DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 6 instruction manual

‫‪DW711‬‬
‫‪559866-38 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
6
‫‪DW711‬‬
‫מסור שולחן‪/‬ניסור זוויתי‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח‬
‫מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק‬
‫הספק מוצא‬
‫קוטר להב המסור‬
‫קוטר קדח הלהב‬
‫מהירות מרבית של המסור‬
‫כושר ניסור רוחבי מרבי ב‪90°-‬‬
‫כושר ניסור רוחבי מרבי ב‪45°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי ב‪90°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45°-‬‬
‫זווית ניסור מרבית )מצבים מרביים(‬
‫הטיית המסור )מצבי קצה מרביים(‬
‫ניסור משולב‬
‫זווית ניסור ‪90°‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪48°-‬‬
‫זווית ניסור ‪45°‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪48°-‬‬
‫זווית ניסור ‪48°‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪45°-‬‬
‫עומק ניסור מרבי בהטיית מסור ב‪48°-‬‬
‫כושר ניסור מרבי לאורך הסיבים שמאל‪/‬ימין‬
‫עומק ניסור מרבי במצב של מסור שולחן‬
‫זמן עצירה אוטומטית של הלהב‬
‫משקל‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‬
‫וולט‬
‫ואט‬
‫ואט‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫סל”ד‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫שמאל‬
‫ימין‬
‫שמאל‬
‫‪DW711‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,300/1,100‬‬
‫‪900/800‬‬
‫‪260‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2,750/2,850‬‬
‫‪140‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪48°‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ידית לשחרור נעילת ראש המסור‬
‫כפתור נוסף לנעילת שולחן המסור‬
‫מגן תחתון ניתן להזזה של להב המסור‬
‫שולחן קבוע‬
‫חריץ הלהב‬
‫ידית ניסור זוויתי‬
‫תפס קביעת זווית הניסור‬
‫שולחן סובב‪/‬זרוע ניסור זוויתי‬
‫לוח שנתות לניסור זוויתי‬
‫גדר‬
‫ידית נעילת הטיית המסור‬
‫כפתור נעילת ראש המסור‬
‫‪A2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫שולחן המסור‬
‫סכין ביקוע‬
‫מגן עליון של להב המסור‬
‫גדר מקבילה לניסור לאורך הסיבים‬
‫מגן תחתון קבוע )לשימוש במצב מסור שולחן(‬
‫קדחי התקנה לאביזרי עזר‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫‪48‬‬
‫‪45‬‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫‪48‬‬
‫‪45‬‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫מ”מ‬
‫שניות‬
‫ק”ג‬
‫‪A3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪48‬‬
‫‪45‬‬
‫‪180/60‬‬
‫‪50 - 0‬‬
‫> ‪10.0‬‬
‫‪23.5‬‬
‫לוח קצה של השולחן‬
‫מסילות הובלה של התמך‬
‫לוח תמיכה לחומר המנוסר‬
‫מהדק החומר‬
‫עצר סובב‬
‫מעמד מתכוונן ‪ 760‬מ”מ )גובה מרבי(‬
‫רגלי מעמד‬
‫‪A4‬‬
‫‪ 27‬עצר אורך עבור חומר מנוסר קצר )לשימוש עם מסילות מובילות ]‪([21‬‬
‫‪A5‬‬
‫‪ 28‬רגלי מעמד‬
‫‪ 29‬שולחן גלילים‬
‫‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות‬
‫ולאזהרות המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל‬
‫ודא תמיד שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי‬
‫שלו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים‬
‫לצריכת הזרם של הכלי )ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך הוא‬
‫‪ 1.5‬ממ”ר‪ .‬כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה תמיד לפרוס את‬
‫הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫קצוות חדים‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור שולחן‪/‬ניסור זוויתי מורכב‬
‫‪ 1‬גדר מקבילה לניסור לאורך הסיבים‬
‫‪ 1‬מגן למצב מסור שולחן‬
‫‪ 1‬מגן תחתון למצב מסור שולחן‬
‫‪ 1‬מוט לדחיפה‬
‫‪ 1‬מפתח אלן ‪ 4/6‬מ”מ‬
‫‪ 1‬מפתח אלן ‪ 5‬מ”מ‬
‫‪ 1‬מפתח שני‪-‬פינים‬
‫‪ 1‬מתאם לפינוי אבק עבור המגן העליון‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫התקנת המגן העליון )ציור ‪(B‬‬
‫• התקן את המגן )‪ (30‬אל סכין הביקוע )‪ (31‬באמצעות הבורג )‪.(32‬‬
‫• התקן את הדיסקית ואת אום הפרפר על הקצה השני של הבורג והדק‪.‬‬
‫• התקן את משפך האבק )‪ (33‬אל מגן הלהב‪.‬‬
‫ניתן להזמין ערכת איסוף אבק נפרדת כציוד אופציונלי )‪.(DE7779‬‬
‫התקנה וכוונון של גדר הניסור לאורך הסיבים )ציורים ‪(C1 - C4‬‬
‫גדר הניסור לאורך הסיבים כוללת גדר קבועה וגדר מחליקה‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתור נעילת תמך הגדר )‪ (34‬המחזיק במקומו את לוח ההידוק‬
‫)ציור ‪.(C1‬‬
‫• החלק את הגדר על החלק הקדמי של השולחן באמצעות החריץ דמוי ‪ U‬כמוביל‬
‫)ציורים ‪ C2‬ו‪.(C3-‬‬
‫• החלק את הגדר לכיוון הלהב והדק את כפתור הנעילה‪.‬‬
‫• בדוק שהגדר מקבילה אל הלהב‪.‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• הרפה את כפתור נעילת הגדר המחליקה )‪) (35‬ציור ‪ (C1‬והחלק את הגדר‬
‫המחליקה לאחור כדי לחשוף את שני הקדחים )‪) (36‬ציור ‪ (C4‬שבחלק העליון‬
‫של הגדר‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫הוצא בזהירות את המסור מחומרי האריזה‪.‬‬
‫שחרר את הידוק כפתור נעילת הראש כדי להרים את ראש המכונה‪.‬‬
‫תיאור )ציורים ‪(A1 - A5‬‬
‫מסור שולחן‪/‬ניסור זוויתי דגם ‪ DW711‬פותח עבור יישומים מקצועיים‪ .‬ניתן לכוון בקלות‬
‫ובמהירות מכונה בעלת דיוק גבוה זו לניסור רוחבי‪ ,‬זוויתי‪ ,‬מוטה או לניסור משולב‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש במפתח האלן הקטן‪ ,‬הרפה את הידוק שני בורגי האלן המהדקים את הגדר‬
‫אל תמך הגדר‪ .‬הגישה אפשרית דרך שני החורים בחלק העליון של הגדר‪.‬‬
‫כוונן את הגדר כך שהיא תימצא במקביל ללהב על‪-‬ידי בדיקה של המרחק בין‬
‫הלהב לבין הגדר בחלק הקדמי ובחלק האחורי של הלהב‪.‬‬
‫לאחר ביצוע הכוונון‪ ,‬הדק מחדש את בורגי האלן ובדוק שנית שהגדר מקבילה אל‬
‫הלהב‪.‬‬
‫אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונון שולחן המסור )ציורים ‪ A1, B‬ו‪(D-‬‬
‫השולחן )‪ (14‬מחליק באופן ידני למעלה ולמטה ומוחזק בגובה הדרוש באמצעות שני‬
‫כפתורי נעילה‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתורי נעילת השולחן‪ ,‬גם את הראשי )‪) (37‬ציור ‪ (D‬וגם את‬
‫הנוסף )‪) (3‬ציור ‪ ,(A1‬אבל אל תסיר אותם לגמרי‪.‬‬
‫• הבא את השולחן לגובה הדרוש‪.‬‬
‫• הדק את כפתורי נעילת השולחן )ציורים ‪ A1‬ו‪.(D-‬‬
‫בדיקה וכוונון של זווית ההטיה )ציורים ‪ H1‬ו‪(H2-‬‬
‫כפתור ביטול ההטיה )‪ (54‬מאפשר לקבוע את זווית ההטיה המרבית ל‪ 45°-‬או ל‪48°-‬‬
‫לפי הצורך )ציור ‪.(H1‬‬
‫ הטיה לשמאל = ‪45°‬‬‫ הטיה לימין = ‪48°‬‬‫• ודא שכפתור הביטול )‪ (54‬נעול במצב השמאלי‪.‬‬
‫• הרפה את ידית קביעת זווית הטיית הלהב )‪ (12‬והזז את ראש המסור לשמאל‪.‬‬
‫זהו מצב הטיה ‪.45°‬‬
‫• אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• סובב את בורג העצר )‪ (55‬פנימה או החוצה לפי הצורך עד שהסמן )‪ (51‬מראה‬
‫‪) 45°‬ציור ‪.(H2‬‬
‫הסרת שולחן המסור‬
‫ניתן להסיר את שולחן המסור כדי לאפשר גישה אל להב המסור‪.‬‬
‫• הסר את המגן העליון של הלהב )‪) (30‬ציור ‪.(B‬‬
‫• הרפה את הידוק כפתורי נעילת השולחן‪ ,‬גם את הראשי )‪) (37‬ציור ‪ (D‬וגם את‬
‫הנוסף )‪) (3‬ציור ‪ ,(A1‬אבל אל תסיר אותם לגמרי‪.‬‬
‫• השתמש במפתח האלן כדי להסיר את הבורג )‪ (38‬מהעמוד האחורי של השולחן‬
‫)ציור ‪ .(D‬הסר את האום ואת הדיסקית מהצד השני של הבורג‪.‬‬
‫• הסר את השולחן‪.‬‬
‫• התקנת השולחן תתבצע בסדר פעולות הפוך להסרה‪.‬‬
‫בזמן ביצוע כוונון זה רצוי להקטין את משקל המסור על‪-‬ידי החזקתו‪ .‬החזקת‬
‫המסור תקל על סיבוב בורג הכוונון‪.‬‬
‫תקנה והסרה של המגן )ציורים ‪ I1‬ו‪(I2-‬‬
‫התקנת להב המסור )ציורים ‪(E1 - E5‬‬
‫כאשר משתמשים ביחידה כמסור שולחן‪ ,‬המגן התחתון הקבוע )‪ (18‬חייב תמיד להיות‬
‫בשימוש )ציור ‪.(I1‬‬
‫• הסר את האום המשושה ‪ (M10 (56‬והתקן את המגן כפי שמוצג )ציור ‪.(I2‬‬
‫• התקן את האום והדק אותה כדי שהמגן ייקבע למקומו‪.‬‬
‫להסרת המגן‪ ,‬פעל בסדר פעולות הפוך לסדר ההתקנה‪.‬‬
‫•‬
‫שיני להב חדש הן חדות ביותר ועלולות להיות מסוכנות‪.‬‬
‫כדי להתקין להב מסור חדש יש צורך להסיר את השולחן ולהרים את הלהב למצב‬
‫הגבוה ביותר שלו‪.‬‬
‫• השתמש במפתח הפינים )‪ (39‬והתקן על שני החורים שבצד החיצוני של האוגן‬
‫החיצוני )‪) (40‬ציור ‪.(E1‬‬
‫• השתמש במפתח אלן ‪ 6‬מ”מ‪ ,‬הרפה את הידוק בורג הלהב )‪ (41‬על‪-‬ידי סיבובו‬
‫במגמת השעון‪ .‬הסר את בורג הלהב )‪ ,(41‬את הדיסקית שלו ואת האוגן )‪.(40‬‬
‫• כנס את המגן התחתון של הלהב )‪ .(4‬כדי לבצע פעולה זו‪ ,‬הוצא את בורג האלן‬
‫)‪ (42‬והחלק את המגן לאחור‪ .‬השאר את המגן במצב המכונס שלו )ציור ‪.(E2‬‬
‫• הסר את להב המסור )‪) (43‬ציור ‪.(E1‬‬
‫• התקן את הלהב החדש על הכתף )‪ (44‬שעל האוגן הפנימי )‪) (45‬ציור ‪ .(E3‬ודא‬
‫שהשיניים בשפה התחתונה של להב המסור פונות לכיוון הגדר )מהמפעיל והלאה(‬
‫)ציור ‪.(E1‬‬
‫• התקן את האוגן החיצוני )‪ ,(40‬ודא שזיזי המיקום )‪ (46‬משולבים כהלכה‪ ,‬אחד‬
‫על כל צד של כוש המנוע )ציור ‪.(E4‬‬
‫• הכנס את בורג להב המסור דרך החור‪ ,‬ודא שהדיסקית מוחזקת במקומה מאחורי‬
‫המסגרת )ציור ‪.(E5‬‬
‫• הדק את בורג הלהב )‪ (41‬על‪-‬ידי סיבוב נגד מגמת השעון )ציור ‪.(E1‬‬
‫• הזז את המגן בחזרה לאחור והתקן את בורג האלן )‪) (42‬ציור ‪.(E2‬‬
‫כוונון סכין הביקוע )ציורים ‪(A1, J1 - J3‬‬
‫המיקום הנכון הוא כאשר החלק העליון של סכין הביקוע )‪ (31‬נמצא לא יותר מ‪ 2-‬מ”מ‬
‫מתחת לשן הגבוהה ביותר של הלהב וגוף הרדיוס במרחק שאינו עולה על ‪ 5‬מ”מ‬
‫מקצות שיני להב המסור )ציור ‪.(J1‬‬
‫• הסר את שולחן המסור‪.‬‬
‫• הרפה את בורג האלן )‪ (57‬המאפשר גם את סיבוב התושבת וגם את הזזת סכין‬
‫הביקוע למעלה או למטה )ציור ‪.(J2‬‬
‫• סובב את התושבת והחלק את הסכין למעלה או למטה עד להשגת המצב הנכון‪.‬‬
‫• הדק היטב את הבורג )‪.(57‬‬
‫• התקן את השולחן‪.‬‬
‫סיכה‬
‫כלי זה אינו זקוק לסיכה נוספת‪ .‬מסבי המנוע מכילים משחת סיכה ואטומים מפני‬
‫חדירת מים ואבק‪.‬‬
‫• הימנע משימוש בשמן או במשחת סיכה מכיוון שהם עלולים לגרום לסתימות‬
‫בנסורת ושבבים‪ ,‬ולבעיות שונות‪.‬‬
‫• נקה באופן סדיר את החלקים הנוטים לצבור נסורת ושבבים בעזרת מברשת‬
‫יבשה‪.‬‬
‫כוונון להב המסור )ציור ‪(E1‬‬
‫אם להב המסור מרטט מיד לאחרההפעלה )כשהמנוע מאיץ( או כשמפסיקים את המנוע‬
‫)לקראת העצירה הסופית של הלהב(‪ ,‬בצע כוונון במפורט להלן‪.‬‬
‫• הרפה את בורג קולר ההידוק )‪ (40‬וסובב את להב המסור רבע סיבוב‪.‬‬
‫• הדק מחדש את הבורג ובדוק כדי לראות אם הלהב ממשיך לרטט‪.‬‬
‫• חזור על צעדים אלה עד לביטול ריטוט הלהב‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל הגדר )ציורים ‪(F1 - F4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שחרר את תפס קביעת זווית הניסור )‪.(8‬‬
‫הנח את האגודל על ידית זווית הניסור )‪ (7‬ולחץ על תפס קביעת זווית הניסור )‪(8‬‬
‫כדי לשחרר את הזרוע )‪) (9‬ציור ‪.(F1‬‬
‫סובב את זרוע הזווית עד שהתפס משתלב במצב של זווית ניסור ‪.0°‬‬
‫משוך את ראש המסור כלפי מטה ונעל אותו במצב זה בעזרת כפתור הנעילה )‪(3‬‬
‫)ציור ‪.(A1‬‬
‫בדוק ששני סימוני ‪ (47) 0°‬שעל לוח השנתות )‪ (10‬מתחילים להיראות )ציור‬
‫‪.(F2‬‬
‫הנח זוויתן )‪ (48‬כנגד הצד השמאלי של הגדר )‪ (11‬ולהב המסור )‪) (43‬ציור‬
‫‪.(F3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את הידוק הברגים )‪ (49‬והזז את מכלל זרוע לוח השנתות‪/‬זווית החיתוך‬
‫שמאלה או ימינה עד שהלהב בזווית של ‪ 90°‬לגדר‪ ,‬כפי שנמדד באמצעות הזוויתן‬
‫)ציור ‪.(F4‬‬
‫הדק את הברגים )‪.(49‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A1‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬לחץ פעם נוספת על מתג הפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫ניסורים בסיסיים‬
‫בדיקה וכוונון הלהב אל השולחן )ציורים ‪(G1 - G4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫ודא שהחומר שברצוך לנסר מקובע ומאובטח היטב‪.‬‬
‫הפעל אך ורק לחץ עדין על הכלי ואל תפעיל כלל לחץ צדי על להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫הקפד תמיד להסיר את האבק והנסורת מהמסור אחרי השימוש כדי‬
‫להבטיח שהמגן התחתון פועל כהלכה‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את להב המסור המתאים‪ .‬אל תשתמש בלהבי מסור בלויים מדי‪.‬‬
‫אסור להשתמש בלהבי מסור שמיועדים למהירויות נמוכות ממהירות הסיבוב‬
‫המרבית של המסור‪.‬‬
‫• אל תנסה לנסר חלקים קטנים מאוד‪.‬‬
‫• הנח ללהב המסור לבצע את הניסור באופן חופשי‪ .‬אל תפעיל כוח‪.‬‬
‫• הנח למנוע להגיע למלוא מהירותו לפני תחילת הניסור‪.‬‬
‫• ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים היטב‪.‬‬
‫אל תיגע עם שיני המסור בזוויתן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אם נדרש כוונון‪ ,‬פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫הרפה את ידית קביעת זווית הטיית הלהב )‪) (12‬ציור ‪ (G1‬וסובב את בורג עצר‬
‫כוונון המצב האנכי )‪ (50‬פנימה או החוצה )ציור ‪ (G3‬עד שהלהב נמצא ב‪90°-‬‬
‫לשולחן כפי שנמדד באמצעות הזוויתן )ציור ‪.(G2‬‬
‫אם סמן הטיית הלהב )‪ (51‬אינו מראה אפס על מד זווית הטיית הלהב )‪ ,(52‬הרפה‬
‫את הידוק הברגים )‪ (53‬המהדקים את לוח השנתות והזז את לוח השנתות כנדרש‬
‫)ציור ‪.(G4‬‬
‫ניסור במצב של מסור זווית‬
‫הרפה את ידית קביעת זווית הטיית הלהב )‪) (12‬ציור ‪.(G1‬‬
‫לחץ על ראש המסור לימין כדי להבטיח שהוא אנכי לחלוטין והדק את ידית הידוק‬
‫הטיית הלהב‪.‬‬
‫הנח זוויתן )‪ (48‬על השולחן והצמד אותו אל הלהב )‪) (43‬ציור ‪.(G2‬‬
‫מסוכן ביותר להפעיל את המסור ללא המגנים‪ .‬המגנים חייבים להיות מותקנים במקומם‬
‫בזמן הניסור‪.‬‬
‫ודא שחלקי אלומיניום שיש לנסר יהיו מהודקים ומאובטחים היטב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ניסור חלקים קצרים )ציורים ‪ A3‬ו‪(A4-‬‬
‫ניסור אנכי ישר לרוחב החומר )ציורים ‪ A1‬ו‪(K-‬‬
‫• הרפה את תפס קביעת זווית הניסור )‪ (8‬ולאחר מכן לחץ עליו‪.‬‬
‫• שלב את תפס קביעת זווית הניסור )‪ (8‬במצב של ‪ 0°‬והדק את התפס‪.‬‬
‫• הנח את העץ שיש לנסר כשהוא צמוד אל הגדר )‪.(11‬‬
‫• אחוז היטב בידית המסור ולחץ על ידית שחרור נעילת הראש )‪ (2‬כדי לשחרר את‬
‫הראש‪.‬‬
‫• משוך את הראש כלפי מטה ‪ 10‬מ”מ בערך ושחרר את ידית הנעילה‪.‬‬
‫• הפעל את המכונה ולחץ על הראש כדי לאפשר ללהב המסור לנסר דרך החלק‬
‫ולחדור אל חריץ השולחן‪.‬‬
‫• לאחר סיום הניסור‪ ,‬נתק את המסור והחזר את הראש למצב המנוחה העליון‬
‫שלו‪.‬‬
‫אנו ממליצים להשתמש בעצר האורך עבור ניסור חלקים קצרים )‪ (27‬הן לעבודות ניסור‬
‫סדרתיות והן עבור ניסור חלקים בודדים בעלי אורכים שונים‪ .‬ניתן להשתמש בעצר‬
‫האורך רק ביחד עם זוג מסילות הנחייה אופציונליות )‪.(21‬‬
‫ניסור חלקים ארוכים )ציור ‪(A3‬‬
‫הקפד תמיד לתמוך בחלקים ארוכים‪.‬‬
‫ציור ‪ 3A‬מציג את התצורה הטובה ביותר לניסור חלקים ארוכים כאשר משתמשים‬
‫במשור כיחידה נפרדת )כל הפריטים זמינים כציוד אופציונלי(‪.‬‬
‫פריטים אלה )למעט רגלי המעמד ומהדק החומר( דרושים הן בצד הזנת החומר והן‬
‫בצד היציאה שלו‪:‬‬
‫ רגלי מעמד )‪) (28‬מסופקות עם הוראות התקנה(‪.‬‬‫ מסילות הובלה )באורך ‪ 500‬או ‪ 1000‬מ”מ( )‪.(21‬‬‫ מעמדים )‪ (25‬לתמיכת מסילות ההכוונה‪ .‬אל תשתמש במעמדים לתמיכת המכונה!‬‫ניתן לכוונן את גובה המעמד‪.‬‬
‫ לוחות לתמיכת החומר )‪.(22‬‬‫ לוח קצה לשולחן )‪ (20‬לתמיכת המסילות )גם כשעובדים על השולחן הקיים(‪.‬‬‫ מהדק החומר )‪(23‬‬‫ עצר סובב )‪.(24‬‬‫• התקן את המסור על רגלי המעמד והתקן את מסילות ההכוונה‪.‬‬
‫• הברג היטב את לוחות תמיכת החומר )‪ (22‬אל מסילות ההכוונה )‪.(21‬‬
‫מהדק החומר )‪ (23‬מתפקד כעת כעצר אורך‪.‬‬
‫• התקן את לוחות הקצה של השולחן )‪.(20‬‬
‫• התקן את העצר הסובב )‪ (24‬אל המסילה האחורית‪.‬‬
‫• השתמש בעצר הסובב )‪ (24‬כדי לכוונן את האורך של חלקים בעלי אורך‬
‫בינוני וארוך‪ .‬ניתן לכוונן אותו לצדדים או לסובב ולהרחיק אותו כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫ניסור אנכי ישר לרוחב החומר )ציורים ‪ A1‬ו‪(L-‬‬
‫• לחץ על תפס קביעת זווית הניסור )‪ .(8‬הזז את הזרוע לימין או לשמאל להשגת‬
‫הזווית הדרושה‪.‬‬
‫• תפס קביעת זווית הניסור יתמקם באופן אוטומטי בזווית ‪45° ,22.5° ,15° ,0°‬‬
‫ו‪ 50°-‬לשמאל או לימין‪ .‬אם דרושה זווית ביניים כלשהי‪ ,‬החזק היטב את ראש‬
‫המסור בזווית הרצויה ונעל אותו למקומו על‪-‬ידי תפס קביעת זווית הניסור‪.‬‬
‫• ודא תמיד שתפס קביעת זווית הניסור נעול היטב לפני הניסור‪.‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫כאשר יש לנסר בזווית את קצה פרופיל העץ ומוסרת חתיכה קצרה‪ ,‬מקם את‬
‫הפרופיל כך שהחלק המוסר יימצא בצד המסור הפונה בזווית הגדולה יותר‬
‫אל הגדר; לדוגמה‪ ,‬ניסור בזווית לשמאל‪ ,‬הקצה המוסר לימין ‪ -‬ניסור בזווית‬
‫לימין‪ ,‬הקצה המוסר לשמאל‪.‬‬
‫ניסור נטוי לרוחב החומר )ציורים ‪ H1‬ו‪(M-‬‬
‫ניתן לנסר בזוויות נטייה מ‪ 0° -‬ועד ‪ 48°‬לצד שמאל‪ .‬ניסור נטוי עד ‪ 45°‬ניתן לביצוע‬
‫כשזרוע ההטיה קבועה בין אפס לבין זווית מרבית של ‪ 45°‬לשמאל או לימין‪.‬‬
‫• הרפה את ההידוק של ידית קביעת זווית הטיית הלהב )‪ (12‬וקבע את זווית ההטיה‬
‫לפי הצורך‪.‬‬
‫• הפעל את כפתור הביטול )‪ (54‬לפי הצורך‪.‬‬
‫• החזק היטב את ראש המסור ואל תניח לו ליפול‪.‬‬
‫• הדק היטב את ידית קביעת זווית הטיית הלהב )‪.(12‬‬
‫• המשך לבצע את הניסור לפי ההוראות לביצוע ניסור ישר לרוחב החלק‪.‬‬
‫שימוש בשולחן הגלילים )ציורים ‪ A3‬ו‪(A5-‬‬
‫שולחן הגלילים )‪ (23‬מאפשר טיפול קל ונוח בחלקי עץ גדולים וארוכים )ציור ‪ .(A5‬ניתן‬
‫לחבר אותו הן לצד שמאל והן לצד ימין של המסור‪ .‬שולחן הגלילים מחייב שימוש ברגלי‬
‫המעמד האופציונליות )ציור ‪.(A3‬‬
‫ניסור במצב של מסור שולחן‬
‫התקן את שולחן הגלילים על‪-‬פי ההוראות המסופקות עם רגלי המעמד‪.‬‬
‫ניסור לאורך הסיבים )ציורים ‪ A2‬ו‪(N-‬‬
‫• קבע את הלהב במצב אנכי‪.‬‬
‫• ודא שלוח מגן הפלסטיק )‪ (18‬נמצא במצב קבוע‪.‬‬
‫• קבע את עומק הניסור על‪-‬ידי החלקת השולחן )‪ (14‬למעלה או למטה‪ .‬המצב‬
‫הנכון הוא כשהקצוות של שלוש שיניים בולטים מעל המשטח העליון של העץ‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫• הצב את גדר הניסור לאורך הסיבים )‪ (17‬לפי הצורך כדי לתמוך ככל שניתן בחלק‬
‫המנוסר‪ .‬לפחות החלק האחורי של הגדר חייב להיות מפולס עם החלק הקדמי‬
‫של סכין הביקוע‪.‬‬
‫• הצב את גדר הניסור לאורך הסיבים על‪-‬פי רוחב הניסור הדרוש באמצעות לוח‬
‫השנתות המותקן בחלק הקדמי של השולחן‪.‬‬
‫• הפעל את הכלי‪.‬‬
‫• הזן לאט את החומר המנוסר מתחת לחלק הקדמי של המגן העליון של הלהב‪,‬‬
‫כשהוא צמוד היטב אל גדר הניסור לאורך הסיבים‪.‬‬
‫• זכור תמיד להשתמש במוט הדחיפה )‪) (58‬ציור ‪.(N‬‬
‫• לאחר השלמת הניסור‪ ,‬הפסק את פעולת המכונה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫החלף את מוטות התמך הקצרים המסופקים עם רגלי המעמד במסילות מהשולחן‬
‫בצד המסור בו ייעשה שימוש בשולחן הגלילים‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי ההוראות המסופקות עם שולחן הגלילים‪.‬‬
‫סוגי להבי מסור זמינים )להבים מומלצים(‬
‫סוג הלהב‬
‫‪ DT1529‬סדרה ‪40‬‬
‫‪ DT1530‬סדרה ‪40‬‬
‫‪ DT1736‬סדרה ‪60‬‬
‫‪ DT1737‬סדרה ‪60‬‬
‫שימוש‬
‫מידות הלהב‬
‫)קוטר ‪ X‬קדח מרכזי‬
‫‪ X‬מספר השיניים(‬
‫לשימוש כללי‪ ,‬ניסור לאורך הסיבים‬
‫‪260x30x24‬‬
‫וניסור לרוחב של עץ ופלסטיק‬
‫‪ TCG‬לשימוש עם אלומיניום‬
‫‪260x30x80‬‬
‫‪ ATB‬לניסור עדין של עץ טבעי‬
‫‪260x30x58‬‬
‫ותוצרי עץ שונים‬
‫‪ TCG‬לניסור עדין מאוד של עץ‬
‫‪260x30x80‬‬
‫טבעי ותוצרי עץ שונים‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות אביזרים מתאימים לכלי‬
‫שלך‪.‬‬
‫איכות הניסור‬
‫הגימור החלק של הניסור תלוי במספר גורמים‪ ,‬כמו למשל החומר המנוסר‪ .‬כאשר‬
‫מבקשים להשיג ניסור בעל גימור חלק במיוחד עבור ניסור פרופילים או עבודות אחרות‬
‫בעלות דיוק גבוה‪ ,‬מומלץ להשתמש בלהב חד )להב קרביד בעל ‪ 60‬שיניים( ולהפעיל את‬
‫המסור במהירות קידום אחידה ונמוכה יותר כדי להשיג את התוצאות המבוקשות‪.‬‬
‫הובלה‬
‫כדי להקל על הובלת המסור‪ ,‬משוך את הראש כלפי מטה ולחץ על כפתור נעילת‬
‫הראש )‪.(13‬‬
‫ודא שהחומר המנוסר אינו זוחל במהלך הניסור; הדק אותו היטב למקומו‪.‬‬
‫המתן תמיד לעצירה מוחלטת של הלהב לפני הרמת הזרוע‪ .‬אם עדיין נוצרים‬
‫פיצוצים קלים בצד האחורי של החלק המנוסר‪ ,‬הדבק רצועת נייר דבק )מסקינג‬
‫טייפ( על העץ‪ ,‬במקום בו יש לבצע את הניסור‪ .‬נסר דרך נייר הדבק והסר‬
‫אותו בזהירות אחרי הניסור‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הוצאת אבק‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם‬
‫באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה‪.‬‬
‫ניתן לרכוש ערכת איסוף אבק להבטחת איסוף מיטבי של האבק‪.‬‬
‫הידוק החלק המנוסר )ציור ‪(A3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ברוב המקרים‪ ,‬פעולת הניסור של הלהב מספיקה כדי להצמיד את החומר המנוסר‬
‫היטב כנגד הגדר‪.‬‬
‫אם קיימת נטייה של החומר להתרומם או להתרחק מהגדר‪ ,‬רצוי להשתמש במהדק‬
‫החומר )‪ (23‬כדי לקבע את החומר‪.‬‬
‫השתמש תמיד במהדק מתאים )כליבה( כאשר עליך לנסר מתכות אל‪-‬ברזליות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות‬
‫הישימים כדי להפחית את הסכנות של התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי עליך לקרוא בעיון חוברת זו‪.‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם‪ .‬אל תשתמש בכלי בתנאי סביבה לחים מאוד‬
‫או רטובים‪ .‬הקפד על תאורה טובה של מקום העבודה )‪ 250‬עד ‪ 300‬לוקס(‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי במקומות בהם הוא עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות‪ ,‬כמו למשל‬
‫בקרבת נוזלים וגזים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אסור לאפשר לילדים‪ ,‬עוברי אורח או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת‬
‫בכלי או בכבל החשמל שלו‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי ביגוד רפויים ואל תענוד תכשיטים מכיוון שהם עלולים להיתפס‬
‫בחלקים סובבים‪ .‬השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי להרחיק‬
‫אותו מאזור העבודה‪ .‬כשעובדים מחוץ למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה‬
‫מתאימות ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫הגנה אישית‬
‫השתמש תמיד במשקפי מגן‪ .‬השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק בכל‬
‫מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום להתעופפות חלקיקים‪ .‬אם החלקיקים‬
‫המתעופפים עלולים להיות חמים מאוד‪ ,‬לבש גם סינר מחומר עמיד בטמפרטורות‬
‫גבוהות‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חבוש תמיד קסדת בטיחות‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים )כמו למשל צינורות‬
‫מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו’(‪ .‬כאשר‬
‫מפעילים את הכלי בתנאים קשים )כמו למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך‬
‫פעולת עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו’( ניתן לשפר את הבטיחות‬
‫החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪ .‬אל תפעיל את הכלי כאשר אתה‬
‫עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח את החלק שיש לנסר‪ .‬במצב‬
‫זה הפריט מאובטח טוב יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫השתמש בציוד לפינוי אבק‬
‫אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד ליניקה ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד להשתמש‬
‫בהם וודא שהם מחוברים כהלכה‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון מוסרים מהכלי לפני‬
‫הפעלתו‪.‬‬
‫כבלים מאריכים‬
‫בדוק בקפדנות את הכבל המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם התגלה בו‬
‫נזק‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה תמיד להשתמש בכבלים‬
‫מאריכים המיועדים לשימוש מתחת לכיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד המסור מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים‬
‫קטנים כדי לבצע עבודות המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס כבד‪.‬‬
‫הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד‬
‫אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תאמץ את הכלי‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש בציוד עזר כלשהו או ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת‬
‫הוראות זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש חובה לבדוק את הכלי ואת הכבל החשמלי לגילוי כל פגם או נזק‪.‬‬
‫בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים‬
‫ולמתגים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪.‬‬
‫ודא שהכלי תקין כדי שיפעל כהלכה ויבצע את הפעולות עבורן הוא יועד‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי אם התגלה בו פגם או נזק‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬תיקון‬
‫של נזק או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק על‪-‬ידי תחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪ .‬אסור בהחלט לנסות לבצע תיקונים אלה בעצמך‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת לפני השארת הכלי ללא‬
‫השגחה‪ .‬נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני החלפת‬
‫חלקי כלים‪ ,‬ציוד עזר או כלים ייעודיים שלו וכן לפני ביצוע טיפול בכלי‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט למשוך בכבל כדי לנתק את הכלי מרשת החשמל‪ .‬הרחק את הכבל‬
‫ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונעול‪ ,‬הרחק מטווח‬
‫ידם של ילדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים ובטוחים יותר‪.‬‬
‫בצע את פעולות התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪ .‬הקפד על ניקיון‬
‫משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫תיקונים‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות הישימות‪.‬‬
‫לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫אם נדרש תיקון הוא חייב להתבצע רק על‪-‬ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬ויש להשתמש‬
‫בחלפים מקוריים בלבד; אי‪-‬ציות לאזהרה זו עלול לגרום סכנה משמעותית‬
‫למשתמש‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי זווית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שכל כפתורי הנעילה וידיות ההידוק מהודקים היטב לפני התחלת כל‬
‫פעולה‪.‬‬
‫אל תפעיל את המסור אם המגן אינו במקומו‪ ,‬או אם המגן אינו פועל או אינו מתוחזק‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫אסור להשתמש במסור ללא לוח חריץ הניסור‪.‬‬
‫אסור לקרב את הידיים לאזור החיתוך של המסור כל זמן שהכלי מחובר למקור‬
‫המתח‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לעצור במהירות את סיבוב המכונה על‪-‬ידי הצמדת כלי כלשהו‬
‫או חפץ אחר כנגד הלהב המסתובב; פעולה כזו עלולה לגרום לתאונה קשה‪.‬‬
‫לפני השימוש בציוד עזר כלשהו עיין בספר הוראות ההפעלה‪.‬‬
‫שימוש לקוי בציוד עזר עלול לגרום נזק‪.‬‬
‫בחר בלהב מסור המתאים לחומר שיש לנסר‪.‬‬
‫הקפד שלא לחרוג ממהירות הסיבוב המרבית הרשומה על להב המסור‪.‬‬
‫השתמש בכלי אחיזה או השתמש בכפפות עבודה בזמן טיפול בלהב מסור‪.‬‬
‫ודא שלהב המסור מסתובב בכיוון הנכון‪.‬‬
‫שמור על חדות להב המסור‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור בעלי קוטר גדול או קטן מהמידה המומלצת‪.‬‬
‫לפירוט מידות להבי המסור המתאימים לשימוש עיין בנתונים הטכניים‪ .‬השתמש‬
‫רק בלהבי מסור המפורטים בחוברת זו‪ ,‬העומדים בתקן ‪.EN 847-1‬‬
‫שקול שימוש בלהבי מסור שתוכננו להפחתת רעש‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור מפלדת חיתוך מהירה )‪.(HSS‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור סדוקים או פגומים‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסקי שחיקה כלשהם‪.‬‬
‫הרם את להב המסור מהחומר לפני שחרור מתג ההפעלה‪.‬‬
‫ודא שהזרוע קבועה ומאובטחת בזמן ביצוע עבודת ניסור עם להב נטוי‪.‬‬
‫אסור בהחלט לעצור את המניפה בכל דרך שהיא כדי לרתק את ציר המנוע‪.‬‬
‫מגן המסור יתרומם באופן אוטומטי כאשר מורידים את הזרוע; הוא ירד ויכסה את‬
‫להב המסור כשמרימים את הזרוע‪.‬‬
‫ניתן להרים את המגן באופן ידני כשמתקינים או כשמסירים את להב המסור לצורך‬
‫ביקורת של המסור‪ .‬אסור בהחלט להרים באופן ידני את מגן להב המסור אלא אם‬
‫המסור מנותק והלהב אינו מסתובב‪.‬‬
‫הקפד על הניקיון והסדר בסביבת המכונה‪ ,‬סלק הצטברות של פסולת כגון שבבים‬
‫ושיירי ניסור אחרים‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר שחריצי האוורור של המנוע נקיים וחופשיים משבבים‪.‬‬
‫החלף את לוח חריץ הניסור כאשר הוא התבלה‪.‬‬
‫נתק את הכלי ממקור המתח לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או בזמן החלפת להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫אסור בהחלט לבצע עבודות תחזוקה או ניקוי כשהמסור עדיין פועל והראש אינו‬
‫במצב המנוחה שלו‪.‬‬
‫במידת האפשר‪ ,‬מומלץ תמיד להתקין את המכונה באמצעות ברגים על שולחן‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי שולחן‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫ודא שהלהב מסתובב בכיוון הנכון ושהשיניים פונות לחזית המסור השולחני‪.‬‬
‫ודא שכל ידיות ההידוק מהודקות היטב לפני התחלת כל פעולה‪.‬‬
‫ודא שכל משטחי להב המסור והאוגנים נקיים ושהצדדים בעלי המגרעת של הקולר‬
‫פונים אל הלהב‪ .‬הדק היטב את אום הידוק הלהב‪.‬‬
‫הקפד שלהב המסור יהיה חד ומכוונן כהלכה‪.‬‬
‫ודא שסכין הביקוע מכווננת למרחק הנכון מהלהב ‪ 5 -‬מ”מ לכל היותר‪.‬‬
‫אסור בהחלט להפעיל את המסור אם המגן העליון והמגן התחתון אינם מותקנים‬
‫במקומם‪.‬‬
‫הרחק את הידיים ממסלול התנועה של להב המסור‪.‬‬
‫נתק את המסור ממקור המתח לפני החלפת להבים או ביצוע כל פעולת‬
‫תחזוקה‪.‬‬
‫השתמש תמיד במוט הדחיפה כדי לדחוף את החלק המנוסר וכן ודא שאינך מקרב‬
‫את הידיים בזמן הניסור למרחק של פחות מ‪ 150-‬מ”מ מלהב המסור‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את המסור במתח שאינו מתח העבודה המוגדר של הכלי‪.‬‬
‫אל תסוך את הלהב בזמן שהוא מסתובב‪.‬‬
‫אל תשלח את ידך סביב החלק האחורי של להב המסור‪.‬‬
‫אל תשתמש במסור לניסור חומר כלשהו‪ ,‬מלבד עץ‪.‬‬
‫פעל בזהירות בזמן ביצוע חירוץ‪.‬‬
‫סיכונים נוספים‬
‫הסיכונים המפורטים להלן נובעים מעצם השימוש במסורים‪:‬‬
‫ פציעות הנגרמות כתוצאה מנגיעה בחלקים סובבים‬‫למרות היישום של תקנות בטיחות ישימות והשימוש בהתקנים ובציוד בטיחות‪ ,‬לא ניתן‬
‫למנוע לחלוטין סיכונים מסוימים‪.‬‬
‫סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫ פגיעה בשמיעה‪.‬‬‫ סכנת תאונות שעלולות להיגרם כתוצאה מהחלקים הלא מכוסים של הלהב‬‫הסובב‪.‬‬
‫ סכנת פציעה בזמן החלפת הלהב‪.‬‬‫ סכנת צביטה ומעיכת האצבעות בזמן פתיחת המגנים‪.‬‬‫ סיכוני בריאות שונים הנגרמים כתוצאה משאיפת אבק הנוצר בזמן ניסור של עץ‬‫ובמיוחד אלון‪ ,‬אשור וכן ‪.MDF‬‬
‫תוויות על הכלי‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫קרא בעיון את ספר ההוראות לפני השימוש‬
‫כשמשתמשים במסור לביצוע ניסור בזווית‪ ,‬ודא שהחלק העליון של להב‬
‫המסור מכוסה לחלוטין על‪-‬ידי המגן העליון של להב המסור‪ .‬השתמש‬
‫במסור רק כששולחן המסור במצב הגבוה ביותר שלו‪.‬‬
‫כשמשתמשים בכלי במצב של מסור שולחן‪ ,‬ודא שהמגן העליון והמגן‬
‫התחתון מותקנים במקומם‪ .‬השתמש במסור רק כששולחן המסור‬
‫במצב אופקי‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW711‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה החשמליים האלה תוכננו‬
‫לעמידה בכל דרישות התקנים הבאים‪EEC, /EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 61029-1, EN 5501461029-2-11, EN 55014-2, EN‬‬
‫‪.61000-3-2 & EN 61000-3-3‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין‬
‫בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪ ,EEC & 98/37-2/EEC/86/188‬כשהיא נמדדת לפי‬
‫תקן ‪:prEN 61029-2-11‬‬
‫‪90.8‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול()‪*dB(A‬‬
‫‪98.8‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש()‪dB(A‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעה‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪ :prEN 61029-2-11‬פחות מ‪ 2.5-‬מ’‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫‪TÜV Rheinland‬‬
‫‪Product and Safety GmbH TRPS‬‬
‫‪Am Grauen Stein 1‬‬
‫‪D-51105 Köln‬‬
‫גרמניה‬
‫תעודה מספר‬
‫‪BM 9910407‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪zst00134014 - 12-08-2010‬‬
‫‪11‬‬
12
13
14
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising