D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

533222 - 05 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
1A ábra
o
p
m
f
i
e
d
w
a
t
b
j
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
m
o
p
w
f
e
i
d
a
t
j
b
h
g
e
c
D25762/D25763
2
1B ábra
c
p
m
w
f
e
d
D25870
a
g
q
e
2A ábra
o
m
k
l
2B ábra
i
n
p
j
h
c
c
3
2C ábra
c
y
k
q
3 ábra
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEW ALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
Brush Service
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
4A ábra
5 ábra
f
4B ábra
d
6 ábra
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
5
SDS MAX® KOMBINÁLT ÉS BONTÓKALAPÁCSOK,
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
TÍPUS
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a D EWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870
Feszültség
Típus
V
230
1
230
1
230
1
230
1
230
1
230
1
Felvett teljesítmény
Ütőerő (EPTA 05/2009)
Teljes fúrókapacitás betonban:
Réselőfúrók
Koronafúrók
Optimális fúrókapacitás betonban:
Réselőfúrók
A véső lehetséges állásai
W
J
1250
9
1300
9
1300
9
1500
15,5
1500
15,5
1300
9
mm
mm
12-48
40-115
12-48
40-125
12-48
40-125
18-52
40-150
18-52
40-150
–
–
mm
25-40
24
25-45
24
25-45
24
28-48
24
28-48
24
–
24
kg
SDS
Max®
8,7
SDS
Max®
9,1
SDS
Max®
9,1
SDS
Max®
9,9
SDS
Max®
9,9
SDS
Max®
8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
3
95
3
106
4
95
3
106
4
96
3
107
4
96
3
107
4
93
3
104
4
Szerszámbefogó
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Beton fúrásánál
ah,HD =
Toleranciafaktor K =
Kibocsátott vibráció értéke ah
m/s2
9,8
7,8
7,8
9,3
9,3
–
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
–
m/s2
m/s2
8,8
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8,2
1,5
8,2
1,5
10,9
1,5
Vésés
ah,Cheq =
Toleranciafaktor K =
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
6
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a vibrációnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS:
A megadott vibráció kibocsátási
érték a szerszám főbb
alkalmazásaira vonatkozik. Ha
más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a vibráció a megadott értéktől
eltérhet. Ilyen esetben a kezelő
a munkavégzés teljes időtartama
alatt jelentős mértékben
megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való
kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is
figyelembe kell venni, amikor
a szerszám ki van kapcsolva, vagy
amikor működésben van, de éppen
nem végeznek vele munkát. Így
a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettségi mérték
jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket
is meg kell hozni, amelyek
védik a kezelőt a vibrációs
hatástól, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok:
230 V-os szerszámok
MEGJEGYZÉS: Olyan,személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely, anyagi
kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870 TÍPUS
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, Elektomos betontörő kalapács
(kézi), m </= 15 kg, VIII. függelék, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Németország, minősítő testület, azonosító: 0197
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(12. Cikkely, III. függelék, 10. szám; m </= 15 kg)
10 amper, hálózati
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl,
amelyhalálos vagy súlyos
sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyt jelez, amely
halálos vagy súlyos sérüléshez
vezethet..
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely
könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
LWA(mért hangerőszint)
dB
101
LWA (garantált hangerőszint)
dB
105
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a D EWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv hátlapján is megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
D EWALT , Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.03.11.
7
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében olvassa át a kezelési
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonsági
figyelmeztetést és utasítást.
A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül
hagyása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület balesetet vonz.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arrajárókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz soha ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használatánál kisebb az áramütés veszélye.
8
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel,
például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a tápkábelénél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csatlakoztassa.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az áramütés
veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám
ne indulhasson be véletlenül.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátor
pakkra kapcsolja vagy magával viszi.
Ha a szerszámot úgy viszi magával, hogy
az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. A forgó
alkatrészre illesztett kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, győződjön
meg arról, hogy ezeket csatlakoztatta,
ill. helyesen használja. A por
összegyűjtésével csökkenthetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha
a munkafeladatra alkalmas szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet
be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyi sérülések elkerülése
érdekében kapcsolja le a szerszámot
az elektromos hálózatról és/vagy az
akkumuátor pakkról, mielőtt beállítást
végez, tartozékot cserél rajta vagy
elteszi a helyére. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja , ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha a szerszám sérült, akkor
a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
f) Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek
az útmutatásoknak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.3
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosítja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságát.
További biztonsági előírások
fúrókalapácshoz
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
•
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyú(ka)t. A szerszám feletti
uralom elvesztése személyes sérüléssel
végződhet.
•
Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
9
a készülék saját kábelét vághatná el.
Ha a vágóél áram alatt lévő vezetékkel
érintkezik, az elektromos szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1a ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (w)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Fennmaradó veszélyek
A következő veszélyek együtt járnak a fúró- és
fejtőkalapács használatával.
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
Bizonyos veszélyek (az ún fennmaradó
veszélyek) a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el.
Ezek a következők:
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 fúrókalapács
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
vagy
1 bontókalapács (D25870)
1 odalfogantyú
– Halláskárosodás.
1 koffer (csak a K-típushoz)
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben
1 hegyes véső (csak a D25730 típushoz)
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
1 használati útmutató
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
1 robbantott ábra
•
Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait,
nem sérültek-e meg szállítás közben.
•
A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1A, 1B, 2A–C ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az
elektromos szerszámon vagy
annak részein soha ne végezzen
átalakítást. Azzal ugyanis anyagi
kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
A 40 Nm-es kuplungbeállítás
legtöbb fúrási munkához
megfelelő.
A 80 Nm kuplung beállítást
a nagy nyomatékot igénylő
munkákhoz terveztük.
Piros szervizjelző LED. Részletes
ismertetését lásd aSzervizjelző
LED-ek című részben.
Sárga szervizjelző LED.
Részletes ismertetését lásd
aSzervizjelző LED-ek című
részben.
10
a. Indítókapcsoló (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763) Billenő be-és kikapcsoló
(D25870)
b. Rögzítő csúszókapcsoló (D25711, D25712,
D25762, D25713, D25763)
c. Oldalfogantyú
d. Főfogantyú
e. Aktív vibráció-szabályozás
f. Módválasztó kapcsoló
g. Elektronikus fordulatszám- és ütőerőszabályzó tárcsa
h. Szorító tárcsagomb
i. A hátsó oldalfogantyú helyzete
j. Oldalfogantyú szorítóbilincse
k. Acélgyűrű
l. Persely
m. Szerszámbefogó
n. Csapszeg
o. Tokmánygallér
p. Zárókarima
q. Oldalfogantyú gombja
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
A fúrókalapácsot professzionális forgófúrási és
vésési műveletekhez terveztük.
D25870
A fejtőkalapács professzionális fejtési, vésési, és
bontási munkálatokra alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermekeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
Lágyindítás funkció
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
A lágyindítás funkció lehetővé teszi, hogy
a fordulatszám lassabban növekedjen, így
a fúrószár az induláskor nem mozdul el a kívánt
fúrási pontról.
A lágyindítás funkció emellett csökkenti
a csapágyazásnak és a kezelőnek átadott
azonnali nyomatékreakció mértékét, ha
a kalapácsot úgy indítja el, hogy a fúrószár egy
meglévő furatban van.
Az elektronikus fordulatszámés ütőerő-szabályzó beállítása
(1., 3. ábra)
Az elektronikus fordulatszám- és ütőerőszabályzó (g) a következő előnyöket nyújtja:
– kisebb tartozékok használatakor nem áll
fenn azok törésének veszélye;
– minimális kitörés olyan esetben, ha puhább
vagy törékeny anyagot kell vésni vagy
fúrni;
– optimális szerszámvezérlést biztosít
a precíz véséshez.
Nyomatékhatároló kuplung
A nyomatékhatároló kuplung csökkenti a fúrószár
beszorulása esetén a kezelőre irányuló maximális
nyomatékreakciót. Ez eszköz megakadályozza
a csapágy beállását és a motor leállását.
A nyomatékhatároló kuplungot gyárilag állítják be,
nem módosítható.
Teljes körű
nyomatékszabályzás (3. ábra)
D25712, D25713, D25762, D25763
MEGJEGYZÉS: Nyomatékszabályzási
beállítás változtatása előtt mindig kapcsolja
ki a szerszámot, mert egyébként megsérülhet
a szerszám.
A szerszám „teljes körű nyomatékszabályzás”
(CTC) funkciója kétfokozatú kuplungszerkezetével
még jobb irányítást tesz lehetővé. További
információkért lásd aNyomatékszabályzó
kapcsoló beállítása című részt.
Adaptív fúrásszabályzás (ADC)
D25713, D25763 (3. ábra)
A D25713 és D25763 típus adaptív
fúrásszabályzóval van felszerelve. Ez a funkció
érzékeli a szerszám mozgását, és a motor
nyomatékát szükség esetén kezelhető szintre
csökkenti. A piros LED (r) kigyulladása jelzi az
állapotot.
MEGJEGYZÉS: Ha a teljesítmény nem elegendő
normál fúráshoz, és a piros LED nem villog,
vigye be a szerszámot egy hivatalos D EWALT
szervizbe.
Szervizjelző LED-ek (3. ábra)
A kefekopást jelző sárga LED (e) akkor gyullad
ki, ha a szénkefék majdnem teljesen lekoptak,
jelezve, hogy a szerszám 8 órán belül szervizre
szorul.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
A piros szervizjelző LED (r) akkor gyullad ki,
ha a tartósüzem rögzítőgombot (b) a vésési
mód kivételével bármelyik módban. Minden,
adaptív fúrásszabályzással (ADC) rendelkező
típusnál kigyullad a piros LED (r), amint az ADC
működésbe lép. A piros jelzőfény villogni kezd,
ha a szerszám meghibásodik, vagy a szénkefék
teljesen lekoptak (lásd a Szénkefék című részt
a Karbantartás című fejezetben).
D25870
A piros szervizjelző LED (r) kigyullad, ha
a szerszám meghibásodik, vagy a szénkefék
11
teljesen lekoptak (lásd a Szénkefék részt
a Karbantartás című fejezetben).
Vibrációt teljesen elnyelő
főfogantyú (1. ábra)
Az oldalfogantyúban (c) található
rezgéscsillapítók elnyelik a felhasználó felé
irányuló vibrációt. Ez javítja a felhasználó
komfortérzetét munka közben.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
D EWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő
kettős szigeteléssel van ellátva,
ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral
kell használni, amely az
egymástól elválasztott primer és
a szekunder tekercs között egy
extra földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D EWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelre van szüksége, az
adott szerszám paramétereinek megfelelő,
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezeték minimális
keresztmetszete 1,5 mm2; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve ha javítást végez
12
a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy az indítókapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. Az eszköz véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A szárak
felforrósodhatnak, ezért cseréjük
vagy kiszerelésük alkalmával
a személyi sérülés elkerülése
érdekében védőkesztyűt kell
használni.
Az oldalfogantyú összeszerelése
és felszerelése (2A, 2B ábra)
Az oldalfogantyú (c) akár elülső és hátsó helyzetbe
felszerelhető a gép bármelyik oldalára, hogy jobbés balkezes felhasználóknak egyaránt megfeleljen.
FIGYELMEZTETÉS:
Mindig helyesen felszerelt
oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
FELSZERELÉS ELÜLSŐ HELYZETBEN (2A
ÁBRA)
1. Pattintsa az acélgyűrűt (k)
a szerszámbefogó (m) mögötti gallérra
(x). Szorítsa össze a gyűrű mindkét végét,
szerelje föl a perselyt (l) és illessze bele
a csapszeget (q).
2. Helyezze fel az oldalfogantyú szorítót (j)
és csavarja be a rögzítőgombot (h). Ne
szorítsa meg.
FIGYELMEZTETÉS: Az
összeszerelés után az
oldalfogantyú szorítót nem szabad
levenni.
3. Csavarja az oldalfogantyút (c) a perselybe
(l), majd a szorító rögzítőgombjába,
és szorítsa meg. Szorítsa meg erősen
a gombot.
4. Fordítsa az oldalfogantyú szerelvényt
a kívánt helyzetbe. Ha nehéz fúrószárral
vízszintesen akar fúrni, azt ajánljuk, hogy
az oldalfogantyút kb. 20°-os szögbe állítsa
a szerszám optimális irányítása érdekében.
5. A rögzítőgomb (h) meghúzásával rögzítse
az oldalfogantyú szerelvényt a helyén.
FELSZERELÉS HÁTSÓ HELYZETBEN
(2B ÁBRA)
A hátsó helyzet különösen akkor hasznos, ha
lefelé fúr a padlózatba.
1. Csavarja le az oldalfogantyút (c), és
távolítsa el az elülső helyzetből. Hagyja az
oldalfogantyú rögzítő szerelvényt elülső
helyzetben.
2. Csavarja be az oldalfogantyút hátsó
helyzetbe (i) a szerszám bármelyik oldalán.
D25870 (2C ÁBRA)
1. Csavarja ki az oldalfogantyú
rögzítőgombját (q).
2. Csúsztassa a az oldalfogantyú szerelvényt
a szerszámra úgy, hogy az acélgyűrű (k)
a felszerelési területen (y) legyen.j Az
oldalfogantyú megfelelő helyzete a cső
vége és közepe között van.
1. Az üzemmód kiválasztásához fordítsa
a módválasztó kapcsolót (f) a kívánt
üzemmód jeléhez.
Előfordulhat, hogy a szerszámbefogót (m)
kissé el kell fordítani, hogy a módválasztó
kapcsolót (f) át lehessen vinni a álláson.
2. Ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló
(f) rögzítve van-e a helyén.
A véső lehetséges állásai
(5. ábra)
A vésőt a 24 különböző állásban lehet rögzíteni.
1. Fordítsa a módválasztó kapcsolót (f) a
állásba.
3. Állítsa az oldalfogantyút (c) a kívánt szögbe.
2. Fordítsa a vésőt a kívánt állásba.
4. Fordítsa és csúsztassa az oldalfogantyút
a kívánt helyzetbe.
3. Állítsa a módválasztó kapcsolót (f) a „csak
kalapálás” állásba.
5. Rögzítse az oldalfogantyút a helyén
a rögzítőgomb (q) meghúzásával.
4. Forgassa a vésőt, hogy rögzüljön a kívánt
állásban.
SDS Max® tartozékok felszerelése
és cseréje (1, 4A, 4B ábra)
A készülékhez SDS Max® fúrószárak és vésők
használhatók (lásd a 4B ábrán az egyik SDS
Max® fúróváll keresztmetszetét).
1. Tisztítsa meg a fúróvállat.
2. Húzza hátra a rögzítő perselyt (p), és
illessze be a fúróvállat.
3. A szárat kissé fordítsa el, amíg a karima
visszapattan a helyére.
4. Mozgassa a szárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció
működéséhez szükséges, hogy a szár
tengelyirányban néhány centimétert
tudjon mozogni, amikor rögzítve van
a szerszámbefogóba.
5. A szár eltávolításához húzza vissza
a szerszámbefogó perselyt/gallért (p) és
vegye ki a koronát a szerszámbefogóból.
Üzemmód kiválasztása (1. ábra)
Ütvefúrás:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763 beton, tégla, kő és falazat
fúrásához.
Csak kalapálás:
vésési és bontási munkákhoz.
Ebben az üzemmódban a szerszám
feszítőeszközként is használható
beszorult fúrószár kiszabadításához.
Az elektronikus fordulatszámés ütőerő-szabályzó beállítása
(1., 3. ábra)
Fordítsa a tárcsát (g) a kívánt fokozatra. Nagyobb
fordulatszám beállításához felfelé, alacsonyabb
fordulatszám beállításához pedig lefelé forgassa
a tárcsát. A szükséges beállítás megtalálása
gyakorlat kérdése. Például:
– ha puha, törékeny anyagot vés, vagy ha
csak minimális törőerő szükséges, állítsa
a tárcsát alacsony értékre;
– ha keményebb anyagokat kell törni vagy
fúrni, állítsa a tárcsát magasabb értékre.
A nyomatékszabályzó
kapcsoló (3. ábra) beállítása
D25712, D25713, D25762, D25763
MEGJEGYZÉS:
Nyomatékszabályozási beállítás
módosítása előtt mindig kapcsolja
ki a szerszámot, mert ellenkező
esetben megsérülhet a szerszám.
Állítsa a nyomatékszabályzó kart (t) a 40
Nm-re vagy 80 Nm-re, ahogy a munkafeladat
megkívánja.
A 40 Nm-es kuplungbeállítás
a legtöbb fúrási munkafeladathoz
megfelel, és úgy tervezték, hogy
a kuplung könnyen kioldjon, ha
a fúrószár betonvasba vagy más
13
idegen anyagba ütközik.
A 40 Nm-es kuplungbeállítás
nagyobb nyomatékigényű
munkafeladatokra való, például
koronafúrókhoz vagy mély furatok
készítéséhez, mert magasabb
az a nyomatékküszöb, amelynél
kiold a kuplung.
MEGJEGYZÉS: A szerszám üzemi hőmérséklettartománya -7 és +40˚C (19 és104˚F) között
van. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon kívül
használja, azzal rövidíti a szerszám élettartamát.
Helyes kéztartás (6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
MEGJEGYZÉS: Nyomatékváltáskor hagyja
a motorházat egy keveset forogni.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében MINDIG tartsa
szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
Valahányszor áram alá helyezi a szerszámot, az
automatikusan az alapértelmezett 1-es, 40 Nm-es
(u) azaz a legérzékenyebb beállításra áll.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
tartsa be a biztonsági előírásokat
és a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa
a szerszámot, mielőtt beállítást
végez rajta, vagy szereléket
illetve tartozékot fel- vagy
leszerel.
FIGYELMEZTETÉS: A szárak
felforrósodhatnak, ezért cseréjük
vagy kiszerelésük alkalmával
a személyi sérülés elkerülése
érdekében védőkesztyűt kell
használni.
FIGYELMEZTETÉS:
14
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az
oldalfogantyún (c), a másik pedig a főfogantyún
(d).
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
A szerszámot az indítókapcsoló lenyomásával (a)
kapcsolhatja be.
A szerszámot az indítókapcsoló kioldásával (a)
kapcsolhatja ki.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
A rögzítő csúszókapcsoló (b) segítségével az
indítókapcsolót (a) bekapcsolt állásban rögzítheti,
de kizárólag vésés üzemmódban. Ha fúrás
üzemmódban próbálja aktiválni a rögzítő gombot,
a szerszám automatikusan kikapcsol.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
indítókapcsolót (a).
A szerszám leállításához engedje fel a kapcsolót.
Folyamatos működtetéshez nyomja meg és
tartsa lenyomva a kapcsolót (a), csúsztassa
felfelé a rögzítő gombot (b), majd engedje fel
a kapcsolót.
•
Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
•
Csak enyhe (kb. 20 kg)os) nyomást gyakoroljon
a szerszámra. Ha túl erősen
nyomja, a fúrás még nem lesz
gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye és
rövidül az élettartama.
A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja majd
felengedi a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
•
Mindig két kézzel fogja
a szerszámot, és szilárd
felületen álljon. Mindig helyesen
felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
A szerszám beindításához nyomja meg a be/ki
billenőkapcsolót (a) az alsó résznél.
D25870
A szerszám leállításához nyomja meg a be/ki
billenőkapcsolót (a) felső résznél.
Ütvefúrás:
A szerszám beindításához nyomja meg a be- és
kikapcsoló gombot (a).
A szerszám leállításához engedje fel a kapcsolót.
Fúrás réselőfúróval (1. ábra)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
2. Fordítsa a módválasztó kapcsolót (f)
ütvefúrás állásba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzó tárcsát (g).
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(c).
5. Jelölje ki a furat leendő helyét.
6. Helyezze a fúrószár hegyét a kijelölt
pontra, majd kapcsolja be a szerszámot.
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Fúrás koronafúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő koronafúró szárat.
2. Szerelje rá a központosító tüskét
a koronafúró szárra.
3. Fordítsa a módválasztó kapcsolót (f) az
ütvefúrás állásba.
fúrja ki a koronafúró méretének megfelelő
furatot félútig mind a két oldalról.
9. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Fejtés és vésés (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt a 24 pozíció egyikébe.
2. Állítsa a módválasztó kapcsolót (f) a „csak
kalapálás” állásba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzót (g).
4. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút
(c).
5. Kapcsolja be a szerszámot és kezdje
a munkát.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, vagy mielőtt kihúzná
a konnektorból.
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A készülék folyamatos
és kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve ha javítást végez
a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy az indítókapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. Az eszköz véletlen
beindulása sérülést okozhat.
4. Fordítsa az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzót (g) a közepes vagy nagy
sebesség beállításra.
5. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút
(c).
6. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot.
Addig fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re
behatol a betonba.
7. Állítsa le a szerszámot, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a koronafúró szárat a furatba, és folytassa
a fúrást.
8. Ha a koronafúró fúrási mélységénél
vastagabb szerkezetet fúr, rendszeres
időközönként törje le a kerek betonhengert
vagy magot a koronafúró furatának
közepéből.
A furat köré rakódó beton nemkívánatos
kitöréseinek elkerülésére először teljesen
fúrja keresztül a szerkezetet a központosító
tüske átmérőjével azonos furattal. Ezután
Ezt a gépet a felhasználó nem szervizelheti.
Juttassa el a szerszámot egyik hivatalos D EWALT
szervizbe kb. 150 óra használat után. Ha ennél
korábban adódik gond a szerszámmal, lépjen
kapcsolatba egyik hivatalos D EWALT szervizzel.
Szénkefék (3. ábra)
A szénkeféket a felhasználó nem szervizelheti.
Juttassa el a szerszámot egyik hivatalos D EWALT
szervizbe
A kefekopást jelző sárga LED (r) akkor gyullad ki,
amikor a szénkefék majdnem teljesen lekoptak.
További 8 órai használat után, vagy amikor
15
a szénkefék már teljesen lekoptak, a motor
automatikusan leáll.
A szerszám karbantartását azonnal el kell végezni,
ha a szervizjelző (s) kigyullad.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak vizes és enyhén
szappanos ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a szerszám alkatrészeit
folyadékba.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a D EWALT által ajánlottaktól
eltérő tartozékokat nem teszteltek
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
a D EWALT, által ajánlott
tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Külön rendelésre különféle típusú SDS Max®
fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
16
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd egyszer úgy találja, hogy
D EWALT szerszáma cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék az
ilyen hulladék elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
a csomagolás elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrahasznosított
anyagok újbóli használata segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
AD EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos márkaszerviz
címét megtudhatja a helyi D EWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett, a D EWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálható a következő internetes
címen: www.2helpU.com.
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a
terméket
térítésmentesen
átvizsgálja.
Önnek
csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás
vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát
kell megfizetni, a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,

a hiba okát

a javítás módját

a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00192799 - 08-11-2012
17
D25711K
Motor FÚRÓ KALAPÁCS
©
18
D25711K
Szerszámbefogó FÚRÓ KALAPÁCS
©
19
D25711K
Fordulatszám és ütőerőszabályzó FÚRÓ KALAPÁCS
©
20
D25712K
Motor FÚRÓ KALAPÁCS
©
21
D25712K
Szerszámbefogó FÚRÓ KALAPÁCS
©
22
D25712K
Fordulatszám és ütőerőszabályzó FÚRÓ KALAPÁCS
©
23
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising