D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW Type 3 instruction manual

533444 -53 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D27107
D27107V
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
34 35 36
39 38 37
30
31
A4
33
32
A5
3
41
A6
A7
42
43
32
A8
4
A9
44
144
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
58
15
56
57
59
C1
C2
5
15
59
C3
C4
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
6
F4
70
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
76
86
7
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
I3
89
88
90
87
J
94
95
K
88
93
L
88
8
98
100
20
7
M1
8
99 97
M2
93
96
102 101
69
102
M3
70
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
N1
M5
21
105
103
20
106
O
104
20
N2
P1
108
107
22
9
112
111
110
109
P2
P3
114
114
109
P4
113
109
P5
115
116
41
Q1
Q2
120
117
82
76
119
41
121
Q3
10
Q4
118
113
122
11
1
R1
R2
11
10
9
124
123
126
7
80
127
79
125
81
R3
S1
91
79
80
S3
S2
T1
11
T2
T3
90°
A
U1
T4
45°
U2
U3
23
0°-45°
V1
12
V2
21
13
13
63
128
W1
W2
138
138
Y1
X
140
Y2
139
141
Y3
13
ÁTFORDÍTHATÓ ASZTALOS KOMBINÁLT
FŰRÉSZGÉP D27107, D27107V
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DeWALT gyártmánya
mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó
termék fejlesztés és innováció tette a DeWALT
céget a professzionális szerszám felhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Asztalos körfűrész üzemmód
Max. hasítási kapacitás
bal/jobb
mm
120/320
120/320
Vágásmélység 90°-nál
mm
81
81
Vágásmélység 45°-nál
mm
56
56
95,0
95,0
Műszaki adatok
Feszültség
V
Típus
D27107
D27107V
230
230
3
3
(D27107 Lézeres
vágásvonal
jelző feltéttel)
Felvett teljesítmény
W
2000
2000
Leadott teljesítmény
W
1080
1080
Fűrésztárcsa maximális
fordulatszáma
min-1
4000
4000
Fűrésztárcsa átmérője
mm
305
305
Fűrésztárcsa furata
mm
30
30
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Fűrésztárcsa vastagsága mm
Hasítókés vastagsága
Automatikus késfék idő
Súly
mm
2,5
2,5
s
< 10
< 10
kg
42
42
Vágókapacitás
Gérvágás üzemmód
Gérvágás (max. helyzetek) bal
jobb
48°
48°
48°
48°
Szögvágás (max. helyzetek) bal
jobb
48°
2°
48°
2°
Max. keresztvágási kapacitás 90°-nál
mm
205
205
Max. gérvágási kapacitás 45°-nál
mm
160
160
Max. vágásmélység 90°-nál
mm
90
90
Max. szögvágási mélység 45°-nál
mm
60
60
Max. vágásmélység 45° ferdevágásnál, 45° gérvágásnál
mm
60
60
14
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (hangnyomás
bizonytalansága)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (zajszint)
dB(A)
106,0
106,0
KWA (zajszint
bizonytalansága)
dB(A)
3,0
3,0
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 61029
szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható a vibrációnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
D27107/D27107V
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
EK és Írország:
230 V-os szerszámok
13 amperes, a csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,28 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK irányelvnek
is megfelelnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DeWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DeWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos
szerszámok használatakor be kell tartani
az alapvető biztonsági előírásokat,
többek között a következőket a tűz,
az áramütés, a személyi sérülés
veszélyének elkerülése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Általános biztonsági
szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Mérje fel a munkaterület környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterületet
jól világítsa ki (250 – 300 Lux). Ne
használja a szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
15
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig hordjon védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból.
16
Hőtől, olajtól és éles szélektől óvja a kábelt .
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
alkatrészek (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító kulcsokat
és csavarkulcsokat a szerszámról, mielőtt
dolgozni kezd vele.
17. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
a konnektorba dugaszolja, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off” (ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Szabadban
végzett munkához csak kültéri használatra
készült és erre utaló jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt,
ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e . Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez
a kezelési útmutató másképpen rendelkezik.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizzel
cseréltesse ki.
Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A javítást
csak képzett szakember végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági előírások gérvágó
fűrészhez
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a reteszelő
gombok és a fogantyúk rögzítve vannak-e.
• Ne használja a gépet, ha a védőeszközök
nincsenek a helyükön, nem működnek, vagy
nincsenek megfelelően karbantartva.
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész áram alatt van.
• Soha ne próbálja a gyorsan forgó szerszámot
úgy megállítani, hogy egy szerszámot vagy
más eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert
azzal súlyos balesetet okozhat.
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
• Ha lézerrel szeretné használni, soha ne szereljen
rá más típusú lézert. A lézer javítását csak a lézer
gyártója vagy márkaszerviz végezheti.
• Soha ne vágjon 20 mm-nél kisebb
munkadarabot.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül is fűrészelni:
– 63 mm magas, 205 mm széles és 500 mm
hosszú munkadarabok
– A hosszabb munkadarabokat egy arra
alkalmas extra asztallal kell megtámasztani,
pl. a DE3474 típussal. Mindig
biztonságosan szorítsa le a munkadarabot.
Kiegészítő biztonsági előírások asztalos
körfűrészhez
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő
irányban forog-e, és a fogak a fűrészasztal
eleje felé mutatnak-e.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy
a reteszelő gombok és a rögzítőfogantyúk
szorosan rögzítve vannak-e.
• Győződjön meg arról, hogy a tárcsák
és rögzítőkarimák tiszták, és a gallér
bemélyedéses oldala fekszik neki a tárcsának.
Erősen húzza meg a hajtótengely anyát.
• Megfelelően megélezett fűrésztárcsát
használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot.
• Ne működtesse a fűrészt, amíg a felső és az
alsó védőburkolat nincsenek a helyükön.
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész áram alatt van.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Mindig használjon tolórudat és vágás
közben 150 mm-nél közelebbre ne nyúljon
a fűrésztárcsa felé.
• Kizárólag a megadott feszültségen
üzemeltesse.
• Működés közben ne kenje a fűrészlapot.
• Ne nyúljon a fűrésztárcsa mögé.
• Amíg a gép működésben van, illetve a fej
nincs nyugalmi helyzetben, semmiféle tisztítást
vagy karbantartást ne végezzen.
• Mindig a helyén tartsa a tolórudat, amikor nem
használja.
• A vágás közbeni jobb láthatóság kedvéért
a védőburkolat első részén nyílások vannak.
Bár ez nagy mértékben csökkenti a repülő
törmelék mennyiségét, de azért mindig viseljen
védőszemüveget, amikor átnéz a nyílásokon.
• Szállításkor ügyeljen, hogy a fűrésztárcsa felső
része fedve legyen (pl. a védőburkolattal).
• Ne álljon rá a gépre.
• Mozgatásra és szállításra ne használja
a védőburkolatot.
17
• Ne használja bemetszés készítésére vagy
hornyolásra.
• Ne használjon HSS fűrésztárcsát.
• Gondoskodjon a hasítókés helyes
beállításáról. Ne vágjon, amíg a hasítókés
nincs felszerelve.
• A vágás után engedje fel a kapcsolót, és várja
meg a fűrésztárcsa teljes leállását, és csak
ekkor állítsa vissza a fejet a felső nyugalmi
helyzetébe.
Soha ne vágjon 30 mm-nél kisebb
munkadarabot.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül is fűrészelni:
– 81 mm magas, 400 mm széles és 600 mm
hosszú munkadarabok
– A hosszabb munkadarabokat egy arra
alkalmas extra asztallal kell megtámasztani,
pl. a D271055 vagy D271058 típussal.
Kiegészítő biztonsági előírások átfordítható
asztalos fűrészekhez
• Győződjön meg arról, hogy a fűrészkar
biztonságosan rögzítve van-e asztalos
körfűrész üzemmódban.
• Győződjön meg arról, hogy a fűrészkar
biztonságosan rögzítve van-e vágóasztal
üzemmódban.
• Fűrészelési üzemmód váltása előtt ellenőrizze,
hogy az asztal megfelelően le van-e zárva.
• Asztalos körfűrész módban soha ne
fűrészeljen fémes vagy nemfémes anyagokat.
• Bármilyen tartozék használata előtt olvassa
át a kézikönyvet. A tartozékok helytelen
használatával kárt okozhat.
• Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
fordulatszámot.
• Mindig viseljen védőkesztyűt vagy használjon
tartót a fűrésztárcsa kezelésekor.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa
a helyes irányban forog-e. Tartsa élesen
a fűrésztárcsát.
• A tárcsa maximális megengedett
fordulatszáma legalább egyenlő legyen
a szerszám adattábláján feltüntetett üresjárati
fordulatszámmal.
• Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amelynek
méretei nem egyeznek a műszaki adatoknál
megadottakkal. Ne használjon távtartót
a korongnak a hajtótengelyre illesztéséhez.
Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő,
ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat
használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
18
• Ne használjon repedt vagy sérült fűrésztárcsát.
• Győződjön meg arról, hogy ferdevágáskor
a kar biztonságosan rögzítve van.
• Ne ékelje ki a motor ventilátorát
a motortengely elfordulásának
megakadályozásához.
• Amikor a kart leengedi, a fűrésztárcsa
védőburkolata automatikusan felemelkedik;
és akkor ereszkedik vissza, amikor a kart
felemeli.
A védőburkolatot kézzel felemelheti, amikor
fűrésztárcsát fel- vagy leszerel, vagy
átvizsgálja a fűrészt. Csak akkor emelje fel
kézzel a fűrésztárcsa védőburkolatát, amikor
a gép ki van kapcsolva.
• A gép körül tartsa rendben a padlót, ne
legyenek rajta szétszórt anyagok, pl. forgács,
hulladék.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a motor
szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól
mentesek-e.
• Mielőtt fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Ne használjon a hasítókésnél vastagabb
fűrésztárcsát, illetve a fogak kihajlása
ne legyen keskenyebb a hasítókés
vastagságánál.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a gép
egyenletes felületen és elég stabilan van-e
elhelyezve.
• Ne használjon csiszoló- vagy gyémánt
korongot.
• Baleset vagy a géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Jelentse a hibát és helyezzen megfelelő
jelzést a gépre, hogy senki ne használja
a hibás gépet.
• Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet. Vegye
ki a munkadarabot, és ellenőrizze, hogy
a fűrésztárcsa szabadon mozog-e. Kapcsolja
be ismét a gépet, és csökkentett előtoló erővel
kezdjen új vágást.
• Ne távolítsa el addig a levágott darabokat
vagy mást a munkaterületről, amíg a gép jár,
és a fűrészfej nem a nyugalmi helyzetében
van.
• Felszerelt lábak nélkül ne használja a gépet.
• Ügyeljen arra, hogy soha ne a vágási
vonalban, hanem attól balra vagy jobbra álljon.
• Biztosítson megfelelő általános vagy helyi
megvilágítást.
• Gondoskodjon arról, hogy a kezelő
megfelelően ki legyen oktatva a gép
beállítására és használatára.
• A felügyelet nélkül hagyott gépet mindig
kapcsolja ki.
• A vágási vonal jelölésére a D27107V típushoz
lézert melékelünk, amely az EN 608251 szabvány szerinti 2. osztályba tartozik.
A lézerdiódát ne cserélje más típusúra.
A sérült lézert márkaszervizzel javíttassa meg.
• Fa fűrészelésénél csatlakoztassa a gépet
porelszívó berendezéshez. Mindig mérje fel
a pornak való kitettség mértékét befolyásoló
tényezőket, pl.:
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
- a vágandó anyag;
- a fűrésztárcsa típusa;
- az előtoló erő.
A következő tényezők növelik a légúti problémák
kialakulásának veszélyét:
- Faanyag fűrészelése porelszívó nélkül;
- Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt;
- Kopott fűrésztárcsa;
- Nem pontosan irányított munkadarab.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
-– a megmunkálandó anyag típusa
(farostlemez fűrészelésénél több por
keletkezik, mint fa vágásánál);
Viseljen hallásvédőt.
-– a fűrésztárcsa élessége;
Hordjon védőszemüveget.
-– fűrésztárcsa helyes beállítása,
-– A porelszívó légáramlási sebessége nem
lehet kisebb 20 m/mp-nél.
Fogási pont
Biztosítsa, hogy a helyi elszívó rendszer és
annak elemei megfelelően legyenek beállítva.
Kezét tartsa távol
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet,
különösen magnéziumot.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek minden fűrész
használatával együtt járnak:
- a forgó részek érintésétől származó sérülések
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
- Halláskárosodás;
- A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének
megérintése miatti sérülések veszélye;
- Fűrésztárcsa cseréje közben bekövetkező
sérülés veszélye;
- Ujjak becsípődésének veszélye a védőelemek
kinyitásakor;
- A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok fűrészelésénél.
O /I
Amikor a gépet gérvágó
üzemmódban használja,
a be- és kikapcsolást
a fogantyúban lévő be- és
kikapcsolóval végezze.
Ebben az üzemmódban ne
működtesse a kapcsolóházat.
A gép keretén elhelyezett
ON/OFF (be- és kikapcsoló)
az asztalos csak körfűrész
módban használatos.
Gérfűrész üzemmódban
ellenőrizze, hogy a hasítókés
a nyugalmi helyzetében
rögzítve van-e.
Soha ne használja
a gérfűrész üzemmódot,
amíg a védőburkolat nincs
a helyén.
19
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A1 ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (143)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
1 doboz, amely a következőket tartalmazza:
1 felső védőburkolat asztalos körfűrész
helyzethez
1 asztal alatti védőburkolat asztalos
gérfűrész helyzethez
4 láb
2 kerék
4 talp
1 párhuzamvezető
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A1 - A11 ábra)
A1
1 Be- és kikapcsoló (asztalos körfűrész
módban)
2 Asztal kioldó karja
3 Forgatható asztal leszorítója
4 Gérfűrész asztal
5 Forgatható asztal
6 Jobb oldali vezető
7 Bal oldali vezető
8 Mozgatható alsó fűrésztárcsa
védőburkolat
9 Védőburkolat kioldó karja
10 Működtető fogantyú
142 Áramkör megszakító visszaállító gombja
143 Dátumkód
20
A2
10 Működtető fogantyú
11 Fogantyúkapcsoló (gérfűrész
üzemmódban)
12 Fix felső fűrésztárcsa védőburkolat
13 Porelszívó adapter
14 Kerék
15 Láb
16 Talp
17 Dőlésszög beszorító fogantyú
A3
17
18
19
20
21
22
23
Dőlésszög beszorító fogantyú
Magasság állító
Asztalos körfűrész asztal
Hasítókés
Felső védőburkolat
Párhuzamvezető
Tolórúd
Külön kapható tartozékok
Gérvágás üzemmódhoz:
30 Vezető betét (DE7120)
A5
31 Állítható állvány, 760 mm (max.
magasság) (DE3474)
32 Támasztó vezetősínek, 1000 mm
(DE3494)
33 Támasztó vezetősínek, 500 mm
(DE3491)
34 Dönthető támasztó (DE3495)
35 Forgatható ütköző (DE3462)
36 Hosszütköző rövid munkadarabokhoz
(vezetősínnel együtt használatos [33])
(DE3460)
37 Támasztó eltávolítható ütközővel
(DE3495)
38 Támasztó eltávolított ütközővel
(DE3495)
39 Munkadarab leszorító (D271051)
A6
40 Görgős támasztó asztal (DE3497)
Asztalos körfűrész üzemmódhoz:
A7
41 Gérvezető (D271052)
A8
42 Kiegészítő asztal (D271058)
A9
43 Csúszó asztal (D271055)
Tolórudak (DE3454) (nincsenek
ábrázolva)
Mindegyik üzemmódban használható:
A10
44 Háromutas porelszívó készlet (D271054)
A11
144 Lézer
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT D27107 átfordítható asztalos
fűrészgépét úgy terveztük, hogy használható
legyen akár gérfűrészként akár asztalos
körfűrészként, valamint könnyen, pontosan és
biztonságosan el lehessen végezni vele a négy
alapvető fűrészelési műveletet: a hasítást,
keresztvágást, szögvágást és gérvágást.
Ez a 305 mm névleges átmérőjű karbid
fűrésztárcsával történő használatra tervezett gép
faanyag, fából készült termékek és műanyagok
professzionális vágására alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az átfordítható asztalos fűrészek
professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja
a szerszámot a rendeltetésétől eltérő
célokra.
ASZTALOS KÖRFŰRÉSZ ÜZEMMÓD
A középső tengelye mentén átfordítva
a fűrészgép az általános hasítási vágásokhoz és
széles munkadaraboknak a fűrészlaphoz való
kézi bevezetésére használható.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelő
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábelt cserélni kell, csak márkaszerviz
vagy képzett villanyszerelő cserélheti.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő
jóváhagyott 3-eres hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatoknál).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
GÉRVÁGÁS ÜZEMMÓD
Gérvágás üzemmódban a fűrészgép függőleges,
gér- vagy szögvágásra használható.
21
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A gép és részeinek kicsomagolása.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett a gép
mozgatásához mindig kérjen
segítséget.
• Távolítsa el a dobozból a laza
csomagolóanyagot.
• Emelje ki a gépet a dobozból.
• Vegye ki az alkatrészdobozt a gép belsejéből.
• Vegye le a maradék csomagolóanyagot
a gépről.
A talpak felszerelése (B, B1 ábra)
Felszerelt talpakkal és lábakkal a gép
munkapadra is helyezhető. A biztonságos
működés érdekében a gépet rögzíteni kell
a munkapadhoz.
FIGYELMEZTETÉS! Soha ne használja
ezt a gépet, amíg nincs a munkapadra
rögzítve. A munka közben alkalmazott
előtoló erő hatására a gép instabillá
válik, ha nincs rögzítve.
• Állítsa fejtetőre a gépet.
• Helyezzen egy-egy talpat (16) az alapon
kialakított szerelési pontokra (51).
• Csúsztasson egy-egy anyát (52) a szerelési
pontok feletti vájatokba (53).
• Tegyen egy-egy csavart (54) alátéttel (55)
együtt a talpakba.
• Húzza meg a csavarokat.
Szerelje fel a lábakat az alábbiak szerint.
• Hajtsa be a lábakat az alábbiak szerint.
• Fordítsa vissza a gépet felfelé.
• Tegyen be egy-egy 8 mm-es és 120 mm
minimális hosszúságú csavart (49) mindegyik
szerelési pontba (B1 ábra).
• Húzza meg a csavarokat.
22
A lábak felszerelése (C1 és C2 ábra)
Felszerelt lábakkal a gép egymagában álló
gépként is elhelyezhető.
• Állítsa fejtetőre a gépet.
• Szerelje fel a lábakat az alábbiak szerint.
Gondoljon arra, hogy az elülső és hátsó lábak
nem egyenlő hosszúságúak. A hátsó lábak
valamivel hosszabbak. Ügyeljen arra, hogy jó
helyre szerelje a lábakat.
• Fordítsa vissza a gépet felfelé. Ügyeljen
arra is, hogy a gépet vízszintesen állítsa be;
állítson a magasságon a láb leszorítójával.
Hátsó lábak
• Illesszen egy-egy lábat (15) az alap belső
felének alsó szélén lévő szerelési pontokba
(56) (C1 ábra).
• Vezessen át kívülről egy félgömbfejű csavart
(57) a furaton, a kereten és a lábakon.
• Helyezzen egy-egy bilincset (58) és
zárókereket (59) a csavarokra.
• Húzza szorosra a zárókerekeket.
Elülső lábak
• Illesszen egy-egy lábat (15) az alap belső
felének felső szélén lévő szerelési pontokba
(56) (C2 ábra).
• Helyezzen bilincset (58) a lábakra.
• Vezessen át belülről a furaton egy félgömbfejű
csavart (57), a bilincsekbe, a lábakba és
a keretbe.
• Helyezzen egy-egy zárókereket (59)
a csavarokra.
• Húzza szorosra a zárókerekeket.
A lábak behajtása (C3 ábra)
A lábak az alapba behajthatók, így a gép
munkapadra rögzíthető.
• Állítsa fejtetőre a gépet.
• Lazítsa meg az első láb (15) zárókerekét (59).
• Hajtsa be a lábat.
• Húzza szorosra a zárókerekeket.
• Ismételje meg ugyanezt a többi lábnál.
• Fordítsa vissza a gépet felfelé.
A kerekek felszerelése (D ábra)
• Helyezzen egy-egy kereket (14) a készülék
mindegyik oldalán a tengelyekre (60).
• Helyezzen egy-egy lapos alátétet (61) és egy
anyát (62) a tengelyek menetes végére.
• Húzza meg a csavarokat a mellékelt kulccsal.
Összeszerelés gérfűrész üzemmódra
Fűrésztárcsa asztal alatti védőburkolatának
felszerelése (E ábra)
Az asztal alatti védőburkolatot (63) a fűrészasztal
tetejére kell felszerelni.
• Helyezze a védőburkolat bal oldalán lévő két
rögzítőcsapot a fűrésztárcsa résétől (65) balra
lévő vájatokba (64). Csavarja a műanyag
csavarokat az óramutató járásával ellentétes
irányba.
• Fektesse a védőburkolatot az asztalra, és
nyomja a rögzítőcsapot a fűrésztárcsa résétől
jobbra eső vájatba (66). Csavarja a műanyag
csavart az óramutató járásával ellentétes
irányba.
• Eltávolításhoz csavarja a csavarokat az
óramutató járásának irányába, és vegye le
a védőburkolatot.
A fűrészfej és az asztal átfordítása (F1 - F4 ábra)
• Egyik kezével tartsa a fűrészasztalt (19), és
az asztal kioldó karját (2) nyomja jobbra (F1
ábra).
• Nyomja lefelé az asztalt az első részénél (F2
ábra), majd fordítsa át teljesen addig, amíg
a motor szerelvény a legfelső helyzetébe
nem kerül, és a lap (67) be nem akad az
asztalrögzítő szerkezetbe (68) (F3 ábra).
• Nyomja a kioldó kart (69) hátrafelé, miközben
lefogja a fűrészfejet addig, amíg a rugós
szögmérő egységet (70) ki nem tudja emelni
a helyéről (F4 ábra).
• Billentse felfelé a szögmérő egységet.
• Tartsa erősen a fűrészfejet, és
a rugónyomásnak engedve hagyja a fejet
a felső, nyugalmi helyzetébe állni.
A fűrésztárcsa felszerelése (G1 - G4 ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Fűrésztárcsát mindig gérfűrész
üzemmódban cseréljen.
• Soha ne nyomja le a hajtótengely
zárógombját, amíg a gép áram alatt
van vagy szabadon fut.
• Ne vágjon (vasat vagy acélt
tartalmazó) nem színes fémet vagy
falazati anyagot, illetve szálerősítésű
cement terméket ezzel a gérfűrésszel.
• Az új fűrésztárcsa fogai nagyon élesek,
ezért veszélyes a kezelése.
• Fűrésztárcsát mindig gérfűrész
üzemmódban cseréljen.
• Az alsó védőburkolat (8)
kireteszeléséhez nyomja meg a kioldó
kart (9), majd emelje fel az alsó
védőburkolatot addig, ameddig csak
lehet (G1 ábra).
• Miközben az alsó védőburkolat felemelt
helyzetben van, egyik kezével nyomja le
a tengelyzár gombját (74), másik kezével pedig
a mellékelt fűrésztárcsa kulccsal az óramutató
járásának irányában forgatva lazítsa meg
a fűrésztárcsa balmenetes zárócsavarját (73).
FIGYELMEZTETÉS! A tengelyzár
használatához nyomja le a gombot
az ábra szerint, és kézzel forgassa
a tengelyt addig, amíg azt nem
érzékeli, hogy a retesz lezárt.
Tartsa lenyomva a zárógombot, hogy
megakadályozza a tengely elfordulását
(74, G1 ábra).
• Vegye le a tengelyről a fűrésztárcsa
zárócsavarját (73) és a külső gyűrűt (75).
• Helyezze rá a fűrésztárcsát (76) a belső gyűrűn
(78) lévő fűrésztárcsa tartóra (77), ügyelve arra,
hogy a fűrésztárcsa alsó peremén lévő fogak
a fűrész hátoldala felé mutassanak (a kezelő
helyzetével ellentétes irányba).
23
• Szerelje vissza a tengely külső gyűrűjét (75).
• Húzza meg óvatosan a fűrésztárcsa
zárócsavarját (73) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva, miközben
a másik kezével lenyomva tartja
a tengelyzárat.
• Emelje fel a védőburkolatot.
FIGYELMEZTETÉS! Csak a leírt
módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a műszaki adatoknál felsorolt típusú
fűrésztárcsát használjon:; ajánlott
típus: DT4260.
Beállítások gérfűrész üzemmódhoz
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállítottuk. Ha
a szállítás, kezelés miatt vagy más okból újbóli
beállítás szükséges, az alábbi lépéseket végezze
el. Amint megtörténtek a beállítások, azoknak
pontosaknak kell maradniuk.
A fűrésztárcsa és vezető helyzetének
ellenőrzése és beállítása (H1 - H3 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79), és nyomja
be a gérütközőt (80) a forgatható asztal (5)
kireteszeléséhez (H1 ábra).
• Addig forgassa a forgatható asztalt, amíg
az ütköző 0°-ba nem kerül. Ne húzza meg
a csavart.
• Húzza le a fejet annyira, hogy a fűrésztárcsa
éppen csak beleérjen a vágóhoronyba (81).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (82) a vezető
bal oldala (7) és a fűrésztárcsa (76) közé (H2
ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a csavarokat (83) (H3 ábra),
és mozgassa a gérjelző/forgatható asztal
szerelvényt balra vagy jobbra, amíg
a fűrésztárcsa a vezetővel 90°-os szöget nem
zár be (H2 ábra).
• Húzza meg újra a csavarokat (83) (H3
ábra). Ennél a lépésnél ne vegye figyelembe
a gérjelzőn leolvasható értéket.
24
Gérjelző beállítása (H1 és H4 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79), és nyomja
be a gérütközőt (80) a forgatható asztal (5)
kireteszeléséhez (H1 ábra).
• Kilazított gércsavarral engedje a gérütközőt
a helyére illeszkedni, miközben a gérkart
túlforgatja a nullán.
• Figyelje a jelzőt (84) és a gérskálát (85) (H4
ábra). Ha a gérjelző nem pontosan nullát
mutat, lazítsa meg a csavart (86), állítsa
a jelzőt 0-ra, és húzza meg a csavart.
A fűrésztárcsa és az asztal helyzetének
ellenőrzése és beállítása (I1 - I3 ábra)
• Lazítsa meg a dőlésszög beszorító fogantyút
(17) (I1 ábra).
• Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy teljesen
függőlegesen álljon, majd húzza szorosra
a beszorító fogantyút.
• Húzza lefelé a fejet annyira, hogy
a fűrésztárcsa éppen csak beleérjen
a vágóhoronyba (81).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (82) az asztal
és a fűrésztárcsa (76) közé (I2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a vonalzóhoz.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a dőlésszög beszorító fogantyút
(17) (I1 ábra), és forgassa a függőleges
helyzet beállító csavarját (87) (I3 ábra)
be- vagy kifelé úgy, hogy a fűrésztárcsa
az asztallal 90°-os szöget zárjon be, majd
ellenőrizze a derékszögű vonalzóval (I2 ábra).
• Ha a szögjelző (88) nem pontosan nullát
jelez a szögskálán (89), lazítsa meg a kijelzőt
rögzítő csavart (90) és mozgassa a kijelzőt,
ahogyan szükséges (I3 ábra).
A vezető beállítása (J ábra)
A vezető bal oldalának felső része balra állítható
a megfelelő hézag eléréséhez, így a fűrésszel
egészen 48°-os szögvágást lehet végezni balra.
A vezető állítása (7):
• Lazítsa meg a vezető szorítógombját (91), és
csúsztassa a vezető felső részét balra.
• Futtassa szárazon a kikapcsolt fűrészt, és
ellenőrizze a hézagot. Állítsa a vezetőt olyan
közel a fűrésztárcsához, hogy a munkadarab
maximálisan meg legyen támasztva, és ne
akadályozza a fűrészkar fel-le irányú mozgását.
• Húzza szorosra a gombot.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetővájat
(92) a fűrészportól eltömődhet.
Pálcával vagy kis nyomású levegővel
tisztítsa ki.
Az éltörési szög ellenőrzése és beállítása (I1,
J és K és L ábra)
• Lazítsa meg a vezető szorítógombját (91), és
csúsztassa a vezető felső részét ütközésig
balra (J ábra).
• Lazítsa meg a dőlésszög beszorító fogantyút
(17) (I1 ábra), és középső szögállás ütköző
(93) elfordításával mozgassa a fűrészkart
balra, amíg a szögütköző (94) rá nem
támaszkodik a szögállást állító ütközőre (95)
(K ábra). Ez a 45°-os szögvágó helyzet.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Forgassa a szögállító ütközőcsavart (95)
befelé vagy kifelé (ahogy szükséges) addig,
amíg a jelző (88) 45°-os szöget nem mutat
úgy, hogy a szögütköző rátámaszkodik
a szögállító ütközőcsavarra.
A köztes éltörési szög ellenőrzése és
beállítása (I1, J és L ábra)
A köztes éltörési szög 30°-ra van beállítva, ez
megkönnyíti a beállítást koszorúpárkány vágásához.
• Lazítsa meg a vezető szorítógombját (91) és
csúsztassa a szélvezető felső részét ütközésig
balra (J ábra).
• Lazítsa meg a dőlésszög beszorító fogantyút
(17) (I1 ábra) és közbenső szögállás ütköző
(93) elfordításával mozgassa a fűrészkart
balra, amíg a szögütköző (96) rá nem
támaszkodik a szögállító ütközőre (93) (L
ábra). Ez a 30°-s szögvágó helyzet.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Forgassa a szögállító ütközőcsavart (96)
szükség szerint befelé vagy kifelé, amíg
a jelző (88) 30°-os szöget nem mutat úgy,
hogy a szögállító ütköző rátámaszkodik
a középső szögütközőre.
Összeszerelés asztalos körfűrész
üzemmódhoz
Átállítás gérvágás üzemmódról asztalos
körfűrész üzemmódra (A1, M1 - M5 ábra)
• Állítsa a fűrésztárcsát 0°-os keresztvágás
helyzetbe, és rögzítse a forgatható asztal
leszorítóját (3) (A1 ábra).
• Lazítson a hasítókés szorítógombján (97)
annyit, hogy a hasítókés éppen beérjen
a felfogási vájatba (M1 ábra).
• Vegye ki a hasítókést (20) az alap belsejében
kialakított tárolóhelyéről.
• A védőburkolat (8) kireteszeléséhez nyomja
meg a kioldó kart (9),
majd emelje fel a védőburkolatot addig,
ameddig csak lehetséges (A1 ábra).
• Csúsztassa a hasítókés konzolt (98)
a felfogási vájatba (99) (M1 ábra). Húzza meg
a leszorítót.
• Nyomja a kart (100), hogy a vezető rugós
felső része (7) a forgatható asztalhoz forduljon
(M2 ábra).
• Húzza lefelé a fűrészfejet.
• Nyomja a kioldókart (69) hátra (M3 ábra).
• Nyomja a szögmérő egységet (70) lefelé,amíg
a hornyok (101) be nem illeszkednek
a helyükre (102) (M3 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa
nem ütközhet az alsó fűrésztárcsa
védőburkolatához.
• Húzza az asztal kioldó karját (2) jobbra,
emelje meg az asztal elülső szélét (4)
(M4 ábra), majd fordítsa vissza 180°-kal,
amíg az asztalrögzítő szerkezet (68) lapja
automatikusan nem reteszelődik, ami által
a gép rögzítődik az asztalos körfűrész
üzemmódban (M5 ábra).
• Vegye le az alsó asztal védőburkolatát.
A hasítókés beállítása (N1 és N2 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ha beállítások
szükségesek a hasítókésen (20),
legjobb, ha a készüléket gérfűrész
helyzetbe (N2 ábra) fordítja.
„A fűrész átállítása asztalos körfűrész
üzemmódról gérfűrész üzemmódra”
fejezet szerint járjon el.
25
A hasítókés megfelelő helyzete: a hasítókés
teteje és a fűrésztárcsa legmagasabb fűrészfoga
legfeljebb 2 mm-rel legyen a fűrésztárcsa
legmagasabban álló foga alatt, valamint
a hasítókés íve és a fűrészfogak közötti távolság
legfeljebb 3 - 8 mm legyen (N1 ábra).
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a csavarokat (104) a hasítókés
vízszintes helyzetének beállításához.
• Lazítsa meg a csavarokat (103) a hasítókés
függőleges helyzetének beállításához.
• Húzza meg szorosan a csavarokat.
Fűrésztárcsa felső védőburkolatának
felszerelése (O ábra)
A fűrésztárcsa felső védőburkolata (21) gyorsan
és könnyen a hasítókésre (20) illeszthető, ha
a gépet asztalos körfűrész üzemmódra állította.
• Lazítsa meg a szárnyas anyát (105).
• A védőburkolatot függőlegesen tartva
igazítsa burkolat hátsó részén lévő bevágást
a hasítókéshez.
• Engedje rá a védőburkolatot a hasítókésre
(20); közben ügyeljen, hogy a csavar szára
a mélyedésbe kerüljön.
• A védőburkolatot fordítsa vízszintes
helyzetbe, így a rögzítőcsavar a burkolatot
a hasítókéshez rögzíti (106).
• Húzza meg a szárnyas anyát.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a készüléket asztalos
körfűrész üzemmódban helyesen
felszerelt felső védőburkolat nélkül.
Párhuzamvezető felszerelése és beállítása
(P1 - P5 ábra)
A párhuzamvezető (22) a fűrésztárcsa bármelyik
oldalára felszerelhető.
• Csúsztassa a konzolt (107) balról vagy jobbról
a készülékre (P1 ábra).
• A rögzítőlemez az asztal elülső széle mögé
illeszkedik.
• Csúsztassa fel a vezetőt a fűrésztárcsához.
• Nyomja le a kart (108) a vezető rögzítéséhez.
• Ellenőrizze, hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrésztárcsával.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
26
• Lazítsa meg a zárócsavarokat (109), és
csúsztassa a vezetőt hátra, hogy hozzáférjen
a vezető tetején lévő beállító csavarokhoz
(110) (P2 ábra).
• A szerelőkulccsal lazítsa meg a beállító
anyákat, amelyek a vezetőkonzolt rögzítik
a vezető támasztóhoz.
• Állítsa a vezetőt a fűrésztárcsával párhuzamos
helyzetbe úgy, hogy leellenőrzi a fűrésztárcsa
elején és hátulján a vezető és fűrésztárcsa
közötti távolságot.
• Amint elvégezte a beállítást, húzza meg újra
a beállító csavarokat, majd újból ellenőrizze,
hogy a vezető párhuzamos-e a tárcsával.
• Ellenőrizze, hogy a jelző (111), nullát mutat-e
(P3 ábra). Ha a gérjelző nem pontosan nullát
mutat, lazítsa meg a csavart (112),
majd mozgassa addig a gérjelzőt, amíg 0°-ra
be nem áll, majd húzza meg a csavart.
A párhuzamvezető alaphelyzetben a fűrésztárcsa
jobb oldalán van.
Ha a vezetőt a fűrésztárcsa bal oldalán kívánja
használni, a következőket tegye (P4 ábra):
• Lazítsa meg a zárókerekeket (109).
• Csúsztassa ki a vezetőprofilt (113)
a leszorítóból.
• Fordítsa körbe a leszorítót (114), és csavarja
vissza a zárókerekeket.
• Csúsztassa rá a vezetőprofilt a leszorítóra.
• Húzza szorosra a zárókerekeket.
A párhuzamvezető megfordítható: a munkadarab
a vezető 75 mm vagy a 11 mm magas felén
is vezethető annak érdekében, hogy vékony
munkadarabok hasításakor tudjon tolórudat
használni (P5 ábra).
• A 11 mm-es oldal beállításához lazítsa meg
a zárókerekeket (109), és csúsztassa ki
a vezetőt (113) leszorítóból (114).
• Fordítsa el a vezetőt, és rögzítse újra
a leszorítót a nyílásba a bemutatott módon
(P5 ábra).
• A 75 mm-es teljes magasság kihasználásához
úgy csúsztassa a vezetőt a leszorítóba, hogy
a széles oldala álljon függőlegesen (P4 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A 11 mm-es profilt
használja alacsony darabok szálirányú
vágásához, hogy a fűrésztárcsa és
a vezető között elférjen a tolórúd.
A vezető hátsó vége egy szintben
legyen a hasítókés elejével.
A gérvezető felszerelése és beállítása
(Q1 - Q4 ábra)
A gérvezető (D271052) a szerszámhoz külön
szerezhető be. A gérvezető (41) gérvágásra
használható asztalos körfűrész üzemmódban
(Q1 ábra).
• Lazítsa meg a rögzítőcsavart (115) és fordítsa
kifelé a vezetőkart (116) (Q2 ábra). Húzza
meg szorosra a rögzítőcsavart.
• Csúsztassa a vezetőt az asztal bal oldalára
(Q3 ábra).
• Lazítsa meg a zárógombot (117).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (82) a vezető
(41) és a fűrésztárcsa (76) közé.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa ki az anyát (118) néhány fordulattal, és
forgassa a jobb szögállító ütközőcsavart (119)
(Q4 ábra) befelé vagy kifelé mindaddig, amíg
a vezetősín 90°-ot be nem zár az asztallal, és ezt
ellenőrizze a derékszögű vonalzóval (Q3 ábra).
• Húzza meg szorosra a zárógombot (117).
• Ellenőrizze, hogy a jelző (120), nullát mutat-e
a skálán (121).
Ha szükséges, állítson rajta.
A gép átállítása asztalos körfűrész üzemmódból
gérfűrész üzemmódba (A3, E és M1 ábra)
• Vegye le a párhuzamvezetőt (22) vagy
a gérvezetőt, ha fel van szerelve a gépre
(A3 ábra).
• Vegye le a fűrésztárcsa felső védőburkolatát (21).
• Szerelje fel az alsó asztal védőburkolatot (63)
(E ábra).
• „A fűrészfej és az asztal átfordítása” című
fejezet szerint járjon el.
• Lazítsa meg a hasítókés rögzítőgombját (97),
és vegye le a hasítókést (20), miközben tartja
a fűrésztárcsa védőburkolatát (8) (M1 ábra).
• Engedje le a fűrésztárcsát.
• Tegye el a hasítókést az alap belsejében
kialakított tárolóhelyére.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
stabilan rögzítve van-e.
• A szerszámot csak finoman nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú
nyomást a fűrésztárcsára.
• Kerülje a gép túlterhelését.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonomikus
szempontból is megfelelő legyen. A gép telepítési
helyét úgy válassza meg, hogy a kezelőnek
jó rálátása és elegendő szabad tere legyen
a munkadarab akadálytalan kezeléséhez.
A vibrációs hatások csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony,
a gép és tartozékai megfelelően legyenek
karbantartva, és a munkadarab mérete a géphez
illő legyen.
A munka megkezdése előtt:
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát. Ne
használjon túl kopott fűrésztárcsát. A gép
maximális fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi a teljes
fordulatszámot, és azután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden leszorító gomb és
fogantyú szorosra van-e húzva.
27
A gép be- és kikapcsolása (A1, R1 - R3 ábra)
Ez a gép két független kapcsolórendszerrel
van ellátva. Gérfűrész üzemmódban
a fogantyúkapcsolót (11) használja (R1 ábra).
Asztalos körfűrész üzemmódban pedig az
üzemi be/ki kapcsolót (1) használja (R2 ábra).
A kapcsolóházba van beépítve van a motor
túlterhelés elleni védelme, kézi újraaktiválóval.
Áramkimaradás esetén a következőket tegye:
- Ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva.
- Nyomja meg az újraaktiváló gombot (142).
Gérfűrész üzemmód (R1 ábra)
Az indítókapcsolón van egy furat (122), amelyen
keresztül a kapcsoló lelakatolható.
• A szerszámot a fogantyúkapcsolóval (11)
indíthatja be.
• A szerszámot a fogantyúkapcsoló
elengedésével állíthatja le.
Asztalos körfűrész üzemmód (R2 és R3 ábra)
A be- és kikapcsolónak több előnye van:
- A gépen áramszüneti kikapcsoló funkció is
van: áramkimaradás után csak a kapcsoló
bekapcsolása után indul újra.
- Extra biztonság: a csuklópánttal felfogott
biztonsági burkolólemez (123) a nyílásokon (124
és 125) keresztül lelakatolható. A burkolólemez
ezen túlmenően vészhelyzetben könnyen
elérhető biztonsági leállító kapcsoló feladatát
is ellátja, a lemez elejének megnyomására
aktiválja a kikapcsoló gombot.
• A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a zöld indítógombot (126).
• A szerszám kikapcsolásához nyomja meg
a piros leállító gombot (127).
A kapcsolók lezárása
• A gép illetéktelen használatának
megelőzésére mindkét kapcsoló lelakatolható.
Alapvágások
Fűrészelés gérfűrész üzemmódban
Védőeszközök nélkül veszélyes dolgozni
a géppel. Fűrészeléskor a védőburkolatoknak
a helyükön kell lenniük.
• Ellenőrizze, hogy az alsó-asztal védőburkolat
nincs-e fűrészporral eltömődve.
28
• Színesfémek vágásánál mindig rögzítse
a munkadarabot.
Általános kezelési tanácsok
- Gérfűrész üzemmódban a fűrészfej automatikusan
reteszelődik a felső („parkoló”) helyzetében.
- A fűrésztárcsa védőburkolat kioldó karjának
működtetésével a fűrészfej kireteszelődik.
Amikor a fejet lefelé mozgatja, a mozgatható
alsó védőburkolat visszahúzódik.
- Soha ne próbálja megakadályozni, hogy
az alsó védőburkolat visszatérjen a parkoló
helyzetébe a vágás befejezése után.
- A vágóhossz legalább 10 mm legyen.
- Rövid munkadarabok vágásánál
(a fűrészlaptól legalább 190 mm-rel balra
vagy jobbra) külön beszerezhető szorítópofák
használatát javasoljuk.
- UPVC profilok megmunkálásánál helyezzen
fatuskót kiegészítő profillal a munkadarab alá,
hogy az kellően meg legyen támasztva.
Függőleges egyenes vonalú keresztvágás
(S1 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79), és nyomja be
a gérütközőt (80).
• Helyezze a gérütközőt 0°-ba, és reteszelje,
majd húzza meg a gércsavart.
• A vágni kívánt munkadarabot helyezze
a vezetőhöz (7).
• Tartsa az üzemeltető fogantyút (10), majd
nyomja meg a védőburkolat kioldó karját (9).
• A motor beindításához nyomja meg
a fogantyúkapcsolót (11).
• Nyomja le a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja
a fát, és belecsússzon a műanyag résbe (81).
• A vágás befejezése után engedje fel
a kapcsolót, és várja meg a fűrésztárcsa teljes
leállását, és csak azután állítsa vissza a fejet
a felső nyugalmi helyzetébe.
Függőleges gérvágás (S2 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79), és nyomja
be a gérütközőt (80). Mozgassa a forgatható
asztalt balra vagy jobbra a kívánt szögbe.
• A gérütköző automatikusan beáll 15°; 22,5°;
35,3° és 45°-ra, balra és jobbra egyaránt. Ha
bármely köztes szögre van szüksége, tartsa
erősen a fejet és rögzítse a gércsavarral.
FIGYELMEZTETÉS: Ha ferdeszögben
kívánja egy fadarab végét kissé
levágni, állítsa a munkadarabot úgy,
hogy a levágás a fűrésztárcsa felén
legyen nagyobb szöggel a vezetőhöz:
Baloldali ferdeszög, jobbra levágás
Jobboldali ferdeszög, balra levágás.
Kettős gérvágás (T1 - T4 ábra)
A kettős gérvágás, a gér- (T1 ábra) és
a ferdevágás (T2 ábra) kombinációja. Ilyen
vágást használunk ferde oldalú keretek vagy
dobozok megmunkálásánál, ahogyan a T3 ábrán
látható.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási
szög vágásonként változik, mindig
ellenőrizze, hogy a dőlésszöget
rögzítő fogantyú és a gérrögzítő
anya biztonságosan meg van-e
húzva. Ezeket mindig újra meg kell
húzni, miután dőlés- vagy gérszöget
változtatott.
• Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja
a gyakori kombinált gérvágásokhoz megfelelő
gér- és ferdevágási beállításokat. Az alábbi
táblázatot úgy használja, hogy kiválasztja
a megfelelő „A”szöget (T4 ábra), majd ezt
a szöget a táblázat megfelelő ívére vezeti.
Ebből a pontból kiindulva kövesse a táblázatot
lefelé a megfelelő dőlésszög, és oldalirányba
a megfelelő gérszög kikereséséhez.
NÉGY OLDALÚ DOBOZ
6 OLDALÚ DOBOZ
8 OLDALÚ
DOBOZ
DOBOZ OLDALÁNAK SZÖGE („A” SZÖG)
Keresztvágás dőltszögben (A2, S3 ábra)
A dőlésszöget balra 48°-tól jobbra 2°-ig tudja
beállítani, a forgatható asztalt legfeljebb 45°-ig
állíthatja balra vagy jobbra.
• Lazítsa meg a vezető rögzítőanyáját (91), és
csúsztassa az oldalvezető felső részét balra,
ameddig csak lehet.
• Lazítsa meg a dőlésszög beszorító fogantyút
(17), és állítsa be a kívánt dőlésszöget.
• Húzza szorosra a dőlésszög beszorító
fogantyút.
• Folytassa a függőleges egyenes vonalú
keresztvágáshoz hasonlóan.
• Állítsa be a fűrészt az előírt szögekre, és
végezzen néhány próbavágást.
• Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
• Példa: Egy 4-oldalú, 25°-os külső szögű
doboz („A“ szög) (T4 ábra) esetén a jobb felső
szögívet használja. Keresse meg a 25°-ot az
ívskálán. Kövesse a vízszintes keresztvonalat
az egyik irányba a gérszög kikereséséhez
(23°). Hasonlóképpen kövesse a függőleges
keresztvonalat a táblázat tetejéig vagy aljáig
a dőlésszög kikereséséhez (40°). Mindig
végezzen próbavágásokat hulladékanyagon,
hogy ellenőrizhesse a fűrész beállítását.
EZT A GÉRSZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
• Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy
a gércsavar szorosan meg van-e húzva.
• Folytassa a függőleges egyenes vonalú
keresztvágáshoz hasonlóan.
EZT A DŐLTSZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
Alapkötések vágása
Az alapkötések vágása 45°-s dőlésszögben
történik.
• Vágás előtt mindig végezzen egy szárazfutást
kikapcsolt motorral.
• Minden vágást úgy kell végezni, hogy
a szegélylécet hátoldalával a fűrész lapjára
felfekteti.
Belső sarok
- Bal oldal
• Helyezze a szegélylécet a tetejével
a vezetőhöz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
- Jobb oldal
• Helyezze a szegélylécet aljával
a vezetőhöz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
29
Külső sarok
- Bal oldal
• Helyezze a szegélylécet aljával
a vezetőhöz.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
- Jobb oldal
• Helyezze a szegélylécet a tetejével
a vezetőhöz.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
Díszlécek vágása
Díszlécek vágását kettős gérvágással kell végezni.
A tökéletes pontosság elérése érdekében az Ön
fűrészének van egy előre beállított szögfokozata
35,3° gér- és 30° dőlésszögben. Ezek
a beállítások 45°-os felső és 45°-os alsó szögű
szabványos díszlécekhez alkalmasak.
• Először végezzen próbavágást
hulladékanyagon.
• Minden vágást balra döntéssel és a díszléc
hátoldalát az alapra felfektetve kell elvégezni.
Belső sarok
- Bal oldal
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás jobbra.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
- Jobb oldal
• A szegélyléc az aljával támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás balra.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
Külső sarok
- Bal oldal
• A szegélyléc az aljával támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás balra.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
- Jobb oldal
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás jobbra.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
30
Fűrészelés asztalos körfűrész üzemmódban
• Mindig használja a hasítókést.
• Mindig gondoskodjon arról, hogy a hasítókés
és a védőburkolat helyesen legyenek
egymáshoz igazítva.
• Mindig ügyeljen arra, hogy a gérfűrész 0°-on
álljon, és megfelelően rögzítve legyen.
FIGYELMEZTETÉS: Ebben az
üzemmódban ne vágjon fémet.
Hasítás (U1 és U3 ábra)
• Állítsa be 0°-ra a dőlésszöget.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát.
• Állítsa be a párhuzamvezetőt a kívánt
távolságra.
• Tartsa a munkadarabot az asztalon,
a vezetőhöz tolva. A munkadarab kb. 25 mm
távolságra legyen a fűrésztárcsától.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, míg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Lassan tolja be a munkadarabot a felső
védőburkolat alá, határozottan a vezetőhöz
nyomva. Hagyja a fűrészfogakat szabadon
vágni, és ne erőltesse át a munkadarabot
a fűrésztárcsán. A tárcsa fordulatszáma
állandó legyen.
• Ne feledkezzen meg a tolórúd (23)
használatáról, amikor a fűrésztárcsához közel
dolgozik.
• A vágás befejezése után e kapcsolja ki
a gépet, hagyja a fűrésztárcsát teljesen leállni,
és vegye ki a munkadarabot.
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot
soha ne nyomja és ne tartsa a szabad
vagy a levágott részénél.
FIGYELMEZTETÉS: Kis darabok
hasításánál mindig használjon
tolórudat.
Szögvágás (U2 ábra)
• Állítsa be a kívánt vágásszöget.
• Folytassa a hasításhoz hasonló módon.
Keresztvágás (V1 ábra)
• Állítsa be 0°-ra a dőlésszöget.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát.
• Állítsa a gérvezetőt 0°-ra.
• Folytassa a hasításnál megadott módon,
csak a gérvezetővel tolja át a munkadarabot
a fűrésztárcsán.
Keresztvágás ferdeszögben
• Állítsa be a kívánt vágásszöget.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
Gérvágás (V2 ábra)
• Állítsa be a gérvezetőt a kívánt szögre.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
Külön beszerezhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Tartozékok
cseréje előtt mindig húzza ki a gép
dugaszát a konnektorból.
Porelszívó készlet (W1 és W2 ábra)
FIGYELMEZTETÉS! Ez a készülék
a két üzemmód miatt két porelszívó
ponttal van ellátva.
FIGYELMEZTETÉS! Lehetőleg
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
FIGYELMEZTETÉS! Faanyag
vágásakor csatlakoztasson a géphez
olyan porelszívó berendezést, amely
megfelel az idevonatkozó előírások
szerinti porkibocsátási normáknak.
Csatlakoztasson a vonatkozó előírásoknak
megfelelő porgyűjtő eszközt a géphez.
A csatlakoztatott külső rendszerben a légáramlás
sebessége 20 m/s +/- 2 ms legyen. Az
elszívás sebességét a csatlakoztatási pontnál
a szívócsőben kell mérni, amikor a gép áram alatt
van, de nincs működésben.
Csatlakoztatás gérvágófűrész üzemmódban
(W1 ábra)
• Csatlakoztassa az első szívócső egyik végét
a porelszívó adapterhez (13).
• Illessze a cső másik végét a szívócsonk (128)
középső beömlő nyílására.
• Csatlakoztassa a második szívócső egyik
végét az alsó-asztal védőburkolatra (63).
• Illessze a cső másik végét a szívócsonk külső
beömlő nyílására.
Csatlakoztatás asztalos körfűrész
üzemmódban (W2 ábra)
• A gérfűrész üzemmódban leírtak szerint járjon el,
csak csatlakoztassa az asztal alatti védőburkolat
csövét a felső védőburkolathoz (21).
Extra munkadarab-alátámasztó/hosszütköző
a gérfűrészhez (A5 ábra)
A munkadarab extra támasztékát és
a hosszütközőt balra, jobbra vagy mindkét oldalra
is fel lehet szerelni.
• Helyezze a 31 - 39 számú elemeket a két
vezetősínre (32 és 33).
• 210 mm széles (15 mm vastag)
munkadarabok keresztvágásához használja
a dönthető támaszt (34).
Görgős támasztóasztal (A6 ábra)
A görgős támasztóasztal (40) hosszú
munkadarabok alátámasztására szolgál.
Gérfűrész üzemmódban akár a bal akár a jobb
oldalra, de mindkét oldalra is felszerelhető.
Asztalos körfűrész üzemmódban a fűrészasztal
elé vagy mögé is felszerelhető.
Kiegészítő asztal (A8 ábra)
A kiegészítő asztal a gérvezető és a fűrésztárcsa
közötti távolságot 600 mm-re vagy akár többre is
megnöveli, a gépre szerelt vezetőrudak hosszától
és az asztal rögzítési helyzetétől függően.
A kiegészítő asztalt a (külön tartozékként
kapható) vezetősínekkel (32) összekapcsolva
kell használni (külön kapható). Az állítható
asztal elülső pereme mentén egy skála van
bevésve és egy masszív keretre szerelve, amely
a vezetősínekre rögzítődik.
• Szerelje a kiegészítő asztalt a gép jobb
oldalára, ezzel a két asztal skálái között
megmarad a folytonosság.
31
Csúszó asztal (A9 ábra)
A csúszó asztal (43) segítségével nagyobb,
akár 1200 x 900 mm méretű táblák is
megmunkálhatók, a fűrésztárcsától balra.
A vezetőrudak egy masszív ötvözetre vannak
felszerelve, mely a gépről könnyen levehető, és
mégis minden síkban teljes mértékben állítható.
A vezető magában foglal egy teljes hosszúságú
mérőszalagot, hogy az állítható ütközőt
gyorsan a kívánt helyzetbe lehessen állítani,
emellett egy állítható támasz is van a keskeny
munkadarabokhoz.
A gép szállítása (X ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A gépet mindig
asztalos körfűrész helyzetben és
felszerelt felső védőburkolattal
szállítsa.
Az önbeálló kerekek megkönnyítik a gép
mozgatását.
• Tegye a gépet az alap jobb oldalára.
• Hajtsa be a hátsó lábakat az alapba.
• Hajtsa ki az elülső lábakat az alapból.
• Fordítsa vissza a gépet felfelé.
• Emelje meg a gépet az elülső lábainál, amíg
a kerekei el nem érik a padlózatot.
FIGYELMEZTETÉS: A gépet csak
segítséggel mozgassa.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
32
Kenés
A motor csapágyai kenéssel és vízmentes
szigeteléssel gyárilag el vannak látva.
• Rendszeresen olajozza be a forgatható asztal
felfekvő felületét, ahol a fix asztal pereme
mentén csúszik.
• Rendszeresen kenje meg a vágásmélység
beállítójának a csavarmenetét.
• Azokat a részeket, ahol fűrészpor és forgács
gyűlhet fel, időnként tisztítsa meg száraz
kefével.
A bütyök beállítása (Y1 - Y3 ábra)
A két asztal közötti hézag megszüntetéséhez az
alábbiakat tegye:
• Forgassa a készüléket asztalos körfűrész
helyzetbe.
• Csavarja ki el a csavarokat (138) és
a tartólapot (139).
• Lazítsa meg az állítóbütyök (141) csavarját
(140).
• Tűhegyű fogóval forgassa az állítóbütyköt.
• Tartsa az állítbütyköt a fogóval, és húzza meg
a csavart.
• Szerelje vissza a tartólapot, és húzza meg
a csavarokat.
• Forgassa a készüléket gérfűrész helyzetbe.
Ellenőrizze, mekkora erő kell a gérfűrész
mozgatásához. Ha túl nagy erő kell hozzá,
végezze el ismét a fenti lépéseket.
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső védőburkolatot, a mozgatható alsó
burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy
megállapíthassa, megfelelően működnek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok vagy részecskék ne akadályozzák egyik
funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolatok közé, áramtalanítsa a gépet
és kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című
rész útmutatásait. Távolítsa el a beszorult
törmeléket vagy munkadarabot, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa meg
az asztallapot.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa ki
a porelszívó rendszert.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
LÉZERSUGÁRZÁSRA:
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT szerszáma
készüléke eléri technikai élettartamának végét,
vagy nincs további szüksége rá, ne a háztartási
hulladékkal együtt semmisítse meg. A terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását
és újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT a DEWALT termékekre az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi DEWALT szervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
LÉZERSUGÁRZÁS: NE
NÉZZEN BELE A SUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK
MAXIMÁLIS LEADOTT
TELJESÍTMÉNY
P = < 1 mW;
= 630 nm –680 nm
csúcs
IEC 60825:2007
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
33
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
zst00244611 - 25-08-2014
34
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
35
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
36
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
37
38
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising