GLC2500L | Black&Decker GLC2500L CORDLESS STRING TRIMMER Type H2 instruction manual

567000 - 22 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GLC2500L
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
J
K
3
L
N
M
4
MAGYAR
Rendeltetés
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális
képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért
felelős személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell megakadályozva, hogy
játsszanak a szerszámmal.
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját gyepszélek vágására és igazítására, illetve kis területen való
kaszálásra terveztük. A szerszám kizárólag háztartási
felhasználásra készült.
A Black & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt
Black & Decker akkumulátorok töltéséhez terveztük.
Használat után
◆
Biztonsági előírások
Általános tanácsok
◆
Figyelmeztetés: Akkumulátorról működtetett
szerszámok használatakor be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat, többek között
a következőket a tűz, az akkumulátor-folyás,
a személyes sérülés és az anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében.
◆
◆
◆
◆
Kapcsolja ki és várja meg, míg a mozgó alkatrészek
leállnak, mielőtt a szerszámot őrizetlenül hagyná,
azon valamely alkatrészt cserélne, azt tisztítaná
vagy ellenőrizné.
Ha nem használja a szerszámot, akkor azt tartsa/
tárolja száraz helyen.
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt
szerszámokhoz.
Ellenőrzés és javítás
◆
A készülék használata előtt alaposan olvassa át
a kézikönyvet.
A szerszám használata előtt győződjön meg arról,
hogy tudja, hogyan kell azt lekapcsolni egy vészhelyzet esetén.
Ez az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve az itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyes sérülés kockázatával jár.
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később is használhassa referenciaként.
◆
◆
◆
Munkaterület
◆ Ne tegye ki esőnek a szerszámot.
◆ Ne használja a szerszámot nedves, párás környezetben.
◆ A szerszámot csak nappal vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
◆
◆
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a szerszám,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, összeakadását; ellenőrizze az alkatrészeket, védelmeket és kapcsolókat sérülésekre és minden olyan körülményre,
amelyek befolyásolhatják a működésüket.
Ne használja a szerszámot, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás. Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Soha ne használja a szerszámot, ha annak valamely
védelme vagy burkolata hiányzik vagy megsérült.
Győződjön meg arról, hogy a szerszám megfelelően
fog működni és azt rendeltetésszerűen használja.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
További biztonsági utasítások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Személy védelem
◆ Védje a lábát magasszárú cipővel vagy csizmával.
◆ Ne használja a szerszámot nyitott szandállal vagy
mezítláb.
◆ Viseljen hosszúszárú nadrágot, hogy védje a lábát.
Akkumulátorok
◆
◆
A szerszám használata
◆ Ne veszítse el éberségét. Figyelje, mit csinál. Használja a józan eszét.
◆ Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
◆ Kapcsolja ki a szerszámot, ha az szokatlanul vibrál.
Várja meg, míg a mozgó részek leállnak, majd vizsgálja meg a szerszámot sérülésre és laza alkatrészekre.
◆
◆
◆
◆
◆
Mások biztonsága
◆ Ne engedje, hogy a gyerekek vagy az utasításokat
nem ismerő személyek használhassák a készüléket.
◆ Ne engedje, hogy gyerekek, bámészkodók vagy
állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve
hozzáérjenek a szerszámhoz.
◆ Ne feledje a kezelő felel az okozott és a potenciális
személyes sérülésekért, anyagi károkért.
◆
◆
5
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az akkumulátort/elemet!
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °-ot.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
Soha ne deformálja vagy sértse meg az akkumulátort ütéssel vagy szúrással, mivel ez személyi
sérülést és tűzveszélyt okozhat.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
◆
◆
◆
Akkumulátor töltő
Figyelmeztetés! A töltőt egy adott feszültségtartományra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
◆ A Black & Decker töltőt csak annak az akkumulátornak a töltésére használja, amelyet a szerszámhoz
mellékeltünk. Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
◆ Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
◆ Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
◆ Védje a töltőt víztől és a nedvességtől.
◆ Ne nyissa föl a töltőt.
◆ Ne tesztelje a töltőt.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
A töltőn a következő jelzések találhatók:
◆
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
◆
◆
Védje a lábát magasszárú cipővel vagy csizmával.
Viseljen hosszúszárú nadrágot, hogy védje a lábát.
A szerszám használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy
más akadályok.
Csak függőleges helyzetben használja a szerszámot, a vágószál pedig a talaj közelében legyen. Soha
ne kapcsolja be a szerszámot más helyzetben.
A szerszám használatakor lassan mozogjon. Ne
feledje, a frissen vágott fű nedves és csúszós.
Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Lejtőn keresztbe
haladva dolgozzon, ne föl-le irányba.
Ne keresztezzen kavicsos ösvényt, utat működő
szerszámmal.
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha a szerszám be van
kapcsolva.
Ne tegye le a szerszámot, amíg a vágószál forgása
le nem állt.
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja.
Soha ne használjon fém vágószálat vagy horgász
zsinórt.
Legyen óvatos, ne érjen a zsinórvágó pengéhez.
Kezét, lábát folyamatosan óvja a vágószáltól, különösen a szerszám bekapcsolásakor.
Figyelmeztetés: A vágó alkatrészek a szerszám kikapcsolása után is forognak.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
◆
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
◆
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Soha ne dolgozzon védőburkolat nélküli szerszámmal, illetve ha a burkolat megsérült.
Mindig győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömíti-e el törmelék.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Kiegészítő biztonsági utasítások
fűszegélyvágóhoz
A szerszámon a következő figyelmeztető jelzések láthatók:
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Csomag tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Figyelmeztetés: A vágószál a készülék kikapcsolása után pár másodpercig még jár. Soha
ne próbálja meg erőszakkal leállítani a szálat.
Ne engedjen embereket és állatokat a vágási
terület 6 m-es körzetébe.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
◆
◆
Ismerkedjen meg a szerszám vezérlőivel és megfelelő használatával.
A szerszámot csak nappal vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
Be-Ki kapcsoló
Biztonsági kapcsolóretesz
Főfogantyú
Pótfogantyú
Rögzítőgomb a pótfogantyú részére
Pótfogantyú állító gyűrű
Üzemmód állító gyűrű
Motorház
Védőburkolat
Szálvágó él
Szélvezető
Orsóház
Vágószál
Akkumulátor
A ábra
15. Töltő
16. Töltéskijelző
6
Összeszerelés
Új vágószál felcsévélése az üres orsóra
(F - H ábra)
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt, vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
Az orsóra feltekerhet pót vágószálat is.
A pótvágószál megvásárolható a Black & Decker szakkereskedőknél. (típusszám: A6170 (25m) és A6171 (40m)).
◆ Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent leírtak
szerint.
◆ Távolítsa el az orsóról (31) a maradványszálakat (F
ábra).
◆ Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó egyik furatába
(32) az ábrán látható módon (G ábra).
◆ Hajtsa meg a szálat és biztosítsa az L-formájú vájatba (33).
◆ Csévélje fel a vágószálat az orsóra a nyíl irányába.
Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze a szálakat (H
ábra).
◆ Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedést (34), vágja
el. Hagyja a szálat kb. 12 cm-el túlnyúlni az orsóból
és tartsa meg az ujjával (F ábra).
◆ A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre.
Figyelem! Csak megfelelő típusú Black & Decker vágószálat használjon.
Akkumulátor fel- és leszerelése (B ábra)
◆
◆
Felszerelésnél illessze be az akkumulátort (14)
a szerszámon kialakított helyére. Csúsztassa az
akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja, amíg
a helyére nem kattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó
gombot (17), egyidejűleg húzza ki az akkumulátort
a rekeszből.
A védőburkolat összeszerelése (C ábra)
◆
◆
◆
Helyezze a védőburkolat csapját (18) a furatba (19).
Helyezze a nyelvet (20) a vájatba (21) úgy, hogy
a helyére illeszkedjen.
Illessze be a csavart (22) és húzza feszesre.
A védőburkolat felszerelése (D ábra)
Figyelem! Soha ne használja a készüléket, ha a védőburkolat sérült vagy amíg a védőburkolat nincs megfelelően
felszerelve.
◆ Helyezze a védőburkolatot (9) a készülékre az ábra
szerint, állítsa egy vonalba a furatokat (23) a készüléken lévő fülekkel (24).
◆ Határozottan nyomja a védőburkolatot addig, amíg
az be nem reteszelődik (A).
◆ Nyomja előre a védőburkolatot (B).
◆ Rögzítse a védőburkolatot a csavarokkal (25).
Figyelem! Soha ne használja a készüléket addig, amíg
a védőburkolat nincs megfelelően felszerelve.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
például a következők:
◆ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
◆ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
◆ A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
◆ Halláskárosodás.
◆ A szerszámhasználat közben keletkező por belégzése által okozott egészségkockázat (például:
- fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és
faforgácslapok esetén).
Új orsó felszerelése (E ábra)
A pótorsó damillal együtt (típusszám: A6481) megvásárolható a Black & Decker szakkereskedőknél.
◆ Tartsa a füleket (26) benyomva és távolítsa el az
orsófedelet (27) az orsóházról (12).
◆ Vegye ki az üres orsót (28) az orsóházból.
◆ Távolítsa el a fű- és egyéb maradványokat az orsófedélből és az orsóházból.
◆ Fogja meg az új orsót és tekerjen le kb. 12 cm vágószálat.
◆ Vezesse át a fűzőszemen (29) a vágószál véget
◆ Nyomja az új orsót a tengelyre (30) és forgassa
meg egy kissé az orsót, amíg a helyére nem
kerül. Ellenőrizze, hogy a vágószál nem szorult
az orsó alá és az orsóházból 10-12 cm vágószál
nyúlik ki.
◆ Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illesztékeibe.
◆ Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
Figyelem! Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen (10), vágja
akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 4 ° alatti vagy
40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha az akku
hőmérséklete 0 ° alatt vagy 60 ° fölött van.
7
◆
◆
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és a töltő
automatikusan tölteni kezd, ha a cella fölmelegszik, illetve lehűl.
◆ Csatlakoztassa a töltőt, (15) az elektromos hálózathoz és kapcsolja be.
◆ Helyezze az akkumulátort (14) a töltőbe. Győződjön
meg arról, hogy az akkumulátor teljesen a töltőben
van (15).
A töltésvisszajelzőnek (16) folyamatosan (lassan) villognia kell.
A töltés akkor fejeződik be, amikor a töltésvisszajelző
(16) folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan ideig
a töltőben maradhat, amikor a töltésvisszajelző LED folyamatosan világít. Időnként a LED újra villogni fog (töltést
jelez) ugyanis ilyenkor a töltő „rátölt“ az akkumulátorra,
amely állás közben veszít töltéséből. A töltésvisszajelző
(16) addig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózathoz csatlakoztatott töltőben hagyja.
◆
◆
A magasság növeléséhez csúsztassa a nyelet kifelé.
A magasság csökkentéséhez csúsztassa a nyelet
befelé.
Húzza szorosra a gyűrűt..
A készülék be- és kikapcsolása (K ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék kettős biztonsági kapcsolóval van ellátva. Ez a rendszer megakadályozza a készülék véletlenszerű beindítását.
Bekapcsolás
◆ A készülék bekapcsolásához nyomja be biztonsági
kapcsolóreteszt (2) és eközben húzza be az üzemi
kapcsolót (1).
◆ Engedje el a kapcsolóreteszt.
Kikapcsolás
◆ A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse föl.
Jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát,
ha lemerült állapotban tárolják.
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsoló be állásba
való rögzítését.
Töltésjelzők
A készülék beállítása fűszegély és szélező
üzemben történő vágásra (L - N ábra)
Ha a töltő az akkumulátor problémáját észleli, a töltésviszszajelző gyorsabb ütemben kezd villogni. A következők
szerint járjon el:
◆ Tegye be újra az akkumulátort (14).
◆ Ha a töltésvisszajelzők gyorsan villognak, akkor
próbáljon ki egy másik akkumulátort, annak ellenőrzésére, hogy a töltés megfelelően működik-e.
◆ Ha az új akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell vinni a márkaszervizbe, ahol gondoskodnak
újrahasznosításáról.
◆ Ha a töltő az új akkumulátorral is ugyanazt a jelzést
adja, akkor adja le a töltőt a márkaszervizben tesztelésre.
Megjegyzés: Egy akkumulátor hibájának megállapítása
akár tizenöt percig is eltarthat. Ha az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, a LED felváltva villog egyet gyorsan, illetve lassan.
A gép használható fűszegélyvágó üzemmódban (lásd L
ábra), vagy szélező üzemmódban a pázsit szélein esetleg virágágyások mentén a túlságosan kilógó fűszálak
levágására (lásd M ábra).
Fűszegélyvágó üzemmód (L és N ábra)
A fűszegélyek vágásához a készülék fejét a L ábrán
látható pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor
tegye az alábbiakat:
◆ Miközben a készüléket a pótfogantyúnál fogva tartja
egy kézzel, a másik kezével fogja meg a gyűrűt (7)
az ábra szerint (L ábra).
◆ Nyomja a gyűrűt a vágófej irányába és forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg
a vágófej beilleszkedik a fűszegélyvágó pozícióba
(N ábra).
◆ Engedje el a gyűrűt.
◆ Állítsa a szélvezetőt (11) visszhúzott pozícióba.
A pótfogantyú pozíciójának beállítása
(I ábra)
A pótfogantyú (4) beállítható az optimális egyensúly és
kényelem érdekében.
◆ Támassza a védőburkolatot (9) a földre.
◆ Lazítsa meg a pótfogantyú rögzítőgombot (5).
◆ Állítsa a pótfogantyút a kívánt pozícióba.
◆ Húzza szorosra a rögzítőgombot.
Szélező üzemmód (M és N ábra)
A szélek vágásához a készülék fejét az M ábrán látható
pozícióba kell hozni. Ha ez nem így van, akkor tegye
az alábbiakat:
◆ Miközben a készüléket a pótfogantyúnál fogva tartja
egy kézzel, a másik kezével fogja meg a gyűrűt (7)
az ábra szerint (M ábra).
◆ Nyomja a gyűrűt a vágófej irányába és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg
a vágófej beilleszkedik a szélező pozícióba (N ábra).
◆ Engedje el a gyűrűt.
A készülék magasságállítása (J ábra)
Ez a fűszegélyvágó teleszkópos nyéllel (35) rendelkezik,
így beállíthatja az Önnek leginkább kényelmes magasságba a fogantyút.
◆ Lazítsa meg a gyűrűt (6).
◆
8
Állítsa a szélvezetőt (11) kihajtott pozícióba.
◆
◆
◆
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
(L ábra)
Fűszegélynyírás
◆ Tartsa a készüléket a L ábrán látható pozícióban.
◆ Lengesse könnyedén a fűszegélyvágót ide-oda a L
ábra szerint.
◆ Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépésekben tegye a tetejétől kiindulva.
◆ Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
érzékeny növényektől.
◆ Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörögni,
csökkentse a terhelést.
◆
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
Vegye le a szerszámról az akkumulátort.
A szerszámot és az akkumulátort biztonságos, száraz helyen tárolja.
A tárolási hőmérsékletnek mindig a + 5 ... +40 ° C
közötti tartományban kell maradnia. Tegye az akkumulátort vízszintes, biztonságos helyre.
A szerszám huzamosabb idejű tárolása után teljesen
töltse fel újra az akkumulátort.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, szerszáma nem működik megfelelően, kövesse az alábbi utasításokat. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker
márkaszervizzel.
Szélezés
Optimális vágási eredmény eléréséhez a fűszegély szélének legalább 50mm mélynek kell lennie.
◆ Ne használja a készüléket fűszegély szélek létrehozására. Új fűszegély szél kiképzésére használjon
élezőásót.
◆ Az L ábrán látható módon vezesse a gépet. Tartsa
a szélvezetőt a fűszéléhez.
◆ Rövidebb vágási eredmény eléréséhez kissé döntse
meg a készüléket.
Figyelem! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munkálatba
kezdene távolítsa el az akkumulátort a készülékről.
A készülék fordulatszáma lassul
◆
◆
Általánosságban
◆ Az optimális vágási eredmény eléréséhez csak száraz füvet vágjon.
◆ Ha lehetséges tartsa az akkumulátort az áram alá
helyezett tölőkészülékre csatlakoztatva, ha nem
használja a készüléket.
Ellenőrizze, hogy az orsóház szabadon elforogatható-e. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg.
Ellenőrizze, hogy az orsóházból ne lógjon ki a vágószál 10-12 cm-nél hosszabban. Ha mégis így van,
vágja akkorára, hogy éppen csak érintse a vágó élt.
Az automatikus száladagoló nem működik
◆
Tartsa a füleket benyomva és távolítsa el az orsófedelet az orsóházról.
◆ Emelje meg az orsót kb. 6 mm-el és húzza ki a vágószálat, amíg az 10-12 cm-re kinyúlik az orsóházból.
Ha nincs elegendő vágószál az orsón, helyezzen fel
egy új orsót, vagy csévéljen újabb vágószálat az üres
orsóra a fent leírtak szerint.
◆ Nyomja az orsót vissza a helyére és forgassa azt
meg egy kissé, hogy a helyére kerüljön.
◆ Igazítsa az orsó tetején található füleket a ház nyílásaihoz.
◆ Nyomja az orsót vissza a helyére és forgassa meg
kissé, amíg pontosan be nem illeszkedik a helyére.
◆ Ha a vágószál túlnyúlik a vágó éleken, vágja akkorára, hogy éppen csak érintse az élt.
Ha az automatikus száladagoló még ezek után sem
működik, vagy az orsón lévő vágószál összetekeredett,
próbálkozzon a következőkkel:
◆ Óvatosan tisztítsa meg az orsófedelet és az orsóházat.
◆ Távolítsa el az orsót és ellenőrizze, hogy a kapcsolókar szabadon mozgatható-e.
◆ Távolítsa el az orsót és csévélje fel újra a vágószálat,
pontosan úgy, ahogy a fentiekben leírtuk. Helyezze
vissza az orsót az előzőek szerint.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszútávú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és a rendszeres tisztítás.
A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel további
karbantartást.
Figyelmeztetés! A szerszám bármely karbantartási munkálata előtt távolítsa el az akkumulátort a szerszámból.
Áramtalanítsa a töltőt tisztítás előtt.
◆ A használat után válassza le az akkumulátort és
ellenőrizze a szerszámot sérülésekre.
◆ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
◆ Rendszeresen, puha kefével és száraz ruhával tisztítsa a vágószálat és az orsót.
◆ Tompa tárggyal rendszeresen távolítsa el a füvet és
a szennyeződést a védőburkolat alól.
Az orsó
◆
Tárolás
◆
◆
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja,
akkor ideális esetben csatlakoztassa az akkumulátort
a töltőhöz. Minden más esetben tegye a következőket:
9
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le a fedőlapot
az orsóházról.
Óvatosan tisztítsa le az orsóházat.
Nyomja a fedelet a házra, hogy az biztosan a helyére
pattanjon.
A környezet védelme
Akkumulátor
Feszültség
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve
selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
Kapacitás
Ah 1.5
Súly
kg 0.8
9053954*
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Vváltakozó 230
Vegyen 21
Áramerősség
A 1.9
Töltési idő (kb.)
h 1
Súly
Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
kg 0.5
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 786 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 4 m/s2, bizonytalanság
(K) 1,5 m/s2
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
GL2500L
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN
60335-1, EN 60335-2-91
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com
2000/14/EK, Fűszegélyvágó, L ≤ 50 cm, VIII. függelék
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Hangteljesítményszint a 2000/14/EK szerint (12-as cikkely, III. függelék (6), L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangteljesítményszint) 95 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 96 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások
betartásával selejtezze le őket.
◆
Vegyen 18
Töltő
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását.
◆
A1518L
A termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek is.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
azt le a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-Ion cellák újrahasznosíthatóak.
Adja le márkaszervizben vagy a helyi hulladékhasznosító telepen.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Műszaki adatok
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
21/01/2010
GLC2500L (H2)
Feszültség
Vegyen 18
Üresjárati fordulatszám
min-1 6,800
Súly
kg 3.2
10
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt, és
kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat csak
kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan
az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére, a normál
kopásnak kitett termékek javítására, illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek a lehető legkisebb
kellemetlenséget okozza az alábbi feltételekkel:
◆ A terméket nem használták kereskedelmi, ipari alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
◆ A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
◆ A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
◆ A termék javítására nem tett kísérletet olyan személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor kapott
számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a vevőszolgálaton érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
◆ Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
◆ Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
◆ Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok és
alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen mellékelje
a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
11
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00124691 - 05-05-2010
12
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising