DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 4 instruction manual

559222 - 66 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW712
DW712N
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
A1
2
5
6
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
3
35
36
A5
A4
14 13
18
37
3
30
11
30
A6
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 43 45
42 44
E2
4
43
45
2
E3
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E5
E4
5
4
50
F2
F1
53
47
53
51
3
F3
6
52
F4
53
54 55
4
56
G
57
H
5
47
51
11
3
I1
52
I2
59
58
10
28
I3
I4
3
58
9
29
60
J1
I5
76
8
61
27
62
63
J2
6
K
65
64
1
19
DW712
L
M
13
N
O
P
Q
R1
R2
7
A
S2
S1
67
15
67
66
67
12
T
8
U
31
GÉRFŰRÉSZ
DW712, DW712N
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
(csak Egyesült Királyság és
Írország)
Típus
Leadott teljesítmény
Feszültségigény (230 V)
Feszültségigény (115V)
Fűrészlap átmérője
Fűrészlap furata
Fűrészlap legnagyobb
vastagsága
Fűrészlap fordulatszáma
Max. keresztvágó kapacitás
90°-nál
Max. gérvágó kapacitás 45°-nál
Max. vágásmélység 90°-nál
Max. vágásmélység ferde
keresztvágásnál, 45°-nál
Gérvágás (max. helyzetek)
Ferdevágás (max. helyzetek)
0°-os gérvágás
Eredő szélesség max. 70 mm
magasságnál
Eredő magasság max. 300
mm szélességnél
45°-os gérvágás balra
Eredő szélesség max. 70 mm
magasságnál
Eredő magasság max. 212
mm szélességnél
45°-os gérvágás jobbra
Eredő szélesség max. 70 mm
magasságnál
Eredő magasság max. 212
mm szélességnél
V
V
W
A
A
mm
mm
mm
DW712 DW712N
230
230
230/115 230/115
4
1 600
8
16
216
30
1,8
2
1 600
8
16
216
30
1,8
min-1 3 500-4 600 5 400
mm
300
300
mm
mm
mm
212
70
50
212
70
50
bal
jobb
50°
60°
50°
60°
bal
jobb
48°
2°
48°
2°
mm
300
300
mm
70
70
mm
212
212
mm
70
70
mm
212
212
mm
70
70
45°-os ferdevágás balra
Eredő szélesség max. 50 mm mm
magasságnál
Eredő magasság max. 300 mm
mm szélességnél
31,62°-os gér, 33,85°-os
ferdeség
Eredő magasság max. 254 mm
mm szélességnél
Késfék idő
mp
Porbegyűjtés hatásfoka
mg/m
Súly
kg
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
300
300
50
50
65
65
< 10
< 2,0
21
< 10
< 2,0
21
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 61029 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
a h=
m/s2
2,1
2,1
1,5
1,5
Mérési bizonytalanság K =
m/s2
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értékeket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékeinek összehasonlításához
felhasználhatók. Az érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
9
További biztonsági intézkedéseket
is meg kell hozni, amelyek védik
a kezelőt a vibrációs hatástól,
például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok
E.K. és Írország 230 V-os szerszámok
10 amper,
hálózati
13 amper a csatlakozódugóban
E.K. és Írország 115 V-os szer- 16 amper,
számok
hálózati
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,28 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
DW712, DW712N
DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv hátlapján is megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.29.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig be
kell tartani a következőkben ismertetett
alapvető biztonsági előírásokat.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Vegye figyelembe a munkaterület
környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterület
világítsa ki jól (250–300 lux). Ne használja
a szerszámot robbanásveszélyes
10
környezetben, például gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból.
Hőtől, olajtól és éles szélektől óvja a kábelt .
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
alkatrészek (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító kulcsokat
és csavarkulcsokat a szerszámról, mielőtt
dolgozni kezd vele.
17. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
a konnektorba dugaszolja, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off“ (ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki.
Szabadban végzett munkához csak kültéri
használatra készült és erre utaló jelzéssel
ellátott hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt
áll.
11
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e .
Ellenőrizze a mozgó alkatrészek megfelelő
beállítását és rögzítését, ellenőrizze
továbbá, hogy nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek és szerelékek, illetve
nem áll-e fenn bármilyen körülmény, amely
a szerszám működését befolyásolná.
A sérült védőelemet vagy más alkatrészt
márkaszervizzel meg kell javíttatni vagy ki kell
cseréltetni, kivéve, ha ez a kezelési útmutató
másképpen rendelkezik. A sérült vagy hibás
kapcsolót márkaszervizzel cseréltesse ki.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy
a reteszelő gombok és a fogantyúk rögzítve
vannak-e.
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész áram alatt van.
• Soha ne próbálja a gyorsan mozgó
szerszámot úgy megállítani, hogy egy
szerszámot vagy más eszközt szorít
a fűrésztárcsához; mert azzal súlyos balesetet
okozhat.
• Bármilyen tartozék használata előtt olvassa át
a kézikönyvet.
A tartozékok helytelen használatával kárt
okozhat.
• Mindig viseljen védőkesztyűt vagy használjon
tartót a fűrésztárcsa kezelésekor.
Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy
a fűrésztárcsa megfelelően van-e felszerelve.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a helyes
irányban forog-e.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A javítást
csak képzett szakember végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
További biztonsági előírások
gérvágó fűrészhez
• A gép tápkábele speciálisan konfigurált, ezért
azt csak a gyártó vagy hivatalos márkaszerviz
cserélheti.
• Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására
használja a fűrészt.
• Ne használja a gépet, ha a védőeszközök
nincsenek a helyükön, nem működnek, vagy
nincsenek megfelelően karbantartva.
• Győződjön meg arról, hogy ferdevágáskor
a kar biztonságosan rögzítve van.
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
vágókés jellemzőit lásd a műszaki adatoknál.
Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő,
ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat
használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon HSS fűrésztárcsát.
• Ne használjon repedt vagy sérült
fűrésztárcsát.
• Ne használjon csiszoló- vagy gyémánt
korongot.
• Ne használja a fűrészt a rovátkolt lemez nélkül.
• A kapcsoló felengedése előtt emelje ki
a fűrészt a munkadarabban létrehozott
vágatból.
• Ne ékelje ki a motor ventilátorát
a motortengely leállításához.
• A fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan
felemelkedik a kar lehajtásakor, és lesüllyed
a tárcsára, amikor a fej reteszelésének kioldó
karját (17) megnyomja.
• A gép körüli padlózatot tartsa egy szintben,
tartsa rendben, szétszórt anyagoktól (pl.
forgács, hulladék) mentesen.
• Csak akkor emelje fel kézzel a fűrésztárcsa
védőburkolatát, amikor a gép ki van
kapcsolva. A védőburkolatot kézzel
felemelheti, amikor fűrésztárcsát fel- vagy
leszerel, vagy átvizsgálja a fűrészt.
• Megfelelően megélezett fűrésztárcsát
használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a motor
szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól
mentesek-e.
12
• Cserélje ki a rovátkolt lemezt, ha elkopott.
Lásd a cserealkatrészek mellékelt listáját.
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül megmunkálni:
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
– 70 mm magas, 300 mm széles és 500 mm
hosszú munkadarabok
• Amíg a gép működésben van, illetve a fej
nincs nyugalmi helyzetben, semmiféle tisztítást
vagy karbantartást ne végezzen.
– A hosszabb munkadarabokat egy arra
alkalmas extra asztallal (pl. DE7080) kell
megtámasztani. Mindig biztonságosan
szorítsa le a munkadarabot.
• Lehetőleg szerelje a gépet munkapadra.
• A vágás közbeni jobb láthatóság kedvéért
a védőburkolat elülső részén kémlelőnyílások
vannak. Bár ez nagy mértékben csökkenti
a repülő törmelék mennyiségét, a burkolaton
azonban szellőzőnyílások vannak, ezért
mindig védőszemüveget kell viselni, amikor
átnéz a szellőzőnyílásokon.
• Fa fűrészelésénél csatlakoztassa a gépet
porelszívó berendezéshez.
Mindig vegye figyelembe a pornak való
kitettség mértékét befolyásoló tényezőket, pl.:
-– A megmunkálandó anyag típusa
(farostlemez fűrészelésénél több por
keletkezik, mint fa vágásánál);
-– A fűrésztárcsa élessége;
-– A fűrésztárcsa helyes beállítása,
• Baleset vagy a géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
• Jelentse a hibát, és helyezzen megfelelő
jelzést a meghibásodott gépre, hogy mások ne
használják.
• Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa szabadon mozog-e.
Kapcsolja be ismét a gépet, és csökkentett
előtoló erővel kezdjen új vágást.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet,
különösen magnéziumot.
• Ha lehet, szerelje a gépet munkapadra 8 mm
átmérőjű és 80 mm hosszú csavarokkal.
-– A porelszívó légáramlásának sebessége
nem lehet kisebb 20 m/mp-nél.
Maradványkockázatok
Biztosítsa, hogy a helyi elszívó rendszer és
annak elemei megfelelően legyenek beállítva.
A következő veszélyek minden fűrész
használatával együtt járnak:
– a forgó részek érintésétől származó
sérülések
Bizonyos maradványkockázatok
a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és a védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti
balesetveszély.
– A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló
sérülésveszély.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagokra.
A következő tényezők növelik a légzési
problémák kialakulásának veszélyét:
– Faanyag fűrészelése porelszívó nélkül.
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt.
• Legyen tisztában azzal, hogy a következő
tényezők befolyásolják a zajártalomnak való
kitettség mértékét:
-– használjon csökkentett zajkibocsátású
fűrésztárcsát;
-– csak jól megélezett fűrésztárcsát
használjon;
• Rendszeresen végezzen a gépen
karbantartást;
• Biztosítson megfelelő általános vagy helyi
megvilágítást;
• Gondoskodjon arról, hogy a kezelő
megfelelően ki legyen oktatva a gép
beállítására és használatára;
• Győződjön meg arról, hogy a távtartók és
a tengelyrugók alkalmasak a kézikönyvben
ismertetett célra.
• Addig ne távolítsa el a levágott darabokat
vagy mást a munkaterületről, amíg a gép jár,
és a fűrészfej nincs nyugalmi helyzetben.
• Ne vágjon 30 mm-nél kisebb munkadarabot.
A géppel legfeljebb az alábbi méretű
13
A szerszámon lévő jelölések
Azzal anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
A1
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
1 Be- és kikapcsoló
2 Mozgatható alsó védőburkolat
3 Bal oldali vezető
Hordjon fülvédőt.
4 Gérfűrész kar
Viseljen védőszemüveget.
Hordozáshoz kialakított pont
Tartsa a kezeit távol a fűrésztárcsától.
Olvassa el
a Csúszó vágás
végzése című
útmutatásokat.
5 Gérfűrész retesz
6 Gérvágó szögvonalzó
7 Rögzített vezető
8 Jobb oldali vezető
9 Ferde állás beállító ütközője
10 Ferdevágó szögvonalzó
11 Ferde leszorító fogantyú
12 Hornyoló ütköző
13 Sín rögzítőgombja
14 Fej reteszelő tüskéje
15 Horonymélység beállító gombja
Olvassa el a Szögütközők kioldása
című útmutatásokat.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A2 ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (32)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
16. Tengelyzár gombja
17 Fej reteszelő kioldókarja
18 Működtető fogantyú
19 Fordulatszám-vezérlő tárcsa (DW712)
A2
23 Felső védőburkolat
24 Porelszívó tömlő
25 Sínek
26 Fűrésztárcsa feszítő
A csomag tartalma
27 Szögütközőt kioldó gomb
A csomag a következőket tartalmazza:
28 Függőleges állás beállító ütközője
1összeszerelt gérfűrész
29 Felső vezető bal oldali leszorító gombja
1fűrésztárcsa feszítő
30 Bemélyedés a kéznek
1fűrésztárcsa
31 Rovátkolt lemez
1kezelési útmutató
1robbantott ábra
32 Dátumkód
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
A4
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
A5
Leírás (A1–A5 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámon
vagy annak részein soha ne végezzen
átalakítást.
14
35 Állvány
36 Porelszívó készlet
A6
37 Hordpánt
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT DW712 típusú gérfűrésze fa,
faipari termékek és műanyagok professzionális
vágására alkalmas. Könnyűszerrel, pontosan és
biztonságosan végezhet vele keresztvágási, ferdeés gérvágási műveleteket.
A fűrészt 216 mm névleges átmérőjű karbid
fűrésztárcsához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a gérfűrészek professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedjen gyermekeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja
a szerszámot a rendeltetésétől eltérő
célokra.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábelt cserélni kell, csak márkaszerviz
vagy képzett villanyszerelő cserélheti.
Tápcsatlakozó dugasz cseréje
(csak Egyesült Királyság és
Írország)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hálózati dugasz felszerelése
115 V-os készülékekre
(csak Egyesült Királyság és
Írország)
• A felszerelt dugasz feleljen meg a BS
EN 60309 (BS4343) szabványnak,
16 A áramerősségre kell méretezni, a földelő
csatlakozó helyzete: 4h.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
ügyeljen arra, hogy a kábelcsiptető
helyesen és biztonságosan legyen
a kábelburkolathoz rögzítve.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő
jóváhagyott 3-eres hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatoknál).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
Telepítés
KICSOMAGOLÁS (B ÁBRA)
• Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot
a gépről.
• Lazítsa meg a sín rögzítő gombját (13),
és tolja a fűrészfejet hátra, hogy hátsó
helyzetében rögzítse.
• Nyomja lefelé a működtető fogantyút (18),
majd húzza ki a reteszelő tüskét (14) az ábra
szerint.
• Lassan csökkentse a nyomóerőt,és engedje,
hogy a fej teljesen felemelkedjen.
MUNKAPADRA SZERELÉS (C ÁBRA)
• A szerszámnak mind a négy lábára
furatokat (40) készítettünk, hogy könnyen
a munkapadra szerelhető legyen.
Tekintettel a különböző méretű csavarokra,
minden lábra két különböző méretű furatot
készítettünk. Bármely furat használható, de
nem szükséges mindkettőt felhasználni. 8 mm
átmérőjű és 80 mm hosszú csavar használatát
javasoljuk.
Mindig stabilan szerelje fel a fűrészt, hogy ne
mozdulhasson el. A könnyebb hordozhatóság
kedvéért a szerszámot egy 12,5 mm-es vagy
vastagabb rétegelt lemezre is szerelheti,
amelyet könnyebben rögzíthet leszorítóval
15
a munkapadhoz, vagy vihet át egy másik
munkaterületre, és rögzíthet újra.
• Ha a szerszámot rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen, hogy a rögzítő csavarok ne álljanak
ki a lemez alján.
A lemeznek szintben kell feküdnie
a támasztékon. Ha a fűrészt szorítóval
rögzíti a munkafelületen, csak azokra az
alátétlemezekre szorítsa rá, amelyeken
a furatokat elhelyeztük. Ha más ponton rögzíti
a gépet, azzal akadályozza a fűrész normál
működését.
• A beszorulás és a pontatlanság megelőzése
érdekében ellenőrizze, hogy a felszereléshez
választott felület nincs-e megvetemedve
vagy nem egyenetlen-e. Ha a fűrész billeg
a felületen, helyezzen vékony anyagdarabot
a fűrész egyik talpa alá, hogy az szilárdan
álljon.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A FŰRÉSZSTÁRCSA FELSZERELÉSE
(E1–E5 ÁBRA)
•
Soha ne nyomja le a hajtótengely
reteszelő gombját, amíg a gép áram
alatt van vagy üresen jár.
•
Ne vágjon könnyűfém ötvözetet,
(vasat vagy acélt tartalmazó) nem
színes fémet vagy falazati anyagot,
illetve szálerősítésű cementet ezzel
a gérfűrésszel.
•
Nyomja le a fej reteszelésének kioldó
karját (17) az alsó védőburkolat (2)
reteszelésének kioldásához, majd
amennyire lehet, emelje fel az alsó
védőburkolatot.
1. Miközben az alsó védőburkolat a tartóbilincs
csavarjának (43) segítségével felemelt
helyzetben van, egyik kezével nyomja le
a tengelyzár gombját (16), másik kezével
pedig a mellékelt fűrésztárcsa feszítővel
(26) lazítsa meg a fűrésztárcsa balmenetes
rögzítőcsavarját (45) az óramutató járásának
irányában forgatva.
16
FIGYELMEZTETÉS! A tengelyzár
használatához nyomja le a gombot
az ábra szerint, és kézzel forgassa
a tengelyt addig, amíg azt nem
érzékeli, hogy a retesz lezár.
Tartsa lenyomva a reteszelő
gombot a tengely forgásának
megakadályozásához.
2. Vegye le a tengelyről a fűrésztárcsa
rögzítőcsavarját (45) és a külső karimát (46).
3. Helyezze rá a fűrésztárcsát (47) a tengely
belső karimáján (49) lévő fűrésztárcsa
tartóra (48), közben ügyeljen arra, hogy
a fűrésztárcsa alsó peremén lévő fogak
a fűrész hátoldala felé mutassanak (a kezelő
helyzetétől távolodva).
4. Szerelje vissza a tengely külső karimáját (46).
5. Húzza meg óvatosan a fűrésztárcsa
rögzítőcsavarját (45) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva, miközben
a másik kezével tartja a tengelyzárat.
FIGYELMEZTETÉS! Csak a leírt
módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a műszaki adatoknál felsorolt típusú
fűrésztárcsát használjon: Típusszám:
DT4320 használata ajánlatos.
Beállítás
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása balesetet okozhat.
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállítottuk. Ha
a szállítás, kezelés miatt vagy más okból újbóli
beállítás szükséges, az alábbi lépéseket végezze
el. Amint megtörténtek a beállítások, azoknak
pontosnak kell maradniuk.
A FŰRÉSZTÁRCSA ELLENŐRZÉSE ÉS
A VEZETŐHÖZ IGAZÍTÁSA (F1–F4 ÁBRA)
• Oldja ki a gérfűrész kart (4), és nyomja le
a gérfűrész reteszt (5) a gérvágó kar (50)
kioldásához.
• Addig billegtesse a gérvágó kart, amíg
a retesz segítségével be nem áll a 0°-os
gérvágó helyzetbe.
Ne szorítsa meg a kart.
• Húzza le a fejet annyira, hogy a fűrésztárcsa
éppen csak beleérjen a vágóhoronyba (51).
• Helyezzen derékszöget (52) a vezető (3) és
a fűrésztárcsa (47) bal oldalához (F3 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszöghöz.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a csavarokat (53), és mozgassa
a szögvonalzó/gérvágó kar szerelvényt balra
vagy jobbra, amíg a fűrésztárcsa a vezetővel
90°-os szöget nem zár be.
• Húzza meg újra a csavarokat (53). Ennél
a lépésnél ne foglalkozzon a szögvonalzón
leolvasható értékkel.
A SZÖGVONALZÓ ÁLLÍTÁSA
(F1, F2 ÉS G ÁBRA)
• Oldja ki a gérfűrész kart (4), és nyomja le
a gérfűrész reteszt (5) a gérvágó kar (50)
kioldásához.
• Mozgassa úgy a gérvágó kart, hogy
a szögvonalzó mutatója (54) nulla helyzetben
legyen, ahogyan a G ábrán látható.
• Kilazított gérfűrész kar mellett engedje, hogy
a gérfűrész retesz a helyére ugorjon, amint
a kart átforgatja a nullán.
• Figyelje a mutatót (54) és a szögvonalzó
fokbeosztását (6). Ha a mutató nem pontosan
nullát mutat, lazítsa meg a csavart (55), állítsa
a mutatót 0-ra, és húzza meg a csavart.
GÉRVÁGÓ RETESZ/RÖGZÍTŐKILINCS
BEÁLLÍTÁSA H ÁBRA)
Ha a gérvágó kar (4) reteszelt állapotában
fűrész talpa mozgatható, a gérvágó reteszen és
a rögzítőkilincsen (56) állítani kell.
• Oldja ki a gérfűrész kart (4).
• Teljes mértékben húzza meg a gérvágó retesz/
rögzítőkilincs (56) egységet csavarhúzóval
(57).
Ezután egy negyed fordulattal lazítsa ki
a rögzítőkilincset.
• Ellenőrizze, hogy az asztal nem
mozog-e véletlenszerűen választott
(nem beállított) szögeknél a kar (4) lezárt
állapotában.
A FŰRÉSZTÁRCSA ELLENŐRZÉSE ÉS AZ
ASZTALHOZ IGAZÍTÁSA (I1–I4 ÁBRA)
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító fogantyúját
(11).
• Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy teljesen
függőlegesen álljon, majd szorítsa meg
a ferdevágó leszorító fogantyúját.
• Húzza le a fejet annyira, hogy a fűrésztárcsa
éppen csak beleérjen a vágóhoronyba (51).
• Helyezzen derékszöget (52) az asztallapra
a fűrésztárcsa (47) mellé (I2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszöghöz.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorítójának (11)
fogantyúját, és forgassa a függőleges helyzet
beállításának ütközőcsavarját (28) be- vagy
kifelé úgy, hogy a fűrésztárcsa az asztallal
90°-os szöget zárjon be.
• Ha a ferdevágó mutatója (58) nem nullát mutat
a szögvonalzón (10), lazítsa meg a mutatót
rögzítő csavart (59) és szükség szerint
mozgassa el a mutatót.
A VEZETŐ ÁLLÍTÁSA (J1, J2 ábra)
A vezető bal oldalának felső része balra állítható
a megfelelő hézag eléréséhez, így a fűrésszel
egészen 48°-os ferdevágást lehet végezni balra.
A vezető állítása (3):
• Lazítsa meg a műanyag gombot (29), és
csúsztassa a vezetőt balra.
• A kikapcsolt fűrészt futtassa végig a vágóúton
a hézag ellenőrzéséhez. Úgy állítsa be
a vezetőt, hogy a lehető legközelebb
legyen a fűrésztárcsához, és minél jobban
megtámaszthassa a munkadarabot anélkül,
hogy akadályozná a kar fel-le mozgását.
• Szorítsa meg erősen a gombot.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetőhorony
(60) a fűrészportól eltömődhet.
A vezetőhornyot pálcával vagy kis
nyomású levegővel tisztítsa ki.
A vezető jobb oldalának mozgatható része
a munkadarab maximális megtámasztása
végett állítható, így a fűrésszel egészen 45°-os
ferdevágást lehet végezni balra. A csúsztatási
távolságot mindkét irányban ütköző korlátozza.
A vezető állítása (8):
• Lazítsa meg a szárnyas anyát (76) a vezető
(8) kioldásához.
• Csúsztassa a vezetőt balra.
• A kikapcsolt fűrészt futtassa végig a vágóúton
a hézag ellenőrzéséhez. Úgy állítsa be
a vezetőt, hogy a lehető legközelebb
legyen a fűrésztárcsához, és minél jobban
17
megtámaszthassa a munkadarabot anélkül,
hogy akadályozná a kar fel-le mozgását.
• A szárnyas anya (76) meghúzásával rögzítse
a vezetőt.
A SZÖGÜTKÖZŐK KIOLDÁSA (K ÁBRA)
A szögütközők lehetővé teszik a fűrésztárcsa
függőleges helyzetbe és 45°-os ferdevágási
szögbe állítását. A szögütközők kioldásával
a ferdevágási szög jobbra 2° és balra 48° között
állítható.
• A szögütközők kioldásához először oldja ki
a fűrészfejet, majd nyomja enyhén balra,
ezután húzza ki a kioldó gombot (27), és
fordítsa kioldási helyzetbe (62). A kioldó gomb
automatikusan bepattan a helyére.
• Állítsa be a kívánt szöget, majd ebben
a helyzetben rögzítse a fejet.
• A kioldás megszüntetéséhez forgassa vissza
a kioldó gombot (27) a szögütköző helyzetbe
(61).
A SZÖGÜTKÖZŐ ELLENŐRZÉSE ÉS ÁLLÍTÁSA
(A1, A2 ÉS I5 ÁBRA)
• Győződjön meg arról, hogy a kioldó gomb (27)
szögütköző állásban van.
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk a famegmunkáló gépekre
vonatkozó 1974-es törvényre és annak
módosításaira.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonomikus
szempontból is megfelelő legyen. A gép telepítési
helyét úgy válassza meg, hogy a kezelőnek
jó rálátása és elegendő szabad tere legyen
a munkadarab akadálytalan kezeléséhez.
A vibrációs hatások csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony,
a gép és tartozékai megfelelően legyenek
karbantartva, és a munkadarab mérete a géphez
illő legyen.
Használat előtt
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát. Ne
használjon túl kopott fűrésztárcsát. A gép
maximális fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális fordulatszámánál.
• Lazítsa meg a vezető bal oldali szorítógombját
(29), és csúsztassa a vezető felső részét
ütközésig balra.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Lazítsa meg a ferdevágó leszorító fogantyút
(11), és mozgassa el a fűrészfejet balra. Ez
a 45°-os ferdevágó helyzet.
• Várja meg, amíg a motor felveszi a teljes
fordulatszámot, és azután kezdje a vágást.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Fordítsa az ütközőcsavart (9) ki- vagy befelé
addig, míg mutatója (58) 45°-on nem áll.
VEZETŐSÍN ÁLLÍTÁSA (L ÁBRA)
• Rendszeresen ellenőrizze a vezetősín
hézagjait.
• A hézag csökkentéséhez fokozatosan
forgassa a beállítócsavart (64) az óramutató
járásának irányában, miközben a fűrészfejet
előre-hátra csúsztatja.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
18
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Ellenőrizze, hogy minden leszorító gomb és
fogantyú meg van-e húzva.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Bár a fűrésszel lehet fát és sokféle
színesfémet vágni, a kezelési útmutatások
csak fa vágására vonatkoznak. Ugyanezek az
irányelvek érvényesek más anyagok esetén
is. Ne vágjon nem színes (vasat vagy acélt
tartalmazó) fémet vagy falazati anyagot ezzel
a fűrésszel!
• Ne a használja a rovátkolt lemez nélkül.
Ne használja, ha a lemez rése 10 mm-nél
szélesebb.
Be- és kikapcsolás (M ábra)
Az indítókapcsolón van egy furat (65), amelyen
keresztül a kapcsoló lelakatolható.
• A szerszámot a be- és kikapcsoló gombbal (1)
indíthatja be.
• A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
Fordulatszám beállítása (M ábra)
DW712
A fordulatszám-szabályzó tárcsával (19) előre
beállíthatja a kívánt fordulatszám-tartományt.
• Állítsa a fordulatszám-szabályzó tárcsát (19)
a kívánt, számmal jelzett tartományra, amelyet
egy számérték fog jelezni.
• A magasabb fordulatszámot puha anyagok
(pl. fa) vágásánál alkalmazza. Az alacsony
fordulatszámot fémek vágásánál alkalmazza.
FÜGGŐLEGES EGYENES KERESZTVÁGÁS
(A1, A2 ÉS P ÁBRA)
• Oldja ki a gérfűrész kart (4), és nyomja le
a gérvágó reteszt (5). Fordítsa a kart jobbra
vagy balra a kívánt szögbe.
• A gérfűrész retesz automatikusan beáll
a következő fokokra: 10°; 15°; 22,5°; 31,62° és
45°-ra balra és jobbra,, valamint 50°-ra balra
és 60°-ra jobbra. Ha bármely köztes szögre
van szüksége, tartsa erősen a fejet és rögzítse
a gérfűrész retesszel.
Alapvágások
• Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy
a gérfűrész kar szorosan reteszelve van-e.
FÜGGŐLEGES EGYENES KERESZTVÁGÁS
(A1, A2 ÉS N ÁBRA)
• Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
• Oldja ki a gérfűrész kart (4), és nyomja le
a gérvágó reteszt (5).
• Állítsa a gérvágó reteszt 0°-ra, és húzza meg
a gérfűrész kart.
• Helyezze a vágni kívánt faanyagot
a vezetőhöz (3 és 7).
• Tartsa a működtető fogantyút (18), és
nyomja le a fej reteszelésének kioldó karját
(17). A motor beindításához nyomja meg az
indítókapcsolót (1).
• Nyomja le a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja
a fát, és belecsússzon a műanyag rovátkolt
lemezbe (31).
• A vágás után engedje fel a kapcsolót, és
várja meg a fűrésztárcsa teljes leállását, csak
ekkor állítsa vissza a fejet a felső nyugalmi
helyzetébe.
CSÚSZÓ VÁGÁS (O ÁBRA)
A vezetősín segítségével nagyobb
munkadarabokat is vághat 50 × 100 mm-es
mérettől 500 × 1000 mm-es méretig, ki-, le-, vagy
visszacsúsztatással.
• Oldja ki a sín rögzítőgombját (13).
• Húzza önmaga felé a vágófejet, és kapcsolja
be a gépet.
• Engedje le a fűrésztárcsát, hogy beleérjen
a munkadarabba, és tolja vissza a fejet
a vágás befejezéséhez.
• A fentiekben leírt módon folytassa.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne végezzen csúszó vágást
50 x 100 mm-nél kisebb méretű
munkadarabon.
• Csúszó vágás után ne feledje
a fűrészfejet a hátsó helyzetében
rögzíteni.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a munkadarab végén kis levágással
végez gérvágást, úgy helyezze el
a fát, hogy a vezetőhöz viszonyítva
a levágandó darab oldalán legyen
nagyobb a szög; azaz bal gérvágásnál
a levágás a jobb oldalon, jobb
gérvágásnál pedig bal oldalon legyen.
FERDEVÁGÁSOK (A1, A2 ÉS Q ÁBRA)
Ferde szögeket balra 48° -tól jobbra 2°-ig lehet
beállítani és vágni úgy, hogy a gérfűrész kar jobbra
vagy balra a nulla és a maximális 45° között van.
• Lazítsa meg a vezető bal oldali szorítógombját
(29), és csúsztassa a vezető felső részét (3)
ütközésig balra. Lazítsa meg a ferdevágó
rögzítő kart (11), és állítsa be a kívánt
ferdeszöget.
• Húzza meg erősen a ferdevágó rögzítő karját
(11).
• Folytassa a függőleges keresztvágáshoz
hasonlóan.
A vágás minősége
A vágás egyenessége számos változótól függ, pl.
a vágott anyagtól is. Amikor nagyon sima vágás
szükséges, pl. peremléceknél és más precíziós
munkáknál, éles fűrésztárcsát (60 fogas karbid) és
lassúbb, egyenletes vágási sebességet válasszon
a jó eredményhez.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon
arról, hogy a munkadarab vágás
közben ne mozdulhasson el,
biztonságosan szorítsa le. A kar
felemelése előtt mindig várja meg
a fűrésztárcsa teljes leállását. Ha
a munkadarab hátoldalán még mindig
maradnak apró szálak, ragasszon egy
szalagdarabot a fára a vágás helyénél.
19
Vágjon a ragasztószalagon keresztül,
és utána óvatosan vegye le.
Testhelyzet és kéztartás
A megfelelő test- és kéztartás könnyebb,
pontosabb és biztonságosabb munkát tesz
lehetővé a fűrész használatakor.
• Soha ne tegye kezét a vágási terület
közelébe.
• Vágás közben a kezét ne tegye
a fűrésztárcsához 150 mm-nél közelebbre.
• Vágás közben erősen nyomja a munkadarabot
az asztalhoz és a vezetőhöz.
Addig ne mozgassa a kezét, amíg a kapcsolót
fel nem engedi és a fűrésztárcsa le nem áll.
• Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt
fűrésszel) a befejező vágás előtt, hogy
ellenőrizhesse a fűrésztárcsa útját.
• Ne tegye a két kezét keresztbe.
• Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és
őrizze meg egyensúlyát.
• Amikor a fűrészkart jobbra vagy balra
mozdítja, kövesse a mozgást, és
a fűrésztárcsától kissé oldalra álljon.
• Ha ceruzavonalat követ, a védőburkolat
szellőzőnyílásain át figyelje.
KÉPKERETEK, ÁRNYÉKOLÓDOBOZOK ÉS
EGYÉB NÉGYOLDALAS DARABOK VÁGÁSA
(R1 ÉS R2 ÁBRA)
SZEGÉLYLÉCEK ÉS EGYÉB KERETEK
Próbálkozzon hulladékfával, amíg „rá nem érez“
a fűrész működésére. A fűrész tökéletes szerszám
olyan sarokvágáshoz, mint amilyet pl. az R1 ábra
mutat. A bemutatott illesztés egyik ferdevágó
beállítással készült.
- Ferdevágó beállítás használata
Mindkét lemeznél 45°-ra állítsa a vágást, így
jön létre a 90°-os sarok. A gérfűrész kar nulla
helyzetben van rögzítve. A fát széles, lapos
oldalával fektesse az asztalra, és a keskeny oldalát
fordítsa a vezető felé.
- Gérvágó beállítás használata
Ugyanezt a vágást gérvágásként is el lehet
végezni, ha a jobb vagy bal oldalt a szélesebb
felületével fordítja a vezető felé. A két rajz
(R1 és R2 ábra) csak négyoldalas tárgyakra
vonatkozik. Ha az oldalak száma változik,
változik a gérszög vagy a ferdeség szöge is.
Az alábbi táblázat néhány alakzathoz megadja
a megfelelő szögértéket, amennyiben egyenlő
oldalú darabokból áll. A táblázatban nem szereplő
20
alakzatok esetén a 180°-ot ossza el az oldalak
számával a kívánt gérszög vagy ferdeségi szög
meghatározásához.
Oldalak száma
4
5
6
7
8
9
10
Gér- vagy ferdeségi
szög
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
KOMBINÁLT GÉRVÁGÁS (S1 ÉS S2 ÁBRA)
Kombinált gérvágásnak nevezzük, amikor
egyszerre alkalmazunk gér- (R2 ábra) és ferdeségi
(R1 ábra) szöget. Ilyen vágást használunk
képkeretek, ferde élű dobozok készítésénél, mint
például az S1 ábrán.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási szög
vágásonként változik, ellenőrizze, hogy
a ferdevágó leszorító karja és a gérreteszelő rögzítőgombja biztonságosan
meg van-e húzva. Ezeket minden gér
vagy ferdevágási érték módosítása
után újra meg kell húzni.
• Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja
a gyakori kombinált gérvágásokhoz
megfelelő gér- és ferdevágási beállításokat.
A táblázatot úgy használja, hogy válassza
ki a megmunkálandó tárgyon a kívánt „A“
szöget (S2 ábra), majd keresse ki a megfelelő
szögívet a táblázatból. Ezután menjen
a táblázatban egyenesen lefelé a helyes
ferdeszög, és azzal szemben a helyes
gérszög meghatározásához.
• Állítsa be a fűrészt az előírt szögekre, és
végezzen néhány próbavágást.
• Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
• Példa: Egy 4-oldalú, 25°-os külső szögű doboz
(„A“ szög) (S2 ábra) esetén használja a jobb
felső szögívet. Keresse meg a 25°-ot az íven.
Kövesse a vízszintes keresztező vonalat
mindkét irányba, hogy megtalálja a fűrész
gérvágó szögértékét (23°).
Hasonlóképpen kövesse a függőlegesen
keresztező vonalat a tetejéig vagy az
aljáig, hogy megtalálja a fűrész ferdevágási
szögének értékét (40°). Mindig végezzen
próbavágásokat hulladékanyagon, hogy
ellenőrizhesse a fűrész beállítását.
• Helyezze a szegélylécet a tetejével
a vezetőhöz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
Jobb oldal
• Helyezze a szegélylécet aljával a vezetőhöz.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
KÜLSŐ SAROK
Bal oldal
• Helyezze a szegélylécet aljával a vezetőhöz.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
Jobb oldal
• Helyezze a szegélylécet a tetejével
a vezetőhöz.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
Szegélyprofilok vágása
A szegélyprofilokat kombinált gérvágással
fűrészelje.
A tökéletes pontosság elérése érdekében a fűrész
rendelkezik előre beállított szöghelyzetekkel
31,62°-os gér- és 33,85°-os ferdevágási értéknél.
Ezek a beállítások alkalmasak 52°-os felső és 38°os alsó szögű szabványos szegélyprofilokhoz.
• Először végezzen próbavágást
hulladékanyagon.
• Minden vágást bal ferdevágásként kell végezni
úgy, hogy a szegélyléc hátoldala a talphoz
támaszkodjon.
BELSŐ SAROK
Bal oldal
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás jobbra.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
75
20
25
30
35
40
45
NÉGYSZÖGŰ
SQUARE BOX
70
85
80
15
65
DOBOZ
50
55
60
40
35
45
35
40
6 SIDED BOX
6-OLDALÚ
DOBOZ
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
45
20
40
55
60
20
25
65
85
55
60
25
50
15
20
35
45
Bal oldal
10
40
80
BELSŐ SAROK
5
75
• Minden vágást úgy kell végezni, hogy
a szegélyléc laposan feküdjön a fűrészen.
EZT A GÉRSZÖGET
ÁLLÍTSA
BEON
A SAW
FŰRÉSZEN
SET THIS MITER
ANGLE
• Vágás előtt kikapcsolt fűrésszel mindig tegyen
próbát.
0
30
8 SIDED
BOX
8-OLDALÚ
10
20
25
10
15
20
DOBOZ
5
15
25
35
10
15
30
40
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
A DOBOZ
OLDALÁNAK
ANGLE
OF SIDE OFFERDESÉGE
BOX (ANGLE"A")(„A“ SZÖG)
Az alap szegélylécek vágását 45°-os ferde
szögben végezze.
45
70
Alap szegélylécek vágása
SET THIS
BEVELÁLLÍTSA
ANGLE ON
EZT A FERDE
SZÖGET
BESAW
A FŰRÉSZEN
JOBB OLDAL
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás balra.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
KÜLSŐ SAROK
Bal oldal
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás balra.
• A vágás bal oldali részét tartsa meg.
Jobb oldal
• A szegélyléc a tetejével támaszkodik
a vezetőhöz.
• Gérvágás jobbra.
• A vágás jobb oldali részét tartsa meg.
HORNYOLÁS (T ÁBRA
Az Ön fűrésze hornyoló ütközővel (12) és
a hornyolási mélységet állító gombbal (15) van
ellátva, hogy hornyolást is végezhessen.
• Billentse a hornyoló ütközőt (12) a fűrész
homlokrésze felé.
• A hornyolási mélységet állító gombbal (15)
állítsa be a horony mélységét. Előfordulhat,
hogy elsőnek a záróanyát (66) kell
meglazítania.
• Helyezzen egy kb 5 cm nagyságú
hulladékanyagot a munkadarab és a vezető
közé az egyenes horonyvágáshoz.
PORELSZÍVÁS (A2 ÉS A5 ÁBRA)
Ezen a gépen porelszívó csatlakozási pont (24) is
van a porelszívó készlet (36) (külön rendelhető)
csatlakoztatásához.
21
FIGYELMEZTETÉS! Lehetőleg
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
Csatlakoztasson az érvényes előírásoknak
megfelelő porgyűjtő eszközt a géphez.
A csatlakoztatott külső rendszerben a légáramlás
sebessége 20 m/s +/- 2 ms legyen. Az áramlást
a csőben, a csatlakoztatási pontnál kell mérni,
amikor a szerszám be van kapcsolva, de nincs
működésben.
APRÓ DARABOK VÁGÁSA (J1 ÁBRA)
A vezető (3) bal oldalának felső része állítható,
hogy apró darabok vágásánál maximális
megtámasztást biztosítson.
• Állítsa a fűrésztárcsát függőleges helyzetbe.
• Legalább 3 teljes fordulattal lazítsa ki
a műanyag gombot (29).
• Mindig a kialakított kézmélyedéseknél (30)
tartva hordozza a gépet (lásd a B2 ábrát).
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
• Állítsa a vezetőt a tárcsához a lehető
legközelebbre.
• Szorítsa meg erősen a gombot.
HOSSZÚ MUNKADARABOK ALÁTÁMASZTÁSA
(A4 ÁBRA)
• A hosszú darabokat mindig támassza alá.
• A legjobb eredmény érdekében alkalmazzon
hosszabbító alátámasztást (35), amellyel
kiszélesítheti a fűrész asztallapját
(forgalmazójától külön beszerezhető).
A hosszú darabokat bármilyen megfelelő
módon (fűrészbakkal vagy más hasonló
alkalmatossággal) alátámaszthatja, hogy
a levágott végek ne essenek le.
FŰRÉSZTÁRCSÁK
Az ismertetett vágási kapacitás eléréséhez mindig
216 mm átmérőjű, 30 mm-es hajtótengely-furattal
rendelkező fűrésztárcsát használjon. A megfelelő
tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért
forduljon forgalmazójához.
A GÉP HORDOZÁSA (A6, B2 ÁBRA)
A szerszám kényelmes hordozhatósága végett
a talphoz egy hordpánt kapcsolható. A hordpánt
(lásd az A6 ábrán) külön beszerezhető.
• A fűrész hordozásához engedje le a fejet és
nyomja le a reteszelő tüskét (14).
• A csúszósín zárógombját a vágófej elülső
helyzetében rögzítse, a gérvágó kart pedig
a jobb gérszögben; csúsztassa teljesen befelé
a vezetőt (3), és a ferdeszög állító kart (11)
a vágófej függőleges helyzetében rögzítse,
hogy a gép a lehető legkompaktabb legyen.
22
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső védőburkolatot, a mozgatható alsó
burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy
megállapíthassa, megfelelően működnek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok vagy részecskék ne akadályozzák egyik
funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című
részben megadott útmutatásokat. Távolítsa
el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS:
A készülékházban, valamint
a szellőzőnyílásokban és azok
környékén felgyülemlett szennyeződést
és port száraz levegővel fúvassa
le. A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az
alkatrészek anyagát.
Csak enyhe szappanos vízzel
megnedvesített ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is merítse
folyadékba a szerszám alkatrészeit.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa meg
az asztallapot.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa ki
a porelszívó rendszert.
A ROVÁTKOLT LEMEZ TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA (U ÁBRA)
Rendszeresen tisztítsa meg a rovátkolt lemez
alatti területet. Ha a rovátkolt lemez elkopott, ki kell
cserélni.
• Csavarja ki el a rovátkolt lemezt (31) tartó
csavarokat (67).
hogy új termék vásárlásakor a kereskedő vállalja
az elhasznált termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos márkaszerviz
címét megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett, a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálható a következő internetes
honlapon: www.2helpU.com.
• Vegye le a rovátkolt lemezt és tisztítsa meg az
alatta lévő területet.
• Tegye vissza a rovátkolt lemezt és
a csavarokat.
• A csavarokat csak kézzel húzza meg.
• A rovátkolt lemez beállítását a következő
módon végezze:
• Húzza lefelé a fejet annyira, hogy
a fűrésztárcsa éppen csak beleérjen
a vágóhoronyba.
• A lemez minden részét úgy igazítsa, hogy
szorosan illeszkedjen a fűrésztárcsa fogaihoz.
• Húzza meg a csavarokat.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd egyszer úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi anyagaik
újrahasznosítását és újbóli
felhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében,
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
zst00244866 - 04-09-2014
23
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
24
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
25
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
26
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising