DC013 | DeWalt DC013 SITE RADIO instruction manual

567000-53 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC013
1. ábra
b
l
j
k
a
l
g
j
k
c
d
e
f
f
2. ábra
h
p
m
i
n
o
2
3. ábra
A
B
4. ábra
DC013
QW
DC013
GB
DC013
BD
3
AKKUMULÁTORTÖLTŐ / RÁDIÓ
KOMBINÁCIÓ DC013
Gratulálunk!
veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem
hárítják el, anyagi kártokozhat.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Áramforrás
Hálózati feszültség
Akku feszültség
Akkumulátor típusa
DC013
váltóáram/
egyenáram
Vv.á.
230
V e. á.
7,2–18
NiCd/NiMH/
Li-Ion
min
60/70
Töltési idő (kb.)
Töltési áramerősség
Normál üzemmód
Kiegyenlítő üzemmód
Karbantartás üzemmód
Súly
Biztosítékok:
Európa
230 V
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
10 Amper az eszközben
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
DC013
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2004/108/EK, EN 60065, EN 55013, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 55020, EN 55022, EN 55024,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Ha további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az
elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: A biztonsági figyelmeztető
jelzés nélkül olyan potenciális
4
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.05.30.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Elektromos
kéziszerszám használata során
mindig tartsa be az Ön országában
érvényes biztonsági rendelkezéseket,
hogy csökkentse a tűz, az áramütés
és a személyi sérülések kockázatát.
A készülék használata előtt alaposan
olvassa át a kézikönyvet.
Általános tanácsok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A munkaterület tiszta legyen.
A rendetlen munkaterület, illetve munkapad
balesetet okozhat.
Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
A munkaterület legyen jól megvilágítva
(250 - 300 Lux). Soha ne használja
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok jelenlétében.
Védekezzen az elektromos áramütés
ellen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például csővezetékekkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények közötti használat során (pl.
a levegő magas nedvességtartalma esetén,
fém forgácsolásakor, stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
Tartsa távol a gyerekeket.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek,
illetve hozzáférjenek a készülékhez és
a tápkábelhez.
A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket nagy
igénybe vételre tervezett szerszámok
helyett. A megfelelő szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték. Ne
erőltesse túl a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
Ellenőrizze, nincsenek-e sérült
alkatrészek.
Mielőtt használná, ellenőrizze a szerszámot
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
rendeltetésszerű működését. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek illeszkedneke, nincsenek-e beszorulva; ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. A sérült
vagy hibás alkatrészeket javíttassa meg
vagy a használati utasításnak megfelelően
cserélje ki.
Ne használja a szerszámot, ha kapcsolója
hibás. Cseréltesse ki a kapcsolót DEWALT
márkaszervizben.
7.
8.
9.
Használaton kívüli tárolás
A nem használt elektromos eszközt száraz,
jól elzárt helyen tárolja, ahol gyerekek nem
érhetik el.
Fordítson gondot a szerszám
karbantartására.
Tartsa a szerszámokat tisztán és
jó állapotban eredményesebb és
biztonságosabb teljesítményük
érdekében. Tartsa be a karbantartási
és a tartozékcseréhez kapcsolódó
utasításokat. A fogantyúkat és kapcsolókat
tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy
ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
Javítás
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági rendelkezéseknek. Szerszámát
hivatalos DEWALT szervizben javíttassa.
Javítását szakképzett személynek
kell végeznie eredeti alkatrészek
felhasználásával, ellenkező esetben
a kezelő jelentős veszélynek van kitéve.
• A termék nem alkalmas arra, hogy
csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi
képességű, vagy gyakorlatlan, illetve
megfelelő ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is)
használják, hacsak a biztonságukért felelős
személy felügyeletükről nem gondoskodik.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül játszani a termékkel.
Biztonsági utasítások
hálózatról üzemeltetett
szerszámokhoz
10. Hosszabbító kábel használata
Használat előtt mindig vizsgálja meg
a hosszabbító kábelt,és ha sérült, cserélje
ki. Ha a szabadban dolgozik, csakis kültéri
használatra alkalmas és ilyen értelmű
jelzéssel ellátott hosszabbító kábelt
használjon.
11. A szerszám áramtalanítása
Kapcsolja ki a szerszámot, ás várja meg
amíg teljesen leáll, csak azután hagyja
felügyelet nélkül. Áramtalanítsa (húzza ki
a csatlakozóaljzatból) a szerszámot, ha
nem használja, ha a szerszám valamely
alkatrészét, tartozékát cseréli, vagy ha
karbantartását végzi.
12. Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Soha ne vigye a gépet kábelénél fogva.
Soha ne a kábelt fogja, ha ki akarja húzni
a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől.
5
Biztonsági utasítások
akkumulátorról üzemeltetett
szerszámokhoz
13. Távolítsa el az akkumulátort.
Kapcsolja ki a szerszámot, ás várja
meg amíg teljesen leáll, csak azután
hagyja felügyelet nélkül. Áramtalanítsa
a szerszámot (szerelje le az akkumulátort),
ha nem használja, ha a szerszám valamely
alkatrészét, tartozékát cseréli, vagy ha
karbantartását végzi.
Az akkumulátortöltő/rádió
jelzései
Az akkumulátortöltő/rádió eszközön az alábbi
piktogramok találhatók:
Olvassa el a használati utasítást
Fontos biztonsági utasítások
akkumulátortöltő/rádióhoz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT: Ez
a kézikönyv fontos biztonsági és használati
utasításokat tartalmaz a DC013 típusú
akkumulátortöltő/rádióhoz.
• A töltő/rádió használata előtt olvassa el
a töltő, az akkumulátor és az akkumulátoros
eszköz minden utasítását és biztonsági
figyelmeztetését.
• Ezt a terméket nem használhatják
korlátozott fizikai, mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít számukra.
• A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése
6
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyes sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat
távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
• SOHA ne próbálja az akkumulátort
olyan töltő/rádióval tölteni, amelyet ez
a kézikönyv nem javasol. A töltőt és az
akkumulátort úgy terveztük, hogy azok
megfelelően működjenek a másik eszközzel.
• Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, a márkaszervizzel vagy hasonlóan
képzett személlyel a veszélyhelyzetek
megelőzése érdekében.
• A töltő/rádió rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
• A töltő/rádiót ne érje csapadék - eső ill. hó.
• Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
• Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
• Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Soha ne helyezze a töltő/rádiót puha
felületre és ne helyezzen a töltő/rádióra
tárgyakat, mert ezek eltömíthetik az eszköz
szellőzőnyílásait, ami miatt az eszköz
belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltő/
rádiót hőforrásoktól távol.
• Soha ne használja a töltő/rádiót sérült
vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
• Soha ne használja a töltő/rádiót, ha azt
erős ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el
a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
• Soha ne szerelje szét a töltő/rádiót; jutassa
azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha azt
valamilyen oknál fogva karban kellene
tartani vagy javítani kellene. A helytelen
összeszerelés tüzet, áramütést vagy halálos
áramütést okozhat.
• Válassza le a töltőt az elektromos
hálózatról, annak tisztítása előtt. Ezzel
csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát. Ha csak az akkumulátort távolítja
el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
A FÖLDELT, VEZETÉKKEL CSATLAKOZTATOTT
TÖLTŐ/RÁDIÓ 16 AMPERT VAGY ANNÁL
KISEBB ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYEL, ÉS
NÉVLEGES 230 VOLTOS ÁRAMKÖRBEN
HASZNÁLANDÓ.
A töltő/rádió névleges 230 voltos áramkörben
használható; földelt dugasszal van ellátva, melynek
megjelenését a következő ábra mutatja.
DC013
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A DC013 töltő/rádiót a háztartásokban
szokásos 230 V-os elektromos
feszültséghez terveztük. Soha ne próbálja
azt ettől eltérő feszültségnél használni.
Ez az utasítás a gépjármű töltőkre nem
vonatkozik.
DC013 BD
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Földelési útmutató
The DC013 (230 V) töltő/rádiót földelni kell. Hiba
vagy rendellenes működés esetén a földelés
a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos
áramnak az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében. A töltő/rádió olyan kábellel rendelkezik,
amelyben földelő vezeték van, a végén pedig
földelt csatlakozó dugasz. A dugaszt megfelelő
aljzatba kell dugni, amelyet a helyi előírásoknak
és rendelkezéseknek megfelelően szereltek föl és
földeltek.
VESZÉLY: A lámpa földelő
vezetékének nem megfelelő
csatlakoztatása elektromos áramütést
okozhat. A lámpa földelő vezetékének
szigetelése kívülről sárga-zöld csíkos.
Ha a kábelt vagy a dugaszt cserélni
kell, ne csatlakoztassa a lámpa
földelő vezetékét a fázis vezetékhez.
A javítást csak DEWALT márkaszerviz
végezheti. Ne módosítsa a töltő/
rádióhoz mellékelt dugaszt – ha nem
illeszkedik a konnektorba, szereltessen
föl megfelelő konnektort a DEWALT
munkatársával.
Akkumulátor töltő
A DC013 típusú töltő/rádióval 7,2 – 18 V
feszültségű NiCd, NiMH vagy Li-Ion
akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk
ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen
használni őket.
Töltés (1., 2. ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
1. A töltő/rádiót megfelelő váltakozó áramú
csatlakozóaljzathoz vagy generátorhoz
csatlakoztassa.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőben
a megfelelő helyre (i). Ellenőrizze, hogy az
akku tökéletesen illeszkedik a töltő/rádióba,
zárja be a hátsó fedelet, és szorítsa meg a
rögzítőpántot (h).
3. A rádió előlapján a piros fény (j) folyamatosan
villog, jelezve, hogy a töltés elkezdődött.
4. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi.
7
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés a hideg/
meleg akkumulátor miatt
Cserélje le az
akkumulátort
Hiba
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújtja a megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 8 órán keresztül a töltőn.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a töltő
automatikusan a töltési üzemmódra vált át. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-Ion akkumulátorok Elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
Elektronikus védelmi rendszer működésbe
lép. Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-Ion
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
8
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön
meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét
is. Lásd a kézikönyv végén található táblázatot
a töltők és az akkumulátorok kompatibilitásával
kapcsolatban.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
• Soha ne tárolja vagy használja az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40° C-ot (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze,
ne ejtse le az akkumulátort, ill. azt
ne tegye tönkre. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek, stb.). Ez áramütéssel
vagy halálos áramütéssel járhat.
A megsérült akkumulátorokat vissza
kell juttatni a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: Ha az eszközt
nem használja, akkor azt tárolja
olyan stabil felületen, ahol az nincs
az útban, azaz nem jelent botlás
vagy leesés veszélyt. Soha ne
helyezze a rádiót puha felületre és ne
helyezzen a rádióra tárgyakat, mert
ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető
nyílásait, ami miatt az eszköz belseje
túlmelegedhet. Helyezze a rádiót
hőforrásoktól távol.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A NIKKEL KADMIUM (NICD) VAGY NIKKEL
FÉM-HIDRID (NIMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak.
• Az akkumulátorok szélsőséges környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. Ez nem
jelent meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse
legalább 10 percig tiszta vízzel és kérjen
azonnal orvosi segítséget. (Egészségügyi
megjegyzés: A folyadék 25-35%-os
káliumhidroxid oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A LÍTIUM IONOS (LI-ION)
AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak. Toxikus gőzök
és anyagok keletkeznek a lítium ionos
akkumulátor égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, akkor
azt tiszta vízzel öblítse legalább 15 percig
vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség,
akkor tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék
organikus karbonátokat és lítium sókat
tartalmazott.
• A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha s a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési
sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól
meggyulladhat.
Akkumulátor kupak (3. ábra)
Az akkumulátorhoz tartozik egy kupak, amely
az akkumulátor érintkezőit védi, ha nincs
csatlakoztatva. A védőkupak nélkül például
a fémtárgyak rövidre zárhatnák az érintkezőket és
ezzel tüzet okozhatnának vagy tönkre tehetnék az
akkumulátort.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
érintkezőiről, mielőtt azt a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (3A ábra).
2. Helyezze a védőkupakot rögtön az
akkumulátorra ha azt kivette a szerszámból
vagy a töltőből (3B ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön
meg arról, hogy a védőkupak az
akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan) el
szeretné szállítani valahova.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében amikor nem használja, tárolja azt
szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül lehet hosszabb ideig tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 vagy több évig is
tárolhatók.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül a
töltő és az akkumulátor címkéin a következő ábrák
találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltés.
Akkumulátor töltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
9
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
a. Bekapcsolás/hangerőszabályzás
Soha ne próbáljon meg feltölteni egy
sérült akkumulátort.
d. Módválasztó gomb
b. Állomáskereső gomb
c. Nyílgombok
Csak DEWALT akkumulátorral használja,
más akkumulátor felrobbanhat, ezért
használata sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Ne tegye ki nedvességnek.
e. Óra gomb
f. Tárológombok
g. LCD kijelző
h. Akkumulátor rekesz rögzítőpántja
i. Akkumulátortöltő hely
j. Töltésjelző fény
k. Kiegészítő port
A hibás vezetéket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd és
a lítium ionos akkumulátorokat.
A NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
A lítium ionos akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátor töltő/rádió
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1–2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa a töltő/rádiót és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
10
l. USB tápellátó port
m. Gombakku rekesz fedele
n. Gombakku
o. Kimenetek
RENDELTETÉS
A DC013 típusú töltő/rádió alkalmas rádióműsor
lejátszására építkezéseken, valamint
akkumulátorok töltésére.
Rádióként hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) áramforrásról külés beltéri lejátszásra egyaránt alkalmas. A DC013
típusú készülékben műsorok lejátszásához
12–18 V-os DEWALT NiCd, NiMH és Li-Ion
akkumulátor használható.
Töltés céljából 7,2-18 V feszültségű DEWALT
NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok helyezhetők
a töltő/rádióba.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, géphasználatát felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátoron
megadott feszültség egyezik-e a töltő adattábláján
megadott adatokkal. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
FIGYELMEZTETÉS: Elektromos
áramütés veszélye. Csak száraz
helyen használja.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete: 1 mm2;
maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
rádióállomásokat lehet beprogramozni. Ha a rádió
kikapcsolt állapotban van, a memóriát a töltő/
rádióhoz mellékelt gombakkumulátor látja el
energiával.
GOMBAKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Ha cseréli
az akkumulátort, azonos típusú és
márkájú akkumulátort szerezzen
be.Az akkumulátor cseréjénél
ügyeljen a helyes polaritás (+ és –
pólus) betartására. Ne tárolja vagy
szállítsa az akkumulátort úgy, hogy
a szabadon álló akkumulátor pólusok
fémtárgyakkal érintkezhessenek.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
1. Kapcsolja ki a töltő/rádiót, és csatlakoztassa le
az áramforrásról.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze el
a töltő/rádiót olyan környezetbe, ahol
folyadék csöppenhet vagy csapódhat
rá.
3. Hajtsa ki a csavart (p) a rekesz fedelén (m).
Váltóáramú működés (4. ábra)
Csomagolja ki a tápkábelt és dugja be egy
115 vagy 230 V-os váltóáramú fali csatlakozóba.
Akkumulátor behelyezése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve. Ha az akkumulátor nem
ad le elegendő energiát, töltse fel az akkumulátor
használati utasításában leírtak szerint.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
1. Lazítsa meg a rögzítőpántot (h) az
akkumulátor tartórekesz fedelének
kinyitásához.
2. Helyezze be az akkumulátort a rekeszbe, úgy
hogy tökéletesen illeszkedjen a helyére.
3. Zárja be az akkumulátor tartórekesz fedelét.
A rádió üzemeltetése (1.,
2. ábra)
A töltő/rádió rendelkezik tároló memóriával,
amelyben az időt lehet tárolni, valamint az
2. Nyissa ki az akkumulátortartót a rögzítőpánt
kioldásával (h).
4. Nyomja le a rekesz fedelének reteszét, és
nyissa ki a rekeszt.
5. Helyezze be a gombakkumulátort (n)
a gombakku tartórekesz belsejében található
ábra szerint.
6. Helyezze vissza a rekesz fedelét, tegye be
a csavart és húzza meg.
7. Zárja le biztonságosan az akkumulátor
tartórekesz fedelét.
MEGJEGYZÉS: Az LCD kijelző, az óra
és a beállítások visszaállításához vegye ki
a gombakkumulátort, majd helyezze vissza.
Ugyanígy járjon el, ha a kijelző blokkolva van.
BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
1. A rádió bekapcsolásához forgassa a gombot
(a) az óramutató járásának irányába, amíg
kattanást nem hall.
2. Forgassa a gombot (a) az óramutató
járásának irányába a hangerő növeléséhez.
A hangerő csökkentéséhez forgassa a gombot
az óramutató járásával ellentétes irányba.
MODE (MÓD) FUNKCIÓ
A mód funkciók (FM, AM, vagy AUX)
valamelyikének kiválasztásához annyiszor nyomja
meg a mode gombot (d) hogy megjelenjen a kívánt
funkció. Például ha a rádió FM módban van,
ami az LCD kijelző (g) bal fölső részén látható,
kétszer kell megnyomni a gombot az AUX funkció
eléréséhez.
11
TUNE VAGY SEEK FUNKCIÓ
(ÁLLOMÁSKERESÉS)
Két módszerrel keresheti meg a kívánt
hullámsávot.
Tune:
1. módszer: Tartsa lenyomva a jobbra mutató
nyílgombot (c), így az állomáskereső
(tuner) gyorsan mozog fölfelé
a hullámsávokon.Engedje föl
a gombot a kívánt hullámsáv
elérésekor. Alacsonyabb hullámsáv
kereséséhez tartsa lenyomva
a balra mutató nyílgombot, így
a tuner gyorsan mozog lefelé a
hullámsávokon.
2. módszer: Forgassa az állomáskereső gombot
(b) az óramutató járásának irányába
a magasabb hullámsávok eléréséhez.
Az állomáskereső gombot az
óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva érheti el az alacsonyabb
hullámsávokat.
Seek:
Nyomja meg egyszer a jobb nyílgombot (c), majd
engedje fel. A kereső növeli a frekvenciát, és az
első elfogadható tisztaságú rádióállomást keresi,
ha pedig megtalálta, megáll.Újra megnyomhatja
a jobb nyílgombot, ha magasabb frekvencián
akar másik állomást keresni. A bal nyílgomb
megnyomásával alacsonyabb frekvencián kereshet
rádióállomásokat hasonlóképpen.A seek funkció
AM és FM módban elérhető.
MEMORY (TÁROLÓ) GOMBOK
PROGRAMOZÁSA
Tíz FM és öt AM rádióállomást lehet egymástól
függetlenül beállítani. A gombok beprogramozását
követően, ha megnyomja az 1, 2, 3, 4 vagy 5
gombot, a kereső azonnal a beprogramozott
állomásra áll be.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítsa be a rádiót a kívánt állomásra (lásd
a Tune vagy Seek funkció című részt).
3. Tartsa lenyomva az egyik memória gombot (f).
Az állomás mentésének jelzése villogni kezd
az LCD kijelzőn (g). Addig tartsa lenyomva
a gombot, amíg a villogás meg nem szűnik.
Ezzel az adott memória gomb beállítása
befejeződött.
4. Ismételje a 2. és 3. lépést további
memóriagombok beállításához.
12
AZ ÓRA PROGRAMOZÁSA
1. Kapcsolja be a készüléket (lásd a
Bekapcsolás/hangerő szabályzása című
részt).
2. Tartsa lenyomva a CLOCK (ÓRA) gombot (e),
amíg az LCD kijelző (g) villogni nem kezd.
3. A megfelelő nyílgomb megnyomásával
állíthatja be az időt (HR - óra; MIN - perc).
MEGJEGYZÉS: Ha nem nyomja meg
a gombot 5 másodpercen belül, az óra
programozás funkció automatikusan visszatér
a korábbi beállításhoz.
4. Ha beállította az időt, tartsa lenyomva
a CLOCK gombot mindaddig, amíg az LCD
kijelző villogása meg nem szűnik.
Fontos megjegyzések
a rádióhoz
1. A rádió akár 8 óráig képes működni egyetlen
töltéssel, ha 18 voltos akkumulátort használ.
Alacsonyabb feszültségű akkumulátorral
kevesebb ideig működik a rádió.
2. A vétel minősége a készülék elhelyezésétől és
a rádiójelek erősségétől függ.
3. Egyes generátorok háttérzajt okozhatnak.
4. Az AM hullámsávon a vétel valószínűleg
tisztább, ha a rádiót akkumulátorról
üzemeltetik.
5. A kiegészítő port (k) használatához dugja
a CD vagy iPod®*/MP3 lejátszó kimeneti
csatlakozódugaszát a portba. (1. ábra).
A külső forrásból származó zene a DC013
hangszóróin keresztül szólal meg.
6. Az USB tápellátó port (l) nem más, mint egy
csatlakozó port kis fogyasztású eszközök,
pl. mobiltelefonok, CD- és MP3-lejátszók
tápellátásának biztosításához.
*Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT rádióját minimális karbantartás
melletti tartós működésre terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás.
Megjegyzések a szervizelésről
A terméket a felhasználó nem tudja javítani. A
töltő/rádió burkolata alatt nincsenek szervizelhető
alkatrészek. A készüléket márkaszervizben kell
javíttatni a statikus elektromosságra érzékeny
belső alkatrészek sérülésének elkerülése
érdekében.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a töltő/rádió nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a töltő/rádió
belsejébe folyadék jusson; a töltő/
rádió semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
TISZTÍTÁSI TANÁCSOK A TÖLTŐ/RÁDIÓHOZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt
a váltakozó áramú csatlakozóról
a tisztítás előtt. A töltő/rádió külsején
lerakódott szennyeződéseket és
zsírokat ruhával vagy puha, nem
fémből készült kefével tisztíthatja le.
Ne használjon a tisztításhoz vizet és/
vagy tisztítószereket.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni a
környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét.E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak elkülönített
összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a szerződött DEWALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és az
elérhetőségek részletes ismertetése megtalálható
a következő internetes címen: www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, használatuk veszélyes
lehet.A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető háztartási hulladékként.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
• A Li-Ion, NiCd, NiMH cellák
újrahasznosíthatóak. Vigye vissza
kereskedőjéhez vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
13
A TÖLTŐ/RÁDIÓVAL KOMPATIBILIS
AKKUMULÁTOROK A KÖVETKEZŐK:
14
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00193416 - 18-01-2013
15
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
16
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
AKKUTÖLTŐ/RÁDIÓ 1
©
DC013
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising