D28135 | DeWalt D28135 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

370000-85 LT
D28011
D28111
D28113
D28130
D28132C
D28134
D28135
D28139
D28141
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
21
Pav. / Рисунок 1
a
e
d
b
D28113/D28130/ D28132C/
D28134/D28135/D28141
c
p
3
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o
o
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 5
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
4
Pav. / Рисунок 6
f
f
d
5
LIETUVIŲ
KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139,
D28141
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tik JK ir Airijos vartotojams
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos
Disko skersmuo
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
Svoris
* svoris su rankena ir apsauginiu gaubtu
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
K WA (garso galios paklaida)
mm
kg
D28011
230
–
4
720
10 500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
230/115
4
850
10 500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
230/115
4
900
10 500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
–
4
900
10 500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
–
2
1 200
10 000
125
M14
16
2,5*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
5,0
101
5,0
90
5,0
101
5,0
89
3,0
100
3,0
90
3,0
101
3,0
89
3,0
100
3,0
8,0
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
4,0
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28135
230
230/115
4
1 400
10 500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
–
4
850
10 500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
–
4
1 400
9 000
150
M14
16
2,6*
VAC
VAC
W
min-1
mm
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
ah,AG =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
8,0
1,6
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių šlifavimo disku
m/s²
4,0
ah,DS =
Paklaida K =
m/s²
1,5
Įtampa
Tik JK ir Airijos vartotojams
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos
Disko skersmuo
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
Svoris
* svoris su rankena ir apsauginiu gaubtu
6
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
–
4
1 100
10 500
125
M14
16
2,2*
LIETUVIŲ
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
K WA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah tekinant paviršių
ah,AG =
m/s²
8,5
8,0
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių šlifavimo disku
m/s²
3,5
≤ 2,5
ah,DS =
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
8,0
1,5
7,0
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/D28139/D28141
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
7
LIETUVIŲ
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
b)
c)
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.12.2012
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
8
d)
e)
f)
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
LIETUVIŲ
e)
f)
g)
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f)
g)
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį, poliruoklį, vielinį šepetėlį arba
pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir
techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite
visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių operacijų kaip poliravimas ir
šlifavimas (D28141). Atlikti darbus, kuriems
daryti elektrinis įrankis nėra skirtas, gali būti
pavojinga ir galima susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi
atitikti elektrinio įrankio pajėgumo
koeficientą. Netinkamo dydžio priedų
negalima tinkamai apsaugoti gaubtais ar
valdyti.
f) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet
kokio kito priedo vidinis skersmuo privalo
9
LIETUVIŲ
tinkamai atitikti elektrinio įrankio sukimo
veleną. Priedai, kurių vidinės skylės neatitinka
elektrinio įrankio montavimo prietaisų, bus
nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to
galima netekti įrankio kontrolės.
g) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar
neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar
jo priedas buvo numestas, patikrinkite, ar
nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą
priedą. Patikrinę ir uždėję priedą,
atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo
vietos ir neleiskite artyn pašalinių asmenų;
paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei
maksimaliu pajėgumu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
h) Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite
apsauginį antveidį, tamsius arba
apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų metu
kylančias daleles. Per ilgai dirbant labai
triukšmingoje aplinkoje, galima netekti klausos.
i) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia darbo
vietos esančius asmenis.
j) Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik
už izoliuoto suėmimo paviršiaus. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
k) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros,
laidas gali būti nupjautas arba jis gali
užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį
priedą.
l) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Besisukantis priedas
gali užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo
valdyti.
10
m) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate
jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie
besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų
drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
n) Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio
ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas
įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios
metalo dulkės galės sukelti elektros pavojų.
o) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
p) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba
kitas skystas aušinimo medžiagas, galima žūti
nuo elektros srovės arba elektros smūgio.
PAPILDOMA SAUGOS
INSTRUKCIJA ATLIEKANT
VISUS DARBUS
Atatrankos priežastys ir
prevenciniai operatoriaus
veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio disko,
atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo
užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba
sugriebimas sukelia staigų besisukančio priedo
sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis
sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo
sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai
priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo
metu. Esant tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai
gali suskilti.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio
galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų
atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite
taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų
priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet
naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta,
kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti
įrankį atatrankos arba sukimo momento
reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti
sukimo momento reakcijos arba atatrankos
jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
LIETUVIŲ
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų
atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka
svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi
krypčiai sugnybimo taške.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis
tampa nevaldomas.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo ir
abrazyvinio pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra skirti
naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai
apsaugoti gaubtais, su jais dirbti nesaugu.
b) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį gaubtą,
kad būtų neuždengta minimali disko
dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti
operatorių nuo skriejančių sulūžusio disko
dalelių, atsitiktinio prisilietimo prie disko ir
kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
c) Diskai turi būti naudojami tik pagal
rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui,
nešlifuokite pjovimo disko šonu.
Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniam
galandimui, šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
d) Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo
dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską,
diskų junges. Tinkamos diskų jungės laiko
diską ir taip sumažina disko sulaužymo
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali
būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
e) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai
netinka greičiau besisukančiam mažesniam
įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite atlikti
pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant
diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau
sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei sukelti
atatranką arba diskas gali suskilti.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas
darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima
atatranka gali sviesti besisukantį diską ir
elektrinį įrankį tiesiai į jus.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis
visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį
į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje,
jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti
atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai didelius
ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų
pavojus suspausti diską ir sukelti
atatranką. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo
savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš
abiejų disko pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
f) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
arba kitas aklinas vietas. Atsikišęs diskas
gali prapjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
Saugos įspėjimai. taikytini
atliekant šlifavimo darbus
šlifavimo popieriumi
a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo
disko popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo
popierių, vadovaukitės gamintojų
rekomendacijomis. Didesnis šlifavimo
popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado ribų,
gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali lūžti
diskas arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo darbus
vieliniais šepetėliais
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad
11
LIETUVIŲ
nebūtų per daug spaudžiamos vielos.
Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir
(arba) odoje.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu naudojami
vieliniai šepetėliai, rekomenduojama
naudoti apsaugą, būkite atsargūs, kad
vielinis diskas arba šepetėlis neliestų
apsaugos. Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų
vielinio disko arba šepetėlio skersmuo gali
padidėti.
Papildoma saugos informacija
• Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant priedus,
montuojamus jungėmis, vidinė priedo anga
privalo atitikti jungės fiksavimo skersmenį.
Priedai, kurie neatitinka elektrinio įrankio
montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti,
pernelyg vibruos ir dėl to galima netekti įrankio
kontrolės.
• Diskų su įspaustais centrais šlifavimo paviršius
privalo būti sumontuotas taip, kad jis būtų
žemiau apsauginio gaubto krašto plokštumos.
Netinkamai sumontuoto disko, kuris išsikiša
pro apsauginio gaubto krašto plokštumą,
tinkamai apsaugoti neįmanoma.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (p), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 kampinis šlifuoklis
1 apsauginis gaubtas (27 tipo)
1 šoninė rankena
1 jungių komplektas
1 veržimo veržliaraktis
1 įrankių dėžė (tik su K modeliais)
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
– klausos pablogėjimas;
a. įjungimo / išjungimo jungiklis
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
b. veleno stabdiklis
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
d. šoninė rankena
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį;
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
c. apsauginis gaubtas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Didelės galios kampiniai šlifuokliai D28011/D28111/
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28139/D28141 skirti profesionaliems tekinimo,
pjovimo ir šlifavimo darbams (išskyrus modelį
D28141).
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų, išskyrus
centre įgaubtus diskus ir poliravimo diskus.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
Dėvėkite akių apsaugas.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
12
LIETUVIŲ
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Nuo vibracijos apsauganti
šoninė rankena
D28113/D28130/D28132C/D28135/D28141
Naudojant nuo vibracijos apsaugančią šoninę
rankeną patogiau dirbti, nes ji sugeria įrankio
keliamą vibraciją.
Beraktis apsauginis gaubtas
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Įrankį galima naudoti universaliau, nes beraktį
apsauginį gaubtą galima greitai pareguliuoti.
Dulkių ištraukimo sistema
(1 pav.)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Dulkių ištraukimo sistema (e) apsaugo nuo dulkių
susikaupimo aplink apsauginį gaubtą ir variklio
oro įleidimo angą, todėl į variklio korpusą patenka
minimalus dulkių kiekis.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. techninius duomenis).
Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm²;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
Šoninės rankenos uždėjimas
(1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
ĮSPĖJIMAS: Norint tinkamai valdyti
įrankį, visuomet reikia naudoti šoninę
rankeną.
Tvirtai įsukite šoninę rankeną (d) į vieną iš bet
kurioje pavarų dėžės pusėje esančių skylių (f).
Apsauginio gaubto uždėjimas
ir nuėmimas (2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
13
LIETUVIŲ
PERSPĖJIMAS: Su šiuo šlifuokliu
privaloma naudoti apsauginius
gaubtus.
Naudojant šlifuoklius D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139
arba D28141 su klijuotais šlifuojamaisiais diskai
metalui arba mūrui pjauti, PRIVALOMA naudoti 1
tipo apsauginį gaubtą. 1 tipo apsauginius gaubtus
galima papildomai įsigyti iš „DEWALT“ atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus
galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus
gale esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelę.
APSAUGINIS GAUBTAS SU FIKSAVIMO
VARŽTU (2 PAV.)
D28011/D28111/D28139
1. Padėkite kampinį šlifuoklį ant stalo velenu (o)
į viršų.
2. Sutapdinkite prielajas (k) su įrantomis (l).
3. Spausdami apsauginį gaubtą (c) žemyn,
pasukite jį į norimą padėtį.
4. Tvirtai priveržkite varžtą (m).
5. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti,
atlaisvinkite varžtą.
DĖMESIO: Jeigu apsauginio
gaubto reguliavimo varžtu priveržti
nepavyksta, nedirbkite su tokiu įrankiu.
Norėdami sumažinti susižeidimo
pavojų, atiduokite šį įrankį ir apsauginį
gaubtą į techninio aptarnavimo centrą,
kad apsauginį gaubtą pataisytų arba
pakeistų.
BERAKTIS APSAUGINIS GAUBTAS (3 PAV.)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Šlifavimo arba pjovimo diskų
uždėjimas ir nuėmimas (1, 4,
5 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite apgadinto
disko.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu
į viršų.
2. Tinkamai uždėkite atraminę jungę (i) ant
veleno (o) (4 pav.).
3. Dėkite diską (n) ant atraminės jungės
(i). Montuojant diską su išgaubtu centru,
išgaubtas centras (j) privalo būti nukreiptas
į atraminę jungę (i).
4. Užsukite sriegiuotąją suspaudimo veržlę (h)
ant veleno (o) (5 pav.):
a. montuojant šlifavimo diską, ant
sriegiuotosios suspaudimo veržlės (h)
esantis žiedas privalo būti atsuktas į diską
(5A pav.);
b. montuojant pjovimo diską, ant
sriegiuotosios suspaudimo veržlės (h)
esantis žiedas privalo būti atsuktas
į priešingą pusę nuo disko (5B pav.);
5. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (b) ir
sukite veleną (o), kol jis tinkamai užsifiksuos.
6. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo veržlę (h)
pateiktuoju atsuktuvu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
8. Norėdami diską nuimti, atsuktuvu atlaisvinkite
sriegiuotąją suspaudimo veržlę (h).
1. Padėkite kampinį šlifuoklį ant stalo velenu (o)
į viršų.
Atraminio pado / šlifavimo
popieriaus lakšto uždėjimas ir
nuėmimas (1, 5 pav.)
2. Atlaisvinkite fiksatorių (g) ir laikykite apsauginį
gaubtą (c) virš įrankio kaip parodyta.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu
į viršų.
3. Sutapdinkite prielajas (k) su įrantomis (l).
2. Nuimkite atraminę jungę (i).
4. Spausdami apsauginį gaubtą žemyn, pasukite
jį prieš laikrodžio rodyklę į norimą padėtį.
3. Tinkamai ant veleno (o) uždėkite guminį
atraminį padą.
5. Jeigu reikia, padidinkite veržimo jėgą,
smarkiau priverždami varžtą (m).
4. Ant atraminio pado dėkite šlifavimo popieriaus
lakštą.
6. Užveržkite fiksatorių.
5. Užsukite ant veleno sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (h). Ant sriegiuotosios suspaudimo
veržlės (h) esantis žiedas privalo būtų atsuktas
į guminį atraminį padą.
7. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti,
atlaisvinkite fiksatorių.
6. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (c) ir
sukite veleną (o), kol jis tinkamai užsifiksuos.
7. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo veržlę (h)
atsuktuvu.
14
LIETUVIŲ
8. Atlaisvinkite veleno fiksatorių
ĮSPĖJIMAS:
9. Norėdami guminį atraminį padą nuimti,
atsuktuvu atlaisvinkite sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (h).
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
Vielinio taurelės formos
šepetėlio uždėjimas
Užsukite vielinį taurelės formos šepetėlį tiesiai ant
veleno, nenaudodami poveržlės ir sriegiuotosios
jungės.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite per
daug susidėvėjusių pjovimo arba šlifavimo
diskų.
• Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš kiekvieną
naudojimą, patikrinkite priedą, pavyzdžiui,
šlifavimo diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkęs, ar
atraminis padas neįtrūkęs, nesuplėšytas ar
pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba
nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės. Jeigu
elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas,
patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite
nepažeistą priedą. Patikrinę ir uždėję priedą,
atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo vietos
ir neleiskite artyn pašalinių asmenų; paleiskite
elektrinį įrankį vienai minutei maksimaliu
pajėgumu be apkrovos. Paprastai sugadinti
priedai šio patikrinimo metu sulūš.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir išorinę
junges. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais
Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelėje.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
• Ruošinį ant stabilios platformos
tvirtinkite veržtuvais arba šaltkalvio
spaustuvais. Labai svarbu tinkamai
įtvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis
nepajudėtų ir įrankis dirbant netaptų
nevaldomas. Ruošiniui pajudėjus
arba nesuvaldžius įrankio, gali kilti
pavojus ir galima susižaloti.
• Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įtaisais
arba šaltkalvio spaustuvais įtvirtintas
ruošinys laikomas tvirčiau nei
rankomis.
• Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską
ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai
dažnai linksta nuo savo pačių svorio.
Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko
pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
• Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet
mūvėkite įprastas darbines pirštines.
• Naudojant įrankį, pavarų dėžė labai
įkaista.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos, kad
priedas atvėstų. Nelieskite priedų,
kol jie neatvės. Dirbant diskai labai
įkaista.
• Nenaudokite atskirų mažinimo įvorių
arba adapterių, skirtų didelių skylių
šlifavimo diskams uždėti.
• Niekuomet nenaudokite šio įrankio be
apsauginio gaubto.
• Šio įrankio negalima naudoti su
taurelės formos šlifavimo priedu.
• Nenaudokite elektrinio įrankio be
pjovimo stovo.
• Niekada nenaudokite sugėriklių kartu
su klijuotais šlifavimo priedais.
• Atkreipkite dėmesį, kad išjungus
įrankius, jų diskai dar kurį laiką
sukasi.
15
LIETUVIŲ
Tinkama rankų padėtis (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (d), o kita ranka – ant įrankio
korpuso kaip parodyta 1 pav.
Įjungimas ir išjungimas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Neįjunkite ir neišjunkite
įrankio, kai jis veikia esant apkrovai.
1. Norėdami įjungti įrankį, spauskite įjungimo/
išjungimo mygtuką (a).
2. Norėdami, kad įrankis veiktų be perstojo,
pastumkite jungiklį iki galo pirmyn.
3. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Norėdami nutraukti nepertraukiamą įrankio
veikimą, paspauskite galinę jungiklio dalį.
Veleno fiksatorius (1 pav.)
Veleno fiksatorius (b) skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada, kai
įrankis yra išjungtas, atjungtas nuo elektros tinklo,
o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami sumažinti pavojų
sugadinti įrankį, nenaudokite veleno
fiksavimo kaiščio, kol įrankis veikia.
Sugadinsite įrankį, be to, priedas gali
nuskrieti nuo įrankio ir sužeisti jus.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
Metalo apdirbimo darbai
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien valyti
ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė priežiūra.
Poliravimo diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS: Metalo dulkių
susikaupimas. Pernelyg ilgai
naudojant poliravimo diskus atliekant
metalo apdirbimo darbus, gali padidėti
elektros smūgio pavojus. Norėdami
sumažinti šį pavojų, prieš naudodami
įrankį, įtaisykite RCD įtaisą ir kasdien
valykite ventiliacijos angas, išpūsdami
dulkes suspaustu oru, vadovaudamiesi
toliau pateiktais techninės priežiūros
nurodymais.
Metalo pjovimas
Pjaudami medžiagas klijuotais šlifavimo
diskais, visada naudokite 1 tipo apsauginį
gaubtą.
Pjaudami medžiagas, diską stumkite vidutine
jėga, atsižvelgdami į pjaunamos medžiagos tipą.
Pernelyg nespauskite pjovimo disko, nepakreipkite
ir nesukiokite įrankio.
Nemažinkite pjovimo diskų sukimosi greičio,
spausdami juos iš šono.
Naudojant įrankį, jis visada privalo judėti pirmyn.
Antraip jis gali tapti nevaldomas ir išsprūsti iš
pjūvio.
Pjaustant profilius ir kvadratinius strypus, geriausia
pradėti pjauti ties mažiausiu skerspjūviu.
Grubus šlifavimas
Grubiam šlifavimui niekada nenaudokite
pjovimo diskų.
Geriausių grubaus šlifavimo rezultatų pasiekiama
laikant prietaisą 30°–40° kampu. Judinkite prietaisą
pirmyn – atgal, spausdami jį vidutine jėga. Tuomet
ruošinys per daug neįkais, nepraras spalvos, jame
nebus griovelių.
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
Akmens pjovimas
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą.
Akmenis pjaustyti geriausia naudoti deimantinius
pjovimo diskus.
ĮSPĖJIMAS: Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
16
Šiuos prietaisu galima pjauti tik sausuoju būdu.
Prietaisą naudokite tik užsidėję apsaugos nuo
dulkių kaukę.
Patarimai, kaip saugiai dirbti
Pjaudami angas konstrukcinėse sienose,
būkite labai atsargūs.
LIETUVIŲ
Angos konstrukcinėse sienose atliekamos
vadovaujantis tam tikromis, konkrečiose šalyse
taikomomis taisykles. Šių taisyklių privaloma paisyti
bet kokiomis aplinkybėmis.
Prieš pradėdami darbą, pasitarkite su atsakinguoju
statybų darbų inžinieriumi, architektu arba statybų
vadovu.
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
PRIEDŲ LENTELĖ
Maks.
[mm]
D
115
d
125
D
b 150
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
įrankio techninę priežiūrą. Vartotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
DEWALT techninio aptarnavimo centrą.
125
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
6 22,23 11 000
6 22,23
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9 000
11 000
-
-
150
11 000
9 000
d
75
30 M14
11 000
115 12 M14
11 000
125 12 M14
11 000
150 12 M14
9 000
D
Sutepimas
Valymas
6 22,23 11 000
115
D
b
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
b
SrieMin.
[mm] sukimosi Periferinis giuotos
greitis
angos ilgis
greitis
[m/s]
d
[mm]
[min.-1]
D
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
17
LIETUVIŲ
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
18
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
27 tipo apsauginis gaubtas
Poliravimo
diskas
Vieliniai diskai
Atraminė jungė
27 tipo diskas įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis šepetėlis
Atraminis
padas/
šlifavimo
lakštas
27 tipo apsauginis gaubtas
Guminis atraminis padas
Šlifavimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
19
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ(tęs.)
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Mūro pjovimo
diskas,
klijuotas
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
ARBA
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
20
1 tipo apsauginis gaubtas
Metalo
pjovimo
diskas,
klijuotas
Atraminė jungė
Deimantiniai
pjovimo diskai
Pjovimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D28011
Напряжение питания
В перем. тока 230
Тип
4
Потребляемая мощность
Вт
720
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
10 500
Диаметр диска
мм
115
Диаметр шпинделя
М14
Длина шпинделя
мм
16
Вес
кг
2,1*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
D28111
230
4
850
D28113
230
4
900
D28130
230
4
900
D28132C
230
2
1 200
10 500
115
M14
16
2,1*
10 500
115
M14
16
2,1*
10 500
125
M14
16
2,2*
10 000
125
M14
16
2,5*
дБ(А)
90
90
89
90
89
дБ(А)
дБ(А)
5,0
101
5,0
101
3,0
100
3,0
101
3,0
100
дБ(А)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
8,0
8,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,6
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
4,0
4,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28135
230
4
1 400
D28139
230
4
850
D28141
230
4
1 400
10 500
125
M14
16
2,5*
10 500
125
M14
16
2,1*
9 000
150
M14
16
2,6*
D28134
Напряжение питания
В перем. тока 230
Тип
4
Потребляемая мощность
Вт
1 100
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
10 500
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Длина шпинделя
мм
16
Вес
кг
2,2*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
91
89
91
дБ(А)
дБ(А)
3,0
100
3,0
102
3,0
100
3,0
102
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
8,5
8,0
8,0
7,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
м/с²
3,5
≤ 2,5
ah,DS =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего
периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
22
≤ 2,5
1,5
–
–
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
РУЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОД
УГЛОМ
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/ D28139/D28141
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
24
c)
d)
e)
f)
g)
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щеткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение данным
инструментом (D28141) работ по
зачистке и полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки
и установки насадки отойдите сами
и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
26
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
РУССКИЙ ЯЗЫК
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также
защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
28
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
шлифовании
a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
РУССКИЙ ЯЗЫК
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительная информация по технике безопасности
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепежным деталями
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищен должным образом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Например:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух (тип 27)
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка блокировки шпинделя
c. Защитный кожух
d. Боковая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша угловая шлифмашина высокой мощности
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/ D28135/D28139/D28141 предназначена
для профессиональных работ по шлифованию
(кроме D28141) и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ шлифовальные диски только
с утопленным центром и веерные диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами для работ в тяжелом режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка
D28113/D28130/D28132C/D28135/D28141
Антивибрационная боковая рукоятка
создает дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Бесключевой защитный
кожух
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Такая конструкция защитного кожуха позволяет
в процессе работы быстро регулировать его
положение без использования гаечного ключа,
что расширяет возможности использования.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Система пылеудаления (е) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
30
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
ВНИМАНИЕ: Для сохранения
контроля над инструментом
при выполнении любых операций,
всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вставьте боковую рукоятку (d) в одно из
резьбовых отверстий (f), расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139 или D28141 с кругами
с абразивом не связке для резки металла или
кирпичной кладки ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен
защитный кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1
можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНЫМ
ВИНТОМ (РИС. 2) D28011/D28111/D28139
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(o) вверх.
2. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
3. Прижмите защитный кожух (с)
к инструменту и поверните его в нужное
положение.
4. Затяните с усилием винт (m).
5. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
крепежный винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным винтом,
не используйте инструмент. Для
предотвращения риска получения
травмы сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный
центр для ремонта или замены
кожуха.
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (РИС. 3)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(o) вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (g) и держите
защитный кожух (c) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
4. Прижмите кожух к инструменту и поверните
его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу зажима,
затянув винт (m).
6. Затяните фиксатор зажима.
7. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (i) на
шпиндель (o) (рис. 4).
3. Установите диск (n) на проставочный
фланец (i). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (j) примыкал
к проставочному фланцу (i).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (h)
на шпиндель (o) (рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром на круг (рис. 5А);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром вверх (рис. 5В).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (h) при помощи ключа.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 5)
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Снимите проставочный фланец (i).
3. Установите на шпиндель (о) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(h) на шпиндель. Стопорная гайка (h)
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
После проверки и установки насадки
отойдите сами и удалите посторонних
лиц с плоскости вращения насадки
и запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
6. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(c) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
7. Затяните стопорную гайку (n) при помощи
спецключа.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (h) при помощи
спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную
щетку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Не используйте поврежденные
насадки. Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные
щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку.
32
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надежно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки во время
обработки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
РУССКИЙ ЯЗЫК
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Работа
с заготовками, закрепленными
при помощи зажимных устройств
и тисков, более безопасна, чем
при ручном удерживании.
• Размещайте панели или
заготовки больших размеров на
упорах для минимизации риска
защемления диска и обратного
удара. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под
тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под
заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии реза
и краев заготовки.
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
• Корпус редуктора во время
работы инструмента сильно
нагревается.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать несколько
минут на холостом ходу, чтобы
остыла насадка. Не прикасайтесь
к насадке, пока она полностью не
остынет. Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не используйте
переходные втулки или проставки
для подгонки широких отверстий
абразивных кругов.
• Никогда не запускайте
шлифмашину без установленного
на месте защитного кожуха.
• Инструмент не предназначен для
использования с чашеобразными
шлифовальными кругами.
• Никогда не используйте
электроинструмент на отрезной
подставке.
• Никогда не используйте прокладки
с насадками из абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(d), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 1.
Включение и выключение
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не
выключайте инструмент, если он
находится под нагрузкой.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
пусковой выключатель (а).
2. Для непрерывного режима работы
передвиньте клавишу пускового
выключателя полностью вперед.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
нажмите заднюю половину клавиши
пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (b) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска повреждения
инструмента не используйте блокировку
шпинделя при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная насадка
может отвинтиться и нанести травму.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также очищайте
ежедневно вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
Резка металлов
При резке с использованием кругов
с абразивом на связке всегда используйте
защитный кожух Тип 1.
34
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым материалом.
Ни в коем случае не оказывайте давления на
режущий диск, не наклоняйте инструмент и не
совершайте им колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося режущего
диска путем оказания бокового давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперед. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск для
чернового шлифования.
Чтобы достичь наилучших результатов при
черновом шлифовании, установите инструмент
под углом от 30° до 40°. Прилагая умеренное
усилие, ведите инструмент движением впередназад. Таким образом, заготовка не нагреется
слишком сильно, не потеряет первоначального
цвета, а на ее поверхности не образуются
бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен использоваться
только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски.
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при прорезании
щелевых отверстий в несущих стенах.
Прорезание щелевых отверстий в несущих
стенах регулируется установленными
правилами, специфическими для каждой
отдельной страны. Данные правила должны
соблюдаться при любых обстоятельствах.
Перед началом работ проконсультируйтесь
с ответственным инженером-проектировщиком,
архитектором или производителем работ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
ТАБЛИЦА АКСЕССУАРОВ
Макс.
[мм]
D
d
Смазка
D
115
6 22,23 11 000
6 22,23 11 000
6 22,23
115
D
125
Длина
резьбового
отверстия [мм]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9 000
11 000
-
-
150
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
d
Мин.
Скорость Окружная
враще- скорость
[м/с]
ния [об/
мин]
125
b 150
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
b
[мм]
11 000
9 000
d
75
b
30 M14
11 000
115 12 M14
11 000
125 12 M14
11 000
150 12 M14
9 000
D
D
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлежность
Описание
Шлифовальные диски
с утопленным
центром
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Как установить на
шлифмашину
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные проволочные щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Дискподошва/
шлифовальная бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные
диски по
камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные
диски по
металлу
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
ИЛИ
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00227746 - 11-02-2014
38
Проставочный фланец
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
40
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
42
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising