D28116 | DeWalt D28116 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

382013-97 BAL
D28116
D28133
D28136
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevedeno s originalnih uputstava)
17
29
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
41
2
5
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
e
p
f
a
d
c
b
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
c
k
g
m
l
l
o
3
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
Slika 6 / Crtež 6 / Slika 6 / Скица 6
e
q
q
d
4
SLOVENŠČINA
KOTNI BRUSILNIKI
D28116, D28133, D28136
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Zahvaljujoč dolgim letom izkušenj, natančnemu razvoju izdelkov in inovativnosti
je DEWALT eden izmed najbolj zanesljivih partnerjev za profesionalne uporabnike električnih orodij.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Vhodna moč
Hitrost v praznem teku
Premer koluta
Premer gredi
Teža
D28116
230
3
1,100
10,000
115
M14
2.3*
D28133
230
3
1,100
10,000
125
M14
2.3*
D28136
230
2
1,500
2,800–10,000
125
M14
2.6*
dB (A)
88
89
89
dB (A)
dB (A)
3.0
99
3.0
100
3.0
100
dB (A)
3.0
3.0
3.0
V
W
min-1
mm
kg
* teža vključuje stranski ročaj in ščitnik
LPA (zvočni tlak)
KPA (odstopanje zvočnega
tlaka)
LWA (akustična moč)
KWA (odstopanje
akustične moči)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Emisije vibracij ah površinsko brušenje
ah,AG =
m/s²
Negotovost K =
m/s²
7.0
1.5
7.0
1.5
9.0
1.5
Emicije vibracij ah kolutno brušenje
m/s²
ah,DS =
Negotovost K =
m/s²
3.0
1.5
≤ 2.5
1.5
3.0
1.5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih
podatkih, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim
preizkusom, določenim v EN 60745, in ga je
mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij.
Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena nivoja izpostavljenosti mora
upoštevati tudi čas, kolikokrat je
orodje izključeno oz. ko deluje, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Izberite dodatne varnostne ukrepe za
zaščito delavca pred učinki vibracij, kot
npr.: vzdrževanje orodja in pribora, skrb
za toploto rok, organizacija načinov
dela.
5
SLOVENŠČINA
Varovalke
Evropa
Orodja z napetostjo 230 V
10 Amperov, omrežno napajanje
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo nivo resnosti vsake
signalne besede. Prosimo, preberite navodila in
bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Označuje neposredno
nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt
ali hujše telesne poškodbe, če je ne
preprečite.
OPOZORILO: Označuje posredno
nevarno situacijo, ki lahko, če je ne
preprečite, povzroči smrt ali hude
telesne poškodbe.
POZOR: Označuje posredno nevarno
situacijo, ki lahko, če je ne preprečite,
povzroči manjše ali zmerne telesne
poškodbe.
OPOMBA: Označuje postopek, ki ne
povzroči telesnih poškodb, vendar
lahko, če ga ne preprečite, povzroči
materialno škodo.
Označuje nevarnost električnega udara.
Označuje nevarnost požara.
EC-Izjava o ustreznosti
STROJNA DIREKTIVA
D28116, D28133, D28136
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 98/37/EC (do 28.
decembra 2009), 2006/42/EC (od 29. decembra
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-3
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/EC.
Za več informacij kontaktirajte DEWALT na spodnjih
naslovih ali pa poiščite podatke na zadnji strani
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALTA.
6
Horst Grossmann
Podpredsednik oddelka za inženiring in razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
18.11.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb preberite navodila za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
POZOR! Preberite vsa opozorila in
navodila.Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz "električno orodje“ , uporabljen v vseh spodnjih
opozorilih, se nanaša na vaše električno orodje
(z napajalnim kablom) ali akumulatorsko orodje
(brez napajalnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovni prostor mora biti vedno čist in
dobro osvetljen. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnih orodij ne uporabljajte
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Pri delu z električnimi orodji nastajajo iskre,
ki lahko zanetijo prah ali hlape.
c) Poskrbite, da bodo med obratovanjem
električnega orodja otroci in prisotni
zadosti oddaljeni. Motnje lahko privedejo do
izgube nadzora.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM TOKOM
a) Vtikači električnih orodij morajo ustrezati
vtičnicam. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtikači in ujemajoče se vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b) Izogibajte se telesnim stikom
z ozemljenimi površinami, kot so
vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju
ali mokroti. Vdor vode v električno orodje
poveča nevarnost električnega udara.
d) Pazite, da ne preobremenite električnega
kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za
SLOVENŠČINA
e)
f)
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel
na varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
Pri delu na prostem uporabite napajalni
kabel, ki je primeren za delo v zunanjih
pogojih. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
Če je uporaba orodja v vlažnih razmerah
neizogibna, uporabite napravo za zaščito
napajanja pred tokovnimi izgubami (RCD).
Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost
električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Bodite previdni in spremljajte svoje delo
ter uporabite zdrav razum. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že
trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti
prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali
zaščita sluha, uporabljena pri ustreznem
delu, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c) Preprečite neželeni zagon. Pred
priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo v
izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d) Pred vklopom električnega orodja iz njega
odstranite vse nastavitvene ključe. Orodje
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e) Izogibajte se neobičajni drži telesa. Vedno
stojte varno in ohranjajte ustrezno ravnotežje.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f) Imejte primerno delovno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premičnim
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v vrteče se dele.
g) Če je omogočen priklop na sisteme
za odsesavanje prahu, poskrbite, da
bodo te naprave pravilno priključene
in uporabljene.Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je primerno za
posamezno opravilo. Ustrezno električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje
s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
b) Orodja s pokvarjenim stikalom za vklop/
izklop ne uporabljajte. Električno orodje, ki
ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno
in ga je treba popraviti.
c) Pred nastavljanjem, menjavo nastavkov
ali shranjevanjem električno in/ali
akumulatorsko orodje najprej odklopite
z vira napajanja.Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega
zagona električnega orodja.
d) Električno orodje, ki ga ne uporabljate,
hranite izven dosega otrok; osebam, ki
niso usposobljene za njegovo uporabo,
ne dovolite rokovanja z njim. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e) Električno orodje ustrezno vzdržujte.
Preverite kakršnekoli neporavnanosti,
pritrjenost gibljivih delov, poškodbe
raznih delov in druga stanja orodja, ki
lahko vplivajo na delovanje električnega
orodja. Poškodovano električno orodje
oddajte v popravilo pred uporabo. Mnogo
nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f) Orodja z rezili naj bodo vedno čista in
ostra. Pravilno vzdrževana in ostra rezilna
orodja so lažje vodljiva in zanesljivejša.
g) Uporabljajte električno orodje, pribor,
nastavke in razne dodatke v skladu
s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in delo, ki ga opravljate. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira
usposobljeni serviser, ki uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo varno uporabo električnega orodja.
7
SLOVENŠČINA
DODATNA SPECIFIČNA
VARNOSTNA NAVODILA
Varnostna navodila za vse vrste
del
a) To električno orodje je namenjeno brušenju,
brušenju z brusnim papirjem, žičnemu
brušenju, poliranju in rezanju. Preberite
vsa varnostna opozorila, navodila,
slikovne prikaze in specifikacije, priložene
električnemu orodju. Neupoštevanje spodaj
navedenih navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
b) Ne uporabljajte pripomočkov ali pribora,
ki zanj ni namenjen in ki ni s strani
proizvajalca priporočen za uporabo s tem
orodjem. Če je določen pripomoček/pribor
možno pritrditi na električno orodje, to še ne
pomeni, da je njegova uporaba varna.
c) Dovoljena nominalna hitrost pripomočka/
pribora mora biti najmanj enaka maksimalni
hitrosti, označeni na električnem orodju.
Pripomočki, ki se vrtijo hitreje kot je njihova
nominalna hitrost, se lahko polomijo in razletijo.
d) Zunanji premer in debelina pribora mora
biti znotraj navedenih zmogljivosti vašega
električnega orodja.Neprimerno veliki
pripomočki ne morejo biti primerno zaščiteni in
nadzorovani.
e) Velikost pritrdilne luknje kolutov, prirobnic,
podložnih diskov ali drugih pripomočkov
mora ustrezati velikosti gredi električnega
orodja. Pripomočki z neustrezno velikostjo
pritrdilne luknje za določeno električno orodje se
neenakomerno vrtijo, niso pravilno uravnoteženi
in lahko povzročijo prekomerne vibracije in
izgubo nadzora nad orodjem.
f) Ne uporabljajte poškodovanih pripomočkov.
Pred vsako uporabo preverite morebitne
poškodbe pripomočkov, kot so razpoke
in odlomljeni delci na brusilnem kolutu,
razpoke na podložnem disku raztrganine
ali prekomerna obraba, popuščene ali
polomljene žice na žični krtači. Če električno
orodje ali pribor pade na tla, preverite
morebitne poškodbe pribora ali uporabite
nepoškodovan pribor. Po pregledu in
zamenjavi pribora se odmaknite, skupaj
z drugimi v bližini, stran od ravni vrtečega
se pribora, priklopite električno orodje in ga
pustite vklopljenega eno minuto pri najvišji
hitrosti brez obremenitve. Poškodovan
pripomoček/pribor se običajno
v tem preizkusnem času polomi ali odlomi.
8
g) Nosite osebno zaščitno opremo. Glede
na vrsto dela nosite popolno zaščito za
obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala.
Če je primerno, nosite masko proti prahu,
zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik, ki
zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce
obdelovanega predmeta. Zaščitna očala
morajo biti sposobna zadržati leteče delce, ki
nastanejo pri različnih delih. Maska za zaščito
pred prahom ali respirator mora filtrirati delce, ki
nastajajo med delom. Predolga izpostavljenost
hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
h) Opazovalci naj se umaknejo na varno
razdaljo od delovnega mesta. Ljudje, ki
vstopajo v delovno območje orodja, morajo
obvezno nositi osebno zaščitno opremo.
Delci obdelovanega telesa ali polomljenega
pribora lahko odletijo proč in povzročijo
poškodbe tudi izven neposrednega delovnega
območja.
i) Ko opravljate taka dela, kjer se lahko
pribor z rezilom dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če se pribor z rezilom dotakne žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
hude telesne poškodbe uporabnika.
j) Držite napajalni kabel proč od vrtečega se
nastavka/pribora. Če izgubite nadzor, lahko
prerežete kabel oz. kabel se lahko ovije okoli
roke in jo povleče v vrteči se nastavek.
k) Nikoli ne odlagajte električnega orodja na
tla, dokler se pribor ni popolnoma ustavil.
Vrteči se pribor lahko zgrabi odlagalno površino
in vam iztrga električno orodje iz nadzora.
l) Ne prenašajte vključenega, delujočega
orodja. Vrteči se pripomoček lahko ob
naključnem stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas
poškoduje po telesu.
m) Redno čistite zračne reže električnega
orodja. Ventilator motorja povleče prah v
ohišje, kjer lahko prevelika količina nabranega
kovinskega prahu povzroči nevarnost
električnega udara.
n) Ne uporabljajte električnega orodja blizu
vnetljivih snovi. Iskre lahko zanetijo te snovi.
o) Ne uporabljajte pribora, ki zahteva
tekočinsko hlajenje. Uporaba vode ali drugih
hladilnih sredstev lahko privede do električnega
udara.
SLOVENŠČINA
DODATNA VARNOSTNA
NAVODILA ZA VSE VRSTE DEL
Vzroki in preventivni ukrepi pri
nasprotnem udarcu
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna
reakcija ob poškodovanem kolutu, podložnem disku
krtači ali pri drugem pripomočku. Stisk ali zaplet
povzroči nenadno zmanjšanje hitrosti vrtečega
pripomočka, to pa potisne nenadzorovano električno
orodje v nasprotno smer od smeri vrtenja orodja na
točki upogiba.
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob
obdelovani del, lahko rob koluta, ki se nahaja na
točki stiska, prodre v površino materiala in povzroči
povratni udarec ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko
glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi,
skoči proti ali stran od uporabnika. Pod takimi pogoji
se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
orodja in/ali nepravilnega procesa uporabe, čemur
pa se lahko izognete, če upoštevate spodnja
navodila.
a) Vedno trdno držite električno orodje in
postavite svoje telo in roke, tako da se boste
lahko uprli silam nasprotnega udarca. Vedno
uporabljajte pomožni ročaj, če je priložen, za
maksimalni nadzor nad povratnim udarcem
in reakcijskim navorom pri delovanju orodja.
Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih
varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile
navora in povratnega udarca.
b) Nikoli ne postavljajte roke blizu vrtečega
pripomočka. Pripomoček lahko udari nazaj
v vašo roko.
c) Ne postavite telesa na območje, kamor bi
se pomaknilo orodje v primeru nasprotnega
udarca.Nasprotni udarec bi potisnil orodje
v nasprotni smeri vrtenja koluta v trenutku, ko
se orodje zagozdi.
d) Bodite posebej previdni, ko obdelujete
vogale, ostre robove itd. Preprečite
poskakovanje in zagozdenje pripomočka.
Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko
poškodujejo vrteči pripomoček in povzročijo
izgubo nadzora ali nasprotni udarec.
e) Ne montirajte na orodje koluta z verižnim ali
zobatim rezilom za rezanje lesa ali lamelno
žaganje. Taki koluti povzročajo pogoste
nasprotne udarce in izgubo nadzora nad
električnim orodjem.
Posebni varnostni napotki za
specifična dela brušenja in
abrazivnega rezanja
a) Uporabljajte le kolute, ki so predpisani za
vaše električno orodje, in specifično zaščito,
ki se prilega izbranemu kolutu. Kolutov, ki
niso namenjeni uporabi z električnim orodjem,
ni mogoče primerno zaščititi, zato so nevarni.
b) Zaščita koluta mora biti varno pritrjena
na električno orodje; zagotavljati mora
optimalno varnost, tako da je uporabniku
izpostavljena najmanjša možna površina
koluta. Zaščita koluta pomaga zaščititi
uporabnika pred polomljenimi delci koluta in
morebitnim stikom s kolutom.
c) Koluti se morajo uporabljati le za predpisane
namene. Primer: ne brusite z bočno stranjo
rezalnega koluta. Rezalni koluti so namenjeni
odvajanju materiala z robom stranske sile, ki bi
delovale na te kolute, lahko povzročijo, da se
koluti zlomijo (razletijo).
d) Vedno uporabljajte nepoškodovane kolutne
prirobnice, ki so ustrezne velikosti in oblike
glede na izbrani kolut. Ustrezne kolutne
prirobnice podpirajo kolut in zmanjšujejo
možnost poškodbe koluta. Prirobnice za rezalne
kolute so lahko drugačne od prirobnic za
brusilne kolute.
e) Ne uporabljajte obrabljenih kolutov z večjih
električnih orodij. Koluti, namenjeni za večja
električna orodja, niso primerni za višje hitrosti
manjših električnih orodij in lahko počijo/se
zlomijo.
Dodatni varnostni napotki za
abrazivno -rezanje
a) Ne “zagozdite” koluta ali uporabite
previsokega pritiska. Ne izvajajte
preglobokih rezov. Prekomerna obremenitev
koluta poveča obremenitev in občutljivost
za zvijanje ali upogibanje koluta v rezu,
zagozdenje in možnost povratnega udarca ter
zloma koluta.
b) Ne postavljajte telesa v linijo pred in za
vrtečim se kolutom. Ko se med delovanjem
kolut odmika stran od vašega telesa, lahko
morebitni povratni udarec usmeri in vrže vrteči
se kolut in orodje naravnost v vas.
c) Če se kolut zagozdi ali če je potek rezanja
iz kateregakoli razloga prekinjen, izključite
električno orodje in držite električno orodje
negibno, dokler se kolut popolnoma ne
ustavi. Nikoli ne poskušajte odstraniti koluta
9
SLOVENŠČINA
iz zareze, medtem ko se kolut vrti; to lahko
povzroči povratni udarec orodja. Preverite
in ustrezno ukrepajte ter odstranite vzrok
upogibanja/zagozdenja koluta.
d) Ne vključite orodja, dokler je v obdelovancu.
Kolut naj najprej doseže polno hitrost, šele
potem ponovno previdno vstopite v rez.
Kolut se lahko upogne, zagozdi, zdrsne iz reza
ali udari nazaj, če električno orodje ponovno
zaženete znotraj obdelovanca.
e) Podprite plošče ali večje obdelovance, tako
da zmanjšate nevarnost zagozdenja koluta
in povratnega udarca.Večji obdelovanci se
lahko upogibajo zaradi lastne teže. Podpornike
morate podložiti pod obdelovanec blizu linije
reza in blizu roba obdelovanca na obeh straneh
koluta.
f) Bodite še posebej previdni pri
izdelavi "potopnih" rezov v obstoječe stene
ali v druga nevidna območja. Potop koluta
lahko preseka plinske ali vodovodne cevi,
električno napeljavo ali druge predmete, ki
lahko povzročijo povratni udarec.
b) Če je priporočena uporaba zaščite koluta
med delom z žično krtačo, zagotovite, da
se žični delci krtače ne drgnejo ob zaščito
koluta. Žična krtača lahko med delom poveča
svoj premer zaradi centrifugalne sile.
Ostale nevarnosti
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
– Nevarnost vdihavanja prahu pri brušenju
nevarnih snovi.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Varnostna opozorila, ki
so specifična za brušenje
z brusnim papirjem
PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO
PRED ZAČETKOM DELA.
a) Ne uporabljajte prevelikega okroglega
brusnega papirja. Pri izbiri brusnega papirja
upoštevajte navodila proizvajalca. Večji
brusilni papir, ki sega preko brusilne podloge,
vas lahko poreže, obenem pa lahko povzroči
zatikanje, trganje diska ali povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so
specifična za poliranje
a) Ne dovolite nenadzorovanega vrtenja
morebitnega zrahljanega dela polirne
prevleke ali njenih priključnih vrvic.
Odstranite ali odrežite vse prosto viseče
konce vrvic. Zrahljane ali vrteče se vrvice se
lahko ovijejo okoli vaših prstov ali se zataknejo
za obdelovanec.
Varnostna opozorila, ki so
specifična za uporabo žične
krtače
a) Upoštevajte, da delci žice odletavajo z žične
krtače tudi pri normalnem delovanju. Ne
povzročajte prekomerne obremenitve krtače.
Žični delci krtače zlahka predrejo oblačila in/ali
kožo.
10
UPORABLJAJTE ZAŠČITO ZA SLUH.
UPORABLJAJTE ZAŠČITO ZA OČI.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. 1)
Podatkovna koda (p), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2009 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Komplet vsebuje:
1 Kotni brusilnik
1 Zaščita koluta
1 Stranski ročaj
1 Prirobnica
1 Ključ
1 Priročnik za uporabo
1 Sheme
SLOVENŠČINA
• Preverite, ali se niso na orodju, delih in priboru
med transportom pojavile morebitne poškodbe.
• Vzemite si čas in skrbno preberite navodila za
uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
To lahko povzroči telesne poškodbe.
a. Stikalo za vklop/izklop
b. Zapora vretena
c. Zaščita koluta
d. Stranski ročaj
e. Stikalo za elektronsko regulacijo hitrosti (samo
D28116, D28136)
f. Odprtina za izmet prahu
NAMEN UPORABE
Visoko zmogljivi D28116, D28133, D28136 kotni
brusilniki so namenjeni profesionalnemu brušenju in
rezanju.
NE UPORABLJAJTE drugih brusnih in polirnih
kolutov razen sredinsko poglobljenih.
NE uporabljajte v dežju, vlagi ali v ozračju
z vnetljivimi tekočinami ali plini.
Elektronska nastavitev hitrosti
D28116, D28136
Elektronska nastavitev hitrosti zvišuje nadzor nad
orodjem in omogoča optimalni način uporabe
orodja v skladu z obdelovanim materialom in
izbranim priborom.
Sklopka
Varnostna sklopka za omejitev vrtilnega momenta
zmanjšuje maksimalni reakcijski navor, ki se
prenaša na uporabnika, ko se zagozdi kolut. Ta
funkcija preprečuje tudi obremenitev zobniškega
prenosa in zastoj motorja. Sklopka za omejitev
vrtilnega momenta je tovarniško nastavljena in je ni
mogoče regulirati.
Izklop pri izpadu električne
energije
Stikalo za vklop/izklop ima tudi funkcijo sprostitve
ob izpadu električne napetosti: če iz kateregakoli
razloga pride do izpada električne energije, je
potrebno stikalo ponovno vključiti.
Zaščita pred preobremenitvijo
Ti visoko zmogljivi kotni brusilniki so profesionalna
električna orodja.
Pri preobremenitvi motorja se samodejno prekine
dovajanje električne energije na motor. Dovajanje
energije se vrne, ko se motor ohladi na ustrezno
delovno temperaturo.
NE dovolite otrokom stika z orodjem. Neizkušeni
uporabniki naj orodje uporabljajo pod nadzorom.
Električna varnost
Antivibracijski stranski ročaj
(sl. 1)
Električni motor je narejen samo za eno napetost.
Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Antivibracijski stranski ročaj vam nudi dodatno
udobje ob blaženju tresljajev, ki jih povzroča orodje.
Hitrovpenjalni ščitnik (sl. 1)
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z EN 60745; zato ozemljitev ni
potrebna.
Hitrovpenjalni ščitnik (c) omogoča hitre nastavitve
med delom in zvišuje vsestranskost orodja.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate
zamenjati s kablom, ki ga posebej pripravi DEWALT
servisni oddelek.
Sistem izmetavanja prahu (sl. 1)
Uporaba napajalnega podaljška
Sistem za izmet prahu (f) omogoča, da se prah ne
nabira okoli motorja in ne vstopa v prezračevalno
odprtino motorja ter tako zmanjšuje vnašanje prahu
v notranjost ohišja motorja.
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Minimalni presek prevodnika je
1 mm2; maksimalna dolžina je 30 m.
Funkcija mehkega zagona
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
Funkcija mehkega zagona omogoča počasno
naraščanje hitrosti, kar preprečuje začetni sunek ob
vklopu orodja. Ta funkcija je še posebej koristna pri
delu v zelo omejenem prostoru.
11
SLOVENŠČINA
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov
ali pribora. Preden ponovno priključite
orodje, pritisnite in sprostite sprožilno
stikalo in se tako prepričate, da je orodje
izključeno.
Namestitev stranskega ročaja
(sl. 5)
OPOZORILO: Pred uporabo orodja
preverite, ali je ročaj trdno pritrjen.
Trdno privijte stranski ročaj (d) v eno izmed lukenj
(q) na eni (ali drugi) strani ohišja.
Namestitev in odstranitev
ščitnika (sl. 2)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov
ali pribora. Preden ponovno priključite
orodje, pritisnite in sprostite sprožilno
stikalo in se tako prepričate, da je orodje
izključeno.
POZOR: S tem brusilnikom je obvezna
uporaba ščitnikov.
Če uporabljate D28116, D28133 ali D28136
brusilnik za rezanje kovine ali betona, MORATE
uporabiti ščitnik tipa 1. Ščitniki tipa 1 so na voljo pri
DEWALTOVIH prodajalcih.
OPOMBA: Prosimo, da s pomočjo Tabele
z orodjem za brušenje in rezanje na koncu
tega poglavja preverite vrste pribora, ki ga lahko
uporabljate s temi brusilniki.
Namestitev in odstranitev
koluta za brušenje ali rezanje
(sl. 1, 3, 4)
OPOZORILO: Ne uporabljajte
poškodovanih kolutov.
1. Položite orodje na mizo, z gredjo obrnjeno
navzgor.
2. Vstavite podložno prirobnico (i) pravilno na gred
(o) (sl. 3).
3. Položite kolut (n) na podložno prirobnico (i).
Ko montirate kolut, ki ima dvignjen sredinski
del, zagotovite, da je dvignjen sredinski del (j)
obrnjen proti prirobnici (i).
4. Privijte navojno zaporno matico (h) na gred (o)
(sl. 4):
a. Obroč na navojni zaporni matici (h) mora biti
obrnjen proti kolutu, ko nameščate brusilni
kolut (sl. 4A);
b. Obroč na navojni zaporni matici (h) mora biti
obrnjen stran od koluta, ko nameščate kolut
za rezanje (sl. 4B),
5. Pritisnite zaporni gumb gredi (b) in obračajte
gred (o), dokler se ne zatakne.
6. Močno privijte navojno zaporno matico (h)
z priloženim ključem.
7. Sprostite zatič gredi.
8. Za odstranitev koluta odvijte navojno zaporno
matico (h) s priloženim ključem.
Nastavitev elektronske kontrole
hitrosti (fig. 6)
Zavrtite regulator (e) na želeno hitrost. Z vrtenjem
regulatorja navzgor zvišujete hitrost, z vrtenjem
navzdol znižujete hitrost. Ustrezna nastavitev je
odvisna od vaših izkušenj.
Pred uporabo
1. Položite kotni brusilnik na mizo, z gredjo (o)
obrnjeno navzgor.
• Namestite zaščito koluta in ustrezen kolut. Ne
uporabljajte prekomerno obrabljenih kolutov.
2. Sprostite okovno zapiralo (g) in držite zaščito
koluta (c) nad orodjem, kot je prikazano.
• Prepričajte se, da sta zunanja in notranja
prirobnica nameščeni pravilno.
3. Poravnajte zatiče (k) z zarezami (l).
• Prepričajte se, da se kolut vrti v smeri puščic,
narisanih na priboru/kolutu in orodju.
4. Pritisnite ščitnik navzdol in ga zasučite do
potrebne pozicije.
5. Po potrebi privijte vijak okovnega zapirala (m),
da povečate pritrdilno trdnost.
6. Zaprite okovno zapiralo.
7. Za odstranitev zaščite koluta, odprite okovno
zapiralo.
12
UPRAVLJANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne predpise.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov
ali pribora. Preden ponovno priključite
orodje, pritisnite in sprostite sprožilno
stikalo in se tako prepričajte, da je
orodje izključeno.
OPOZORILO:
• Prepričajte se, da so obdelovanci, ki jih
želite brusiti ali rezati, pritrjeni.
• Na orodje vzpostavljajte samo rahel
pritisk. Ne izvajajte stranskega pritiska
na kolut.
• Izogibajte se preobremenitvi. Če se
orodje preveč segreje, pustite, da
nekaj minut deluje brez obremenitve.
Pravilni položaj rok (sl. 1)
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
telesnih poškodb morajo biti roke
vedno v pravilnem položaju, kot kaže
slika.
OPOZORILO:Za zmanjšanje nevarnosti
hudih telesnih poškodb vedno trdno
držite orodje v pričakovanju nenadnega
povratnega udarca/reakcije orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na stranskem ročaju
(d) in druga roka na ohišju orodja, kot prikazuje slika 1.
Vklop in izklop (sl. 1)
OPOZORILO: Orodja pod obremenitvijo
ne izključujte/vključujte.
Za vklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (a).
Za dolgotrajnejše delovanje pritisnite stikalo do
konca naprej.
Za izklop orodja sprostite stikalo. Za izklop orodja
pri nepretrganem delovanju pritisnite na zadnji del
stikala.
Zapora gredi (sl. 1)
Zapora gredi (b) preprečuje vrtenje gredi pri
nameščanju ali odstranjevanju kolutov. Z zaporo gredi
rokujte samo, ko je orodje izključeno, izklopljeno iz
vira napajanja in ko je popolnoma ustavljeno.
OPOMBA: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb orodja ne aktivirajte zapore
gredi, ko orodje deluje. To lahko
povzroči poškodbo orodja oz. pritrjeni
pribor se lahko odvije in sname in
povzroči telesne poškodbe.
Zaporo aktivirate tako, da pritisnete na gumb na
zapori gredi in vrtite gred, dokler se ne zagozdi.
Obdelava kovin
Ko obdelujete kovine, morate uporabiti stikalo
za zaščito pred tokovnimi izgubami (RCD); tako
preprečite nevarnost, ki je posledica nastajanja
kovinskih ostružkov.
Če zaščitno stikalo prekine dovod električnega
toka, odnesite svoje orodje na pooblaščen DEWALT
servis.
OPOZORILO: V ekstremnih delovnih
pogojih se lahko med obdelovanjem
kovine v ohišju orodja nabere prevodni
prah. To lahko povzroči poslabšanje
zaščitne izolacije orodja, kar lahko
privede do električnega udara.
Da bi preprečili kopičenje kovinskega prahu
v notranjosti, priporočamo vsakodnevno čiščenje rež
za zračenje. Glejte poglavje Vzdrževanje.
Uporaba brusilnih kolutov
OPOZORILO: Nabiranje kovinskega
prahu. Prekomerna uporaba brusilnih
kolutov za obdelovanje kovin lahko
privede do povečanega tveganja
električnega udara. Nevarnost
zmanjšate, tako da pred uporabo
vstavite varnostno stikalo (RCD) in
dnevno čistite prezračevalne reže s
komprimiranim zrakom v skladu s spodaj
navedenimi navodili za vzdrževanje.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je namenjeno dolgotrajnemu
delovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgotrajna
in zadovoljiva uporaba je odvisna od pravilnega
vzdrževanja in čiščenja orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov
ali pribora. Preden ponovno priključite
orodje, pritisnite in sprostite sprožilno
stikalo in se tako prepričajte, da je
orodje izključeno.
Samodejni izklop ščetk
Ob premočni obrabljenosti karbonskih ščetk se
motor samodejno izklopi; to pomeni, da orodje
potrebuje servisiranje. Menjava karbonskih ščetk
ni opravilo, ki bi ga lahko opravili sami. Odnesite
orodje k pooblaščenemu DEWALT serviserju.
13
SLOVENŠČINA
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO:Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se prah
nabere v in okoli odprtin za zračenje.
Med opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne uporabljajte
kemičnih sredstev ali drugih močnih
kemikalij. Take kemikalije lahko oslabijo
materiale, iz katerih so izdelani ti deli.
Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo
oz. milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker do zdaj razen
DEWALT pribora pribor drugih
proizvajalcev s tem orodjem še ni bil
preizkušen, je lahko uporaba takega
pribora nevarna. Za zmanjšanje
tveganja poškodb s tem izdelkom
uporabljajte le originalno DEWALT
dodatno opremo.
Glede ustreznega pribora se posvetujte
s pooblaščenim trgovcem.
Skrb za varovanje okolja
Ločeno zbiranje. Izdelka ne odstranjujte
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALTOV izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov omogoča
obnovo in ponovno uporabo nekaterih
delov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
14
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
odpadkov, izdelek pa lahko po izteku življenjske
dobe odnesete tudi v zbirni center za odpadke oz.
ga dostavite prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALTOVO pisarno na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALTOVIH serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
SLOVENŠČINA
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE IN REZANJE
Vrsta zaščite
Pribor
Opis
Namestitev pribora
Sredinsko
poglobljeni
brusilni koluti
ŠČITNIK TIPA 27
Ščitnik tipa 27
Brusilni kolut
Podložna prirobnica
Žični koluti
Sredinsko poglobljen brusilni
kolut tipa 27
Navojna zaporna matica
Žični koluti z
navojno matico
Ščitnik tipa 27
Žični kolut
Žična ščetka
z navojno matico
Ščitnik tipa 27
Žična ščetka
Podložna
blazinica/
brusilni papir
Ščitnik tipa 27
Gumijasta podložna blazinica
Brusilni kolut
Navojna zaporna matica
15
SLOVENŠČINA
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE IN REZANJE (nadalj.)
Vrsta zaščite
Pribor
Opis
Namestitev pribora
Kolut za rezanje
betona/opeke
ŠČITNIK TIPA 1
Ščitnik tipa 1
Kolut za rezanje
kovine
Diamantni koluti
Podložna prirobnica
Kolut za rezanje
Navojna zaporna matica
BREZ ZAŠČITE
16
Polirni nastavek
HRVATSKI
KUTNE BRUSILICE
D28116, D28133, D28136
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva i neprekidnih poboljšanja uzrok su, da je DEWALTza korisnike
profesionalnog alata među najpouzdanijim partnerima.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
/ deklarirana brzina
Promjer diska
Promjer vretena
Težina
D28116
230
3
1,100
D28133
230
3
1,100
D28136
230
2
1,500
10,000
115
M14
2.3*
10,000
125
M14
2.3*
2,800–10,000
125
M14
2.6*
dB(A)
88
89
89
dB(A)
dB(A)
3.0
99
3.0
100
3.0
100
dB(A)
3.0
3.0
3.0
V
W
min-1
mm
kg
* težina obuhvaća bočni rukohvat i štitnik
LPA (zvučni tlak)
KPA (netočnost zvučnog
tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (netočnost zvučne
snage)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija ah površinsko brušenje
ah,AG =
m/s²
7,0
Netočnost K =
m/s²
1.5
7.0
1.5
9.0
1.5
Vrijednost emisija vibracija ah brušenje diskom
m/s²
3.0
ah,DS =
Netočnost K =
m/s²
1.5
≤ 2.5
1.5
3.0
1.5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena korištenja.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata i vrijeme
dok je uključen, ali se ne upotrebljava
za izvođenje radova. To može značajno
smanjiti razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena korištenja.
Uočite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu rukovatelja od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i dodatnog
pribora, grijanje ruku i organiziranje rada.
17
HRVATSKI
Osigurači
Europa
230 V alatni 10 Ampera, mreža
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove naznake.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
PAŽNJA: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednjim
ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede,
a ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od električnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D28116, D28133, D28136
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 98/37/EC (do 28. prosinca 2009.),
2006/42/EC (od 29. prosinca 2009.), EN 60745-1,
EN 60745-2- 1.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
18
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Njemačka
18.11.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad ni na
koji način ne prepravljajte utikač. Pri
upotrebi električnih alata s uzemljenjem
ne upotrebljavajte prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od električnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Postoji
povećani rizik od električnog udara ako je
vaše tijelo uzemljeno.
c) Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.
Prodiranje vode u električni alata povećat će
rizik od električnog udara.
HRVATSKI
d)
e)
f)
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje
utikača električnog alata iz električne
utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova.
Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik
od električnog udara.
Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba produžnog kabela koji pogodan
za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri radu
s električnim alatom. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
c) Spriječite nepredviđena uključivanja.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d) Prije nego uključite električni alat,
uklonite s njega bilo kakve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Stalno održavajte
ravnotežu i stojte čvrsto na nogama.
To omogućuje bolju kontrolu električnog alata
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g)
Ako su omogućeni uređaji za
priključivanje izvlačenja i prikupljanja
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za skupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
ispravan električni alat za vašu primjenu.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Bilo koji električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga
je popraviti.
c) Prije podešavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama da rade
s njim. Električni alati opasni su u rukama
neizučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savinuća pokretnih
dijelova, pucanja dijelova ili kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgode prouzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrim
i čistim. Pravilno održavanje radnih alata
s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost
njegovog povijanja i lakše je za kontroliranje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj
ćete način zajamčiti sigurnost pri održavanju
alata.
19
HRVATSKI
DODATNA POSEBNA
SIGURNOSNA PRAVILA
Sigurnost upute za sve
primjene
a) Ovaj električni alat namijenjen je radovima
grubog brušenja, finog brušenja, brušenja
žičanom četkom, poliranja ili odrezivanja.
Proučite sva sigurnosna upozorenja, upute,
ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj
električni alat. Nepoštivanje svih dolje opisanih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
b) Ne koristite dodatni pribor koji nije
namjenski dizajniran u preporučen od strane
proizvođača alata. Iako bi se dodatni pribor
mogao postaviti na vaš električni alat, to ne
podrazumijeva sigurnu upotrebu.
c) Najmanja deklarirana brzina dodatnog
pribora mora biti jednaka oznaci najveće
brzine na električnom alatu. Dodatni pribor
koji se koristi pri brzinama koje su veće od
njihove deklarirane brzine može se polomiti
i raspasti.
d) Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora
mora biti unutar deklarirane mogućnosti
vašeg električnog alata. Dodatni pribor
nepravilne veličine ne može se zadovoljavajuće
zaštititi i kontrolirati.
e) Veličina dosjeda diskova, spojnica, podloški
i bilo kojeg drugog pribora mora pravilno
odgovarati vretenu električnog alata. Dodatni
pribor s otvorima dosjeda koji ne odgovaraju
ugradbenim elementima električnog alata neće
biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može
prouzrokovati gubitak kontrole.
f) Ne koristite oštećeni dodatni pribor.
Dodatni pribor pregledajte prije svake
upotrebe radi mogućih oštećenja, kao što
su krhotine ili pukotine abrazivnih diskova,
pukotine ili pretjerano habanje podloški,
labavost ili ispucanost žičanih četki. Ako
električni alat ili dodatni pribor padne na
tlo, provjerite radi mogućih oštećenja ili
ugradite neoštećeni pribor. Nakon pregleda
i postavljanja dodatnog pribora, sebe i
druge osobe namjestite izvan ravnine
vrtnje pribora i električni alat tijekom
jedne minute pokrenite pri najvećoj brzini
bez opterećenja. Oštećeni dodatni pribor
uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
g) Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno
o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne
20
naočale. Po potrebi nosite masku protiv
prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu
pregaču koja može zaustaviti manje
fragmente abrazivnog ili radnog materijala.
Zaštita za oči mora zaustavljati fragmente
nastale u različitim načinima rada. Zaštitna
maska protiv prašina mora filtrirati čestice
nastale tijekom vašeg rada. Produljeno
izlaganje zvuku velike jačine može izazvati
oštećenje sluha.
h) Promatrače držite podalje od radnog
područja. Bilo koja osoba koja ulazi
u radno područje mora nositi osobnu
zaštitnu opremu. Fragmenti radnog materijala
ili dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati
ozljede izvan samog područja rada.
i) Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
j) Kabel napajanja postavite podalje od
rotirajućeg pribora. Ako izgubite kontrolu,
kabel bi mogao biti prerezan ili zahvaćen i vaša
bi šaka ili ruka mogla biti uvučena u rotirajući
pribor.
k) Električni alat nikad ne odlažite dok se
rotiranje pribora u cijelosti ne zaustavi.
Rotirajući pribor može zahvatiti površinu
i "povući" električni alat, uslijed čega možete
izgubiti kontrolu nad alatom.
l) Električni alat ne pokrećite dok ga nosite
uz tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim priborom
može uhvatiti vašu odjeću i alat povući na vaše
tijelo.
m) Redovno čistite otvore za prozračivanje
električnog alata. Ventilator motora uvlačit
će prašinu u kućište. Pretjerane nakupine
materijala u prahu mogu prouzrokovati
opasnost od električnog udara.
n) Električni alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih materijala. Iskrenje može zapaliti
takve materijale.
o) Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji
zahtjeva hlađenje tekućinom. Korištenje vode
ili drugih tekućih rashladnih sredstava može
rezultirati električnim udarom.
HRVATSKI
DODATNE SIGURNOST UPUTE
ZA SVE PRIMJENE
Uzroci povratnog udara i načini
njegovog sprječavanja
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed
zaglavljivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska,
podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora.
Zaglavljivanje ili zahvaćanje izaziva blokiranje
rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira
s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju
električnog alata u smjeru suprotnom od smjera
rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili
zaglavi u radnom materijalu, rub diska koji ulazi
u procijep može se ukopati u površinu materijala
i prouzrokovati uspinjanje diska ili udar. Disk bi
mogao poskočiti prema rukovatelju ili u suprotnom
smjeru, ovisno o smjeru vrtnje diska u točki
zaglavljivanja. Dodatno, abrazivni diskovi mogu se
polomiti u ovim uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe alata
i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i može
se izbjeći poduzimanjem sljedećih preventivnih
mjera:
a) Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte,
a tijelo i ruke postavite na način da se
odupiru silama povratnog udara. Uvijek
koristite pomoćni rukohvat, ako je
isporučen, kako biste imali najveću moguću
kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom
zakretnog momenta tijekom pokretanja
alata. Rukovatelj može kontrolirati reakciju
zakretnog momenta ili povratni udar ako se
poduzmu pravilne protumjere.
b) Ruke nikad ne postavljajte u blizini
rotirajućeg pribora. Dodatni pribor može se
trznuti preko vaših ruku.
c) Tijelo ne postavljajte u području unutar
kojeg bi se električni alat mogao kretati ako
dođe do povratnog udara. Povratni će udar
alat odbaciti u smjeru suprotnom od smjera
rotacije diska u točki zahvaćanja.
d) Obratite posebnu pažnju tijekom obrade
kutova, oštrih rubova i slično. Izbjegavajte
poskakivanje i zaglavljivanje pribora.
Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje imaju
sklonost zahvaćanju rotirajućeg pribora i mogu
prouzrokovati gubitak kontrole ili povratni udar.
e) Ne postavljajte oštricu za piljenje drva
ili drugih materijala. Ovakve oštrice mogu
izazvati česte povratne udare i gubitke kontrole.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove brusnog
i abrazivnog odrezivanja
a) Upotrebljavajte isključivo one vrste diskova
koje su preporučene za vaš električni alata,
kao i namjenski štitnik za odabrani disk.
Diskovi za koje električni alat nije projektiran ne
mogu se zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni
za upotrebu.
b) Štitnik mora biti čvrsto postavljen na
električni alat i namješten kako bi omogućio
najveću razinu zaštite, kako bi što manji dio
diska bio izložen rukovatelju. Štitnik pomaže
zaštiti rukovatelja od odlomljenih fragmenata
diska i od slučajnog dodira s diskom.
c) Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučenim namjenama. Na primjer:
ne brusite bočnom stranom diska za
odrezivanje. Abrazivni diskovi za odrezivanje
namijenjeni su rubnom brušenju i primjena
bočnih sila na ovakve diskove može izazvati
njihov lom.
d) Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice
diskova koje su pravilne veličine i oblika za
odabrani disk. Pravilne prirubnice učvršćuju
diska i na tak način sprječavaju mogućnost
loma diska. Prirubnice za diskove namijenjene
odrezivanju mogu se razlikovati od prirubnica
za diskove koji su namijenjeni brušenju.
e) Ne upotrebljavajte istrošene diskove
preuzete s jačih električnih alata. Diskovi
namijenjeni jačim alatima nisu pogodni za velike
brzine vrtnji malih alata i mogu se polomiti.
Dodatna sigurnosna
upozorenja specifična za
radove abrazivnog odrezivanja
a) Ne dopuštajte zaglavljivanje diska
i ne primjenjujte prevelik pritisak.
Ne pokušavajte izvoditi rezove prevelike
dubine. Prevelik pritisak na disk povećava
opterećenje i sklonost uvijanju diska ili
njegovom zaglavljivanju u rezu, te mogućnost
povratnog udara ili loma diska.
b) Svoje tijelo ne postavljajte u ravnini
s rotirajućim diskom ili iza njega. Kad se disk
u dodirnoj točki pomiče od vas, mogući povratni
udar može potjerati rotirajući disk i električni alat
ravno na vas.
c) Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo
kojeg razloga prekidate rezanje, isključite
električni alat i držite ga nepokretnim dok se
21
HRVATSKI
rotiranje diska u cijelosti ne zaustavi. Rezni
disk nikad ne pokušavajte uklanjati iz reznog
mjesta dok je disk u pokretu jer bi moglo
doći do povratnog udara. Istražite razloge
zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne
radnje kako biste uklonili zaglavljivanje.
d) Nastavljanje rezanja ne izvodite dok je
disk u radnom materijalu. Dopustite disku
da dostigne punu brzinu vrtnje i pažljivo
ga vratite u rez. Disk bi se mogao zaglaviti,
propeti ili poskočiti ako se električni alat ponovo
pokrene dok je unutar radnog materijala.
e) Podložite ploče i druge velike komade
radnog materijala kako biste smanjili rizik
od zaglavljivanja ili povratnog udara diska.
Veliki radni materijali imaju sklonost uvijanja
pod vlastitom težinom. Ispod radnog materijala
potrebno je postaviti podloge u blizini linije reza
i u blizini ruba radnog materijala s obje strane
diska.
f) Budite dodatno pažljivi tijekom rezanja
"džepova" u postojećim zidovima ili na
drugim slijepim područjima. Istureni dio diska
može zarezati vodovodne cijevi, električne
kabele ili predmete koji mogu izazvati povratni
udar alata.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove finog
brušenja
a) Ne upotrebljavajte pretjerano velike brusne
papire. Kod odabira brusnog papira
pridržavajte se preporuka proizvođača.
Veliki brusni papir koji prelazi rub brusne ploče
predstavlja opasnost od reznih ozljeda i može
izazvati zaglavljivanje diska, trganje
diska ili povratni udar.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove poliranja
a) Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio
polirajuće kape ili bilo koji njezin dodatak
slobodno okreću. Posložite ili podrežite
labave trake na dodatku. Labave ili rotirajuće
trake dodatka mogu se zaplesti oko vaših prstiju
ili zahvatiti radni materijal.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove brušenja
žičanom četkom
a) Imajte na umu da se žica s četke odbacuje
i tijekom uobičajene upotrebe. Žičanu četku
22
ne opterećuje prevelikim pritiskom na alat.
Žica s četke može s lakoćom probiti odjeću i/ili
kožu.
b) Ako se tijekom korištenja žičane četke
preporučuje korištenje štitnika, ne smijete
dopustiti nikakve smetnje kretanju četke
unutar štitnika. Promjer žičanog diska ili
četke može se povećati uslijed djelovanja
centrifugalnih sila.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
– Rizik stvaranja prašine od opasnih tvari.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU.
KORISTITE ZAŠTITU ZA SLUH.
KORISTITE ZAŠTITU ZA OČI.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)
Šifra datuma (p), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Komplet pakiranja sadrži:
1 Kutna brusilica
1 Štitnik
1 Bočni rukohvat
1 Komplet prirubnica
HRVATSKI
1 Ključ s dvije igle
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač uključivanja/isključivanja
b. Brava vretena
c. Štitnik
d. Bočni rukohvat
e. Elektronička regulacija brzine (samo modeli
D28116, D28136)
f. Otvor za izvlačenje prašine
NAMJENA
Kutne brusilice D28116, D28133 i D28136 za teške
radove dizajnirane su za profesionalno brušenje
i rezanje.
NE UPOTREBLJAVAJTE diskove za brušenje koji
nemaju udubljeno središte ili nisu Flap-diskovi.
Mekano pokretanje
Mekano pokretanje omogućuje polagan porast
brzine kako bi se izbjeglo početno trzanje kod
pokretanja. Ova osobina posebno je korisna tijekom
rada u skučenim prostorima.
Elektronička promjenjiva
regulacija brzine
D28116, D28136
Elektronička promjenjiva regulacija brzine nudi
dodatnu kontrolu nad alatom i omogućuje korištenje
alata na optimalan način, kako bi bio prilagođen
radnom nastavku i materijalu.
Spojka
Spojka za ograničavanje momenta smanjuje
najveću reakciju zakretnog momenta koja se
prenosi na rukovatelja u slučaju zaglavljivanja
diska. Ta značajka dodatno sprječava zaglavljivanje
zupčanika i elektromotora. Spojka za ograničavanje
momenta je tvornički postavljena i ne može se
prilagođavati.
Prekidač za otpuštanje
u odsutnosti napajanja
NE UPOTREBLJAVAJTE u vlažnim uvjetima ili
u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
Prekidač uključivanja/isključivanja ima funkciju za
otpuštanje u odsutnosti napajanja: ako se napajanje
prekine iz nekog razloga, prekidač se namjenski
mora ponovo uključiti.
Ove kutne brusilice za teške radove su profesionalni
električni alati.
Zaštita od preopterećenja
NE DOPUSTITE djeci da dolaze u dodir s alatom.
Dok ovaj alat koristi neiskusni rukovatelj potreban je
nadzor.
Napajanje motora bit će prekinuto u slučaju
preopterećivanja motora. Napajanje će se obnoviti
kad se alat ohladi na pogodnu radnu temperaturu.
Bočni rukohvat protiv vibracija
(crtež 1)
Zaštita od električne struje
Bočni rukohvat protiv vibracija (d) pruža dodatnu
udobnost putem upijanja vibracija izazvanih od
strane alata.
Samozatezna štitnik (crtež 1)
Štitnik s jednostavnim zabravljivanjem (c) omogućuje
brzo prilagođavanje tijekom korištenja kako bi se
poboljšala raznovrsnost primjene.
Odvođenje prašine (crtež 1)
Sustav za izvlačenje prašine (f) sprječava
nakupljanje prašine oko štitnika i otvora za hlađenje
motora i smanjuje količinu prašine koja prodire
u kućište motora.
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Vaš DEWALT alat raspolaže dvostrukom
izolacijom u skladu s dokumentom EN
60745 i žica uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
namotaja raspolaže zaštitom uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
23
HRVATSKI
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm2, a najveća
duljina je 30 m.
2. Otpustite steznu polugu (g) i štitnik (c)
pridržavajte iznad alata, kako je prikazano na
crtežu.
3. Ispupčenja (k) poravnajte s urezima (l).
4. Štitnik pritisnite prema dolje i zakrenite ga
u potreban položaj.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
u cijelosti odmotajte.
5. Ako je potrebno, silu stezanja prilagodite
pritezanjem vijka (m).
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
6. Zategnite steznu polugu.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora. Prije
ponovnog priključivanja alata pritisnite
i otpustite prekidač kako biste se uvjerili
da je alat isključen.
Postavljanje bočnog rukohvata
(crtež 5)
UPOZORENJE: Prije upotrebe alata
provjerite je li rukohvat dobro pričvršćen.
Bočni rukohvat (d) čvrsto uvijte u jedan od otvora (q)
sa svake strane kućišta zupčanog prijenosa.
Postavljanje i uklanjanje
štitnika (crtež 2)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora. Prije
ponovnog priključivanja alata pritisnite
i otpustite prekidač kako biste se uvjerili
da je alat isključen.
PAŽNJA: Na ovoj se brusilici moraju
koristiti štitnici.
Prilikom upotrebe brusilice D28116, D28133 ili
D28136 za rezanje u metalu ili zidarstvu, MORA se
koristiti štitnik Tipa 1. Štitnici tipa 1 dostupni su uz
doplatu kod DEWALT prodavača.
NAPOMENA: Tablica dodataka za brušenje
i rezanje na kraju ovog odjeljka prikazuje ostale
dodatke koji se mogu koristiti s ovim brusilicama.
1. Kutnu brusilicu postavite na stol, tako da je
vreteno (o) okrenuto prema gore.
24
7. Za otpuštanje štitnika oslobodite steznu polugu.
Postavljanje i uklanjanje
diska za grubo brušenje ili
odrezivanje (crteži 1, 3, 4)
UPOZORENJE: Ne koristite oštećeni
disk.
1. Alat postavite na stol, tako da je štitnik okrenut
prema gore.
2. Podložnu prirubnicu (i) pravilno namjestite na
vreteno (o) (crtež 3).
3. Disk (n) postavite na podložnu prirubnicu
(i). Tijekom namještanja diska s uzdignutim
središtem pobrinite se da je uzdignuto središte
(j) okrenuto prema podložnoj prirubnici (i).
4. Steznu maticu (h) navijte na vreteno (o) (crtež
4).
a. Prsten na steznoj matici (h) mora biti okrenut
prema disku ako se namješta disk za
brušenje (crtež 4A).
b. Prsten na steznoj matici (h) mora biti okrenut
od diska ako se namješta disk za rezanje
(crtež 4B).
5. Pritisnite tipku za blokiranje vretena (b)
i zakrećite vreteno (o) dok se ne zabravi u svom
položaju.
6. Steznu maticu (h) zategnite isporučenim
ključem s dvije igle.
7. Oslobodite zabravljivanje vretena.
8. Da biste uklonili disk, steznu maticu (h)
olabavite ključem s dvije igle.
Prilagođavanje elektroničke
regulacije brzine (crtež 6)
Zakrenite birač (e) na željenu razinu. Birač zakrenite
prema gore za veće brzine, a prema dolje za manje
brzine. Potrebna postavka je stvar iskustva.
HRVATSKI
Prije rada
• Postavite štitnik i odgovarajući disk ili ploču. Ne
upotrebljavajte pretjerano istrošene diskove ili
ploče.
• Provjerite jesu li unutrašnja i vanjska prirubnica
ispravno namještene.
• Provjerite okreće li se disk ili ploča u smjeru
strelica na priboru i na alatu.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora. Prije
ponovnog priključivanja alata pritisnite
i otpustite prekidač kako biste se uvjerili
da je alat isključen.
UPOZORENJE:
• Uvjerite se da je radni materijal koji
je potrebno brusiti ili rezati dobro
učvršćen u svom mjestu.
• Na alat primijenite isključivo lagani
pritisak. Na disk ne primjenjujte bočni
pritisak.
• Izbjegavajte preopterećivanje. Ako alat
postane vruć, pustite da radi nekoliko
minuta bez ikakvog opterećenja.
Pravilan položaj ruku (crtež 1)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, uvijek
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, uvijek
čvrsto pridržavajte kao mjeru u slučaju
nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite bočni rukohvat (d), dok drugom rukom držite
tijelo alata, kako je prikazano na crtežu 1.
Uključivanje i isključivanje
(crtež 1)
UPOZORENJE: Alat ne uključujete
i isključujte dok je pod opterećenjem.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač uključivanja/
isključivanja (a).
Za neprekidni rad prekidač pritisnite u potpunosti
prema naprijed.
Za isključivanje alata otpustite prekidač. Kako biste
zaustavili brusilicu dok radi u neprestanom načinu,
pritisnite stražnji kraj prekidača.
Brava vretena (crtež 1)
Brava vretena (b) ugrađena je kako bi se spriječila
vrtnja vretena tijekom postavljanja ili uklanjanja
diskova. Bravu vretena koristite isključivo dok je alat
isključen, odvojen od električnog napajanja i dok je
disk u cijelosti zaustavljen.
NAPOMENA: Kako biste smanjili rizik
od oštećivanja alata, bravu vretena ne
primjenjujte dok je alat u upotrebi.
U protivnom može doći do oštećivanja
alata, dok postavljeni pribor može
odletjeti i izazvati ozljede.
Kako biste zahvatili bravu, pritisnite tipku
zabravljivanja vretena i vreteno zakrećite rukom dok
njegovo daljnje zakretanja ne postane nemoguće.
Primjena na metalima
Tijekom korištenja alata na metalnim materijalima
provjerite je li diferencijalna sklopka (RCD) ugrađena
kako bi se izbjegla opasnost nepravilnog uzemljenja,
koju može izazvati metalna strugotina.
Ako RCD prekine električno napajanje, alat odnesite
ovlaštenom serviseru tvrtke DEWALT.
UPOZORENJE: U ekstremnim radnim
uvjetima s metalima može se unutar
kućišta alata nakupiti električno
vodljiva prašina. Ovo može rezultirati
degradiranjem zaštitne izolacije alata
i potencijalnom opasnošću od
električnog udara.
Kako biste izbjegli nakupljanje metalne strugotine unutar
alata, preporučujemo svakodnevno čišćenje otvora
za prozračivanje. Pogledajte odjeljak Održavanje.
Korištenje flap-diskova
UPOZORENJE: Nakupljanje metalne
prašine. Produljena upotreba flapdiskova tijekom obrade metala može
rezultirati povećanom potencijalnom
opasnošću od električnog udar. Da biste
smanjili ovu opasnost, prije upotrebe
ugradite RCD sklopku i stlačenim
zrakom svakodnevno čistite otvore za
prozračivanje u skladu s uputama za
održavanje u daljnjem tekstu.
25
HRVATSKI
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora. Prije
ponovnog priključivanja alata pritisnite
i otpustite prekidač kako biste se uvjerili
da je alat isključen.
Četkice s osiguranjem
Motor će se automatski zaustaviti i na taj način
naznačiti da su ugljične četkice gotovo potpuno
istrošene i da je potrebno servisiranje alata. Ugljične
četkice ne mogu servisirati sami korisnici. Alat
odnesite ovlaštenom serviseru tvrtke DEWALT.
Podmazivanje
ovakvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj bi se proizvod smio
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod vašeg lokalnog prodavača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš DEWALT
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod
pripremi za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućava recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže sprečavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna
podmazivanja.
Lokalni propisi mogu pružiti sredstva za odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Čišćenje
DEWALT pruža sredstva za prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon što su dostigla kraj svog
životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove
usluge, molimo vas da vaš proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom agentu koji izvoditi
prikupljanja u naše ime.
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite zaštitu
za oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih
dijelova alata nikad ne upotrebljavajte
otapala ili druge jake kemikalije. Te
kemikalije mogu štetiti materijalima
upotrijebljenim u tim dijelovima.
Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu
vodom i blagim sapunom. Nikad ne
dopustite da bilo kakva tekućina prodre
u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte
bilo koji dio alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE:Obzirom da pribori,
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT, nisu
ispitani s ovim proizvodom, upotreba
26
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Dodatno, potpuni popis
ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
HRVATSKI
TABLICA DODATAKA ZA BRUŠENJE I REZANJE
Tip štitnika
Dodatni pribor
Opis
Sklapanje brusilice
Disk za brušenje
s udubljenim
središtem
ŠTITNIK TIPA 27
Štitnik tipa 27
Flap-disk
Podložna prirubnica
Žičani diskovi
Disk s udubljenim središtem
tipa 27
Stezna matica
Žičani diskovi s
navojem
Štitnik tipa 27
Žičani disk
Lončasta žičana
četka s navojem
Štitnik tipa 27
Žičana četka
Podloška /
list za brušenje
Štitnik tipa 27
Gumena podloška
Disk za brušenje
Stezna matica
27
HRVATSKI
TABLICA DODATAKA ZA BRUŠENJE I REZANJE (nastavak)
Tip štitnika
Dodatni pribor
Opis
Sklapanje brusilice
Rezni disk za
zidarstvo
ŠTITNIK TIPA 1
Štitnik tipa 1
Rezni disk za
metal
Dijamantni rezni
diskovi
Podložna prirubnica
Disk za rezanje
Stezna matica
BEZ ŠTITNIKA
28
Polirajuća kapa
SRPSKI
UGAONE BRUSILICE
D28116, D28133, D28136
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT postane
jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
/ nominalna brzina
Prečnik diska
Prečnik vretena
Težina
D28116
230
3
1.100
D28133
230
3
1.100
D28136
230
2
1.500
10.000
115
M14
2,3*
10.000
125
M14
2,3*
2.800–10.000
125
M14
2,6*
dB(A)
88
89
89
dB(A)
dB(A)
3,0
99
3,0
100
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
3,0
V
W
min-1
mm
kg
* težina je težina sa bočnom ručkom i štitnikom
LPA (zvučni pritisak)
KPA (odstupanje
zvučnog pritiska)
LWA (zvučna snaga)
KWA (odstupanje
zvučne snage)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah, površinsko brušenje
ah,AG =
m/s²
7,0
Odstupanje K =
m/s²
1,5
Emisiona vrednost vibracija ah za brušenje
m/s²
ah,DS =
Odstupanje K =
m/s²
3,0
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima ili
ako je loše održavan, emisiona vrednost
vibracija se može razlikovati. To može
značajno povećati nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
7,0
1,5
9,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Radi zaštite korisnika od efekata
vibracija identifikujte dodatne
bezbednosne mere kao što su:
održavanje alata i pribora, održavanje
toplote ruku, organizacija radnih šema.
29
SRPSKI
Osigurači
Evropa 230 V-alati 10 ampera, mrežno napajanje
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE:Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja bi mogla , ako se
ne izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
OPREZ:Ukazuje na potencijalno opasnu
situaciju koja može , ako se ne izbegne
izazvati manju ili umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D28116, D28133, D28136
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 98/37/EC (do 28.
decembra 2009.), 2006/42/EC (od 29. decembra
2009.), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
DEWALT.
30
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
18.11.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA
ZA BUDUĆE POTREBE.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na
alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate
sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
SRPSKI
e)
f)
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite i
savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i
rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g) Korisite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti
do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
31
SRPSKI
DODATNA SPECIFIČNA
BEZBEDNOSNA PRAVILA
Sigurnosna uputstva za sve
operacije
a) Ovaj električni alat je predviđen da
funkcioniše kao alat za brušenje, glačanje,
četkanje, poliranje i rezanje. Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja, uputstva,
ilustracije i specifikacije koje su isporučene
uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih
dole navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
b) Ne koristite pribor koji nije specijalno
projektovan i koji nije preporučen od strane
proizvođača alata. Ako neki pribor može da
se priključi na vaš električni alat, to ne znači da
osigurava bezbedan rad.
c) Nominalna brzina pribora mora da bude
minimalno jednaka maksimalnoj brzini
koja je označena na električnom alatu.
Pribori se kreću brže od njihove nominalne
brzine i mogu da se polome i razlete
u komadićima.
d) Spoljni prečnik i debljina pribora moraju
da odgovaraju nominalnom kapacitetu
vašeg električnog alata. Pribori nepravilne
veličine ne mogu se adekvatno zaštititi ili
kontrolisati.
e) Priključna veličina diskova, prirubnica,
podmetača ili drugog pribora mora da
odgovara vretenu električnog alata. Pribor
sa priključnim rupama koje ne odgovaraju
montažnom delu električnog alata biće izbačen
iz ravnoteže, jako će vibrirati i može dovesti
do gubitka kontrole.
f) Ne koristite oštećeni pribor. Pre svake
upotrebe prekontrolišite pribor; proverite
da li na abrazivnom disku postoje opiljci
i napukline, da li na podmetaču postoje
napukline, pohabanost ili preterana
istrošenost, da li na čeličnoj žici postoje
labave ili naprsle žice. Ako električni alat
ili pribor padnu, proverite da li su oštećeni
i instalirajte neoštećeni pribor. Pošto
prekontrolišete i instalirate pribor, prisutni
posmatrači i vi sami treba da se sklonite
od ravni rotirajućeg pribora, a električni
alat prvo pustite da radi sa maksimalnom
brzinom praznog hoda oko jedan minut.
Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom
ovog vremena testiranja.
32
g) Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti
od aplikacije, koristite štitnik za lice
i zaštitne naočare. Prema potrebi, nosite
masku za prašinu, štitnike za sluh, rukavice
i radnu kecelju koja može da zaustavi opiljke
i deliće radnog komada. Zaštita za oči mora
da bude u stanju da zaustavi leteće otpatke koji
se stvaraju pri raznim operacijama. Maska za
prašinu ili respirator moraju da budu sposobni
da filtriraju čestice koje se stvaraju dok radite.
Produženo izlaganje visokom nivou buke može
dovesti do gubitka sluha.
h) Prisutne posmatrače udaljite iz radnog
područja na bezbednu udaljenost. Svako ko
ulazi u radno područje mora da nosi ličnu
zaštitnu opremu. Komadići predmeta obrade ili
polomljenog pribora mogu da se razlete
i izazovu povredu van neposrednog područja
rada.
i) Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da rezni pribor dodirne
skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl.
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da
stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
j) Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako
izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili
zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući
u rotirajući pribor.
k) Nikad ne odlažite alat dok se pribor potpuno
ne zaustavi. Rotirajući pribor može da se
ukopa u površinu i izbaci električni alat iz vaše
kontrole.
l) Ne uključujte električni alat dok ga nosite sa
strane.Slučajni dodir sa rotirajućim priborom
može da uhvati vašu odeću i povuče pribor ka
vašem telu.
m) Redovno čistite ventilacione otvore
električnog alata. Motor-ventilator će uvlačiti
prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje
metalne prašine može izazvati električne
opasnosti.
n) Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala. Varnice bi mogle da upale takve
materijale.
o) Nemojte da koristite pribor za koji je
potrebna rashladna tečnost. Korišćenjem
vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može
izazvati električni udar.
SRPSKI
DODATNA SIGURNOSNA
UPUTSTVA ZA SVE
OPERACIJE
Uzroci i zaštita rukovaoca od
povratnog udara
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja
se javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka
ili drugi pribor uklješte ili ukopaju. Uklještenje ili
ukopavanje izaziva brzo blokiranje rotirajućeg
pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog
nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom
od smera rotacije pribora u trenutku uklještenja.
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti
u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku
uklještenja može da zaroni u površinu materijala
izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk
može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi od
smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
Pod takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih
diskova.
Povratni udar je rezultat nepravilnog korišćenja alata
i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uslova i može
se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera
opreza koje su navedene u nastavku:
a) Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite
tako da može izdržati sile povratnog udara.
Uvek koristite pomoćnu ručku, ako postoji,
radi maksimalne kontrole nad povratnim
udarom ili reakcijom na obrtni moment pri
pokretanju. Rukovalac može da kontroliše sile
reakcije na obrtni moment ili povratnog udara
ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
b) Nikad ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg
alata. Pribor može da napravi povratni udar
preko vaše ruke.
c) Ne zauzimajte položaj u području kretanja
električnog alata u slučaju povratnog udara.
Povratni udar će prinuditi alat da se kreće
u smeru koji je suprotan od smera kretanja
diska u trenutku uklještenja.
d) Budite naročito pažljivi kada obrađujete
uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte
odskakanje i ukopavanje pribora. Uglovi,
oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju
ukopavanja rotirajućeg pribora i mogu da
izazovu gubljenje kontrole ili povratni udar.
e) Nemojte priključivati nož za obradu dreveta
za lančanu testeru ili zupčasti nož testere.
Takvi noževi često stvaraju povratni udar
i dovode do gubitka kontrole.
Bezbednosna upozorenja za
operacije brušenja i abrazivnog
odsecanja
a) Koristite samo one tipove diskova koji se
preporučuju za vaš električni alat
i specijalne štitnike za izabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se
adekvatno zaštititi i nisu bezbedni.
b) Štitnik se mora sigurno pričvrstiti za
električni alat i postaviti tako da pruži
maksimalnu bezbednost i da disk na strani
rukovaoca bude u što manjoj meri izložen.
Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu
rukovaoca od komadića slomljenog diska
i slučajnog dodira sa diskom.
c) Diskovi se moraju koristiti samo za
preporučene primere. Na primer: nemojte
brusiti stranicom reznog diska. Abrazivni
rezni diskovi su namenjeni za periferijsko
brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve
diskove može izazvati njihovo lomljenje.
d) Za izabrani disk uvek koristite neoštećene
prirubnice diskova, odgovarajuće veličine
i oblika. Pravilno izabrane prirubnice diskova
podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma
diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se
razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
e) Ne koristite istošene diskove sa većih
električnih alata. Disk koji je namenjen za veći
alat nije podesan za veće brzine manjeg alata
i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna
upozorenja za operacije
abrazivnog odsecanja
a) Ne "ometajte" rezni disk i ne primenjujte
preveliki pritisak. Ne pokušavajte da
napravite previše duboki rez. Prenaprezanje
diska povećava opterećenje i sklonost ka
uvrtanju i blokiranju diska u rezu i mogućnosti
povratnog udara ili lomljenja diska.
b) Ne zauzimajte položaj u liniji sa ili iza
rotirajućeg diska. Kada se u toku rada disk
kreće suprotno od vašeg tela, mogući povratni
udar može prinudno usmeriti rotirajući disk
i električni alat ka vama.
c) Ako je disk blokiran ili ako se rezanje
prekine iz nekog razloga, isključite električni
alat i držite ga bez pomeranja dok se
potpuno ne zaustavi. Nikad ne pokušavajte
da uklonite rezni disk iz reza dok se disk
vrti, jer to može izazvati povratni udar.
33
SRPSKI
Proverite i preduzmite korektivne mere da biste
eliminisali razlog blokiranja diska.
d) Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu
obrade. Pustite da disk dostigne punu
brzinu i pažljivo uvedite alat u rez ponovo.
Disk može da se blokira, izdiže ili pravi povratni
udar u slučaju da dođe do uključivanja struje
dok se disk nalazi u rezu.
e) Poduprite ploče ili bilo koji
predimenzionirani radni predmet da biste
opasnost od uklještenja diska i povratnog
udara sveli na minimum. Veliki predmeti
imaju tendenciju da se uležu pod sopstvenom
težinom. Sredstva za osiguranje se moraju
postaviti ispod predmeta obrade, u blizini linije
rezanja i u blizini ivice predmeta obrade, sa obe
strane diska.
f) Budite posebno pažljivi kada sečete
„džepove“ u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mestima.Probojni disk može iseći
cevovode za plin ili vodu, električne kablove ili
predmete koji mogu izazvati povratni udar.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja pribora
u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
– Opasnost od prašine koja potiče od opasnih
materija.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
PRE UPOTREBE PROČITAJTE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.
NOSITE ZAŠTITU ZA SLUH.
Bezbednosna upozorenja za
operacije brušenja brusnim
papirom
a) Ne koristite predimenzionisani brusni papir.
Pridržavajte se preporuka proizvođača pri
izboru brusnog papira. Vaći brusni papir, koji
štrči izvan brusne ploče, predstavlja opasnost
od cepanja i može izazvati ukopavanje i kidanje
diska ili povratni udar.
NOSITE ZAŠTITU ZA OČI.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (p), koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na kućištu.
Primer:
2009 XX XX
Bezbednosna upozorenja za
operacije poliranja
a) Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo
polirne kape ili njenih niti slobodno vrte.
Uklonite ili odsecite bilo kakve labave niti
pribora. Labave i rotirajuće niti pribora mogu da
se zapletu oko prstiju ili ukopaju u radni komad.
Bezbednosna upozorenja za
operacije sa žičanom četkom
a) Imajte na umu da vlakna ispadaju
i prilikom normalnog četkanja. Nemojte da
prenaprežete žice primenjujući preveliko
opterećenje na četku. Žičana vlakna mogu
lako da prodru u tanku odeću i/ili kožu.
b) Ako koristite štitnik koji je preporučen za
rad sa žičanom četkom, pazite da štitnik ne
ometa žičani disk ili četku. Žičani disk ili četka
mogu da povećaju svoj prečnik zbog rada
i centrifugalnih sila.
34
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Ugaona brusilica
1 Štitnik
1 Bočna drška
1 Komplet prirubnica
1 Viljuškasti ključ sa dve rupice
1 Uputstvo za upotrebu
1 Rasklopljeni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja na
alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
SRPSKI
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Blokada vretena
c. Štitnik
Elektronski regulator brzine
D28116, D28136
Elektronski regulator brzine pruža dodatnu kontrolu
alata i omogućava da se alat koristi pri optimalnim
uslovima u skladu sa priborom i materijalom.
Spojnica
NAMENA
Spojnica za ograničenje obrtnog momenta smanjuje
maksimalnu reakciju na obrtni moment koja deluje
na rukovaoca u slučaju da se disk zaglavi. Ova
funkcija takođe sprečava blokiranje alatnog pribora
i električnog motora. Spojnica za ograničenje
obrtnog momenta je fabrički podešena i ne može se
podešavati.
D28116, D28133, D28136 OBRISATI ugaone
brusilice projektovane su za profesionalno brušenje
i rezanje.
Prekidač za isključivanje
u slučaju nestanka struje
ISKLJUČIVO koristite brusne diskove i brusne
lamelne diskove sa centralnim udubljenjem.
Prekidač za uključivanje i isključivanje ima funkciju
isključivanja u slučaju nestanka struje: to znači da
u slučaju nestanka struje, prekidač mora ponovo
da se aktivira nakon uspostavljanja napajanja za
nastavak rada.
d. Bočna drška
e. Elektronski regulator brzine (samo D28116,
D28136)
f. Izlaz za izbacivanje prašine
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih
tečnosti ili gasova.
Ove OBRISATI ugaone brusilice su profesionalni
električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Antivibraciona bočna drška
(sl. 1)
Antivibraciona bočna drška (d) nudi dodatnu
udobnost amortizujući vibracije koje stvara alat.
Štitnik koji se montira bez
ključa (sl. 1)
Štitnik koji se montira bez ključa (c) vam omogućava
brzo podešavanje tokom rada radi poboljšane
prilagodljivosti za razne aplikacije.
Sistem izbacivanja prašine
(sl. 1)
Sistem izbacivanja prašine (f) sprečava
nagomilavanje prašine oko štitnika i ulaza motora,
a količinu prašine koja ulazi u kućište motora svodi
na najmanju meru.
Funkcija mekog starta
Funkcija mekog starta omogućava postepeno
povećanje brzine kako bi se izbeglo trzanje pri
pokretanju. Ova funkcija je naročito korisna kada se
radi u ograničenim prostorima.
Zaštita od preopterećenja
Napajanje motora biće prekinuto u slučaju
preopterećenja motora. Napajanje će ponovo biti
uspostavljeno kada se alat ohladi do odgovarajuće
radne temperature.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN60745; zato nije potreban
kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115 V
moraju da se uključuju preko izolacionog
transformatora za zaštitu od greške sa
uzemljenim kablom između namotaja
primara i namotaja sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1 mm2; maksimalna
dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
35
SRPSKI
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
Pričvršćivanje bočne drške
(sl. 5)
UPOZORENJE: Pre korišćenja
alata proverite da li je ručka sigurno
učvršćena.
Čvrsto pritegnite bočnu ručku (d) u jednom od
otvora (q) sa obe strane kućišta alata.
Montiranje i skidanje štitnika
(sl. 2)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
OPREZ: Sa ovom brusilicom moraju da
se koriste štitnici.
Postavljanje i uklanjanje
brusnog ili reznog diska (sl. 1,
3, 4)
UPOZORENJE: Ne koristite oštećeni
disk.
1. Postavite alat na sto tako da štitinik bude
okrenut na gore.
2. Pravilno namestite prihvatnu prirubnicu (i) na
vreteno (o) (sl. 3).
3. Postavite disk (n) na prihvatnu prirubnicu (i).
Kada nameštate disk sa izdignutim centrom,
pobrinite se da izdignuti centar (j) bude okrenut
prema prihvatnoj prirubnici (i).
4. Steznu navrtku sa navojem (h) navrtite na
vreteno (o) (sl. 4):
a. Prsten stezne navrtke sa navojem (h) mora
da bude okrenut prema disku kada se
postavlja brusni disk (sl. 4A);
b. Prsten stezne navrtke sa navojem (h) mora
da bude okrenut od diska kada se postavlja
rezni disk (sl. 4B);
5. Pritisnite dugme za blokadu vretena (b)
i rotirajte vreteno (o) dok se ne zaključa u svoj
položaj.
6. Pritegnite steznu navrtku sa navojem (h)
pomoću isporučenog viljuškastog ključa sa dva
trna.
7. Pustite dugme za blokadu vretena.
8. Da biste skinuli disk, popustite steznu
navrtku sa navojem (h) pomoću isporučenog
viljuškastog ključa sa dva trna.
Prilikom korišćenja brusilice D28116, D28133 ili
D28136 za sečenje metala ili kamena, MORA da se
koristi štitnik tipa 1. Štitnici tipa 1 se mogu nabaviti
kod distributera kompanije DEWALT uz doplatu.
Podešavanje elekrtonskog
regulatora brzine (sl. 6)
NAPOMENA: Pogledajte Tabelu pribora za
brušenje i rezanje na kraju ovog odeljka u kojoj
su navedeni pribori koji se mogu koristiti sa ovim
brusilicama.
Okrenite dugme regulatora (e) na željeni nivo.
Okrenite dugme regulatora nagore za veće brzine
ili nadole za manje brzine. Potrebno podešenje je
stvar iskustva.
1. Postavite ugaonu brusilicu na sto tako da
vreteno (o) bude okrenuto na gore.
Pre radova
3. Poravnajte vođice (k) sa urezima (l).
• Montirajte štitnik i odgovarajući brusni ili rezni
disk. Ne koristite brusne ili rezne diskove koji su
previše istrošeni.
4. Pritisnite štitnik na dole i okrenite ga u željeni
položaj.
• Pobrinite se da unutrašnja i spoljašnja
prirubnica budu pravilno montirane.
5. Ako je potrebno, povećajte zategnutost
pritezanjem zavrtnja (m).
• Proverite da li brusni ili rezni disk rotiraju u smeru
strelica na priboru i alatu.
2. Otvorite zatvarač (g) i držite štitnik (c) iznad
alata, kao što je pokazano na slici.
6. Pritegnite zatvarač.
7. Da biste skinuli štitnik, otvorite zatvarač.
36
SRPSKI
RUKOVANJE
Blokada vretena (sl. 1)
Uputstvo za upotrebu
Blokada vretena (b) služi da spreči rotiranje vretena
prilikom nameštanja ili skidanja diskova. Blokadu
vretena aktivirajte samo ako je alat isključen,
odvojen od napona napajanja i potpuno zaustavljen.
UPOZORENJE: Uvek vodite računa o
bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
UPOZORENJE:
• Proverite i osigurajte da svi materijali
koje treba brusiti ili seći budu
bezbedno osigurani na mestu.
• Primenjujte samo blagi pritisak na alat.
Ne primenjujte bočni pritisak na disk.
• Izbegavajte preopterećenje. U slučaju
da se alat zagreje, pustite ga da radi
nekoliko minuta bez opterećenja.
Pravilan položaj ruke (sl. 1)
NAPOMENA: Da bi se smanjila
opasnost od oštećenja alata, ne
aktivirajte blokadu vretena dok alat radi.
Doći će do oštećenja alata, a pričvršćeni
pribor može da odleti i izazove povredu.
Da biste aktivirali blokadu, pritisnite dugme za
blokadu vretena i okrećite vreteno dok je to moguće.
Obrada metala
Kada alat koristite za obradu metala, pobrinite se
da je postavljena FID zaštitna sklopka za zaštitu od
struje u slučaju kvara kako bi se izbegle opasnosti
koje može da izazove metalna prašina.
U slučaju da FID sklopka isključi napajanje, odnesite
alat u ovlašćeni DEWALT servis.
UPOZORENJE: U ekstremnim radnim
uslovima, prilikom obrade metala može
da se akumulira provodna prašina
unutar kućišta uređaja. To može da
dovede do slabljenja zaštitne izolacije
uređaja i opasnosti od električnog udara.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
uvek primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
Da bi se izbeglo nagomilavanje metalne prašine
unutar uređaja, preporučujemo svakodnevno
čišćenje ventilacionih otvora. Pogledajte deo
Održavanje.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
uvek sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Korišćenje brusnih lamelnih
diskova
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti bočnu dršku (d), a drugu ruku postaviti na
kućište alata, kao što je pokazano na slici 1.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
UPOZORENJE: Ne vršite uključivanje
ili isključivanje alata dok je pod
opterećenjem.
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (a).
Za neprekidan rad, pritisnite prekidač do kraja
napred.
Da biste zaustavili alat, pustite prekidač. Da biste
zaustavili alat u neprekidnom režimu rada, pritisnite
zadnji deo prekidača.
UPOZORENJE: Stvaranje metalne
prašine. Pri obimnoj upotrebi brusnih
lamelnih diskova za obradu metala
postoji povećan rizik od električnog
udara. Da biste smanjili taj rizik, pre
upotrebe instalirajte FID sklopku
i svakodnevno čistite ventilacione otvore
pomoću komprimovanog vazduha
u skladu sa dole navedenim uputstvima
za održavanje.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
37
SRPSKI
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
Isključivanje zbog četkica
Motor će se automatski isključiti ukazujući na to da
su ugljenične četkice skoro istrošene i da alat treba
servisirati. Korisnik ne može da servisira ugljenične
četkice. Odnesite alat u ovlašćeni DEWALT servis.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE:Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
38
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih DEWALT servisera
i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu,
na adresi: www.2helpU.com.
SRPSKI
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE I REZANJE
Tip štitnika
Pribor
Opis
Kako se montira štitnik
Brusni disk
sa udubljenim
centrom
ŠTITNIK, TIP 27
Štitnik, tip 27
Brusni lamelni
disk
Žičani disk
Prihvatna prirubnica
tip 27, disk sa udubljenim
centrom
Stezna navrtka sa navojem
Žičani diskovi
sa navojnom
navrtkom
Štitnik, tip 27
Žičani disk
Lončasta četka
navojnom
navrtkom
Štitnik, tip 27
Žičana četka
Podmetač/
brusni papir
Štitnik, tip 27
Gumeni podmetač
Brusni disk
Stezna navrtka sa navojem
39
SRPSKI
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE I REZANJE (nastavak)
Tip štitnika
Pribor
Opis
Kako se montira štitnik
Rezni disk za
kamen
ŠTITNIK, TIP 1
Štitnik, tip 1
Rezni disk za
metal
Dijamantni rezni
diskovi
Prihvatna prirubnica
Rezni disk
Stezna navrtka sa navojem
BEZ ŠTITNIKA
40
Polirna kapa
МАКЕДОНСКИ
АГОЛНИ БРУСИЛКИ
D28116, D28133, D28136
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста
го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични
алатки.
Технички податоци
Напон
Вид
Влезна моќност
Брзина без оптоварување
/декларирана брзина
Дијаметар на тркалото
Дијаметар на вретеното
Тежина
V
W
min-1
mm
kg
D28116
230
3
1,100
D28133
230
3
1,100
D28136
230
2
1,500
10000
115
M14
2.3*
10,000
125
M14
2.3*
2,800–10,000
125
M14
2.6*
* тежината е со монтирана странична рачка и штитник
LPA (звучен притисок)
KPA (неизвесност на
звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (неизвесност на
звучната моќност)
dB(A)
88
89
89
dB(A)
dB(A)
3.0
99
3.0
100
3.0
100
dB(A)
3.0
3.0
3.0
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации ah површинско брусење
ah,AG =
m/s²
7,0
Неизвесност К =
m/s²
1.5
Вредност на емисија на вибрации ah шмирглање
m/s²
3,0
ah,DS =
Неизвесност K =
m/s²
1.5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Декларираното
ниво на емисија на вибрации е
за главните режими на работа
на алатката. Меѓутоа, доколку
алатката се употребува за други
7.0
1.5
9.0
1.5
≤ 2,5
1.5
3,0
1.5
намени, со други додатоци или лошо
се одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото на
изложеност на вибрации во текот
на целокупниот период на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е исклучена
или кога е вклучена но со неа не
се извршува работа. Ова може
41
МАКЕДОНСКИ
значително да го намали нивото на
изложеност на вибрации во текот
на целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба да
се препознаат дополнителни мерки за
безбедност како што се: одржување
на алатката и додатоците,
затоплување на рацете, организација
на работните задачи.
Осигурувачи
Европа
Алатки за 230 V
Потребен е осигурувач од
10 ампери на електричниот вод
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор. Ве
молиме да го прочитате упатството и да обрнете
внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку не
се избегне, ќе предизвика смрт или
сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
потенцијално опасна ситуација
која, доколку не се избегне, може
да предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува потенцијално
опасна ситуација која, доколку не се
избегне, може да предизвика лесна
или средно тешка повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан со
повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика
оштетување на имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
D28116, D28133, D28136
42
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со: 98/37/
EC (до 28.12.2009. година), 2006/42/EC (од
29.12.2009. година), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕС. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете во задниот дел од упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германија
18.11.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите мерки за безбедност
и целото упатство.
Непридржување кон мерките за
безбедност и упатствата може да
доведе до електричен удар, пожар
или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во мерките за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел),
или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
а) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
МАКЕДОНСКИ
б)
в)
Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
загубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте
приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправани
приклучоци и соодветни приклучници ќе
го намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Постои зголемен ризик од
електричен удар доколку Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Влегувањето на вода во електрична
алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г) Употребувајте го правилно кабелот.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетен или заплеткан кабел го
зголемува ризикот од електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел што е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и употребувајте здрав
разум кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична
алатка кога сте уморни или кога сте
под влијание на дрога, алкохол или
лекови. Еден момент на невнимание при
работење со електрична алатка може
да доведе до сериозна повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди
кога се употребува за соодветни
работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесување на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на струја на вклучени
алатки може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување и клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч
или алатка за подесување која е закачена
на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола врз
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Бидете соодветно облечени.
Не носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса можат да
бидат фатени во подвижните делови.
е) Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.Употребата
на опрема за собирање на прав може да
го намали бројот на опасности поради
прав.
43
МАКЕДОНСКИ
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
а) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Вистинската
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно при
условите за кои е предвидена.
б) Не ја употребувајте електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна
и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет
за електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка.Ваквите
превентивни мерки за безбедност
го намалуваат ризикот од случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција и
со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани од лошо
одржувани електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржувани
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови и
работата што треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа која е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
44
5) СЕРВИС
а) Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни
делови. Ова ќе осигура да се одржи
безбедноста на електричната алатка.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОСЕБНИ
ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Упатства за безбедност за
сите примени
а) Оваа електрична алатка е наменета
за брусење, шмирглање, четкање,
полирање и сечење. Прочитајте ги сите
мерки за претпазливост, упатства,
скици и технички карактеристики
што ќе ги добиете со оваа електрична
алатка. Непридржување кон сите долу
наведени упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
б) Не употребувајте додатоци што не
се посебно направени и препорачани
од страна на производителот на
алатката. Тоа што додатокот може да се
прикачи на вашата електрична алатка не
осигурува безбедно работење.
в) Брзината декларирана на додатокот
мора да биде барем еднаква на
максималната брзина назначена на
електричната алатка. Додатоците кои
се употребуваат при поголема брзина од
декларираната можат да се скршат и да
се разлетаат.
г) Надворешниот дијаметар и дебелината
на додатокот мора да бидат во
рамки на декларираните можности на
Вашата електрична алатка.Додатоци со
непрописна големина не можат правилно
да се контролираат.
д) Внатрешните отвори на дисковите,
прирабниците, подлогите и сите
други додатоци мора да одговараат на
вретеното на електричната алатка.
Додатоците со внатрешен отвор што не
одговара на вретеното на електричната
алатка нема да работат балансирано,
премногу ќе вибрираат и можат да
предизвикаат губење на контрола.
ѓ) Немојте да употребувате оштетени
додатоци. Пред секоја употреба
прегледајте дали резните дискови
МАКЕДОНСКИ
се напрснати или откршени, дали
подлогите се напрснати, расцепени
или излитени, и дали четките имаат
испаднати или скршени челични влакна.
Доколку електричната алатка или
додатокот паднат на земја, прегледајте
дали се оштетени или поставете
неоштетен додаток. По прегледот
и монтирањето на додатокот,
обезбедете Вие и присутните лица да
бидете надвор од рамнината во која
работи вртечкиот додаток и оставете
ја алатката да работи со максимална
брзина без оптоварување во траење
од една минута. Оштетениот додаток
вообичаено се распаѓа во овој пробен
период.
е) Носете опрема за лична заштита. Во
зависност од работата, употребувајте
штитник за лице или заштитни очила.
По потреба, носете маска против
прав, штитници за слух, ракавици
и работна престилка која може да
запре парчиња од предметот кој се
обработува. Заштитата за очите мора
да може да запре летечки отпаднати
парчиња кои се ствараат во работењето.
Маската против прав или респираторот
мора да бидат во можност да ги
задржат честичките кои се ствараат во
работењето. Продолжена изложеност
на звук со висок интензитет може да
предизвика губење на слухот.
ж) Држете ги присутните лица на безбедна
оддалеченост од работното место.
Сите што ќе дојдат до работното
место мора да носат опрема за лична
заштита. Парчиња од предметот што се
обработува или од скршен додаток може
да излетаат и да предизвикаат повреда и
надвор од непосредното место на работа.
з) Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
додатокот за сечење може да дојде
во допир со скриени жици или со
сопствениот кабел. Доколку додатокот
за сечење допре жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови
од електричната алатка под напон и
струјата да го удри ракувачот.
ѕ) Поставете го кабелот подалеку од
вртечките додатоци. Доколку загубите
контрола, кабелот може да биде пресечен
или соголен, а Вашата дланка или рака
вовлечена во вртечкиот додаток.
и) Никогаш не спуштајте ја електричната
алатка додека додатокот целосно не
престане да се врти. Вртечкиот додаток
може да ја потфати површината и да
загубите контрола над електричната
алатка.
ј) Не ја вклучувајте електричната алатка
додека ја пренесувате.Случаен допир со
вртечкиот додаток може да ја зафати
Вашата облека и да го повлече додатокот
накај Вашето тело.
к) Редовно чистете ги отворите за
вентилација на електричната алатка.
Вентилаторот на моторот ја вовлекува
правта во куќиштето и прекумерно
насобирање на метална прав може да
предизвика електрична опасност.
л) Не работете со електричната алатка
блиску да запалливи материјали.Искрите
може да ги запалат овие материјали.
љ) Не употребувајте додатоци што
бараат течности за ладење.Употреба на
вода или други течности за ладење може
да доведе до електричен удар.
ДОПОЛНИТЕЛНИ УПАТСТВА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА СИТЕ
ПРИМЕНИ
Причини за повратен удар
и превентивни мерки
Повратен удар е ненадејна реакција поради
приклештен или заглавен вртечки диск,
подлога, четка или било кој друг додаток.
Приклештувањето или заглавувањето
предизвикува нагло забавување на
вртечкиот додаток, кое пак предизвикува
неконтролираната електрична алатка да биде
присилена да се движи во спротивен правец
од вртењето на додатокот во точката на
приклештувањето.
На пример, доколку резниот диск е приклештен
или заглавен во обработуваниот предмет,
работ на дискот што влегува во точката
на приклештувањето може да влезе во
површината на материјалот и да предизвика
дискот да испадне или да излета од алатката.
Дискот може или да отскокне во правец на
ракувачот или настрана од него, во зависност
од правецот на движењето на дискот во
точката на приклештувањето. Резните
дискови исто така може да пукнат во овие
услови.
45
МАКЕДОНСКИ
Повратниот удар е резултат на неправилно
употребување на електричната алатка
или на неправилни постапки или услови при
работата, и може да биде избегнат доколку се
применат соодветните долу наведени мерки за
претпазливост.
а) Држете ја цврсто електричната алатка
и поставете ги телото
и раката така да можете да ги
издржите силите од повратниот удар.
Секогаш употребувајте ја помошната
рачка доколку ја има за да имате
максимална контрола над повратниот
удар или да реагирате на вртежниот
момент при вклучувањето. Ракувачот
може да ги контролира вртежниот момент
и повратниот удар доколку се применети
соодветните мерки за претпазливост.
б) Никогаш не ја ставајте раката блиску
до вртечкиот додаток. Повратен удар
може да предизвика додатокот да прејде
преку Вашата рака.
в) Не поставајте го телото во правец во
кој ќе се движи електричната алатка
доколку дојде до повратен удар.
Повратниот удар ќе ја придвижи алатката
во спротивен правец од вртењето на
дискот во точката на заглавувањето.
г) Бидете особено внимателни кога
работите на аголни делови, остри
рабови и др. Избегнувајте да го
отскокнувате или заглавувате
додатокот. Кај аголните делови, острите
рабови и при отскокнувањето има обичај
да се заглави вртечкиот додаток и да
предизвика губење на контрола или
повратен удар.
д) Не прикачувајте ланец за сечење дрва
или назабена пила. Ваквите резни
додатоци предизвикуваат чести повратни
удари и губење на контрола.
Мерки за безбедност при
вршење на брусење и сечење
а) Употребувајте само типови на
дискови што се препорачани за
Вашата електрична алатка и посебни
штитници што се направени за
избраните дискови. Дискови за кои
електричната алатка не е направена
немаат адекватни штитници и не се
безбедни.
б) Штитникот мора да биде сигурно
прикачен на електричната алатка
46
и поставен за максимална безбедност,
така да најмал дел од дискот е изложен
накај ракувачот. Штитникот помага да
го заштити ракувачот од скршени делови
од дискот и случаен контакт со дискот.
в) Дисковите мора да се користат само
за препорачаната намена. На пример:
немојте да брусите со страна од резен
диск. Резните дискови се наменети
за брусење со рабовите, странични
сили нанесени на овие дискови може да
предизвикаат распарчување.
г) Секогаш употребувајте неоштетени
прирабници што се со соодветна
големина и облик за избраниот
диск. Соодветните прирабници го
прицврстуваат дискот и така ја
намалуваат веројатноста од негово
кршење. Прирабниците за резни дискови
може да се разликуваат од прирабниците
за брусни дискови.
д) Не употребувајте истрошени дискови
од поголеми електрични алатки. Диск
наменет за поголема електрична алатка
не е соодветен за поголемата брзина на
помалата алатка и може да пукне.
Дополнителни мерки за
безбедност при вршење на
сечењеа) Немојте да го набивате резниот диск
или да нанесувате преголем притисок.
Не пробувајте да направите преголема
длабочина при сечењето. Преголемото
напрегање на дискот ги зголемува
оптоварувањето и подложноста кон
искривување или заглавување во местото
на сечењето, како и веројатноста од
повратен удар и кршење на дискот.
б) Не го поставувајте телото во правец
на движењето на вртечкиот диск
или зад него.Кога дискот во точката
на работењето се движи спротивно од
Вашето тело, потенцијалниот повратен
удар може да ги придвижи вртечкиот диск
и електричната алатка право накај Вас.
в) Кога дискот е заглавен или кога
сечењето е оневозможено поради
било која причина, исклучете ја
електричната алатка и држете ја во
таа позиција додека дискот целосно
не престане да се движи. Никогаш
не обидувајте се да го отстраните
резниот диск од местото на сечењето
МАКЕДОНСКИ
додека дискот е во движење за да не
дојде до повратен удар. Извршете
преглед и преземете мерки да се отстрани
причината за заглавување на дискот.
г) Немојте повторно да ја вклучувате
алатката додека е во обработуваниот
предмет. Пуштете дискот да ја
достигне полната брзина и внимателно
навлезете во местото на сечењето.
Дискот може да се заглави, испадне или
излета поради повратен удар доколку
електричната алатка е вклучена додека
е во обработуваниот предмет.
д) Поставете потпирачи при обработка
на плочи или преголеми предмети за да
го намалите ризикот од заглавување на
дискот или повратен удар.Преголемите
предмети имаат тенденција да се
вдлабнуваат поради својата тежина. Треба
да се постават потпирачи под предметот
на обработка блиску до линијата на
сечењето од двете страни на дискот,
и блиску до рабовите на предметот.
ѓ) Бидете дополнително внимателни кога
правите исечок во ѕидови или други
места каде не знаете што има под
површината.При продирањето дискот
може да пресече гасоводни или водоводни
цевки, електрични жици или предмети што
можат да предизвикаат повратен удар.
Посебни мерки за безбедност
при вршење на шмирглање.
а) Не употребувајте преголема хартија за
шмирглање. Следете ги препораките
на производителот кога избирате
хартија за шмирглање. Поголема хартија
за шмирглање која преоѓа преку подлогата
за шмирглање може да се расцепи и да
предизвика заглавување или отцепување
на дискот или повратен удар.
Посебни мерки за безбедност
при вршење на полирање
а) Не дозволувајте да има неприцврстени
делови од навлаката за полирање или
нејзините врвки за прицврстување
да се вртат слободно. Ставете ги
внатре или скратете ги врвките за
прицврстување. Слободни
и вртечки врвки од додатокот може
да Ви се заплеткаат во прстите или
да се заглават во предметот што се
обработува.
Посебни мерки за безбедност
при вршење на четкање.
а) Знајте дека четката исфрла челични
влакна дури и за време на нормално
работење. Не ги напрегајте премногу
челичните влакна преку нанесување
на преголем притисок врз четката.
Челичните влакна лесно можат да
пробијат тенка облека или кожа.
б) Доколку се препорачува употреба на
штитник при четкање, не дозволувајте
допир помеѓу четката или дискот со
челичните влакна и штитникот. Дискот
или четката со челични влакна може да
го зголеми обемот поради работното
оптоварување и центрифугалните сили.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не можат да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање на
додатоците при работа.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
долготрајна употреба.
– Ризик поради прав од опасни материи.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА
УПОТРЕБА ПРЕД ДА ЈА УПОТРЕБИТЕ
АЛАТКАТА.
НОСЕТЕ ШТИТНИЦИ ЗА УШИТЕ.
НОСЕТЕ ШТИТНИЦИ ЗА ОЧИТЕ.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (м), која ја содржи и
годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2009 XX XX
Година на производство
47
МАКЕДОНСКИ
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Аголна брусилка
1 Штитник
1 Странична рачка
1 Комплет на прирабници
1 Рачвест клуч
1 Упатство за употреба
1 Шема за склопување
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците
до кое може да дошло за време на
транспортот.
• Одвојте време темелно да го прочитате
и разберете ова упатство пред да
започнете со работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не ја
преправајте електричната алатка
или било кој нејзин дел. Тоа може да
доведе до оштетување или повреда.
а. Прекинувач за вклучување и исклучување
б. Копче за блокирање на вретеното
в. Штитник
г. Странична рачка
д. Електронска контрола на брзината (само за
моделите D28116 и D28136)
ѓ. Отвор за исфрлање на прав
НАМЕНА
Висококвалитетните аголни брусилки D28116,
D28133 и D28136 се наменети за професионално
брусење и сечење.
НЕМОЈТЕ да употребувате брусни дискови
што не се вдлабнати во средината или не се
ламеласти.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие висококвалитетни аголни брусилки се
професионални електрични алатки.
НЕМОЈТЕ да дозволите децата да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Антивибрациона странична
рачка (скица 1)
Антивибрационата странична рачка (г)
овозможува дополнителна удобност при
работата така што ги апсорбира вибрациите што
ги предизвикува алатката.
Брзостезен штитник (скица 1)
Брзостезниот штитник (в) овозможува брзо
подесување за време на работата за да се
зголеми бројот на примени.
Систем за исфрлање на прав
(скица 1)
Системот за исфрлање на прав (ѓ) спречува
насобирање на правта околу штитникот
и отворот на моторот, и максимално го намалува
количеството на прав што навлегува во
куќиштето на моторот.
Постепено забрзување
Постепеното забрзување овозможува постепено
зголемување на брзината за да се избегне
почетното ненадејно движење при вклучувањето.
Оваа карактеристика е особено корисна при
работа во тесни простории.
Електронска контрола на
брзината
D28116, D28136
Електронската контрола на брзината дава
дополнителна контрола врз алатката
и овозможува алатката да се употребува при
оптимални услови за најдобро да одговара на
додатокот и материјалот.
Спојка
Спојката за ограничување на обртниот момент
ја намалува максималната обртна реакција
што се пренесува на работникот во случај на
приклештување на дискот. Оваа карактеристика
исто така го спречува блокирањето на
запчаниците и на електромоторот. Спојката за
ограничување на обртниот момент е фабрички
подесена и не може да се прилагодува.
Прекинувач со заштита од
пад на напонот
Прекинувачот има функција за исклучување
кога ќе падне напонот: доколку снема струја
поради било која причина, прекинувачот ќе мора
повторно да се притисне.
48
МАКЕДОНСКИ
Заштита од преоптоварување
Напојувањето на моторот со струја ќе биде
прекинато во случај на преоптоварување
на моторот. Напојувањето ќе биде повторно
вклучено откако алатката ќе се излади до
температура што е погодна за работа.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа
со определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745; затоа
не е потребна жица за заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора да се
употребува сигурносен изолационен
трансформатор на напон со
преграда за заземјување помеѓу
примарниот и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот попречен пресек на
проводникот е 1 mm2; максималната должина
е 30 m.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.Пред повторно да ја
приклучите алатката на извор на
струја, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за да осигурате
дека е исклучена.
Монтирање на страничната
рачка (скица 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја
употебите алатката, проверете
дали рачката е сигурно зацврстена.
Навртете ја страничната рачка (г) цврсто во една
од дупките (н) од било која страна на куќиштето.
Монтирање и отстранување
на штитникот (скица 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.Пред повторно да ја
приклучите алатката на извор на
струја, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за да осигурате
дека е исклучена.
ВНИМАНИЕ: Мора да се
употребуваат штитници со оваа
брусилка.
Кога ги употребувате моделите D28116, D28133
или D28136 за сечење на метал или градежен
материјал, МОРА да се употребува штитник од
тип 1. Штитниците од тип 1 се достапни
со доплата кај дистрибутерите на DEWALT.
НАПОМЕНА: Погледнете во Табелата со
додатоци за брусење и сечење на крајот на
овој оддел за да ги видите другите додатоци што
може да се употребуваат со овие брусилки.
1. Поставете ја аголната брусилка на маса,
со вретеното (љ) свртено нагоре.
2. Притиснете ја стегата (е) и држете го
штитникот (в) над алатката како што
е прикажано.
3. Доведете ги рецките (и) во линија со
засеците (ј).
4. Притиснете го штитникот надоле и завртете
го во потребната положба.
5. Доколку е потребно, зголемете ја стезната
сила со затегање на завртката (к).
6. Затегнете ја стегата.
7. За да го отстраните штитникот, отпуштете ја
стегата.
49
МАКЕДОНСКИ
Монтирање и отстранување
на брусен или резен диск
(скици 1, 3 и 4)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да
употребувате оштетени дискови.
1. Поставете ја алатката на маса, со штитникот
свртен нагоре.
2. Поставете ја внатрешната прирабница (з)
правилно на вретеното (љ) (скица 3).
3. Поставете го дискот (л) на внатрешната
прирабница (з). Кога монтирате диск со
испакнат центар, осигурајте испакнатиот
центар (ѕ) да биде свртен во насока на
внатрешната прирабница (з).
4. Навртете ја навртката (ж) правилно на
вретеното (љ) (скица 4):
а. Прстенот на навртката (ж) мора да
биде свртен во насока на дискот кога
монтирате брусен диск (скица 4А);
б. Прстенот на навртката (ж) мора да биде
свртен во спротивна насока од дискот кога
монтирате резен диск (скица 4В).
5. Притиснете го копчето за блокирање на
вретеното (б) и завртете го вретеното (љ)
додека не се зацврсти.
6. Навртете ја навртката (ж) со употреба на
испорачаниот рачвест клуч.
7. Отпуштете го копчето за блокирање на
вретеното.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.Пред повторно да ја
приклучите алатката на извор на
струја, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за да осигурате
дека е исклучена.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте сите материјали што
треба да се брусат или режат да
бидат прицврстени.
• Нанесувајте само мал притисок
врз алатката. Немојте да
нанесувате страничен притисок
на дискот.
• Избегнувајте да ја
преоптоварувате алатката.
Доколку алатката се прегрее,
оставете ја да работи неколку
минути без оптоварување.
8. За да го отстраните дискот, разлабавете ја
навртката (ж) со рачвестиот клуч.
Правилна положба на рацете
(скица
1)
Подесување на електронската
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
контрола на брзината
намалите ризикот од сериозни
повреди, секогаш употребувајте ја
(скица 6)
Завртете го избирачот (д) до посакуваното ниво.
Вртете го избирачот нагоре за поголема брзина
или надолу за помала брзина. Од искуство ќе го
знаете потребното подесување.
Пред употреба
• Монтирајте го штитникот и соодветниот
диск или тркало. Не употребувајте премногу
истрошени дискови или тркала.
• Осигурајте внатрешната и надворешната
прирабница да бидат правилно монтирани.
• Осигурајте дискот или тркалото да се врти
во насока на стрелките на додатокот и на
алатката.
50
правилната положба на рацете како
што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, секогаш држете ја цврсто
алатката во очекување на ненадејна
реакција.
Правилната положба на рацете значи едната
рака да биде на страничната рачка (г), а другата
на телото на алатката, како што е прикажано на
скица 1.
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување
(скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
вклучувајте или исклучувајте
алатката кога е под оптоварување.
За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот (а).
За непрекинато работење, притиснете
го прекинувачот до крај напред.
За да ја запрете алатката, отпуштете
го прекинувачот. За да ја запрете алатката кога
е во режим на непрекинато работење,
притиснете го задниот дел од прекинувачот.
Копче за блокирање на
вретеното (скица 1)
Постои копче за блокирање на вретеното (б)
за да се спречи вртење на вретеното додека
се монтираат или отстрануваат тркала.
Употребувајте го копчето за блокирање на
вретеното само кога алатката е исклучена од
извор на струја и е целосно запрена.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: За да го намалите
ризикот од оштетување на
алатката, немојте да го притискате
копчето за блокирање на вретеното
додека алатката работи. Ќе дојде до
оштетување на алатката,
а монтираниот додаток може да
излета и да доведе до повреда.
За да го блокирате вретеното, притиснете
го копчето за блокирање на вретеното и вртете
го вретеното се додека не се блокира.
Работа со метал
Кога со алатката обработувате метал, осигурајте
заштитната диференцијална (FID) склопка да
биде вметната за да се избегнат ризиците што
настануваат поради триење на метал.
Доколку заштитната диференцијална (FID)
склопка го прекине доводот на струја, однесете
ја алатката кај овластен сервисер на DEWALT.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При
екстремни работни услови, прав
што спроведува струја може да
се насобере во куќиштето на
машината кога се работи со
метал. Ова може да доведе до
тоа заштитната изолација во
машината да стане неупотреблива
и да дојде до можен ризик од
електричен удар.
За да избегнете насобирање на метална прав
во машината, препорачуваме секојдневно да ги
чистите отворите за вентилација. Погледнете во
одделот Одржување.
Употреба на ламеласти
дискови
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Насобирање
на метална прав. Долготрајна
употреба на ламеласти дискови при
работа со метал може да доведе до
зголемена можност за електричен
удар. За да го намалите овој ризик,
пред употреба вметнете заштитна
диференцијална (FID) склопка
и чистете ги секојдневно отворите
за вентилација со вдувување на сув
компримиран воздух во отворите
за вентилација, во склад со долу
наведените упатства за одржување.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е направена
да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната грижа
за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.Пред повторно да ја
приклучите алатката на извор на
струја, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за да осигурате
дека е исклучена.
Графитни четкички
Моторот автоматски ќе се исклучи и со тоа
ќе означи дека графитните четкички се скоро
истрошени и дека на алатката и е потребно
сервисирање. Графитните четкички не може да
ги менува корисникот. Однесете ја алатката кај
овластен сервисер на DEWALT.
Подмачкување
На Вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
51
МАКЕДОНСКИ
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе почне да
се собира околу отворите за влез
на воздух. Носете квалитетна
заштита за очите и маска против
прав кога ја извршувате оваа
работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите што
се употребени за изработка на овие
делови. Употребувајте крпа што
е навлажнета само со вода и благ
сапун. Никогаш не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
алатката; никогаш не потопувајте
било кој дел од алатката во
течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
ниедни додатоци освен оние кои
се во понудата на DEWALT не
се тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасно. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте го
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
52
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина
и ја намалува побарувачката на
суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои
и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
МАКЕДОНСКИ
ТАБЕЛА СО ДОДАТОЦИ ЗА БРУСЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ
Тип на штитник
Додаток
Опис
Како се монтира на
брусилката
Брусен диск
со вдлабнат
центар
ШТИТНИК ОД
ТИП 27
Штитник од тип 27
Ламеласт диск
Внатрешна прирабница
Тркала со жици
Тркало со вдлабнат центар од
тип 27
Навртка
Тркало со жици
и навртка
Штитник од тип 27
Тркало со жици
Чашка со жици
и навртка
Штитник од тип 27
Челична четка
Подлога/
лист за
шмирглање
Штитник од тип 27
Гумена подлога
Диск за шмирглање
Навртка
53
МАКЕДОНСКИ
ТАБЕЛА СО ДОДАТОЦИ ЗА БРУСЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ
(продолжеток)
Тип на штитник
Додаток
Опис
Како се монтира на
брусилката
Резен диск
за градежен
материјал
ШТИТНИК ОД
ТИП 1
Штитник од тип 1
Резен диск за
метал
Дијамантски
резни тркала
Внатрешна прирабница
Резно тркало
Навртка
БЕЗ ШТИТНИК
zst00238175 - 19-06-2014
54
Навлака за
полирање
SMALL ANGLE GRINDER 2
©
D28116
55
SMALL ANGLE GRINDER 2
©
D28133
56
57
58
Download PDF

advertising