D25124K | DeWalt D25124K ROTARY HAMMER instruction manual

402111-69 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25123
D25124
Figura 1
c
d
n
f
m
g
i
a
b
e
k
j
D25123
D25124
h
Figura 2
d
e
2
Figura 3
Figura 4
f
g
l
j
Figura 6
Figura 5
c
i
k
3
Figura 7
Figura 8
h
f
j
o
m
4
h
CIOCAN ROTOPERCUTOR PENTRU REGIM
GREU D25123, D25124
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
(Regatul Unit si Irlanda)
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Turaţie în gol
Percuţie
Găurire cu percuţie
Dăltuire
Capacitate maximă de găurire
în oţel/lemn/beton
Poziţiile daltei
Capacitatea de găurire
cu carote în cărămidă moale
Sistem prindere accesoriu
Diametru inel
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
W
min–1
min–1
D25123
230
230/115
1
800
0–1150
0-830
D25124
230
230/115
1
800
0–1150
0-830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
mm
13/30/26
52
13/30/26
52
V
V
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
89
3,8
100
3,8
89
3,8
100
3,8
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Găurire în metal
ah,D =
Marjă K =
m/s²
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Găurirea în beton
ah,HD =
m/s²
Marjă K =
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Dăltuire
ah,Cheq =
Marjă K =
m/s²
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
Înşurubare fără percuţie
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de nivelul
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
5
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
Denotă riscul de electrocutare.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
D25123, D25124
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.05.2010
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d)
e)
f)
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
f)
g)
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
7
g)
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru ciocanele rotopercutoare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei şi va cauza electrocutarea
operatorului.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de lovire cu ciocanul pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
cauza vătămarea definitivă a ochilor. Purtaţi
o mască de praf sau un respirator pentru
aplicaţii care generează praf. Este posibil să
fie necesar echipament de protecţie pentru
urechi pentru majoritatea aplicaţiilor.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu
încercaţi să operaţi această unealtă fără
a o ţine cu ambele mâini. Se recomandă
8
ca mânerul lateral să fie utilizat întotdeauna.
Operarea acestei unelte cu o mână va
determina pierderea controlului. Străpungerea
sau întâlnirea materialelor dure precum barele
metalice poate fi, de asemenea, periculoasă.
Strângeţi bine mânerul lateral înainte de
utilizare.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
• Nu recondiţionaţi singuri accesoriile.
Recondiţionarea daltelor trebuie efectuată
de către un specialist autorizat. Daltele
recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări.
• Purtaţi mănuşi atunci când utilizaţi
unealta sau când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice accesibile pe unealtă
şi accesoriile pot fi extrem de fierbinţi în timpul
utilizării. Bucăţile mici de material spart pot
leza mâinile goale.
• Nu aşezaţi unealta pe jos până când
accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriile
în mişcare pot provoca vătămări.
• Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de metal
sau şpanul se pot disloca şi pot provoca
vătămări.
• Daltele uşor uzate pot fi ascuţite din nou
prin polizare.
• Ţineţi cablul de alimentare departe de
accesoriul rotativ. Nu înfăşuraţi cablul în
jurul niciunei părţi a corpului. Un cablu
electric înfăşurat în jurul unui accesoriu rotativ
poate cauza vătămări personale şi pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
e. Buton de siguranţă
f. Portburghiu
g. Apărătoare de praf
h. Inel de blocare (D25124)
i. Tijă de reglare a adâncimii
j. Mâner lateral
k. Clemă opritor adâncime
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (n), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor pentru regim greu
1 Mâner lateral
1 Tijă de reglare a adâncimii
1 Valiză pentru depozitare şi transport
1 Mandrină rapidă (D25124K)
Aceste ciocane rotopercutoare de regim greu
au fost concepute pentru aplicaţii profesionale
de găurire şi găurire cu ciocanul, înşurubare şi
sfărâmare uşoară
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane rotopercutoare sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Ambreiajul de limitare a cuplului
Toate ciocanele rotopercutoare sunt dotate cu un
ambreiaj limitator de cuplu care reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă către operator în
cazul blocării unui burghiu. Această caracteristică
previne, de asemenea, blocarea angrenajului
şi a motorului electric. Ambreiajul de limitare
a cuplului a fost setat din fabrică şi nu poate fi
ajustat.
1 Manual de instrucţiuni
Siguranţa electrică
1 Schemă explodată
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de viteză variabilă
b. Buton de blocare
c. Cursor înainte/înapoi
d. Selector mod
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60745; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
9
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Doar găurire cu percuţie: pentru aplicaţii
de spargere a materialelor uşoare,
dăltuire şi demolare. În acest mod de
funcţionare, unealta poate fi folosită ca
pârghie pentru deblocarea unui burghiu
blocat.
1. Pentru selectarea modului de operare, apăsaţi
butonul de siguranţă (e) şi rotiţi selectorul
modului de operare (d) până când indică
simbolul pentru modul dorit.
2. Eliberaţi butonul de siguranţă şi verificaţi ca
selectorul modului de operare să fie blocat pe
poziţie.
AVERTISMENT: Nu selectaţi modul
de operare în timp ce unealta este în
funcţiune.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Simbolizarea poziţiei de dăltuire (fig. 2)
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Dalta poate fi rotită şi blocată în 52 de poziţii
diferite.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Selectarea modului de funcţionare (fig. 2)
Această unealtă poate fi utilizată în următoarele
moduri de funcţionare:
Găurire: pentru efectuarea operaţiunilor
de înşurubare şi găurire în metal, lemn
şi materiale plastice
Găurire cu percuţie: pentru operaţiuni de
găurire în beton şi zidărie.
Rotirea burghiului: poziţia de repaus
este utilizată doar pentru a roti o daltă
plată pe poziţia dorită.
10
1. Rotiţi selectorul modului de operare (d) până
când indică poziţia „rotire burghiu”.
2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
3. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
4. Răsuciţi dalta până se blochează pe poziţie.
Introducerea şi scoaterea accesoriilor SDS Plus® (fig. 3)
Această unealtă utilizează accesorii SDS Plus®
(a se consulta fig. 3 pentru o secţiune transversală
a unei cozi de burghiu SDS®. Vă recomandăm să
utilizaţi doar accesorii profesionale.
1. Curăţaţi şi lubrifiaţi coada burghiului.
2. Introduceţi coada burghiului în portburghiu (f).
3. Împingeţi burghiul în jos şi rotiţi-l puţin până
când se potriveşte în fante.
4. Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă este
fixat corespunzător. Pentru funcţia de percuţie,
burghiul trebuie să se poată mişca axial câţiva
centimetri atunci când este fixat în mandrină.
5. Pentru a scoate burghiul, împingeţi manşonul
de blocare al mandrinei (l) în spate şi trageţi
de burghiu.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de pe
unealtă şi accesoriul pot deveni extrem
de fiebinţi în timpul utilizării.
Montarea mânerului lateral
(fig. 4)
Mânerul lateral (j) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
fără mânerul lateral montat corect.
1. Slăbiţi mânerul lateral.
2. Pentru utilizatori dreptaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi la stânga.
Pentru utilizatori stângaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste inelul aflat în spatele
mandrinei, şi rotiţi la dreapta.
3. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi mânerul.
Reglarea adâncimii de găurire
(fig. 5)
1. Introduceţi burghiul aşa cum este descris mai
sus.
2. Apăsaţi clema opritorului de adâncime (k) şi
menţineţi-o apăsată.
3. Potriviţi tija de reglare a adâncimii (i) prin
orificiul din clema opritorului de adâncime.
4. Reglaţi adâncimea de găurire aşa cum este
descris.
5. Eliberaţi clema opritorului de adâncime.
Cursor înainte/înapoi (fig. 6)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Înlocuirea portburghiului cu
mandrina (fig. 7)
D25124K
1. Rotiţi inelul de blocare (h) în poziţia deblocat şi
scoateţi portburghiul (f).
2. Împingeţi mandrina (m) pe ax şi rotiţi inelul de
blocare în poziţia blocat.
3. Pentru a înlocui mandrina cu sistemul de
prindere a burghielor, mai întâi scoateţi
mandrina prin aceeaşi metodă ca şi la
sistemul de prindere a burghielor. Apoi montaţi
sistemul de prindere a burghielor în aceeaşi
manieră cum aţi făcut şi cu mandrina.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Înlocuirea apărătorii de praf
(fig. 3)
Apărătoarea de praf (g) previne pătrunderea
prafului în mecanism. Înlocuiţi imediat o apărătoare
de praf uzată.
1. Împingeţi în spate manşonul de blocare
a sistemului de prindere a burghielor (l) şi
scoateţi apărătoarea de praf (g).
2. Potriviţi noua apărătoare de praf.
3. Eliberaţi manşonul de blocare a sistemului de
prindere a burghielor.
1. Împingeţi cursorul înainte/înapoi (c) la dreapta
pentru rotirea înainte. A se vedea săgeţile de
pe unealtă.
OPERARE
2. Împingeţi cursorul înainte/înapoi (c) la stânga
pentru rotirea inversă.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Montarea unui adaptor pentru
mandrină şi a mandrinei
D25123
1. Înşurubaţi mandrina pe capătul filetat al
adaptorului de mandrină.
2. Introduceţi mandrina şi adaptorul conectate
în unealtă ca şi cum ar fi un burghiu normal
SDS Plus®.
3. Pentru a scoate mandrina, procedaţi ca şi cum
aţi scoate un burghiu normal SDS Plus®.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aprox. 5 kg). O forţă excesivă
nu accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
• Nu găuriţi sau săpaţi prea adânc
pentru a preveni deteriorarea
apărătorii de praf.
11
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu
ambele mâini şi adoptaţi o postură
stabilă (fig. 8). Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral
montat corespunzător.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (j) şi a celeilalte mâini
pe mânerul principal (o).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei (a). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
2. Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi
apăsat întrerupătorul de viteză variabilă,
apăsaţi butonul de blocare (b), apoi eliberaţi
întrerupătorul.
3. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
4. Pentru a opri operarea continuă, apăsaţi scurt
întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi
înainte de a o scoate din priză.
Găurirea cu percuţie (fig. 1)
GĂURIREA CU BURGHIU MASIV
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
2. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
NOTĂ: Pentru cele mai bune rezultate utilizaţi
burghie cu plăcuţe de carburi metalice de
calitate.
3. Reglaţi mânerul lateral (j) după necesităţi.
4. Dacă este necesar, reglaţi adâncimea de
găurire.
7. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
GĂURIREA CU CAROTA
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “găurire cu percuţie”.
2. Reglaţi mânerul lateral (j) după necesităţi.
3. Introduceţi carota adecvată.
4. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
5. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul
de găurire şi apăsaţi întrerupătorul de viteză
variabilă (a). Găuriţi până când carota
penetrează în beton aprox. 1 cm.
6. Opriţi operaţiunea de găurire şi scoateţi
burghiul de centrare. Întroduceţi carota înapoi
în gaură şi contrinuaţi găurirea.
7. Atunci când găuriţi printr-o structură mai
groasă decât adâncimea carotei, îndepărtaţi
cilindrul de beton sau curăţaţi interiorul
carotei la intervale regulate. Pentru a evita
împrăştierea accidentală a bucăţilor de beton
împrejurul găurii, mai întâi efectuaţi o gaură
de diametrul burghiului de centrare până pe
partea cealaltă a structurii. Apoi găuriţi orificiul
astfel format până la jumătate, din ambele
părţi.
8. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
Găurirea rotativă (fig. 1)
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de „găurire”.
2. În funcţie de unealta dumneavoastră, urmaţi
instrucţiunile de mai jos corespunzătoare
modelului uneltei dvs.:
– D25123: Montaţi adaptorul mandrinei/
ansamblul mandrinei.
– D25124: Înlocuiţi portburghiul cu mandrina.
3. Procedaţi la fel pentru operaţiunea de găurire
cu percuţie.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
mandrine standard în modul de găurire
cu percuţie.
Înşurubarea (fig. 1)
5. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de „găurire”.
6. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
2. Selectaţi direcţia de rotire.
12
3. În funcţie de unealta dumneavoastră, urmaţi
instrucţiunile de mai jos corespunzătoare
modelului uneltei dvs.:
– D25123: Introduceţi adaptorul special
SDS Plus® pentru înşurubat, de folosit cu
accesorii de înşurubat hexagonale.
– D25124K: Înlocuiţi portburghiul cu mandrina.
4. Introduceţi vârful de şurubelniţă adecvat.
Atunci când introduceţi şuruburi cu cap plat,
folosiţi întotdeauna accesorii cu manşon de
potrivire.
5. Apăsaţi uşor pe întrerupătorul de viteză
variabilă (a) pentru a preîntâmpina
deteriorarea capului şurbului. În direcţia
de rotire înapoi (LH), viteza uneltei este
redusă automat pentru scoaterea uşoară
a şuruburilor.
6. Atunci când şurubul este drept pe piesa de
prelucrat, eliberaţi întrerupătorul de viteză
variabilă pentru a preîntâmpina pătrunderea
capului de şurub în piesa de prelucrat.
Cioplire şi dăltuire (fig. 1)
a efectua reglaje sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
• Aparatul nu poate fi reparat de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de reparaţii
autorizat DEWALT după aproximativ 40 de ore
de utilizare. În cazul în care survin probleme
înainte de acest teremn, contactaţi un agent
de reparaţii autorizat DEWALT.
• Unealta se va opri automat dacă periile de
carbon sunt uzate.
Periile motorului electric
DEWALT utilizează un sistem avansat de perii,
care opreşte automat maşina de găurit atunci
când periile se uzează. Acest fapt preîntâmpină
deteriorarea motorului. Există ansambluri noi de
perii, disponibile la centrele de service autorizate
DEWALT. Utilizaţi întotdeauna piese de schimb
identice.
1. Setaţi selectorul modului de operare (d) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
2. Introduceţi dalta potrivită şi rotiţi-o cu mâna
pentru a o bloca în una din cele 52 de poziţii.
3. Reglaţi mânerul lateral (j) după necesităţi.
4. Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
5. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o scoate din
priză.
AVERTISMENT:
• Nu folosiţi această unealtă pentru
a amesteca sau pompa lichide uşor
combustibile sau explozive (benzină,
alcool, etc.).
• Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Accesoriile şi ataşamentele utilizate trebuie să
fie lubrifiate în mod regulat în jurul ajutajului
SDS Plus®.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
13
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de burghie
şi dălţi SDS Plus®.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
zst00188337 - 18-09-2012
14
Download PDF

advertising