DW713 | DeWalt DW713 MITRE SAW Type 2 instruction manual

666666-43 UA
Переклад з оригінальних інструкцій
DW713
DW713XPS
Рисунок 1
y
x
cc
a
l
m
b
dd
u
v
o
p
q
c
f
j
e
h
d
t
Рисунок 2
w
ee
bb
n
z
aa
s
k
i
r
2
g
Рисунок 3
ff
gg
hh
ii
jj
Рисунок 4
Рисунок 5
m
o
j
a
r
3
Рисунок 6
Рисунок 7
cc
b
nn
Рисунок 8
Рисунок 9
rr
oo
qq
x
nn
i
pp
Рисунок 10
oo
v
i
tt
4
Рисунок 11
Рисунок 12
s
e
uu
f
a2
a1
f
ss
t
Рисунок 13
Рисунок 14
z
bb
p
Рисунок 15
Рисунок 16
z
bb
oo
v
ww
s
tt
5
Рисунок 17
Рисунок 18
z
q
bb
ww
yy
Рисунок 19
v
xx
Рисунок 20
p
z
aa
ww
xx
k
zz
Рисунок 21
Рисунок 22
y
l
e
vv
6
Рисунок 23
Рисунок 24
a
v
Рисунок 25
Рисунок 26
Рисунок 27
Рисунок 28
7
Рисунок 29
Рисунок 30
Рисунок 31
Рисунок 32
Рисунок 34
Рисунок 35
8
Рисунок 37
9
ПИЛКА ТОРЦЮВАЛЬНА DW713, DW713XPS
Вітаємо Вас!
Ви обрали інструмент виробництва компанії
DEWALT . Ретельна розробка продукції,
багаторічний досвід фірми у виробництві
інструментів, різні вдосконалення, все
це зробило інструменти DEWALT одними
із найнадійніших помічників для тих, хто
використовує електричні інструменти у своїй
професії.
Технічні характеристики
Напруга
Тип
Вхідна потужність
Діаметр пильного диску
Макс. число обертів
диску
Макс. ширина брусу
при торцюванні під
кутом 90°
Макс. висота брусу при
скосі 45°
Макс. глибина розрізу
при 90°
Макс. глибина
поперечного розрізу
з нахилом 45°
Макс. кут скосу
Макс. кут нахилу
0° скіс
Ширина брусу при
різанні на макс.
висоту 90 мм
Висота брусу при
різанні на макс.
ширину 90 мм
45° скіс
Ширина брусу при
різанні на макс.
висоту 90 мм
Висота брусу при
різанні на макс.
ширину 90 мм
10
В
2
Вт
мм
DW713/DW713XPS
230
1600
250
хв.-1
5000
мм
162
мм
114
мм
90
мм
вліво
вправо
вліво
вправо
58
50°
50°
48°
3°
мм
95
мм
41
мм
67
мм
41
Різання при нахилі диску під кутом 45°
Ширина брусу при
різанні на макс.
висоту 61 мм
мм
95
Висота брусу при
різанні на макс.
ширину 161 мм
мм
25
Торцювання під кутом 31,62°, нахил 33,85°
Висота брусу при
різанні на макс.
ширину 133 мм
мм
20
Автоматичне
відключення обертання
диску
с
< 10.0
Вага
кг
15*
* DW713XPS із світлодіодним світильником
LPA (звуковий тиск)
дБ(A)
91.0
KPA (похибка звукового
тиску)
дБ(A)
3.0
LWA (акустична
потужність)
дБ(A)
102.0
KWA (похибка акустичної
потужності)
дБ(A)
3.0
Загальне значення вібрації (векторна сума
трьох векторів) визначається згідно з EN 610291, EN 61029-2-9:
Значення вібрації ah
ah =
Похибка K =
м/с²
м/с²
2.6
1.5
Значення вібрації, що наведене в цьому
документі, було виміряне згідно зі
стандартизованим тестом, викладеним в
EN 61029, та може використовуватись для
порівняння інструментів. Це значення вібрації
можна також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Задеклароване
значення вібрації відповідає
основному використанню
інструменту. Але якщо
інструмент використовується
для виконання інших завдань, з
іншими витратними матеріалами/
аксесуарами або погано
обслуговується, значення вібрації
може відрізнятися. Це може значно
збільшити рівень впливу протягом
усього періоду роботи.
Оцінка рівню впливу вібрації
має враховувати час вимкнень
інструменту та роботу
інструменту без виконання певних
завдань. Це може значно збільшити
рівень впливу протягом усього
періоду роботи.
Застосовуйте додаткові заходи
з техніки безпеки для захисту
оператора від ефектів вібрації,
наприклад: доглядайте інструмент
та аксесуари, тримайте руки
теплими, принципи організації
роботи.
Запобіжники
Європа Інструменти 230 В 10 ампер, мережа живлення
ПРИМІТКА: Цей інструмент призначений для
підключення до системи подачі живлення
з максимальним допустимим опором Zmax
= 0,30 Ω в точці доступу користувача (блок
живлення).
Користувач повинен переконатися, що цей
пристрій підключений до системи живлення,
яка задовольняє перераховані вище умови.
Якщо необхідно, користувач може запросити
у компанії, що забезпечує комунальну
систему енергоспоживання, незалежної точки
підключення.
ПРИМІТКА: Вказує на правила , не
пов’язані з особистою безпекою,
які, якщо їх не уникнути, можуть
призвести до пошкодження
майна.
Вказує на ризик ураження
електричним струмом.
Вказує на ризик виникнення пожежі.
Заява про відповідність ЄС
ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
DW713/DW713XPS
DEWALT заявляє, що ці продукти, описані в
розділі "Технічні дані" відповідають: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ці продукти також відповідають Директиві
2004/108/EC. Для отримання додаткової
інформації, будь ласка, звертайтесь до компанії
DEWALT за адресою, вказаною нижче, або на
зворотному боці цього керівництва.
Нижчепідписаний несе відповідальність за
упорядкування файлу технічних характеристик
та робить цю заяву від компанії DEWALT.
Позначення: інструкції з
техніки безпеки
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
попереджуючого слова. Будь ласка, прочитайте
керівництво та звертайте увагу на наступні
символи.
НЕБЕЗПЕКА: Вказує на надзвичайно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на
потенційно небезпечну ситуацію,
яка, якщо її не уникнути, може
призвести до смерті або
серйозних травм..
УВАГА: Вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
незначних або середніх травм..
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Віце-президент з розробки продуктів
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Ідштайн, Німеччина
29.12.2009
Інструкції з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! При
використанні електричних
пристроїв необхідно
дотримуватись основних заходів
безпеки, включаючи наступні,
щоб знизити ризик виникнення
пожежі, ураження електричним
струмом, травм та матеріальних
ушкоджень.
11
Перед використанням інструменту уважно
прочитайте всі ці інструкції та збережіть їх
для наступного використання.
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В
ПОДАЛЬШОМУ.
Загальні правила безпеки
1. Тримайте робочу зону чистою.
Неупорядковані робочі зони та верстаки
збільшують ймовірність нещасного
випадку.
2. Звертайте увагу на стан
навколишнього середовища
Не залишайте інструмент під дощем .
Не використовуйте інструмент в умовах
підвищеної вологості. Утримуйте робочу
зону добре освітленою (250–300 люкс). Не
використовуйте інструмент в місцях, де
існує ризик пожежі або вибуху, наприклад,
в присутності легкозаймистих рідин або
газів.
3. Захист від ураження електричним
струмом.
Уникайте контакту тіла з заземленими
поверхнями (наприклад, труби,
радіатори, плити та холодильники).
При використанні інструменту за
екстремальних умов (наприклад, висока
вологість, при утворенні металевої
стружки, тощо), можна підвищити
електричну безпеку шляхом встановлення
розділового трансформатора або
автоматичного вимикача (FI) з витоком
на землю.
4. Утримуйте інших людей подалі від
робочої зони.
Не дозволяйте стороннім особам,
що не працюють, та особливо дітям,
підходити до робочої зони та торкатися
електричних шнурів.
5. Зберігання вимкнених електричних
інструментів.
Коли пристрій не використовується, його
необхідно зберігати в сухому, надійно
замкненому та недоступному для дітей
місці.
6. Не використовуйте надмірні зусилля
при роботі з інструментом.
Він виконає роботу краще та безпечніше
зі швидкістю, на яку він розрахований.
12
7. Використовуйте вірно підібраний
інструмент.
Малопотужний інструмент не можна
використовувати для робіт, які потрібно
виконувати за допомогою більш
потужного інструменту. Використовуйте
інструмент лише за призначенням;
наприклад, не використовуйте дискову
пилку для різання гілок дерев або колод.
8. Вдягайтеся відповідним чином.
Не вдягайте вільний одяг чи прикраси,
тому що вони можуть зачепитися за
рухомі деталі. При роботі на вулиці
рекомендовано вдягати неслизькі
черевики. Використовуйте засоби для
захисту довгого волосся.
9. Використовуйте засоби безпеки.
Завжди використовуйте захисні окуляри.
Використовуйте маску для обличчя або
протипилову маску при виконанні операцій,
що призводять до утворення пилу або
летючих часток. Якщо ці частки можуть
бути досить гарячими, використовуйте
також термостійкий фартух. Постійно
використовуйте засоби захисту слуху.
Постійно використовуйте захисний
шолом.
10. Підключайте пристрій для видалення
пилу.
Якщо передбачені пристрої для
підключення до засобів виділення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
використовуються.
11. Не використовуйте кабель живлення
не за призначенням.
Ніколи не тягніть за кабель, щоб
витягнути вилку з розетки. Оберігайте
кабель від перегрівання та контакту з
джерелами тепла, від потрапляння жиру
та контакту з гострими предметами.
Ніколи не переносьте інструмент за
кабель.
12. Закріплюйте деталь, що
обробляється.
Для фіксації деталі можна скористатися
струбцинами або лещатами. Це
безпечніше, ніж утримувати її руками,
та звільняє обидві руки для роботи з
інструментом.
13. Не перенапружуйтесь.
Завжди утримуйте правильну постановку
ніг і рівновагу.
14. Ретельно обслуговуйте інструмент.
Утримуйте ріжучі аксесуари гострими та
чистими для кращої та більш безпечної
роботи. Дотримуйтесь інструкцій
щодо змащування та заміни витратних
матеріалів. Періодично обстежуйте
інструмент. Якщо він пошкоджений,
ремонт необхідно виконувати в
авторизованому сервісному центрі. Всі
ручки та перемикачі інструменту повинні
бути сухими та без залишків мастила.
15. Відключайте інструменти від джерела
живлення.
Відключайте їх від мережі, коли вони не
працюють, перед обслуговуванням, при
заміні аксесуарів, наприклад, пильних
дисків, приладдь та інших деталей
інструменту.
16. Зніміть регулювальні і гайкові ключі.
Перед ввімкненням інструменту
переконайтесь, що на ньому не
залишилися регулювальні або гайкові
ключі.
17. Уникнення випадкового запуску.
Не переносьте інструмент, тримаючи
палець на вимикачі. Перед підключенням
до мережі живлення переконайтесь, що
інструмент знаходиться в положенні
"Викл.".
18. Використовуйте подовжуючий кабель
для зовнішніх робіт.
Перед використанням перевірте
подовжуючий кабель та замініть його
у разі пошкодження. При використанні
інструменту поза приміщенням
використовуйте подовжуючий кабель,
призначений для зовнішнього застосування
із відповідним маркуванням.
19. Будьте уважні.
Стежте за тим, що робите.
Користуйтесь здоровим глуздом. Не
використовуйте інструмент, коли ви
втомлені або знаходитесь під впливом
наркотиків або алкоголю.
20. Перевіряйте справність деталей
інструменту.
Перед роботою з інструментом уважно
огляньте його та кабель живлення, щоб
переконатися у відсутності пошкоджень.
Перевірте взаємне положення та
зачеплення рухомих деталей, відсутність
зламаних деталей, правильність зборки
та інші умови, що можуть перешкоджати
правильній роботі інструменту.
Відремонтуйте або замініть пошкоджені
деталі або захисні приладдя в офіційному
сервісному центрі, якщо інакше не вказане
в цьому керівництві. Замінюйте несправні
вимикачі в офіційному сервісному центрі.
Не використовуйте інструмент, вмикач
якого не вмикає та не вимикає його.
Не намагайтесь виконувати ремонт
самостійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання
будь-яких аксесуарів чи додаткових
інструментів, або виконання
операцій, неописаних в цьому
керівництві, може призвести до
особистих травм.
21. Ремонт інструменту повинен
виконувати кваліфікований спеціаліст.
Цей електричний інструмент
виготовлений відповідно до правил
техніки безпеки. Ремонт інструменту
повинен виконуватись кваліфікованими
спеціалістами із використанням
оригінальних запасних деталей; інакше
може виникнути ризик небезпеки для
користувача.
Додаткові правила безпеки
при роботі з торцювальними
пилками
• Інструмент оснащений спеціальним
кабелем живлення, який можна замінити
лише у виробника або в офіційному
сервісному центрі.
• Не використовуйте пилку для
розпилюванні матеріалів, не
рекомендованих виробником.
• Не використовуйте пристрій без захисних
кожухів, або, якщо вони не функціонують
відповідним чином, або якщо вони
встановлені невірно.
• Переконайтесь, що важіль фіксації кута
нахилу надійно зафіксований.
• Утримуйте підлогу робочої зони рівною,
чистою та вільною від сміття, наприклад,
стружки та обрізків.
13
и опускається, закриваючи диск, якщо
натиснути на важіль фіксації голівки (сс).
• Використовуйте вірно загострені пильні
диски. Не використовуйте пильні диски
з максимально допустимою швидкістю
обертання (вказано на диску) меншою, ніж
максимальна кількість обертів шпинделю
торцювальної пилки.
• Ніколи не піднімайте кожух вручну, якщо
пилка не вимкнена. Кожух можна підняти
вручну для заміни дисків або для огляду
пилки.
• Перед виконанням будь-якої роботи
перевірте, щоб були затягнені всі фіксуючі
ручки і затискні рукоятки.
• Періодично оглядайте вентиляційні
отвори двигуна, вони повинні бути
чистими і без тирси.
• Ніколи не тримайте руки на шляху
пильного диску, коли пилка підключена до
електричної мережі.
• Після зносу накладки із прорізом для диску
замініть її. Див. список запасних частин,
що наведено в керівництві.
• Ніколи не зупиняйте рух двигуна
інструменту, будь-яким чином протидіючи
вільному обертанню диску, це може
призвести до серйозної травми.
• Перед виконанням будь-яких робіт із
обслуговування інструменту або заміни
диску, відключіть силовий кабель від
мережі.
• Перед використанням будь-якого
приладдя, вивчіть відповідне керівництво з
експлуатації.
Невірне використання приладдя може
призвести до пошкодження інструменту.
• Ніколи не виконуйте роботи з очищення
робочих частин або з обслуговування на
пристрої, що працює, і коли пильна голівка
знаходиться в робочому стані.
• Використовуйте тримач або рукавиці при
роботі з пильним диском.
• Перед використанням переконайтесь, що
пильний диск встановлено вірно.
• Переконайтесь, що пильний диск
обертається у потрібному напрямку.
• Не використовуйте пильні диски більшого
або меншого діаметру, ніж рекомендовано.
Зверніться до технічних даних, щоб
дізнатися, який диск Вам необхідний.
Використовуйте лише диски, вказані
в цьому керівництві, що відповідають
стандарту EN 847-1.
• Пропонується використовувати спеціальні
нешумні пильні диски.
• Не використовуйте диски із швидкоріжучої
сталі (HSS).
• Не використовуйте тріснуті та
пошкоджені пильні полотна.
• За можливості закріплюйте інструмент
на верстаку.
• Якщо ви використовуйте світлодіод
для індикації лінії розрізу, переконайтесь,
що світлодіод відповідає класу 2 за
EN 60825-1. Не замінюйте світлодіод
діодом іншого типу. Пошкоджений
світлодіод можна замінити в офіційному
сервісному центрі.
• Передня частина захисного кожуху має
решітку, що покращує видимість лінії
розрізу при розпилюванні. Хоча решітка
значно зменшує кількість летючих
частинок, вони все рівно вилітають крізь
отвори захисного кожуху, тому необхідно
використовувати захисні окуляри, коли
дивитесь крізь решітку.
• Підключіть пилку до пристрою видалення
пилу при розпилюванні деревини. Завжди
враховуйте фактори, які впливають на
утворення пилу, як:
• Ніколи не використовуйте абразивні або
алмазні диски.
– тип матеріалу, що оброблюється (ДСП
утворює більше пилу, ніж дерево);
• Ніколи не використовуйте пилку без
накладки із прорізом.
– гострота пильного диску;
• Перед відпусканням вимикача підніміть
пильний диск з пропилу в заготовці.
• Ніколи нічого не вставляйте між
лопатками вентилятора, щоб зупинити
вал двигуна.
• Захисний кожух диску автоматично
піднімається при опусканні робочої голівки
14
– вірне налаштування пильного диску,
– пристрій для видалення пилу зі
швидкістю повітряного потоку не менше
20 м/с.
Переконайтесь, що місцева витяжна
вентиляція, а також кожухи, захисні
перегородки и направляючі налаштовані
вірно.
• Будь ласка, пам’ятайте про наступні
фактори, що впливають на інтенсивність
шуму:
– використовуйте пильні диски,
розроблені для зменшення рівню шуму;
– використовуйте пильні диски лише з
гострими ріжучими кромками;
• Необхідно періодично виконувати технічне
обслуговування інструменту;
• Про неполадки в інструменті, включаючи
захисні кожухи та пильні диски, необхідно
негайно повідомляти відразу ж після їх
появи;
• Забезпечте необхідне загальне та
локальне освітлення;
• Переконайтесь, що оператор має
відповідні навички щодо використання,
налаштування та роботи інструменту;
почніть розпилювання знову з меншою
силою подачі.
• Ніколи не розпилюйте легкі сплави,
особливо магнієві сплави.
• Якщо це можливо, встановлюйте
пристрій на верстак, використовуючи
болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.
(Рис. 5, поз. j).
Залишкові ризики
Наступні ризики можуть залишитися при
використанні пилок:
– травми через контакт з деталями, що
обертаються,
Навіть при виконанні всіх відповідних правил
техніки безпеки та використанні пристроїв
безпеки неможливо уникнути деяких
залишкових ризиків. А саме:
• Переконайтесь, що всі прокладки та
кільця шпинделя відповідають способам
використання, вказаним в цьому
керівництві.
– Порушення слуху.
• Не дозволяється видаляти обрізки
чи частини заготовки з зони різання
коли пилка працює і ріжуча голівка не
знаходиться у верхньому положенні при
повністю закритому захистному кожусі.
– Ризик травми при заміні пильного диску.
• Ніколи не ріжте заготовки коротші за
30 мм.
• Максимальні розміри заготовок, на які
розрахована дана торцювальна пилка без
використання додаткового приладдя:
– Висота 90 мм при ширині 90 мм та
довжині 500 мм
– Ризик нещасного випадку, викликаний
незакритими деталями пильного диску,
що обертається.
– Ризик затиснення пальців при відкритті
захисних кожухів.
– Небезпека для здоров’я через вдихання
пилу, що утворюється при розпилюванні
деревини, особливо дубу, берези та ДВП.
Наступні фактори збільшують ризик проблем
з диханням:
– При розпилюванні деревини не підключений
пристрій для видалення пилу.
– Недостатня потужність всмоктування
пилу через забруднені фільтри.
– Більш довгі заготовки необхідно
підтримувати відповідним додатковим
столом, наприклад, DE7080. Завжди
надійно фіксуйте заготовку.
Маркування інструменту
• У випадку аварії або неполадки пристрою
негайно вимкніть його та відключіть від
мережі живлення.
Прочитайте керівництво перед
використанням.
• Заявіть про неполадку та помітьте
пристрій відповідним чином, щоб інші
люди не використовували пошкоджений
інструмент.
Використовуйте засоби захисту
органів слуху.
• Якщо пильний диск блокується через
надмірну силу подачі при розпилюванні,
вимкніть пристрій та відключіть його від
мережі живлення. Витягніть заготовку
та переконайтесь, що пильне полотно
рухається вільно. Увімкніть пристрій та
На інструменті є наступні піктограми:
Використовуйте засоби захисту очей.
Місце для перенесення
15
m. Ручка для перенесення
Тримайте руки подалі від пильного
диску.
n. Патрубок для виходу пилу
o. Штифт блокування у транспортному
положенні
РОЗТАШУВАННЯ КОДУ ДАТИ (РИС. 1)
p. Ручка фіксації куту нахилу
Код дати (u), який також включає рік
виробництва, нанесений на корпусі.
q. Шкала нахилу
Приклад:
2010 XX XX
Рік виробництва
r. Поглиблення для захату рукою при
транспортуванні
s. Накладка із прорізом
t. Фіксатор повороту
Комплект поставки
u. Код дати
Комплект містить:
v. Ліва направляюча
1 Пилка торцювальна
w. Корпус мотору
1 Ключ для заміни пильних дисків, що
зберігається у спеціальному відсіку
x. Блокування шпинделя
1 Пильний диск
z. Обмежувач куту нахилу
1 Пилозбірний мішок
1 Система світлодіодного освітлення робочої
зони (DW713XPS)
y. Отвір для навісного замку
aa. Регульований упор максимального кута
нахилу
1 Керівництво з експлуатації
bb. Регульований упор максимального кута
нахилу
1 Креслення пилки в розібраному вигляді
cc. Важіль фіксації голівки
• Перевірте інструмент, деталі та
аксесуари на пошкодження, що могли
виникнути під час транспортування.
• Перед використанням уважно прочитайте
та повністю зрозумійте це керівництво.
Опис (рис. 1, 2)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи
не модифікуйте електричні
інструменти та їх деталі. Інакше
вони можуть стати причиною
пошкодження майна або травм.
dd. Задній нижній захисний кожух
ee. Верхній захисний кожух
Додаткові аксесуари (рис. 3)
ff. Пилозбірний мішок
gg. Затискна струбцина
hh. Світлодіодна система позиціонування та
освітлення XPS
ii. Обмежувач довжини
jj. Опора для заготовки
a. Ручка управління
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
b. Нижній захисний кожух
Ваша торцювальна пилка виробництва компанії
DEDW713 призначена для професійного
розпилювання деревини, виробів з дерева
та пластмас. За допомогою цієї пилки можна
легко, точно і безпечно виконувати поперечне
різання, різання з нахилом та різання під кутом.
c. Права направляюча
d. Стіл
e. Важіль фіксації повороту
f. Шкала повороту
g. Основа
h. Отвори для додаткових аксесуарів
Цей пристрій розроблений для використання з
пильним диском номінального діаметру 250 мм
із твердосплавними напайками.
i. Ключ
j. Монтажні отвори для кріплення на верстак
k. Ручка фіксації направляючої
l. Вимикач
16
НЕ використовуйте в умовах підвищеної
вологості або у присутності легкозаймистих
рідин та газів.
Ці торцювальні пилки є професійними
електричними інструментами.
НЕ дозволяйте дітям підходити та торкатися
інструмента. При використанні інструменту
недосвідченими операторами необхідний
нагляд.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовуйте інструмент лише
за призначенням.
Електрична безпека
Електричний двигун розроблений для роботи
лише з одним значенням напруги. Завжди
перевіряйте, що джерело живлення відповідає
напрузі, яка вказана на табличці з паспортними
даними.
Ваш інструмент має подвійну ізоляцію
відповідно до EN 61029; тому
заземлення не є необхідним.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пристрої
з напругою 115 В необхідно
контролювати шляхом надійного
розділового трансформатора з
екраном заземлення між первинною
та вторинною обмотками.
У випадку необхідності заміни кабелю
живлення інструмент необхідно віднести для
ремонту в офіційний сервісний центр або до
кваліфікованого спеціаліста.
Використання електричного
подовжувача
Якщо необхідний подовжувач, використовуйте
рекомендований 3-жильний електричний
подовжувач, що підходить для споживаної
потужності інструменту (див. Технічні
характеристики).
Мінімальна площа перерізу провідника - 1,5
мм2. При використанні кабельного барабану
завжди витягуйте весь кабель.
ЗБОРКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик виникнення травми,
вимкніть інструмент та
відключіть його від мережі
живлення перед встановленням
та зніманням аксесуарів, перед
виконанням налаштувань або
заміною приладдя, а також перед
ремонтом. Переконайтесь, що
вимикач знаходиться в положенні
Викл. Випадковий запуск може
призвести до травм.
Розпакування (рис. 1, 2, 4)
1. Обережно витягніть пилку з упаковки,
використовуючи ручку для перенесення (m).
2. Натисніть на ручку управління (a) та
витягніть штифт блокування (o), як
показано.
3. Плавно зменшіть тиск донизу та дозвольте
пилці повністю піднятися.
Кріплення до верстаку
(мал. 5)
1. Для кріплення до верстаку на кожній з
чотирьох опор основи є отвори (j). Вони
мають різний діаметр, щоб можна було
використовувати болти різного розміру.
Скористайтесь будь-яки отвором; не
обов’язково використовувати обидва
отвори. Рекомендується використовувати
болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.
Завжди добре закріплюйте інструмент,
щоб він не рухався. Для зручності, можна
спочатку прикріпити пилку до листа фанери
товщиною не менше 12,5 мм, після чого
лист кріпиться до верстаку та інструмент
разом із підставкою можна легко перенести
в інше місце.
2. Якщо пилка кріпиться до листа фанери,
переконайтесь, що кріпильні болти
не виступають знизу. Лист повинен
бути врівень із робочою опорою. Коли
ви прикріплюєте пилку до будь-якої
поверхні, фіксуйте її лише в тих місцях, де
розташовані кріпильні отвори. Кріплення в
інших точках буде заважати роботі.
3. Щоб уникнути заїдання і неточностей
обробки, кріпильна поверхня повинна бути
рівною та плоскою. Якщо пилка хитається
на поверхні, підкладіть під її опору тонку
дощечку, щоб вирівняти пристрій на
поверхні.
Установка пильного диску
(рис. 6, 7, 8, 9)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик виникнення травми,
вимкніть інструмент та
відключіть його від мережі
живлення перед встановленням
та зніманням аксесуарів, перед
виконанням налаштувань або
17
заміною приладдя, а також перед
ремонтом. Переконайтесь, що
вимикач знаходиться в положенні
Викл. Випадковий запуск може
призвести до травм.
• Ніколи ненатискайте на кнопку
блокування шпинделя, коли пильний
диск знаходиться під напругою або
рухається за інерцією.
• Ніколи не розпилюйте магнієві
сплави та чорні метали (з вмістом
заліза або сталі), а також цеглу або
продукти з волокнистого цементу
цією торцювальною пилкою.
• Натисніть на важіль фіксації
голівки (сс), щоб звільнити нижній
захисний кожух (b), а потім
підніміть його вгору до кінця.
1. Утримуючи нижній захисний кожух у
верхньому положенні, натисніть на кнопку
блокування шпинделя (х) однією рукою,
а потім скористайтесь ключем (i) в іншій
руці для відкручування болта кріплення
пильного диску (nn) з лівим різбленням,
повертаючи його за годинниковою стрілкою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб
заблокувати обертання шпинделя,
натисніть на кнопку, як показано, і
повертайте шпиндель рукою, дока
не відчуєте зачеплення.
Продовжуйте утримувати кнопку
блокування, доки необхідно блокувати
обертання шпинделя.
2. Витягніть гвинт кріплення пильного диску
(nn) і зніміть зовнішню шайбу (pp)
3. Встановіть пильний диск (оо) на
адаптер диску (qq), що встановлюється
безпосередньо на внутрішню шайбу (rr),
причому зубці знизу диску повинні бути
направлені назад (від оператора).
4. Встановіть зовнішню шайбу (рр).
5. Затягніть гвинт кріплення пильного диску
(nn), обертаючи його проти годинникової
стрілки, утримуючи кнопку блокування
шпинделя іншою рукою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пам’ятайте,
що пильний диск можна замінювати
лише описаним способом.
Використовуйте лише пильні
диски, вказані в розділі Технічні
характеристики; № за каталогом:
рекомендується DT4323.
18
Регулювання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик виникнення травми,
вимкніть інструмент та
відключіть його від мережі
живлення перед встановленням
та зніманням аксесуарів, перед
виконанням налаштувань або
заміною приладдя, а також перед
ремонтом. Переконайтесь, що
тригерний перемикач знаходиться
в положенні Викл. Випадковий
запуск може призвести до травм.
Ваша торцювальна пилка була точно
налаштована на заводі. Якщо змінилися
налаштування при перевезенні або з будьякої іншої причини, для настройки пилки
скористайтесь наведеними нижче інструкціями.
Виконані один раз, ці налаштування повинні
служити протягом тривалого часу.
ПЕРЕВІРКА ТА НАСТРОЙКА ШКАЛИ КУТА
ПОВОРОТУ (РИС. 10, 11)
1. Відпустіть важіль фіксації повороту (е) і
пересуньте консоль, щоб вона опинилась в
положенні 0°. Не блокуйте важіль фіксації
повороту (e).
2. Потягніть голівку донизу так, щоб пильний
диск лише трохи ввійшов в накладку пилки
(s).
3. Розташуйте косинець (tt) біля лівої сторони
направляючої (v) і пильного диску (oo)
(рис. 10).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтесь
краю зубців пильного полотна
косинцем.
Якщо необхідне налаштування, виконайте
наступне:
4. Відпустіть три гвинти (ss) і пересуньте
зборку шкали/консолі вліво або вправо,
щоб пильний диск став перпендикулярним
направляючій, як виміряно косинцем.
5. Знов закріпіть три гвинти (ss). На цьому
етапі не звертайте увагу на стрілку кута
повороту.
РЕГУЛЮВАННЯ СТРІЛКИ КУТА ПОВОРОТУ
(МАЛ. 10–12)
1. Відпустіть важіль фіксації повороту (e) та
натисніть на фіксатор повороту (t), щоб
відпустити консоль (a1).
2. Пересуньте консоль, щоб встановити
стрілку повороту в нульове положення, як
показано на рис. 12.
3. Коли важіль фіксації повороту не
закріплений, дозвольте фіксатору встати на
місце, обертаючи консоль через нульову
відмітку.
4. Перевірте значення стрілки (uu) і шкали
повороту (f). Якщо стрілка не вказує
безпосередньо на нуль, відпустіть гвинт
(a2), пересуньте стрілку на 0° і затягніть
гвинт.
РЕГУЛЮВАННЯ ШТОКУ ФІКСАТОРА КУТА
ПОВОРОТУ (РИС. 22)
Якщо основа пилки рухається, коли
зафіксований важіль блокування (е), необхідно
відрегулювати шток фіксатора кута повороту.
Якщо необхідне налаштування, виконайте
наступне:
5. Відпустіть стопорну гайку (ww) на кілька
обертів. Переконайтесь у тому що
обмежувач куту нахилу (z)притиснений
до упору верикального положення (bb).
Повертаючи гвинт упору вертикального
положення (bb) в одну або іншу сторону,
за допомогою косинця встановіть пильний
диск під кутом 90° до столу.
6. Міцно затягніть стопорну гайку (ww),
утримуючи стопорний гвинт упору
вертикального положення (bb) нерухомим.
7. Якщо стрілка нахилу (xx) не вказує на нуль
на шкалі нахилу (q), відпустіть гвинт (yy),
який фіксує стрілку та пересуньте стрілку,
наскільки це необхідно.
1. Відпустіть важіль фіксації повороту (е)
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ (РИС. 19)
2. Розташуйте важіль фіксації повороту (е) у
верхньому положенні.
Верхню частину направляючої можна
відрегулювати так, щоб забезпечити зазор для
різання під кутом нахилу до 48° вліво.
3. За допомогою ключа відпустіть гвинт (v v)
на шарнірному пальці.
Примітка: В деяких моделях немає
цього установочного гвинта, тому відразу
необхідно переходити на крок 4.
4. Налаштуйте шток фіксатора кута повороту
обертаючи його за годинниковою стрілкою з
кроком 45˚, щоб збільшити силу фіксації.
5. Перевірте декілька разів, що стіл не
рухається, коли важіль (e) зафіксований на
будь-якому (а не тільки на) довільному куті.
6. Затягніть установочний гвинт (vv).
ПЕРЕВІРКА І НАСТРОЙКА ДИСКУ ВІДНОСНО
СТОЛУ (РИС. 13-18)
1. Відпустіть ручку фіксації кута нахилу (р).
2. Натисніть на консоль вправо так, щоб
вона стала вертикально і обмежувач куту
нахилу (z) був щільно притиснений до упору
вертикального положення (bb) та і затягніть
ручку фіксації кута нахилу.
3. Потягніть голівку донизу так, щоб пильний
диск лише трохи ввійшов в накладку пилки
(s).
4. Встановіть косинець (tt) на стіл и напроти
пильного диску (oo) (рис. 15).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтесь
краю зубців пильного полотна
косинцем.
Для регулювання лівої направляючої (v):
1. Відпустіть ручку фіксації направляючої (k) і
перемістіть направляючу вліво.
2. Виконайте імітацію різання, не вмикаючи
двигун, і перевірте зазор. Встановіть
направляючу якомога ближче до диску,
щоб забезпечити максимальний упор для
заготовки, але щоб вона не заважала
переміщенню консолі вверх та вниз.
3. Надійно затягніть ручку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Канавка
направляючої (zz) може
забруднитися. Очистіть її за
допомогою палички або стисненого
повітря.
ПЕРЕВІРКА ТА НАСТРОЙКА КУТА НАХИЛУ
(РИС. 19, 20)
1. Відпустіть ручку фіксації лівої направляючої
(k) і пересуньте верхню частину лівої
направляючої максимально вліво.
2. Відпустіть ручку фіксації нахилу (p) та
нахиліть консоль вліво так, щоб обмежувач
кута нахилу (z) був притиснений до упору
(aa). Це положення нахилу - 45°.
Якщо необхідне налаштування, виконайте
наступне:
3. Відпустіть стопорну гайку (ww) на
кілька обертів і поверніть гвинт упору
максимального кута нахилу (aa) так, щоб
стрілка (xx) вказувала на 45° (При настройці
19
обмежувач кута нахилу (z) повинен бути
притиснений до упору максимального куту
нахилу (aa)).
4. Міцно затягніть стопорну гайку (ww),
утримуючи стопорний гвинт (aa) нерухомим.
5. Щоб досягти нахилу вправо на 3° або вліво
на 48°, необхідно налаштувати два стопорні
гвинти, щоб консоль могла рухатись, як
необхідно.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОГО КОЖУХА ТА
ВИДИМІСТЬ
Захисний кожух пильного диску вашої пилки
був розроблений так, що він автоматично
піднімається при опусканні робочої голівки і
опускається над пильним диском при підніманні
голівки.
Кожух можна підняти вручну для заміни
дисків або для огляду пилки. НІКОЛИ НЕ
ПІДНІМАЙТЕ КОЖУХ ВРУЧНУ, ЯКЩО ПИЛКА
НЕ ВИМКНЕНА.
ПРИМІТКА: Певні спеціальні розрізи вимагають
ручного піднімання захисного кожуху. Див.
розділ щодо розрізання плінтусів висотою до
88,9 мм.
Передня частина захисного кожуху має
решітку, що покращує видимість при
розпилюванні. Хоча решітка значно зменшує
кількість летючих частинок, вони все рівно
вилітають крізь отвори захисного кожуху, тому
необхідно використовувати захисні окуляри,
коли дивитесь крізь решітку.
АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
Ваша пилка оснащена автоматичним
електричним гальмом, яке зупиняє пильний
диск за 5 секунд після відпускання вимикача.
Час гальмування неможливо налаштувати.
Іноді може виникати затримка після відпускання
вимикача до спрацювання гальма. В
поодиноких випадках гальмо може зовсім не
спрацьовувати і пильний диск зупиниться після
руху за інерцією.
Якщо виникає затримка або гальмо зовсім не
спрацьовує, вимкніть та увімкніть пилку 4-5
разів. Якщо така ситуація буде повторюватись,
зверніться до офіційного сервісного центру
DEWALT .
Завжди слідкуйте за тим, щоб пильний диск
зупинився перед витягуванням його з розрізу.
Гальмо не є заміною захисних кожухів і не
гарантує вам повної безпеки.
20
РОБОТА
Інструкції по використанню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди
дотримуйтесь всіх інструкцій з
техніки безпеки та відповідних
норм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити
ризик серйозних травм, вимкніть
інструмент та відключіть
його від мережі живлення
перед виконанням будь-яких
налаштувань або зніманням/
встановленням насадок або
аксесуарів.
Переконайтесь, що інструмент встановлений
за ергономічних умов з точки зору висоти столу
та стійкості. Місце розташування пристрою
повинно бути таким, щоб оператор мав добрий
огляд та достатньо вільного місця навколо
пристрою, щоб можна було працювати без
обмежень.
Щоб зменшити вплив вібрації переконайтесь,
що температура навколишнього середовища
не є занадто низькою, пристрій та аксесуари в
доброму стані, а розмір заготовки підходить для
обробки даним пристроєм.
Перед експлуатацією
• Встановіть відповідне пильне полотно.
Не використовуйте пильні диски, які
занадто зношені. Максимальна допустима
швідкість обертання, що вказана на
пильному диску, повинна бути не меншою
за максимальну швидкість обертання
шпінделю торцювальної пилки.
• Не намагайтесь розпилювати занадто
малі заготовки.
• Дозвольте пильному диску вільно різати.
Не перевантажуйте його.
• Не починайте роботу, дока двигун не
набере обертів.
• Переконайтесь, що всі поворотні
рукоятки та фіксатори затягнені.
• Фіксуйте заготовку.
• Хоча ця пилка може працювати з
деревиною та багатьма кольоровими
металами, ці інструкції з використання
стосуються лише роботи з деревом.
Такі самі інструкції підходять і для інших
матеріалів. Не розрізайте чорні метали
(залізо або сталь), а також цеглу цією
пилкою! Не використовуйте абразивні
диски!
• Обов’язково використовуйте накладку із
прорізом. Не використовуйте інструмент,
якщо розріз накладки перевищує 10 мм в
ширину.
Увімкнення/вимкнення
(Рис. 21)
Вимикач має отвір (у), що дозволяє повісити
замок (l) и заблокувати пилку.
1. Щоб увімкнути інструмент, натисніть на
вимикач вкл./викл. (l)).
2. Щоб зупинити інструмент, відпустіть
вимикач.
Положення тіла та рук
Вірне розташування тіла та рук при роботі
з торцювальною пилкою робить різання
простішим, більш точним та більш безпечним.
• Ніколи не розташовуйте руки біля ріжучих
поверхонь.
• Не розташовуйте руки ближче ніж 150 мм
від пильного полотна.
• Добре притискайте заготовку до
столу та направляючої при розрізанні.
Утримуйте руки в тому ж положенні до
відпускання перемикача та повної зупинки
пильного диску.
• Завжди виконуйте імітацію різання (без
живлення) перед початком розрізу, щоб
побачити шлях пильного диску.
• Не схрещуйте руки.
• Утримуйте обидві ноги на підлозі та
утримуйте рівновагу.
• При пересуванні пилки вліво та вправо
стежте за нею та стійте трошки в
стороні від пильного диску.
• Працюючи по розміченій на заготовці
лінії, в процессі розпиювання слідкуйте за
лінією дивлячись через жалюзійні отвори в
захистному кожуху.
ОСНОВНІ СПОСОБИ
РІЗАННЯ
Пряме вертикальне різання
(Рис. 1, 2, 23)
Примітка: Завжди використовуйте пильні диски
діаметром 250 мм з з посадочним отвором
діаметром 30 мм для отримання бажаного
розрізу.
1. Відпустіть важіль фіксації повороту (e) та
натисніть на фіксатор повороту (t), щоб
відпустити консоль.
2. Встановіть фіксатор в положенні 0° та
затягніть важіль фіксації повороту.
3. Покладіть заготовку на стіл і притисніть до
направляючих (c, v).
4. Візьміться за ручку управління (а) і звільніть
голівку, для чого натисніть на важіль (сс).
5. Натисніть на перемикач (l), щоб запустити
електродвигун.
6. Натисніть на голівку, щоб пильний диск
почав розпилювати деревину та увійшов в
пластикову накладку з розрізом (s).
7. Після завершення різання, відпустіть
кнопку вимикача, дочекайтесь зупинки
двигуна і поверніть голівку у верхнє, вихідне
положення.
Вертикальне різання від
кутом (Рис. 1, 2, 24)
1. Відпустіть важіль фіксації повороту (е)
і натисніть на фіксатор повороту (t).
Поверніть голівку вправо або вліво на
бажаний кут.
2. Фіксатор повороту автоматично блокується
на кутах 10°, 15°, 22,5°, 31,62° та 45°. Якщо
необхідний якийсь проміжний кут або 50°,
міцно утримуйте голівку та зафіксуйте її,
затягуючи важіль фіксації повороту.
3. Завжди стежте за тим, щоб важіль фіксації
повороту був добре затягнений перед
різанням.
4. Виконуйте ті самі дії, як і для прямого
різання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При різанні під
кутом кінця дерев’яної заготовки з
невеликим обрізком, розташуйте
заготовку так, щоб невеличкий
обрізок заготовки знаходився збоку
від пильного диску з більшим кутом
21
по відношенню до направляючої;
тобто при лівому скосі - обрізок
справа, а при правому скосі - зліва.
Різання з нахилом (Рис. 1, 2,
25)
Кут нахилу може змінюватися від 3° вправо
до 48° вліво, при цьому кут повороту консолі
можна встановити між нулем та максимум 45°
вліво або вправо.
1. Відпустіть ручку фіксації лівої направляючої
(k) і пересуньте верхню частину лівої
направляючої (v) максимально вліво.
Відпустіть ручку фіксації куту нахилу (р) і
встановіть бажаний кут.
2. Добре затягніть ручку фіксації кута нахилу
(р).
3. Виконуйте ті самі дії, як і для прямого
різання.
Якість розрізів
Чистота поверхні залежить від кількох
параметрів, наприклад, від матеріалу заготовки.
Якщо необхідні особливо гладкі зрізи,
наприклад, при виготовленні плінтусів або іншій
точній роботі, потрібно використовувати добре
заточений (60 зубців, твердосплавний) диск при
дуже малій, рівномірній швидкості різання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Добре
закріплюйте заготовку; при
різанні заготовка не повинна
переміщатися. Перед тим як
підняти ріжучу голівку, завжди
давайте диску повністю
зупинитися. Якщо відколюються
маленькі тріски із задньої сторони
розрізу, можна приклеїти в місці
пропилу смужку клейкої стрічки.
Ріжте разом зі стрічкою, потім
обережно зніміть стрічку.
Закріплювання заготовки
(Рис. 3)
1. Якщо можливо, прикріпіть заготовку до
пилки.
2. Для отримання кращих результатів
використовуйте струбцину (gg), призначену
для використання з цією пилкою. Якщо
можливо, прикріплюйте заготовку до
направляючої. Ви можете прикріпити її
до будь-якої сторони пильного диску; не
забувайте розташовувати струбцину біля
твердої рівної поверхні направляючої.
22
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди
використовуйте струбцину при
різанні кольорових металів.
Підтримка довгих заготовок
(мал. 3)
1. Завжди добре фіксуйте довгі заготовки.
2. Для отримання кращих результатів
використовуйте додаткову опору (jj), яка
подовжує ширину стола пилки (можна
додатково придбати у дилера). Підтримуйте
довгі заготовки, використовуючи будьякі звичайні засоби, як пильні козли або
аналогічні пристрої для підтримки кінців
заготовки.
Виготовлення картинних
рам, невеликих ящиків та
інших виробів з чотирма
сторонами (Рис. 26, 27)
ОБРІЗКА ПЛІНТУСІВ І ІНШИХ РЕЙОК
зробіть кілька простих виробів, використовуючи
обрізки деревини, щоб відчути, як працює
пилка. Ваша пилка є ідеальним інструментом
для отримання з’єднань, як на рис. 26. Такі
з’єднання можна виготовляти, змінюючи кут
нахилу або кут різання.
РІЗАННЯ З НАХИЛОМ
Якщо обрізати дві дошки під кутом нахилу 45°,
з них можна отримати кут 90°. Кут різання у
пилки зафіксований в нульовому положенні.
Дошку необхідно розмістити на столі пилки
плоским боком до столу та вузькою стороною
до направляючої.
РІЗАННЯ ПІД КУТОМ
Той самий результат можна отримати, змінюючи
кут різання вправо або вліво, при цьому широка
поверхня дошки повинна бути направлена до
направляючої.
Два ескізи (Рис. 26, 27) вірні лише для виробів
з чотирма сторонами. При змін кількості сторін,
потрібно змінювати кут різання або нахилу.
В таблиці нижче наведені відповідні кути для
різних рівносторонніх багатокутників. Для фігур,
які не наведені в таблиці, розділіть 180° на
кількість сторін, щоб визначити кут різання або
нахилу.
Кількість сторін
4
5
6
7
8
9
10
Кут нахилу або різання
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Комбіноване різання (Рис.
26-29)
Комбіноване різання - це, коли і кут різання
(Рис. 27), і кут нахилу (Рис. 26) відрізняються
від нуля. Такі розрізи потрібно виконувати
при виготовленні рам або ящиків з похилими
стінками, як показано на Рис. 28.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо при
роботі потрібно змінювати
кути різання і нахилу постійно,
перевірте, щоб перед включенням
пилки були міцно затягнені обидві
фіксуючі рукоятки. Тобто потрібно
добре затягувати фіксуючі ручки
після кожної зміни кута різання або
нахилу.
• Діаграма, наведена нижче, допоможе
обрати потрібні кути нахилу і різання, для
найбільш розповсюджених виробів. При
використанні діаграми потрібно спочатку
визначити потрібний кут "А" (Рис. 29) і
відкласти на відповідній дузі діаграми. Від
цієї точки необхідно провести пряму донизу,
щоб отримати кут нахилу, і горизонтальну
пряму, щоб отримати кут різання.
5
10
80
20
25
30
40
45
70
КВАДРАТНИЙ
ЯЩИК
65
40
50
55
60
40
35
35
45
35
40
6-СТОРОННІЙ
ЯЩИК
30
35
70
75
80
85
30
30
65
25
50
25
65
45
20
55
50
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
8-СТОРОННІЙ
ЯЩИК
10
15
20
15
5
10
20
25
10
0
5
5
10
15
20
25
30
35
ВСТАНОВІТЬ ЦЕЙ КУТ НАХИЛУ НА ПИЛЦІ
40
• Перевірте результат, складаючи заготовки
разом.
• Приклад: Щоб зробити 4-сторонній ящик з
кутами нахилу сторін 25° (кут "А") (мал. 29),
використовуйте крайню праву дугу. Знайдіть
25° на шкалі дуги. Відкладіть горизонтальну
пряму до будь-якої вертикальної осі
і отримайте кут різання пилки (23°).
Аналогічно проведіть вертикальну пряму
донизу або догори і отримайте кут нахилу
пилки (40°). Завжди потрібно виконувати
кілька пробних розрізів, щоб перевірити
установки пилки.
Шкала Верн'єра (ноніусна)
(Рис. 30-32)
Для підвищення точності ваша пилка
оснащена шкалою Верн'єра (шкалою точної
настройки). Для встановлення нецілих
значень кутів (1/4°, 1/2°, 3/4°) шкала верньєра
дозволяє точно встановити кут різання до
найближчого значення 1/4° кута (15 хвилин).
Для використання шкали Верн'єра виконайте
наступні кроки. Наприклад, необхідно
встановити кут різання 24-1/4° вправо.
• Вимкніть торцювальну пилку.
• Встановіть кут різання на найближче ціле
значення кута, вирівнюючи центральну
помітку шкали Верн'єра, як показано на
рис. 30, з цілим значенням кута на шкалі
повороту. Проаналізуйте рисунок 31;
встановлене значення - це поворот 24°
вправо.
• Щоб змінити його на 1/4°, натисніть на
фіксатор голівки і обережно перемістіть
консоль вправо, вирівнюючи помітку 1/4°
на шкалі Верн'єра з найближчим цілим
значенням на шкалі повороту. В цьому
прикладі найближчим цілим значенням на
шкалі повороту є 25°. Рисунок 32 показує
встановлення куту повороту 24-1/4° вправо.
• При повороті вправо:
– збільшуйте кут повороту, пересуваючи
консоль вправо так, щоб вирівняти
позначку шкали Верн'єра із
найближчим значенням на шкалі
повороту.
5
5
10
5
КУТ СТОРОНИ ЯЩИКА (КУТ "A")
ВСТАНОВІТЬ ЦЕЙ КУТ ПОВОРОТУ НА ПИЛЦІ
15
75
0
85
45
• Встановіть отримані кути на пилці і зробіть
кілька пробних відрізів.
45
– зменшуйте кут повороту, пересуваючи
консоль вліво так, щоб вирівняти
відповідну позначку шкали Верн'єра
23
із найближчим значенням на шкалі
повороту.
• При повороті вліво:
– збільшуйте кут повороту, пересуваючи
консоль вліво так, щоб вирівняти
відповідну позначку шкали Верн'єра
із найближчим значенням на шкалі
повороту.
– зменшуйте кут повороту, пересуваючи
консоль вправо так, щоб вирівняти
позначку шкали Верн'єра із
найближчим значенням на шкалі
повороту.
є попередні установки кутів повороту столу
31,62° и нахилу голівки 33,85°. Ці установки
призначені для стандартних карнизів із верхнім
кутом 52° и нижнім кутом 38°.
• Перед виконанням будь-якого розрізу
завжди потрібно перевірити рух голівки, не
включаючи пилку.
• Всі зрізи робляться з лівим нахилом, а для
отримання чистого зрізу карниз повинен
лежати задньою стороною на столі.
ВНУТРІШНІЙ КУТ
Ліва сторона
1. Верх карнизу - до направляючої.
Різання плінтусів
2. Правий поворот.
Різання плінтусів виконується з нахилом голівки
на 45°.
3. Отримувана деталь буде знаходитись зліва
від диску.
• Перед виконанням будь-якого розрізу,
завжди потрібно перевіряти рух голівки, не
включаючи пилку.
• Для отримання чистого зрізу плінтус
повинен лежати задньою стороною на
столі.
Права сторона
4. Низ карнизу - до направляючої.
5. Лівий поворот.
6. Отримувана деталь буде знаходитись зліва
від диску.
ВНУТРІШНІЙ КУТ
ЗОВНІШНІЙ КУТ
Ліва сторона
Ліва сторона
1. Розташуйте плінтус так, щоб верх заготовки
був направлений до направляючої.
1. Низ карнизу - до направляючої.
2. Отримувана деталь буде знаходитись зліва
від диску.
3. Отримувана деталь буде знаходитись зліва
від диску.
Права сторона
2. Лівий поворот.
Права сторона
1. Розташуйте плінтус так, щоб низ заготовки
був направлений до направляючої.
4. Верх карнизу - до направляючої.
2. Отримувана деталь буде знаходитись зліва
від диску.
6. Отримувана деталь буде знаходитись
справа від диску.
ЗОВНІШНІЙ КУТ
Ліва сторона
1. Розташуйте плінтус так, щоб низ заготовки
був направлений до направляючої.
2. Отримувана деталь буде знаходитись
справа від диску.
Права сторона
1. Розташуйте плінтус так, щоб верх заготовки
був направлений до направляючої.
2 Отримувана деталь буде знаходитись
справа від диску.
Різання карнизів
Різання карнизів виконується комбінованим
методом. Щоб досягти високої точності на пилці
24
5. Правий поворот.
Спеціальні розрізи
• Всі розрізи виконуються з фіксацією
матеріалу до столу та до направляючої.
Переконайтесь, що заготовка добре
закріплена.
ВИГНУТИЙ МАТЕРІАЛ
При різанні вигнутого матеріалу завжди
розташовуйте його, як показано на рис. 34
і ніколи, як показано на рис. 35. Невірне
розташування матеріалу може призвести до
затиснення диску при завершенні розрізу.
РОЗРІЗАННЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ АБО
ІНШИХ КРУГЛИХ МАТЕРІАЛІВ
Пластикові труби можна легко розрізати
вашою пилкою. Їх потрібно різати як деревину
і фіксувати або міцно утримувати біля
направляючої, щоб вони не рухались. Це
особливо важливо при виконанні розрізів під
кутом.
РІЗАННЯ ВЕЛИКИХ ЗАГОТОВОК
Іноді шматок дерева може бути занадто
великим, щоб розташувати його під захисним
кожухом диску. Можна отримати деяку
додаткову висоту, змістивши кожух дещо вгору,
як показано на рис. 36. Цього потрібно уникати,
але якщо це дійсно необхідно, пилка буде
працювати нормально и робити більші розрізи.
НІКОЛИ НЕ ПРИВ’ЯЗУЙТЕ, НЕ ПРИКЛЕЮЙТЕ
ТА НЕ ФІКСУЙТЕ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ ІНШИМ
ЧИНОМ ПРИ РОБОТІ З ПИЛКОЮ.
Видалення пилу (Рис. 2, 3)
• Встановіть пилозбірний мішок (ff) до
патрубку для виходу пилу (n).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! За можливості
підключайте пристрій для
видалення пилу, розроблений
відповідно до норм щодо видалення
пилу.
Підключайте пристрій для видалення пилу,
розроблений відповідно до норм щодо
видалення пилу Швидкість повітряного потоку
зовнішньо підключеної системи повинна
становити 20 м/с ±2 м/с. Швидкість вимірюється
в місці підключення труби, коли пристрій
підключений, але не запущений.
Транспортування (Рис. 4)
Для зручності перенесення торцювальної пилки
використовуйте ручку (m), що знаходиться на
верхній частині пилки.
• Для транспортування пилки опустіть голівку
і натисніть фіксуючий штифт донизу (o).
• Завжди при перенесенні пилки
використовуйте ручку для перенесення (m)
або поглиблення для захвата рукою (r), що
показано на рис. 4
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ваш інструмент DEWALT призначений для
роботи протягом довгого часу з мінімальним
обслуговуванням. Постійна задовільна
робота залежить від правильного догляду за
інструментом та регулярної очистки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для
зниження ризику отримання
травми вимкніть інструмент
та відключіть його від
джерела живлення перед
встановленням та зніманням
аксесуарів, налаштуванням
та заміною приладдя, а також
перед виконанням ремонту.
Переконайтесь, що вимикач
знаходиться в положенні Викл.
Випадковий запуск може призвести
до травм.
Змащування
Використовуються закриті шарикопідшипники
із ущільненням з пластичним змащувальним
матеріалом. Ці підшипники мають достатньо
змащувального матеріалу, нанесеного на заводі,
якого вистачить на все життя пилки.
Очищення
Перед використанням уважно обстежте верхній
захисний кожух, рухомий нижні захисний кожух
диску, а також трубу видалення пилу, щоб
переконатися в тому, що пилка буде працювати
коректно. Переконайтесь, що стружки, пил та
частинки заготовки не призведуть до погіршення
роботи пилки.
Якщо фрагменти заготовки (обрізки)
потрапляють між пильним диском та захисним
кожухом, відключіть пристрій від мережі
живлення та виконайте інструкції, наведені в
розділі Установка пильного диску. Видаліть
фрагменти та знов встановіть пильний диск.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: видувайте бруд
та пил зсередини основного корпусу
за допомогою сухого повітря, коли
пил та бруд стають помітними
та починають збиратися
25
біля вентиляційних отворів.
Використовуйте рекомендовані
засоби захисту органів зору та
рекомендовану протипилову маску
при виконанні цієї операції.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не
використовуйте розчинники
та інші різкі хімікати для
очищення неметалевих деталей
інструменту. Ці хімічні речовини
можуть послабити матеріали,
що використовуються для цих
деталей. Використовуйте вологу
ганчірку, змочену лише водою з
м’яким милом. Не дозволяйте
рідині потрапляти всередину
інструменту та ніколи не
занурюйте деталі інструменту в
рідину.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик отримання травми,
регулярно очищуйте поверхню
столу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик отримання травми,
регулярно очищуйте систему
видалення пилу.
Додаткові аксесуари
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Так як не вказані
виробником аксесуари DEWALT,
не перевірялися з цим продуктом,
їх використання з інструментом
може бути небезпечним. Щоб
знизити ризик отримання
травми, DEWALTрекомендує
використовувати лише оригінальні
аксесуари з цим продуктом.
Світлодіодний СВІТИЛЬНИК
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
СВІТЛОДІОДНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ: НЕ ДИВІТЬСЯ
НА ПРОМІНЬ
СВІТЛОДІОДНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ
2
МАКСИМАЛЬНА ВИХІДНА
ПОТУЖНІСТЬ
P = 9,2 мВт;
пік
= 456 нм
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997;
+A2:2001
26
Зверніться до свого дилера для отримання
подальшої інформації щодо відповідних
аксесуарів.
Захист навколишнього
середовища
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви вирішите замінити свій інструмент
DEWALT або якщо він Вам більше не потрібний,
не викидайте його разом із побутовим сміттям.
Зробіть цей виріб доступним для спеціального
збирання.
Збір використаних продуктів та
упаковки в окремі контейнери
дозволяє переробляти матеріали та
використовувати їх вдруге.
Переробка повторно
використовуваних матеріалів
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання в
муніципальних місцях для збору сміття або
продавцями при покупці нового обладнання.
DEWALT має можливість для збору та
переробки продуктів DEWALT після закінчення
їхнього терміну служби. Щоб скористатися цією
послугою, поверніть виріб компанії в офіційний
сервісний центр, які збирають відпрацьовані
продукти за наш рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження
найближчого до Вас сервісного центру,
звернувшись до місцевого офісу компанії
DEWALT за адресою, вказаною в цих
інструкціях. Крім того, список офіційних
сервісних центрів DEWALT з усіма подробицями
нашого післяпродажного обслуговування та
контактною інформацією міститься в Інтернеті
за адресою: www.2helpU.com.
ДеВОЛТ
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.
8.1.
Шановний покупцю!
8.1.1.
1.
8.1.2.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
виробу ДеВОЛТ та висловлюємо вдячність
за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу протягом
усього терміну експлуатації – основна
мета наших сервісних служб. У випадку
виникнення будь-яких проблем у процесі
експлуатації виробу рекомендуємо Вам
звертатися лише до авторизованих
сервісних організацій, адреси і телефони
яких Ви можете знайти в Гарантійному
талоні чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований ремонт
та с ервіс не обс луговування, а також
широкий вибір запчастин та приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації та
заповнений українською мовою Гарантійний
талон. У випадку відсутності у Вас правильно
заповненого Гарантійного талону ми будемо
змушені відхилити Ваші претензії щодо
якості даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь, наполегливо
прос имо Вас перед початком роботи
з виробом уважно ознайомитися
з інструкцією з його експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних гарантійних
умов є діюче Законодавство, і, зокрема,
Закон «Про захист прав споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб становить
12 місяців і відраховується з дня продажу.
У випадк у усунення недоліків виробу,
гарантійний термін подовжується на період,
протягом якого він не використовувався.
Виробник рекомендує проводити періодичну
перевірку виробу на сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу виробник
гарантує безкоштовну перевірку виробу
та рекомендації по заміні частин, що
нормально зношуються.
Термін служби виробу – 5 років (мінімальний,
встановлений згідно з Законом «Про захист
прав споживачів»).
Наші гарантійні зобов’язання поширюються
лише на несправності, що виявлені протягом
г а р а н т і й н о г о т е р м і н у т а о бу м о в л е н і
виробничими або конструк тивними
факторами.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Гарантійні зобов’язання не поширюються:
На н е с п р а в н о с т і в и р о бу, що в и н и к л и
в результаті:
Недотримання користувачем розпоряджень
інструкції з експлуатації виробу.
Механічного пошкодження, спричиненого
зовнішньою ударною або будь-якою іншою
дією.
Використання виробу не за призначенням.
Стихійного лиха.
Нес приятливи х атмос ф ерного і інши х
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг,
підвищена вологість, нагрівання, агресивні
середовища, невідповідність параметрів
елек тромережі живлення вказаним на
інструменті.
Використання прила д д я, витратних
матеріалів і запчастин, що не рекомендовані
або не схвалені виробником.
Проникнення усередину виробу сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин,
що не є відходами, що супровод жують
застосування за призначенням, такими як
стружка, тирса тощо.
На інструменти, що піддавались
розкриттю, ремонту або модифікації поза
уповноваженою сервісною станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли з ладу
внаслідок нормального зносу, та витратні
матеріали, такі як приводні ремені, вугільні
щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки,
абразиви, пильні диски, свердла, бури
тощо.
На несправності, що виникли в результаті
перевантаження інструменту, що спричинило
вихід з ла ду елек тродвиг уна чи інших
вузлів і деталей. До безумовних ознак
п е р е в а н т а же н н я в и р о бу в і д н о с я т ь с я,
з о к р е м а: п о я в а к о л ь о р і в м і н л и в о с т і,
деформація або оплавлення деталей і
вузлів виробу, потемніння або обвуглювання
ізоляції проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00125013 - 07-05-2010
27
DW713XPS
Стіл
Торцювальна пилка 2
©
28
DW713XPS
Двигун Торцювальна пилка 2
©
29
30
31
32
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising