GSL700 | Black&Decker GSL700 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-46 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Black & Decker Sövény/Fűollóját fű, sövény, bozót,
tüskés növény vágásához terveztük. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
A Black & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt
Black & Decker akkumulátorok töltéséhez terveztük.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A következő
figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell,
hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugót. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter-dugót. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
Ügyeljen arra, hogy a teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, akkor az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, akkor kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, akkor alkalmazzon
Fi-relével védett tápforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyes sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például a pormaszk,
a biztonsági csúszásmentes védőcipő, a védősisak
és a hallásvédelem csökkenti a személyi sérülés
kockázatát.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt azt az elektromos hálózathoz
vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy
az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével/
elszívásával csökkenthetők a porral kapcsolatos
kockázatok.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja a készüléket, ha a kapcsolójával
nem lehet ki- vagy bekapcsolni. A hibás kapcso-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
lóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást végezne,
tartozékot cserélne, vagy eltárolná azt. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
és ne engedje, hogy azt olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos
balesetet okoztak.
A vágószerszámok legyenek mindig tiszták és
élesek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és
a szerszám befogókat, stb. a használati utasításnak megfelelően használja a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
sövényvágókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amelyik minden probléma nélkül feltölt egy akkumulátort egy másik akkumulátor
típusnál tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, akkor azt
tartsa távol minden fémes tárgytól, például
a tűzőkapcsoktól, az érméktől, a kulcsoktól,
a szögektől, a csavaroktól és minden más apró
fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátorpólusok rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való
érintkezést.Ha az akkumulátorfolyadék bőrre
kerül, bő vízzel mossa le. Szembe kerülés esetén,
forduljon ez mellett orvoshoz is. Az akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon
hozzá. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
♦
5
Tartsa a testének minden egyes részét távol
a vágóéltől. Ne távolítsa el a levágott anyagot és
ne tartsa azt a vágóél működése/mozgása közben. Ne feledje kikapcsolni, ha a szerszámból az
elakadt anyagot el akarja távolítani. A sövényvágó
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyes sérülést okozhat.
A sövényvágót csak kikapcsolt állapotban, leállt
vágóéllel szállítsa.A sövényvágó tárolásához
mindig helyezze fel a vágóélre a védőburkolatot. A sövényvágó megfelelő használata csökkenti
a vágóéllel kapcsolatos sérülések kockázatát.
Tartsa a kábelt távol a vágástól. A használat
közben a kábelt a bokor elrejtheti, így azt a vágóél
véletlenül is elvághatja.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél fogva tartsa, mert a vágóél rejtett
kábeleket is elvághat. Ha a vágóél áram alatt
lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos
szerszám fémalkatrészei is elektromossá válnak
és megrázhatják a kezelőt.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
az itt nem említett műveletek végzése személyes
sérülés és/vagy anyagi kár kockázatával jár.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, akkor
lehetőség szerint kérjen gyakorlati utasításokat egy
gyakorlott felhasználótól - a kézikönyv áttanulmányozása mellett.
Soha ne érintse meg a vágóéleket a szerszám
működése közben.
Soha ne próbálja meg erőszakkal leállítani
a vágóéleket.
Ne tegye le addig a szerszámot, amíg a vágóélek
nem álltak le teljesen.
Rendszeresen ellenőrizze a vágóéleket sérülésre és
kopásra. Ne használja a szerszámot, ha a vágóélek
megsérültek.
Legyen óvatos, kerülje a kemény tárgyakat (pl. a fém
huzalokat, kerítést) a vágás közben. Ha véletlenül
ilyen tárgynak ütődne, akkor azonnal kapcsolja ki
a készüléket, és ellenőrizze azt sérülésekre.
Ha a készülék rendeltetésellenesen el kezd vibrálni,
akkor azt kapcsolja ki és ellenőrizze sérülésre.
Ha a szerszám beszorul, akkor azt azonnal kapcsolja
ki.
A használat után tegye a mellékelt vágóélborítást
a vágóélekre. A szerszámot úgy tárolja, hogy a vágóélt fedje be.
A szerszám használata esetén győződjön meg
arról, hogy az összes védőeszközt felszerelte arra.
Soha ne próbáljon hiányos vagy engedélyezetlen
módosításokkal átalakított szerszámot használni.
♦
♦
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Soha se engedje a gyerekeknek a szerszámot
használni.
Legyen óvatos a leeső hulladékokkal, ha a sövény
magasabb részét nyírja.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a kezelési útmutatót.
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
sövényvágó ollókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy a használati utasítást nem ismerő személyek használják a készüléket.
A helyi előírások előírhatják a kezelő minimális
életkorát.
Ne feledje a kezelő felel az okozott és a potenciális
személyes sérülésekért, anyagi károkért.
Soha ne használja a készüléket, ha gyermekek,
más személyek vagy háziállatok tartózkodnak
a közelben.
A készüléket csak nappal vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
Mindig győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömíti-e el törmelék.
Csak a gyártó által ajánlott cserealkatrészeket és
tartozékokat használja.
Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a készüléket. A készüléket csak hivatalos márkaszervizzel
javítassa.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
Legyen óvatos az éles vágóélekkel. A vágóélek
a motor kikapcsolása után is mozognak még.
Óvakodjon a leeső, repülő tárgyaktól. Ne engedje közel a bámészkodókat.
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha ne próbálja felnyitni.
♦
Az akkumulátort védje az esőtől.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-t.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti külső hőmérséklet között
töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. A nem megfelelő töltő áramütéshez vagy az
akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet.
♦
Az elemek leselejtezésénél kövesse „A környezet
védelme” c. részben ismertetett utasításokat.
♦
Ne sértse meg/deformálja az akkumulátort, ideértve
a kiszúrást és az ütéseket is, mert ezek sérülést vagy
tüzet okozhatnak.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Extrém körülmények mellett az akkumulátor folyhat.
Ha az akkumulátoron folyadék jelenik meg, akkor
azt óvatosan törölje le egy ruhával. Kerülje, hogy
a folyadék a bőrével érintkezzen.
♦
Ha az a bőrével érintkezne vagy a szemébe kerülne,
akkor kövesse a következő utasításokat.
Mások biztonsága
♦
♦
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is) nem használhatják;
kivétel, ha a biztonságukért felelős személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell és meg kell akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata közben a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám használatának
függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyes
sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Ha bőrre kerül,
bő vízzel azonnal le kell mosni. Bőrirritáció, fájdalom,
elpirosodás esetén kérjen orvosi segítséget. Ha az
a szembe jutna, bő tiszta vízzel azonnal öblítse ki és
kérjen orvosi segítséget.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
Akkumulátortöltő
A töltőt egy adott feszültséggel való használatra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
6
♦
Csatlakoztassa a töltőt; ellenőrizze, hogy a töltésvisszajelző (6) kigyullad-e (A. ábra).
♦
Szükség esetén használja a két csapot (7) a falitartó
alatt a pótkés tárolására (B. ábra).
Figyelmeztetés! Legyen óvatos, nehogy megsértse
a tápkábelt a fali rögzítőkészlet falon való elhelyezése
közben.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltőt kiváltani egy
hálózati kábellel.
♦
A Black & Decker töltőt csak ahhoz az akkumulátorhoz használja, amelyhez azt tartozik (mellékeltük).
A többi akkumulátor felrobbanhat, ami személyes
sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
♦
Soha ne próbáljon meg nem újratölthető elemeket
tölteni.
♦
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
♦
A töltőt védje az esőtől.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne alakítsa/tesztelje a töltőt.
♦
A készüléket/szerszámot/akkumulátort a töltéshez
egy jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
A töltő csatlakozódugójának kihúzása a fali konzolból (C ábra)
A szerszám a fali konzol nélkül is tölthető. A töltő csatlakozódugóját ekkor közvetlenül a szerszámhoz kell
csatlakoztatni.
♦
Távolítsa el a csavarokat a fali konzol hátoldaláról.
♦
Csúsztassa le a hátsó részt (8) az elülső részről (9),
hogy kinyissa a fali konzolt.
♦
Húzza ki a töltő csatlakozódugóját a fali konzolból.
A vágókés felszerelése és eltávolítása (D és E ábra)
A fűolló vágófej (4) fű és gyom nyírására alkalmas.
A sövénynyíró vágófej (5) sövények és bokrok nyírására
alkalmas.
♦
Vegye le a vágókés burkolatát.
♦
Nyomja meg és tartsa a vágókés kioldó-gombot (3)
a nyíl irányába (D1. ábra).
♦
Csúsztassa a vágókés burkolatot (10) hátra és
emelje azt le (D2. ábra).
♦
Helyezze rá a fűrészlapot a csapokra.
♦
Tartsa a fűrészlapot a csapokon (E1. ábra), tegye
vissza a fűrészlap-burkolatot (10) és csúsztassa azt
előre (E2. ábra).
Megjegyzés: A vágókést nem kell a meghajtócsappal
összeigazítani.
A töltőt csak beltéri használatra terveztük.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. Amint
a környezeti kőmérséklet lehűl, a töltő folytatja
működését.
Hibamentesen szigetelő transzformátor. A hálózati tápellátásról a transzformátor kimenete
elektromosan le van választva.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel van ellátva; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy az adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltőt kiváltani
egy hálózati kábellel.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, ha az nem ad elégséges áramot egy
olyan munkánál, amit a szerszám korábban erőlködés
nélkül elvégzett. Amikor először vagy hosszú idő után
újra tölti az akkumulátort, legfeljebb 80%-ig tudja csak
feltölteni. Az akkumulátor néhány töltés és lemerülés
után éri el teljes kapacitását. Az akkumulátor a töltés
közben melegszik; ez teljesen normális jelenség és
nem utal hibára.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Vágófej kioldó kapcsoló
Fűolló vágófej (GSL200/GSL360/GSL700)
Sövénynyíró vágófej (GSL300/GSL360/GSL700)
Töltés kijelző
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Összeszerelés
A szerszámot nyugodtan a töltőn lehet hagyni - tetszőleges időre. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében javasolt, hogy csatlakoztassa a töltőt
minden olyan esetben, ha a szerszámot nem használja.
A töltött akkumulátornál a töltő elektromos fogyasztása
elhanyagolható.
Figyelmeztetés! Legyen óvatos, nehogy véletlenül
bekapcsolja a szerszámot az összeszerelés közben.
A fali rögzítőkészlet elhelyezése a falon (A. és B. ábra)
A fali rögzítőkészlettel kényelmesen tárolhatja és töltheti
a szerszámot a falon.
♦
Csavarja a rögzítőkészlet furatain keresztül a csavarokat a falba.
♦
Helyezze a szerszámot a fali rögzítőre.
Töltés a fali konzollal (F. ábra)
♦
Helyezze a szerszámot a fali konzolra (11).
♦
Csatlakoztassa a töltőt a hálózatra.
7
Töltés a töltő csatlakozódugójával (G. ábra)
A töltő csatlakozódugóját egy zárral láttuk el, hogy megakadályozzuk a nem megfelelő töltő használatát.
♦
Helyezze a töltő csatlakozódugóját a szerszám
hátoldalán található töltő aljzatba.
♦
Csatlakoztassa a töltőt.
♦
♦
GSL200/GSL300/GSL360 - Az akkumulátor töltése
♦
Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése közben a töltésjelző (6) világít.
A töltés befejeződésekor a töltésjelző kialszik.
♦
GSL700 - Az akkumulátor töltése
♦
Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése közben a töltésjelző (6) villog.
A töltés befejeztével a töltésvisszajelző villogása megszűnik. A töltésvisszajelző gyors villogása töltési problémát
jelez. Töltési probléma esetén csatlakoztassa a töltőt
közvetlenül a szerszámhoz és ne a fali konzolon keresztül. Ha a töltési problémát ezzel nem hárította el, akkor
válassza le a töltőt az elektromos hálózatról és jutassa
azt el egy hivatalos márkaszervizbe javításra.
♦
♦
Útmutató a nyíráshoz (Anglia és Írország)
♦
Az idényjellegű (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat nyírja júniusban és októberben.
♦
Az örökzöldeket nyírja áprilisban és augusztusban.
♦
A tűlevelűeket és a többi gyorsan növő bokrot nyírja
hathetente május és október között.
Ki- és bekapcsolás (H. ábra)
Bekapcsolás
♦
Nyomja és tartsa a biztonsági kapcsolót (2) jobbra
vagy balra, majd nyomja meg a főkapcsolót (1).
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Útmutatás a nyíráshoz (Ausztrália és Új-Zéland)
♦
Az idényjellegű (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat nyírja decemberben és
márciusban.
Az örökzöldeket nyírja szeptemberben és február♦
ban.
♦
A tűlevelűeket és a többi gyorsan növő bokrot nyírja
hathetente október és március között.
Kikapcsolás
♦
Engedje el a főkapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja meg a kapcsolót
bekapcsolt helyzetben rögzíteni.
Ajánlások az optimális használathoz
(I. és J. ábrák)
♦
a sövény felé mutasson (J. ábra). Így a vágóélek
pontosabban vágnak.
Kezdje a sövény nyírását felülről. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben, és mozgassa egyenletesen
a vágási vonal mentén. A kétélű vágóéllel mindkét
irányba vághat.
A nagyon egyenes vágási vonal érdekében húzzon
ki egy zsineget a sövény mentén a megfelelő magasságban. Használja a zsineget vezetőként; vágjon
egy kicsivel felette.
A sima oldalfelületekhez vágjon felfele a növekedési
irány mentén. A fiatal ágak kihajlanak, ha azokat
felülről vágnánk; ami miatt a sövény ezeken a helyeken elvékonyodna.
Legyen óvatos, kerülje az idegen tárgyakat. Különösképpen a kemény tárgyakat, például a fémhuzalokat
és a kerítést, mert ezek tönkretehetik a vágóéleket.
Rendszeresen kenje meg a vágókéseket.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/akkumulátoros Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
Vonja be vékonyan a fűrészlapot általános célú olajjal az első használat előtt, illetve minden alkalommal,
amikor már száraznak kezd látszani.
Fűszegély nyírása
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
♦
Az I ábrán látható módon tartsa a készüléket. Tartsa
a másik kezét megfelelő távolságban a vágóéltől.
Álljon stabilan, nehogy megcsússzon. Ne végezzen
olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
♦
Ha magas füvet vág fokozatosan, lépésenként haladjon fölülről lefelé. Egyszerre csak rövid darabokat
vágjon.
♦
Ne vigye a szerszámot közel kemény tárgyakhoz és
érzékeny növényekhez.
♦
Ha a készülék lassabban kezd forogni, csökkentse
a terhelést.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé döntse
meg a szerszámot.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros szerszám
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha az levehető akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki a szerszámot.
♦
Húzza ki a töltőt a tisztítás előtt. A töltő a rendszeres
tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen nedves
ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Sövénynyírás
♦
Enyhén döntse meg a szerszámot (a vágás vonalához képest max. 15°-kal), hogy a vágóél hegye kissé
8
♦
A használat után alaposan tisztítsa meg a vágóéleket.
A tisztítás után kenjen egy vékony réteg gépolajat
a vágóélekre, hogy megóvja őket a rozsdásodástól.
Műszaki adatok
Tárolás
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja,
akkor ideális esetben csatlakoztassa az akkumulátort
a töltőhöz. Minden más esetben tegye a következőket:
♦
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
♦
Biztonságos és száraz helyen tárolja. A tárolási
hőmérséklet +10 °C és +40 °C között legyen.
♦
A szerszám huzamosabb idejű tárolása után teljesen
töltse fel újra az akkumulátort.
Feszültség
VDC
Üresjárati löketszám
min-1
Vágókés hossz (fűolló)
cm
Fogköz (fűolló)
mm
Vágókés hossz (sövényolló) cm
Fogköz (sövényolló)
mm
Vágóél fékezési idő
s
Súly
kg
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
Feszültség
VDC
Üresjárati löketszám
min-1
Vágókés hossz (fűolló)
cm
Fogköz (fűolló)
mm
Vágókés hossz (sövényolló) cm
Fogköz (sövényolló)
mm
Késfék
s
Súly
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
Töltő
Bemenő feszültség
Kimenő feszültség
Áramerősség
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
905450XX
230
9
100
12
0,15
905527XX
230
10
120
23
0,15
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
VAC
VDC
mA
h
kg
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Súlyozott effetkív rezgésgyorsulás (ah) 3,1 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 66 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangerő (LWA) 77 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Az akkumulátorokat
a hasznos élettartamuk után a környezetvédelmi előírások betartásával selejtezze le.
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI IRÁNYELV, KÖRNYEZETI
ZAJ IRÁNYELV
GSL200/ GSL300/ GSL360/ GSL700
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „műszaki
adatok” részben ismertetett termék(ek) megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 60335-1.
2000/14/EK, Nyeső, V-ös függelék
Hangteljesítményszint az (5) 2000/14/EK (13. cikkely)
szerint:
LWA (mért hangerőszint)
77 dB(A)
LWA (garantált hangerőszint)
80 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláíró személy a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy, aki a Black & Decker vállalat nevében
nyilatkozik.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
27-03-2012
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00236807 - 09-06-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising