D28136 | DeWalt D28136 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

402011 - 76 RO
Instrucţiuni originale
D28116
D28133
D28136
Figura 1
e
p
f
a
d
c
b
Figura 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Figura 3
Figura 4
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Figura 5
Figura 6
e
q
q
d
3
POLIZOARE UNGHIULARE
D28116, D28133, D28136
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere de ieşire
Turaţie în gol
Diametru disc
Diametru ax
Greutate
V
W
min-1
mm
kg
D28116
230
3
1.100
2.800–10.000
115
M14
2,3*
D28133
230
3
1.100
10.000
125
M14
2,3*
D28136
230
2
1.500
2.800–10.000
125
M14
2,6*
88
3,0
99
3,0
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah polizarea suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
7,0
Marjă K =
m/s²
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah şlefuirea cu discuri
ah,DS =
m/s²
Marjă K =
m/s²
3,0
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
4
7,0
1,5
9,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
Marea Britanie
şi Irlanda
Unelte la 230 V
Marea Britanie
şi Irlanda
Unelte la 115 V
10 Amperi, reţea electrică
13 Amperi, ştechere introduse
16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
D28116, D28133, D28136
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
18.11.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
5
b)
c)
d)
e)
f)
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
6
d)
e)
f)
g)
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în
ne-utilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
f)
g)
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit,
frecat cu peria de sârmă, lustruit sau
debitat. Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această unealtă
electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
c) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
d) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în specificaţie
capacităţii specifice uneltei dvs. electrice.
Accesoriile dimensionate incorect nu pot
supravegheate sau controlate în mod adecvat.
e) Dimensiunea mandrinei discurilor,
flanşelor, tălpilor de susţinere sau
a oricăror alte accesorii trebuie să se
potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii de mandrină
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
f) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul în
care unealta electrică sau accesoriul este
scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un
accesoriu nedeteriorat. După inspectarea
şi instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă
şi dvs. şi persoanele din jur la distanţă faţă
de planul accesoriului rotativ şi utilizaţi
unealta electrică la viteză maximă în gol
timp de un minut. În mod normal, accesoriile
deteriorate se vor rupe în timpul acestei
perioade de testare.
g) Purtaţi echipament de protecţie personală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
h) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie
personală. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu
rupt pot fi proiectate şi pot cauza vătămări
asupra persoanelor aflate dincolo de zona din
apropierea locaţiei efective de operare.
7
i) Ţineţi unealta electrică exclusiv de
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
j) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
k) Nu aşezaţi niciodată unealta electrică
pe jos până când accesoriul nu s-a oprit
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
l) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul poate
sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în
funcţie de direcţia mişcării sale din momentul
agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot
rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Apucaţi ferm unealta electrică şi
poziţionaţi-vă corpul şi braţul astfel încât
să puteţi rezista forţei unui recul. Utilizaţi
întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este
furnizat, pentru un control maxim în caz
de recul sau de reacţie de cuplare în
momentul pornirii. Operatorul poate controla
reacţia de cuplare sau forţele de recul dacă
sunt adoptate măsuri adecvate de protecţie.
b) Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de
accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate
ricoşa înspre mâna dvs.
m) Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire
ale uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va trage praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de particule metalice
poate cauza pericole electrice.
c) Nu poziţionaţi corpul în zona în care
unealta electrică va ricoşa dacă survine
reculul. Reculul va propulsa unealta în
direcţia opusă celei de mişcare a roţii din
momentul agăţării.
n) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
d) Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi
pe colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi
salturile şi agăţarea accesoriului. Colţurile,
muchiile ascuţite sau salturile au tendinţa de
a agăţa accesoriile care se rotesc şi determină
pierderea controlului sau reculul.
o) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
INSTRUCŢIUNI
SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ PENTRU TOATE
OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii,
periei sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit
sau agăţat în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea
determină oprirea rapidă a accesoriului care
se roteşte, fapt care, la rândul său, determină
împingerea uneltei electrice scăpate de sub control
în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului din
momentul incidentului.
8
e) Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru
lemn sau o lamă cu pânză de bomfaier.
Astfel de lame generează reculul şi pierderea
controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea ajută la protejarea
operatorului de fragmentele discurilor rupte şi
de contactul accidental cu discul.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru
discurile de debitat pot diferi de flanşele pentru
discurile de polizat.
e) Nu folosiţi discuri uzate de la unelte
electrici de dimensiuni mai mari. Discurile
destinate uneltelor electrice de dimensiuni
mai mari nu sunt adecvate pentru viteza
superioară a unei unelte mai mici şi se pot
rupe.
Avertizări suplimentare
de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere
abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi
în spatele discului ce se roteşte. În timpul
operării, atunci când discul de deplasează
în direcţia opusă corpului dvs., eventualul
recul ar putea propulsa discul ce se roteşte şi
unealta electrică direct înspre dvs.
c)
Atunci când discul se blochează sau
când se întrerupe debitarea din orice
motiv, opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în
poziţie fixă până când discul se opreşte
complet. Nu încercaţi niciodată să scoateţi
discul de debitat din tăietură în timp ce
acesta se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri
de corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
d) Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere
atunci când discul se află în tăietura din
piesa de prelucrat. Lăsaţi discul să ajungă
la turaţie maximă şi reporniţi cu atenţie
operaţiunea. Discul se poate bloca, poate
aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi dacă
unealta de lucru este repornită atunci când
discul se află în tăietura din piesa de prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice alte piese
de prelucrat de mari dimensiuni pentru
a reduce la minim ciupirea discului
şi reculul. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub piesa
de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în
raport cu fiecare parte laterală a discului.
f) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
şlefuit
a) Nu utilizaţi discuri cu şmilgher
supradimensionate. Urmaţi recomandările
producătorului atunci când selectaţi
tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit
prezintă risc de sfâşiere şi poate determina
distrugerea, ruperea discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
lustruire
a) Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei
porţiuni desprinse din calota de lustruit
sau a sforilor de fixare ale acesteia. Pliaţi
sau tăiaţi sforile de fixare desprinse. Sforile
de fixare desprinse şi care se rotesc se pot
încurca în jurul degetelor dvs. sau se pot
agăţa de piesa de prelucrat.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
a) Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate
din perie chiar şi în timpul operării
obişnuite. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
unealta. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
9
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perii de
sârmă, nu permiteţi niciun fel de contact al
discului de sârmă cu apărătoarea. Discul de
sârmă îşi poate mări diametrul datorită lucrării
şi forţelor centrifuge.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
b. Buton de blocare a axului
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
d. Mâner lateral
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
c. Apărătoare
e. Control electric al turaţiei
(numai D28116, D28136)
f. Gură de evacuare praf
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizoarele unghiulare pentru regim greu D28116,
D28133, D28136 au fost concepute pentru aplicaţii
profesionale de polizare şi debitare.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Codul pentru dată (p), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Mâner lateral antivibraţie (fig. 1)
Exemplu:
Mânerul lateral antivibraţii (d) oferă un confort sporit
prin absorbirea vibraţiilor provocate de unealtă.
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
1 Cheie cu două ştifturi
1 Manual de instrucţiuni
10
Apărătoare fără cheie (fig. 1)
Apărătoarea fără cheie (c) permite reglarea rapidă
în timpul utilizării pentru a spori flexibilitatea
aplicaţiei.
Sistem de evacuare a prafului
(fig. 1)
Sistemul de evacuare a prafului (f) preîntâmpină
acumularea acestuia în jurul apărătorii şi
a admisiei motorului şi reduce la minim cantitatea
de praf ce intră în carcasa motorului.
Pornirea lentă
Pornirea lentă permite generarea unei viteze
reduse pentru evitarea reculului iniţial. Această
caracteristică este foarte utilă atunci când se
lucrează în spaţii înguste.
Control electronic al turaţiei
D28116, D28136
Controlul electronic al turaţiei oferă un control
suplimentar asupra uneltei şi permite utilizarea
acesteia în condiţii optime corespunzătoare
accesoriului şi materialului.
Ambreiajul
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă operatorului în cazul
blocării discului. Această dotare previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
Buton de deconectare automată
la căderea de tensiune
Butonul de pornire/oprire dispune de o funcţie de
deconectare automată la căderea de tensiune: în
cazul în care tensiunea a căzut din orice motiv,
butonul trebuie reactivat în mod deliberat.
Protecţie la suprasarcină
Alimentarea cu energie a motorului va fi oprită
în cazul în care acesta este suprasolicitat.
Alimentarea va fi reluată imediat ce unealta
s-a răcit la o temperatură adecvată pentru utilizare.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
conectare la împământare între bobina
principală şi cea secundară.
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de declanşare pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
Fixarea mânerului lateral (fig. 5)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (d) într-unul din
orificiile (f) de pe părţile laterale ale cutiei de
angrenaj.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
11
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de declanşare pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
ATENŢIE: Trebuie să utilizaţi apărători
împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul D28116, D28133 sau
D28136 pentru debitarea metalului sau a zidăriei,
TREBUIE utilizată o apărătoare TIP 1. Apărătorile
Tip 1 sunt disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul (o) orientat în sus.
2. Eliberaţi închizătoarea de prindere (g) şi ţineţi
apărătoarea (c) deasupra uneltei conform
ilustraţiei.
3. Aliniaţi găurile filetate (k) cu canelurile (l).
4. Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în poziţia
necesară.
5. Dacă este necesar, măriţi forţa de prindere
strângând şurubul (m).
6. Strângeţi închizătoarea de prindere.
7. Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
închizătoarea de prindere.
Montarea şi demontarea
discului de polizare sau
debitare (fig. 1, 3, 4)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea
orientată în sus.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (i) pe arbore
(o) (fig. 3).
3. Poziţionaţi discul (n) pe flanşa de susţinere (i).
Atunci când montaţi un disc cu zonă centrală
în relief, asiguraţi-vă că zona centrală în relief
(j) este orientată către flanşa de susţinere (i).
12
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (h) pe
arbore (o) (fig. 4):
a. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (h)
trebuie să fie orientat către disc atunci
când se montează un disc de polizare (fig.
4A);
b. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (h)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitare (fig. 4B);
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (b) şi
rotiţi axul (o) până când se blochează pe
poziţie.
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (h) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi din dotare.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată
de fixare (h) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
Setarea controlului electric al
vitezei (fig. 6)
Rotiţi selectorul (e) la nivelul dorit. Rotiţi selectorul
în sus pentru o viteză mai mare şi în jos pentru
o viteză redusă. Reglarea adecvată ţine de
experienţă.
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru
a reduce riscul de vătămări
personale grave, opriţi unealta
şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente dau accesorii.
Înainte de a reconecta unealta,
apăsaţi şi eliberaţi întrerupătorul de
declanşare pentru a vă asigura că
unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini. În
cazul în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul lateral (d) şi cealaltă mână să
fie ţinută pe corpul uneltei, conform ilustraţiei din
figura 1.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta când se află sub sarcină.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a).
Pentru funcţionarea continuă, apăsaţi întrerupătorul
complet înainte.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri unealta din funcţionarea continuă,
apăsaţi pe partea din spate a întrerupătorului.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până
când nu îl mai puteţi mişca.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu
metale, asiguraţi-vă că a fost introdusă o protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD)
pentru a evita riscurile reziduale cauzate de şpanul
metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de şoc
electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Utilizarea discurilor lamelare
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
ÎNTREŢINEREA
Dispozitivul de blocare a axului (b) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului numai atunci când
unealta este oprită, deconectată de la reţeaua de
alimentare şi atunci când s-a oprit complet.
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVIZ: Pentru a reduce riscul de
deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii. Înainte de a reconecta
13
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de declanşare pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
Perii uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00188357 - 12-09-2012
14
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/ disc
de şmirghel
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
15
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
(continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal
Discuri
diamantate
debitare
Flanşă de susţinere
Disc debitare
Piuliţă filetată de fixare
FĂRĂ
APĂRĂTOARE
16
Calotă de
lustruit
Download PDF

advertising