D25602K | DeWalt D25602K MID SIZE HAMMER instruction manual

‫‪D25501‬‬
‫‪D25601‬‬
‫‪D25602‬‬
‫‪D25603‬‬
‫‪D25831‬‬
‫‪500500-11 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
1A ‫ציור‬
m
p
n
I
f
d
a
o
w
j
h
c
f
D25501
m
p
n
f
I
e
d
a
o
t
w
j
b
g
h
e
c
D25602/D25603
2
1B ‫ציור‬
c
p
m
f
e
d
a
w
g
y
e
m
2A ‫ציור‬
2B ‫ציור‬
k
l
D25831
I
q
p
x
j
h
c
c
3
c
2C ‫ציור‬
z
k
y
3 ‫ציור‬
D25601
D25602
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
D25603
D25831
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
‫ציור ‪5‬‬
‫ציור ‪4A‬‬
‫‪f‬‬
‫ציור ‪4B‬‬
‫‪m‬‬
‫ציור ‪6‬‬
‫‪D25831‬‬
‫‪D25501/D25601/‬‬
‫‪D25602/D25603‬‬
‫‪d‬‬
‫‪d‬‬
‫‪c‬‬
‫‪5‬‬
‫פטישון משולב ‪SDS MAX‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫®‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬וולט‬
‫היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫מתח‬
‫)בריטניה ואירלנד בלבד(‬
‫סוג‬
‫ואט‬
‫הספק כניסה‬
‫אנרגיית ההקשה )‪J (EPTA 05/2009‬‬
‫כושר קידוח כולל בבטון‪:‬‬
‫מ"מ‬
‫מקדחי בטון רגילים‬
‫מ"מ‬
‫מקדחי כוס‬
‫כושר קידוח מיטבי בבטון‪:‬‬
‫מ"מ‬
‫מקדחי בטון רגילים‬
‫מצבי אזמל‬
‫הינע‬
‫ק"ג‬
‫משקל‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) LPA‬לחץ הרעש(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) KPA‬תחום סטייה של לחץ הקול(‬
‫)‪dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של עצמת הרעש( )‪dB(A‬‬
‫‪D25831 D25603 D25602 D25601 D25501‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230/115 230/115 230/115 230/115 230/115‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪40–12‬‬
‫‪90–40‬‬
‫‪45–12‬‬
‫‪100–40‬‬
‫‪45–12‬‬
‫‪100–40‬‬
‫‪45–12‬‬
‫‪100–40‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪26–18‬‬
‫‪18‬‬
‫®‬
‫‪SDS‬‬
‫‪Max‬‬
‫‪6.15‬‬
‫‪35–25‬‬
‫‪18‬‬
‫®‬
‫‪SDS‬‬
‫‪Max‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪35–25‬‬
‫‪18‬‬
‫®‬
‫‪SDS‬‬
‫‪Max‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪35–25‬‬
‫‪18‬‬
‫®‬
‫‪SDS‬‬
‫‪Max‬‬
‫‪6.95‬‬
‫–‬
‫‪18‬‬
‫®‬
‫‪SDS‬‬
‫‪Max‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪94‬‬
‫‪3‬‬
‫‪104‬‬
‫‪3‬‬
‫‪92‬‬
‫‪3‬‬
‫‪103‬‬
‫‪3‬‬
‫‪93‬‬
‫‪3‬‬
‫‪104‬‬
‫‪3‬‬
‫‪93‬‬
‫‪3‬‬
‫‪104‬‬
‫‪3‬‬
‫‪95‬‬
‫‪3‬‬
‫‪106‬‬
‫‪3.6‬‬
‫ערכי רעידות כוללים )סך וקטורי תלת‪-‬צירי( לפי תקן ‪:EN 60745‬‬
‫עצמת הרעידות ‪ah‬‬
‫קידוח בבטון‬
‫מ‪/‬שנ‪²‬‬
‫‪= ah,HD‬‬
‫תחום סטייה ‪ = K‬מ‪/‬שנ‪²‬‬
‫‪18.3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪1.6‬‬
‫–‬
‫–‬
‫עצמת הרעידות ‪ah‬‬
‫חציבה‬
‫מ‪/‬שנ‪²‬‬
‫‪= ah,HD‬‬
‫תחום סטייה ‪ = K‬מ‪/‬שנ‪²‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫עצמת הרעידות הנקובה שפורטה בגיליון נתונים זה נמדדה‬
‫על‪-‬פי נתוני הבחינה המפורטים בתקן ‪ EN 60745‬וניתן‬
‫להשתמש בה להשוואה בין כלי אחד לשני‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בנתונים אלה לצורך הערכה ראשונית של החשיפה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬רמת עצמת הרעידות המוצהרת‬
‫מייצגת את היישומים העיקריים של הכלי‪.‬‬
‫יחד‪-‬עם‪-‬זאת‪ ,‬אם משתמשים בכלי עבור‬
‫יישומים אחרים‪ ,‬עם אביזרים שונים או אם‬
‫הכלי אינו מתוחזק כהלכה‪ ,‬עצמת הרעידות‬
‫‪7.2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫–‬
‫–‬
‫עשויה להשתנות‪ .‬מצב כזה עלול להגדיל‬
‫במידה משמעותית את רמת החשיפה הכוללת‬
‫במהלך העבודה‪.‬‬
‫הערכה נכונה של רמת החשיפה לרעידות‬
‫חייבת להתחשב גם במספר הפעמים שפעולת‬
‫הכלי מופסקת או במשכי הזמן שהוא פועל אך‬
‫אינו מבצע כל עבודה‪ .‬התחשבות במשתנים‬
‫אלה יכולה להפחית במידה משמעותית את‬
‫‪6‬‬
‫תוצאת חישוב רמת החשיפה במהלך כל משך‬
‫העבודה‪.‬‬
‫למד להכיר אמצעי בטיחות נוספים להגנת‬
‫המפעיל מפני השפעות הרעידות כמו למשל‪:‬‬
‫תחזק את הכלי ואת האביזרים‪ ,‬שמור על חום‬
‫הידיים‪ ,‬ארגן את סדר העבודה‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫אירופה‬
‫בריטניה ואירלנד‬
‫‪) LWA‬רמת עצמת רעש מובטחת(‬
‫‪dB‬‬
‫‪105‬‬
‫מוצרים אלה תואמים גם להנחיה ‪ .EC/2004/108‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת‬
‫דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף הקובץ הטכני ועורך הצהרה זו‬
‫מטעם דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪,‬‬
‫בקו ההזנה‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 13‬אמפר‪,‬‬
‫בתקעים‬
‫הגדרות‪ :‬הנחיות בטיחות‬
‫ההגדרות המפורטות להלן מתארות את רמות החומרה של‬
‫מילות האזהרה וסמלי האזהרה הבאים‪ .‬קרא את חוברת‬
‫ההוראות ושים לב לסמלים הבאים‪.‬‬
‫סכנה‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן מאוד‪,‬‬
‫שאם לא מונעים אותו‪ ,‬הוא יגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה או למוות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מציין מצב מסוכן‪ ,‬שאם לא מונעים‬
‫אותו‪ ,‬הוא עלול לגרום לפגיעה גופנית‬
‫חמורה או למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬מציין מצב שעלול להיות מסוכן‪ ,‬שאם‬
‫לא מונעים אותו‪ ,‬הוא עלול לגרום לפציעה‬
‫קלה או בינונית‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬מציין מצב שאינו קשור לפציעה‬
‫שאם לא מונעים אותו הוא עלול לגרום נזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מציין סכנת שריפה‬
‫הצהרת תאימות ‪EC‬‬
‫הנחיית מכונות‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫דה‪-‬וולט מצהירה כי מוצרים אלה המתוארים תחת "נתונים‬
‫טכניים" תואמים אל‪EC, EN 60745-1, EN/2006/42 :‬‬
‫‪.60745-2-6‬‬
‫‪D25831‬‬
‫‪ EC/2000/14‬פטיש חציבה חשמלי )ידני( ‪m </= 15kg,‬‬
‫‪Annex VIII; TÜV Rheinland Product Safety GmbH‬‬
‫‪(0197), D-51105 Köln, Germany, Notified Body ID‬‬
‫‪No.: 0197‬‬
‫רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת על‪-‬פי תקן ‪EC/2000/14‬‬
‫)סעיף ‪ ,12‬נספח ‪(III, No. 10; m </= 15 kg‬‬
‫‪7‬‬
‫‪) LWA‬רמת עצמת רעש נמדדת(‬
‫‪dB‬‬
‫‪102‬‬
‫הורסט גרוסמן‬
‫סגן נשיא להנדסה ולפיתוח מוצרים‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪10.02.2010‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת סכנת הפציעה‪ ,‬קרא את‬
‫חוברת ההוראות‪.‬‬
‫אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה‬
‫חשמליים‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות‬
‫והאזהרות‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרות ולהוראות‬
‫המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות‪,‬‬
‫לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור את כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‪.‬‬
‫המונח "כלי חשמלי" המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן‬
‫מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת‬
‫)באמצעות כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫‪ (1‬בטיחות באזור העבודה‬
‫א( שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי‬
‫עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫ב( אל תפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה בה קיימים‬
‫אדים נפיצים כגון בקרבת נוזלים‪ ,‬גזים או אבק‬
‫דליקים‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים‬
‫להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫ג( הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫‪ (2‬בטיחות חשמלית‬
‫א( התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה‬
‫של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן‬
‫שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי עבודה‬
‫חשמליים מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים‬
‫יפחיתו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב( מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫ג( אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות‬
‫גבוהה‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫ד( אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל לצורך נשיאה‪ ,‬משיכה או ניתוק‬
‫התקע החשמלי של הכלי‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות‬
‫חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים ומחלקים נעים‪ .‬כבלים‬
‫פגומים או מסובכים ועם קשרים יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫ה( כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש‬
‫חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫ו( כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום‬
‫לח מאוד‪ ,‬השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי‬
‫מפסק פחת‪ .‬שימוש במפסק פחת מקטין את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫ה(‬
‫ו(‬
‫ז(‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור על‬
‫ערנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת‪.‬‬
‫אסור להפעיל כלי עבודה חשמלי אם אתה עייף או‬
‫נמצא תחת השפעה של סמים‪ ,‬אלכוהול או תרופות‪.‬‬
‫גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד באמצעי הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה‬
‫או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא‬
‫במצב מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח ו‪/‬או‬
‫למארז הסוללות‪ ,‬וכן לפני הרמה או נשיאה של הכלי‪.‬‬
‫נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג או חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל כשמתג ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים‬
‫מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר מהכלי את מפתח הכוונון‪/‬הידוק או כל מפתח‬
‫אחר לפני הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר‬
‫צמוד אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה‬
‫הבטוח‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה‬
‫טובה ושמירה על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה‬
‫יותר בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים‬
‫או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש וכפפות‬
‫מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער‬
‫ארוך עלולים להיתפס בחלקים סובבים‪.‬‬
‫אם עומדים לרשותך התקנים להוצאה ואיסוף של‬
‫אבק עליך לוודא שהם מחוברים ונעשה בהם שימוש‬
‫נכון‪ .‬השתמש באמצעים אלה כדי להקטין את הסכנות‬
‫הקשורות לאבק‪.‬‬
‫‪ (4‬שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫א( אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה המתאים‬
‫ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן‬
‫טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו‬
‫הוא מיועד‪.‬‬
‫ב( אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל‬
‫ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק‬
‫את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה‬
‫לתקנו‪.‬‬
‫ג( נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את ערכת‬
‫הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של כלי‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫ד( אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק‬
‫מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם‬
‫מכירים היטב את כלי העבודה החשמליים או שלא‬
‫קראו חוברת הוראות זו להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי‬
‫עבודה חשמליים על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי‬
‫הכשרה מתאימה היא מסוכנת‪.‬‬
‫ה( תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור‬
‫ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‬
‫או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה‬
‫התקינה של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי‬
‫לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה‬
‫חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫ו( שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט‬
‫בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים‬
‫כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫ז( השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו‪ ,‬במקדחים‪ ,‬ראשי‬
‫הברגה וכו' על‪-‬פי הוראות אלה‪ ,‬תוך התחשבות‬
‫בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש‬
‫בכלי עבודה חשמלי לביצוע פעולות שאינו מיועד להן‬
‫עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪ (5‬טיפול‬
‫א( הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי‬
‫מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪,‬‬
‫זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות‬
‫הכלי החשמלי‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לשימוש‬
‫במקדחות רוטטות‬
‫•‬
‫השתמש בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חשיפה לרעש‬
‫עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש בידית)ות( העזר‪ ,‬אם מסופקת)ות(‬
‫עם הכלי‪ .‬איבוד שליטה עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫•‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים‬
‫כאשר עליך לבצע עבודה בה כלי החיתוך‬
‫עלול לגעת במוליכים נסתרים או בכבל‬
‫החשמלי של הכלי עצמו‪ .‬נגיעה של כלי החיתוך‬
‫בכבל "חי" הנמצא תחת מתח תחשמל את‬
‫חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי וכך‬
‫תחשמל גם את המפעיל‪.‬‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש בפטישוני‬
‫קידוח‪/‬חציבה‪:‬‬
‫–‬
‫פגיעות גופניות הנגרמות מנגיעה בחלקים‬
‫סובבים או בחלקים לוהטים של הכלי‬
‫‪8‬‬
‫למרות היישום של תקנות הבטיחות הישימות ושימוש‬
‫בהתקני בטיחות‪ ,‬עדיין קיימים סיכונים נוספים שאינם ניתנים‬
‫למניעה‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫–‬
‫פגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫–‬
‫סכנת צביטה ומעיכת האצבעות בעת החלפת‬
‫אביזר‪.‬‬
‫–‬
‫סיכוני בריאות הנגרמים משאיפת אבק הנוצר‬
‫בעת עבודה בבטון ו‪/‬או חומרי בניין‪.‬‬
‫סימונים על הכלי‬
‫•‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק‬
‫שהיה עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫•‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות‬
‫בחוברת זו לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(1A, 1B, 2A–C‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור בהחלט לבצע כל שינוי בכלי‬
‫החשמלי או בכל חלק שלו‪ .‬סכנה לפגיעה‬
‫גופנית או נזק לרכוש‪.‬‬
‫‪.a‬‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫מתג הפעלה )‪D25501, D25601, D25602,‬‬
‫‪(D25603‬‬
‫מתג נדנד הפעלה‪/‬הפסקה )‪(D25831‬‬
‫קרא את המדריך לפני השימוש‪.‬‬
‫‪.b‬‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה לאוזניים‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה לעיניים‪.‬‬
‫מתג בורר לנעילה )‪D25601, D25602,‬‬
‫‪(D25603‬‬
‫‪.c‬‬
‫ידית צד‬
‫‪.d‬‬
‫ידית ראשית‬
‫‪.e‬‬
‫בקרת רעידות פעילה )‪D25601, D25602,‬‬
‫‪(D25603, D25831‬‬
‫‪.f‬‬
‫בורר מצב עבודה‬
‫הגדרת מצמד של ‪ Nm 40‬מיועדת לרוב יישומי‬
‫הקידוח‬
‫‪.g‬‬
‫כפתור בקרה אלקטרונית של המהירות ועצמת‬
‫ההקשה )‪D25601, D25602, D25603,‬‬
‫‪(D25831‬‬
‫הגדרת מצמד של ‪ Nm 80‬מיועדת לרוב‬
‫היישומים הדורשים מומנט גבוה‬
‫‪.h‬‬
‫גלגל הידוק‬
‫נורית שירות אדומה‪ .‬לתיאור מפורט‪ ,‬עיין בנושא‬
‫מחווני שירות ‪ -‬נוריות ‪.LED‬‬
‫‪.i‬‬
‫מיקום ידית אחורית‬
‫‪.j‬‬
‫מהדק ידית צד‬
‫‪.k‬‬
‫טבעת פלדה‬
‫‪.l‬‬
‫תותב‬
‫‪.m‬‬
‫מחזיק כלים‬
‫‪.n‬‬
‫כפתור שחרור מוט כוונון עומק‬
‫‪.o‬‬
‫מוט כוונון עומק‬
‫מיקום קוד התאריך )ציור ‪(1‬‬
‫‪.p‬‬
‫שרוול נעילה‬
‫קוד התאריך )‪ ,(w‬הכולל גם את שנת הייצור‪ ,‬מודפס על בית‬
‫הכלי‪.‬‬
‫‪.q‬‬
‫נורית שירות צהובה‪ .‬לתיאור מפורט‪ ,‬עיין בנושא‬
‫מחווני שירות ‪ -‬נוריות ‪.LED‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫‪XX XX 2011‬‬
‫שנת ייצור‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪.x‬‬
‫‪.y‬‬
‫גלגל הידוק ידית צד‬
‫ייעוד‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫המקדחה הרוטטת שלך מיועדת ליישומי קידוח וחציבה‬
‫מקצועיים‪.‬‬
‫מקדחה רוטטת‬
‫)‪(D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫‪D25831‬‬
‫הפטישון שלך מיועד ליישומים מקצועיים של עבודות אזמל‪,‬‬
‫חציבה והריסה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פטישון חציבה )‪(D25831‬‬
‫‪1‬‬
‫ידית צד‬
‫אסור להשתמש בכלי זה בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים‬
‫או גזים דליקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תיבת כלים )דגמי ‪ K‬בלבד(‬
‫‪1‬‬
‫חוברת הוראות‬
‫‪1‬‬
‫תרשים מפורק‬
‫‪1‬‬
‫או‬
‫‪9‬‬
‫פין‬
‫קולר‬
‫פטישונים אלה הם כלי עבודה חשמליים מקצועיים‪.‬‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי‪ .‬הפעלת כלי זה על‪-‬ידי‬
‫מפעילים בלתי מנוסים מחייבת פיקוח‪.‬‬
‫תכונת התנעה רכה‬
‫מחווני שירות ‪ -‬נוריות ‪) LED‬ציור ‪(3‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫תכונת המהירות המשתנה מאפשרת לבנות את מהירות‬
‫הסיבוב בהדרגה וכך למנוע מהמקדח לשנות את מיקומו‬
‫מהמיקום המיועד של הקדח בזמן התחלת הקידוח‪.‬‬
‫מחוון בלאי המברשת )‪ (s‬מאיר כאשר מברשות הפחם של‬
‫המנוע כמעט התבלו לחלוטין‪ ,‬כדי לציין שיש לבצע פעולת‬
‫שירות בכלי בתוך ‪ 8‬שעות השימוש הקרובות‪.‬‬
‫תכונה זו גם מפחיתה את מומנט התגובה המועבר אל‬
‫מערכת התמסורת ואל המפעיל אם מתחילים להפעיל את‬
‫פעולת הקידוח כשהמקדח נעוץ בחור קיים‪.‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603‬‬
‫בקרת מהירות אלקטרונית ועצמת‬
‫ההקשה )ציורים ‪(3 ,1‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫הבקרה האלקטרונית ושל המהירות ועצמת ההקשה )‪(g‬‬
‫מעניקה את היתרונות הבאים‪:‬‬
‫–‬
‫שימוש באביזרים קטנים יותר ללא סכנת‬
‫שבירה;‬
‫–‬
‫הקטנת סכנת הפריצה בזמן שימוש באזמל או‬
‫קידוח בחומרים רכים או פריכים;‬
‫–‬
‫שליטה מיטבית בכלי לביצוע עבודות אזמל‬
‫מדויקות‪.‬‬
‫מצמד מגביל מומנט‬
‫מצמד מגביל המומנט מפחית את מומנט התגובה המרבי‬
‫המועבר אל המפעיל במקרה של תפיסת המקדח‪ .‬תכונה זו‬
‫מונעת גם את התפיסה והעצירה המוחלטת של הממסרה‬
‫והמנוע החשמלי‪ .‬מומנט הניתוק של המצמד מגביל המומנט‬
‫נקבע במפעל ואינו ניתן לכוונון‪.‬‬
‫בקרת מומנט מלאה )ציור ‪(3‬‬
‫נורית השירות האדומה )‪ (r‬תידלק אם כפתור הנעילה‬
‫)‪ (b‬נמצא בשימוש במצב כלשהו לבד ממצב חציבה‪ .‬בכל‬
‫הדגמים המצוידים בבקרת מקדח מותאמת )‪ ,(ADC‬הנורית‬
‫האדומה )‪ (r‬תידלק אם ‪ ADC‬מופעלת‪ .‬הנורית האדומה‬
‫תתחיל להבהב אם הכלי או המברשות הגיעו למצב בלאי‬
‫מלא )עיין בנושא מברשות תחת תחזוקה(‪.‬‬
‫‪D25831‬‬
‫הנורית האדומה )‪ (r‬תידלק אם קיימת תקלה בכלי או‬
‫המברשות הגיעו למצב בלאי מלא )עיין בנושא מברשות‬
‫תחת תחזוקה(‪.‬‬
‫ידית ראשית בעלת שיכוך רעידות‬
‫מלא )ציור ‪(1‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫המשככים בידית הצד )‪ (c‬סופגים את הרעידות המועברות‬
‫אל המשתמש‪ .‬שיכוך זה משפר את נוחות המשתמש‬
‫במהלך הפעולה‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪ .‬לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח הרשת מתאים למתח‬
‫העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 60745‬לכן אין צורך במוליך ארקה‪.‬‬
‫‪D25602, D25603‬‬
‫שים לב‪ :‬הפסק תמיד את פעולת הכלי לפני‬
‫שינוי הגדרת בקרת מומנט‪ ,‬אחרת עלול‬
‫להיגרם נזק לכלי‪.‬‬
‫מאפיין בקרת מומנט מלאה )‪ (CTC‬של הכלי הזה מיועד‬
‫לספק בקרה נוספת בעלת מנגנון מצמד בן שני שלבים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא קביעת מתג בקרת המומנט‪.‬‬
‫בקרת מקדח מותאמת )‪(ADC‬‬
‫‪) D25603‬ציור ‪(3‬‬
‫הכלי ‪ D25603‬מצויד בבקרת מקדח מותאמת‪ .‬מאפיין זה‬
‫חש בתנועת הכלי ומפחית את מומנט המנוע לרמה הניתנת‬
‫לשליטה‪ ,‬אם נדרש‪ .‬הנורית האדומה )‪ (r‬תאיר‪ ,‬כדי לציין‬
‫מצב זה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם עצמת הכלי אינה מספקת לקידוח רגיל והנורית‬
‫האדומה אינה מהבהבת‪ ,‬העבר את הכלי למרכז תיקונים‬
‫מורשה של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש להפעיל יחידות הפועלות במתח‬
‫של ‪ 115‬וולט עם שנאי מבודד חסין‪-‬כשל‬
‫עם סיכוך מוארק בין הסליל הראשוני לסליל‬
‫המשני‪.‬‬
‫אם נגרם נזק לכבל ההזנה‪ ,‬חובה להחליפו בכבל חלופי‬
‫מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫החלפת תקע חשמלי‬
‫)בריטניה ואירלנד בלבד(‬
‫אם יש צורך להתקין תקע חשמלי חדש‪:‬‬
‫•‬
‫סלק בצורה בטוחה את התקע הישן‪.‬‬
‫•‬
‫חבר את המוליך החום להדק החיבור ה"חי" של‬
‫התקע‪.‬‬
‫•‬
‫חבר את המוליך הכחול אל הדק החיבור של קו‬
‫האפס‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אסור לבצע חיבור כלשהו אל הדק‬
‫החיבור של הארקה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫פעל על‪-‬פי הוראות ההתקנה המסופקות עם תקעים באיכות‬
‫טובה‪ .‬נתיך מומלץ‪ 13 :‬אמפר‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד בכבל‬
‫מאריך מאושר בעל ‪ 3‬מוליכים המתאים לצריכת הזרם של‬
‫הכלי )ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ"ר; האורך המרבי הוא ‪ 30‬מטר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק אותו‬
‫ממקור המתח לפני התקנה או הסרה של‬
‫אביזרים‪ ,‬לפני ביצוע כוונון או שינוי מצבי‬
‫פעולה‪ ,‬או בעת ביצוע תיקונים‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה במצב מנותק‪ .‬הפעלה בשוגג עלולה‬
‫לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬המקדחים עלולים להיות חמים ויש‬
‫לעטות כפפות בעת החלפה או הסרה שלהם‪,‬‬
‫כדי למנוע פציעה‪.‬‬
‫הרכבה והתקנה של ידית הצד‬
‫)ציורים ‪(2A, 2B‬‬
‫ניתן להתקין את ידית הצד )‪ (c‬במצב קדמי או במצב אחורי‬
‫בשני צדי הכלי כדי להתאים את פעולתו לכל משתמש‪ ,‬ימני‬
‫או שמאלי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד תמיד להפעיל את הכלי‬
‫כשידית הצד מותקנת כהלכה‪.‬‬
‫התקנה במצב האחורי )ציור ‪(2B‬‬
‫התקנת הידית במצב האחורי מתאימה במיוחד לקידוח כלפי‬
‫מטה‪ ,‬ברצפה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סובב את ידית הצד )‪ (c‬והסר אותה מהמיקום‬
‫הקדמי‪ .‬השאר את מכלל התקנת הידית‬
‫בחזית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הברג את ידית הצד ישירות אל מקום ההתקנה‬
‫האחורית של הידית )‪ (i‬באחד מצדי הכלי‪.‬‬
‫‪) D25831‬ציור ‪(2C‬‬
‫‪.1‬‬
‫שחרר את גלגל הידוק ידית הצד )‪.(y‬‬
‫‪.2‬‬
‫החלק את מכלל ידית הצד על הכלי ומקם‬
‫את טבעת הפלדה )‪ (k‬באזור ההרכבה )‪.(z‬‬
‫המיקום הנכון של ידית הצד הוא בין ראש‬
‫הגליל לאמצעו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התאם את ידית הצד )‪ (c‬לזווית הרצויה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫החלק וסובב את ידית הצד למצב הרצוי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נעל את ידית הצד במקומה על‪-‬ידי הידוק גלגל‬
‫ההידוק )‪.(y‬‬
‫הכנסה והוצאה של אביזרים מסוג‬
‫‪) ®SDS Max‬ציורים ‪(4A, 4B ,1‬‬
‫®‬
‫כלי זה משתמש במקדחים ובאזמלים מסוג ‪SDS Max‬‬
‫)עיין בפרט שבציור ‪ 4B‬בו מופיע מבט בחתך של קנה כלי‬
‫מסוג ‪.(®SDS Max‬‬
‫‪.1‬‬
‫נקה את קנה הכלי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫משוך לאחור את שרוול הנעילה )‪ (p‬והכנס את‬
‫קנה הכלי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סובב מעט את הכלי עד שהשרוול קופץ‬
‫למקומו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫משוך את הכלי כדי לוודא שהוא נעול במקומו‬
‫כהלכה‪ .‬פעולת ההקשה מחייבת שהכלי יוכל‬
‫לזוז באופן צירי מספר סנטימטרים כאשר הוא‬
‫נעול במחזיק הכלי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כדי להסיר את הכלי‪ ,‬משוך לאחור את שרוול‬
‫הנעילה‪/‬הקולר של מחזיק הכלי )‪ (p‬ומשוך‬
‫והוצא את הכלי מתוך המחזיק‪.‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫התקנה במצב הקדמי )ציור ‪(2A‬‬
‫‪.1‬‬
‫התקן את טבעת הפלדה )‪ (k‬מעל הקולר )‪(x‬‬
‫שמאחורי מחזיק הכלים )‪ .(m‬לחץ וקרב את‬
‫שני הקצוות זה לזה‪ ,‬התקן את התותב )‪(l‬‬
‫והכנס את הפין )‪.(q‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקן את מהדק ידית הצד )‪ (j‬והברג את גלגל‬
‫ההידוק )‪ .(h‬אל תהדק‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לאחר ההרכבה‪ ,‬אסור להסיר יותר‬
‫את תפס ידית הצד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הברג את ידית הצד )‪ (c‬על התותב )‪ (l‬ועל‬
‫גלגל ההידוק‪ .‬הדק עד הסוף‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סובב את מכלל ההתקנה של ידית הצד למצב‬
‫הרצוי‪ .‬לביצוע קידוח אופקי עם מקדח בעל‬
‫קוטר גדול‪ ,‬אנו ממליצים להציב את ידית‬
‫הצד בזווית של ‪ 20°‬בערך‪ ,‬להשגת השליטה‬
‫הטובה ביותר בכלי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נעל את מכלל התקנת ידית הצד במקומו‬
‫על‪-‬ידי סיבוב גלגל ההידוק )‪.(h‬‬
‫‪11‬‬
‫בחירת מצב עבודה )ציור ‪(1‬‬
‫קידוח עם הקשה‪:‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫מיועד עבור פעולות קידוח בבטון ובחומרי בנייה‬
‫אחרים‪.‬‬
‫הקשה בלבד‪:‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603,‬‬
‫‪D25831‬‬
‫ליישומי חציבה באזמל ולהריסה‪ .‬במצב פעולה‬
‫זה אפשר להשתמש בכלי גם כמנוף לצורך‬
‫שחרור מקדח תפוס‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לבחירת מצב העבודה‪ ,‬סובב את מתג בורר‬
‫מצב העבודה )‪ (f‬עד שהוא מצביע על הסמל‬
‫של מצב העבודה הדרוש‪.‬‬
‫בכל חיבור של הכלי‪ ,‬הוא יעבור באופן אוטומטי למצב‬
‫מצמד ‪ ,1‬של קביעת מצמד של ‪ ,(Nm (u 40‬שהיא הקביעה‬
‫הרגישה ביותר‪.‬‬
‫ייתכן שיהיה צורך לסובב מעט את מחזיק הכלי‬
‫)‪ (m‬כדי לאפשר למתג בורר מצב העבודה )‪(f‬‬
‫לעבור את מצב ‪.‬‬
‫מוט כוונון העומק )ציור ‪(1‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫בדוק שמתג בורר מצב העבודה נעול במקומו‪.‬‬
‫כדי לכוונן את מוט כוונון העומק‬
‫כיוון מצב האזמל )ציור ‪(5‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫קיימת אפשרות לכוון ולנעול את האזמל ב‪ 18-‬מצבים שונים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סובב את מתג בורר מצב העבודה )‪ (f‬עד‬
‫שהוא מורה כלפי ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סובב את האזמל למצב הרצוי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סובב את מתג בורר מצב העבודה )‪ (f‬עד‬
‫שהוא מצביע על מצב "הקשה בלבד"‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סובב את האזמל עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫קביעת כפתור הבקרה האלקטרונית‬
‫של המהירות ועצמת ההקשה‬
‫)ציורים ‪(3 ,1‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫סובב את כפתור בקרת המהירות ועצמת ההקשה )‪ (g‬למצב‬
‫הרצוי‪ .‬סובב את הכפתור כלפי מעלה להגברת המהירות‬
‫וכלפי מטה להפחתת המהירות‪ .‬ואולם‪ ,‬הקביעה הנכונה‬
‫מבוססת על הניסיון‪ .‬לדוגמה‪:‬‬
‫–‬
‫כשמבצעים עבודות חציבה או קידוח בחומרים‬
‫רכים ופריכים או כשמבקשים להגביל את‬
‫השבירה‪ ,‬קבע את הכפתור במצב נמוך;‬
‫–‬
‫כשקודחים או חוצבים בחומרים קשים יותר‪,‬‬
‫קבע את הכפתור במצב גבוה‪.‬‬
‫קביעת מתג בקרת המומנט )ציור ‪(3‬‬
‫‪D25602, D25603‬‬
‫שים לב‪ :‬הפסק תמיד את פעולת הכלי לפני‬
‫שינוי הגדרת בקרת מומנט‪ ,‬אחרת עלול‬
‫להיגרם נזק לכלי‪.‬‬
‫העבר את מנוף בקרת המומנט )‪ (t‬למצב ‪ Nm 40‬או ‪80‬‬
‫‪ Nm‬כפי הנדרש ליישום‪.‬‬
‫קביעת מצמד ‪ (Nm (u 40‬מיועדת לרוב יישומי‬
‫הקידוח והיא נועדה לאפשר הפרדה קלה של‬
‫המצמד כאשר המקדח נתקל בברזל זיון או‬
‫בחומרים זרים אחרים‪.‬‬
‫קביעת מצמד ‪ (Nm (v 80‬מיועדת ליישומי‬
‫מומנט גבוהים יותר כגון קידוח במקדחי כוס‬
‫וקידוחי חורים עמוקים והיא נועדה לאפשר‬
‫הפרדה של המצמד בסף מומנט גבוה יותר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הנח לבית המנוע להסתובב מעט בעת שינוי קביעת‬
‫המומנט‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ והחזק את במצב לחוץ את כפתור שחרור‬
‫מוט כוונון העומק )‪ (n‬שעל ידית הצד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזז את מוט כוונון העומק )‪ (o‬עד שהמרחק בין‬
‫קצה המוט לבין חוד המקדח יהיה שווה לעומק‬
‫הקידוח הרצוי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שחרר את הכפתור כדי לנעול את המוט‬
‫במקומו‪ .‬בעת קידוח כשמוט כוונון העומק‬
‫בשימוש‪ ,‬הפסק לקדוח כשקצה המוט מגיע‬
‫למגע עם פני השטח של החומר‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫הוראות שימוש‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין את הסכנה לפגיעה‬
‫גופנית חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק‬
‫אותו ממקור המתח לפני ביצוע כל כוונון או‬
‫התקנה‪/‬הסרה של כלים או אביזרים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬המקדחים עלולים להיות חמים ויש‬
‫לעטות כפפות בעת החלפה או הסרה שלהם‪,‬‬
‫כדי למנוע פציעה‪.‬‬
‫אזהרה‪:‬‬
‫• עליך תמיד להיות מודע למיקום של צינורות‬
‫וכבלי חשמל סמויים‪.‬‬
‫• הפעל רק לחץ קל על הכלי )‪ 20‬ק"ג בערך(‪.‬‬
‫הפעלת כוח גדול מדי אינה מאיצה את‬
‫הקידוח אלא מפחיתה את ביצועי הכלי ואף‬
‫עלולה לקצר את חייו‪.‬‬
‫• החזק תמיד את הכלי בשתי הידיים והקפד‬
‫על תנוחת עבודה בטוחה‪ .‬הקפד תמיד‬
‫להפעיל את הכלי כשידית הצד מותקנת‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טווח טמפרטורות העבודה הוא ‪ -7‬עד ‪.+40°C‬‬
‫שימוש בכלי מחוץ לטווח טמפרטורות זה יקצר את אורך חיי‬
‫הכלי‪.‬‬
‫מיקום נכון של הידיים )ציור ‪(6‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד למקם נכון את הידיים‪,‬‬
‫כמתואר בציור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬להפחתת הסיכון של פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הקפד תמיד להחזיק את הכלי היטב‬
‫ולהיות מוכן לתגובה או רתיעה פתאומית של‬
‫הכלי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מיקום נכון ואחיזה נכונה מתקבלים כאשר יד אחת אוחזת‬
‫בידית הצד )‪ ,(c‬והיד השנייה אוחזת בידית הראשית )‪.(d‬‬
‫‪.3‬‬
‫סובב את מתג בורר מצב העבודה )‪ (f‬עד‬
‫שהוא מצביע על מצב "קידוח עם הקשה"‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ D25601, D25602, D25603‬בלבד‪ :‬סובב‬
‫את כפתור בקרת המהירות האלקטרונית‬
‫ועצמת ההקשה )‪ (g‬למצב מהירות בינונית או‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪.(a‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התקן וכוונן את ידית הצד )‪.(c‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603‬‬
‫המתג הבורר לנעילה )‪ (b‬מאפשר לנעול את מתג ההפעלה‬
‫)‪ (a‬במצב חציבה בלבד‪ .‬אם כפתור הנעילה יופעל במצב‬
‫קידוח‪ ,‬פעולת הכלי תופסק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הצב את קצה מקדח המרכוז על נקודת‬
‫הקידוח והפעל את הכלי‪ .‬בצע קידוח עד‬
‫שמקדח הכוס חודר לתוך הבטון לעומק של‬
‫כ‪ 1-‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הפסק את הקידוח והסר את מקדח המרכוז‪.‬‬
‫החזר את מקדח הכוס אל החור והמשך‬
‫בקידוח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כאשר יש לקדוח דרך מבנה שעוביו עולה על‬
‫העומק של מקדח הכוס‪ ,‬שבור לעתים תכופות‬
‫את גליל הבטון הנוצר בתוך מקדח הכוס‬
‫בעקבות הקידוח‪.‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪.(a‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫להפעלה רצופה‪ ,‬לחץ והחזק את מתג ההפעלה )‪ ,(a‬החלק‬
‫את המתג הבורר לנעילה )‪ (b‬כלפי מעלה והרפה ממתג‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫להפסקת ההפעלה הרצופה של הכלי‪ ,‬לחץ קלות על המתג‬
‫ושחרר אותו‪ .‬ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫כדי למנוע שבירה בלתי רצויה של הבטון‬
‫סביב החור‪ ,‬ראשית יש לקדוח חור עובר דרך‬
‫המבנה בקוטר של מקדח המרכוז‪ .‬לאחר מכן‬
‫יש לקדוח את החור במבנה משני הצדדים‪.‬‬
‫‪D25831‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג נדנד הפעלה‪/‬הפסקה )‪,(a‬‬
‫בחלק התחתון של המתג‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג נדנד הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫)‪ ,(a‬בחלק העליון של המתג‪.‬‬
‫קידוח עם הקשה‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה )‪.(a‬‬
‫‪.9‬‬
‫עבודות אזמל וחציבה )ציור ‪(1‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫‪.1‬‬
‫התקן את האזמל המתאים וסובב אותו מעט‬
‫באופן ידני כדי לנעול אותו באחד מבין ‪18‬‬
‫המצבים האפשריים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סובב את מתג בורר מצב העבודה )‪ (f‬עד‬
‫שהוא מצביע על מצב "הקשה בלבד"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪D25601, D25602, D25603, D25831‬‬
‫בלבד‪ :‬קבע את כפתור הבקרה האלקטרונית‬
‫של המהירות ועצמת ההקשה )‪.(g‬‬
‫‪.4‬‬
‫התקן וכוונן את ידית הצד )‪.(c‬‬
‫‪.5‬‬
‫הפעל את הכלי והתחל לעבוד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫קידוח במקדח רגיל )ציור ‪(1‬‬
‫‪D25501, D25601, D25602, D25603‬‬
‫‪.1‬‬
‫התקן את המקדח המתאים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סובב את מתג בורר מצב העבודה )‪ (f‬עד‬
‫שהוא מצביע על מצב "קידוח עם הקשה"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ D25601, D25602, D25603‬בלבד‪ :‬קבע‬
‫את כפתור הבקרה האלקטרונית של המהירות‬
‫ועצמת ההקשה )‪.(g‬‬
‫ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התקן וכוונן את ידית הצד )‪.(c‬‬
‫‪.5‬‬
‫סמן את המקום בו יש לקדוח את החור‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫‪.6‬‬
‫הצב את קצה המקדח על נקודת הקידוח‬
‫והפעל את הכלי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך‬
‫עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון של‬
‫הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫קידוח במקדח כוס )ציור ‪(1‬‬
‫‪.1‬‬
‫התקן את מקדח הכוס המתאים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקן את מקדח המרכוז במקדח הכוס‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אזהרה‪ :‬כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית‬
‫חמורה‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי ונתק אותו‬
‫ממקור המתח לפני התקנה או הסרה של‬
‫אביזרים‪ ,‬לפני ביצוע כוונון או שינוי מצבי‬
‫פעולה‪ ,‬או בעת ביצוע תיקונים‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה במצב מנותק‪ .‬הפעלה בשוגג עלולה‬
‫לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫כלי עבודה זה אינו מיועד לטיפול או תיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫הבא את הכלי לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט אחרי‬
‫‪ 150‬שעות שירות בערך‪ .‬אם התעוררו בעיות כלשהן לפני‬
‫כן‪ ,‬פנה לתחנת שירות של מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫מברשות פחם )ציור ‪(3‬‬
‫מברשות הפחם אינן מיועדות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫מחוון בלאי המברשת הצהוב מאיר כאשר מברשות הפחם‬
‫של המנוע כמעט התבלו לחלוטין‪ .‬אחרי ‪ 8‬שעות שימוש‬
‫נוספות או לאחר שהמברשות התבלו לחלוטין‪ ,‬המנוע יפסיק‬
‫לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫יש לבצע תחזוקה בכלי מיד לאחר שמחוון השירות )‪ (s‬מאיר‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן את‬
‫הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪.‬‬
‫חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר‬
‫מסייעים למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את‬
‫הדרישה לחומרי גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל‬
‫למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמחזור מוצרי‬
‫החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪ .‬כדי לנצל את‬
‫השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת‬
‫שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫אזהרה‪ :‬נשוף לכלוך ואבק מתוך בית הכלי‬
‫בעזרת אוויר יבש בכל פעם שמצטבר לכלוך‬
‫בפתחי האוורור וסביבתם‪ .‬במהלך ביצוע‬
‫פעולות אלה‪ ,‬השתמש בציוד הגנה מתאים‬
‫לעיניים ובמסכת אבק מאושרת‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשתמש בממסים או בחומרים‬
‫כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי‬
‫שאינם מתכתיים‪ .‬חומרים כימיים מסוג זה‬
‫עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים‬
‫חלקים אלה‪ .‬השתמש במטלית הטבולה במים‬
‫ובסבון עדין‪ .‬אסור בהחלט לאפשר לנוזל‬
‫כלשהו לחדור לתוך הכלי; אסור בהחלט לטבול‬
‫חלק כלשהו של הכלי בנוזל‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט המקומית‬
‫לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות‬
‫השירות המורשות של דה‪-‬וולט כולל פרטיהן המלאים ואנשי‬
‫הקשר שלהן מפורטת באינטרנט בכתובת‪:‬‬
‫‪.www.2helpU.com‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫אזהרה‪ :‬מכיוון שאביזרים שונים מאלה‬
‫המוצעים על‪-‬ידי חברת דה‪-‬וולט לא נבחנו‬
‫לפעולה עם כלי זה‪ ,‬השימוש באביזרים מסוג‬
‫זה עלול לגרום למצבים מסוכנים‪ .‬להפחתת‬
‫הסכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬רצוי להשתמש בכלי‬
‫זה רק באביזרים מומלצים של חברת דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫ניתן לרכוש כאופציה סוגים שונים של מקדחים ואזמלים מסוג‬
‫‪.®SDS-max‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫‪zst00147758 - 22-02-2011‬‬
‫‪14‬‬
TYP.
1
©
D25602K, D25603K
E15765 / N030516
www.2helpU.com
28-05-10
15
TYP.
1
©
D25501K
E15780 / N030513
16
www.2helpU.com
27-04-10
TYP.
1
©
D25501K
E15781 / N030513
www.2helpU.com
19-04-10
17
TYP.
1
©
D25831K
E15820 / N030519
18
www.2helpU.com
28-05-10
TYP.
1
©
D25831K
E15821 / N030519
www.2helpU.com
28-05-10
19
TYP.
1
©
D25831K
E15820 / N030519
20
www.2helpU.com
28-05-10
TYP.
1
©
D25831K
E15821 / N030519
www.2helpU.com
28-05-10
21
22
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesięcy
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
H
Sorszám
Nr.
LV
N.p.k.
IL
05/11
Date of repair
Repair order
Reparaturdatum
Auftragsnum-
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת‬
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising