DW831 | DeWalt DW831 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

559222-64 H
DW831
DW840
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
1
15
A
2
DW831
B1
DW840
B2
3
DW831
DW840
C1
C2
D
4
E
F
G
H
5
M A G YA R
KÖZEPES SAROKCSISZOLÓ
DW831/DW840
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(csak Egyesült
Királyság és Írország) V
Típus
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám min-1
Korong átmérője
mm
Maximális korongvastagság mm
Kihajtótengely
Súly
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomás)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW831 DW840
230
230
115
4
1400
10000
125
6,5
M14
3,1
115
3
1800
8000
180
7,0
M14
4,0
94
3
65
3
94
3
65
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah köszörülés
ah,AG
=m/s²
12,8
Bizonytalanság K =
m/s²
1,8
11,9
1,7
Vibrációs kibocsátási érték ah csiszolás
ah,DS =
m/s²
2,7
≤ 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
értéket össze lehet hasonlítani egy másik szerszám
értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott
vibráció az eszköz jellemző használatára
vonatkozik. Ha az eszközt más célra használják,
más tartozékokkal vagy nincs megfelelően
karbantartva, a vibráció a megadott értéktől
eltérhet. Így a teljes munkaidőre számított
kitettség mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell venni
arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg
az eszköz ki van kapcsolva vagy be van
kapcsolva, de nem használják a munkához.
Így a teljes munkaidőre számított kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni
lehet a kezelőkre jutó vibrációt; például:
az eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Egyesült Királyság és Írország
230 V-os szerszám 13 amper - a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa
el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez,
amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy
súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el, könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel
nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely, ha
nem hárítják el, anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
6
CE Megfelelőségi nyilatkozat
b)
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW831, DW840
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "műszaki adatok" részben
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak 2006/42/ek, en 60745-1, en 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv végén.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a DEWALT
vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
27.01.2010
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el az
utasításokat tartalmazó kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági figyelmeztetést olvasson el a használati utasítással
együtt. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA.
Az "elektromos szerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
c)
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, illetve a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédőhasználata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van,
ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okoz (hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú
haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek.
A por összegyűjtésével vagy elszívásával
elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne rajta, tartozékot cserélne
benne vagy eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően vannak-e igazítva, illetve
nem szorulnak-e; ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
8
f)
g)
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja
az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Biztonsági előírások minden
művelethez
a) A szerszám köszörülésre alkalmas. Olvassa el
az összes utasítást, specifikációt és tekintse
meg az összes ábrát, amit ehhez az elektromos
szerszámhoz mellékeltünk. A lent felsorolt összes
utasítás be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
b) A szerszámmal vágási, csiszolási, polírozási és drótkefézési műveletek végzése nem
ajánlott. Az elektromos szerszám rendeltetéstől
eltérő használata jelentős kockázatokkal és személyi sérülés veszélyével jár.
c) Soha ne használjon olyan tartozékokat
a szerszámhoz, amit a szerszám gyártója
nem javasol. Az a tény, hogy a tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos szerszámhoz nem
jelenti azt, hogy annak használata biztonságos.
d) A tartozék engedélyezett sebességének legalább
egyenlőnek kell lennie az elektromos szerszám
maximális sebességével. Az olyan tartozékok,
amelyeket az engedélyezett sebességüknél gyorsabban használunk eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszámnál megadott
engedélyezett tartományba kell esnie. A nem
megfelelő méretű tartozékokat nem lehet megfelelően irányítani, illetve nem megfelelőek hozzá
a gép védelmi eszközei.
f) Bármely tartozék befogópofájának, befogótüskéjének vagy tengelyének megfelelően kell
illeszkednie az elektromos szerszám tengelyéhez. Azok a tartozékok, amelyek befogónyílásai
nem illeszkednek tökéletesen az elektromos szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan fognak
forogni, túlzott vibrációt keltenek és ezek miatt
elveszíthetjük a szerszám fölött az irányítást.
g) Soha ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt vizsgálja meg a tartozékokat,
pl. a köszörülőkorongot, hogy nincsenek-e
rajta repedések vagy leváló darabok. Ha az
elektromos szerszámot vagy tartozékát leejti,
ellenőrizze, nem sérült-e; csak sérülésmentes
tartozékot szereljen a szerszámra. A tartozék
vizsgálata és felszerelése után helyezkedjen
kívül a forgó alkatrész síkján, és másokat se
engedjen oda, majd üzemeltesse a szerszámot egy percig maximális üresjárati sebességen. Azonnal hagyja abba a munkát, ha jelentős
mértékű rezgést vagy más rendellenességet
észlel. Ilyen esetekben vizsgálja meg a gépet,
hogy mi lehet a hiba oka. A csiszolókorongot
mindig biztonságos, száraz helyen, gyerekektől
elzárva tárolja. A sérült tartozékok ezalatt a teszt
alatt a leggyakrabban leválnak/széttörnek.
h) Használjon egyéni védőfelszerelést. A munkavégzésnek megfelelően hordjon egészarcos
maszkot, biztonsági védőszemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén viseljen pormaszkot, fülvédőt, kesztyűt és munkavédelmi kötényt, amely felfogja a munkadarab kis
részecskéit és a szilánkokat. A szemvédelemhez
olyan védőszemüveget kell használni, amely képes
az összes (és különböző fajtájú) levegőbe kerülő
szilánkot és port felfogni. A pormaszknak vagy
a légzőkészüléknek ki kell szűrnie a munkavégzés
során keletkező port. A huzamosabb időn keresztül
végzett zajos munka hallássérüléshez vezethet.
i. Tartsa a bámészkodókat megfelelő távolságban a munkaterülettől. Mindenkinek egyéni védőfelszerelést kell hordania, aki belép
a munkaterületre. A munkadarabról leváló szilánkok vagy a törött tartozék messze elrepülhet
és súlyos sérülést okozhat, még a közvetlen
munkavégzéstől jelentős távolságban is.
j) Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék saját kábelét vághatná el.
Az "élő" (áram alatt lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
k) Helyezze el úgy a készülék kábelét, hogy
az ne kerülhessen a forgó tartozék útjába.
Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor a gép
a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja és
a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
l) Soha ne tegye le addig az elektromos szerszámot, amíg az teljesen le nem állt. A forgó tartozék
beleakadhat a munkadarab felületébe, és az elektromos kéziszerszámot kihúzhatja az Ön kezéből.
m) Soha ne járassa az elektromos szerszámot
amikor viszi valahová. A forgó tartozék véletlenül elkaphatja az Ön ruházatát, és a tartozék
belevághat az Ön testrészeibe.
n) Rendszeresen takarítsa az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventillátora
beszívhatja a port a tokba, amelynek (ill. a fémporoknak a) túlzott lerakodása elektromos kockázatokkal járhat.
o) Soha ne használja az elektromos szerszámot
gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
p) Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek folyadékhűtést igényelnek. A víz vagy
más hűtőfolyadékok használata halálos áramütést vagy elektromos balesetet okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MINDEN MŰVELETHEZ
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
A visszarúgás hirtelen reakció a forgó korong vagy
más tartozék becsípődésére vagy beszorulására.
A beszorulás vagy az egyenetlenség miatt a forgó
tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám a tartozék forgásával ellentétes irányba indulhat el az
elakadási ponttól.
Példa: ha a csiszolókorong egyenetlen vagy beszorul
a munkadarabba, éle jobban belevág a munkadarab felületébe, aminek hatására a korong kijöhet
a vágatból és a szerszám visszarúghat. A korong
elindulhat a kezelő felé, de azzal ellentétes irányban
is - a beszorulási pillanat mozgási irányának függvényében. A csiszolókorong ilyen körülmények között
el is törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszerek és munkakörülmények következménye, az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Tartsa az elektromos szerszámot szorosan
a kezében és irányítsa úgy a testéhez és
a karjaihoz képest, hogy meg tudja tartani az
ilyen visszarúgások során. Ha a gép fel van
szerelve oldalfogantyúval is, akkor azt is tartsa, hogy az ilyen visszarúgások és az indítás
során keletkező nyomatékváltozások során
is biztosan tartsa a szerszámot a kezében.
A kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra és
a visszarúgásokra, ha azokra megfelelően felkészült (megtette a szükséges óvintézkedéseket).
b) Soha ne helyezze a kezét közel a forgó tartozékhoz. A tartozék egy visszarúgás során az Ön
keze felé is elindulhat.
c) Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az elektromos szerszám a visszarúgásnál az Ön
teste felé indulhasson el. A visszarúgás során
a szerszám a beszorulás pontjától a korong forgásával ellentétes irányba fog elindulni.
9
d) Különösképpen legyen óvatos, ha a munka
során egy sarkon, éles éleken stb. dolgozik. Kerülje a tartozék felesleges mozgatását
(ugráltatását) és hogy azon egyenetlenségek
képződjenek. A sarkok, az éles élek miatt vagy az
ugráltatás során a forgó tartozék könnyen egyenetlenné válhat, amelynek hatására elvesztheti az
eszköz felett az irányítást vagy az visszarúghat.
e) Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot, vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen vágóélek gyakori viszszarúgást okozhatnak és elveszítheti az eszköz
felett az irányítást.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖSZÖRÜLÉSHEZ
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú korongot
használjon, a koronghoz pedig megfelelő
védőburkolatot. Olyan korongok használata
mellett, amelyekhez a gépet nem tervezték,
a védelmi felszerelés esetleg nem kielégítő,
használatuk nem biztonságos.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és úgy kell elhelyezni, hogy
a maximális védelmet nyújtsa, a korong lehető
legkisebb része nézzen fedetlenül a kezelő
felé. A védőburkolat védi a kezelőt a letört korongdaraboktól és a korong véletlen megérintésétől.
c) A korongokat csak az ajánlott alkalmazásra
szabad használni. Például: ne köszörüljön
vágókorong oldalával. A vágókorongot perifériális
köszörülésre alkalmas. Ha az ilyen korongra oldalirányú nyomás hat, a korong összeroppanhat.
d) Mindig sértetlen korong szorítókarimát használjon, amely megfelelő méretű és alakú
a kiválasztott koronghoz. A megfelelő szorítókarima támasztja a korongot, így csökkenti
a korong törésének lehetőségét. A vágókorong
karimája különbözhet a csiszolókorongétól.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámra gyártott korong
nem alkalmas a kisebb szerszám magasabb fordulatszámán való használatra, és szétrobbanhat.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi sérülés
veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi sérülés
veszélye.
– Veszélyes anyagok pora okozta veszélyek.
10
A szerszám jelzései
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül a szerszám címkéin a következő ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen védőszemüveget.
Hordjon fülvédőt.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A ÁBRA)
A dátumkód (15) az eszköz házán található - ez tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Oldalfogantyú
1 Szorítókarima készlet
1 Kéttüskés kulcs
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és
tartozékait olyan sérülésekre, amelyek a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná
a szerszámot.
RENDELTETÉS
A DW831/DW840 sarokcsiszoló professzionális
köszörülési műveletekre alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony
folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE használjon csak szálerősítésű, középen süllyesztett és lamellás korongokat.
Ezeket a nehéz igénybevételre tervezett sarokköszörűket professzionális szerszámhasználóknak terveztük. NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az
elektromos szerszámot és annak alkatrészeit.
Anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.
1 Ki- és bekapcsoló
2 Reteszelő gomb
3 Oldalfogantyú
4 Védőburkolat
5 Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os egységeket
hibamentesen szigetelő transzformátorral
kell használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és másodlagos
tekercselés között extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó aljzat cseréje
(csak az Egyesült Királyságban
és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó aljzatra van szükség:
• A régi aljzatot biztonságos módon semmisítse meg.
• Az aljzat fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• Az aljzat 0 csatlakozójához kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor az adott
szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm².
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérüléssel járó kockázatok elkerülése
érdekében
csatlakoztassa
le
az
áramforrásról a szerszámot mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne. A szerszám újbóli
csatlakoztatása előtt nyomja le és engedje
föl a kapcsolóbillentyűt, így biztosítsa, hogy
a gép ki legyen kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése (F ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám használata
előtt ellenőrizze, rögzítve van-e a fogantyú.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (3) az egyik
furatba (14) a gépház oldalán.
A védőburkolat föl- és leszerelése
FIGYELMEZTETÉS: A sarokcsiszolóhoz
védőeszközöket kell használni.
DW831 - FELSZERELÉS (B1 ÉS C1 ÁBRA)
• Helyezze a sarokcsiszolót asztalra, a forgótengellyel fölfelé.
• Igazítsa egyvonalba a bütyköt (6) a bilincsen
lévő nyílással (7).
• Nyomja lefelé a védőburkolatot (8) és fordítsa el
a nyíl irányába (B1 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A védőburkolatot
rögzítő csapszeg (9) megakadályozza, hogy
a burkolat kilazuljon.
DW831 - LESZERELÉS (B1 ÉS C1 ÁBRA)
• Tartsa a kezében a szerszámot.
• Fordítsa el a védőburkolatot (8) a nyíl irányába
(C1 ábra).
• Csavarhúzóval nyomja le a nyílásban a rögzítő
csapszeget (9).
• Bontsa le a védőburkolatot.
DW831 - FELSZERELÉS (B2 ÉS C2 ÁBRA)
• Helyezze a sarokcsiszolót asztalra, a forgótengellyel fölfelé.
• Igazítsa egyvonalba a bütyköket (6) a bilincsen
lévő nyílásokkal (7).
• Nyomja lefelé a védőburkolatot (8) és fordítsa el
a nyíl irányába (B2 ábra).
• Szorosan húzza meg a csavarokat (9).
DW840 - LESZERELÉS
• A burkolat leszerelésénél ugyanezen lépéseket
fordított sorrendben hajtsa végre.
11
A CSISZOLÓKORONG LE- ÉS
FELSZERELÉSE (D ÉS E ÁBRA)
• Helyezze a szerszámot egy asztalra a védőburkolattal fölfelé.
• A távtartót (11) pontosan illessze a hajtótengelyre (10).
• Helyezze a csiszolókorongot a távtartóra.
• Hajtsa rá a csavarmenetes karimát (12)
a hajtótengelyre (10).
• Nyomja meg az orsóreteszelő gombot (5), forgassa addig a hajtótengelyt, amíg megakad.
• Szorítsa rá a csavarmenetes karimát a mellékelt
kéttüskés kulccsal (13).
• Engedje föl az orsóreteszt.
• A csiszolókorong leszereléséhez lazítsa meg
acsavarmenetes karimát a kéttüskés kulccsal
(közben tartsa reteszelve a hajtótengelyt).
Használat előtt
• Szerelje föl a védőburkolatot és a megfelelő korongot. Ne használjon túlságosan kopott korongot.
• Győződjön meg róla, hogy a távtartó és a külső
karima helyesen van-e fölszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong abba az irányba foroge, ami a tartozékon és a szerszámon jelölve van.
• Ne használja vágókorong oldalát köszörüléshez.
• Ügyeljen, hogy a használat közben keletkező
szikrák ne veszélyeztessenek senkit és ne gyújtsanak meg éghető anyagokat.
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes
sérüléssel járó kockázatok elkerülése
érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná. A szerszám
újbóli csatlakoztatása előtt nyomja le és
engedje föl a kapcsolóbillentyűt, így
biztosítsa, hogy a gép ki legyen kapcsolva.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat
és a vonatkozó előírásokat.
• Gondoskodjon róla, hogy a köszörülni vagy
vágni kívánt anyag megfelelően legyen
rögzítve.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A korongot ne tegye ki
oldalirányú nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben, működtesse
néhány percig üresjáratban.
12
• Ellenőrizze, hogy a fölszerelt korong
a használati utasítás szerint, helyesen
van-e felszerelve.
• Ha szükséges, illetve ha a csiszolókoronghoz
mellékelve van itatóslap, azt is használja.
• Ne használjon szűkítő perselyt vagy adaptert
nagyobb tengelyfuratú csiszolókorongok
felszereléséhez.
• Soha ne használja a szerszámot
védőburkolat nélkül.
• Ne feledje, hogy a korong tovább forog,
amikor a szerszámot kikapcsolja.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon róla, hogy a köszörülni vagy
vágni kívánt anyag megfelelően legyen
rögzítve.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A korongot ne tegye ki
oldalirányú nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben, működtesse
néhány percig üresjáratban.
Helyes kéztartás (H ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG tartsa
szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún
(16) legyen, a másikkal pedig a szerszámot tartsa,
ahogyan a H ábra is mutatja.
Be- és kikapcsolás (G ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám használata
előtt ellenőrizze, rögzítve van-e a fogantyú.
Vigyázat: A szerszámot és az oldalfogantyút
erősen fogja, hogy egy pillanatra se veszítse
el ellenőrzését a szerszám felett az
indításnál, munka közben és egészen addig,
amíg a korong vagy más tartozék mozgása
teljesen le nem áll. Csak akkor tegye le
a szerszámot, ha már a korong mozgása
teljesen megszűnt.
• A szerszám beindításához nyomja le a reteszelő
gombot (2), és nyomja meg a ki-bekapcsolót (1).
• A szerszám leállításához engedje föl a billentyűt.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne kapcsolja be
vagy ki a gépet terhelés közben.
Orsóreteszelés (A ábra)
Az orsóreteszelés (5) akadályozza meg a hajtótengely forgását a korong fel- és leszerelésekor. Csak
akkor használja, ha a szerszámot kikapcsolta, áramtalanított a és a gép teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám sérülésének
elkerülése érdekében ne kapcsolja be az
orsóreteszelést a szerszám működése
közben. A szerszám károsodhat, a felszerelt
tartozék leröpülhet, és sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérüléssel járó kockázatok elkerülése
érdekében
csatlakoztassa
le
az
áramforrásról a szerszámot mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne. A szerszám újbóli
csatlakoztatása előtt nyomja le és engedje
föl a kapcsolóbillentyűt, így biztosítsa, hogy
a gép ki legyen kapcsolva.
Automatikusan kioldó szénkefék
Fém megmunkálása
A motor automatikusan lezár, jelezve, hogy a szénkefék majdnem teljesen lekoptak és a szerszámot
szervizelni kell. A szénkeféket a felhasználó nem
tudja szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT szervizbe.
Ha fémet munkál meg a szerszámmal, gondoskodjon
róla, hogy az áramkörben legyen Fi-relé a fémreszelék által okozott maradványkockázat kiküszöbölése
érdekében.
Kenés
Ha a Fi-relé bontja az áramkört, vigye a szerszámot
DEWALT szervizbe.
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges munkakörülmények között elektromosan vezető por halmozódhat föl a gép házában fémmegmunkálás
során. Ennek eredményeként a gép védőszigetelésének hatásfoka romolhat, ami elektromos
áramütés veszélyét hozza magával.
A fémreszelék felhalmozódásának elkerülésére azt
ajánljuk, hogy napi rendszerességgel tisztítsa a szellőzőnyílásokat. Lásd Karbantartás.
Tisztítás
A retesz bekapcsolásához nyomja le az orsóreteszelő gombot, és addig forgassa a hajtótengelyt, míg
megakad.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor felhalmozódása. A lamellás tárcsák kiterjedt használata
fémmegmunkálásnál növelheti az elektromos
áramütés veszélyét. A kockázat csökkentése
érdekében iktasson Fi-relét az áramkörbe,
és naponta tisztítsa a szellőzőnyílásokat
száraz sűrített levegő befújásával az alábbi
karbantartási utasítások szerint.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le a szerszámról
és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
A művelet végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert a szerszám nem fémes alkatrészeinek tisztítására.
Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe
mosószeres textíliát használjon. Soha ne
engedje, hogy a szerszám belsejébe folyadék jusson; a szerszám semmilyen részét ne
merítse folyadékba.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy a DEWALT
által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek használata veszélyes lehet. A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott
tartozékokat használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
13
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni a
környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek
gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték
élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött D EWALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com.
14
KÖSZÖRÜLŐ TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Közepén sülylyesztett csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Hátsó támasztókarima
Drótkefés
korongok
27-es típusú, középen süllyesztett csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
Drótkefés
korongok csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés csésze csavarmenetes anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Tartólap/
csiszoló alátét
lemez
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátét lemez
Csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
KÖSZÖRÜLŐ TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (FOLYTATÁS)
15
NINCS
VÉDŐBURKOLAT
16
Polírozó
korong
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244916 - 29-08-2014
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
DW831
SAROKKÖSZÖRŰ 3
©
18
DW840
SAROKKÖSZÖRŰ 2
©
19
20
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising