NW3660 | Black&Decker NW3660 DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

2
1
1
2
402011 - 62 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
NW36XXY
NW48XXY
1
4
3
A
B
C1
C2
4
3
1
D
E
2
2
2
5
F
6
G
7
7
8
H
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster®
a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de
aspirare uscată şi umedă. Acest produs este
destinat exclusiv uzului casnic.
◆
Instrucţiuni de siguranţă
◆
◆
◆
◆
Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate alimentate de baterii, trebuie
să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, de baterii care prezintă scurgeri de lichide, de vătămări corporale
şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în
acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare
ulterioară.
◆
◆
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil
să nu fie incluse în avertizările de siguranţă
ataşate.
Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor
de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei
unelte pe perioade prelungite, asiguraţivă că faceţi pauze la intervale regulate.
◆ Afectarea auzului.
◆ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizarea aparatului dvs.
◆
◆
◆
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira
lichide sau orice materiale care se pot
aprinde.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru a deconecta din priză. Ţineţi
cablul încărcătorului departe de surse
de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
După utilizare
◆
◆
Deconectaţi încărcătorul înainte de
curăţarea acestuia.
Atunci când nu este folosit, acest aparat
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu
uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Siguranţa terţilor
◆
Inspecţia şi reparaţiile
◆
rupătoare deteriorate sau orice altă
condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care
există vreo componentă deteriorată sau
defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea
componentelor deteriorate sau defecte
de către un agent autorizat de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele
deteriorări. Înlocuiţi încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau
defect.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi
sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul
pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte, între-
4
Acest aparat nu este destinat utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
◆
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală
de alimentare.
◆ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker
exclusiv pentru a încărca acumulatorul
din aparatul/unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
◆ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
◆ În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie să fie
înlocuit de producător sau de către un
Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
◆ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
◆ Nu desfaceţi încărcătorul.
◆ Nu perforaţi încărcătorul.
◆ Aparatul/unealta trebuie să fie
poziţionat(ă) într-o zonă bine ventilată
în timpul încărcării.
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
◆ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi
acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
◆ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 40 °C.
◆ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi
40 °C.
◆ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
furnizat împreună cu aparatul/unealta.
◆ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea
„Protejarea mediului înconjurător“.
◆ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul
prin înţepare sau lovire, deoarece acest
fapt ar putea genera riscul de vătămare
şi incendiu.
◆ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
◆ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri
din acumulatori. Atunci când observaţi
lichid pe acumulatori, procedaţi în felul
următor:
◆ Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate
cauza vătămarea personală sau deteriorarea
obiectelor. În cazul contactului cu pielea,
clătiţi imediat cu apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
apă curată şi consultaţi medicul.
Siguranţa electrică
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o
anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna
ca tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu
încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
Simboluri pe încărcător
Acest încărcător prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea.
Transformator de izolare intrinsec.
Reţeaua principală de alimentare
este separată electric de ieşirea
transformatorului.
130oC
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o
anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca
tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Încărcătorul se dezactivează în
mod automat dacă temperatura
ambientală devine prea ridicată.
Prin urmare, încărcătorul va fi
nefuncţional. Unitatea trebuie
să fie deconectată de la reţeaua
principală de alimentare şi dusă
la un centru de service autorizat
pentru a fi reparată.
Încărcătorul este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
5
Asamblare
Citiţi cu atenţie manualul înainte
de a utiliza aparatul.
Montarea accesoriilor (fig. A şi D)
Avertisment! Nu păstraţi aparatele electrice
la îndemâna copiilor sau a persoanelor infirme. Nu îi lăsaţi să utilizeze aparatele fără a
fi supravegheaţi.
Aparatul este prevăzut cu următoarele accesorii:
◆ un accesoriu pentru spaţii înguste (3).
◆ un accesoriu de aspirare umedă (4)
pentru reziduuri umede. Pentru a monta
un accesoriu, procedaţi în felul următor:
◆ Scoateţi accesoriile din aparat.
◆ Introduceţi accesoriul în partea din faţă
a aparatului.
Puteţi aşeza celălalt accesoriu până când
faceţi clic pe suportul de accesorii.
Descriere
1.
2.
Întrerupător de pornire/oprire
Bazin de praf
Fig. A
3.
4.
Accesoriu pentru spaţii înguste
Accesoriu aspirare umedă
Pentru a aşeza ambele accesorii:
◆ Împingeţi accesoriile în jos până când
fac clic pe poziţie.
Despachetarea
Identificarea produsului dvs.
Modelul poate fi determinat în funcţie de
codurile finale utilizate în numărul de catalog. Următoarele numere de catalog sunt
descrise în acest manual: NW36XXY H2/
NW48XXY H2
Utilizare
◆
◆
◆
Codul final XX corespunde următoarelor
modele:
Aparatul poate fi încărcat amplasat pe
un blat de lucru sau atârnat de perete,
folosind cârligul de perete din dotare.
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată cel puţin 24 de ore.
Lăsaţi aparatul conectat la încărcător
atunci când nu îl utilizaţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. B)
00: mâner cu tijă, fără accesorii în dotare
◆
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Acumulatorul nu se va încărca dacă
întrerupătorul de pornire/oprire este în
poziţia pornit.
◆ Montaţi corespunzător aparatul pe
încărcător, aliniind săgeata de pe încărcător cu fanta de pe aparat.
◆ Conectaţi încărcătorul.
◆ Conectaţi la priza de alimentare.
◆ Lăsaţi aparatul să se încarce timp de
cel puţin 24 ore.
În timpul încărcării, încărcătorul se poate
încălzi. Acest lucru este normal şi nu indică
existenţa vreunei probleme. Aparatul poate
fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă
nedeterminată.
03: mâner tip buclă, dotat cu accesoriu pentru spaţii înguste şi accesoriu perie
60: mâner tip buclă, dotat cu accesoriu
pentru spaţii înguste şi accesoriu pentru
aspirare umedă
Codul final Y este utilizat pentru identificarea
opţiunilor gamei de culoare. Codul final Y
reprezentat de litera N este utilizat pentru
modelele cu acumulator NiMH.
Instalarea
Montarea suportului de încărcare pe
perete (fig. C1 şi C2)
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în
condiţii de temperatură ambientală sub 10
°C sau peste 40 °C.
Suportul de încărcare poate fi poziţionat
pe un blat de masă sau poate fi montat pe
perete pentru a oferi o soluţie convenabilă
pentru depozitarea şi încărcarea aparatului.
Pornirea şi oprirea (fig. E)
◆
6
Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte.
◆
Protejarea mediului înconjurător
Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire înapoi.
Aspirarea umedă (fig. A)
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Utilizaţi accesoriul de aspirare umedă (4) pe
suprafeţe neabsorbante.
Pentru rezultate optime la utilizarea acestui
accesoriu, ţineţi aparatul înclinat la un unghi
de 45° şi trageţi-l uşor înspre dvs.
Pe suprafeţe absorbante, precum covoarele,
aparatul va aspira mai bine reziduurile umede dacă accesoriul nu este montat.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat.
Curăţarea bazinului de praf şi a filtrelor (fig. F ş G)
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate în mod regulat.
◆ Scoateţi bazinul de praf (2) rotindu-l în
sens antiorar.
◆ Goliţi bazinul de praf.
◆ Scoateţi filtrele (5 şi 6)
◆ Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun.
Dacă este necesar, se poate spăla şi
bazinul. Nu scufundaţi aparatul în apă.
◆ Asiguraţi-vă că bazinul de praf şi filtrele
sunt uscate.
◆ Montaţi la loc filtrele (5 şi 6)
◆ Montaţi bazinul de praf la loc pe aparat.
Asiguraţi-vă că bazinul de praf face clic
pe poziţie.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul
fără filtre. Colectarea optimă a prafului se va
obţine atunci când se dispune de filtre curate
şi de un bazin gol de praf.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea separată a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci
când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
Black & Decker când acestea au ajuns la
sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a
beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă a
agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6
până la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau
deteriorate. Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker
(cod articol: WVF60).
◆ Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de mai sus.
◆ Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de mai sus.
Acumulatorul (fig. H)
La eliminarea produsului, acumulatorul trebuie să fie scos conform
descrierii de mai jos şi trebuie să
fie eliminată conform regulamentelor locale.
Dacă doriţi să eliminaţi singuri produsul, bateria trebuie să fie scoasă conform descrierii
de mai jos şi trebuie să fie eliminată conform
regulamentelor locale.
7
DUSTBUSTER este o marcă comercială
înregistrată a Black & Decker Corporation.
Avertisment! Deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare înainte de a scoate
bateria.
◆ Descărcaţi acumulatorul utilizând aparatul până când motorul se opreşte.
◆ Scoateţi accesoriile din aparat.
◆ Scoateţi şuruburile (7).
◆ Deschideţi aparatul.
◆ Scoateţi acumulatorul, motorul ataşat
şi modulul de conectare (8).
◆ Utilizaţi o şurubelniţă pentru a detaşa
acumulatorul de pe motor şi de pe modulul de conectare.
◆ Puneţi acumulatorul într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele
nu pot fi scurtcircuitate.
◆ Duceţi bateria către agentul dvs. de
service sau către un centru local de
reciclare.
Avertisment! După ce a fost scoasă, bateria
nu poate fi montată la loc.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană de
Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate,
în termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte
sau neglijenţei;
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate
de corpuri străine, substanţe sau accidente;
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de
reparaţii autorizaţi sau de personalul
de service Black & Decker.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
acumulatori
Greutate
NW36XXY H2
V 3,6
NiCd/NiMH
NW48XXY H2
4,8
NiCd/NiMH
kg 0,9
0,9
Încărcător
*A050020D
Model
NW36
Tensiune de Vc.a. 230
intrare
Tensiune de Vc.a. 5
ieşire
Amperaj
mA 200
Timp aprox.
h 24
de încărcare
Greutate
kg 0,3
*A070015D
NW48
230
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
7
150
24
0,3
Nivelul presiunii sonore conform cu
EN 60704-1:
Presiune sonoră (LpA) < 70 dB(A),
incertitudine (K) 3 dB(A)
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi
pentru a fi informat cu privire la produsele
noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
Număr solicitare brevet Comunitatea Europeană: 000 540 745 şi 000 540 752
Număr solicitare proiect Comunitatea Europeană: 000 541 230 şi 000 540 752
8
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
sau transmiteţi prenumele, numele şi codul
produsului dvs. filialei Black & Decker din
ţara dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187573 - 14-09-2012
9
10
E15951
6
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
15
13
www.2helpU.com
10
11
NW3660(N)
NW4860(N)
1
12
NW3660(N) - NW4860(A)(N)
20 - 01 - 10
NW4860A(N)
2
H2
TYP.
11
Download PDF

advertising