GSC500 | Black&Decker GSC500 POWER SPRAYER Type H2 instruction manual

402011-05 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GSC500
2
3
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Aparatul de stropit Black & Decker a fost conceput pentru
a pulveriza o serie de soluţii chimice pe bază de apă pentru gazon şi grădină, cum ar fi insecticidele, fungicidele,
erbicidele şi îngrăşămintele.
Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipament de protecţie. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Evitaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul se află în poziţia închis înainte de
a conecta aparatul. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
Reguli generale de siguranţă
Avertisment!
♦
Citiţi toate instrucţiunile, inclusiv fişele tehnice de
securitate şi etichetele recipientelor pentru soluţiile
chimice.
♦
Citiţi toate avertismentele de siguranţă marcate cu
simbolul m, fişele tehnice de securitate, etichetele
recipientelor pentru soluţiile chimice şi toate instrucţiunile.
♦
Citiţi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce
la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu
cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie
sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
baterie.
b.
c.
d.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
e.
f.
g.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
4.
a.
b.
c.
5
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni şi
conform destinaţiei pentru tipul respectiv de
unealtă electrică, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite
de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Avertisment!
♦
Înainte de a utiliza echipamentul, citiţi toate instrucţiunile şi măsurile de precauţie pentru echipament
şi pentru soluţia ce trebuie pulverizată.
♦
Respectaţi toate normele locale, regionale şi naţionale corespunzătoare care reglementează ventilaţia,
prevenirea incendiilor şi operarea.
♦
Nu păstraţi aparatul de stropit la îndemâna copiilor.
♦
Se recomandă utilizarea echipamentului de protecţie
pentru urechi în cazul utilizării îndelungate.
♦
Utilizaţi ochelari de protecţie pentru a împiedica
pătrunderea particulelor în ochi.
Vapori periculoşi
Insecticidele şi alte substanţe pot fi nocive dacă sunt
inhalate, cauzând stări grave de greaţă, stări de leşin
sau otrăvirea.
a. Utilizaţi un respirator sau o mască oricând există
riscul de inhalare a vaporilor. Citiţi toate instrucţiunile
pentru substanţa ce trebuie pulverizată şi pentru
mască pentru a vă asigura că aceasta va furniza
protecţia necesară împotriva inhalării vaporilor
periculoşi.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru aparatele de stropit
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia
închis înainte de a introduce acumulatorul.
Introducerea acumulatorului în uneltele electrice
care au întrerupătoarele în poziţia deschis înlesneşte
producerea accidentelor.
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi
incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de asemenea, medicul. Lichidul evacuate din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Nu aruncaţi în foc.
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Purtaţi un respirator sau o mască.
Utilizaţi numai lichide neinflamabile.
Avertisment!
♦
Înainte de a utiliza pesticide sau alte substanţe de
pulverizare în acest aparat de stropit, citiţi bine eticheta de pe recipientul original şi urmaţi instrucţiunile
de pe aceasta. Unele substanţe de pulverizare sunt
periculoase şi nu trebuie să fie utilizate în acest aparat de stropit deoarece ar putea deteriora aparatul şi
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Riscuri reziduale
ar putea cauza vătămări corporale grave sau daune
asupra obiectelor.
Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă că oricine
utilizează acest aparat de stropit citeşte şi înţelege
toate instrucţiunile de siguranţă şi alte informaţii
cuprinse în acest manual.
Nu operaţi aparatele de grădină în atmosfere gazoase sau explozive. Motoarele acestor aparate produc
în mod normal scântei, iar scânteile pot aprinde
vaporii.
Nu utilizaţi substanţe chimice de clasă comercială
sau pentru scopuri comerciale sau industriale. Utilizaţi numai substanţe chimice pe bază de apă, pentru
gazon şi grădină, din gama pentru consumatori.
Nu utilizaţi lichide caustice cu autoîncălzire (alcali)
sau corozive în acest aparat de stropit deoarece
acestea pot coroda componentele metalice sau pot
slăbi furtunurile şi garniturile.
Nu utilizaţi lichide fierbinţi sau care fierb în aparatul
de stropit deoarece acestea ar putea slăbi rezervorul
şi furtunul.
Nu lăsaţi substanţele de pulverizare sau reziduale
în rezervor după folosirea aparatului de stropit.
Nu fumaţi în timp ce pulverizaţi şi nu pulverizaţi acolo
unde există scântei sau flăcări.
Inspectaţi cu rigurozitate interiorul şi exteriorul
aparatului de stropit înainte de utilizare.
După fiecare utilizare, goliţi, curăţaţi şi drenaţi rezervorul şi furtunul conform instrucţiunilor.
Nu folosiţi pistoale pentru pulverizarea substanţelor
inflamabile.
Nu pulverizaţi substanţe acolo unde există riscul de
pericole.
Utilizaţi numai lichide neinflamabile.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru acumulatori şi încărcătoare
Siguranţa personală
a. Echipamente de protecţie suplimentare, precum
mănuşile şi un respirator sau o mască trebuie
utilizate atunci când se lucrează cu substanţe
chimice. Echipamentul de siguranţă utilizat pentru
condiţiile adecvate va reduce vătămările corporale.
b. Nu pulverizaţi pe corpul dvs., al vreunei alte
persoane sau pe animale. Ţineţi mâinile şi alte
părţi ale corpului la distanţă faţă de evacuare.
În cazul injectării pielii, apelaţi imediat la medic.
Substanţa pulverizată poate pătrunde în piele şi
poate fi injectată în corp.
c. Nu trataţi injectarea ca pe o simplă tăietură.
Pulverizarea poate injecta toxine în corp şi poate
cauza grave vătămări corporale. În cazul în care
survine injectarea pielii, apelaţi imediat la medic.
d. Fiţi atenţi la orice pericole prezentate de substanţele care se pulverizează. Verificaţi marcajele de
pe recipient sau informaţiile furnizate de producătorul substanţei ce va fi pulverizată, inclusiv
cerinţe de utilizare a echipamentului de protecţie
personală. Instrucţiunile producătorului trebuie să
fie urmate pentru a reduce riscul de incendiu şi
de vătămări corporale, derivate din toxine, agenţi
cancerigeni etc.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10° C şi 40° C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
7
♦
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Demontarea şi înlocuirea capului de alimentare (fig. D & E)
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
♦
♦
♦
♦
Transformator de izolare intrinsec. Reţeaua
principală de alimentare este separată electric
de ieşirea transformatorului.
♦
♦
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea
ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Unitatea trebuie să fie deconectată de la
reţeaua principală de alimentare şi dusă la un
centru de service autorizat pentru a fi reparată.
♦
♦
♦
Siguranţa electrică
♦
♦
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Avertisment!
♦
Utilizaţi echipament de protecţie.
♦
Pulverizaţi numai în spaţii bine ventilate.
♦
Utilizaţi numai substanţele chimice recomandate,
descrise în instrucţiunile de siguranţă.
Descriere
Încărcarea bateriei (fig. F)
Întrerupător de pornire/oprire
Curea de transportare
Tijă
Mâner tijă
Capac rezervor
Tub de aspiraţie
Duză
Cap de alimentare
Rezervor
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. La
încărcarea acumulatorului pentru prima dată sau după
o perioadă prelungită de depozitare, acesta va accepta
o încărcare de numai 80%. După câteva cicluri de încărcare şi descărcare, acumulatorul va ajunge la capacitatea
maximă. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării;
acest lucru este normal şi nu indică o problemă.
Asamblare şi reglaj
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
♦
Extrageţi capacul conectorului (19).
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (20) în conectorul
încărcătorului (21) din spatele aparatului.
♦
Conectaţi încărcătorul.
♦
Conectaţi la priza de alimentare.
♦
Lăsaţi aparatul conectat la încărcător timp de 1418 ore.
În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi. Acest
lucru este normal şi nu indică existenţa vreunei probleme.
Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă nedeterminată.
♦
Înainte de a utiliza aparatul, deconectaţi încărcătorul
şi aparatul de la încărcător.
♦
Repoziţionaţi capacul conectorului (19).
Avertisment! Aparatul nu funcţionează atunci când este
conectat la încărcător.
Avertisment! Asiguraţi-vă că aparatul de stropit este
oprit.
Ataşarea curelei de transportare (fig. A)
♦
Ataşaţi clemele (10) curelei (2) la deschiderile (11)
de pe capul de alimentare.
Asamblarea tijei de pulverizare (fig. B)
♦
♦
Introduceţi tija (3) în mânerul tijei (4) până când se
fixează pe poziţie.
Strângeţi capacul (12) pe mâner.
Montarea duzei (fig. C)
♦
Înşurubaţi duza (7) pe vârful mânerului (13).
Reglarea duzei conice
♦
Deşurubaţi capacul rezervorului (5) (fig. D1).
Scoateţi tubul de aspiraţie (6) de pe rezervor (9).
Desfaceţi încuietoarea (14) apăsând pe ea în jos
(fig. E).
Ridicaţi partea din spate a capului de alimentare (8)
şi împingeţi-l înainte (fig. D2).
Trageţi de capul de alimentare (8).
Pentru a ataşa capul de alimentare (8), aliniaţi fantele
(15) din capul de alimentare cu clapele (16) de pe
partea superioară a rezervorului (9) (fig. D2 & D3).
Deplasaţi capul de alimentare (8) înapoi până când
se fixează pe poziţie.
Montaţi consola (17) peste ataşamentul încuietorii
(18) (fig. E).
Împingeţi încuietoarea (14) în sus până când se
fixează pe poziţie.
Poziţionaţi tubul de aspiraţie (6) în rezervor.
Repoziţionaţi capacul rezervorului (5) şi strângeţi-l.
Utilizare
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rotiţia duza (7) în sens antiorar pentru aplicaţii de
pulverizare pe zone late.
Rotiţi duza (7) în sens orar pentru aplicaţii de pulverizare pe zone înguste.
8
Umplerea rezervorului (fig. D1)
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
♦
Deşurubaţi capacul rezervorului (5).
♦
Scoateţi tubul de aspiraţie (6) de pe rezervor (9).
♦
Umpleţi rezervorul cu lichidul corespunzător.
Avertisment! Utilizaţi numai substanţele chimice adecvate, descrise în instrucţiunile de siguranţă.
Depanare
În cazul în care unealta nu funcţionează corespunzător,
efectuaţi următoarele verificări.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul (1).
♦
Pentru a opri aparatul, eliberaţi butonul (1).
Avertisment!
♦
Pulverizaţi întotdeauna în direcţia vântului şi la
distanţă de oameni şi animale.
♦
Utilizaţi numai duze specificate de producător.
♦
Dacă duza se înfundă, opriţi imediat aparatul.
Defecţiune
Cauza
Acţiune
eventuală
Fluxul de lichid se
diminuează sau se
opreşte.
Filtru
înfundat.
Verificaţi filtrul la
capătul furtunului
de aspiraţie.
Curăţaţi filtrul cu
apă caldă şi săpun.
Baterie
Reîncărcaţi bateria.
descărcată.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
♦
Nu depozitaţi substanţe chimice în aparat.
♦
Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi sau abrazivi.
♦
Citiţi întotdeauna şi respectaţi instrucţiunile producătorului agentului de curăţare utilizat.
♦
Eliminaţi lichidul contaminat conform regulamentelor
locale.
Tubul de
Împingeţi tubul de
aspiraţie nu aspiraţi complet
ajunge până în jos.
în fundul
rezervorului.
Unitatea nu va porni. Bateria
nu este
încărcată.
Curăţarea rezervorului
Aparatul trebuie să fie curăţat după utilizare.
♦
Îndepărtaţi capul de alimentare (8).
♦
Dacă a rămas lichid, scurgeţi-l în recipientul original
sau depozitaţi-l într-un alt recipient adecvat.
♦
Umpleţi rezervorul (9) la 1/3 din volumul său cu apă
curată şi săpun.
Avertisment! Nu utilizaţi lichide inflamabile pentru
curăţare.
♦
Montaţi la loc capul de alimentare (8).
♦
Pulverizaţi conţinutul rezervorului (9) până când
acesta se goleşte.
♦
Repetaţi instrucţiunile anterioare ori de câte ori este
necesar.
Verificaţi cerinţele
de încărcare
a bateriei.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Curăţarea filtrului (fig. D1)
Dacă fluxul lichidului se diminuează, filtrul poate fi înfundat. Pentru a curăţa filtrul procedaţi după cum urmează:
♦
Deşurubaţi capacul rezervorului (5).
♦
Scoateţi tubul de aspiraţie (6) de pe rezervor (9).
♦
Curăţaţi filtrul cu apă caldă şi săpun.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Depozitarea (fig. G & H)
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Avertisment! Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate scădea sub 0 °C.
♦
Curăţaţi şi uscaţi toate componentele aparatului
atunci când nu este utilizat pe o perioadă mai mare
de o zi.
♦
Ataşaţi mânerul tijei (4) pe clemele laterale (22)
(fig. G).
♦
Montaţi furtunul (23) banda adezivă (24) pe capul
de alimentare (8) (fig. H).
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
9
Garanţie
Baterie (fig. I & J)
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Acumulatorii Black & Decker pot fi reîncărcaţi
de multe ori. Dacă doriţi să eliminaţi singuri
produsul, bateria trebuie să fie scoasă conform
descrierii de mai jos şi trebuie să fie eliminată
conform regulamentelor locale.
Avertisment!
♦
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare
înainte de a scoate bateria.
♦
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
♦
Nu aruncaţi bateria în foc deoarece acest lucru ar
putea cauza explozii.
♦
Este de preferat să descărcaţi bateria utilizând
aparatul până când motorul se opreşte.
♦
Îndepărtaţi capul de alimentare (8).
♦
Scoateţi şuruburile (25) de la bază (fig. I).
♦
Scoateţi şuruburile (26) de pe partea laterală.
♦
Deschideţi carcasa.
♦
Scoateţi ambele părţi laterale ale carcasei (27).
♦
Scoateţi capacul bateriei (28) (fig. J).
♦
Extrageţi bateria din aparat.
♦
Extrageţi clemele bornelor (29).
♦
Puneţi bateria într-un ambalaj adecvat pentru a vă
asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
♦
Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către
un centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
l
kg
GSC500 H2
14,4
4,7
2
Vc.a.
Vc.a.
mA
h
kg
VA170020D
230
17
200
14-18
0,2
Încărcător
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Amperaj
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 76,5 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 87,5 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Vibraţie ponderată mână/braţ <0,26 m/s2
zst00187605 - 03-09-2012
10
11
Download PDF

advertising