D28111 | DeWalt D28111 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

522101-29 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28111
D28113
D28130
D28132C
D28134
D28135
D28139
D28141
1. ábra
a
e
d
b
D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/D28141
c
p
2
2. ábra
3. ábra
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o)
o)
4. ábra
5. ábra
h
n
j
h
i
o)
n
j
A
i
h
n
j
i
o)
o)
B
3
6. ábra
f
f
d
4
SAROKCSISZOLÓK D28111/D28113/D28130/
D28132C/D28134/D28135/D28139/D28141
Gratulálunk!
Köszönjük,hogy DEWALT szerszámot válaszott. Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Névleges / üresjárati
fordulatszám
Tárcsa átmérő
Kihajtótengely
Súly
V
W
min-1
mm
kg
D28111 D28113 D28130 D28132CD28134 D28135 D28139 D28141
230
230
230
230
230
230
230
230
3
3
3
2
3
4
3
4
850
900
900
1200
1100
1400
850
1400
10000
115
M14
2,1*
10000 10,000
115
125
M14
M14
2,1*
2,2*
10000
125
M14
2,5*
10000
125
M14
2,2*
10000
125
M14
2,5*
10000
125
M14
2,1*
9000
150
M14
2,6*
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
* a súly tartalmazza az oldalfogantyút és a védőburkolatot is
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomás)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
5,0
101
5,0
89
3,0
100
3,0
90
3,0
101
3,0
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah köszörülés
m/s²
8,0
ah,AG =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
8,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
Vibrációs kibocsátási érték ah csiszolás
m/s²
4,0
ah,DS =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják,
vagy más tartozékokkal, illetve nincs
megfelelően karbantartva, akkor a
vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a
munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet a
kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása, a
munkamódszer módosítása.
5
Biztosítékok
Európa 230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek a
következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a
2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha
további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az
elérhetőségeket a kézikönyv végén.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a
DEWALT vállalat nevében adja.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.09.2010
FIGYELMEZTETÉS:A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
Az "elektromos szerszám" kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a
balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a
szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha
ne vigye és ne húzza a kábelnél
fogva; a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a
józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A
körülményeknek megfelelő védőfelszerelés
használata, például a porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy
c)
d)
e)
f)
g)
fülvédő, csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt a
hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza. A
megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
7
d)
e)
f)
g)
csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámbefogókat a használati
utasításnak megfelelően használja, a
munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
TOVÁBBI SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Biztonsági figyelmeztetések
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz,
köszörüléshez, drótkefézéshez,
polírozáshoz és vágáshoz alkalmas.
Olvassa el az összes utasítást,
specifikációt és tekintse meg az
összes ábrát, amit ehhez az elektromos
szerszámhoz mellékeltünk. A lent felsorolt
összes utasítás be kell tartani. Az utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
8
b) Soha ne használjon olyan tartozékokat
a szerszámhoz, amit a szerszám
gyártója nem javasol. Az a tény, hogy a
tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz nem jelenti azt, hogy annak
használata biztonságos.
c) A tartozék engedélyezett sebességének
egyenlőnek kell lennie az elektromos
szerszám maximális sebességével vagy
azt meg kell haladnia. Az olyan tartozékok,
amelyeket az engedélyezett sebességüknél
gyorsabban használunk eltörhetnek és
elrepülhetnek.
d) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszámnál
megadott engedélyezett tartományba kell
esnie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani vagy azok
ellen megfelelően védekezni.
e) Bármely tartozék befogópofájának,
befogótüskéjének vagy tengelyének
megfelelően kell illeszkednie az elektromos
szerszám hajtótengelyéhez. Azok a
tartozékok, amelyek befogó-bemélyedései/
nyílásai nem illeszkednek tökéletesen az
elektromos szerszám illesztő-alkatrészébe,
excentrikusan fognak forogni, túlzott vibrációt
keltenek és ezek miatt elveszíthetjük a
szerszám fölött az irányítást.
f) Soha ne használjon sérült tartozékot.
Minden tartozékot ellenőrizzen használat
előtt, például a korongokat ellenőrizze
kitörésekre és repedésekre, a befogópofát
repedésekre, hasadásokra vagy túlzott
kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy törött
drótszálakra. Ha az elektromos szerszámot
vagy annak tartozékát leejti, akkor azt
ellenőrizze sérülésekre és az eszközre
csak sérülésmentes tartozékot szereljen
fel. Miután megvizsgálta és felszerelte
a tartozékot, helyezkedjen kívül a forgó
alkatrész mozgási síkján, kérje erre a
közelben tartózkodókat is, majd egy percig
üresjáratban működtesse a szerszámot.
A sérült tartozékok ezalatt a teszt alatt a
leggyakrabban leválnak/széttörnek.
g) Használjon egyéni védőfelszerelést. A
munkavégzésnek megfelelően hordjon
egészarcos maszkot, biztonsági
védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén hordjon pormaszkot,
hallásvédelmet, kesztyűket és
munkavédelmi kötényt, amely felfogja
a munkadarab kis részecskéit és a
szilánkokat. A szemvédelemhez olyan
védőszemüveget kell használni, amely
képes az összes (és különböző fajtájú)
levegőbe kerülő szilánkot és port felfogni. A
pormaszknak vagy a légzőkészüléknek ki kell
szűrnie a munkavégzés során keletkező port.
Ha huzamosabb időn keresztül végez zajos
munkát az hallássérüléshez vezethet.
h) Tartsa a bámészkodókat megfelelő
távolságban a munkaterülettől.
Mindenkinek személyes védőfelszerelést
kell hordania, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy a törött
tartozék messze elrepülhet és súlyos sérülést
okozhat, még a közvetlen munkavégzéstől
jelentős távolságban is.
i) Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél rejtett kábeleket
vagy a készülék saját kábelét vághatná
el. Az "élő" (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
j) Helyezze el úgy a készülék kábelét, hogy
az ne kerülhessen a forgó tartozék útjába.
Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor a gép
a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja és
a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
k) Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg a tartozék teljesen le
nem állt. A forgó tartozék beleakadhat a
munkadarab felületébe, és az elektromos
kéziszerszámot kihúzhatja az Ön kezéből.
l) Soha ne járassa az elektromos szerszámot
amikor viszi valahová. A forgó tartozék
véletlenül elkaphatja az Ön ruházatát, és a
tartozék belevághat az Ön testrészeibe.
m) Rendszeresen takarítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventillátora beszívhatja a port a tokba,
amelynek (ill. a fémporoknak a) túlzott
lerakodása elektromos kockázatokkal járhat.
n) Soha ne használja az elektromos
szerszámot gyúlékony anyagok közelében.
A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
o) Soha ne használjon olyan tartozékokat,
amelyek folyadékhűtést igényelnek. A víz
vagy más hűtőfolyadékok használata halálos
áramütést vagy elektromos balesetet okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen
forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe vagy más
tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük. A
beszorulás vagy az egyenetlenség miatt a forgó
tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek
hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám
a tartozék forgásával ellentétes irányba indulhat el
az elakadási ponttól.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy
az beszorul a munkadarabba, akkor annak
éle jobban belevág a munkadarab felületébe,
aminek hatására a korong kijöhet a vágatból és
visszarúghat. A korong elindulhat a kezelő felé, de
azzal ellentétes irányban is - a beszorulás pillanat
mozgási irányának függvényében. A tisztítókorong
ilyen körülmények között el is törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkamódszerek és munkakörülmények
következménye, de az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Szorosan tartsa az elektromos szerszámot
a kezében; irányítsa úgy a testéhez és a
karjaihoz képest, hogy meg tudja tartani
a visszarúgások során. Ha a gépnek
oldalfogantyúja is van, akkor azt is fogja,
hogy a visszarúgások és az indítás során
keletkező nyomatékváltozások során is
biztosan tartsa a szerszámot a kezében. A
kezelő uralni tudja a nyomatékváltozásokat
és visszarúgásokat, ha azokra megfelelően
felkészült (megtette a szükséges
óvintézkedéseket).
b) Soha ne helyezze a kezét közel a forgó
tartozékhoz. A tartozék egy visszarúgás
során az Ön keze felé is elindulhat.
c) Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az
elektromos szerszám a visszarúgás során
az Ön teste felé mozduljon el. A visszarúgás
során a szerszám a beszorulás pontjától
a korong forgásával ellentétes irányba fog
elindulni.
d) Különösképpen legyen óvatos, ha a
munka során egy sarkon, éles éleken stb.
dolgozik. Kerülje a tartozék felesleges
mozgatását (ugráltatását). A sarkok, az
éles élek miatt vagy az ugráltatás során a
forgó tartozék könnyen egyenetlenné válhat,
9
amelynek hatására elvesztheti az eszköz felett
az irányítást vagy az visszarúghat.
e) Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot vagy fogazott
fűrésztárcsát. Az ilyen vágóélek gyakori
visszarúgást okozhatnak és elveszítheti az
eszköz felett az irányítást.
A vágókorongos vágással
kapcsolatos további
munkavédelmi utasítások:
a) Csak a szerszámhoz ajánlott
korongtípusokat használja, illetve
az ehhez tervezett védőburkolatot. A
szerszám tervezésénél figyelembe nem vett
korongtípusokhoz nem biztosított megfelelő
védelem, ezért nem biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és úgy kell beállítani,
hogy maximális biztonságot nyújtson,
azaz a korong minimális része maradjon
szabadon a kezelő felőli oldalon. A
védőburkolat védi a kezelőt a korong letörő
darabjaitól, és a koronggal való véletlen
érintkezéstől.
c) A korongokat csak ajánlott alkalmazásaikra
szabad használni. Például: ne csiszoljon a
vágókorong oldalával. A vágókorongok külső
peremével lehet csiszolni, a rájuk gyakorolt
oldal irányú nyomás hatására összetörhetnek.
d) Mindig hibátlan, megfelelő méretű és alakú
korongleszorító karimákat használjon.
A megfelelő leszorító karima támasztja a
korongot, így csökkenti törésének esélyét.
A vágókorongok karimái különbözhetnek a
csiszolókorongok karimáitól.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámokhoz készült
korong nem viseli el a kisebb szerszám
nagyobb sebességét, ezért széttörhet.
A vágókorongos vágással
kapcsolatos további
munkavédelmi utasítások:
a) Ügyeljen, hogy a vágókorong ne "szoruljon
be", és ne alkalmazzon túlzott nyomást.
Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást
végezni. Ha túl nagy erővel nyomja a
korongot, fokozza annak terhelését, ezért
könnyebben megtörhet vagy megszorulhat
a vágatban, és nő a visszarúgás, illetve a
korong eltörésének veszélye.
10
b) Ne álljon egyvonalba a forgó tárcsával
vagy közvetlenül mögé. Amikor a tárcsa a
munkavégzés helyén az Ön testétől elfelé
mozdul, egy esetleges visszarúgás a forgó
tárcsát és a szerszámot közvetlenül Ön felé
viszi.
c) Amikor a korong megszorul vagy
valamilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul amíg teljesen leáll. Soha ne
próbálja a mozgó vágókereket eltávolítani
a vágatból, mert visszarúghat a szerszám.
Vizsgálja meg a tárcsa megszorulásának okát,
és tegye meg a szükséges intézkedéseket,
hárítsa el az okot.
d) Ne indítsa újra a vágást, ha a korong a
munkadarabban van. Várja meg, amíg a
korong eléri a teljes sebességet, ezután
óvatosan illessze vissza a vágatba. A
korong megszorulhat, kiugorhat fölfelé
vagy visszarúghat, ha a szerszámot a
munkadarabban indítja el.
e) Támassza alá a táblákat, illetve a
túl nagy munkadarabokat, hogy
csökkentse a korong becsípődésének
és a visszarúgásnak az esélyét. A
nagy munkadarabok már saját súlyuktól
deformálódnak. A munkadarabot a vágási
vonal közelében kell alátámasztani, illetve két
végén a vágótárcsa mindkét oldalán.
f) Szenteljen különös figyelmet az “u-alakú”
vágásnak álló falaknál vagy egyéb nem
átlátható daraboknál. A tárcsa belevághat
a gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos
vezetékekbe vagy más tárgyakba, amelyek
visszarúgást okozhatnak.
Speciális biztonsági utasítások
csiszoláshoz
a) Ne használjon túl nagy méretű
csiszolókorongot. A csiszolópapír
kiválasztásánál kövesse a gyártó
ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét
és a csiszolókorong elszakadhat, csorbulhat,
illetve visszarúgást is okozhat.
Speciális biztonsági utasítások
polírozáshoz
a) Ne hagyja, hogy a polírozó korong laza
részei szabadon forogjanak. Szorítsa le
vagy vágja le a lazán lógó szálakat. A laza
és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak
vagy kicsorbíthatják a munkadarabot.
A tisztitásos műveletekkel
kapcsolatos speciális
munkavédelmi utasítások
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
a) Legyen óvatos, mert a drótszálak a keféről
rendes használat során is leválhatnak.
Soha ne terhelje túl a drótszálakat azzal,
hogy a kefét túlzott erővel nyomja. A
drótszálak könnyen behatolhatnak/átbökhetik
a vékony ruházatot és/vagy bőrt.
1 Védőburkolat
b) Ha a drótkefés munkához a védőeszköz
használata ajánlott, ne engedje, hogy a
drótkefe hozzáérjen a védőeszközhöz. A
drótkefés korong átmérője megnövekedhet a
munka során a terhelés és a centrifugális erők
hatására.
1 Használati utasítás
Maradvány kockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porának belélegzése.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
1 Oldalfogantyú
1 Karima-készlet
1 Kéttüskés kulcs
1 Koffer (csak K modell)
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a
szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Ki- és bekapcsolás
b. Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
c. Védőburkolat
d. Oldalfogantyú
RENDELTETÉS
A D28111/D28113/D28130/D28132C/D28134/
D28135/D28139/D28141 nagyteljesítményű
sarokcsiszolók professzionális csiszolási és vágási
munkálatokra alkalmasak.
CSAK közepén süllyesztett korongokat és lamellás
tárcsát használjon.
Hordjon fülvédőt.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Viseljen védőszemüveget.
Ezeket a nehéz igénybevételre tervezett
sarokköszörűket a professzionális
szerszámhasználóknak terveztük.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (p) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, gép-használatát felügyelni kell.
Rezgéscsillapító oldalfogantyú
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
A rezgéscsillapító oldalfogantyú a szerszám
vibrációjának elnyelésével kényelmesebbé teszi a
munkát.
11
Kulcsmentes védőburkolat
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
A kulcsmentes védőburkolat gyors igazítást tesz
lehetővé az alkalmazás során, és fokozza a
szerszám sokoldalúságát.
Porkilökő rendszer (1. ábra)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
A porkilökő rendszer (e) megakadályozza,
hogy a por a védőburkolat körül és a motor
szellőzőnyílásánál felhalmozódjon, így minimális
por jut a motorházba.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e a
hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott
elsődleges és a másodlagos
tekercselés között egy extra földelés is
található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete: 1 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
csatlakoztassa le az áramforrásról
a szerszámot mielőtt beállítást
végezne rajta, tartozékot cserélne
benne. A szerszám áram alá
12
helyezése előtt nyomja le és engedje
föl a bekapcsoló billentyűt, hogy
valóban kikapcsolja.
Oldalfogantyú felszerelése
(1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze az
oldalfogantyú rögzítését.
Erősen csavarja be az oldalfogantyút (d) a furatba
(f) a fogaskerékház valamely oldalán.
A védőburkolat föl- és
leszerelése (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében csatlakoztassa
le az áramforrásról a szerszámot
mielőtt beállítást végezne rajta
vagy tartozékot cserélne benne.
A szerszám áram alá helyezése előtt
nyomja le és engedje föl a bekapcsoló
billentyűt, hogy valóban kikapcsolja.
VIGYÁZAT: A sarokcsiszolót
védőburkolattal kell használni.
Ha a D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139 vagy D28141
csiszolókat fém vagy falazat vágására használja,
1. típusú védőburkolatot KELL használni. Az 1.
típusú védőburkolat külön megvásárolható a
DEWALT forgalmazóinál.
MEGJEGYZÉS: Lásd a fejezet végén található
Csiszoló és vágó tartozékok táblázatát,
amely ismerteti a csiszolóval használható további
tartozékokat.
VÉDŐBURKOLAT RÖGZÍTŐCSAVARRAL
(2. ÁBRA) D28111/D28139
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengellyel (o)
fölfelé az asztalra.
2. Hozza egyvonalba a mélyedéseket (k) és
bütyköket (l).
3. Nyomja rá a védőburkolatot (c) a szerszámra,
és igazítsa a helyére.
4. Jól húzza meg a csavart (m).
5. A védőburkolat leszereléséhez lazítsa meg a
csavart.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot nem
lehet rögzíteni a beállítócsavarral, ne
használja a szerszámot. A személyi
sérülés kockázatának csökkentése
érdekében vigye a szerszámot
és a védőburkolatot szervizbe,
ahol megjavítják vagy kicserélik a
burkolatot.
KULCSMENTES VÉDŐBURKOLAT (3. ÁBRA)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengellyel (o)
fölfelé az asztalra.
2. Nyissa ki a védőburkolat (c) szorítóját (g), és
helyezze a szerszám fölé a védőburkolatot az
ábra szerint.
3. Hozza egyvonalba a mélyedéseket (k) és
bütyköket (l).
4. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és
igazítsa a helyére.
5. Ha szükséges, növelje a szorítóerőt a csavar
meghúzásával (m).
6. Zárja be a szorítót.
7. A védőburkolat eltávolításához a szorítót kell
kinyitni.
Csiszoló- vagy vágókorong
föl- és leszerelése (1., 4., 5.
ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolattal fölfelé
az asztalra.
2. Helyezze a hátsó karimát (i) a hajtótengelyre
(o) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (n) a hátsó karimára (i).
Ha emelt belső peremes korongot szerel föl,
ügyeljen, hogy a perem (j) a hátsó karima (i)
felé nézzen.
4. Hajtsa rá a csavarmenetes szorítóanyát (h) a
hajtótengelyre (o) (5. ábra):
a. A csavarmenetes szorítóanya gyűrűje (h)
a korong felé nézzen, ha csiszolókorongot
szerel föl (5A ábra);
b. A csavarmenetes szorítóanya gyűrűje (h)
a korongtól el nézzen, ha vágókorongot
szerel föl (5B ábra);
5. Nyomja meg az orsóreteszelő gombot (b),
forgassa addig a hajtótengelyt (o), amíg
megakad.
6. Húzza meg a csavarmenetes szorítóanyát (h)
a kéttüskés kulccsal.
Használat előtt
• Szerelje föl a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan kopott
korongot.
• Győződjön meg róla, hogy a külső és belső
karima helyesen van-e fölszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong abba az irányba
forog-e, ami a tartozékon és a szerszámon
jelölve van.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat, és a
vonatkozó előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
csatlakoztassa le az áramforrásról
a szerszámot mielőtt beállítást
végezne rajta, tartozékot cserélne
benne. A szerszám áram alá
helyezése előtt nyomja le és engedje
föl a bekapcsoló billentyűt, hogy
valóban kikapcsolja.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig megfelelően rögzítse a
vágandó vagy csiszolandó anyagot.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon a
szerszámra. Ne tegye ki oldal irányú
nyomásnak a vágókorongot.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik, néhány percig futtassa
üresjáraton.
Helyes kéztartás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún
(d) legyen, a másikkal pedig a szerszámot tartsa,
ahogyan a 1. ábra is mutatja.
7. Engedje föl az orsóreteszelő gombot.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg a
csavarmenetes szorítóanyát (h) a kéttüskés
kulccsal.
13
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
az elektromos áramütés kockázatát.
A kockázat csökkentése érdekében
iktasson Fi-relét az áramkörbe, napi
rendszerességgel sűrített levegővel
tisztítsa a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási utasítások szerint.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a gépet terhelés
közben.
1. A szerszám beindításához nyomja meg a be/ki
kapcsoló gombot (a).
2. A folyamatos működtetéshez teljesen nyomja
előre a kapcsolót.
3. A szerszám leállításához engedje föl a
kapcsolót. A folyamatos működtetés leállítása
a kapcsoló hátsó részének megnyomásával
történik.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
csatlakoztassa le az áramforrásról
a szerszámot mielőtt beállítást
végezne rajta, tartozékot cserélne
benne. A szerszám áram alá
helyezése előtt nyomja le és engedje
föl a bekapcsoló billentyűt, hogy
valóban kikapcsolja.
Orsóreteszelés (1. ábra)
Az orsóreteszelés (b) akadályozza meg
a hajtótengely forgását a korong fel- és
leszerelésekor. Az orsóreteszt csak a szerszám
kikapcsolt, áramtalanított állapotában használja, ha
a hajtótengely teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
ne kapcsolja be az orsóreteszelést
a szerszám működése közben. A
szerszám károsodhat, a felszerelt
tartozék lerepülhet, és sérülést
okozhat.
A retesz bekapcsolásához nyomja le az
orsóreteszelő gombot, és addig forgassa a
hajtótengelyt, míg megakad.
Kioldó szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol jelezve, hogy a
szénkefék elkoptak és a szerszámot javíttatni kell.
A szénkeféket a felhasználó nem tudja szervizelni.
Juttassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT
szervizbe.
Fém megmunkálása
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon róla, hogy az áramkörben
legyen Fi-relé a fémreszelék által okozott
maradványkockázat kiküszöbölése érdekében.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Ha a Fi-relé bontja az áramkört, vigye a
szerszámot DEWALT szervizbe.
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges
munkakörülmények között
fémmunkáknál vezetőképes por
gyűlhet föl a szerszám burkolata
mögött. Ettől a gép szigetelése romlik,
ami elektromos áramütés kockázatát
hordozza.
Javasoljuk a gép szellőzőnyílásainak napi
tisztítását, hogy megelőzze a fémhulladék
felgyülemlését. Lásd: Karbantartás.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
halmozódása. A lamellás korongok
használata a fémmunkáknál fokozhatja
14
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon. Soha ne engedje, hogy a
szerszám belsejébe folyadék jusson; a
szerszám semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
elérhetőségek részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték a
készülékkel, használatuk veszélyes
lehet.A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak a
DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak elkülönített
összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a
használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött DEWALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és az
15
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Közepén
süllyesztett
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Hátsó karima
27-es típusú, középen
süllyesztett csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csésze
csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Tartólap/
csiszoló alátét
lemez
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátét lemez
Csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
16
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Falazatvágó
korong
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong
Gyémánt
vágókorong
Hátsó karima
Vágókorong
Csavarmenetes szorítóanya
NINCS
VÉDŐBURKOLAT
Polírozó korong
17
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
zst00192820 - 21-11-2012
18
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
19
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
20
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
21
22
23
KISMÉRETŰ SAROKCSISZOLÓ 2
©
D28111
KISMÉRETŰ SAROKCSISZOLÓ 2
©
D28113
KISMÉRETŰ SAROKCSISZOLÓ 1
©
D28132C
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising