NV3600 | Black&Decker NV3600 DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

2
1
1
2
402111 - 53 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
NV19XXYZ
NV24XXYZ
NV36XXYZ
NV48XXYZ
NV60XXYZ
NV72XXYZ
1
4
3
A
B1
7
6
5
B2
B3
4
3
1
C
D
2
8
2
8
E
F
9
10
G
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster®
a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de
aspirare uscată.
Acest produs este destinat exclusiv uzului
casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate alimentate de baterii, trebuie
să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, de baterii care prezintă scurgeri de lichide, de vătămări corporale
şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în
acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare
ulterioară.
♦
♦
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil
să nu fie incluse în avertizările de siguranţă
ataşate.
Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor
de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite
riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea
includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei
unelte pe perioade prelungite, asiguraţivă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizarea aparatului dvs.
♦
♦
♦
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira
lichide sau orice materiale care se pot
aprinde.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru a deconecta din priză. Ţineţi
cablul încărcătorului departe de surse
de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
După utilizare
♦
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte
de curăţarea acestuia.
Atunci când nu este folosit, acest aparat
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu
uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Siguranţa terţilor
♦
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Verificaţi dacă există componente
rupte, întrerupătoare deteriorate sau
orice altă condiţie ce ar putea afecta
utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care
există vreo componentă deteriorată sau
defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea
componentelor deteriorate sau defecte
de către un agent autorizat de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele
deteriorări. Înlocuiţi încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau
defect.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi
sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul
pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
4
Acest aparat nu este destinat utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de
♦
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală
de alimentare.
♦ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker
exclusiv pentru a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu
care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar
putea exploda, determinând vătămări
şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru
de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
♦ Aparatul/unealta trebuie să fie
poziţionat(ă) într-o zonă bine ventilată
în timpul încărcării.
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi
acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
furnizat împreună cu aparatul/unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea
„Protejarea mediului înconjurător“.
♦ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul
prin înţepare sau lovire, deoarece acest
fapt ar putea genera riscul de vătămare
şi incendiu.
♦ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri
din acumulatori. Atunci când observaţi
lichid pe acumulatori, procedaţi în felul
următor:
♦ Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
♦ În cazul contactului cu pielea sau ochii,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate
cauza vătămarea personală sau deteriorarea
obiectelor.
În cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat
cu apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau
iritaţiei, consultaţi medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Siguranţa electrică
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o
anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna
ca tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu
încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Simboluri pe încărcător
Acest încărcător prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o
anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca
tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Transformator de izolare intrinsec.
Reţeaua principală de alimentare
este separată electric de ieşirea
transformatorului.
5
130oC
Instalarea
Încărcătorul se dezactivează în
mod automat dacă temperatura
ambientală devine prea ridicată.
Prin urmare, încărcătorul va fi
nefuncţional. Unitatea trebuie
să fie deconectată de la reţeaua
principală de alimentare şi dusă
la un centru de service autorizat
pentru a fi reparată.
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ - Montarea
suportului de încărcare pe perete
(fig. B1 şi B2)
Suportul de încărcare poate fi poziţionat
pe un blat de masă sau poate fi montat pe
perete pentru a oferi o soluţie convenabilă
pentru depozitarea şi încărcarea aparatului.
Încărcătorul este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
Asamblare
Citiţi cu atenţie manualul înainte
de a utiliza aparatul.
Montarea accesoriilor (fig. A şi C)
În funcţie de model, aparatul este prevăzut
cu următoarele accesorii:
♦ un accesoriu pentru spaţii înguste (3)
♦ un accesoriu perie (4) pentru mobilier şi
scări. Pentru montarea unui accesoriu,
procedaţi în felul următor:
♦ Scoateţi accesoriile din aparat.
♦ Introduceţi accesoriul în partea din faţă
a aparatului.
Puteţi aşeza celălalt accesoriu până când
faceţi clic pe suportul de accesorii.
Avertisment! Nu păstraţi aparatele electrice la îndemâna copiilor sau a persoanelor
infirme.
Nu îi lăsaţi să utilizeze aparatele fără a fi
supravegheaţi.
Descriere
1.
2.
Întrerupător de pornire/oprire
Bazin de praf
Fig. A
3.
4.
Accesoriu pentru spaţii înguste
Accesoriu cu perie
Pentru a aşeza ambele accesorii:
♦ Împingeţi accesoriile în jos până când
fac clic pe poziţie.
Despachetarea
Utilizare
♦
Identificarea produsului dvs.
Modelul poate fi determinat în funcţie de
codurile finale utilizate în numărul de catalog. Următoarele numere de catalog sunt
descrise în acest manual: NV19XXYZ H2/
NV24XXYZ H2/NV36XXYZ H2/NV48XXYZ
H2/NV60XXYZ H2/NV72XXYZ H2
♦
♦
Codul final XX corespunde următoarelor
modele:
Aparatul poate fi încărcat amplasat pe
un blat de lucru sau atârnat de perete,
folosind cârligul de perete din dotare.
Înainte de prima utilizare, acumulatorul
trebuie să fie încărcat cel puţin 24 de
ore.
Lăsaţi aparatul conectat la încărcător
atunci când nu îl utilizaţi.
Încărcarea acumulatorului
(fig. B1 - B3)
00/99: mâner cu tijă, fără accesorii în dotare
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ (fig. B1 şi B2)
♦ Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Acumulatorul nu se va încărca dacă
întrerupătorul de pornire/oprire este în
poziţia pornit.
♦ Montaţi corespunzător aparatul pe
încărcător, aliniind săgeata de pe încărcător cu fanta de pe aparat.
03: mâner tip buclă, dotat cu accesoriu pentru spaţii înguste şi accesoriu perie
Codul final Y este utilizat pentru identificarea
gamei de culoare, imprimare sau a opţiunilor
speciale.
Codul final Z reprezentat de litera N este
utilizat pentru modelele cu acumulator NiMH.
6
♦
♦
♦
♦
Montaţi bazinul de praf la loc pe aparat.
Asiguraţi-vă că bazinul de praf face clic
pe poziţie.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul
fără filtre. Colectarea optimă a prafului se va
obţine atunci când se dispune de filtre curate
şi de un bazin gol de praf.
Conectaţi încărcătorul.
Conectaţi la priza de alimentare.
Lăsaţi aparatul să se încarce timp de
cel puţin 24 ore.
NV19XXY (fig. B3)
♦ Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Acumulatorul nu se va încărca dacă
întrerupătorul de pornire/oprire este în
poziţia pornit.
♦ Introduceţi ştecherul încărcătorului (6)
în conectorul încărcătorului (7) din spatele aparatului.
♦ Conectaţi încărcătorul (5).
♦ Conectaţi la priza de alimentare.
♦ Lăsaţi aparatul să se încarce timp de
cel puţin 16 ore.
Notă: În timpul încărcării, încărcătorul se
poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu
indică existenţa vreunei probleme. Aparatul
poate fi lăsat conectat la încărcător pe o
perioadă nedeterminată.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6
până la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau
deteriorate. Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker
(cod articol: VF60).
♦ Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de mai sus.
♦ Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de mai sus.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în
condiţii de temperatură ambientală sub 10
°C sau peste 40 °C.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Pornirea şi oprirea (fig. D)
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) înainte.
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire înapoi.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat.
Curăţarea bazinului de praf şi a filtrelor (fig. E ş F)
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate în mod regulat.
♦ Scoateţi bazinul de praf (2) rotindu-l în
sens antiorar.
♦ Goliţi bazinul de praf.
♦ Scoateţi ansamblul de filtre (8) rotindule în sens antiorar.
♦ Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun.
Dacă este necesar, se poate spăla şi
bazinul. Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Asiguraţi-vă că bazinul de praf şi filtrele
sunt uscate.
♦ Montaţi ansamblul de filtre (8) la loc pe
aparat, rotindu-l în sens orar până când
face clic pe poziţie.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea separată a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci
când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
Black & Decker când acestea au ajuns la
sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a
beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
7
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.
com.
NV36XXYZ H2
Tensiune
V 3,6
Tip
NiCd/NiMH
acumulatori
Greutate
kg 0,7
NV60XXYZ H2
Tensiune
V 6,0
Tip
NiCd/NiMH
acumulatori
Greutate
kg 0,9
Acumulatorul (fig. G)
La eliminarea produsului, acumulatorul trebuie să fie scos conform
descrierii de mai jos şi trebuie să
fie eliminată conform regulamentelor locale.
*A035015D
Model
NV19/NV24
Tensiune de Vc.a. 230
intrare
Tensiune de Vc.a. 3,5
ieşire
Amperaj
mA 150
Timp aprox.
h 24
de încărcare
Greutate
kg 0,2
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de a scoate bateria.
♦ Descărcaţi acumulatorul utilizând aparatul până când motorul se opreşte.
♦ Scoateţi accesoriile din aparat.
♦ Scoateţi şuruburile (9).
♦ Deschideţi aparatul.
♦ Scoateţi acumulatorul, motorul ataşat
şi modulul de conectare (10).
♦ Utilizaţi o şurubelniţă pentru a detaşa
acumulatorul de pe motor şi de pe modulul de conectare.
♦ Puneţi acumulatorul într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele
nu pot fi scurtcircuitate.
♦ Duceţi bateria către agentul dvs. de
service sau către un centru local de
reciclare.
Avertisment! După ce a fost scoasă, bateria
nu poate fi montată la loc.
Model
Tensiune de
intrare
Tensiune de
ieşire
Amperaj
Timp aprox.
de încărcare
Greutate
NV72XXYZ H2
7,2
NiCd/NiMH
0,95
Vc.a.
NV19XXYZ H2 NV24XXYZ H2
V 2,4
2,4
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
*A050020D
NV36
230
5
200
24
0,2
*A070015D *A075020D
NV48
NV60
230
230
Vc.a. 7
7,5
mA 150
h 24
200
24
kg 0,2
0,2
Model
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Amperaj
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Specificaţie tehnică
kg 0,65
0,85
Încărcător
Dacă doriţi să eliminaţi singuri produsul, bateria trebuie să fie scoasă conform descrierii
de mai jos şi trebuie să fie eliminată conform
regulamentelor locale.
Tensiune
Tip acumulatori
Greutate
NV48XXYZ H2
4,8
NiCd/NiMH
*A090020D
NV72
Vc.a. 230
Vc.a. 9
mA 200
h 24
kg 0,2
Nivelul presiunii sonore conform cu EN
60704-1:
Presiune sonoră (LpA) < 70 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
0,65
8
registra noul dvs. produs Black & Decker şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi
şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca Black & Decker şi despre gama
noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Număr solicitare brevet Comunitatea Europeană: 000 540 745 şi 000 540 752
Număr solicitare proiect Comunitatea Europeană: 000 541 230 şi 000 540 752
DUSTBUSTER este o marcă comercială
înregistrată a Black & Decker Corporation.
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
Garanţie
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Înregistraţi-vă produsul online la
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
sau transmiteţi prenumele, numele şi codul
produsului dvs. filialei Black & Decker din
ţara dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
În cazul în care un produs Black & Decker
se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate,
în termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte
sau neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de
reparaţii autorizaţi sau de personalul
de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înzst00187572 - 14-09-2012
9
10
11
Download PDF

advertising