DW294 | DeWalt DW294 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

402011 - 50 RO
Instrucţiuni originale
DW292
DW294
4
3
2
8
1
7
A
2
6
4
5
3
B
4
6
5
3
C
3
2
D
E
4
MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT
DW292, DW294
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
(numai pentru Marea
Britanie şi Irlanda)
Tip
Putere absorbită
Turatie in gol
Sistem de fixare
Greutate
V
V
W
min-1
kg
DW292
230
DW294
230
230/115
2
710
2.200
1/2”
3,2
2
710
2.200
3/4”
3,2
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
99
99
KPA (marja presiune
sonoră)
dB(A)
3
3
LWA (putere sonoră)
dB(A)
107
107
KWA (marja putere
sonoră)
dB(A)
4,6
4,6
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor (ah)
ah =
m/s²
8
8
m/s²
1,5
1,5
Marja K =
Siguranţe:
Europa
Marea Britanie
şi Irlanda
Marea Britanie
şi Irlanda
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Unelte la 115 V
16 Amperi, reţea electrică
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al emisiilor de vibraţii reprezintă
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul vibraţiilor
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă
nu este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
5
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DW292, DW294
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Großmann
Vicepreşedinte inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
6
1 SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2 SIGURANŢA ELECTRICĂ
a Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3 SIGURANŢA PERSONALĂ
a Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
b
c
d
e
f
g
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii
de lucru vor reduce vătămările personale.
Preveniti pornirile accidentale. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4 UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
c
d
e
f
g
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel
de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în
ne-utilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, aveti in vedere
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de
utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5 SERVICE
a Permiteti repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru maşinile de inşurubat
cu impact
• Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării maşinilor de găurit
cu percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
7
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. A)
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei şi va cauza electrocutarea
operatorului.
Exemplu:
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de dăltuire şi găurire pot
determina proiectarea aşchiilor. Particulele
proiectate pot cauza vătămarea definitivă
a ochilor.
Codul pentru dată (7), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de înşurubat cu impact
1 Manual de instrucţiuni
1 Schita explozie
● Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
● Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
• Burghiele, bucşele de ghidare şi uneltele
devin fierbinţi în timpul utilizării. Purtaţi
mănuşi atunci când le atingeţi.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea uneltei pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
1 Întrerupător de pornire/oprire
2 inversor sens
3 racord
4 Adaptor
Destinaţia de utilizare
Maşina dvs. de înşurubat cu impact DW292,
DW294 a fost concepută pentru aplicaţii
profesionale de înşurubare şi de introdus piuliţe.
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
8
NU utilizaţi această unealtă în condiţii de
umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor
inflamabile.
Această maşina de înşurubat cu impact este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN
60745; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115
V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special
pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalată o priză nouă:
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Maşina dvs. de înşurubat cu impact DW294
utilizează un sistem de prindere cu secţiune
pătrată de 3/4”, cu ştift de blocare.
Montarea bucşelor de ghidare
(fig. B)
● Aliniaţi orificiul (6) din partea laterală
a adaptorului cu ştiftul de blocare (5) de pe
articulaţie.
● Împingeţi adaptorul (4) pe articulaţie (3) până
când se fixează făcând clic. Apăsaţi-o uşor
dacă este necesar.
Demontarea bucşelor de ghidare (fig. C)
● Apăsaţi ştiftul de blocare (5) prin orificiul (6) din
adaptor şi trageţi adaptorul de pe articulaţie.
Stabilirea sensului de lucru (fig. D)
● Selectaţi sens de lucru folosind inversor de
sens (2).
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o
de la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Înşurubarea sau deşurubarea piuliţelor (fig. A)
● Selectaţi adaptorul corespunzător pentru
şurubul sau piuliţa de inşurubat.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
● Selectaţi sensul de lucru după cum s-a descris
mai sus.
Asamblare şi reglaj
● Ţineţi unealta în linie cu elementul de fixare.
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, deconectaţi întotdeauna
unealta.
Montarea şi demontarea adaptoarelor
Maşina dvs. de înşurubat cu impact DW292
utilizează un sistem de prindere cu secţiune
pătrată de 1/2”, cu ştift de blocare.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. A, E)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform
ilustraţiei.
9
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul principal (8), conform
ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
● Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
● Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi şi deconectaţi
unealta de la sursa de alimentare
înainte de a instala şi a scoate
accesoriile, înainte de a efectua
reglajele sau modificări de instalare
sau atunci când efectuaţi reparaţii.
Asiguraţi-vă că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
10
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT.
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de
adaptoare, suporturi şi accesorii.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst001188398 - 17-09-2012
11
Download PDF

advertising