DW876 | DeWalt DW876 BANDSAW Type 3 instruction manual

559022-56 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW876
A ábra
8
10
15
14
18
11
12
19
16
13
21 7
17
20
A2 ábra
2
B ábra
B1 ábra
C ábra
3
D1 ábra
D2 ábra
D3 ábra
D4 ábra
4
D5 ábra
E ábra
F ábra
G ábra
H ábra
J ábra
K ábra
L ábra
5
M1 ábra
33
35
N ábra
6
M2 ábra
KÉTSEBESSÉGES SZALAGFŰRÉSZ
DW876
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Motorteljesítmény (energiafelvétel)
Motorteljesítmény
(leadott teljesítmény)
Típus
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati sebesség
1. fokozat
2. fokozat
Maximális vágásmagasság
Maximális vágásszélesség
A vágóasztal mérete
A vágóasztal dőlése
Általános méretek (állvány nélkül)
(állvánnyal)
A porelszívó adapter, Ø
Fűrészszalag
Hosszúság
Szélesség
Vastagság
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint tolerancia)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény tolerancia)
W
DW876
1000
W
V
min1
750
3
230
2830
A felhasználónak kell biztosítania, hogy
a szerszámot csak a fönti követelményeknek
megfelelő hálózathoz csatlakoztassák. Ha
szükséges, a felhasználó az áramszolgáltatótól
kérhet a fogyasztói lekötési pont rendszer
impedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, azonnali halálos vagy súlyos
sérüléstokoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérüléstokozhat.
m/min
380
m/min
880
mm
200
mm
305
mm
500 x 500
jobb
0–45°
mm 1050 x 700 x 500
mm 1600 x 700 x 500
mm
100
mm
mm
mm
kg
2215
3-16
0,06
54
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
95
3
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérüléstokozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
Az éles széleket jelöli.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Biztosítékok:
230 V-os szerszám
10 Amper, hálózati
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,25 ohm a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
DW876
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-5.
7
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
esetén, fém forgácsolásakor, stb.)
az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy Fi-relé használatával
fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy olyan személyek, akik
nem illetékesek a munkában, különösen
gyerekek, hozzáérjenek a szerszámhoz vagy
a hosszabbító kábelhez, tartsa távol őket
a munkaterülettől.
5. Tegye el a szerszámot, ha nem használja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.01.01.
FIGYELMEZTETÉS: a sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos
szerszámok használatakor be
kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, többek között
a következőket a tűz, az áramütés,
a személyes sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
1. Tartsa a munkaterületet tisztán.
A rendetlen munkaterület és munkapad
a balesetek melegágya.
2. Vegye figyelembe a környezeti
körülményeket is.
Ne tegye ki esőnek az elektromos szerszámot.
Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben. A munkaterület legyen jól
megvilágítva (250 - 300 Lux). Soha ne
használja robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
jelenlétében.
3. Védekezzen az elektromos áramütés ellen
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel.
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. a levegő magas nedvességtartalma
8
A nem használt elektromos eszközt száraz,
jól elzárt helyen tárolja, ahol gyerekek nem
érhetik el.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban
dolgozhat.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat,
ne használja őket nagy igénybe vételre
tervezett szerszámok helyett. Ne használja
a szerszámot rendeltetéstől eltérő célokra,
például ne gallyazzon vagy ne daraboljon
körfűrésszel.
8. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes cipő viselése ajánlott. Hosszú
haját kösse össze vagy kösse be.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha a repülő
szilánkok melegek lehetnek, viseljen hőálló
kötényt. Mindig használjon fülvédőt. Mindig
viseljen védősisakot.
10. Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta,
ill. ezek megfelelően működnek.
11. Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Soha ne a vezetéket húzza, amikor ki
akarja venni a konnektorból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől. Soha ne
vigye a gépet kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés
A munkadarab rögzítéséhez, ha lehetséges,
használjon szorítót vagy satut. Így
biztonságosabb mint ha a kezében tartja, hisz
így mindkét kezével a szerszámot kezelheti.
13. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát.
14. Fordítson gondot szerszámai
karbantartására
A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek a jobb és biztonságosabb
teljesítmény érdekében. A kenésnél és
az alkatrészek cseréjénél kövesse az
utasításokat. Időszakonként vizsgálja meg
a szerszámot, és ha sérült, márkaszervizben
javíttassa meg. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
15. Áramtalanítás.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve ha
olyan alkatrészeket cserél, mint pl. a pengék,
vágórészek, áramtalanítsa a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámból mielőtt dolgozni kezdene.
17. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását
Ne vigye a szerszámot úgy, hogy
ujja a kapcsolón van. Mielőtt bedugja
a konnektorba, ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb az „off“ (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító
kábelt, ha sérült cserélje ki. Ha a szabadban
dolgozik, csakis kültéri használatra alkalmas
és ilyen értelmű jelzéssel ellátott hosszabbító
kábelt használjon.
19. Őrizze meg éberségét.
Figyelje, mit csinál. Használja a józan eszét.
Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze, nem sérült-e valamelyik
alkatrész
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően fognak-e működni és
alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra.
Ellenőrizze a mozgó alkatrészek megfelelő
beállítását és rögzítését, ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az
eszköz működését. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt megfelelően javíttatni vagy
cserélni kell a márkaszervizben, ha ebben
a kézikönyvben nincs más utasítás. A sérült
vagy hibás kapcsolót márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg. Ne
használja a szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. Soha ne próbálja
maga megjavítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
21. Szakképzett szerelővel javíttassa
a szerszámot.
Az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítását csak képzett
személy végezheti eredeti cserealkatrészek
felhasználásával, mert ellenkező esetben
a szerszám használója nagyfokú veszélynek
van kitéve.
További biztonsági szabályok
szalagfűrészekhez
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a gép
megfelelő szilárdságú sima felületen van-e.
• Baleset vagy a gép meghibásodása esetén
azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
• Jelentse a hibát és helyezzen megfelelő
jelzést a gépre, hogy senki ne használja
a hibás gépet.
• Ha a fűrészszalag a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrészszalag szabadon mozog-e.
Kapcsolja vissza a gépet, és kezdjen új
vágásba csökkentett előtoló erővel.
• Ne próbálja a munkadarab levágott vagy
egyéb részeit eltávolítani a vágási területről
amíg a gép működik.
• A megfelelő általános vagy helyi világítást
biztosítani kell.
• Gondoskodjék róla, hogy a kezelő
megfelelően tájékozott legyen a gép
használatát, beállítását illetően.
• Csatlakoztassa a gépet porelszívó
berendezéshez amikor fát fűrészel. Mindig
vegye figyelembe a porexpozíciót befolyásoló
tényezőket, pl.:
9
– a megmunkálandó anyag típusa (a bútorlap
jobban porzik a fánál);
• A vágandó anyagnak megfelelő szalagot és
sebességet válasszon.
– a fűrészszalag élessége;
• Tartsa be a szalag csomagolásán megadott
maximális sebességet.
– a fűrészszalag helyes beállítása.
– a porelszívó légáram sebességét, amely
nem lehet kevesebb 20 m/s-nál.
Biztosítsa a lokális elszívást, és ellenőrizze,
hogy az elszívó rendszer elemei megfelelően
vannak-e elhelyezve és beállítva.
• Mindig használjon egyéni védőfelszerelést, pl.:
– Fülvédőt a gép által okozott hallássérülés
megakadályozására.
– Légzésvédelmi eszközt a keletkező por
által okozott személyi sérülés veszélyének
elkerülésére.
– Védőkesztyűt a fűrész szalag és a durva
anyagok kezeléséhez.
• Mindig használjon tolórudat, ha hasítókorlát
mellett harántvágást végez.
• A vezetőt (hasítókorlátot) mindig az asztal alsó
részén helyezze el, ha döntött asztalon vág.
• Ha kerek anyagokat vág, használjon megfelelő
leszorítót, így elkerülheti a munkadarab
elfordulását.
• A munka megkezdése előtt ellenőrizze
a szalagfűrész védőelemeinek helyes
beállítását és működését.
• A munkadarab mérete
– Ne vágjon 20 mm-nél rövidebb
munkadarabot.
– Külön megtámasztás nélkül a gépet
a következő maximális munkadarab
méretekhez terveztük:
• Ne használjon sérült vagy repedt szalagot.
• Ha ferdevágást végez, ügyeljen, hogy
a hasítókorlát az asztal alsó részéhez legyen
rögzítve.
• Ha nem használja, mindig a helyén tartsa
a tolórudat.
• Igazítsa a lehető legközelebb
a munkadarabhoz a felső védőborítást.
• Ha nem használja, védje az egész
fűrészszalagot védőburkolattal.
• Szélsőséges munkakörülmények között
(szokatlanul alacsony hőmérséklet,
szokásosnál kisebb hálózati feszültség,
hosszabb leállás) a gép megszorulhat. Ilyen
esetekben csökkentse a szalag feszítését kb.
100N-re, kapcsolja be a motort és (miközben
a motor jár) fokozatosan növelje a feszültséget
(50 x b) N -re, ahol a b a szalag mm-ben mért
szélessége.
• Ha a gépet hosszú ideig nem használja,
lazítsa meg teljesen a szalagot a szalagkerék
torzulásának és az ebből eredő
kiegyensúlyozatlanságnak az elkerülésére.
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden szalagfűrész
használatával együtt járnak:
– Magasság 150 mm, szélesség 230 mm,
hosszúság 700 mm.
– a forgó részek érintéséből származó
sérülések
– Az ennél nagyobb munkadarabokat
egy másik megfelelő asztallal kell
alátámasztani.
– a fűrészszalag károsodásával kapcsolatos
sérülések
• A gépet nem sorozatgyártásra vagy
szállítószalag melletti munkára tervezték.
• Tartsa kezét megfelelő távolságban
a vágóéltől. Kis darabok szálirányú vágásánál
mindig használjon tolórudat.
• Mindig viseljen védőkesztyűt vagy használjon
tartót a fűrészszalag kezelésekor.
• Ellenőrizze, hogy a szalag a megfelelő irányba
forog-e, és a fogak a lefelé mutatnak-e.
• Mindig a célnak megfelelő és éles
fűrészszalagot használjon.
10
• Ne használjon olyan szalagot, amelynek
méretei nem egyeznek a Műszaki adatok c.
részben megadottakkal.
Ezek nyilvánvaló kockázatok:
– a munkaterületen belül
– a forgó alkatrészek hatósugarában
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A forgó fűrészszalag fedetlen részeinek
megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a szalag cseréjekor.
– Ujjak becsípődése a védőelemek
kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti
egészségkárosodás, különös tekintettel
a tölgy, bükk anyagokra.
A következő tényezők befolyásolják a gép
zajszintjét:
– A vágandó anyag (fajtája)
– Az anyag alátámasztása
– A fűrészszalag feszessége
1 állvány (4 530 mm-es láb, 2 480 mm-es
keresztrúd, 2 360 mm-es keresztrúd,
M5 x 16 csavarok, M5 anyák és M5
alátétek az állvány összeszereléséhez,
M8 x 20 csavarok és alátétek a gép
állványra szereléséhez)
1 villáskulcs, 10/13 mm
1 imbuszkulcs, 2,5 mm
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
– A fűrészszalag típusa
– Az előtolás ereje
– A fűrészszalag helyes beállítása és
rendszeres karbantartása
– A csigakerekek és a kenési rendszer
rendszeres karbantartása
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
1. Főkapcsoló
2. Fűrészlap
3. Fűrészlap védőburkolat
4. Asztal
5. Hasítókorlát
6. Gérvágó korlát
Áramtalanítsa (húzza ki
a csatlakozóaljzatból) a szerszámot,
ha nem használja, ha a szerszám
valamely alkatrészét, tartozékát
cseréli, vagy ha azt karbantartja.
10. Fűrészlap feszítő skála
Ellenőrizze a fűrészszalag
forgásirányát.
12. Zárókar
Ne tegye kezét ezen a területen
belülre.
Itt kell megfogni.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A ÁBRA)
A dátumkód (21) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
1 asztal
1 hasítókorlát
1 gérvágó korlát
1 A doboz tartalma:
7. Állvány
8. Fűrészlap feszítő
9. Zár
11. Ferdevágó asztali alátét
13. Motortartó csavar
14. Centírozó igazító
15. Védőburkolat magasság igazító
16. Porelszívó adapter
17. Padlórögzítés furata
18. Tolórúd tárolási helye
19. Hordfogantyú
20. Kerék
21. Dátumkód
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW876 szalagfűrészt professzionális műhelyben
történő alkalmazásokra terveztük. Egyenes,
kontúr-, gér- és kúpszög vágások hajthatók vele
végre sokféle anyagon, például fán, műanyagokon,
vason és színesfémeken vagy bőrön.
A névleges szalaghossz 2 215 mm, a szalag
szélessége pedig 3 és 16 mm között változhat.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja
a szerszámot rendeltetéstől eltérő
célokra.
11
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy adott
feszültségtartományhoz terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
A gép az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért
földelt csatlakozó aljzat szükséges hozzá.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó dugasz cseréje
(csak Egyesült Királyság és
Írország)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
le.
AZ ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSE (B ÁBRA)
Az állvány elemeit és a kötőelemeket külön
csomagoltuk.
1. Szerelje össze a lábakat és a keresztrudakat
az ábra szerint az anyákkal, csavarokkal
és alátétekkel. Még ne húzza meg teljesen
a kötőelemeket.
2. Ügyeljen, hogy a műanyag lábak mind lefelé
álljanak. Az összeszerelt keret az A ábrán
látható.
3. Helyezze a gépet az állványra, legyen gondja
rá, hogy a gép alaplapja mind a négy oldalon
illeszkedjen az állványra.
4. Rögzítse a gépet az állványhoz a mellékelt
anyákkal, csavarokkal és alátétekkel.
5. Húzzon meg erősen minden csavart.
A KEREKEK FELSZERELÉSE (B1 ÁBRA)
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
1. Helyezze az első szalagkerék konzolt a lemez
elé, és igazítsa egymáshoz a szerelőfuratokat.
• A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
2. Szerelje a konzolt a lemezre a kötőelemekkel.
• A földelő csatlakozóhoz kösse a zöld/sárga
vezetéket.
3. Ismételje a műveletet a többi kerékkonzolnál.
Kövesse a minőségi csatlakozódugaszhoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
A gépet az állvány, a kerekek és a vágóasztal
kivételével teljesen összeszerelt állapotban
szállítjuk.
12
4. Szerelje a lemezt az állványra
a kötőelemekkel.
5. A kerekek padlótól való távolságát 0-0,5 mm
közé állítsa be.
FIGYELMEZTETÉS: A gép mindig
stabilan, vízszintben kell álljon.
AZ ASZTALLAP FELSZERELÉSE (C ÁBRA)
1. Ellenőrizze, hogy a kúpszög vágó asztal
kitámasztó (11) vízszintes állásban van, a kar
(12) pedig rögzítve.
2. A négy csavarral úgy szerelje föl az asztallapot
a kúpszög vágó asztal kitámasztóra (11), hogy
a vonalzó (39) elől legyen.
3. A csavarok pontos elhelyezését lásd a C ábra
kis képén. Az asztallap megfelelő felszerelése
a fűrész optimális teljesítményét biztosítja,
és megakadályozza az asztallap betét
károsodását.
4. Lazítsa meg a kart (12), ha meg akarja
dönteni az asztalt, majd szorítsa meg újra, és
rögzítse ideiglenesen mind a négy csavart.
5. Állítsa vissza az asztalt vízszintes helyzetbe.
A SZÁLLÍTÓFOGANTYÚ FELSZERELÉSE
(A ÁBRA)
1. Helyezze a fogantyút a felszerelés helyére
a gép jobb oldalán.
2. Rögzítse csavarral a fogantyút.
RÖGZÍTÉS A PADLÓHOZ (A1 ÁBRA)
A gépet mindig a horganyzási furatok (17) igénybe
vételével csavarozza a padlóhoz.
AZ ASZTALLAP FELSZERELÉSE (D1–D6
ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrészszalag fogai nagyon élesek,
veszélyesek lehetnek.
A SZALAG HELYZETÉNEK MÓDOSÍTÁSA (A,
F ÁBRA)
A szalag a fölső kerék peremén kell, hogy fusson
(22).
FIGYELMEZTETÉS: Ne nyúljon
a szalaghoz; a fölső kereket forgassa
(22), ujja az egyik küllőn legyen.
Miközben egyik kezével a fölső kereket mozgatja,
másik kezével forgassa a szalag középre igazító
eszközt (14 A ábra).
1. Döntse meg az asztallapot a maximális
szögben.
A SZALAG VEZETŐBLOKKOK ÉS A HÁTSÓ
SEGÉDFÉK BEÁLLÍTÁSA (D2, G ÁBRA)
2. Lazítsa meg a gombot (40) és hajtsa félre
a vonalzót (39).
Fűrészelés közben a fűrész szalagja frontális
és oldalirányú erőknek van kitéve. A hátsó
támcsapágyak (25) 0,5 mm-rel a szalag mögött
a szalag előre-hátra mozgását szabályozza. A 45°
és 90°-os vezetőblokkok 0,1 mm-re helyezkednek
el a szalagtól, és a szalag oldalirányú mozgását
szabályozzák.
3. Hajtsa ki a rögzítő csavart és vegye le az
asztal alatti műanyag védőburkolatot (D3 ábra)
4. Fordítsa el fél fordulattal az ajtózárat (9).
5. Nyissa ki jobbra az ajtót.
6. Válasszon ki és csomagoljon ki egy megfelelő
fűrészszalagot.
1. Döntse meg 45°-ban az asztalt, hogy hozzá
tudjon férni az alsó vezető szerelvényhez.
7. Lazítsa meg a szalagfűrész szalagfeszítőjét
(8).
2. Lazítsa meg a gombot (24) és helyezze
el a hátsó támcsapágyat (25) 0,5 mm-re
a szalagtól.
8. Húzza vissza a szalagvédő szerelvényt (3).
9. Csúsztassa át a szalagot az asztal nyílásán
(41).
3. Szorítsa meg a gombot (24).
10. Helyezze el a szalagot a fölső és alsó
vezetőblokk között (D4 ábra, 42, 43)
4. Lazítsa meg mind a négy hatlapfejű csavart
(26), helyezze a blokkokat 0,1 mm-re
a szalagtól, és újra húzza meg a csavarokat.
11. Helyezze el a szalagot a fölső és alsó
szalagkeréken (D4 ábra, 22, 23)
5. Szükség esetén lazítsa meg az anyát (27), és
mozdítsa el az egész vezető szerelvényt.
12. Ellenőrizze, hogy a fűrész fogai lefelé és előre
mutatnak.
6. Ellenőrizze, hogy a szalag az asztallap betét
közepén fut-e.
13. Hajtsa vissza a vonalzót (39) és szorítsa meg
a gombot (40).
7. Húzza meg mind a négy csavart, amelyek az
asztallapot a kúpszögvágó alátámasztáshoz
rögzítik.
14. Szerelje vissza a műanyag védőburkolatot, és
húzza meg a csavart (D3 ábra).
15. Még ne zárja be a szalagvédőt és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS! Csak a leírt
módon cserélje a fűrészszalagot.
Csak a műszaki adatok között felsorolt
típusú szalagot használjon.
SZALAGFESZESSÉG ÁLLÍTÁSA (E ÁBRA)
A megfelelő feszesség függ az alkalmazott szalag
szélességétől. Lásd a gépen elhelyezett skálát
(24).
A szalag feszességét a szalagfeszítővel (8)
állíthatja mindaddig, míg a mutató (23) nem
a szalag szélességének megfelelő feszességet
jelzi.
8. Zárja le a szalag védőburkolatát (3) és
a rekesz ajtaját.
SZÁLIRÁNYBA VÁGÓ VEZETŐ
FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA (H ÁBRA)
A szalagfűrész asztalon U alakú nyílás és vonalzó
található a szálirányba vágó vezetőhöz.
1. Lazítsa meg a reteszelő gombot (28).
2. Csúsztassa a szerelvényt az asztal elejére; az
U alakú nyílást használja vezetőnek.
3. Húzza meg a rögzítő gombot (28), és
ellenőrizze, hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrészszalaggal.
4. Ha igazítás szükséges, lazítsa meg a hatlapú
csavarokat, amelyek a vezetőben lévő
13
furatokon (29A) keresztül hozzáférhetőek, és
szükség szerint végezze el az igazítást.
5. Húzzon meg minden csavart, és ellenőrizze
újra.
GÉRVÁGÓ KORLÁT FELSZERELÉSE (J ÁBRA)
A szalagfűrész asztalon horony található
a a gérvágó korlát felszereléséhez.
A gérvágó korlát (6) állítható ütközővel (30)
van ellátva. A gérvágó vezető 0 és 60° között
bármely helyzetben rögzíthető jobbra és balra
a rögzítőgomb (31) segítségével.
Egyszerűen csúsztassa a gérvágó vezetőt az
asztallapra, és rögzítse a kívánt szögbe.
KÚPSZÖG BEÁLLÍTÁSA (K ÁBRA)
1. Lazítsa meg a reteszelő kart (12).
2. Döntse meg az asztalt a kívánt szögben, és
húzza meg a reteszelő kart.
3. A 90°-os szög beállításához helyezzen
derékszöget a szalag mellé, és addig igazítsa
az ütközőt (32), amíg hozzá nem ér az
asztallap alsó oldalához.
A SZALAG VÉDŐBURKOLAT IGAZÍTÁSA
(L ÁBRA)
1. A szalag védőburkolatot (3) mindig úgy
kell elhelyezni, hogy kb. 10 mm-re legyen
a munkadarab felszínétől.
2. Fordítsa el a gombot (15) a védőburkolat
magasságának állításához.
A SEBESSÉG MÓDOSÍTÁSA (M1 - M2 ÁBRA)
A szalagfűrész két sebességfokozatban működik.
Az alacsonyabb sebességhez a hajtószíjat (33)
a kis hajtókerékre (34) kell helyezni. A magasabb
sebességhez a hajtószíjat (33) a nagy hajtókerékre
(35) kell helyezni (M1 ábra). A sebesség mértékére
vonatkozóan lásd a műszaki adatokat.
1. Lazítsa meg a motor pozicionáló csavart
(13), és mozgassa a motort a nyílásban (36)
a hajtószíj meglazításához (M2 ábra)
2. Vegye le a hajtószíjat először a meghajtott
kerékről (37), majd a hajtókerékről (34) vagy
(35).
3. Tegye vissza a hajtószíjat először a meghajtott
kerékre (37), majd a hajtókerékre (34) vagy
(35).
4. Helyezze vissza a motort a nyílásba
(36) a megfelelő hajtószíj feszesség
helyreállításához és húzza meg a motor
pozicionáló csavart.
14
Használat előtt
• Gondosan ellenőrizze az állítható fölső és
alsó szalag-blokkokat, a mozgatható ajtót és
a porelszívó csövet, hogy megbizonyosodjon
megfelelő működésükről.
• Ügyeljen, nehogy szilánk vagy munkadarabról
leeső törmelék blokkolja valamely funkció
működését. Ha a szalagfűrész szalagja és
az alsó vezetőblokk közé anyagtörmelék
szorul, áramtalanítsa a gépet és kövesse
a Fűrészszalag felszerelése rész utasításait.
Távolítsa el a beszorult törmeléket, és szerelje
vissza a fűrészszalagot.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná.
• Ne erőltesse a vágást. Várja meg
amíg a motor teljesen felgyorsul,
ezután kezdje a vágást.
• Szerelje föl a megfelelő
fűrészszalagot.
• Soha ne üzemeltesse a gépet, csak
amikor már a védőelemek a helyükön
vannak.
• Ne feszítse túl a fűrészszalagot.
A gépet úgy kell elhelyezni, hogy az asztal
magassága és stabilitása szempontjából
megfeleljen az ergonómiai feltételeknek. A gép
telepítési helyét úgy kell kiválasztani, hogy
a kezelőnek jó rálátást és elegendő szabad
teret biztosítson a gép körül a munkadarabok
mozgatásához.
A rezgési hatások csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl hideg,
a gép és a tartozékok megfelelő karbantartását
biztosítani kell, és a géphez megfelelő méretű
munkadarabokat szabad csak feldolgozni. Az
Egyesült Királyságban élő felhasználók tartsák
be az 1974-es famegmunkáló gépekre vonatkozó
törvény és módosításai rendelkezéseit.
BE/KI KAPCSOLÁS (A ÁBRA)
A szerszám főkapcsolója (1) csak akkor működik,
ha az ajtó be van zárva.
• I = BE.
A szerszám ilyenkor folyamatos
üzemben működik.
• 0 = KI
Alapvágások
Ne próbáljon kisebb görbületeket vágni, mint amit
a szalag vastagsága megenged.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a gépet, és
válassza azt le az áramforrásról tartozékcsere, beállítások módosítása
vagy a javítás előtt. Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb az OFF (Ki) állásban
van-e. A véletlenszerű beindulás balesetet okozhat.
A szalag védőburkolatot mindig kb. 10 mm-re
legyen a munkadarab felszínétől.
VÁGÁS SZÁLIRÁNYBA
FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, ha befejezte
a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
1. Szerelje fel a vezetőt A szálirányba vágó
vezető felszerelése és beállítása című rész
utasításai szerint.
2. Állítsa be a vezetőt a kívánt vágásszélességre
a vonalzó segítségével.
3. Lassan tolja elő a munkadarabot, és
mindvégig erősen nyomja az asztalra és
a vezető felé. Hagyja a fűrészt szabadon
vágni, és ne erőltesse a munkadarab tolását.
A szalag sebessége állandó kell, legyen.
4. Használja a tolórudat a fűrész közelében.
GÉRVÁGÁS (N ÁBRA)
1. Állítsa be a kívánt szöget a gérvágó vezetőn
(6) majd rögzítse a vezetőt a rögzítő gombbal
(31).
2. Ha szükséges, használja a vágáshossz rudat
(30). A csavarral (38) rögzítse a vágáshossz
rudat a kívánt helyzetben.
3. Folytassa a szálirányú vágáshoz hasonlóan.
KÚPSZÖG (FERDE) VÁGÁSOK
1. Döntse meg az asztallapot a kívánt szögben.
2. A vezetőt a fűrészszalagtól jobbra szerelje föl.
3. Folytassa a szálirányú vágáshoz hasonlóan.
KOMBINÁLT GÉRVÁGÁS
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja.
Döntse meg az asztalt a kívánt szögben, és
folytassa a szálirányba vágáshoz hasonlóan.
SZABADVÁGÁS
A vezető nélkül végzett vágást nevezzük
szabadvágásnak.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
Használat előtt gondosan ellenőrizze az állítható
fölső és alsó szalag-blokkokat, a mozgatható ajtót
és a porelszívó csövet, hogy megbizonyosodjon
megfelelő működésükről. Ügyeljen, hogy szilánkok
vagy munkadarabról leeső törmelék nehogy
blokkolja valamely funkció működését.
Ha a törmelék a fűrészszalag és a védőburkolat
közé szorult, áramtalanítsa a gépet és kövesse
a Fűrészszalag felszerelése című rész
utasításait. Távolítsa el a beszorult törmeléket, és
szerelje vissza a fűrészszalagot.
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhén mosószeres rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
15
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Szállítás (A1 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a gépet, és
válassza azt le az áramforrásról tartozékcsere, beállítások módosítása
vagy a javítás előtt. Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb az OFF (Ki) állásban
van-e. Az eszköz véletlenszerű elindulása balesetet okozhat.
A görgős kerekek (20) a gép szállítását hivatottak
megkönnyíteni. A gép szállításánál használja
a szállító fogantyút (19).
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Porelszívás
FIGYELMEZTETÉS: Ha lehet,
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót alkalmazzon.
A vonatkozó rendelkezések szerint gyártott
porelszívót alkalmazzon. A csatlakoztatott
külső rendszerben a légáramlás sebessége
20 m/s +/- 2 ms legyen. Az elszívás sebességét
a csatlakoztatási pontnál a szívócsőben kell mérni
bekapcsolt, de nem üzemelő állapotban.
A beszerezhető fűrészszalagok
választéka
AJÁNLOTT SZALAGOK TELJES HOSSZ
2215 MM
A fűrészszalaga Fesztáv Szélesség
Használat
típusa
/ Fogköz
(mm)
(mm)
DT8470QZ
1,8
4,0
Fa – lombfűrész
szalag
16
A fűrészszalaga Fesztáv Szélesség
Használat
típusa
/ Fogköz
(mm)
(mm)
DT8471QZ
4,2
6,0
Fa – kontúr/
körvonal vágás
DT8472QZ
4,2
10,0 Fa – szálirányú és
keresztvágás
DT8473QZ
6,4
16,0 Fa – gyors
szálirányú vágás
DT8474QZ
1,4
20,0 Fa – gyors
szálirányú vágás,
vastag fa
DT8475QZ
1,4
6,0
Fém – színesfém –
vékony acél
DT8476QZ
1,8
12,0 Én – színesfém –
vastag acél
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
anyagaik újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a helyi DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és elérhetőségünk
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244919 - 21-08-2014
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
18
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
DW876
Asztal
Szallagfűrész 3
©
20
DW876
Fő egység
Szallagfűrész 3
©
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising