D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW Type 3 instruction manual

402011 - 95 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D27107
D27107V
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
34 35 36
39 38 37
30
31
A4
33
32
A5
3
41
A6
A7
42
43
32
A8
4
A9
44
144
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
58
15
56
57
59
C1
C2
5
15
59
C3
C4
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
6
F4
70
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
76
86
7
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
I3
89
88
90
87
J
94
95
K
88
93
L
88
8
98
100
20
7
M1
8
99 97
M2
93
96
102 101
69
102
M3
70
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
N1
M5
21
105
103
20
106
O
104
20
N2
P1
108
107
22
9
112
111
110
109
P2
P3
114
114
109
P4
113
109
P5
115
116
41
Q1
Q2
120
117
82
76
119
41
121
Q3
10
Q4
118
113
122
11
1
R1
R2
11
10
9
124
123
126
7
80
127
79
125
81
R3
S1
91
79
80
S3
S2
T1
11
T2
T3
90°
A
U1
T4
45°
U2
U3
23
0°-45°
V1
12
V2
21
13
13
63
128
W1
W2
138
138
Y1
X
140
Y2
139
141
Y3
13
FERĂSTRĂU BASCULANT D27107, D27107V
Felicitări!
Modul de utilizare pe bancul de lucru
Aţi ales o unealtă DeWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DeWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Capacitate max. de spintecare
stânga/dreapta
mm
120/320
120/320
Adâncime de tăiere la 90° mm
81
81
Adâncime de tăiere la 45° mm
56
56
Specificaţii tehnice
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere
sonoră)
Tensiune
V
D27107
230
Tip
3
D27107V
230
3
(D27107 cu laser
pentru linia de tăiere)
Putere absorbită
W
2.000
2.000
Putere de ieşire
W
1.080
1.080
min-1
4.000
4.000
Diametru disc
mm
305
305
Alezaj disc
mm
30
30
Grosime corp disc
mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Grosime cuţit de despicare mm
2,5
2,5
Timp de frânare automată
a discului
s
< 10
< 10
kg
42
42
Viteză max. a discului
Greutate
Capacităţi de debitare
Modul de utilizare ca ferăstrău circular
Tăiere oblică
(poziţii max.)
stânga
dreapta
48°
48°
48°
48°
stânga
dreapta
48°
2°
48°
2°
Capacitate max. de tăiere
transversală la 90°
mm
205
205
Capacitate max. de tăiere
oblică la 45°
mm
160
160
Adâncime max.
de tăiere 90°
mm
90
90
Adâncime max.
de tăiere oblică 45°
mm
60
60
Adâncime max. de tăiere oblică la 45°,
de tăiere înclinată la 45° mm
60
60
Tăiere înclinată
(poziţii max.)
14
dB(A)
95
95
dB(A)
dB(A)
3
106
3
106
dB(A)
3
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 61029:
Valoarea nivelul de vibraţii ah
ah =
m/s²
2,1 2,1
Marjă K = m/s²
1,5 1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 61029 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
nivelul de vibraţii reprezintă principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul
în care unealta este utilizată pentru
aplicaţii diferite, cu accesorii diferite
sau întreţinute necorespunzător, nivelul
de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V13 Amperi, ştechere introduse
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,28 Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
alimentării utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2010
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când
utilizaţi unelte electrice, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu,
electrocutare şi vătămări corporale.
Citiţi toate instrucţiunile înainte de a încerca să
utilizaţi acest produs şi salvaţi aceste instrucţiuni.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru lipsită de obstacole.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
D27107/D27107V
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate (ex. conducte, radiatoare,
aragazuri şi frigidere). Atunci când utilizaţi
unealta în condiţii extreme (de ex. umiditatea
ridicată, atunci când se produce şpan metalic
etc.), securitatea electrică poate fi îmbunătăţită
introducând un transformator de izolare sau
un disjunctor de protecţie acţionat de curentul
de scurgere la pământ (FI).
15
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi persoanele neimplicate efectiv în
activitate, în special copiii, să atingă unealta
sau cablul prelungitor şi ţineţi-i la distanţă de
zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Unealta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi ferăstraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea bocancilor antiderapanţi atunci când
lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de protecţie
pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf dacă operaţiile de lucru produc praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de echipamente pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta trăgând
de cablu.
16
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi folosi
mâinile şi astfel puteţi avea ambele mâini
libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de debitat ascuţite şi curate
pentru o performanţă sporită şi mai sigură.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi de
schimbare a accesoriilor. Inspectaţi periodic
uneltele şi, în cazul în care sunt deteriorate,
prevedeţi repararea acestora la o unitate
de service autorizată. Ţineţi mânerele şi
întrerupătoarele uscate, curate şi lipsite de ulei
şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Înainte de utilizare, faceţi-vă un obicei în
a verifica întotdeauna să nu existe chei fixe şi
de reglare pe unealtă.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu transportaţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
cabluri prelungitoare de exterior, marcate
corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta
şi cablul de alimentare pentru a determina
dacă va funcţiona corespunzător şi dacă
execută funcţia pentru care este destinată.
Verificaţi alinierea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor, asamblarea şi orice
altă stare ce ar putea afecta funcţionarea
uneltei. O apărătoare sau altă componentă
deteriorată trebuie să fie reparată sau înlocuită
corespunzător la un centru de service
autorizat, dacă nu se indică altfel în acest
manual de instrucţiuni. Prevedeţi repararea
întrerupătoarelor defecte la un centru de
service autorizat.
Nu utilizaţi unealta în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit.
Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru
ferăstraiele circulare
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare
şi toate mânerele de prindere sunt strânse
înainte de a începe orice operaţiune.
• Nu utilizaţi utilajul fără apărătoarea montată
sau în cazul în care apărătoarea nu
funcţionează sau nu este întreţinută în mod
corespunzător.
• Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona
discului atunci când ferăstrăul este conectat la
sursa de alimentare.
• Nu încercaţi niciodată să opriţi rapid un utilaj în
mişcare blocând discul cu un instrument sau
cu alte mijloace; pot surveni accidente grave.
• Selectaţi discul corectă pentru materialul de
debitat.
• Nu efectuaţi niciodată vreo operaţie de
curăţare sau întreţinere atunci când utilajul
este încă în funcţiune şi capătul său nu se află
în poziţia de repaus.
• Secţiunea frontală a apărătorii prezintă fante
pentru a avea vizibilitate în timpul debitării.
Deşi fantele reduc considerabil particulele
proiectate, există totuşi deschizături în
apărătoare şi trebuie să purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie atunci când priviţi prin
fante.
• Nu schimbaţi laserul montat cu alte tipuri de
laser. Reparaţiile trebuie efectuate numai de
către producătorul laserului sau de către un
agent autorizat.
• Nu tăiaţi niciodată o piesă de prelucrat mai
scurtă de 20 mm.
• Fără susţinere suplimentară, utilajul este
conceput să accepte o dimensiune maximă
a piesei de prelucrat de:
– Înălţime de 63 mm, lăţime de 205 mm,
lungime de 500 mm
– Piesele de prelucrat cu o lungime mai mare
trebuie să fie susţinute cu ajutorul unei
mese adecvate, de ex. DE3474. Prindeţi
întotdeauna bine piesa de prelucrat.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru
ferăstraiele cu utilizare pe bancul de lucru
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă şi că dinţii sunt orientaţi înspre partea
din faţă a bancului de lucru.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare
şi toate mânerele de prindere sunt strânse
înainte de a începe orice operaţiune.
• Asiguraţi-vă că toate discurile şi flanşele sunt
curate şi că părţile concave ale colierului sunt
în contact cu discul. Strângeţi bine piuliţa
arborelui.
• Utilizaţi discuri corect ascuţite. Respectaţi
marcajul de viteză maximă de pe discul
ferăstrăului
• Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără ca
apărătoarea superioară şi cea inferioară să fie
montate.
• Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona
discurilor atunci când ferăstrăul este conectat
la sursa de alimentare.
• Deconectaţi ferăstrăul de la priză înainte de
a schimba discurile sau de a efectua operaţii
de întreţinere.
• Utilizaţi întotdeauna un băţ de împingere şi
asiguraţi-vă că nu poziţionaţi mâinile la mai
puţin de 150 mm faţă de disc în timpul tăierii.
• Nu încercaţi să lucraţi cu o tensiune diferită de
cea prevăzută.
17
• Nu aplicaţi lubrifianţi pe disc în timpul
funcţiunii.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă. Păstraţi discul ascuţit.
• Nu poziţionaţi mâinile în jurul discului sau sub
aceasta.
• Viteza max. permisă a discul ferăstrăului
trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza
în gol a uneltei, menţionată pe plăcuţa cu
specificaţii.
• Ţineţi întotdeauna băţul de împingere în
poziţia sa atunci când nu îl utilizaţi.
• Nu urcaţi pe unitate.
• În timpul transportării, asiguraţi-vă că partea
superioară a discului ferăstrăului este
acoperită, de exemplu, cu ajutorul apărătorii.
• Nu utilizaţi apărătoarea pentru manipulare sau
transportare.
• Rindeluirea, scobirea sau crestarea nu sunt
permise.
• Asiguraţi-vă că este bine reglat cuţitul de
despicare. Nu tăiaţi niciodată fără cuţitul de
despicare montat.
Nu tăiaţi niciodată piese de prelucrat mai mici
de 30 mm.
• Fără susţinere suplimentară, utilajul este
conceput să accepte o dimensiune maximă
a piesei de prelucrat de:
• Luaţi în considerare aplicarea unor discuri cu
reducţii special concepute.
• Nu utilizaţi discuri HSS.
• Nu utilizaţi discuri de ferăstrău crăpate sau
deteriorate.
• După finalizarea tăieturii, eliberaţi comutatorul
şi aşteptaţi ca discul ferăstrăului să se
oprească complet înainte de a reaşeza
capătul în poziţia de repaus în sus.
• Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci
când efectuaţi tăieturi oblice.
– Înălţime de 81 mm, lăţime de 400 mm,
lungime de 600 mm
• Nu fixaţi obiecte ca pană în ventilator pentru
a bloca axul motorului.
– Piesele de prelucrat cu o lungime mai
mare trebuie să fie susţinute cu ajutorul
unei mese adecvate, de ex. D271055 sau
D271058.
• Apărătoarea discului de pe ferăstrău se va
ridica în mod automat atunci când braţul este
coborât; va coborî peste disc atunci când
braţul este ridicat.
Apărătoarea poate fi ridicată manual la
montarea sau demontarea discurilor de
ferăstrău sau la inspectarea ferăstrăului.
Nu ridicaţi manual apărătoarea discului dacă
ferăstrăul nu este deconectat.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru
ferăstraiele basculante
• Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat în poziţia
de lucru în modul de utilizare pe banc.
• Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci
când efectuaţi rotunjirea marginilor în modul
de utilizare pe bancul de lucru.
• Asiguraţi-vă că masa este blocată corect
atunci când modificaţi modul de utilizare
a ferăstrăului.
• Nu tăiaţi niciodată materiale feroase sau
neferoase atunci când efectuaţi spintecări în
modul de utilizare pe bancul de lucru.
• Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultaţi
manualul de instrucţiuni. Utilizarea improprie
a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
• Respectaţi viteza maximă marcată pe discul
ferăstrăului.
• Utilizaţi un suport sau purtaţi mănuşi atunci
când manipulaţi o disc de ferăstrău.
18
• Nu utilizaţi discuri de ferăstrău care nu
corespund dimensiunilor menţionate în
specificaţia tehnică. Nu utilizaţi distanţiere
pentru a potrivi o discul pe ax. Utilizaţi exclusiv
discuri menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
• Ţineţi zona din jurul utilajului bine întreţinută şi
liberă de materiale nefolositoare, de ex. aşchii
sau bucăţi rezultate în urma debitării.
• Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire
a motorului sunt curate şi lipsite de aşchii.
• Deconectaţi utilajul de la priza de alimentare
înainte de a efectua orice operaţii de
întreţinere sau la schimbarea discului.
• Nu utilizaţi discuri de ferăstrău cu o grosime
a corpului mai mare sau cu o lăţime a dinţilor
mai mică decât grosimea cuţitului de
despicare.
• Asiguraţi-vă că utilajul este poziţionat pe
o suprafaţă orizontală, cu stabilitate suficientă.
• Nu utilizaţi discuri abrazive sau diamantate.
• În cazul unui accident sau al unei defecţiuni
a utilajului, opriţi-l imediat şi deconectaţi-l de la
sursa de alimentare.
Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi
corespunzător utilajul pentru a preîntâmpina
ca acesta să fie utilizat de alte persoane.
• Atunci când discul ferăstrăului este blocat
datorită unei forţe anormale de pătrundere
în material în timpul tăierii, opriţi utilajul şi
deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
Îndepărtaţi piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă că
discul ferăstrăului se mişcă liber. Porniţi utilajul
şi începeţi o nouă operaţie de tăiere cu o forţă
de apăsare redusă.
• Evitaţi să îndepărtaţi orice resturi sau alte părţi
ale piesei de prelucrat din zona de lucru în
timp ce utilajul este în funcţiune şi atunci când
capătul nu se află în poziţia de repaus
• Nu utilizaţi utilajul fără picioarele montate.
• Asiguraţi-vă că poziţia adoptată de dvs. este
întotdeauna în stânga sau în dreapta liniei de
tăiere.
• Prevedeţi o iluminare generală sau locală
adecvată.
• Asiguraţi-vă că operatorul este instruit adecvat
pentru utilizarea, reglarea şi exploatarea
utilajului.
• Opriţi utilajul atunci când este nesupravegheat.
• Un laser de indicare a liniei de tăiere este
prevăzut pentru modelul D27107V, laserul fiind
din clasa 2 conform cu standardul EN 608251. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de tip
diferit. În cazul în care laserul este deteriorat,
prevedeţi repararea acestuia de către un
agent de reparaţii autorizat.
• Conectaţi ferăstrăul la un dispozitiv de
colectare a prafului atunci când tăiaţi lemne.
Luaţi întotdeauna în considerare factorii care
influenţează expunerea la praf, cum ar fi:
-– tipul de material de prelucrat (plăcile
aglomerate produc mai mult praf decât
lemnul);
-– gradul de ascuţire a discului ferăstrăului;
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
- vătămări cauzate de atingerea componentelor
ce se rotesc
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului;
- Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale discului rotativ a fierăstrăului;
- Riscul de vătămări la schimbarea discului;
- Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor;
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.
Următorii factori influenţează producerea
zgomotului:
- Materialul de debitat;
- Tipul de disc de ferăstrău;
- Forţa de apăsare.
Următorii factori sporesc riscul problemelor de
respiraţie:
- Niciun extractor de praf nu este conectat la
tăierea lemnelor;
- Extracţia insuficientă a prafului cauzată de
filtrele necurăţate de evacuare
- Discuri de ferăstrău uzate;
- Piesă de lucru impropriu dirijată.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
-– corectaţi reglarea discului ferăstrăului,
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
-– extractor de praf cu o aspirare care să nu
fie mai mică de 20 m/s.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Asiguraţi-vă că extracţia locală precum şi
capotele, deflectoarele şi jgheaburile sunt
reglate corespunzător.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
• Nu tăiaţi niciodată aliaj uşor, în special
magneziu.
Punct de prindere pentru
transport
Feriţi mâinile
19
O/I
Atunci când utilizaţi utilajul
în modul de utilizare ca
ferăstrău circular, asiguraţi-vă
că acţionaţi întrerupătorul de
declanşare dispus pe mâner
pentru a porni sau a opri
unealta. Nu utilizaţi cutia de
comutatoare în acest mod
de utilizare. Întrerupătorul
de pornire/oprire, amplasat
pe cadrul utilajului este
prevăzut numai pentru modul
de utilizare a ferăstrăului pe
bancul de lucru.
Atunci când utilizaţi utilajul în
modul de utilizare ca ferăstrău
circular, asiguraţi-vă că este
asigurat în poziţia de repaus
cuţitul de despicare.
Nu utilizaţi ca ferăstrău circular
atunci când apărătoarea nu
este fixată pe poziţie.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A1)
Codul pentru dată (143), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Utilaj parţial asamblat
1 Cutie ce conţine:
1 Apărătoare superioară pentru poziţia de
tăiere pe bancul de lucru
1 Apărătoare dispusă sub masă pentru
utilizarea ca ferăstrău circular
4 Picioare
2 Roţi
4 Tălpi
1 Ghidaj paralel
1 Manual de instrucţiuni
1 Desen descompus
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
20
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A1 - A11)
A1
1 Întrerupător de pornire/oprire (modul de
utilizare pe bancul de lucru)
2 Manetă de deblocare a mesei
3 Clemă de blocare a mesei rotative
4 Masă pentru ferăstrău circular
5 Masă rotativă
6 Ghidaj pe partea dreaptă
7 Ghidaj pe partea stângă
8 Apărătoare inferioară mobilă a discului
9 Manetă de deblocare a apărătorii
10 Mâner de acţionare
142 Buton de resetare a siguranţei
143 Cod dată
A2
10 Mâner de acţionare
11 Comutator de declanşare (modul de
utilizare ca ferăstrău circular)
12 Apărătoare superioară fixă a discului
13 Adaptor de extragere a prafului
14 Roată
15 Picior
16 Talpă
17 Mâner clamă de înclinare
A3
17
18
19
20
21
22
23
Mâner clamă de înclinare
Dispozitiv de reglare a discului
Masă banc de ferăstrău
Cuţit de despicare
Apărătoare superioară a discului
Ghidaj paralel
Băţ de împingere
Accesorii opţionale
Pentru utilizarea ca ferăstrău circular:
30 Inserţie ghidaj (DE7120)
A5
31 Stand reglabil 760 mm (înălţime max.)
(DE3474)
32 Şine de glisare 1.000 mm (DE3494)
33 Şine de glisare 500 mm (DE3491)
34 Suport înclinabil (DE3495)
35 Opritor rotativ (DE3462)
36 Opritor lungime pentru piesele scurte de
prelucrat (trebuie utilizat împreună cu
şinele de glisare [33]) (DE3460)
37 Suport cu opritor detaşabil (DE3495)
38 Suport fără opritor (DE3495)
39 Clemă de fixare a materialului (D271051)
A6
40 Masă de susţinere cu role (DE3497)
Pentru utilizarea pe bancul de lucru:
A7
41 Ghidaj pentru ferăstrăul circular
(D271052)
A8
42 Masă extensibilă (D271058)
A9
43 Masă glisantă (D271055)
Beţe de împingere (DE3454)
(neilustrate)
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi utilajul în
scopuri diferite de acelea pentru care
acesta a fost conceput.
MODUL DE UTILIZARE CA FERĂSTRĂU CIRCULAR
În modul de utilizare ca ferăstrău circular, utilajul
este utilizat în poziţie verticală, oblică sau
înclinată.
MODUL DE UTILIZARE PE BANCUL DE LUCRU
Răsturnându-l complet faţă de axul central,
utilajul este utilizat pentru a efectua operaţii
standard de spintecare şi pentru tăierea pieselor
late împingându-le manual spre disc.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. prezintă izolare dublă
în conformitate cu standardul EN
61029; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
Pentru utilizarea pe toate modelele:
A10
44 Kit de extracţie a prafului cu trei căi
(D271054)
A11
144 Laser
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ferăstrăul basculant DEWALT D27107 a fost
conceput să funcţioneze ca ferăstrău circular
sau ferăstrău montat pe bancul de lucru pentru
a efectua cu uşurinţă şi în siguranţă patru operaţii
principale de tăiere, şi anume spintecare, tăiere
transversală, rotunjire a marginilor şi tăiere oblică.
Unitatea este concepută a fi utilizată cu un
diametru nominal al discului de 305 mm, cu vârf
din carburi, pentru tăierea profesională a lemnului,
a produselor din lemn şi a materialelor plastice.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
În cazul înlocuirii cablului, unealta trebuie să fie
reparată numai de către un agent de service
autorizat sau de către un electrician calificat.
Înlocuirea ştecherului de
alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare
de la reţeaua principală de energie:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Aceste ferăstraie basculante sunt unelte electrice
profesionale.
21
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat cu 3 fire,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorului este 1,5
mm2. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Despachetarea utilajului şi a părţilor
componente ale acestuia.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări, cereţi întotdeauna ajutorul
unor alte persoane pentru a deplasa
utilajul.
• Îndepărtaţi materialul de ambalare suplimentar
din cutie.
• Extrageţi utilajul din cutie.
• Scoateţi cutia cu componentele din interiorul
utilajului.
• Îndepărtaţi orice alt material de ambalare
rămas în utilaj.
Montarea tălpii (fig. B, B1)
Cu talpa şi picioarele montate, utilajul poate fi
amplasat pe un banc de lucru. Pentru a asigura
o operaţie în siguranţă, utilajul trebuie să fie fixat
pe bancul de lucru.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi niciodată
acest utilaj atunci când nu este fixat pe
bancul de lucru. Forţa de împingere va
face ca ferăstrăul să nu fie stabil dacă
nu este bine fixat pe bancul de lucru.
• Răsturnaţi utilajul.
• Amplasaţi o talpă (16) pe fiecare dintre
locaţiile de montare (51) de pe bază.
22
• Glisaţi o piuliţă (52) în fantele (53) amplasate
deasupra locaţiilor de montare.
• Introduceţi un şurub (54) prevăzut cu şaibă
(55) în talpă.
• Strângeţi şuruburile.
• Montaţi picioarele conform descrierii de mai jos.
• Pliaţi picioarele conform descrierii de mai jos.
• Întoarceţi utilajul în poziţie verticală.
• Introduceţi un şurub de 8 mm şi cu o lungime
de minim 120 mm (49) în picior, pe fiecare
locaţie de montare (fig. B1).
• Strângeţi şuruburile.
Montarea picioarelor (fig. C1 şi C2)
Cu picioarele montate, utilajul poate fi utilizat ca
unitate autonomă.
• Răsturnaţi utilajul.
• Montaţi picioarele conform descrierii de mai jos.
Fiţi atenţi deoarece picioarele din faţă şi cele din
spate au lungimi diferite. Picioarele din spate
sunt puţin mai lungi decât cele din faţă. Asiguraţivă că montaţi picioarele în locul corect.
• Întoarceţi utilajul în poziţie verticală. Asiguraţivă că este orizontal; reglaţi înălţimea de
prindere a picioarelor dacă este necesar.
Picioarele din spate
• Introduceţi câte un picior (15) în fiecare dintre
punctele de montare (56) amplasate pe
marginile inferioare de pe partea interioară
a bazei (fig. C1).
• Introduceţi un şurub lung (57) din exterior prin
orificiile din cadru şi din picioare.
• Amplasaţi o clemă (58) şi un buton de blocare
(59) pe şuruburi.
• Strângeţi butoanele de blocare.
Picioarele din faţă
• Introduceţi câte un picior (15) în fiecare dintre
punctele de montare (56) amplasate pe
marginile superioare de pe partea interioară
a bazei (fig. C2).
• Amplasaţi o clemă (58) pe picioare.
• Introduceţi un şurub lung (57) din interior prin
orificiile din cleme, picioare şi cadru.
• Amplasaţi un buton de blocare (59) pe şuruburi.
• Strângeţi butoanele de blocare.
Plierea picioarelor (fig. C3)
Picioarele pot fi pliate în bază pentru a face ca
utilajul să fie adecvat pentru utilizarea pe bancul
de lucru.
• Răsturnaţi utilajul.
• Slăbiţi butonul de blocare (59) a primului picior
(15).
• Pliaţi piciorul înspre interior.
• Strângeţi butonul de blocare.
• Repetaţi procedura pentru celelalte picioare.
• Întoarceţi utilajul în poziţie verticală.
Montarea roţilor (fig. D)
• Poziţionaţi o roată (14) pe axele (60) de pe
fiecare parte laterală a utilajului.
• Poziţionaţi o şaibă plată (61) şi o piuliţă (62)
pe capătul filetat al axelor.
• Strângeţi piuliţele folosind cheia din dotare.
Asamblarea pentru modul de utilizare ca
ferăstrău circular
Montarea apărătorii de sub masă (fig. E)
Apărătoarea de sub masă (63) este prevăzută pe
partea superioară a mesei de lucru a ferăstrăului.
• Poziţionaţi cele două elemente de fixare pe
partea stângă a apărătorii din fantele (64) de
pe partea stângă a fantei discului (65). Rotiţi
şuruburile din plastic în sens antiorar.
• Poziţionaţi apărătoarea orizontal pe masă şi
apăsaţi elementul de fixare în fanta (66) de pe
partea dreaptă a fantei discului. Rotiţi şurubul
din plastic în sens antiorar.
• Pentru a le scoate, rotiţi şuruburile în sens
orar şi îndepărtaţi apărătoarea.
Răsturnarea capătului şi a mesei de ferăstrău
(fig. F1 - F4)
• Ţineţi masa ferăstrăului (19) cu o mână şi
împingeţi maneta de deblocare a mesei (2) în
dreapta (fig. F1).
• Împingeţi masa în jos în partea din faţă (fig.
F2) şi basculaţi-o complet până când grupul
motor se află în punctul cel mai de sus şi
placa (67) se cuplează în dispozitivul de
blocare a mesei (68) (fig. F3).
• Împingeţi maneta de deblocare (69) în spate
în timp ce ţineţi capătul apăsat în jos până
când unitatea lagărului acţionat cu arcuri (70)
poate fi ridicată din locaşul său (fig. F4).
• Basculaţi unitatea lagărului în sus.
• Ţinând ferm capătul utilajului, permiteţi ca
arcul să ridice capătul în poziţia sa de repaus.
Montarea discului ferăstrăului (fig. G1 - G4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
AVERTISMENT:
• Schimbaţi întotdeauna discurile cu
utilajul aflat în modul de utilizare ca
ferăstrău circular.
• Nu apăsaţi niciodată butonul de
blocare a axului în timp ce discul este
sub tensiune sau în mişcare.
• Nu tăiaţi metale feroase (ce conţin
fier sau oţel), zidărie sau produse din
fibrociment cu acest ferăstrău circular.
• Dinţii discului ferăstrăului sunt foarte
ascuţiţi şi pot fi periculoase.
• Schimbaţi întotdeauna discurile cu
utilajul aflat în modul de utilizare ca
ferăstrău circular.
• Apăsaţi maneta de deblocare
a capătului în sus (9) pentru a debloca
apărătoarea inferioară (8), apoi ridicaţi
apărătoarea inferioară cât de mult
posibil (Fig. G1).
• Cu apărătoarea inferioară menţinută în poziţia
în sus, apăsaţi butonul de blocare a axului
(74) cu o mână, apoi utilizaţi cheia din dotare
cu o mână pentru a slăbi şurubul de blocare
a discului cu filet din partea stângă (73)
rotindu-l în sens orar.
AVERTISMENT! Pentru a utiliza
dispozitivul de blocare a axului, apăsaţi
butonul conform ilustraţiei şi rotiţi
axul manual până când simţiţi că se
cuplează blocajul.
Continuaţi să apăsaţi butonul de blocare
pentru a opri rotirea axului (74, fig. G1).
• Îndepărtaţi şurubul de blocare a discului (73) şi
inelul exterior al arborelui (75).
23
• Instalaţi discul ferăstrăului (76) pe umărul
(77) prevăzut pe colierul interior al arborelui
(78), asigurându-vă că dinţii de pe marginea
inferioară a discului sunt îndreptaţi înspre partea
din spate a ferăstrăului (la distanţă de operator).
• Poziţionaţi la loc colierul extern al arborelui (75).
• Strângeţi şurubul de blocare a discului (73)
cu atenţie, rotindu-l în sens antiorar, ţinând în
acelaşi timp dispozitivul de blocare a axului
cuplat cu cealaltă mână.
• Ridicaţi apărătoarea inferioară.
AVERTISMENT! Fiţi atenţi la faptul
că discul ferăstrăului trebuie înlocuit
exclusiv în modul descris. Utilizaţi
exclusiv discuri de ferăstrău specificate
în Datele tehnice; Nr. cat.: Se
recomandă DT4260.
Reglajele pentru modul de utilizare ca
ferăstrău circular
Ferăstrăul circular a fost reglat cu exactitate
din fabrică. Dacă sunt necesare reglaje datorită
transportării şi manipulării sau din orice alt motiv,
urmaţi paşii de mai jos pentru a regla ferăstrăul.
Odată efectuate, aceste reglaje trebuie să
rămână exacte.
Verificarea şi reglarea discului pe ghidaj
(fig. H1 - H3)
• Slăbiţi butonul de tăiere înclinată (79) şi
apăsaţi blocarea pentru tăiere înclinată (80)
pentru a debloca masa rotativă (5) (fig. H1).
• Basculaţi masa rotativă până când blocarea
se amplasează în poziţia de 0° pentru tăierea
înclinată. Nu strângeţi butonul.
• Împingeţi capătul în jos până când discul intră
în secţiunea de tăiere (81).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (82) pe partea
stângă (7) a ghidajului şi a discului (76) (fig. H2).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi şuruburile (83) (fig. h3) şi deplasaţi
ansamblul scală/masă rotativă în stânga sau
în dreapta până când discul se află la 90° faţă
de ghidaj, conform măsurătorii efectuate cu
şablonul de unghiuri (fig. H2).
24
• Strângeţi din nou şuruburile (83) (fig. H3).
În acest punct, ignoraţi citirea indicatorului
pentru tăierea oblică.
Reglarea indicatorului de tăiere oblică (fig. h1
şi H4)
• Slăbiţi butonul de tăiere înclinată (79) şi
apăsaţi blocarea pentru tăiere înclinată (80)
pentru a debloca masa rotativă (5) (fig. H1).
• Cu butonul de tăiere oblică slăbit, lăsaţi blocarea
de tăiere oblică să facă clic pe poziţie pe măsură
ce rotiţi braţul de tăiere oblică după zero.
• Observaţi indicatorul (84) şi scala de tăiere
oblică (85) (fig. H4). Dacă indicatorul nu indică
exact zero, slăbiţi şurubul (86), deplasaţi
indicatorul la citirea 0° şi strângeţi şurubul.
Verificarea şi reglarea discului pe masă (fig. I1 - I3)
• Slăbiţi butonul de prindere pentru tăierea
înclinată (17) (fig. I1).
• Apăsaţi capătul ferăstrăului în dreapta pentru
a vă asigura că este poziţionat complet
vertical şi strângeţi maneta de prindere pentru
tăierea înclinată.
• Împingeţi capătul în jos până când discul intră
în secţiunea de tăiere (81).
• Poziţionaţi un şablon de setare (82) pe masă
şi pe disc (76) (fig. I2).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi butonul de prindere pentru tăierea
înclinată (17) (fig. I1) şi rotiţi şurubul de
oprire a reglării în poziţie verticală (87) (fig.
I3) înăuntru sau în afară până când discul se
află la 90° faţă de masă, conform măsurătorii
efectuate cu ajutorul şablonului (fig. I2).
• Dacă indicatorul de tăiere înclinată (88) nu indică
zero pe scala de tăiere înclinată (89), slăbiţi
şurubul (90) care asigură indicatorul şi deplasaţi
indicatorul după cum este necesar (fig. I3).
Reglarea ghidajului (fig. J)
Partea superioară a părţii stângi a ghidajului
poate fi reglată spre stânga pentru a asigura un
joc, permiţând o tăiere oblică cu ferăstrăul la 48°
spre stânga. Pentru a regla ghidajul (7):
• Slăbiţi butonul de prindere a ghidajului (91)
şi glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
spre stânga.
• Efectuaţi o rotire a discului în gol, cu ferăstrăul
oprit şi verificaţi existenţa jocului. Reglaţi
ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape de
discul pentru a furniza o susţinere maximă
a piesei de prelucrat, fără a interfera cu
mişcarea în sus şi în jos a braţului.
• Strângeţi bine butonul.
AVERTISMENT: Canelura de ghidare
(92) se poate înfunda cu rumeguş.
Utilizaţi un băţ sau aer comprimat
la presiune redusă pentru a curăţa
canelura ghidajului.
Verificarea şi reglarea unghiului de tăiere
înclinată (fig. I1, K şi L)
• Slăbiţi butonul de prindere a ghidajului (91)
şi glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
spre stânga, pe cât de mult posibil (fig. J).
• Slăbiţi butonul de prindere pentru tăierea
înclinată (17) (fig. I1) şi, cu opritorul de
poziţie intermediară pentru tăierea înclinată
(93) rotit lateral, deplasaţi braţul ferăstrăului
spre stânga până când opritorul de poziţie în
unghi (94) se aşează pe opritorul de reglare
a poziţiei pentru tăierea înclinată (95) (fig. K).
Aceasta este poziţia de tăiere înclinată la 45°.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Rotiţi şurubul de oprire a reglării în poziţie
înclinată (95) înăuntru sau în afară până când
indicatorul (88) indică 45°, cu opritorul de
poziţie în unghi aşezat pe opritorul de reglare
a poziţiei înclinate.
Verificarea şi reglarea unghiului intermediar
de tăiere înclinată (fig. I1, J şi L)
Unghiul intermediar de înclinare este presetat la
30°, permiţând o setare rapidă pentru tăierea de
formare cu carote.
• Slăbiţi butonul de prindere a ghidajului (91)
şi glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
spre stânga, pe cât de mult posibil (fig. J).
• Slăbiţi butonul de prindere pentru tăierea
înclinată (17) (fig. I1) şi, cu opritorul de poziţie
intermediară pentru tăierea înclinată (93)
rotit pe poziţie, deplasaţi braţul ferăstrăului
spre stânga până când opritorul de reglare
a poziţiei în unghi (96) se aşează pe opritorul
de poziţie intermediară înclinată (93) (fig. L).
Aceasta este poziţia de tăiere înclinată la 30°.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Rotiţi şurubul de oprire a reglării în poziţie
înclinată (96) înăuntru sau în afară până când
indicatorul (88) indică 30°, cu opritorul de
reglare a poziţiei înclinate aşezat pe opritorul
poziţiei intermediare înclinate.
Asamblarea pentru modul de utilizare pe
bancul de lucru
Comutarea de la modul de utilizare ca
ferăstrău circular la modul de utilizare pe
bancul de lucru (fig. A1, M1 - M5)
• Poziţionaţi discul în poziţia de tăiere
transversală la 0°cu clema mesei rotative (3)
fixată pe poziţie (fig. A1).
• Slăbiţi butonul de prindere a cuţitului de
despicare (97) numai atât cât să permiteţi
cuţitului de despicare să intre în fanta de
montare (fig. M1).
• Scoateţi cuţitul de despicare (20) din poziţia
de depozitare din interiorul bazei.
• Apăsaţi maneta de deblocare a apărătorii (9)
pentru a debloca apărătoarea discului (8), apoi
ridicaţi apărătoarea discului cât de mult posibil
(Fig. A1).
• Glisaţi clema cuţitului de despicare (98) în
fanta de montare (99) (fig. M1). Strângeţi
butonul de prindere.
• Împingeţi maneta (100) pentru a permite părţii
superioare cu arc a ghidajului (7) să se aşeze
pe masa rotativă (fig. M2)
• Trageţi capătul ferăstrăului în jos.
• Împingeţi maneta de deblocare (69) în spate
(fig. M3).
• Împingeţi unitatea lagărului (70) până când
canelurile (101) se cuplează în locaşuri (102)
(fig. M3).
AVERTISMENT: Discul nu ar trebui
să ancraseze apărătoarea inferioară
a discului.
25
• Trageţi maneta de deblocare a mesei (2) în
dreapta, ridicaţi marginea din faţă a mesei
(4) (fig. M4) şi basculaţi-o înapoi la 180°
până când placa dispozitivului de blocare
a mesei (68) cuplează automat încuietoarea
dispozitivului de blocare a mesei pentru
a o fixa în modul de utilizare pe bancul de
lucru (fig. M5).
• Îndepărtaţi apărătoarea de sub masă.
Reglarea cuţitului de despicare (fig. N1 şi N2)
AVERTISMENT: Atunci când sunt
necesare reglaje ale cuţitului de
despicare (20), cel mai bine este să
rotiţi unitatea în modul de utilizare ca
ferăstrău circular (fig. N2). Procedaţi
conform descrierii din secţiunea
„Comutarea din modul de utilizare pe
bancul de lucru în modul de utilizare ca
ferăstrău circular”.
Poziţia corectă este aceea în care partea
superioară a cuţitului de despicare nu se află
la mai mult de 2 mm sub dintele cel mai ridicat
al discului şi în care corpul razei se află la maxim
3 - 8 mm faţă de vârfurile dinţilor discului de
ferăstrău (fig. N1).
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi şuruburile (104) pentru a regla poziţia
orizontală a cuţitului de despicare.
• Slăbiţi şuruburile (103) pentru a regla poziţia
verticală a cuţitului de despicare.
• Strângeţi bine şuruburile.
Montarea apărătorii superioare a discului (fig. O)
Apărătoarea superioară a discului (21) este
concepută pentru a fi ataşată rapid şi simplu la
cuţitul de despicare (20) după setarea utilajului în
modul de utilizare pe bancul de lucru.
• Slăbiţi piuliţa cu cap fluture (105).
• Ţinând apărătoarea vertical, aliniaţi fanta din
spatele apărătorii cu cuţitul de despicare.
• Coborâţi apărătoarea peste cuţitul de
despicare (20) asigurându-vă că tija şurubului
intră în adâncitură.
• Rotiţi apărătoarea în poziţie orizontală, fapt ce
va bloca apărătoarea pe cuţitul de despicare
prin amplasarea şurubului (106).
• Strângeţi piuliţa cu cap fluture.
26
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
ferăstrăul în modul de utilizare pe
bancul de lucru fără ca apărătoarea
superioară să fie corect montată.
Montarea si demontarea ghidajului paralel
(fig. P1 - P5)
Ghidajul paralel (22) poate fi montat pe ambele
părţi ale discului.
• Glisaţi clema (107) din stânga sau din dreapta
(fig. P1).
Placa de prindere se cuplează în spatele
marginii anterioare a mesei.
• Glisaţi ghidajul în sus, pe disc.
• Împingeţi maneta (108) în jos pentru a fixa
ghidajul pe poziţie.
• Verificaţi dacă ghidajul este paralel cu discul.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi butoanele de blocare (109) şi glisaţi
ghidajul înapoi pentru a obţine accesul la
şuruburile de reglare (110) de pe partea
superioară a ghidajului (fig. P2).
• Folosind cheia din dotare, slăbiţi şuruburile
de reglare, strângând clema ghidajului pe
suportul acestuia.
• Reglaţi ghidajul astfel încât să fie paralel cu
discul, verificând distanţa dintre discul şi ghidajul
din partea anterioară şi posterioară a discului.
• După efectuarea reglării, strângeţi din nou
şuruburile de reglare şi verificaţi din nou dacă
ghidajul este paralel cu discul.
• Verificaţi dacă indicatorul (111) indică zero
pe scală (fig. P3). Dacă indicatorul nu indică
exact zero, slăbiţi şurubul (112), deplasaţi
indicatorul la citirea 0° şi strângeţi şurubul.
Setarea implicită a ghidajului este înspre partea
dreaptă a discului.
Pentru a pregăti ghidajul pentru utilizarea pe partea
stângă a discului, procedaţi în felul următor (fig. P4):
• Scoateţi butoanele de blocare (109).
• Glisaţi profilul ghidajului (113) în afara
suportului de prindere.
• Rotiţi suportul de prindere(114) şi montaţi la
loc butoanele de prindere.
• Glisaţi ghidajul pe suportul de prindere.
• Strângeţi butoanele.
Ghidajul este reversibil: piesa de prelucrat
poate fi ghidată de-a lungul feţei de 75 mm sau
de-a lungul celei de 11 mm pentru a permite
utilizarea unui băţ de împingere atunci când se
spintecă piese de prelucrat subţiri (fig P5).
• Pentru a face setarea de 11 mm, slăbiţi
butoanele de prindere a ghidajelor (109) şi
glisaţi ghidajul (113) afară din suportul de
prindere (114).
• Rotiţi ghidajul şi cuplaţi din nou suportul de
prindere în fantă, conform ilustraţiei (fig. P5).
• Pentru a utiliza înălţimea completă de 75 mm,
glisaţi ghidajul în suportul de prindere, cu faţa
lată în poziţie verticală (fig. P4).
AVERTISMENT: Utilizaţi profilul de
11 mm pentru spintecarea pieselor
de prelucrat joase pentru a permite
introducerea băţului de împingere
între disc şi ghidaj. Capătul din spate
al ghidajului trebuie să fie la acelaşi
nivel cu partea din faţă a cuţitului de
spintecare.
Montarea si demontarea ghidajului de tăiere
oblică (fig. Q1 - Q4)
Ghidajul de tăiere oblică (D271052) este
disponibil ca dotare opţională. Ghidajul de tăiere
oblică (41) poate fi utilizat pentru tăiere oblică,
atunci când utilajul se află în modul de utilizare pe
bancul de lucru (fig. Q1).
• Slăbiţi butonul de prindere (115) şi basculaţi
bara de ghidare (116) în afară (fig. Q2).
Strângeţi butonul de prindere.
• Glisaţi ghidajul pe partea stângă a mesei (fig.
Q3).
• Slăbiţi butonul de blocare (117).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (82) pe
ghidaj (41) şi disc (76).
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi piuliţa (118) cu câteva rotaţii şi rotiţi şurubul
opritorului de reglare a unghiului drept (119) (fig.
Q4) înăuntru sau în afară până când ghidajul
se află la 90° faţă de disc, conform măsurătorii
efectuate cu ajutorul şablonului (fig. Q3).
• Strângeţi butonul (117).
• Verificaţi dacă indicatorul (120) indică zero pe
scală (121).
Reglaţi dacă este necesar.
Comutarea din modul de utilizare pe bancul
de lucru în modul de utilizare ca ferăstrău
circular (fig. A3, E şi M1)
• Scoateţi ghidajul paralel (22) sau ghidajul de
tăiere oblică dacă este montat (fig. A3).
• Îndepărtaţi apărătoarea superioară a discului
(21).
• Poziţionaţi la loc ghidajul de sub masă (63)
(fig. E).
• Procedaţi conform descrierii de la secţiunea
„Răsturnarea capătului şi a mesei de
ferăstrău”.
• Slăbiţi butonul de prindere a cuţitului de
despicare (97) şi scoateţi cuţitul de despicare
(20), ţinând de apărătoarea discului (8) (fig. M1).
• Coborâţi apărătoarea discului.
• Poziţionaţi cuţitul de despicare în poziţia de
depozitare din interiorul bazei.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este bine fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară
pe unealtă şi nu aplicaţi o presiune
laterală pe discul ferăstrăului..
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
Asiguraţi-vă că utilajul este poziţionat astfel încât
să fie ergonomică din punct de vedere al înălţimii
şi stabilităţii mesei. Locaţia utilajului trebuie să
fie aleasă astfel încât operatorul să dispună
de o privire de ansamblu bună şi de spaţiu
27
liber suficient în jurul utilajului, care să permită
manipularea piesei de prelucrat fără restricţii.
Pentru a reduce efectele vibraţiilor, asiguraţi-vă
că temperatura ambiantă nu este prea mică, dacă
utilajul şi accesoriul este bine întreţinut şi dacă
dimensiunea piesei de prelucrat este adecvată
pentru acest utilaj.
Înainte de utilizare:
• Instalaţi discul adecvat de ferăstrău. Nu folosiţi
discuri de ferăstrău excesiv de uzate. Viteza
maximă de rotaţie a uneltei nu trebuie să
depăşească viteza discului de ferăstrău.
• Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte mici.
• Lăsaţi discul să taie nestingherit. Nu forţaţi.
• Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă înainte
de a efectua tăietura.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi
toate mânerele de prindere sunt strânse.
Pornirea şi oprirea (fig. A1, R1 - R3)
Utilajul dispune de două sisteme independente
de comutare. În modul de utilizare ca ferăstrău
circular, este utilizat comutatorul de declanşare
(11) (fig. R1). În modul de utilizare pe bancul de
lucru, este utilizat întrerupătorul de pornire/oprire
(1) (fig. R2). Integrat în cutia de comutatoare se
află un dispozitiv de protecţie la supraîncărcarea
motorului, cu resetare manuală. În cazul unei
pane de curent, procedaţi în felul următor:
- Asiguraţi-vă că utilajul a fost oprit.
- Apăsaţi butonul de resetare (142).
Modul de utilizare ca ferăstrău circular
(fig. R1)
Un orificiu (122) este prevăzut în declanşator
pentru introducerea unei încuietori de blocare
a comutatorului.
• Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
declanşare (11).
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Modul de utilizare pe bancul de lucru (fig. R2
şi R3)
Întrerupătorul de pornire/oprire oferă avantaje
multiple:
- funcţie de eliberare fără tensiune: în cazul în
care există vreo pană de curent, întrerupătorul
trebuie să fie reactivat în mod deliberat.
28
- siguranţă suplimentară: placa carcasei cu
balamale de siguranţă (123) poate fi blocată
trecând o încuietoare prin orificii (124 şi 125).
Placa serveşte, de asemenea ca un buton de
oprire de urgenţă uşor de reperat, deoarece
apăsarea pe partea anterioară a plăcii va
determina şi apăsarea butonului de oprire.
• Pentru a porni utilajul, apăsaţi butonul verde
de pornire (126).
• Pentru a opri utilajul, apăsaţi butonul roşu de
oprire (127).
Blocarea comutatoarelor
• Pentru a evita utilizarea neautorizată
a utilajului, blocaţi ambele comutatoare
folosind încuietori.
Tăieri de bază cu ferăstrăul
Tăierea în modul de utilizare ca ferăstrău
circular
Utilizarea fără apărători este periculoasă. În
timpul tăierii, apărătorile trebuie să fie pe poziţie.
• Asiguraţi-vă că apărătoarea de sub masă nu
se blochează cu praf rezultat în urma utilizării
ferăstrăului.
• Prindeţi întotdeauna piesa de prelucrat atunci
când tăiaţi metale neferoase.
Manipularea generală
- În modul de utilizare ca ferăstrău circular,
capătul ferăstrăului este blocat automat în
poziţia superioară de repaus.
- Apăsând pe apărătoare, eliberaţi maneta
pentru a debloca capătul ferăstrăului.
Deplasarea capătului ferăstrăului în jos
determină retragerea apărătorii inferioare
mobile.
- Nu încercaţi niciodată să împiedicaţi revenirea
apărătorii inferioare în poziţia sa de repaus
atunci când aţi finalizat tăierea.
- Lungimea minimă a materialul de tăiat trebuie
să fie 10 mm.
- Atunci când se taie materiale scurte (min.
190 mm la stânga sau la dreapta discului), se
recomandă utilizarea clemei opţionale pentru
materiale.
- Atunci când se taie secţiune din UPVC,
o piesă de susţinere din cherestea, cu un profil
complementar trebuie să fie poziţionată sub
materialul de debitat pentru a furniza un nivel
corect de susţinere.
Tăierea transversală dreaptă, pe verticală
(fig. S1)
• Slăbiţi butonul pentru tăierea oblică (79) şi
apăsaţi blocarea pentru tăierea oblică (80).
• Cuplaţi blocarea pentru tăierea oblică în
poziţia 0° şi strângeţi butonul pentru tăierea
oblică.
• Poziţionaţi lemnul de debitat pe ghidaj (7).
• Apucaţi mânerul de utilizare (10) şi apăsaţi
maneta de deblocare a apărătorii (9).
• Apăsaţi comutatorul de declanşare (11) pentru
a porni motorul.
• Apăsaţi capătul pentru a permite discului să
taie prin cherestea şi să pătrundă în secţiunea
de tăiere (81).
• După finalizarea tăieturii, eliberaţi comutatorul
şi aşteptaţi ca discul ferăstrăului să se
oprească complet înainte de a reaşeza
capătul în poziţia de repaus în sus.
Tăierea transversală oblică, pe verticală
(fig. S2)
• Slăbiţi butonul pentru tăierea oblică (79) şi
apăsaţi blocarea pentru tăierea oblică (80).
Deplasaţi masa rotativă la stânga sau la
dreapta în unghiul dorit.
• Blocarea pentru tăierea oblică se va amplasa
în mod automat la 15°, 22.5°, 35.3° şi 45°, atât
la stânga, cât şi al dreapta. Dacă este necesar
un unghi intermediar, ţineţi bine capătul uneltei
şi blocaţi-l prin strângerea butonul pentru
tăierea oblică.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butonul pentru
tăierea oblică este fixat strâns înainte de tăiere.
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
AVERTISMENT: Atunci când tăiaţi
oblic capătul unei bucăţi de lemn cu un
decupaj mic, poziţionaţi lemnul pentru
a vă asigura că partea decupată se
află pe partea laterală a discului, cu
unghiul mai mare pe ghidaj:
oblic stânga, decupaj spre dreapta
oblic dreapta, decupaj spre stânga.
Tăierea transversală înclinată (fig. A2, S3)
Unghiurile înclinate pot fi setate de la 48° stânga
la 2° dreapta şi pot fi tăiate cu o masă rotativă
setată între zero şi poziţia maximă de tăiere
oblică la 45° stânga sau dreapta.
• Slăbiţi butonul de prindere a ghidajului (91)
şi glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
spre stânga, pe cât de mult posibil.
• Slăbiţi butonul de prindere pentru tăierea
înclinată (17) şi setaţi înclinarea după cum doriţi.
• Strângeţi bine butonul de prindere pentru
tăierea înclinată.
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
Tăietura oblică compusă (fig T1 - T4)
Tăietura oblică compusă este o tăietură efectuată
folosind un unghi oblic (fig. T1) şi un unghi
înclinat (fig. T2) în acelaşi timp. Acest tip de
tăietură este utilizat pentru realizarea cadrelor de
cutii cu laterale înclinate, precum cea din fig. T3.
AVERTISMENT: Dacă unghiul de
tăiere variază de la tăietură la tăietură,
verificaţi dacă butonul de prindere
pentru tăietura înclinată şi butonul de
blocare pentru tăietura oblică sunt bine
strânse. Aceste butoane trebuie să
fie strânse după efectuarea oricăror
modificări ale unghiului înclinat sau
oblic.
• Tabelul de mai jos vă va ajuta să selectaţi
setările corespunzătoare de unghi înclinat şi
unghi oblic pentru tăieturile oblice compuse
comune. Pentru a utiliza tabelul, selectaţi
unghiul „A” dorit (fig. T4) pentru proiectul
dvs. şi amplasaţi unghiul respectiv pe
arcul corespunzător din tabel. Din punctul
respectiv, urmăriţi graficul drept în jos pentru
a găsi unghiul corect de înclinaţi şi urmăriţi
transversal pentru a găsi unghiul oblic corect.
• Setaţi ferăstrăul la unghiurile prescrise şi
efectuaţi câteva tăieturi de probă.
• Exersaţi montarea pieselor tăiate împreună.
• Exemplu: Pentru a face o cutie cu 4 laturi,
cu unghiuri exterioare de 25° (unghiul „A”)
(fig. T4), utilizaţi arcul din dreapta sus. Găsiţi
25° pe scala arcului. Urmaţi linia orizontală
de intersecţie în ambele părţi pentru a obţine
setarea unghiului oblic pe ferăstrău (23°).
29
CUTIE PĂTRATĂ
CUTIE CU 6 LATURI
CUTIE CU 8
LATURI
UNGHI PENTRU PARTEA LATERALĂ A CUTIEI
(UNGHIUL „A”)
SETAŢI ACEST UNGHI OBLIC PE FERĂSTRĂU
Urmaţi linia verticală de intersecţie în sus sau
în jos pentru a obţine setarea unghiului înclinat
pe ferăstrău (40°). Încercaţi întotdeauna
tăieturile pe o bucată de lemn de aruncat
pentru a verifica setările de pe ferăstrău.
SETAŢI ACEST UNGHI ÎNCLINAT PE FERĂSTRĂU
Tăierea formelor de bază
Tăierea formelor de bază se realizează la un
unghi înclinat la 45°.
• Puneţi întotdeauna unealta să funcţioneze în
gol înainte de a efectua tăieturi.
• Toate tăieturile sunt efectuate cu spatele
formei aşezat pe ferăstrău.
Colţul interior
- Partea stângă
• Poziţionaţi forma cu partea superioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Poziţionaţi forma cu partea inferioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
Colţul exterior
- Partea stângă
• Poziţionaţi forma cu partea inferioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Poziţionaţi forma cu partea superioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
30
Tăierea formelor cu carote
Tăierea formelor cu carote de realizează la un
unghi oblic compus. Pentru a obţine o precizie
maximă, ferăstrăul dispune de poziţii presetate
pentru unghi oblic de 35,3° şi unghi înclinat de
30°. Aceste setări sunt pentru modelările standard
cu carote, realizate în unghiuri de 45° pe partea
superioară şi de 45° pe partea inferioară.
• Efectuaţi tăieturi de probă folosind material de
aruncat înainte de a face tăieturile defintive.
• Toate tăieturile sunt realizate în unghi înclinat
la stânga, cu spatele formei pe bază.
Colţul interior
- Partea stângă
• Partea superioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la dreapta.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Partea inferioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la stânga.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
Colţul exterior
- Partea stângă
• Partea inferioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la stânga.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Partea superioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la dreapta.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
Tăierea în modul de utilizare pe bancul de lucru
• Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că apărătoarea discului
şi cuţitul de despicare sunt corect aliniate.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că tăierea oblică este
setată şi blocată la 0°.
AVERTISMENT: Nu tăiaţi metale în
acest mod de utilizare.
Spintecarea (fig. U1 şi U3)
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Reglaţi înălţimea discului ferăstrăului.
• Setaţi ghidajul paralel la distanţa necesară.
• Ţineţi piesa de prelucrat pe masă şi pe ghidaj.
Ţineţi piesa de prelucrat la aprox. 25 mm faţă
de discul ferăstrăului.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă e traseul discului
ferăstrăului.
• Porniţi utilajul şi lăsaţi discul să atingă viteza
maximă.
• Introduceţi încet piesa de prelucrat
sub apărătoarea superioară a discului,
ţinând-o bine apăsată pe ghidaj. Lăsaţi dinţii
să taie şi nu forţaţi piesa de prelucrat în discul
ferăstrăului. Viteza discului ferăstrăului trebuie
menţinută constantă.
• Amintiţi-vă că folosiţi băţul de împingere (23)
când sunteţi aproape de disc.
• După efectuarea tăieturii, opriţi utilajul, lăsaţi
discul să se oprească şi îndepărtaţi piesa de
prelucrat.
AVERTISMENT: Nu împingeţi sau nu
ţineţi în mână partea liberă sau partea
decupată a piesei de prelucrat.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
un băţ de împingere atunci când
spintecaţi piese mici de prelucrat.
Tăieturile înclinate (fig. U2)
• Setaţi unghiul înclinat necesar.
• Procedaţi ca în cazul spintecării.
Tăieturile transversale (fig. V1)
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Reglaţi înălţimea discului ferăstrăului.
• Setaţi ghidajul de tăiere oblică la 0°.
• Procedaţi ca în cazul spintecării, însă folosiţi
ghidajul de tăiere oblică pentru a împinge
piesa de prelucrat înspre disc.
Tăietura transversală înclinată
• Setaţi unghiul înclinat necesar.
• Procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale.
Tăieturile oblice (fig. V2)
• Setaţi ghidajul pentru tăierea oblică la unghiul
dorit.
• Procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale.
Ataşamente opţionale
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
oricăror accesorii, deconectaţi
întotdeauna unealta.
Kit de extracţie a prafului (fig. W1 şi W2)
AVERTISMENT! Acest utilaj este
prevăzut cu două puncte de extracţie
a prafului, pentru fiecare mod de
utilizare.
AVERTISMENT! Ori de câte ori
este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de praf.
AVERTISMENT! La tăierea lemnului,
conectaţi un dispozitiv de extracţie
a prafului, conceput în conformitate cu
regulamentele relevante referitoare la
emisiile de praf.
Conectaţi un dispozitiv de colectare a prafului,
conceput în conformitate cu regulamentele
relevante. Viteza aerului sistemului conectat
extern trebuie să fie 20 m/s ±2 m/s. Viteza trebuie
măsurată în tub, în punctul de conectare, cu
unealta conectată, însă nu în funcţiune.
Conectarea - poziţia de tăiere ca ferăstrău
circular (fig. W1)
• Conectaţi un capăt al primului furtun la
adaptorul de extracţie a prafului (13).
• Introduceţi celălalt capăt al furtunului în portul
mijlociu de admisie a galeriei (128).
• Conectaţi un capăt al furtunului la apărătoarea
de sub masă (63).
• Introduceţi celălalt capăt al furtunului în portul
exterior de admisie a galeriei.
Conectarea - poziţia de tăiere pe bancul de
lucru (fig. W2)
• Procedaţi ca în cazul poziţiei de tăiere ca
ferăstrău circular, însă conectaţi furtunul de
la apărătoarea de sub masă la apărătoarea
discului (21).
31
Suport suplimentar/opritor de lungime pentru
tăierea ca ferăstrău circular (fig. A5)
Suportul suplimentar şi opritorul de lungime pot fi
montate pe partea stângă sau pe partea dreaptă
sau cu câte două seturi pe fiecare parte.
• Montaţi articolele 31 - 39 pe cele două şine de
ghidare (32 & 33).
• Utilizaţi suportul înclinabil (34) pentru tăierea
transversală a plăcilor cu lăţime de 210
(grosime de 15 mm).
Masa de susţinere cu role (fig. A6)
Masa de susţinere cu role (40) este utilizată
pentru susţinerea pieselor lungi de prelucrat. În
modul de utilizare ca ferăstrău circular, masa
de susţinere cu role poate fi montată pe partea
stângă sau pe partea dreaptă sau cu câte două
seturi pe fiecare parte. În modul de utilizare pe
bancul de lucru, poate fi montată, de asemenea,
pe partea anterioară sau pe partea posterioară
a mesei de tăiat.
Masă extensibilă lateral (fig. A8)
Masa extensibilă lateral măreşte distanţa de la
ghidajul de spintecare la disc cu 600 mm sau
mai mult, în funcţie de lungimea tijei montate
pe utilaj şi de poziţia de utilizare a mesei.
Masa extensibilă lateral trebuie să fie folosită
împreună cu şinele de ghidare (32) (opţional).
Masa reglabilă este dotată cu o scală gradată
de-a lungul marginii anterioare şi este montată pe
o bază solidă care se prinde de tijele de ghidare.
• Montaţi masa extensibilă pe partea dreaptă
a utilajului pentru prelungirea distanţei pe
ambele mese.
Masa culisantă (fig. A9)
Această masă culisantă (43) permite lucrul cu
plăci cu dimensiuni de până la 1.200 x 900 mm
pe partea stângă a discului.
Tijele de ghidare sunt montate pe o bază solidă
din aluminiu, care se detaşează rapid de pe
utilaj şi care este totuşi reglabilă complet în toate
planurile.
Ghidajul încorporează o ruletă cu lungime
completă pentru poziţionarea rapidă a unui opritor
reglabil şi a unui suport reglabil pentru piesele
înguste de prelucrat.
32
Transportarea (fig. X)
AVERTISMENT: Transportaţi
întotdeauna utilajul în modul de utilizare
pe bancul de lucru, cu apărătoarea
superioară a discului montată.
Rotilele facilitează transportarea utilajului.
• Puneţi utilajul pe partea dreaptă a bazei.
• Pliaţi picioarele din spate în bază
• Pliaţi picioarele din faţă în bază
• Întoarceţi utilajul în poziţie verticală.
• Ridicaţi utilajul de picioarele din faţă până
când roţile sunt în contact cu podeaua.
AVERTISMENT: Atunci când
transportaţi utilajul, solicitaţi
întotdeauna ajutorul altor persoane.
Întreţinerea
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Rulmenţii motorului sunt prelubrifiaţi şi etanşaţi.
• Ungeţi uşor şi la intervale regulate suprafaţa
rulmenţilor mesei rotative, în punctul în care
culisează pe buza mesei fixe.
• Lubrifiaţi periodic filetul şurubului de
adâncime.
• Curăţaţi în mod regulat componentele supuse
acumulării de praf şi aşchii cu ajutorul unei
perii uscate.
Reglarea camelor (fig. Y1 - Y3)
Pentru a elimina jocul dintre cele două mese,
procedaţi în felul următor:
• Rotiţi utilajul în modul de utilizare pe bancul de
lucru.
• Scoateţi şuruburile (138) şi placa de fixare
(139).
• Slăbiţi şurubul (140) camei de reglare (141).
• Rotiţi cama de reglare folosind un cleşte cu
vârf înclinat.
• Ţineţi cama de reglare cu cleştele şi strângeţi
şurubul.
• Poziţionaţi placa de fixare la loc şi strângeţi
şuruburile.
• Rotiţi utilajul în modul de utilizare ca ferăstrău
circular. Verificaţi forţa necesară pentru
utilizarea ca ferăstrău circular. Repetaţi paşii
de mai sus dacă forţa necesară este prea
mare.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
suprafaţa mesei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
sistemul de colectare a prafului.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
AVERTISMENT PRIVIND LASERUL:
Curăţarea
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie apărătoarea
superioară a discului, apărătoare inferioară mobilă
a discului şi tubul de extracţie a prafului pentru
a determina dacă vor funcţiona corespunzător.
Asiguraţi-vă că aşchiile, praful sau particulele
piesei de lucru nu pot conduce la blocarea uneia
dintre funcţii.
RADIAŢIA LASER: NU PRIVIŢI ÎN
FASCICUL
PRODUS CLASA 2
PUTERE DE IEŞIRE MAXIMĂ
P = < 1 mW;
vârf
= 630 nm –680 nm
IEC 60825:2007
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
În cazul fragmentelor din piesa de prelucrat blocate
între discul ferăstrăului şi apărători, deconectaţi
utilajul de la alimentare şi urmaţi instrucţiunile
din secţiunea Montarea discului ferăstrăului.
Îndepărtaţi piesele blocare şi asamblaţi la loc
discul ferăstrăului.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
33
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188351 - 17-09-2012
34
Download PDF

advertising