D25602K | DeWalt D25602K MID SIZE HAMMER instruction manual

402111-36 RO
Instrucţiuni originale
D25501
D25601
D25602
D25603
D25820
D25831
Fig. 1A
2
Fig. 1B
Fig. 2A
3
Fig. 2B
Fig. 3
4
Fig. 4A
Fig. 5
Fig. 4B
Fig. 6
5
CIOCANE ROTOPERCUTOARE
MULTIFUNCŢIONALE ŞI DE DĂLTUIRE
SDS MAX ®D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820, D25831
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
D25501
Tensiune
V
230
(numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
V
230/115
Tip
1
Putere absorbită
W
1100
Energie de percuţie
(EPTA 05/2009)
J
8
Diametru total de găurire în beton:
burghie de străpungere mm
12–40
carote
mm
40–90
Diametru optim de găurire în beton:
burghie de străpungere mm
18–26
Poziţiile daltei
18
Portunealtă
SDS Max®
Greutate
kg
6,15
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
D25601 D25602
230
230
D25603
230
D25820 D25831
230
230
230/115
1
1250
230/115
1
1250
230/115
1
1250
230/115 230/115
1
1
1150
1250
8
8
8
8
8
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
25–35
25–35
25–35
–
–
18
18
18
18
18
SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
6,8
6,9
6,95
5,8
6,1
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
94
3
104
3
95
3
106
3.6
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Găurirea în beton
ah,HD =
m/s²
marjă K =
m/s²
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Dăltuire
ah,Cheq =
m/s²
marjă K =
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
6
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă
nu este evitată, poate determina
vătămări minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea
personală care, dacă nu este
evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta
este utilizată pentru aplicaţii
diferite, cu accesorii diferite sau
întreţinute necorespunzător, nivelul
de vibraţii poate diferi. Acest fapt
poate mări semnificativ nivelul
de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile
în care unealta este oprită sau
atunci când funcţionează însă
nu efectuează practic nicio
operaţie. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de
lucru.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Identificaţi măsuri suplimentare
de siguranţă pentru a proteja
operatorul de efectele vibraţiilor,
cum ar fi: efectuaţi întreţinerea
uneltei şi a accesoriilor, păstraţi
mâinile calde, organizati modelele
de lucru.
Siguranţe:
Europa
DEWALT declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică" sunt conforme cu
normele: 2006/42/CE, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
D25820, D25831
2000/14/CE, Ciocan demolator electric (de
mână) m </= 15kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germania, Organism Notificat Nr. identificare:
0197
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie
şi Irlanda
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m </= 15 kg)
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore) dB 102
LWA (nivelul garantat al puterii sonore) dB 105
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de
severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
Subsemnatul este responsabil pentru
întocmirea dosarului tehnic şi face această
declaraţie în numele DEWALT.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
7
b)
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
05.21.2012
c)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
d)
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
e)
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
f)
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
baterie.
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în
care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la
masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa patrunsa
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
8
d)
e)
f)
g)
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce
au întrerupătorul în poziţia pornit
favorizeaza producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la
vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu
unealta. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriti-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele
în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
d)
e)
f)
g)
reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului
sigur al uneltei de lucru.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel
de măsuri preventive de siguranţă
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele
rotopercutoare
• Purtaţi protecţii pentru urechi. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea
auzului.
• Utilizaţi mânerul(ele) (c) suplimentar(e)
furnizate împreună cu unealta. Pierderea
controlului poate determina vătămări
corporale.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
9
Indicator de reparaţie cu LED
galben. Pentru descrierea detaliată,
citiţi capitolul Indicatorul de
avertizare cu LED pentru service.
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui
cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Riscuri reziduale
Codul pentru dată (w), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării ciocanelor rotopercutoare şi de
dăltuire:
Exemplu:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor rotative sau
a componentelor fierbinţi ale uneltei
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor
(D25501, D25601, D25602, D25603)
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la
schimbarea accesoriului.
sau
1 Ciocan pentru dăltuit (D25820, D25831)
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate
de inhalarea prafului rezultat în urma
prelucrării betonului şi/sau zidăriei.
1 Mâner lateral
1 Valiză pentru depozitare şi transport
(numai pentru modelele K)
Marcajele prezente pe
unealtă
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliata
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi
integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Purtaţi echipament de protecţie
pentru urechi.
Descriere (fig. 1A, 1B, 2A, 2B)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
Purtaţi echipament de protecţie
pentru ochi.
Setarea ambreiajului la 40Nm este
destinată majorităţii aplicaţiilor de
găurire
a. Întrerupător de declanşare (D25501,
D25601, D25602, D25603)
Întrerupător de pornire/oprire (D25820,
D25831)
Setarea ambreiajului la 80 Nm este
destinată aplicaţiilor ce necesită un
cuplu ridicat
b. Buton glisant de blocare (D25601,
D25602, D25603)
Indicator de avertizare cu LED roşu
pentru serevice. Pentru descrierea
detaliată, citiţi capitolul Indicatorul
de avertizare cu LED pentru
service.
c. Mâner lateral
d. Mâner principal
10
Controlul electronic al
vitezei şi percuţiei
(fig. 1, 3)
e. Sistem activ de reducere a vibraţiilor
(D25601, D25602, D25603, D25831)
f. Buton de selectare mod
g. Selector electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (D25601, D25602, D25603,
D25831)
D25601, D25602, D25603, D25831
Selectorul pentru reglarea vitezei si percuţiei
(g) oferă urmatoarele avantaje:
h. Rotiţă de fixare
i. Lăcaş pentru montarea posterioară
a mânerului
– utilizarea de accesorii de dimensiuni
reduse fără riscul de a se rupe;
j. Dispozitiv de fixare mâner lateral
– reducerea riscului de alunecare cand
se efectuează operaţiuni de dăltuire sau
găurire în materiale moi sau casante;
k. Inel din oţel
l. Bucşă
– control precis al uneltei pentru efectuarea
de operaţiuni precise de dăltuire.
m. Portunealtă
n. Buton de detaşare a tijei de adâncime
Ambreiajul de limitare
a cuplului
o. Tijă de adâncime
p. Manşon de blocare
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce
reacţia de cuplu maxim transmisă către
operator în cazul blocării unui burghiu. Această
caracteristică previne, de asemenea, blocarea
angrenajului şi a motorului electric.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
D25501, D25601, D25602, D25603
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de
găurire şi dăltuire.
OBSERVAŢIE: Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a modifica setările
de control a cuplului; în caz contrar
unealta poate fi deteriorată.
D25820, D25831
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de
sfărâmare, dăltuire şi demolare.
Controlul complet al
cuplului (CTC) (fig. 3)
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
D25602
Aceste ciocane sunt unelte electrice
profesionale.
Comanda completă pentru cuplu (CTC) pune
la dispoziţia utilizatorului un ambreiaj mecanic
cu două trepte şi opţiuni de cuplu reglabil.
Reglarea cuplului asigură un control sporit
pentru diverse aplicaţii.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
Setarea de cuplu redus (40 Nm) permite
uneltei să funcţioneze la un nivel scăzut al
cuplului, sporind controlul pentru numeroase
aplicaţii de găurire în materiale dure. Setarea
de cuplu înalt (80 Nm) este disponibilă pentru
aplicaţii mai dificile, cum ar fi găurirea cu extragere de carote şi utilizarea burghielor dure,
cu diametru mare.
Pornirea lentă
D25601, D25602, D25603, D25831
Funcţia de pornire lentă permite creşterea
gradată a vitezei, prevenind astfel ca la
pornire, burghiul să alunece de pe poziţia unde
urmează a fi efectuată gaura.
De asemenea, această funcţie reduce reacţia
iminentă de torsiune transmisă carcasei şi
operatorului dacă ciocanul este pornit atunci
când burghiul este într-o gaură existentă.
Consultaţi capitolul Setarea ambreiajului
mecanic cu două trepte pentru mai multe
informaţii.
11
Control maxim pentru cuplu
(UTC) (fig. 3)
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
D25603
Pe lângă ambreiajul mecanic cu două trepte,
controlul maxim pentru cuplu (UTC) îi oferă
utilizatorului un nivel sporit de confort şi
siguranţă prin intermediul unei tehnologii
încorporate antirotaţie, ce poate detecta dacă
utilizatorul pierde controlul asupra ciocanului.
Atunci când se detectează un blocaj, cuplul şi
viteza sunt reduse instantaneu. Această funcţie împiedică rotirea uneltei în jurul propriului
ax, reducând probabilitatea de producere
a vătămărilor asupra încheieturilor mâinilor.
Unealta dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate
printr-un transformator de izolare
de siguranţă, cu ecrane conectate
la împământare între bobina
principală şi cea secundară.
Indicatorele cu LED de
avertizare pentru service
(fig. 1, 3)
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
D25601, D25602, D25603, D25831
Indicatoarele cu LED(uri) galbene pentru
înlocuirea periilor se aprind atunci când
periile de carbon sunt aproape tocite pentru
a indica faptul că unealta necesită reparaţii în
următoarele 8 ore de utilizare.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
D25601, D25602, D25603
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă butonul de blocare
(b) este în funcţiune în orice mod de funcţionare, mai puţin în modul de sfărâmare. La
modelele echipate cu control maxim pentru
cuplu (UTC), indicatorul LED roşu (r) se
aprinde dacă se activează dispozitivul antirotaţie. Indicatorul roşu începe să clipească
dacă este o defecţiune la unealtă sau daca
periile s-au tocit complet (consultaţi secţiunea
Periile din capitolul Întreţinere).
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna
de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
D25831
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă este o defecţiune
la unealtă sau daca periile s-au tocit complet
(studiaţi capitolul Periile sub capitolul Întreţinere).
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă
a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea
maximă este 30 m.
Mâner principal cu
amortizor pentru reducerea
vibraţiilor (fig. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Amortizoarele din mânerul lateral (c) absorb
vibraţiile transmise către utilizator. Acest lucru
sporeşte confortul pe parcursul utilizării.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
12
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
5. Blocaţi ansamblul de montare a mânerului
lateral pe poziţie strângând rotiţa de fixare
(h).
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare înainte de
a instala şi a scoate accesoriile,
înainte de a efectua reglajele sau
modificări de instalare sau atunci
când efectuaţi reparaţii. Asiguraţivă că întrerupătorul de declanşare
se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
MONTAREA ÎN POZIŢIE POSTERIOARĂ
(FIG. 2B)
Poziţia posterioară este utilă în special atunci
când găuriţi în jos, în podea.
1. Deşurubaţi mânerul lateral (c) şi scoteţi-l
din poziţia frontală. Lăsaţi ansamblul de
montare a mânerului lateral în poziţia
frontală.
2. Înşurubaţi mânerul lateral direct într-unul
din lacasurile de montare a mânerului
lateral în poziţie posterioară (i) aflate pe
oricare din laturile uneltei.
AVERTISMENT: Burghiele uneltei
pot fi fierbinţi şi de aceea se
recomandă purtarea de mănuşi
atunci când le schimbaţi sau le
demontaţi pentru evitarea vătămării
personale.
D25831 (FIG. 2B)
1. Deşurubaţi rozeta mânerului lateral (p).
2. Glisaţi ansamblul mânerului lateral pe
maşină poziţionând inelul de oţel (j) în
zona de montare (z). Poziţia corectă
a mânerului lateral este între capul şi
mijlocul tubului.
Montarea şi poziţionarea
mânerului lateral (fig. 2A, 2B)
Mânerul lateral (c) poate fi montat în poziţie
frontală sau posterioară pe oricare din laturile
uneltei pentru a se potrivi atât pentru utilizatorii
dreptaci cât şi pentru cei stângaci.
3. Reglaţi mânerul lateral (c) în unghiul dorit.
4. Glisaţi si rotiţi mânerul lateral în poziţia
dorită.
AVERTISMENT: Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral
montat corespunzător.
5. Blocaţi mânerul lateral pe poziţie
strângând rozeta (p).
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
(FIG. 2A)
Montarea şi demontarea
accesoriilor SDS Max®
(fig. 1, 4A, 4B)
1. Închideţi inelul din oţel (k) peste manşon
(x) în spatele portuneltei (m). Strângeţi
împreună ambele capete, montaţi bucşa
(l) şi introduceţi ştiftul (q).
Această unealtă utilizează burghie şi dălţi SDS
Max® (consultaţi inserţia din figura 4B pentru
secţiunea tijei unui burghiu SDS Max®).
2. Montaţi dispozitivul de fixare a mânerului
lateral (j) şi înşurubaţi rotiţa de fixare (h).
Nu strângeţi.
1. Curăţaţi tija burghiului.
2. Trageţi în spate manşonul de blocare (p)
şi introduceţi tija burghiului.
AVERTISMENT: Odată montat,
dispozitivul de fixare a mânerului
lateral nu ar trebui demontat
niciodată.
3. Rotiţi burghiul uşor până când manşonul
se blochează pe poziţie.
4. Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă
este fixat corespunzător. Pentru funcţia
de percuţie, burghiul trebuie să se poată
mişca axial câţiva centimetri atunci când
este fixat în mandrină.
3. Înşurubaţi mânerul lateral (c) în bucşă (l)
şi apoi în rotiţa dispozitivului de fixare.
Strângeţi bine.
4. Rotiţi ansamblul de montare a mânerului
lateral în poziţia dorită. Pentru operaţiuni
de găurire pe orizontală cu un burghiu de
anduranţă, vă recomandăm să montaţi
mânerul lateral la un unghi de aprox. 20°
pentru control optim.
5. Pentru a scoate burghiul, împingeţi
manşonul/colierul de blocare
a portunealtei (p) în spate şi trageţi de
burghiu.
13
Selectarea modului de
funcţionare (fig. 1)
– când dăltuiţi sau găuriţi în materiale moi,
casante sau când este necesară limitarea
la maxim a alunecării burghiului, reglaţi
selectorul la o setare mică;
Găurire cu percuţie:
D25501, D25601, D25602, D25603
pentru operaţiuni de găurire în
beton, cărămidă, piatră şi zidărie.
– când spargeţi sau găuriţi materiale tari,
reglaţi selectorul la o setare mare.
Setarea butonului de reglare
a cuplului (fig. 3)
Doar ciocănire:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820, D25831
pentru aplicaţii de dăltuire şi
demolare. În acest mod de
functionare unealta poate fi folosită
ca pârghie pentru deblocarea unui
burghiu blocat.
D25602, D25603
OBSERVAŢIE: Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a modifica
setările de control a cuplului; în caz
contrar unealta poate fi deteriorată.
Mişcaţi maneta de reglare a cuplului (t) la
setarea de 40 Nm sau 80 Nm, aşa cum este
necesar pentru aplicaţia dumneavoastră.
1. Pentru selectarea modului de operare,
rotiţi butonul de selectare a modului de
operare (f) până când indică simbolul
pentru modul dorit.
Setarea ambreiajului la 40 Nm (u)
este destinată majorităţii aplicaţiilor
de găurire şi are rolul de a uşura
debraierea atunci când burghiul
întâlneşte bare de armare sau alte
corpuri străine.
Poate fi necesar să răsuciţi uşor
portunealta (m) pentru a permite butonului
de selectare a modului de operare (f) să
ajungă în poziţia .
2. Verificaţi dacă butonul de selectare a
modului de operare (f) este blocat pe
poziţie.
Setarea ambreiajului la 80 Nm (v)
este destinată aplicaţiilor ce necesită
un cuplu ridicat cum ar fi cele de
găurire cu carota sau de găurire
la adâcime şi are rolul de a debraia
la un prag înalt al cuplului.
Fixarea poziţiei de dăltuire
(fig. 5)
NOTĂ: Dacă nu este posibil să se selecteze
poziția 80 Nm, scoateti unealta de sub sarcina
si conectati-o din nou.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25831
Dalta poate fi rotită şi blocată în 18 poziţii
diferite.
2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
De fiecare dată când porniţi unealta, aceasta
va comuta automat ambreiajul din setarea
1 în setarea de 40 Nm (u), care este şi cea
mai precisă.
3. Setaţi butonul de selectare a modului de
operare (f) în poziţia de “doar ciocănire”.
Tija de adâncime
1. Rotiţi butonul de selectare a modului de
operare (f) până când indică poziţia .
4. Răsuciţi dalta până se blochează pe
poziţie.
(ACCESORIU SUPLIMENTAR)
1. Împingeţi şi ţineţi apasat butonul de
detaşare a tijei de adâncime de pe
mânerul lateral.
Setarea selectorului
electronic de reglare a
vitezei şi percuţiei (fig. 1, 3)
2. Deplasaţi tija de adâncime (o) astfel încât
distanţa dintre capătul tijei şi capătul
accesoriului să fie egală cu adâncimea de
găurire dorită.
D25601, D25602, D25603, D25831
Rotiţi selectorul (g) la nivelul dorit. Rotiţi
selectorul în sus pentru o viteză mai mare şi în
jos pentru o viteză redusă. Reglarea adecvată
ţine de experienţă. Ex.:
3. Eliberaţi butonul pentru a bloca tija pe
poziţie. Atunci când găuriţi cu tija de
adâncime, opriţi-vă atunci când aceasta
ajunge la suprafaţa materialului.
14
OPERARE
Poziţia corectă a mâinilor presupune
poziţionarea unei mâini pe
mânerul lateral (c) şi a celeilalte mâini pe
mânerul principal (d).
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările
aplicabile.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de declanşare (a).
AVERTISMENT: Pentru
a reduce riscul de vătămări
personale grave, opriţi unealta
şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de
a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
D25601, D25602, D25603
Butonul glisant de blocare (b) permite blocarea
întrerupătorului de declanşare (a) doar în
modul de dăltuire. Dacă butonul de blocare
este activat în modul de găurire, unealta se va
opri automat.
AVERTISMENT: Burghiele uneltei
pot fi fierbinţi şi de aceea se
recomandă purtarea de mănuşi
atunci când le schimbaţi sau le
demontaţi pentru evitarea vătămării
personale.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de declanşare (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi
apăsat întrerupătorul (a), glisaţi butonul de
blocare (b) în sus apoi eliberaţi întrerupătorul.
AVERTISMENT:
• Observaţi amplasarea
conductelor şi a cablurilor.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat
lucrul şi înainte de a o deconecta.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aprox. 20 kg).
O forţă excesivă nu accelerează
găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate
scurta durata de viaţă a acesteia.
D25820, D25831
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a) aflat în partea inferioară
a întrerupătorului.
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm
cu ambele mâini şi adoptaţi
o postură stabilă. Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral
montat corespunzător.
Pentru a opri unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire aflat în partea superioară
a întrerupătorului.
Găurire cu percuţie
NOTĂ: Temperatura de operare este (-7 to
+40˚ C (19˚ to 104˚ F). Utilizarea uneltei în
afara acestei plaje de temperatură va reduce
durata de viaţă a uneltei.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
Găurirea cu burghiu de
străpungere (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA
o poziţie corectă a mâinilor,
conform ilustraţiei.
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
3. Numai pentru D25601, D25602, D25603:
Setaţi selectorul electronic de reglare
a vitezei şi percuţiei (g).
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
15
5. Marcaţi punctul în care doriţi să fie
efectuată gaura.
5. Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
6. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
6. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
ÎNTREŢINEREA
7. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Găurirea cu carota (fig. 1)
1. Introduceţi carota adecvată.
2. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
3. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare înainte de
a instala şi a scoate accesoriile,
înainte de a efectua reglajele sau
modificări de instalare sau atunci
când efectuaţi reparaţii. Asiguraţivă că întrerupătorul de declanşare
se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
4. Numai pentru D25601, D25602, D25603:
Rotiţi selectorul electronic de reglare
a vitezei şi percuţiei (g) la o valoare medie
sau înaltă a vitezei.
5. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
6. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul
de găurire şi porniţi unealta. Găuriţi până
când carota penetrează în beton aprox.
1 cm.
7. Opriţi unealta şi scoateţi burghiul de
centrare. Introduceti carota înapoi în gaură
şi continuati găurirea.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de service autorizat
DEWALT după aproximativ 150 de ore de
utilizare. În cazul în care survin probleme
înainte de acest teremn, contactaţi un centru
de service autorizat DEWALT.
8. Atunci când găuriţi printr-o structură
mai groasă decât adâncimea carotei,
îndepărtaţi cilindrul de beton sau curăţaţi
interiorul carotei la intervale regulate.
Periile (fig. 3)
Pentru a evita împrăştierea accidentală
a bucăţilor de beton împrejurul găurii,
mai întâi efectuaţi o gaură de diametrul
burghiului de centrare până pe partea
cealaltă a structurii. Apoi găuriţi orificiul
astfel format până la jumătate, din ambele
părţi.
Periile de carbon nu pot fi reparate de
utilizator. Duceţi unealta la un agent de
reparaţii DEWALT autorizat.
Indicatorul de avertizare cu LED galben pentru
înlocuirea periilor (q) se aprinde atunci când
periile sunt aproape tocite. După următoartele
8 ore de funcţionare sau după ce periile s-au
tocit complet, motorul se va opri automat.
9. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Imediat ce indicatorul de avertizare pentru
service (s) se aprinde, trebuie efectuate
operaţii de întreţinere a uneltei.
Cioplire şi dăltuire (fig. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Introduceţi dalta potrivită şi rotiţi-o cu
mâna pentru a o bloca în una din cele
18 poziţii.
Lubrifierea
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
3. Numai pentru D25601, D25602, D25603,
D25831: Setaţi selectorul electronic de
reglare a vitezei şi percuţiei (g).
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
16
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi
procedura următoare.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea separată a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale de
deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi
cu săpun delicat. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în
lichid.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii DEWALT autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea
lor cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate
exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest
produs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de
burghie şi dalte SDS Max®.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru
informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
zst00209534- 10-06-2013
17
TYP.
1
©
D25602K, D25603K
E15765 / N030516
www.2helpU.com
18
28-05-10
TYP.
1
©
D25501K
E15780 / N030513
www.2helpU.com
19
27-04-10
TYP.
1
©
D25501K
E15781 / N030513
www.2helpU.com
20
19-04-10
TYP.
1
©
D25831K
E15820 / N030519
www.2helpU.com
21
28-05-10
TYP.
1
©
D25831K
E15821 / N030519
www.2helpU.com
22
28-05-10
Download PDF

advertising