AST214 | Black&Decker AST214 CORDLESS DRILL instruction manual

RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
AST212
AST214
AST218
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de găurit/înşurubat Black & Decker a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare şi pentru operaţii
de găurire în lemn, metal şi materiale plastice. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuate din baterie
poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
♦
♦
♦
5
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu percuţie.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune
de către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de strângere poate
atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de găurirea pereţilor, podelelor sau plafoanelor din lemn sau PVC respectiv plastic, verificati,
verifi caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Atenţie! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Descriere
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei sau întrerupător
pornit/oprit cu două viteze
2. Cursor înainte/înapoi
3. Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
4. Mandrină
5. Acumulator
6. Buton de detaşare a acumulatorului
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea ridicată. Întreruperea termică survine o singură
dată şi ulterior necesită înlocuirea completă.
fig. C şi D
7.
8.
9.
10.
Vibraţii
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Încărcător
Bază încărcător
Conector încărcător
Ştecher încărcător
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. A)
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
♦
♦
6
Pentru a monta acumulatorul (5), aliniaţi-l cu baza
de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi
împingeţi până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul
de detaşare (6) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
Utilizare
Montarea capacului acumulatorului (fig. B)
Avertisment! Montaţi capacul (11) pe acumulator (5)
pentru transportare sau depozitare.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă (fig. E)
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
La încărcarea acumulatorului pentru prima dată sau
după o perioadă prelungită de depozitare, acesta va
accepta o încărcare de numai 80%. După câteva cicluri
de încărcare şi descărcare, acumulatorul va ajunge la
capacitatea maximă. Acumulatorul se poate încălzi în
timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu indică
o problemă.
Avertisment! Scoateţi mai întâi acumulatorul din
unealtă.
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină fără
cheie pentru a permite schimbarea uşoară a burghielor.
♦
Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2)
în poziţia centrală.
♦
Deschideţi mandrina rotind partea din faţă (12) cu
o mână şi ţinând partea din spate (13) cu cealaltă
mână.
♦
Introduceţi tija burghiului (14) în mandrină.
♦
Strângeţi bine mandrina rotind partea din faţă (12)
cu o mână şi ţinând partea din spate (13) cu cealaltă
mână.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Încărcătorul şi baza încărcătorului (fig. C)
♦
Pentru a încărca acumulatorul (5), scoateţi-l din
unealtă şi glisaţi baza încărcătorului (8) pe acumulator.
♦
Conectaţi încărcătorul (7).
După o utilizare normală, încărcarea timp de 3 ore va
furniza energie suficientă pentru majoritatea aplicaţiilor.
Cu toate acestea, încărcarea în continuare până la 6 ore
poate spori considerabil durata de utilizare, în funcţie
de acumulator şi de condiţiile de încărcare.
♦
Scoateţi acumulatorul din încărcător.
Demontarea şi montarea la loc a mandrinei
(fig. F)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Deschideţi mandrina cât de mult posibil.
Scoateţi şurubul de fixare a mandrinei rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic cu ajutorul unei şurubelniţe.
Strângeţi o cheie imbus (15) în mandrină şi loviţio cu un ciocan conform ilustraţiei.
Scoateţi cheia imbus.
Scoateţi mandrina rotind-o în sens invers acelor
de ceasornic.
Pentru a monta mandrina la loc, înşurubaţi-o pe
arbore şi blocaţi-o pe poziţie cu ajutorul şurubului
de fixare a mandrinei.
Încărcătorul şi ştecherul încărcătorului (fig. D)
♦
Pentru a încărca acumulatorul, asiguraţi-vă că este
montat pe unealtă.
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (10) în conector
(9).
♦
Conectaţi încărcătorul (7).
♦
Conectaţi la priza de alimentare.
După o utilizare normală, încărcarea timp de 3 ore va
furniza energie suficientă pentru majoritatea aplicaţiilor.
Cu toate acestea, încărcarea în continuare până la 6 ore
poate spori considerabil durata de utilizare, în funcţie
de acumulator şi de condiţiile de încărcare.
♦
Deconectaţi unealta de la încărcător.
Avertisment! Nu utilizaţi unealta în timp ce este conectată la încărcător.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu: - prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Selectarea direcţiei de rotire
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi
(în sens invers acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (3) în stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (3) în dreapta.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
7
Selectarea modului de funcţionare sau
a cuplului de strângere (fig. G)
♦
Această unealtă este prevăzută cu un inel pentru
selectarea modului de funcţionare şi a cuplului de
strângere a şuruburilor. Şuruburile mari şi materialele
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat
moi. Inelul dispune de o gamă amplă de setări pentru
a se potrivi aplicaţiei dvs.
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în lemn,
metal şi materiale plastice, setaţi inelul (3) în poziţia
Întreţinerea
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea în mod regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
de găurire, aliniind simbolul cu marcajul (16).
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
Setaţi inelul (3) la cel mai mic cuplu de strângere.
Strângeţi primul şurub.
În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului.
Repetaţi până când obţineţi setarea corectă.
Folosiţi setarea respectivă pentru restul şuruburilor.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina şi îndepărtaţi
praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Pornirea şi oprirea
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Comutator de reglare a vitezei
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurirea
♦
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
♦
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi gradul de apăsare
pe unealtă.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
♦
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci când
efectuaţi găuri de diametru mare în lemn.
♦
Utilizaţi burghie pentru metal tip HSS atunci când
efectuaţi găuri în metal.
♦
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când efectuaţi
găuri în zidărie cu duritate redusă.
♦
Utilizaţi un lubrifiant atunci când efectuaţi găuri în
alte metale decât fonta şi alama.
♦
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tip
şi dimensiuni corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
8
Acumulatorii
Acumulator
Capacitate
Acumulatorii Black & Decker pot fi reîncărcaţi
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
Greutate
Tensiune
Vc.c.
Viteză în gol
min-1
(H1)
(H1)
12
14,4
0-750
0-750
Cuplu maxim de strângere
Nm
11
12,1
Capacitate mandrină
mm
10
10
Oţel
mm
10
10
Lemn
mm
25
25
A12E
A14E
1,0
1,0
Capacitate
Ah
Tip
Greutate
kg
Acumulator
Capacitate
NiCd
0,58
0,68
A12NH
A14NH
Ah
1,5
1,5
NiMH
NiMH
kg
0,6
0,7
Tip
Greutate
NiCd
0,42
Ah
1,5
kg
0,9
NiMH
Greutate
Încărcător
90500845
90500842
90500849
90500846
90500857
90500850
90500860
90500854
Tensiune de intrare
Vc.a.
230-240
230-240
Tensiune de ieşire
Vc.c.
21,75-22,6
11,6-12,2
Curent
mA
Timp aprox. de încărcare
h
210-230
210-220
8-10
8-10
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 73 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 84 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Găurirea în metal (ah, D) < 2,5 m/s², incertitudine (K) 1,5 m/s²,
Înşurubarea fără percuţie (ah, S) < 2,5 m/s², incertitudine (K)
1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
90500843
90500844
90500847
90500848
90500855
90500856
90500858
90500859
Tensiune de intrare
Vc.a.
230-240
230-240
Tensiune de ieşire
Vc.c.
14,5-15,3
17,4-18,2
mA
210-220
200-210
8-10
8-10
Timp aprox. de încărcare
NiCd
0,82
Tip
Încărcător
Curent
NiCd
kg
A18NH
Capacitate
Capacitate maximă de găurire
Acumulator
1,0
Acumulator
Specificaţie tehnică
AST214
B96
1,0
Tip
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
AST212
A18E
Ah
h
DIRECTIVA UTILAJE
AST212/ AST214/ AST218
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
AST218 (H1)
Tensiune
Vc.c.
18
Viteză în gol
min-1
0-750
Cuplu maxim de strângere
Nm
12,1
Capacitate mandrină
mm
10
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
13/07/2011
Capacitate maximă de găurire
Oţel
mm
10
Lemn
mm
25
9
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operatii de reparatii sau
interventii de către persoane diferite de agenţii de
reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187429 - 03-09-2012
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising