D28135 | DeWalt D28135 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

522101-29 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28011
D28111
D28113
D28130
D28134
D28135
D28139
D28141
1. ábra
a
e
d
b
D28113/D28130/D28134/
D28135/D28141
c
p
2
2. ábra
3. ábra
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o
o
4. ábra
5. ábra
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
3
6. ábra
f
f
d
4
SAROKCSISZOLÓK, D28011, D28111, D28113,
D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 TÍPUS
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés
és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
D28011
Feszültség
VAC
230
–
Csak Egyesült Királyság és Írország VAC
Típus
4
Felvett teljesítmény
W
720
Üresjárati/névleges fordulatszám
min-1
10 500
Korong átmérője
mm
115
Tengely átmérője
M14
Tengely hossza
mm
16
Súly
kg
2,1*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
K WA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
5,0
101
5,0
D28111
230
230/115
4
850
10 500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
230/115
4
900
10 500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
–
4
900
10 500
125
M14
16
2,2*
90
5,0
101
5,0
89
3,0
100
3,0
90
3,0
101
3,0
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah felületi csiszolásnál
ah,AG =
m/s²
8,0
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,6
8,0
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah korongos csiszolásnál
m/s²
4,0
ah,DS =
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
4,0
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28135
230
230/115
4
1400
10 500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
–
4
850
10 500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
–
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
D28134
Feszültség
VAC
230
Csak Egyesült Királyság és Írország VAC
–
Típus
4
Felvett teljesítmény
W
1100
Üresjárati/névleges fordulatszám
min-1
10 500
Korong átmérője
mm
125
Tengely átmérője
M14
Tengely hossza
mm
16
Súly
kg
2,2*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
5
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
K WA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah korongos csiszolásnál
ah,AG =
m/s²
8,5
8,0
8,0
7,0
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah korongos csiszolásnál
m/s²
3,5
≤ 2,5
≤ 2,5
–
ah,DS =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
–
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben
megnövekedett súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
6
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/
D28139/D28141
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.12.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
FELHASZNÁLÁSRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábel használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy maradékáram megszakító (RCD)
előkapcsolásán keresztül. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával
az üzemi kapcsolón, mivel az balesethez
vezethet.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
Megfelelő ruházatot viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási
lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa
és használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél
rajta vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
8
e)
f)
g)
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszolásra,
köszörülésre, drótkefézésre és vágásra
alkalmas. Olvassa át a szerszámhoz
mellékelt összes útmutatást, szemléltető
ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban
felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
b) Vannak olyan munkák, például a polírozás,
amelyeket ezzel a szerszámmal (D28141)
nem ajánlatos végezni. Az elektromos
szerszám nem rendeltetésszerű használata
veszélyes, és személyi sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
vagy ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy a tartozékot
csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
az elektromos szerszám maximális
fordulatszámával legalább azonos legyen.
A névleges fordulatszámuknál gyorsabban
működtetett tartozékok eltörhetnek és
elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges vágókapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani.
f) A korongok, befogóperemek,
csiszolótányérok vagy más tartozékok
tengelynyílásának olyan méretűnek kell
lennie, hogy pontosan illeszkedjen az
elektromos szerszám hajtótengelyére.
Ha olyan tartozékot szerel a szerszámra,
amelynek a tengelynyílása nem illeszkedik
tökéletesen, a szerszám elveszti az
egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt, és
a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
g) Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, az csiszolótányéron
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után úgy helyezkedjen, hogy
ne legyen egy vonalban a tartozék forgási
síkjával, és erre kérje a közelben állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon járassa a szerszámot.
A sérült tartozékok ez idő alatt általában
leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szeme védelmére olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy eltörött tartozék
darabjai elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) A szerszámot csak a szigetelt markolati
felületein tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a vágótartozék rejtett vezetékkel
vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
Ha a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol helyezze
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, ha már
a tartozék is teljesen leállt. A forgó tartozék
beleakadhat a felületbe, és az elektromos
kéziszerszámot kiránthatja az Ön irányítása
alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
9
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és
megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, csiszolótányér, kefe vagy egyéb
tartozék hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen
fel, amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a gép segédfogantyúval is
fel van szerelve, azt mindig használja,
hogy visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is
maximálisan uralja a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám
bólogatása miatt a forgó tartozék könnyen
beszorulhat, aminek hatására a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
10
e) Ne szereljen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot
vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz illő védőburkolattal. Az
elektromos szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú korongokhoz nem
biztosítható megfelelő védelem, ezért nem
biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
a ruhája tüzet fogjon.
c) A korongokat csak az ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például:
ne csiszoljon a vágókorong oldalával.
A keményfém-szemcsés vágókorongok
kerületi csiszolásra készültek, oldalirányú
nyomás hatására összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő leszorító
karimát használjon. A megfelelő leszorító
karima tartja a korongot, azáltal csökkenti
a korong törésének veszélyét. A vágókorong
karimája különbözhet a csiszolókorong
karimájától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb elektromos
szerszámhoz gyártott korong nem alkalmas
a kisebb szerszám magasabb fordulatszámán
való használatra, és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó
irányban mozog, egy esetleges visszarúgás
a forgó korongot és azzal együtt a szerszámot
közvetlenül Ön felé kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong eléri a teljes
fordulatszámot, és azután óvatosan vigye
be újra a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja újra.
e) A táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat támassza alá, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve a két vége
mellett, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást”
készít meglévő falakba vagy egyéb be nem
látható helyeken. A korong belevághat a gázvagy vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe
vagy más tárgyakba, ami visszarúgást
okozhat.
Speciális biztonsági
figyelmeztetések csiszoláshoz
a) Ne használjon túlméretes csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján
válassza ki. A csiszolótányéron túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes,
és a korong elakadhat, elszakadhat vagy
a szerszám visszarúghat.
Speciális biztonsági figyelmeztetések drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkefés munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
Kiegészítő biztonsági
információk
• A felszerelendő tartozékok menetének
illenie kell a szerszám tengelyének
menetére. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
• A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkján átnyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
11
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is magában foglaló dátumkód (p)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat (27-es típus)
1 Oldalfogantyú
1 Karimakészlet
1 Körmöskulcs
1 Tartozékdoboz (csak a K-típusokhoz)
1 Kezelési kézikönyv
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Rezgéscsillapító oldalfogantyú
D28113/D28130/D28135/D28141
A rezgéscsillapító oldalfogantyú a szerszám
vibrációjának elnyelésével kényelmesebbé teszi
a munkát.
Kulcsmentes védőburkolat
D28113/D28130/D28134/D28135/D28141
A kulcsmentes védőburkolat az alkalmazás
során gyors igazítást tesz lehetővé, és fokozza
a szerszám sokoldalúságát.
Porkilökő rendszer (1. ábra)
D28113/D28130/D28134/D28135/D28141
A porkilökő rendszer (e) megakadályozza,
hogy a por a védőburkolat körül és a motor
szellőzőnyílásánál felhalmozódjon, így csak
minimális por kerül a motorházba.
a. Üzemi kapcsoló
Elektromos biztonság
b. Tengelyzár
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
c. Védőburkolat
d. Oldalfogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/
D28135/D28139/D28141 nagy teljesítményű
sarokcsiszolók professzionális csiszolási és
vágási munkálatokra alkalmasak (a D28141 típus
kivételével).
NE használjon másféle, hanem csak süllyesztett
középpontú és lamellás korongokat.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
12
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Oldalfogantyú felszerelése
(1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
az oldalfogantyút, hogy a szerszám
feletti uralmát folyamatosan megtartsa.
Erősen csavarja be az oldalfogantyút (d)
a fogaskerékház bármelyik oldalán kialakított
furatba (f).
A védőburkolat fel- és
leszerelése (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a D28011, D28111, D28113, D28130, D28134,
D28135, D28139 vagy D28141 csiszolókat
ragasztott koronggal fém vagy falazat vágására
használja, 1-es típusú védőburkolatot KELL
használni. Az 1-es típusú védőburkolat a DEWALT
márkakereskedésekben külön költség ellenében
beszerezhető.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, tekintse
át a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában hogy milyen egyéb
tartozékok használhatók ezekkel a csiszolókkal.
VÉDŐBURKOLAT RÖGZÍTŐCSAVARRAL
(2. ÁBRA)
D28011/D28111/D28139
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengellyel (o)
felfelé az asztalra.
2. Illessze egymáshoz a bütyköket (k) és
a vájatokat (l).
3. Nyomja rá a védőburkolatot (c) a szerszámra,
és forgassa a kívánt helyzetbe.
4. Húzza meg erősen a csavart (m).
5. A védőburkolat leszereléséhez lazítsa meg
a csavart.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolat
állítócsavarját nem lehet meghúzni, ne
használja a szerszámot. A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében vigye el a szerszámot
és a védőburkolatot egy szervizbe,
hogy javítsák meg vagy cseréljék ki
a védőburkolatot.
13
KULCSMENTES VÉDŐBURKOLAT (3. ÁBRA)
D28113/D28130/D28134/D28135/D28141
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengellyel (o)
felfelé az asztalra.
2. Nyissa ki a védőburkolat (c) szorítóját (g), és
helyezze a védőburkolatot a szerszám fölé az
ábra szerint.
3. Illessze egymáshoz a bütyköket (k) és
a vájatokat (l).
4. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és
forgassa a kívánt helyzetbe.
5. Ha szükséges, a csavar meghúzásával,
növelje a szorítóerőt (m).
6. Zárja a szorítót.
7. A védőburkolat levételéhez nyissa ki a szorítót.
Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése (1., 4.,
5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. Szerelje fel helyesen a tartókarimát (i)
a hajtótengelyre (o) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (n) a tartókarimára (i). Ha
kiemelkedő középpontú korongot szerel fel,
ügyeljen arra, hogy a kiemelkedő középpont
(j) a tartókarima (i) felé nézzen.
4. Csavarja a menetes szorítóanyát (h)
a hajtótengelyre (o) (5. ábra):
a. A menetes szorítóanya (h) gyűrűje
csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen (5A ábra);
b. A menetes szorítóanya (h) gyűrűje
vágókorong felszerelésekor a koronggal
ellentétes irányba nézzen. (5B ábra).
5. Nyomja meg a tengelyzár gombját (b),
forgassa addig a hajtótengelyt (o), amíg
megakad.
6. A mellékelt körmöskulccsal húzza meg
a menetes szorítóanyát (h).
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (h) a körmöskulccsal.
Csiszolótányér/csiszolólap felés leszerelése (1., 5. ábra)
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
14
2. Vegye le a tartókarimát (i).
3. Tegye rá a gumi csiszolótányért helyesen
a tengelyre (o).
4. Helyezze rá a csiszolólapot a gumi
csiszolótányérra.
5. Csavarja rá a menetes szorítóanyát (h)
a tengelyre. A menetes szorítóanya (h) gyűrűje
a gumi alátétlap felé nézzen.
6. Nyomja meg a tengelyzárat (c), és forgassa
a hajtótengelyt (o), amíg reteszelődik.
7. A körmöskulccsal húzza meg a menetes
szorítóanyát (h).
8. Oldja ki a tengelyzárat.
9. A gumi csiszolótányér leszereléséhez
a körmöskulccsal lazítsa meg a menetes
szorítóanyát (h).
Drótkefés csészekorong
felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre csavarja rá
a csészekorongot távtartó és menetes karima
nélkül.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan lekopott
korongot.
• Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.:
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, a csiszolótányéron
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött drótszálak.
Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát
leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék
átvizsgálása és felszerelése után úgy
helyezkedjen, hogy ne legyen egy vonalban
a tartozék forgási síkjával, és erre kérje
a közelben állókat is, majd egy percig
maximális üresjárati fordulatszámon járassa
a szerszámot. A sérült tartozékok ez idő alatt
általában leválnak.
• Győződjön meg arról, hogy a belső és a külső
karima helyesen van felszerelve. Kövesse
a Csiszoló és vágó tartozékok táblázatának
útmutatásait.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik,
működtesse néhány percig
üresjáraton, hogy a tartozék lehűljön.
Ne érjen a tartozékokhoz, amíg le
nem hűltek. A korongok a használat
során nagyon felforrósodnak.
• Ne használjon külön szűkítő perselyt
vagy adaptert nagy tengelyfuratú
korong felszereléséhez.
• Soha ne használja a szerszámot
a védőburkolat nélkül.
• A szerszám nem csiszoló csészével
történő használatra készült.
• Ne használja az elektromos
szerszámot vágóállvánnyal.
FIGYELMEZTETÉS:
• Soha ne használjon itatóst ragasztott
csiszolóanyagokkal.
• Gondoskodjon arról, hogy a csiszolni
vagy vágni kívánt anyagok
a helyükön biztonságosan rögzítve
legyenek.
• Számítson arra, hogy a korong
a szerszám kikapcsolása után egy
ideig még tovább forog.
• Szorítókkal vagy satuval rögzítse
a munkadarabot stabil felülethez
és támassza meg. A munkadarab
biztonságos rögzítése és
megtámasztása azért fontos, hogy
az el ne mozdulhasson, és a kezelő
el ne veszítse a szerszám feletti
uralmát. A munkadarab elmozdulása
és a szerszám feletti uralom
elvesztése veszélyhelyzetet teremthet
és személyi sérülést okozhat.
• Rögzítse biztonságosan
a munkadarabot. Szorítókkal vagy
satuval biztonságosabban rögzíthető
a munkadarab, mint kézzel.
• Támassza alá a táblákat, illetve
a túlméretes munkadarabokat,
hogy csökkentse a korong
beszorulásának és a visszarúgásnak
az esélyét. A nagy munkadarabok
már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve
a két vége mellett, a korong mindkét
oldalán alá kell támasztani.
• A szerszám használata közben
mindig viseljen védőkesztyűt.
• A használat során a fogaskerékház
felforrósodik.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
A korongot ne tegye ki oldalirányú
nyomásnak.
Helyes kéztartás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG biztos
kézzel tartsa a szerszámot, számítva
arra, hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (d), másik keze pedig a szerszám
testén van, ahogyan az 1. ábra mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a gépet, amíg az
terhelés alatt van.
1. A szerszám beindításához nyomja meg az
üzemi kapcsolót (a).
2. A folyamatos működtetéshez teljesen nyomja
előre a kapcsolót.
3. A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja le. A folyamatos működtetés leállításához
nyomja meg a kapcsoló hátsó részét.
Tengelyzár (1. ábra)
A tengelyzár (b) megakadályozza, hogy a korong
fel- és leszerelésekor a hajtótengely elforduljon.
15
A tengelyzárat csak a szerszám kikapcsolt és
áramtalanított állapotában használja, amikor
a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
károsodásának elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
használja a tengelyzárat. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Fémmunkák
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon arról, hogy az áramkörben legyen
hibaáram-védelem (RCD) a fémreszelék által
okozott maradványkockázat kiküszöbölése
érdekében.
Ha az RCD bontja az áramkört, vigye
a szerszámot DEWALT márkaszervizbe.
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges
munkakörülmények között
fémmunkáknál áramot jól vezető
fémpor halmozódhat fel a szerszám
burkolata mögött. Ettől a gép
védőszigetelése romlik, ami áramütés
veszélyével jár.
Javasoljuk, hogy a fémhulladék
felhalmozódásának megelőzése végett naponta
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait. Lásd
a Karbantartás cím alatt.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás korongok
nagymérvű használata fém
megmunkálásánál növelheti az
áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
be hibaáram-védő kapcsolót
(RCD) az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
Fém vágása
Ragasztott vágókoronggal történő vágásnál
mindig az 1-es típusú védőburkolatot
használja.
Fém vágásánál csak mérsékelt, a vágandó
anyaghoz igazított előtolást alkalmazzon. Ne
gyakoroljon nyomást a vágókorongra, ne billentse
és ne lengesse a gépet.
16
Ne lassítsa a forgó vágókorongot az oldalára
gyakorolt nyomással.
Munka közben a gépnek mindig felfelé kell
mozognia. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy irányítatlanul kimozdul a vágatból.
Profilok és négyzetacél vágását legjobb
a legkisebb keresztmetszetnél kezdeni.
Durva csiszolás
Nagyolást soha ne végezzen vágókoronggal.
A nagyolás akkor sikerül a legjobban, ha a gépet
30–40°-os szögre állítja. Mérsékelten nyomva
mozgassa a gépet előre-hátra. Ily módon
a munkadarab nem forrósodik fel túlságosan,
nem színtelenedik el és nem keletkeznek rajta
barázdák.
Kő vágása
A gép csak száraz vágásra használható.
Kő vágásához gyémánt vágókorong
a legalkalmasabb.
A gépet csak további porvédő maszk használatával
működtesse.
Tanács a munkavégzéshez
Óvatos legyen, amikor tartófalba vájatot vág.
Tartófalakba vágott vájatokra ország-specifikus
előírások vonatkoznak. Ezeket az előírásokat
minden körülmények között be kell tartani.
A munka megkezdése előtt kérje ki a felelős
statikus mérnök, építész vagy építésvezető
véleményét.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartási igény melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Biztonsági szénkefék
TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Max.
[mm]
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
DEWALT márkaszervizbe.
D
d
D
115
6 22,23 11 000
125
6 22,23 11 000
b 150
Kenés
b
Menetes
Min.
[mm] fordulat- Kerületi
furat
sebesség
hossza
szám
[m/s]
-1
d
[mm]
[min. ]
6 22,23
115
D
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
125
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
11 000
-
-
150
11 000
9000
d
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és soha ne is merítse
folyadékba egyik részét sem.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
75
b
30 M14
11 000
D
D
115 12 M14
11 000
125 12 M14
11 000
150 12 M14
9000
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
17
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. A DEWALT szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
18
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Süllyesztett
középpontú
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Tartókarima
27-es típusú, süllyesztett
középpontú csiszolókorong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Csiszolótányér/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi csiszolótányér
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
19
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
VAGY
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00244614 - 21-08-2014
20
Tartókarima
Vágókorong
Menetes szorítóanya
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
21
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
22
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
23
24
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising