hangteljesítményszint) dB(A) 109,5
dB(A) 3,3
3,3
K WA (toleranciafaktor)
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
min-1 2760
min -1 3600
DW721KN
mm 40
cm² 12,6
kg 115
<10 s
min 1'/3'
IP5X
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 61029 -1szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási
m/s² 2,0
2,0
érték ah =
Bizonytalanság K =
m/s² 1,5
1,5
MEGJEGYZÉS: A megadott értékek kibocsátási szinteket határoznak meg és nem
szükségszerűen munkavédelmi szinteket.
Van ugyan összefüggés a kibocsátási és
a kitettségi értékek között, de ezt nem lehet
megbízhatóan használni annak meghatározására, van-e szükség további munkavédelmi
intézkedésekre. A munkavállaló tényleges
kitettségének szintjét meghatározó tényezők
között szerepelnek a műhely jellemzői, az
egyéb zajforrások, stb., azaz a gépek száma
és a kapcsolódó munkafolyamatok. Emellett
a megengedett expozíciós szintek országonként változnak. Ezen információ alapján
ugyanakkor a gép kezelője jobban fel tudja
mérni a kockázatokat.
Biztosítékok:
230 V szerszám
16 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el
a kézikönyvet és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
13
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el
azonnali halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
D-65510, Idstein, Németország
15.06.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Általános biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos szerszámok használatakor be kell tartani
az alapvető biztonsági előírásokat,
többek között a következőket a tűz, az
áramütés, a személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET,
HOGY KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
1. Tartsa tisztán a munkaterületet. A rendetlen munkaterület és munkapad a balesetek melegágya.
2. Fordít son gondot a munkater ület
környezetére is. Ne tegye ki esőnek az
elektromos szerszámot. Ne használja
a szerszámot nedves, párás környezetben.
A munkaterület legyen jól megvilágítva
(250 - 300 Lux). Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok jelenlétében.
3. Védekezzen az elektromos áramütés
ellen. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Szélsőséges körülmények
közötti használat során (pl. a levegő magas
nedvességtartalma esetén, fém forgácsolásakor, stb.) az elektromos biztonságot
szigetelő transzformátor vagy Fi-relé
használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat. Ne engedje, hogy olyan személyek, akik nem
illetékesek a munkában, különösen gyerekek, hozzáérjenek a szerszámhoz vagy
a hosszabbító kábelhez, tartsa távol őket
a munkaterülettől.
5. Használaton kívüli tárolás. A nem használt elektromos eszközt száraz, jól elzárt
helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot. Azzal
a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban
dolgozhat.
A tűzveszélyt jelzi.
Az éles széleket jelöli.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
DW721KN, DW722KN
A D E WALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak 2006/42/EK, EN 1870-17: 2007.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
14
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagy igénybe vételre tervezett szerszámok helyett. Ne használja
a szerszámot rendeltetéstől eltérő célokra,
például ne gallyazzon vagy ne daraboljon
körfűrésszel.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert, mert ezek
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez csúszásmentes cipő viselése ajánlott. Hosszú
haját kösse össze vagy kösse be.
Használjon védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. Viseljen arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha a repülő
szilánkok melegek lehetnek, viseljen hőálló
kötényt. Mindig használjon fülvédőt. Mindig
viseljen védősisakot.
Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. megfelelően működnek.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Soha ne
rángassa a kábelt, ha ki akarja húzni
a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől. Soha ne
vigye a gépet kábelénél fogva.
Biztonságos munkavégzés. A munkadarab rögzítéséhez, ha lehetséges, használjon szorítót vagy satut. Biztonságosabb,
mint ha a kezében tartja, hisz így mindkét
kezével a szerszámot kezelheti.
Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát.
Fordítson gondot a szerszám karbantartására. A vágószerszámok mindig
tiszták és élesek legyenek a jobb és
biztonságosabb teljesítmény érdekében.
A kenésnél és az alkatrészek cseréjénél
kövesse az utasításokat. Időszakonként
vizsgálja meg a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizben javíttassa meg. A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen,
hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
Áramtalanítás. Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve ha olyan alkatrészeket
cserél, mint pl. a pengék, vágórészek,
áramtalanítsa a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsot és fogót.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámból mielőtt dolgozni kezdene.
17. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ne vigye a szerszámot úgy,
hogy ujja a kapcsolón van. Mielőtt bedugja
a konnektorba, ellenőrizze, hogy a kapcsológomb „off” (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító kábelt, ha sérült cserélje ki. Ha a szabadban dolgozik, csakis kültéri használatra
alkalmas és ilyen értelmű jelzéssel ellátott
hosszabbítókábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét. Figyeljen
a munkára. Használja a józan eszét. Ne
dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült alkatrészek. Használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően fognak-e működni és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra.
Ellenőrizze a mozgó alkatrészek megfelelő
beállítását és rögzítését, ellenőrizze az
alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az eszköz
működését. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt megfelelően javíttatni vagy
cserélni kell a márkaszervizben, ha ebben
a kézikönyvben nincs más utasítás. A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg. Ne
használja a szerszámot, ha a kapcsolóval
nem lehet ki- és bekapcsolni. Soha ne
próbálja maga megjavítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt
föl nem sorolt műveletek végzése
személyes sérülés és/vagy anyagi
kár veszélyével jár.
21. Szakképzet t szerelővel javít tassa
a szerszámot. Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítását szakképzett
személynek kell végeznie eredeti alkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben
a kezelő jelentős veszélynek van kitéve.
15
További biztonsági előírások radiál fűrészhez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az áramforrást megfelelő méretezésű
biztosítékkal és megszakítóval védje.
A karban lévő csapágypályákat és a görgős fejszerelvényben lévő csapágyakat
tartsa tisztán és zsírmentsen.
Mielőtt bekapcsolná a fűrészt, ellenőrizze,
hogy a korlát a helyes pozícióban van-e.
A fűrészlap addig nem érhet a munkadarabhoz, amíg a fűrészt a fogantyúval
húzza.
Mindig úgy állítsa be az ujjvédő berendezést, hogy a rögzített korlát fölött legyen
vagy 3 mm-rel az éppen vágott munkadarab felülete fölött - attól függően, melyik
van magasabban.
Rendszeresen ellenőrizze a beállítások
pontosságát, és szükség szerint korrigálja
azokat.
Ellenőrizze, hogy a fűrészlap a megfelelő
irányba forog-e, és a fogak a korlát felé
mutatnak-e.
A munkavégzés előtt ellenőrizze, minden
leszorító fogantyú rögzítve van-e.
Soha ne üzemeltesse a gépet, csak amikor
már minden védőelem a helyén van.
Ha nem használja, védje az egész fűrészlapot védőburkolattal.
Használaton kívül, ha fűrészlapot cserél,
vagy karbantartást végez, áramtalanítsa
a szerszámot.
Mindig megfelelő, EN847-1 szerint gyártott,
éles fűrészlapot használjon, amelynek
homlokszöge +/– 5 mm.
Soha ne használjon olyan fűrészlapot,
amelyen a megadott maximális sebesség
kisebb mint a gép forgó részének forgási
sebessége.
Ne használjon HSS (nagy sebességű acél)
fűrészlapot.
A fűrészlap ajánlott átmérőjét lásd a műszaki adatoknál.
Ne ékelje ki a motor ventilátorát a motortengely leállításához.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a védőeszközök, a fék, az automata visszatérő és
záró eszközök megfelelően működnek-e.
Ne használja a gépet, ha hibásak ezek az
eszközök.
Ha kerek munkadarabokat fűrészel, MINDIG használjon megfelelő peckeket vagy
ékeket, nehogy a munkadarab elforduljon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne erőltesse a vágást. (A motor megakadása vagy részleges leállása súlyos károsodást okozhat:) Várja meg amíg a motor
teljesen felgyorsul, ezután kezdje a vágást.
Ne emelje a gépet a munkapadnál fogva.
Ne vágjon vele mágnesezhető vagy nem
mágnesezhető fémet vagy falazó anyagot.
Ne kenje a fűrészlapot, ha mozog.
Egyik kezét se tegye a fűrészlap közelébe,
ha a fűrész áram alatt van.
Ne nyúljon be a fűrészlap mögé amikor
a gép működik.
Vágás közben 150 mm-nél közelebb ne
nyúljon a fűrészlap felé.
Ne használjon sérült vagy repedt fűrészlapot.
Cserélje ki a korlátot, ha sérült és/vagy
nem nyújt megfelelő védelmet. A korlátot
időnként cserélni kell.
MINDIG gondoskodjék a biztonságos
működésről. A radiálfűrészt legalább 8 mm
átmérőjű, és 80 mm hosszú csavarokkal
rögzítse a padlóhoz.
FIGYELMEZTETÉS! Ha kerek
munkadarabokat fűrészel, mindig
rögzítse megfelelő peckekkel vagy
ékekkel, nehogy elforduljon.
•
•
•
16
Ne használja a gépet olyan helyiségben,
ahol a hőmérséklet kívül esik a –5° - 40 °C
tartományon. A megfelelő hőmérséklet
20 °C.
A kezelőt tájékoztatni kell a zajexpozíciót
befolyásoló tényezőkről (pl. a zajkibocsátást csökkentő fűrészlap használatáról,
a karbantartásról). A gép hibáit, köztük
a védőeszközök vagy a fűrészlap hibáját
is, az észlelés után azonnal jelenteni kell.
Gondoskodjék róla, hogy a kezelő megfelelően tájékozott legyen a gép használatát,
beállítását illetően.
Csatlakoztassa a gépet porelszívó berendezéshez amikor fát fűrészel. Mindig vegye
figyelembe a porexpozíciót befolyásoló
tényezőket, pl.:
– A megmunkálandó anyag típusa (a bútorlap jobban porzik a fánál).
– A fűrészlap helyes beállítása.
– Biztosítsa, hogy a lokális elszívás, és
az elszívó rendszer elemei megfelelően vannak-e elhelyezve és beállítva.
•
•
Mindig viseljen védőkesztyűt a gép szervizelése, durva munkadarabok kezelése
vagy a fűrészlap cseréje során.
Ha feszültségesés következik be amikor
a gép áll, azonnal engedje föl a fogantyút,
így a fejrész automatikusan visszaáll nyugalmi pozíciójába.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
FIGYELME Z TETÉS! A hibás
elektromos vezetékeket azonnal
ki kell cserélni.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF (Ki)
állásban van-e, a véletlenszerű
beindulás sérülést okozhat.
•
•
Azonnal áramtalanítsa a hálózati
tápkábelt, ha az megsérül.
Tisztítás vagy karbantartás/szervizelés előtt mindig áramtalanítsa
a készüléket.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Részben összeszerelt radiálkörfűrész
2 Asztallap csíkok (1 jobb, 1 bal)
2 Korlát (1 jobb, 1 bal)
2 Asztallap hosszabbítók (1 jobb, 1 bal)
1 Porvédő lepel
1 A doboz tartalma:
1 Állvány (4 láb, 4 keresztrúd, 24 M8 x
16 csavar, 24 M8 anya és 48 D8 lapos
alátét)
1 A fóliacsomag tartalma:
1 Villáskulcs 10/13 mm
1 Villáskulcs 22 mm
1 Dugókulcs 13 mm
4 Hatlapú kulcs (3, 4, 5, 6 mm)
1 Magasságbeállító emelő
1 M 4,2 x 16 keresztfejű csavar
4 asztalhosszabbító tartói
19 M8 x 25 csavarok
19 D8 lapos alátétek
19 M8 anyák
1 Gumi betét
6 Fa betét
3 M8 x 16 csavarok
3 D8 alátétek
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Jelentse a hibát és jelölje meg a meghibásodott gépet, hogy mások ne használják.
Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni rendellenes előtoló erő miatt beszorul, kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet. Távolítsa el
a munkadarabot, és ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa szabadon mozog-e. Kapcsolja
be ismét a gépet, és csökkentett előtoló
erővel kezdjen új vágást.
Maradványkockázat
A következő kockázatok együtt járnak a radiálfűrész használatával:
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
– A forgó részek érintéséből származó
sérülések.
– Halláskárosodás
– A forgó fűrészlap fedetlen részének
megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a fűrészlap cseréjekor.
– Ujjak becsípődése a védőelemek
kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel
a tölgy, bükk és MDF anyagokra.
•
•
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
17
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
Elektromos biztonság
Leírás (1. ábra)
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h1.
h2.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s1.
s2.
t1.
t2.
u.
v.
w.
x.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni
a D EWALT szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Ki- és bekapcsoló
Fogantyú
Első védőlemez
Alsó védőlemez
Fix asztallap
Keresztrudak
Láb
Bal korlát (kicsi)
Jobb korlát (nagy)
Porvédő lepel
Haránt reteszkar
Haránt rögzítő kar
Magasságbeállító emelő
Sugaras kar
Záró fedél
Kábel
Porvédő kimenete
Vezető szerelvény
Motor
Bal asztallap csík
Jobb asztallap csík
Bal asztalhosszabbító
Jobb asztalhosszabbító
Szögvonalzó
Forgófej szerelvény
Feszültséghiány kioldó kapcsoló
Elektronikus vezérlő doboz
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A gép
bemeneti paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki
adatokat). Ha kábeldobot használ, mindig
teljesen csévélje le a kábelt. A kábel maximális
hosszúsága 30 m.
EGYFÁZISÚ GÉPEK
A gép bemeneti paramétereinek megfelelő,
jóváhagyott 3 erű hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm².
HÁROMFÁZISÚ GÉPEK
Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábelhez tartozik-e CEE 16A ipari dugasz/ 5-pólusú csatlakozó (a nullát kell csatlakoztatni), amely megfelel
az IEC 60309 szabványnak.
Feszültségesés
A bekapcsolási túláram rövid ideig tartó
feszültségesést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás esetén ez befolyásolhatja más berendezések működését.
RENDELTETÉS
A radiál fűrészt professzionális famunkákhoz
tervezték. Ez a nagy pontosságú gép könnyen
és gyorsan beállítható kereszt, kúpos és haránt
vágásra. Az optimális biztonság érdekében
minden fontos vezérlőt retesszel és lezáró
szerkezettel is elláttunk. Lásd még a szakasz
végén a rövid összefoglaló táblázatot. A fűrészt 300 mm átmérőjű karbid fűrészlaphoz
terveztük.
Ha az áramellátás rendszer impedanciája
0,25 Ω-nál alacsonyabb, nem várható zavar.
A gépekhez használt csatlakozóaljzatokat
16 amperes, inert jellegű megszakítóval kell
védeni.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A radiál fűrész professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
18
FIGYELMEZTETÉS: A fűrész optimális teljesítménye érdekében létfontosságú, hogy pontosan kövesse az
alábbi bekezdésekben részletezett
eljárást.
M E G J E GY Z É S : N e s z o r í t s a m e g
(8. ábra).
5. Tegye be az automata visszatérőt ügyelve,
hogy egyvonalba essen a forgófejjel (v)
(1., 9. ábra).
6. A vezetősín végállását úgy kell beállítani,
hogy a vezetőszerelvény csapágyai ne
érhessenek a csapágypályák hátsó határolójához. állítsa be a végállást (bb) úgy,
hogy a gumiütköző (cc) belecsússzon
a hosszanti lezáró házba (10. ábra).
Beállítás
MAGASSÁGÁLLÍTÓ EMELŐ
FELSZERELÉSE (1., 2. ÁBRA)
1. Szerelje föl az emelőt (l) a keresztfejű
csavarokkal.
MEGJEGYZÉS: Az automata visszatérőkart esetleg el kell mozdítani a magasság
beállításához.
2. Emelje elég magasra a magasságállító
emelőt, hogy a különböző elemek kivételéhez a motor alatt elegendő hely maradjon.
FIGYELMEZTETÉS: A fejnek
mindig nyugalmi helyzetben kell
rögzülnie.
7.
Húzzon meg minden csavart.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
AZ ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSE
(1., 3., 4. ÁBRA)
Az állvány elemeit és a kötőelemeket külön
csomagoltuk.
1. Vegyen ki minden elemet a csomagból.
2. Rögzítse a szárnyat a haránt rögzítő karral
(k).
3. Döntse meg óvatosan a gépet, így emelje
le a raklapról, hogy az oszlop hátsó része
a padlón legyen.
4. Helyezzen egy fadarabot (y) az asztal
pereme alá (3. ábra).
5. Szerelje össze a lábakat (g) az ábra szerint
az anyákkal, csavarokkal és alátétekkel.
MEGJEGYZÉS: Ne szorítsa meg.
6. Szerelje föl a keresztrudakat (f) (4. ábra).
7. Húzzon meg erősen minden kötőelemet.
8. Állítsa föl a szerelvényt.
AZ ASZTALLAP HOSSZABBÍTÓ
FELSZERELÉSE (1., 11–18. ÁBRA)
1. Két tartót szereljen föl (dd) a hosszabbítóknak a fix asztallap mindkét oldalán (e),
használja az M8 x 25 csavarokat (11. ábra).
2. Helyezze a hosszabbítót (t) a tartókra
(12. ábra).
Ismételje a másik oldalon is.
3. E l l e n ő r i z z e , h o g y a h o s s z a b b í t ó k
egyvonalba esnek-e a fix asztallappal, és
kézzel erősen húzza meg a csavarokat.
FIGYELMEZTETÉS: A hosszabbítóknak és a fix lapnak egyszintben
KELL lennie.
4. Illesszen 3 csapot a kis, bal oldali korlátba
(h1) és szintén 3 csapot a nagyobb, jobb
oldali korlátba (h2) (1., 13 ábra).
5. A bal korlát csapjait a fix asztallap bal oldali
furataiba illessze, és erősen nyomja össze
(14. ábra).
6. Ismételje a jobb oldalon is.
7. A bal hátsó asztallap csíkot (s1) igazítsa
össze a bal oldali korlát csapjaival, és erősen nyomja össze (15. ábra). Húzza meg
az asztal beszorítóját (ee) dugókulccsal
(16. ábra).
8. Illesszen egy M8 x 25 csavart és D8 alátétet a hátsó bal oldali asztallap csíkba és
húzza meg erősen (17., 18. ábra).
9. Ismételje meg ugyanezt a jobb oldali hátsó
lapnál.
FIGYELMEZTETÉS: A gépnek
mindig szintezve, stabilan kell
állnia.
FONTOS: A szerelvény leengedéséhez
vagy fölemeléséhez segítségre lehet
szüksége.
AZ AUTOMATA VISSZATÉRŐ
FELSZERELÉSE (1., 5–10. ÁBRA)
1. Az automata visszatérőt részben összeszerelve szállítjuk az 5. ábra szerint.
2. Félig hajtsa ki a visszatérő tartócsavarját
(z) 6 mm-es hatlapú csavarkulccsal, hogy
a visszatérő rendszert forgatni lehessen.
3. Oldja ki és vegye le a fejet (7. ábra).
4. Forgassa az automata visszatérőt. Helyezze be a második csavart (aa).
19
PORVÉDŐ LEPEL FÖLSZERELÉSE
(19., 20. ÁBRA)
1. Szerelje föl a porelszívó csatlakoztatási
pontot hátul az oszlop aljánál.
2. Illesszen 3 M8 x 16 csavart és D8 csavart
és alátétet a porelszívó port és az alap
furataiba.
3. Szorítsa meg őket 3 M8 -as anyával
a 13 mm-es dugókulcs és villáskulcs
használatával.
(nn). A fűrészlap fogai NEM ÉRHETNEK
a hajtótengelyhez (27., 28. ábra).
5. Oldja ki a fejet, és tolja előre addig,
hogy a fűrészlapot kivehesse a nyílásból
(nn). Helyezze be az új fűrészlapot (oo)
a nyílásba (nn), lassan mozgassa a fejet
a nyugalmi (reteszelt) helyzetbe. Ügyeljen,
hogy a fűrészlap fogai ne érjenek a hajtótengelyhez (29-31. ábra).
6. Tegye az új fűrészlapot a belső karimára
(qq). Helyezze a külső karimát a hajtótengelyre. A motor hajtótengelyébe illesztett
6 mm-es villáskulccsal és a fűrészlap
csavarra helyezett 13 mm-es kulccsal
húzza meg a fűrészlap csavart és rögzítse
a külső karimát (32. ábra).
7. Engedje le a védőburkolatot, hogy egyvonalba essen a burkolat csavarjával és
húzza meg a csavart (33. ábra).
8. A fej munkára kész.
A KÁBELTARTÓ FELSZERELÉSE
(21., 22. ÁBRA)
1. Vegye ki a keresztfejű csavart (ff).
2. Szerelje föl a kábeltartót (gg), majd tegye
vissza a keresztfejű csavart.
3. Vegye le a szárnyon lévő kábel-akasztókat (hh, ii) és szerelje vissza a kábellel
együtt.
FIGYELMEZTETÉS: A függőleges és vízszintes irányú elmozdulásnak is hagyjon helyet.
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrészlap fogai nagyon élesek, veszélyesek lehetnek.
AZ ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐDOBOZ
FELSZERELÉSE (23. ÁBRA)
Az elektronikus vezérlődoboz (x) a tápkábelbe van bekötve, tartalmazza az áramszüneti
kikapcsolót (w), a fékezőszerkezetet és a motor
túlterhelés elleni védelmét automatikus viszszaállítással.
1. Vegye le az anyákat a doboz hátlapjából
(x) kiálló csavarokról (jj).
2. Az asztallap keretének hátoldalához tartsa a dobozt, és illessze be a csavarokat
a megfelelő furatokba.
3. Tegye vissza, és húzza meg az anyákat
a csavarok végén.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirányt a motoron nyíl jelzi.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,
hogy a főtengely anya alátétje
ráfekszik-e a külső karimára.
A SZÁRNY ÉS AZ ASZTALLAP
PÁRHUZAMOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE
(1., 34. ÁBRA)
1. Engedje le a fűrészlapot (oo), hogy éppen
hozzáérjen a fix asztallaphoz (e).
2. Engedje föl a haránt reteszt (j) a rögzítő (k)
karral.
3. Tolja előre a fűrészlapot a korláton túl,
majd lengesse meg a szárnyat, hogy
a fűrészlap éppencsak érje az asztalt
szélességében.
4. Ismételje meg ezt a műveletet a fűrészlap
hátsó helyzetében, szükség esetén állítson
a hátsó csavaron.
A FŰRÉSZLAP FELSZERELÉSE
(24., 33. ÁBRA)
1. Győződjön meg róla, hogy a kar (m) a 0°
pozícióban van, és emelje föl a felső helyzetbe (24. ábra).
2. Lazítsa meg a védőburok csavarját (kk),
emelje föl a védőburkot (d), hogy ne legyen
útban (25. ábra).
3. A motor hajtótengelyébe illessze a 6
mm-es villáskulcsot, a fűrészlap csavarra
a 13 mm-es kulcsot (26. ábra), és fordítsa
a 13-as kulcsot az óramutató járásának
megfelelően a fűrészlap csavar (ll) és
a külső karima (mm) levételéhez.
4. Vegye le a fűrészlapot a hajtótengelyről, és
illessze be az asztal korlátján lévő nyílásba
A FŰRÉSZLAP ÉS AZ ASZTALLAP
MERŐLEGESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
(1., 35-37. ÁBRA)
1. Hozza a szárnyat (m) a középső helyzetbe.
2. Helyezze az acélderékszöget (rr) a fűrészlaphoz (35. ábra).
3. Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
20
a. Vegye le a beállító tárcsát (tt) a két
csavar (uu) meglazításával (36. ábra).
b. Lazítsa meg az így hozzáférhetővé tett
3 hatlapú csavart (37. ábra).
c. Illesszen hatlapú kulcsot a motor
főtengelyre, ütögesse addig, míg a fűrészlap hozzásimul a derékszöghöz.
4. Húzzon meg erősen minden kötőelemet.
–
–
–
Első védőlemez (c) és rugóval rögzített alsó
védőlemez (d) a fűrészlap teljes védelméhez
Poreltávolító adaptere
Állítható ujjvédő (a2) keresztvágáshoz
BEÁLLÍTÓ TÁRCSA (44. ÁBRA)
Ellenőrizze, hogy a beállító tárcsa (u) 0°-on
áll-e függőleges vágáshoz igazítva. Szükség
esetén lazítsa meg a csavarokat (uu), és igazítsa a mutatót 0°-ra.
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
fontos a középső hatlapú csavar
meghúzása.
BEÁLLÍTÓ TÁRCSA (42. ÁBRA )
Ellenőrizze, hogy a beállító tárcsa (yy) 0°-on
áll-e vízszintes vágáshoz igazítva.
Igazítsa a mutatót (xx) 0°-ra a csavarral (zz).
A szárny beállított jobb és bal 45°-os és 0°-os
pozíciókkal rendelkezik.
5. Helyezze vissza a beállító tárcsát (tt),
igazítsa mutatóját (ss) a 0°-ra.
A KERESZTVÁGÁSI IRÁNY ÉS A KORLÁT
MERŐLEGESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
(38- 42. ÁBRA)
1. Tolja a fűrészlapot a korlát elé (38. ábra).
2. Helyezze a derékszöget (rr) a korlát mellé
illesztett deszkára, amely az ábra szerint
éppen érinti a fűrészlapot.
3. Húzza maga felé a fűrészlapot és ellenőrizze, a derékszöggel párhuzamosan
mozog-e.
4. Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
a. A haránt reteszkar (j) 0° pozícióban
rögzítve marad, a haránt reteszkart (k)
pedig oldja ki a 39. ábra szerint.
b. Lazítsa meg az önzáró anyákat
(v v) a szárny (m) mindkét oldalán
a 40. ábra szerint.
5. A szárny (m) balra igazításához lazítsa
meg a tőcsavart (ww) a szárny jobb oldalán és húzza meg az ellenkező oldalon
(41. ábra).
6. A szárny (m) jobbra igazításához lazítsa
meg a tőcsavart (ww) a szárny bal oldalán
és húzza meg az ellenkező oldalon.
7. Kis lépésekben haladjon, lépésenként ellenőrizze a beállítást a karok (j, k) reteszelt
helyzetében.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és tartsa be a vonatkozó
előírásokat/jogszabályokat.
• Ügyeljen, hogy a fűrészelendő
anyag megfelelően legyen rögzítve.
• A szerszámot csak kis erővel
nyomja, és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a fűrészlapra.
• Kerülje a túlterhelést.
FIGYELMEZTETÉS:
• Szerelje föl a megfelelő fűrészlapot. Ne használjon túl kopott fűrészlapot. A gép maximális forgási
sebessége nem lehet nagyobb
a fűrészlap hasonló értékénél.
• Ne próbáljon túl kis darabokat
vágni.
• Hagyja a fűrészlapot szabadon
vágni. Ne erőltesse.
• Várja meg amíg a motor teljesen
felgyorsul, ezután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, minden leszorító gomb
és fogantyú rögzítve van-e.
• Soha ne üzemeltesse a gépet,
csak amikor már a védőelem a helyén van.
• Ne emelje a gépet a munkapadnál
fogva.
• Mindig ellenőrizze, hogy a munkalap nyílása megfelelő-e.
FIGYELMEZTETÉS: Ne feszítse
túl a tőcsavarokat.
8. Húzza meg az önzáró anyákat (v v).
9. A harántvágó skála (yy) mutatóját (xx) úgy
állítsa be, hogy 0°-on legyen (42. ábra).
Fűrészlap védőburok felszerelése
(43. ábra)
A fűrészlap védőburok többfunkciós szerelvény, a következő biztonsági funkciókkal:
21
•
Mindig hasonlítsa össze az L ábrával a korlát pozícióját és típusát.
3. Engedje le a fűrészlapot.
4. állítsa be az ujjvédőt (a2), hogy éppen
a munkadarab fölött legyen.
5. Ha nincs nyílás az asztallapon, a fönt leírt
módon vágjon egyet.
6. Tartsa a munkadarabot a korláthoz, ujjai
távol legyenek a fűrészlap útvonalától.
7. Kapcsolja be és lassan húzza át a fűrészlapot a korláton és a munkadarabon.
8. Állítsa vissza a fűrészlapot a nyugalmi
helyzetbe és kapcsolja ki.
BE/KI KAPCSOLÁS (1. ÁBRA)
A radiál fűrész be/ki kapcsolója több előnyt
nyújt:
– Feszültséghiány kioldó funkció: ha az
áramellátás valamilyen okból megszűnik,
a kapcsolót manuálisan kell újraindítani.
– Motor túlterhelés-védelem: a motor
túlterhelése esetén áramellátása megszakad. Ilyen esetben hagyja 10 percig hűlni
a motort, majd nyomja meg az újraindítás
gombot.
– Fékrendszer: kikapcsolás után a fék
10 mp-en belül leállítja a fűrészlapot.
– A kapcsolónak csak leállítás/indítás funkciója van.
HARÁNTVÁGÁS (46., 47. ÁBRA)
1. Engedje föl a haránt retesz (j) és rögzítő
(k) karral.
2. Fordítsa a kívánt szögbe a szárnyat a harántvágó skálához igazítva.
3. A bal vagy jobb 45° -os vágáshoz rögzítse
a haránt reteszkart (j) és a haránt rögzítő
karral (k) állítsa be a végleges pozíciót.
4. Közbülső szögeknél csak a haránt rögzítő
kart használja.
5. Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
A gép bekapcsolásához nyomja meg a zöld
gombot (a) a fogantyún (b). Ha a zöld gombot
felengedi, a gép automatikusan leáll.
PRÓBAVÁGÁS (1. ÁBRA)
1. A haránt reteszkar (j) rögzített helyzetében
állítsa a haránt rögzítőkart (k) úgy, hogy
a fűrészlap 0°-os egyenes keresztvágáson
álljon.
2. Engedje le a szárnyat, hogy a fűrészlapot
majdnem hozzáérjen az asztallaphoz.
3. Helyezze a munkadarabot a korlát elejéhez.
4. Kapcsolja be és engedje le a szárnyat,
hogy a fűrész sekély vágatot alakítson ki
az asztalfelületen.
5. Húzza maga felé a fűrészlapot, hogy keresztülvágjon a fa korlátban lévő vágaton
és a munkadarabon.
6. Állítsa vissza a fűrészlapot a nyugalmi
helyzetbe és kapcsolja ki.
7. Ellenőrizze, hogy a vágás minden síkban
valóban 90°-os, és állítsa a gépet, ha
szükséges.
GÉRVÁGÁS (45., 48. ÁBRA)
1. A szárnyat a 0°-os keresztvágáshoz hasonlóan állítsa be.
2. Emelje a fűrészlapot jóval az asztallap
fölé.
3. Oldja a gérvágó rögzítő kart (a3), és húzza
ki a gérvágó reteszt (a4).
4. Döntse meg a motort a kívánt szögben
a gérvágó skála szerint (u).
5. A jobb 45° -os vágáshoz rögzítse a gérvágó reteszt (a4) és a gérvágó rögzítő karral
(a3) állítsa be a végleges pozíciót.
6. Közbülső szögeknél csak a gérvágó rögzítő kart használja.
7. Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
KOMBINÁLT HARÁNTVÁGÁS (47. ÁBRA)
Ez a gér- és harántvágás kombinációja.
1. Állítsa be a kívánt gérvágási szöget.
2. Fordítsa a kívánt szögbe a szárnyat a harántvágó skálához igazítva.
3. Folytassa a harántvágáshoz hasonlóan.
Alapvágások (45–53. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrészlap
fogai nagyon élesek, veszélyesek
lehetnek.
KARBANTARTÁS
KERESZTVÁGÁS (45. ÁBRA)
1. Állítsa a sugár szárnyat a korlátra merőlegesen.
2. Rögzítse a haránt reteszkart (j) 0° pozícióban, a haránt rögzítőkart (k) pedig szorítsa
meg.
Az Ön D EWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
22
MEGJEGYZÉS: A mechanikus fék javítása
nem szükséges.
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című
részben megadott útmutatásokat. Távolítsa
el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FONTOS: A fix asztallapot és a korlátot cserélje ki, ha már túl kopottak.
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására, Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa az
asztalt.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa a porelszívó rendszert.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: ha a fűrészlap
kopott, cserélje ki új vagy újraélezett
lapra.
A forgófej csapágypályák igazítása a szárnyon (49-52. ábra)
Ha a forgófej-szerelvény oldal irányban mozog,
a csapágyakat igazítani kell.
1. Húzza előre a vezetősín-szerelvényt
a szárnypálya végéig, és tartsa ebben
a helyzetben (49. ábra).
2. Lazítsa meg a záró csavarokat (a5) (50.,
51. ábra).
3. Használjon villáskulcsot, kissé fordítsa
a csapágyakat (a6), amíg az oldalirányú
mozgás megszűnik (52. ábra).
4. Húzza meg újra a zárócsavarokat (a5)
úgy, hogy a fej automatikusan visszaálljon
a nyugalmi helyzetbe.
Porelszívás
FIGYELMEZTETÉS: Mindig a porkibocsátásra vonatkozó rendelkezések szerint gyártott porelszívót
alkalmazzon. A csatlakoztatott külső
rendszerben a légáramlás sebessége
20m/s +/- 2m/s legyen. Az elszívás
sebességét a csatlakoztatási pontnál
a szívócsőben kell mérni bekapcsolt,
de nem üzemelő állapotban.
Kenés
Az elektromos gép nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át a felső
védőburkolatot, a mozgatható alsó burkolatot,
valamint a porelszívó csövét, hogy megállapíthassa, megfelelően működnek-e. Ügyeljen
arra, hogy a munkadarabról leeső szilánkok
vagy egyéb részecskék ne akadályozzák egyik
funkció működését sem.
Szállítás
A gép szállításakor ügyeljen, hogy a vágófej
biztonságosan legyen rögzítve. Ne feledje,
hogy emelőlappal a gép nem emelhető. Mindig villástargoncával szállítsa. A biztonságos
emeléshez az állvány alsó keresztrúdja alá
nyúljanak.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és
23
Opciós tartozékok
ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében c sak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Ajánlott fűrésztárcsa: DW721 / DW722 DT4303
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a D EWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
zst00244871 - 29-08-2014
24
GYORS ÚTBAIGAZÍTÓ
magasságállító emelő
haránt reteszkar
haránt rögzítőkar
gér reteszkar
gér rögzítőkar
25
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
26
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
27
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
28
Motor
RADIÁLKÖRFŰRÉSZ 1
©
DW721KN
29
DW721KN
Emelőrendszer
RADIÁLKÖRFŰRÉSZ 1
©
30
Védőburkolat
RADIÁLKÖRFŰRÉSZ 1
©
DW721KN
31
Asztal
RADIÁLKÖRFŰRÉSZ 1
©
DW721KN
32
33
34
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising