GRC4700 | Black&Decker GRC4700 CORDLESS MOWER instruction manual

1
2
3
11
8
9
4
10
5
7
6
402011 - 02 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GRC4700
3
11
13
12
5
14
2
15
7
16
1
6
9
17
8
18
20
21
22
23
19
3
2
3
24
29
25
25
26
27
30
28
31
33
32
4
5
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.
Maşina pentru tuns gazon Black & Decker a fost concepută pentru tunderea ierbii. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
Inspecţia şi reparaţiile
◆ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau
orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
◆ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
◆ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate fără fir, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de
bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul
de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
◆ Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
◆ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
◆ Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
◆
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru maşinile de tuns gazon
Utilizarea aparatului dvs.
◆
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
Este necesară o supraveghere atentă atunci
când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa corpului. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor şi a cablurilor, nu trageţi niciodată
de cablu pentru a scoate ştecherul din priză.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
După utilizare
◆ Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi
nu la îndemâna copiilor.
◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat
pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
◆
◆
6
Prindeţi ferm mânerul cu ambele mâini atunci când
folosiţi maşina pentru tuns gazon.
Dacă este necesar să înclinaţi maşina de tuns gazon,
asiguraţi-vă că ambele mâini rămân în poziţia de
operare în timpul înclinării maşinii. Ţineţi ambele
mâini în poziţia de operare până când maşina de
tuns gazon revine în poziţia corectă pe sol.
Nu purtaţi niciodată căşti de ascultat muzică sau
radio în timpul utilizării maşinii de tuns gazon.
Nu încercaţi niciodată să efectuaţi o reglare
a înălţimii roţilor cu motorul pornit sau în
timp ce cheia de siguranţă se află în carcasa
întrerupătorului.
Dacă maşina de tuns gazon se blochează,
eliberaţi bara de siguranţă pentru a o opri,
aşteptaţi ca lama să se oprească şi scoateţi
cheia de siguranţă înainte de a încerca să
desfundaţi toboganul sau să eliminaţi orice
obiect de sub punte.
Ţineţi picioarele şi mâinile departe de zona
de tăiere.
Păstraţi lamele ascuţite. Utilizaţi întotdeauna
mănuşi de protecţie atunci când manipulaţi
lama maşinii de tuns gazon.
Dacă folosiţi sacul pentru iarbă (5), verificaţi-l
frecvent pentru a depista uzura sau deteriorarea. Dacă acesta este foarte uzat, înlocuiţi-l
cu un sac nou pentru siguranţa dvs.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când deplasaţi
maşina de tuns gazon în marşarier sau când
o trageţi înspre dvs.
Nu puneţi mâinile sau picioarele în apropierea
sau dedesubtul maşinii de tuns gazon. Păstraţi întotdeauna deschiderea de evacuare
liberă
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Eliberaţi zona unde va fi utilizată maşina de tuns
gazon de pietre, beţe, sârme, jucării, oase etc., ce
pot fi proiectate de lamă. Obiectele lovite de lamă
pot cauza vătămări corporale grave. Staţi în spatele
mânerului atunci când motorul este în funcţiune.
Nu operaţi maşina de tuns gazon în picioarele
goale sau când purtaţi sandale. Purtaţi întotdeauna
încălţăminte adecvată.
Nu trageţi niciodată maşina de tuns gazon înapoi
decât dacă este absolut necesar. Priviţi întotdeauna
în jos şi în spate în timp ce vă deplasaţi în marşarier.
Nu dirijaţi niciodată materialul evacuat către vreo
persoană. Evitaţi evacuarea materialului înspre un
perete sau obstacol.
Materialul poate ricoşa înapoi înspre dvs.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru a opri maşina de
tuns gazon şi pentru a opri lama atunci când treceţi
peste suprafeţe cu pietriş.
Nu operaţi maşina de tuns gazon fără sacul de iarbă,
fără protecţia de evacuare, fără protecţia din spate
sau fără ca alte dispozitive de protecţie să fie montate şi funcţionale. Verificaţi periodic toate apărătorile
şi dispozitivele de siguranţă pentru a vă asigura că
acestea sunt în stare de funcţionare şi că vor opera
corespunzător, asigurând funcţia pentru care au fost
prevăzute. Înlocuiţi apărătorile sau dispozitivele de
siguranţă deteriorate înainte de a utiliza din noua
maşina de tuns gazon.
Nu lăsaţi niciodată maşina de tuns gazon nesupravegheată. Scoateţi întotdeauna cheia de siguranţă
dacă lăsaţi maşina de tuns gazon nesupravegheată.
Eliberaţi întotdeauna bara de siguranţă pentru a opri
motorul şi aşteptaţi până când lama se opreşte complet, scoateţi cheia de siguranţă înainte de a curăţa
maşina de tuns gazon, scoţând sacul de iarbă şi
desfundând apărătoarea de evacuare înainte de
a lăsa maşina de tuns gazon nesupravegheată sau
de a efectua orice reglaje, reparaţii sau inspecţii.
Operaţi maşina de tuns gazon numai în timpul zilei
sau în condiţii de lumină artificială bună, atunci când
obiectele de pe traseul lamei sunt clar vizibile din
zona de operare a maşinii.
Nu operaţi maşina de tuns gazon când vă aflaţi sub
influenţa alcoolului sau a drogurilor sau atunci când
sunteţi obosiţi sau bolnavi. Fiţi întotdeauna vigilenţi
şi atenţi la ceea ce faceţi, făcând uz de regulile de
bun simţ.
Evitaţi mediile periculoase. Nu operaţi niciodată
maşina de tuns gazon pe iarbă udă sau umedă
şi nu o utilizaţi niciodată când plouă. Asiguraţi-vă
întotdeauna că aveţi o postură stabilă, mergeţi şi
nu alergaţi.
În cazul în care maşina de tuns gazon începe să
vibreze în mod anormal, eliberaţi bara de siguranţă,
aşteptaţi să se oprească lama şi scoateţi cheia de
siguranţă, apoi verificaţi imediat cauza. Vibraţia
reprezintă, în general, un semn de avertizare a unei
probleme; consultaţi ghidul de depanare pentru
sfaturi în cazul în acre survin vibraţii anormale.
Purtaţi întotdeauna echipamente adecvate de protecţie a ochilor şi a respiraţiei atunci când utilizaţi
◆
◆
◆
◆
◆
◆
maşina de tuns gazon.
Utilizarea unui accesoriu sau a unui ataşament nerecomandat pentru această maşină de tuns gazon
ar putea fi periculoasă. Utilizaţi numai accesorii
aprobate de Black & Decker.
Nu vă întindeţi niciodată pentru a utiliza maşina de
tuns gazon.
Asiguraţi-vă întotdeauna că vă menţineţi stabilitatea
şi echilibrul atunci când utilizaţi maşina de tuns
gazon.
Tundeţi transversal gazonul pe pante, niciodată în
sus şi în jos.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când schimbaţi direcţia
în pantă.
Fiţi atenţi la gropi, şanţuri, ridicături, pietre sau alte
obiecte ascunse. Terenul denivelat poate cauza
alunecarea şi căderea. Iarba înaltă poate ascunde
obstacole.
Nu tundeţi iarbă udă sau amplasată pe pante foarte
abrupte. Stabilitatea precară poate cauza alunecarea şi căderea.
Nu tundeţi gazonul în apropierea povârnişurilor,
a canalelor sau a digurilor. V-aţi putea pierde stabilitatea şi echilibrul.
Simboluri de avertizare
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Scoateţi întotdeauna cheia de siguranţă
înainte de a curăţa maşina de tuns gazon,
înainte de scoate sacul pentru iarbă, de
a desfunda apărătoarea de evacuare,
înainte de a lăsa maşina nesupravegheată
sau înainte de a efectua reglaje, reparaţii
sau inspecţii.
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Aveţi grijă la lamele ascuţite.
Purtaţi ochelari de protecţie.
Lamele vor continua să se rotească după ce
utilajul este oprit.
7
Siguranţa electrică
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru
o anumită tensiune.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
◆ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
◆ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
◆ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
◆ Nu desfaceţi încărcătorul.
◆ Nu perforaţi încărcătorul.
◆ Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă) întro zonă bine ventilată în timpul încărcării.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru
a evita pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Siguranţa terţilor
◆
◆
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
◆
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
◆ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
◆ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
◆ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui
încărcător incorect poate determina şocul electric
sau supraîncălzirea acumulatorului.
◆ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
◆ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul
de vătămare şi incendiu.
◆ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
◆ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În cazul
contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul
apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Cheie de siguranţă
Bară de siguranţă
Bară mâner
Bară înălţime reglabilă
Sac pentru iarbă
Acumulator detaşabil
Indicator înălţime tăiere
Manetă acumulator
Clemă acumulator
Dispozitiv de blocare înălţime de tăiere
Butoane de strângere mâner
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
aparatul este oprit şi cheia de siguranţă este scoasă.
Despachetarea (fig. A - C)
◆
Ridicaţi mânerul pe poziţie şi fixaţi-l strângând
cele două butoane de strângere a mânerului (11).
Asiguraţi-vă că nu ciupiţi cablul de alimentare.
Avertisment! Puncte periculoase - pentru a evita să fiţi
înţepaţi, ţineţi degetele la distanţă de zona dintre mânere
atunci când ridicaţi sau coborâţi secţiunea mânerului.
◆ Tăiaţi cu atenţie lateralele cutiei de la celălalt capăt
al mânerului şi pliaţi clapa în jos, conform ilustraţiei.
◆ După ce aţi tăiat latura cutiei, îndepărtaţi materialul
expandat, încărcătorul, sacul accesoriu şi sacul
pentru iarbă şi trageţi maşina de tuns gazon afară
din cutie.
Avertisment! Lamă mobilă ascuţită. Ţineţi părţile corpului
la distanţă de lamă.
Reglarea mânerului (fig. D)
Maşina de tuns iarbă dispune de o funcţie de reglare
a înălţimii mânerului. Pentru a regla poziţia mânerului
conform preferinţelor, utilizaţi procedura următoare:
8
◆
◆
◆
◆
Scoateţi ambele piuliţe şi şaibe hexagonale (12) de
pe partea din mijloc a mânerului folosind o cheie de
13 mm (o cheie echivalentă de 1/2 inch).
Scoateţi şuruburile din lemn (13).
Glisaţi mânerul superior într-una din cele 3 poziţii
de reglare, aliniind orificiile de pe mânerul superior
şi inferior.
Introduceţi şuruburile din lemn (13) cu piuliţele şi
şaibele hexagonale (12) şi strângeţi-le.
Înainte de a instala acumulatorul, asiguraţi-vă că maşina
de tuns gazon este lipsită de reziduuri şi verificaţi dacă
conectorul încărcătorului (20) este deconectat de la
acumulator (6).
Încărcarea acumulatorului (fig. J - L)
Notă: Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare.
Acumulatorul poate fi scos din maşina de tuns gazon
pentru a fi încărcat sau poate fi încărcat pe poziţie.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
◆ Aliniaţi conectorul verde (+) şi alb (-) şi introduceţi
mufa încărcătorului (20) în priza (17) de pe maşina
de tuns gazon sau scoateţi acumulatorul şi introduceţi mufa încărcătorului (20) în priza (19) de pe
acumulator.
◆ Conectorul încărcătorului (20) poate fi conectat la
priza de pe maşină numai într-un singur sens.
◆ Introduceţi ştecherul de 240 volţi al încărcătorului în
priza de alimentare (fig. L).
◆ Indicatorul luminos roşu (21) de pe încărcător (22)
se va aprinde pentru a indica faptul că acumulatorul
se încarcă. Dacă indicatorul luminos roşu nu este
aprins, verificaţi dacă conectorul încărcătorului este
aliniat corect.
◆ Atunci când încărcarea este completă, indicatorul
luminos roşu (21) se va stinge şi se va aprinde
indicatorul luminos verde (23).
Asamblarea sacului pentru iarbă (fig. E & F)
◆
◆
◆
Glisaţi sacul pentru iarbă (5) pe cadru (14).
Asamblaţi clemele superioare ale sacului pentru
iarbă pe cadru.
Asamblaţi cele două cleme laterale pe cadru, urmate
de clema inferioară.
Reglarea înălţimii roţilor (fig. G şi H)
Maşina de tuns gazon Black & Decker dispune de un sistem de reglare a înălţimii roţilor printr-o singură atingere.
Sistemul va regla simultan toate cele patru roţi.
Maşina de tuns gazon dispune de opt poziţii de reglare
a înălţimii lamei (de la 25 la 82 mm). Consultaţi scala şi
indicatorul din partea din faţă a maşinii de tuns gazon.
Indicatorul va indica setarea de înălţime pentru tunderea
gazonului. Această setare poate fi o referinţă pentru data
viitoare când doriţi să tundeţi gazonul la aceeaşi înălţime.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
◆ Pentru a ridica sau a coborî înălţimea de tăiere,
poziţionaţi palma pe reazem (15) şi, cu degetele,
apăsaţi în sus maneta (16) şi menţineţi-o în această
poziţie.
◆ În timp ce ţineţi maneta (16), ridicaţi sau coborâţi
înălţimea de tăiere după cum este necesar.
◆ Atunci când maşina de tuns gazon este la înălţimea
potrivită, ţineţi-o pe poziţie cu mâna stângă pe bara
mânerului drept şi eliberaţi maneta (16) pentru
a bloca reglarea înălţimii.
Notă: Pentru a vă asigura că maşina de tuns gazon este
fixată bine într-una din cele opt poziţii, apăsaţi în jos pe
reazem după ce eliberaţi maneta.
Va dura aproximativ 12 ore pentru a încărca un acumulator descărcat complet.
Se recomandă să lăsaţi în permanenţă acumulatorul la
încărcat între utilizări pentru o performanţă optimă în
sezonul de tuns iarba.
Încărcătorul furnizat împreună cu acest produs este
conceput să fie conectat astfel încât să fie corect orientat
în poziţie verticală sau pe podea.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în propriul
ritm. Nu supraîncărcaţi.
Cheie de siguranţă
Scoateţi cheia de siguranţă:
◆ Ori de câte ori lăsaţi maşina de tuns gazon nesupravegheată.
◆ Înainte de eliminarea unui blocaj.
◆ Înainte de a verifica, curăţa sau utiliza aparatul.
◆ După lovirea unui corp străin.
◆ Ori de câte ori aparatul începe să vibreze anormal.
Scoaterea acumulatorului (fig. I)
Acumulatorului (6) poate fi scos din maşina de tuns
gazon pentru depozitare/încărcare sau poate fi lăsat să
se încarce montat pe maşină.
Înainte de a scoate acumulatorul:
◆ Poziţionaţi maşina de tuns gazon pe o suprafaţă
orizontală.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
Pornirea şi oprirea
Avertisment! Lamă mobilă ascuţită. Nu încercaţi niciodată să operaţi acest întrerupător şi sistemul cheii de
siguranţă deoarece ar putea rezulta vătămări grave.
Pentru a scoate acumulatorul:
◆ Ridicaţi maneta (8) şi apoi rotiţi-o înapoi faţă de
acumulator pentru a desface clema (9). Extrageţi
acumulatorul.
Pornirea (fig. M şi N)
◆
◆
9
Introduceţi complet cheia de siguranţă (1) în carcasa
întrerupătorului.
Apăsaţi butonul (24) de pe partea laterală a carcasei
întrerupătorului.
◆
Trageţi bara de siguranţă (2) înspre bara mânerului
(3).
◆
Oprirea (fig. M şi N)
◆
◆
Pentru a opri maşina de tuns gazon, eliberaţi bara
de siguranţă (2).
◆
poziţia deschis.
Scoateţi inserţia pentru mulci (26) dacă este montată.
Utilizaţi mânerul (30) de pe sacul pentru iarbă (5) şi
instalaţi sacul pentru iarbă între mânerele maşinii
de tuns gazon.
Poziţionaţi cârligele de atârnare a sacului pentru
iarbă (29) pe maşina de tuns gazon (fig. Q).
Eliberaţi uşa de evacuare din spate (25).
Atunci când bara de siguranţă (2) revine în poziţia iniţială,
va activa în mod automat mecanismul de frânare. Motorul
este frânat electric şi lama maşinii de tuns gazon se va
opri din rotaţie în 3 secunde sau mai puţin.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Scutul de protecţie şi uşa din spate (fig. O)
Sfaturi de deplasare
◆
Scutul de protecţie (28) este destinat să minimizeze
proiectarea înapoi a pietrelor şi a altor obiecte de către
lama de sub maşina de tuns gazon.
Scutul de protecţie (28) şi uşa din spate (25) minimizează
posibilitatea contactului accidental al picioarelor cu lama.
Notă: Inspectaţi întotdeauna zona în care va fi folosită
maşina de tuns gazon şi eliminaţi toate pietrele, beţele,
sârmele, oasele şi alte reziduuri ce ar putea fi proiectate
de lama rotativă.
◆ Tundeţi transversal gazonul pe pante, niciodată în
sus şi în jos.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când schimbaţi direcţia
în pantă. Nu lucraţi pe pante foarte abrupte. Menţineţi întotdeauna o bună stabilitate.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon atunci când traversaţi zone acoperite
cu pietriş deoarece pietrele pot fi proiectate de lama
rotativă.
◆ Setaţi maşina de tuns gazon la cea mai ridicată înălţime de tăiere atunci când lucraţi pe teren denivelat
sau buruieni înalte. Eliminarea unei cantităţi prea
mari de iarbă dintr-o dată poate cauza suprasolicitarea motorului, fapt ce va produce oprirea maşinii
de tuns gazon. Consultaţi ghidul de depanare.
Nu operaţi maşina de tuns gazon fără scutul
de protecţie (28) şi fără uşa din spate (25).
Avertisment! Lamă mobilă ascuţită. Nu utilizaţi maşina
de tuns gazon fără sacul pentru iarbă sau fără inserţia
pentru mulci montată deoarece ar putea rezulta vătămări
grave.
Avertisment! Lamă mobilă ascuţită. Nu operaţi maşina
de tuns gazon dacă uşa din spate nu este închisă prin
tensionarea arcului deoarece ar putea rezulta vătămări
grave. Duceţi maşina dvs. de tuns gazon la cel mai
apropiat centru de service pentru reparaţii.
Scoaterea inserţiei pentru mulci (fig. O)
Pentru a scoate inserţia pentru mulci (26) şi a elimina
iarba sau a evacua iarba cu ajutorul toboganului opţional
de evacuare:
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
◆ Deschideţi uşa de evacuare din spate care este
acţionată prin arc (25) şi ţineţi-o în poziţia deschis.
◆ Utilizaţi mânerul încorporat (27) pentru a ridica şi
extrage inserţia de mulci (26).
◆ Închideţi uşa de evacuare din spate (25). Asiguraţivă că uşa de evacuare din spate este bine închisă.
Dacă sacul pentru iarbă (5) este utilizat în timpul sezonului în care iarba creşte rapid, iarba va avea tendinţa să
se acumuleze la deschiderea de evacuare.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon şi scoateţi cheia de siguranţă (1).
◆ Scoateţi sacul pentru iarbă (5) şi scuturaţi iarba
înspre fundul sacului.
◆ Curăţaţi iarba sau alte resturi din jurul deschiderii de
evacuare.
◆ Montaţi la loc sacul pentru iarbă (5).
Dacă maşina de tuns gazon începe să vibreze anormal:
◆ Eliberaţi imediat bara de siguranţă (2) pentru a opri
maşina de tuns gazon până când lama se opreşte
şi scoateţi cheia de siguranţă (1) şi acumulatorul (6).
◆ Investigaţi cauza vibraţiei. Vibraţia reprezintă un
semn de avertizare. Nu operaţi maşina de tuns
gazon până când nu se efectuează o verificare de
service. Consultaţi ghidul de depanare din acest
manual.
Notă: Eliberaţi întotdeauna bara de siguranţă pentru
a opri maşina de tuns gazon şi scoateţi cheia de siguranţă
atunci când lăsaţi maşina nesupravegheată chiar şi pe
o perioadă scurtă de timp.
Instalarea inserţiei pentru mulci
◆
◆
◆
◆
Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
Deschideţi uşa de evacuare din spate care este
acţionată prin arc (25) şi ţineţi-o în poziţia deschis.
Introduceţi inserţia pentru mulci (26) în deschiderea
de evacuare până când se află complet în aceasta.
Închideţi uşa de evacuare din spate (25). Asiguraţivă că uşa de evacuare din spate este bine închisă.
Instalarea sacului pentru iarbă (fig. P & Q)
◆
◆
Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
Deschideţi uşa de evacuare din spate care este
acţionată prin arc (25) în poziţie verticală şi ţineţi-o în
Următoarele sugestii vă vor ajuta să obţineţi un timp de
funcţionare optim pentru maşina dvs. fără fir de tuns
gazon:
◆ Încetiniţi în zonele în care iarba este deosebit de
10
Întreţinerea
lungă sau deasă.
Atunci când există mulci, evitaţi să tăiaţi mai mult de
38 mm din lungime dintr-o singură dată.
◆ Evitaţi să tundeţi iarba când este udă.
◆ Tundeţi frecvent gazonul, mai ales în perioadele de
creştere.
Notă: Se recomandă încărcarea maşinii de tuns gazon
după fiecare utilizare. Încărcarea frecventă nu va deteriora acumulatorul şi va asigura faptul că acesta este
complet încărcat.
◆
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
◆ Păstraţi aparatul curat şi uscat.
Demontarea şi montarea lamei (fig. R şi S)
Avertisment! Nu atingeţi lama înainte de a scoate cheia
de siguranţă şi până când lamele nu se opresc complet.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi
cheia de siguranţă (1).
◆ Tăiaţi o bucată de lemn (cu lungime de aproximativ
50 mm × 100 mm × 600 mm) cu care să blocaţi lama
în timp ce îndepărtaţi piuliţa cu guler.
◆ Răsturnaţi maşina de tuns gazon pe o parte.
Avertisment! Purtaţi mănuşi şi echipament adecvat
de protecţie pentru ochi. Fiţi atenţi la marginile ascuţite
ale lamei.
◆ Poziţionaţi bucata de lemn (31) şi scoateţi piuliţa cu
guler (33) cu o cheie de 19 mm (32) (fig. R).
◆ Scoateţi distanţierul metalic pătrat al lamei (34),
izolaţie pătrată de plastic a lamei (35) şi lama (36)
(fig. S).
Examinaţi izolaţia lamei (37) pentru a depista deteriorări şi înlocuiţi-o dacă este necesar.
Sfaturi pentru tunderea mulciului
Maşina dvs. de tuns gazon a fost furnizată de
Black & Decker (26) cu inserţia de mulci instalată. Când
tunde mulciul, maşina de tuns gazon este concepută să
taie mărunt iarba mică şi să o distribuie înapoi pe gazon.
În condiţii normale, mulciul se va biodegrada rapid pentru
a furniza nutrienţi gazonului.
Recomandări pentru performanţe optime în privinţa
mulciului:
◆ Evitaţi să tundeţi iarba când este udă. Iarba udă
poate forma ghemotoace care pot interfera cu
acţiunea de tratare a mulciului şi pot reduce timpul
de funcţionare. Cel mai bun moment pentru a tunde
iarba este după-amiaza, când iarba este uscată şi
când zona proaspăt tunsă este expusă la soare.
◆ Pentru cele mai bune performanţe în privinţa
mulciului, setaţi înălţimea de tăiere la o treime din
lungimea ierbii, de preferat la mai puţin de 38 mm
dintr-o singură dată. Dacă gazonul a crescut prea
mult, este posibil să fie necesar să măriţi înălţimea
de tăiere pentru a reduce efortul de împingere şi
a preveni suprasolicitarea motorului.
◆ Pentru operaţii de tratare a mulciului deosebit de
dificile, se recomandă să tăiaţi mai întâi la o înălţime
ridicată şi apoi să tăiaţi la înălţimea definitivă sau să
faceţi brazde de tăiere mai înguste şi să lucraţi mai
încet.
Atunci când montaţi lama, asiguraţi-vă că marginea
tăioasă va fi orientată spre sol atunci când maşina este
readusă în poziţie verticală normală.
◆ După instalarea lamei, poziţionaţi izolaţia lamei
(37) pe aceasta astfel încât marginile ridicate de pe
o parte să se cupleze cu marginile lamei (36).
◆ Instalaţi distanţierul lamei (38) astfel încât să se aşeze în interiorul marginilor ridicate pe cealaltă parte
a izolaţiei lamei (37). Asiguraţi-vă cp aliniaţi părţile
plate din orificiul distanţierului lamei (38) cu părţile
plate ale tijei, rotind lama şi izolaţia lamei împreună
după cum este necesar.
◆ Poziţionaţi bucata de lemn (31) pentru a împiedica
rotirea lamei (fig. R).
◆ Instalaţi piuliţa cu guler (33) cu gulerul pe distanţierul
metalic pătrat al lamei (34) şi strângeţi-o.
Pentru performanţe optime, păstraţi carcasa maşinii de
tuns gazon fără acumulări de iarbă:
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet.
◆ Scoateţi cheia de siguranţă (1) şi acumulatorul (6)
şi răsturnaţi maşina pe o parte.
◆ Folosiţi o racletă boantă pentru a elimina acumulările
de iarbă din zona lamei. Fiţi atenţi la marginile ascuţite ale lamei. Curăţaţi mai des atunci când tundeţi
iarbă abundentă şi curăţaţi întotdeauna maşina după
utilizare.
Ascuţirea lamei
Păstraţi lama ascuţită pentru performanţe optime. O lamă
tocită nu tunde iarba în mod corect şi nici mulciul în
mod adecvat.
Avertisment! Asiguraţi-vă întotdeauna că este scoasă
cheia de siguranţă.
Avertisment! Purtaţi echipament de protecţie adecvat
pentru ochi atunci când scoateţi, ascuţiţi şi montaţi lama.
Ascuţirea lamei de două ori pe parcursul sezonului de
tuns gazonul este suficientă în condiţii normale. Nisipul
face ca lama să se tocească repede. Dacă gazonul
prezintă un sol nisipos, va fi necesară o ascuţire mai
frecventă.
◆ Înlocuiţi imediat lamele îndoite sau deteriorate.
Anumite tipuri de iarbă sau anumite condiţii ale ierbii
pot necesita tunderea unei zone a doua oară pentru
a dispersa iarba pe gazon.
Dacă tundeţi pentru a doua oară, se recomandă să
lucraţi perpendicular (de-a curmezişul) primei brazde de
tundere, însă nu trebuie să schimbaţi modul de tăiere
dacă asta ar însemna să lucraţi în pantă.
◆ Schimbaţi modelul de tăiere în fiecare săptămână.
Acest lucru va preîntâmpina pierderea luciului gazonului.
11
Atunci când ascuţişi lama:
◆ Asiguraţi-vă că aceasta rămâne echilibrată.
◆ Ascuţiţi lama la unghiul original de tăiere.
◆ Ascuţiţi marginile tăioase de pe ambele capete ale
lamei, îndepărtând cantităţi egale de material de pe
ambele capete.
◆
◆
Transportarea şi depozitarea
Avertisment! Lama rotativă poate cauza vătămări grave.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru a opri maşina de tuns
gazon şi scoateţi cheia de siguranţă înainte de a ridica,
de a transporta sau de a depozita maşina. Depozitaţi
într-un spaţiu uscat.
Notă: Maşina de tuns gazon nu va fi aşa de greu de
ridicat dacă se scoate mai întâi acumulatorul. Nu folosiţi
încuietoarea ca punct de ridicare a maşinii de tuns gazon.
Pentru a ascuţi o lamă în menghină (fig. T)
◆
Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet.
◆ Scoateţi cheia de siguranţă (1) şi acumulatorul (6)
şi răsturnaţi maşina pe o parte.
◆ Scoateţi lama (36) de pe maşina de tuns gazon;
consultaţi instrucţiunile de demontare şi instalare
a lamelor.
Avertisment! Purtaţi echipament corespunzător de
protecţie a ochilor şi mănuşi şi fiţi atenţi la marginile
tăioase ale lamei.
◆ Puneţi lama (36) în menghină.
◆ Piliţi cu atenţie marginile de tăiere ale lamei cu o pilă
fină sau cu o piatră de ascuţit, păstrând marginea
originală de tăiere.
◆ Controlaţi echilibrul lamei; consultaţi instrucţiunile
de echilibrare a lamei.
◆ Montaţi lama (36) pe maşina de tuns gazon şi strângeţi-o bine; consultaţi instrucţiunile de demontare şi
instalare a lamelor.
Depozitarea în afara sezonului
În condiţii de climă caldă, pentru a asigura o performanţă
optimă, se recomandă păstrarea permanentă a acumulatorului la încărcat.
Acumulatorul poate fi depozitat cu încărcătorul deconectate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii.
◆ Acumulatorul este complet încărcat înainte de
depozitare.
◆ Temperatura medie din spaţiu de depozitare este
mai mică de 10 °C (50 °F).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Notă: Durata de depozitare este mai mică de şase luni.
Gazoanele trebuie mai întâi tunse primăvara, când iarba
are o lungime de 63 până la 76 mm. Tunderea prea
timpurie afectează rădăcinile ierbii care se reînnoiesc
în fiecare an. Iarba nouă ar trebui tunsă la o înălţime
de circa 63 mm.
Echilibrarea lamei (fig. U)
◆
Verificaţi echilibrul lamei poziţionând orificiul central
din aceasta pe un cui sau pe o şurubelniţă cu tijă
rotundă prinse orizontal într-o menghină. Dacă unul
dintre capetele lamei se roteşte în jos, piliţi capătul
respectiv până când lama este echilibrată.
Nu eliminaţi prea multă iarbă dintr-o singură dată, nu
tundeţi mai mult de 1/3 din înălţimea ierbii.
Tunderea la o înălţime prea mică afectează negativ
rădăcinile ierbii care vor ajunge mai greu la apa din sol.
Lubrifierea
Nu este necesară lubrifierea. Nu ungeţi roţile cu ulei.
Acestea dispun de angrenaje cu suprafeţe din plastic
care nu necesită lubrifiere.
Tundeţi gazonul când este uscat pentru a preveni formarea ghemotoacelor de iarbă.
Dacă este posibil, perioada ideală este după-amiaza
târziu nu numai pentru că iarba este uscată, dar şi pentru că zonele proaspăt tunse nu vor fi expuse la razele
puternice ale soarelui.
Curăţarea
◆
◆
◆
◆
◆
de tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet.
Scoateţi cheia de siguranţă (1).
Ştergeţi componentele expuse cu o cârpă umedă.
Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
de tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet.
Scoateţi cheia de siguranţă.
Utilizaţi numai săpun delicat şi o cârpă umedă pentru
a curăţa maşina de tuns gazon.
Folosiţi o unealtă neascuţită pentru a curăţa eventualele resturi de iarbă acumulate pe partea inferioară
a maşinii.
După câteva utilizări, verificaţi dacă elementele de
fixare expuse sunt bine strânse.
Păstraţi lama ascuţită pentru a tundere îngrijită. Acest
fapt îmbunătăţeşte performanţa maşinii de tuns gazon
şi îmbunătăţeşte aspectul gazonului dvs. O lamă boantă strică şi zgârie vârfurile ierbii. Acest lucru împiedică
creşterea sănătoasă a gazonului şi măreşte posibilitatea
de îmbolnăvire a gazonului. Dacă vârfurile ierbii sunt zgâriate, vor căpăta o culoare maronie ce conferă un aspect
nesănătos. O lamă boantă va extrage, de asemenea,
firele tinere de iarbă.
Prevenirea coroziunii
Încercaţi să tundeţi gazonul la o înălţime consecventă.
Deşi există momente când trebuie să variaţi înălţimea
de tăiere odată cu schimbarea anotimpului, o înălţime
consecventă de tăiere va produce un gazon mai sănătos,
mai frumos şi, în general, cu mai puţine buruieni. Tundeţi
mai des gazonul în perioadele în care creşte repede.
Tunderea frecventă asigură faptul că partea inferioară,
Îngrăşămintele şi alte substanţe chimice pentru grădină
conţin agenţi care accelerează mult corodarea metalelor.
Dacă tundeţi gazonul în zone unde au fost folosite îngrăşăminte sau substanţe chimice, maşina trebuie curăţată
imediat după utilizare în felul următor:
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina
12
mai puţin aspectuoasă a acestuia nu se va vedea.
Dacă gazonul dvs. a crescut prea mult, tundeţi la o înălţime cu una sau două poziţii mai mult decât în mod normal.
O a doua trecere la înălţimea obişnuită de tăiere după
câteva zile va readuce gazonul în stare bună. Modificarea
înălţimii de tăiere reprezintă o operaţiune simplă graţie
sistemului Black & Decker de reglare a înălţimii roţii printro singură apăsare, care reglează simultan cele patru roţi.
Problemă
Soluţie
Maşina de tuns
gazon nu funcţionează când se
activează bara de
siguranţă
Verificaţi dacă cheia de siguranţă
a fost montată, dacă este introdusă complet şi dacă butonul de
pe carcasa întrerupătorului este
apăsat complet.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru
a opri maşina de tuns gazon. Scoateţi cheia de siguranţă, răsturnaţi
maşina şi verificaţi dacă lama se
roteşte liber.
Primăvara şi toamna sau după întreruperea programului
de tuns gazonul, iarba va fi mai lungă şi mai groasă. Dacă
motorul încetineşte continuu în timpul tăierii, încercaţi să
setaţi roţile la o înălţime mai mare. Suprasolicitarea motorului poate determina o tăiere neuniformă, descărcarea
rapidă a acumulatorului şi poate cauza oprirea motorului
suprasolicitat.
Verificaţi dacă acumulatorul este
lipsit de reziduuri şi dacă este
conectat corespunzător.
Este acumulatorul încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi
aşteptaţi până când se aprinde
indicatorul luminos verde.
Există trei moduri bune de îmbunătăţire a aspectului
gazonului: Variaţi frecvent direcţia de tundere; tundeţi
orizontal pe zone deluroase; (aceasta este, de asemenea,
o bună practică de siguranţă) şi nu uitaţi să suprapuneţi
traseele de tundere la fiecare trecere.
Motorul se opreş- Eliberaţi bara de siguranţă pentru
te în timpul tun- a opri maşina de tuns gazon. Scoaderii
teţi cheia de siguranţă.
Răsturnaţi maşina şi verificaţi dacă
lama se roteşte liber.
Măriţi înălţimea roţilor la poziţia cea
mai înaltă şi porniţi maşina de tuns.
Verificaţi dacă acumulatorul este
lipsit de reziduuri şi dacă este
conectat corespunzător.
Este acumulatorul încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi
aşteptaţi până când se aprinde
indicatorul luminos verde.
Încetiniţi ritmul sau măriţi înălţimea
de tăiere.
Tundeţi întotdeauna iarba astfel încât bucăţile tăiate să
fie evacuate pe gazon. Acest lucru va face ca gazonul
dvs. să arate proaspăt, evitând acumulările de iarbă tăiată
care devin maronii şi au un aspect neplăcut. Această
metodă economiseşte, de asemenea, consumarea acumulatorului, asigurându-vă că obţineţi rezultate optime
de la maşina dvs. electrică de tuns gazon, fără fir, de la
Black & Decker.
Primăvara şi toamna, când iarba este mai mare şi mai
groasă, puteţi folosi maşina dvs. de tuns gazon fără acumulatorul complet încărcat (adică atunci când indicatorul
luminos verde este aprins). Acest lucru vă va permite să
efectuaţi lucrări scurte de tundere, însă nu recomandăm
efectuarea cu frecvenţă a acestui lucru. Acumulatorul
şi maşina de tuns lucrează mult mai bine dacă sunt
complet încărcate.
Maşina de tuns
funcţionează, dar
performanţa este
nesatisfăcătoare
sau maşina nu
tunde tot gazonul
AŞTEPTĂRI ÎN PRIVINŢA TUNDERII GAZONULUI
Variaţiile depind de gradul de umezeală,
de lungime ierbii şi de ritmul de împingere a maşinii de tuns gazon
Tuns
Netuns
m2
Condiţii
dificile
350 - 750
Condiţii
medii
750 - 1100
Condiţii
uşoare
900 - 1400
Depanare
Este acumulatorul încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi
aşteptaţi până când se aprinde
indicatorul luminos verde.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru
a opri maşina de tuns gazon.
Scoateţi cheia de siguranţă şi
acumulatorul. Răsturnaţi maşina
de tuns şi verificaţi:
◆ Dacă lama este ascuţită - păstraţi lama ascuţită.
◆ Dacă partea de jos şi toboganul de evacuare sunt înfundate.
Reglarea înălţimii roţilor poate fi
setată prea jos pentru condiţiile
existente ale gazonului. Măriţi
înălţimea de tăiere.
Maşina de tuns Măriţi înălţimea de tăiere pentru
este greu de îm- a reduce fricţiunea cu iarba. Verificaţi dacă toate roţile se rotesc liber.
pins
Dacă aparatul dvs. nu funcţionează corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
13
Maşina de tuns
este neobişnuit
de zgomotoasă
şi vibrează
Problemă
va colecta pentru dvs.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru
a opri maşina de tuns gazon. Scoateţi cheia de siguranţă şi acumulatorul. Răsturnaţi maşina de tuns
pe o parte şi verificaţi lama pentru
a vă asigura că nu a fost îndoită
sau deteriorată. Dacă lama este
deteriorată, înlocuiţi-o cu o lamă
de schimb Black & Decker. Dacă
partea inferioară a maşinii de tuns
este deteriorată, duceţi maşina
la un centru de service autorizat
Black & Decker.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
Soluţie
◆
◆
Dacă nu există semne vizibile de
deteriorare a lamei şi maşina de
tuns vibrează în continuare:
◆ Eliberaţi bara de siguranţă
pentru a opri maşina, scoateţi
cheia de siguranţă şi acumulatorul şi îndepărtaţi lama.
◆ Rotiţi lama la 180° şi strângeţio.
◆ Dacă maşina de tuns vibrează
în continuare, duceţi-o la un
centru de service autorizat
Black & Decker.
◆
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura
că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
Specificaţie tehnică
GRC4700 H1
Notă: Dacă indicatorul luminos roşu rămâne aprins după
ce acumulatorul a stat 24 de ore la încărcat, maşina de
tuns poate fi utilizată în continuare. Este posibil să fie
necesară recondiţionarea acumulatorul prin câteva cicluri
de încărcare şi descărcare înainte ca indicatorul luminos
verde să se aprindă.
Tensiune
Putere absorbită
Viteză în gol
Protejarea mediului înconjurător
mm 25-82
Lungime lamă
mm 470
Acumulator
Tensiune
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este
de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Capacitate
Greutate
Încărcător
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie
la prevenirea poluării mediului înconjurător şi
reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
W 750
min-1 3600
Reglarea înălţimii
Greutate
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
V c.c. 36
kg 35
A1036 SLA
V c.c. 36
A/h 10
kg 11,5
EPTCA-P360080V
Tensiune de intrare
V c.a. 220-240
Tensiune de ieşire
V c.c. 36
Curent de ieşire
A 0,8
Timp aprox. de
încărcare
h 12
Greutate
kg 0,35
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu
EN 786: ahw < 2,5 m/s2
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
14
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GRC4700
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de la 29
dec. 2009), EN60335-1, EN50338
2000/14/CE, Maşină de tuns gazon, L < 50cm, Anexa VI,
KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310,
6812 AR Arnhem P.O.Box 5185, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul
12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 90 dB(A)
incertitudine (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 95 dB(A)
incertitudine (K) 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de
Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
7-12-2009
zst00187604 - 03-09-20112
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere.
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.
co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Download PDF

advertising