D28135 | DeWalt D28135 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

402011-49 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D28011
D28111
D28113
D28130
D28132C
D28134
D28135
D28139
D28141
Figura 1
a
e
d
b
D28113/D28130/ D28132C/
D28134/D28135/D28141
c
p
2
Figura 2
Figura 3
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o
o
Figura 4
Figura 5
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
3
Figura 6
f
f
d
4
POLIZOARE UNGHIULARE D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Vc.a.
Numai pentru Marea Britanie şi Irlanda Vc.a.
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol
min-1
Diametru disc
mm
Diametru ax
Lungime ax
mm
Greutate
kg
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28011
230
–
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
230/115
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
230/115
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
–
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
–
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
5
101
5
90
5
101
5
89
3
100
3
90
3
101
3
89
3
100
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah polizarea suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
8
Marjă K =
m/s²
1,6
8
1,6
8
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah şlefuire cu disc
m/s²
ah,DS =
Marjă K =
m/s²
4
1,5
4
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28134
230
–
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
230/115
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
–
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
–
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Tensiune
Vc.a.
Numai pentru Marea Britanie şi Irlanda Vc.a.
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol/ nominală
min-1
Diametru disc
mm
Diametru ax
Lungime ax
mm
Greutate
kg
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
5
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
91
3
102
3
89
3
100
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah polizarea suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
8,5
8
8
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah şlefuire cu disc
m/s²
3,5
≤ 2,5
≤ 2,5
ah,DS =
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
91
3
102
3
7
1,5
–
–
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
POLIZOARE UNGHIULARE
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/D28139/D28141
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
6
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.12.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
8
d)
e)
f)
g)
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică poate fi
utilizată ca polizor, maşină de şlefuit,
perie de sârmă sau unealtă de debitare.
Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această unealtă
electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b) Operaţiunile precum lustruirea şi şlefuirea
(D28141) nu sunt recomandate pentru a fi
efectuate cu această unealtă. Operaţiunile
pentru care nu a fost concepută unealta
electrică pot da naştere la pericole şi pot
cauza vătămări personale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii trebuie
să se potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii pentru ax ce
nu se potrivesc cu elementele metalice de
montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru
depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor,
tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie personală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie
personală. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu
rupt pot fi proiectate şi pot cauza vătămări
asupra persoanelor aflate dincolo de zona din
apropierea locaţiei efective de operare.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv departe de
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu aşezaţi niciodată unealta electrică
pe jos până când accesoriul nu s-a oprit
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire
ale uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va trage praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de particule metalice
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
9
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii,
periei sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit
sau agăţat în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea
determină oprirea rapidă a accesoriului care
se roteşte, fapt care, la rândul său, determină
împingerea uneltei electrice scăpate de sub control
în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului din
momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul poate
sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în
funcţie de direcţia mişcării sale din momentul
agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot
rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Apucaţi ferm unealta electrică şi
poziţionaţi-vă corpul şi braţul astfel încât
să puteţi rezista forţei unui recul. Utilizaţi
întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este
furnizat, pentru un control maxim în caz
de recul sau de reacţie de cuplare în
momentul pornirii. Operatorul poate controla
reacţia de cuplare sau forţele de recul dacă
sunt adoptate măsuri adecvate de protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică în
cazul unui recul. Reculul va propulsa unealta
în direcţia opusă celei de mişcare a roţii din
momentul agăţării.
d) Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi
pe colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi
salturile şi agăţarea accesoriului. Colţurile,
muchiile ascuţite sau salturile au tendinţa de
a agăţa accesoriile care se rotesc şi determină
pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru
lemn sau o lamă cu pânză de bomfaier.
10
Astfel de discuri generează reculul şi
pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea contribuie la protejarea
operatorului împotriva fragmentelor de discuri
rupte şi contactului accidental cu discul şi
împotriva scânteilor ce ar putea aprinde
îmbrăcămintea.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru
discurile de debitat pot diferi de flanşele pentru
discurile de polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice de dimensiuni mai mari nu
sunt adecvate pentru viteza superioară a unei
unelte mai mici şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv,
opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie
fixă până când discul se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul
de debitat din tăietură în timp ce acesta
se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri
de corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
d) Nu reluaţi operaţiunea de tăiere în piesa
de prelucrat. Lăsaţi discul să atingă
viteza totală şi reintroduceţi-l cu atenţie în
tăietură. Discul se poate bloca, poate aluneca
în sus sau poate ricoşa înapoi dacă unealta
de lucru este repornită atunci când discul se
află în tăietura din piesa de prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice piesă de
lucru supradimensionată pentru a minimiza
riscul de agăţare sau recul al discului.
Piesele mari de prelucrat au tendinţa de a se
îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie
să fie poziţionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de debitare şi aproape de
marginea piesei de prelucrat în raport cu
fiecare parte laterală a discului.
f) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de şlefuit
a) Nu folosiţi discuri de şmirghel
supradimensionate. Urmaţi recomandările
producătorului atunci când selectaţi
tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit
prezintă risc de sfâşiere şi poate determina
distrugerea, ruperea discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi
de perie chiar şi în timpul funcţionării
normale. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
unealta. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perii de
sârmă, nu permiteţi niciun fel de contact al
discului de sârmă cu apărătoarea. Discul de
sârmă îşi poate mări diametrul datorită lucrării
şi forţelor centrifuge.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare cu
flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie să
se potrivească cu diametrul flanşei. Accesoriile
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
11
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (p), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
1 Polizor unghiular
Mâner lateral antivibraţii
1 Apărătoare (tip 27)
D28113/D28130/D28132C/D28135/D28141
1 Mâner lateral
Mânerul lateral antivibraţii oferă un confort sporit
prin absorbirea vibraţiilor provocate de unealtă.
1 Set de flanşe
1 Cheie cu două ştifturi
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Buton de blocare a axului
c. Apărătoare
d. Mâner lateral
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizoarele unghiulare pentru regim greu D28011/
D28111/D28113/D28130/D28132C/D28134/
D28135/D28139/D28141 au fost concepute pentru
aplicaţii profesionale de polizare, debitare şi
şlefuire (cu excepţia D28141).
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
12
Apărătoare fără cheie
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Apărătoarea fără cheie permite reglarea rapidă
în timpul aplicaţiei pentru a spori flexibilitatea
aplicaţiei.
Sistem de evacuare
a pulberilor (fig. 1)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Sistemul de evacuare a pulberilor (e) preîntâmpină
acumularea pulberilor în jurul apărătorii şi
a admisiei motorului şi reduce la minim cantitatea
de pulberi ce intră în carcasa motorului.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţiile tehnice).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea
Fixarea mânerului lateral
(fig. 1, 6)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
AVERTISMENT: Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru
a menţine controlul asupra uneltei în
orice moment.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (d) într-unul din
orificiile (f) de pe părţile laterale ale cutiei de
angrenaje.
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
ATENŢIE: Trebuie să utilizaţi apărători
împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139 sau D28141 cu disc abraziv compozit
pentru debitarea metalului sau a zidăriei, TREBUIE
utilizată o apărătoare Tip 1. Apărătorile Tip 1
sunt disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
APĂRĂTOARE CU ŞURUB DE FIXARE (FIG. 2)
D28011/D28111/D28139
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul (o) orientat în sus.
2. Aliniaţi găurile filetate (k) cu canelurile (l).
3. Apăsaţi apărătoarea (c) în jos şi rotiţi-o în
poziţia necesară.
4. Strângeţi bine şurubul (m).
5. Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
şurubul.
ATENŢIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare. Pentru a reduce
riscul de vătămare personală, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru de
service pentru a repara sau a înlocui
apărătoarea.
APĂRĂTOARE FĂRĂ CHEIE (FIG. 3)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul (o) orientat în sus.
2. Eliberaţi închizătoarea de prindere (g) şi ţineţi
apărătoarea (c) deasupra uneltei conform
ilustraţiei.
13
3. Aliniaţi găurile filetate (k) cu canelurile (l).
4. Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în poziţia
necesară.
5. Dacă este necesar, măriţi forţa de prindere
strângând şurubul (m).
6. Strângeţi închizătoarea de prindere.
7. Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
închizătoarea de prindere.
Montarea şi demontarea
discului de polizare sau
debitare (fig. 1, 4, 5)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
5. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (h) pe
arbore. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (h)
trebuie să fie orientat spre placa de suport din
cauciuc.
6. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi rotiţi
axul (o) până când se blochează pe poziţie.
7. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (h) cu ajutorul
cheii cu două ştifturi.
8. Eliberaţi blocajul arborelui.
9. Pentru a demonta placa de suport din cauciuc,
slăbiţi piuliţa filetată de fixare (h) cu ajutorul
cheii cu două ştifturi.
Montarea unei perii de sârmă
tip oală
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea
orientată în sus.
Înşurubaţi peria de sârmă tip oală direct pe ax, fără
a utiliza distanţierul şi flanşa de susţinere.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (i) pe arbore
(o) (fig. 4).
Înainte de utilizare
3. Poziţionaţi discul (n) pe flanşa de susţinere (i).
Atunci când montaţi un disc cu zonă centrală
în relief, asiguraţi-vă că zona centrală în relief
(j) este orientată către flanşa de susţinere (i).
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (h) pe arbore
(o) (fig. 5):
a. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (h)
trebuie să fie orientat către disc atunci când
se montează un disc de polizare (fig. 5A);
b. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (h)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitare (fig. 5B);
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (b) şi rotiţi
axul (o) până când se blochează pe poziţie.
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (h) cu ajutorul
cheii cu două ştifturi din dotare.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată de
fixare (h) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
Montarea şi demontarea plăcii
de suport/foii de şlefuit (fig. 1,
5)
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea
orientată în sus.
2. Demontaţi flanşa de suport (i).
3. Aşezaţi corect placa de suport din cauciuc pe
arbore (o).
4. Aşezaţi foaia de şlefuit pe placa de suport din
cauciuc.
14
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile pentru
depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul în
care unealta electrică sau accesoriul este
scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un
accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi
instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi dvs.
şi persoanele din jur la distanţă faţă de planul
accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În
mod normal, accesoriile deteriorate se vor
rupe în timpul acestei perioade de testare.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect. Urmaţi instrucţiunile
furnizate în Tabelul cu accesorii de polizare
şi debitare.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Utilizaţi cleşti sau o menghină pentru
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Este important
să fixaţi şi să sprijiniţi bine piesa de
prelucrat pentru a preveni mişcarea
acesteia şi pierderea controlului.
Mişcarea piesei de prelucrat sau
pierderea controlului pot da naştere
unor pericole şi pot cauza vătămări
personale.
• Fixaţi piesa de prelucrat. O piesă
de prelucrat prinsă cu dispozitive de
fixare sau menghină este fixată mai
bine decât manual.
• Susţineţi panourile sau orice alte
piese de prelucrat de mari dimensiuni
pentru a reduce la minim ciupirea
discului şi reculul. Piesele mari de
prelucrat au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile
trebuie să fie poziţionate sub piesa
de prelucrat, aproape de linia de
debitare şi aproape de marginea
piesei de prelucrat în raport cu fiecare
parte laterală a discului.
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoare de lucru în timp ce
utilizaţi această unealtă.
• Cutia de angrenaje devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol pentru ca accesoriul să se
răcească. Nu atingeţi accesoriile
înainte ca acestea să se fi răcit.
Discurile pot deveni foarte fierbinţi în
timpul utilizării.
• Nu folosiţi bucşe reductoare separate
sau adaptoare pentru a monta discuri
abrazive cu orificii mai mari.
• Nu folosiţi niciodată unealta fără
apărătoare.
• Unealta nu este destinată utilizării
împreună cu o cupă de polizare.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un
banc de debitare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile
deformabile cu produse abrazive
compozite.
• Reţineţi, discul continuă să se învârtă
după ce utilajul este oprit.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul lateral (d) şi cealaltă mână să
fie ţinută pe corpul uneltei, conform ilustraţiei din
figura 1.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta când se află sub sarcină.
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
2. Pentru funcţionarea continuă, apăsaţi
întrerupătorul complet înainte.
3. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri unealta din funcţionarea
continuă, apăsaţi pe partea din spate
a întrerupătorului.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
Dispozitivul de blocare a axului (b) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului numai atunci când
15
unealta este oprită, deconectată de la reţeaua de
alimentare şi atunci când s-a oprit complet.
AVIZ: Pentru a reduce riscul de
deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până
când nu îl mai puteţi mişca.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu
metale, asiguraţi-vă că a fost introdusă o protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD)
pentru a evita riscurile reziduale cauzate de şpanul
metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de şoc
electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Utilizarea discurilor lamelare
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
Tăierea metalului
Pentru debitarea cu discuri abrazive compozite,
utilizaţi întotdeauna apărătoarea tip 1.
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie
materialul în funcţie de natura acestuia. Nu apăsaţi
16
pe discul de debitare, nu înclinaţi şi nu legănaţi
unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând
o presiune din lateral.
Unealta trebuie să funcţioneze întotdeauna cu
o mişcare de polizare în sus. În caz contrar,
există pericolul ca aceasta să fie împinsă în mod
necontrolat afară din tăietură.
Atunci când se taie profile şi bare rectangulare, cel
mai bine este să începeţi cu secţiunea transversală
cea mai mică.
Polizarea de degroşare
Nu utilizaţi niciodată un disc de debitare pentru
degroşare.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin
atunci când se configurează unealta la un unghi
de 30°-40°. Deplasaţi unealta înainte şi înapoi
aplicând o presiune moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare
uscată.
Pentru debitarea pietrei, se recomandă utilizarea
unui disc de debitare diamantat.
Utilizaţi utilajul doar dacă purtaţi o mască
suplimentară anti-praf.
Recomandări de lucru
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante în
pereţi de structură.
Fantele din pereţii de structură sunt supuse
normelor din fiecare ţară. Aceste reguli trebuie să
fie respectate în toate situaţiile.
Înainte de a începe lucrul, consultaţi inginerul
structurist responsabil, arhitectul sau supervizorul
de construcţii.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
MASĂ AUXILIARĂ
Max.
[mm]
D
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
d
D
b
[mm] Rotaţie Viteză
min. periferică
[min.-1]
[m/s]
d
115
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23
9000
-
11000
115
D
125
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
11000
-
150
Lubrifierea
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
9000
d
75
b
30 M14
11000
D
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
D
115 12 M14
11000
125 12 M14
11000
150 12 M14
9000
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
17
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00227743 - 10-02-2014
18
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/
foaie de şlefuit
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
(continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
SAU
APĂRĂTOARE
TIP 27
Flanşă de susţinere
Disc debitare
Piuliţă filetată de fixare
Download PDF

advertising