D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

402111-79 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Figura 1A
o
p
m
f
i
e
d
w
a
t
b
j
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
m
o
p
w
f
e
i
d
a
t
j
b
h
g
e
c
D25762/D25763
2
Figura 1B
c
p
m
w
f
e
d
D25870
a
g
q
e
Figura 2A
o
m
k
l
Figura 2B
i
n
p
j
h
c
c
3
Figura 2C
c
y
k
q
Figura 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEW ALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
Brush Service
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Figura 4A
Figura 5
f
Figura 4B
d
Figura 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
5
CIOCANE ROTOPERCUTOARE COMBINATE
ŞI PENTRU DĂLTUIT SDS MAX ® D25711,
D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, prin cercetarea şi inovarea produsului, fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Energia de impact
Diametru total de găurire în beton:
burghie solide
carote
Diametru optim de găurire în beton:
burghie solide
Poziţii de dăltuire
Portunealtă
Greutate
LPA
KPA
LWA
KPA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
W
J
D25711
230
1
1250
1,5-13
D25712
230
1
1300
2-14
D25713
230
1
1300
2-14
D25762
230
1
1500
3-18
D25763
230
1
1500
3-18
D25870
230
1
1300
2-14
mm
mm
12-48
40-115
12-48
40-125
12-48
40-125
18-52
40-150
18-52
40-150
–
–
mm
kg
25-40
24
SDS Max®
8,7
25-45
24
SDS Max®
9,1
25-45
24
SDS Max®
9,1
28-48
24
SDS Max®
9,9
28-48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
3
95
3
106
4
95
3
106
4
96
3
107
4
96
3
107
4
93
3
104
4
9,3
1,5
9,3
1,5
–
–
8,2
1,5
8,2
1,5
10,9
1,5
V
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiei de vibraţie ah
Găurirea în beton
ah,HD =
m/s2 9,8
7,8
7,8
Marjă K =
m/s2 1,5
1,5
1,5
Valoarea emisiei de vibraţie ah
Dăltuire
ah,Cheq =
m/s2 8,8
7,2
7,2
Marjă K =
m/s2 1,5
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
Avertizare: Nivelul declarat al vibraţiilor
este valabil pentru principalele aplicaţii
ale uneltei. Totuşi, în cazul în care uneal6
ta este utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute necorespunzător, emisia de nivelul poate diferi.
Acest fapt poate mări semnificativ nivelul
de expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Pentru a face o estimare a nivelului de
expunere la vibraţie, trebuie să se ia în
considerare perioadele de timp în care
unealta nu funcţionează sau funcţionează dar nu efectuează operaţii. Acest
fapt poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade de
lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru protecţia operatorului de
efectele vibraţiilor, cum ar fi: întreţinerea
uneltei şi accesoriilor, menţinerea caldă
a mâinilor, formarea machetelor de lucru.
Siguranţe:
230 V
10 amperi
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie iminentă de
pericol care, dacă nu este evitată, va
duce la vătămare corporală gravă sau
chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămare corporală
gravă sau chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămare corporală
minoră sau chiar moderată.
INŞTIINŢARE: Indică o exploatare care
nu aduce vătămare personală, dar care,
dacă nu este evitată, poate duce la
defecţiuni în funcţionare.
Indică pericol de electrocutare.
Indică pericol de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT declară că produsele descrise la
secţiunea „Date tehnice“ sunt conforme cu:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/CE, Ciocan demolator electric (de mână)
m</= 15kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germania,
Organism Notificat Nr. identificare: 0197
Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m</= 15 kg)
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore)
101 dB
LWA (nivelul garantat al puterii sonore)
105 dB
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi DEWALT la adresa de
mai jos sau utilizaţi informaţiile de la sfârşitul
manualului.
Persoana care semnează este responsabilă
de redactarea fişierelor tehnice şi face această
declaraţie în numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Departament Dezvoltare
Tehnică şi Producţie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
11.03.2010
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
SALVAŢI TOATE AVERTIZĂRILE SI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU REFERINŢE
VIITOARE
Termenul „unealtă electrică“ din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ZONEI DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
7
c)
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
în contact cu suprafeţele împământate sau
legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f) Dacă operarea unei unelte electrice este
inevitabilă într-o locaţie umedă, utilizaţi
un întrerupător de protecţie la curent
rezidual(RCD) cu decuplare la curent.
Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul
electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
8
c)
d)
e)
f)
g)
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un
control mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNELTEI
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d)
e)
f)
g)
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare şi de dăltuire:
– Răniri cauzate de atingerea componentelor
rotative sau fierbinţi ale uneltei. Chiar dacă sunt
aplicate toate regulile importante de siguranţă şi
sunt utilizate toate echipamentele de protecţie,
unele riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma prelucrării betonului şi/
sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi instrucţiunile din manual înainte
de utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie
pentru urechi.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al
uneltei de lucru.
Purtaţi ochelari de protecţie.
Setarea ambreiajului la 40 Nm este
destinată majorităţii aplicaţiilor de
găurire
Setarea ambreiajului la 80 Nm este
destinată aplicaţiilor ce necesită un
cuplu ridicat
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele
rotopercutoare
Indicator de avertizare cu LED roşu
pentru service. Pentru descrierea
detaliată, citiţi capitolul Indicatorul
de avertizare cu LED pentru
service.
• Purtaţi protecţii pentru urechi. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerul(ele) suplimentar(e) furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Indicator de avertizare cu LED
galben pentru service. Pentru
descrierea detaliată, citiţi capitolul
Indicatorul de avertizare cu LED
pentru service.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (w), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
9
Conţinutul ambalajului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ambalajul conţine:
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1 Ciocan rotopercutor
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de găurire şi
dăltuire.
sau
1 Ciocan pentru dăltuit (D25870)
1 Mâner lateral
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai pentru
modelele K)
D25870
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de
sfărâmare, dăltuire şi demolare.
1 Daltă ascuţită (numai D25870)
NU utilizaţi in condiţii de umiditate sau în prezenţa
lichidelor sau gazelor inflamabile.
1 Manual de instrucţiuni
Aceste ciocane sunt unelte electrice profesionale.
1 Schemă explodată
NU lăsaţi copiii să vină în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi
pentru a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Descriere (fig. 1A, 1B, 2A–C)
AVERTIZARE: Nu modificaţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă
a acesteia. Acest fapt ar putea conduce
la deteriorări sau vătămare personală.
a. Întrerupător (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763) Întrerupător basculant pornit/oprit (D25870)
b. Buton de blocare (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
c. Mâner lateral
d. Mâner principal
e. Sistem activ de control a vibraţiei
f. Buton de selectare mod
g. Selector electronic al vitezei şi percuţiei
h. Rotiţă de fixare
i. Lăcaş pentru montarea posterioară a mânerului
j. Dispozitiv de fixare mâner lateral
k. Inel din oţel
l. Bucşă
m. Portunealtă
n. Ştift
o. Colier
p. Manşon de blocare
q. Rozetă mâner lateral
10
Pornirea lentă
D25712, D25713, D25762, D25763
Funcţia de pornire lentă permite creşterea gradată
a vitezei, prevenind astfel ca la pornire, burghiul să
alunece de pe poziţia unde urmează a fi efectuată
gaura.
De asemenea, această funcţie reduce reacţia
iminentă de torsiune transmisă carcasei şi
operatorului dacă ciocanul este pornit atunci când
burghiul este într-o gaură existentă.
Sistemul electronic de control
a vitezei şi percuţiei (fig. 1, 3)
Selectorul pentru reglarea vitezei şi percuţiei (g)
oferă următoarele avantaje:
– utilizarea de accesorii de dimensiuni reduse
fără riscul de a se rupe;
– reducerea riscului de alunecare atunci când se
efectuează operaţiuni de dăltuire sau găurire în
materiale moi sau casante;
– control precis al uneltei pentru efectuarea de
operaţiuni precise de dăltuire.
Ambreiajul de limitare
a cuplului
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă către operator în
cazul blocării unui burghiu. Această caracteristică
previne, de asemenea, blocarea angrenajului
şi a motorului electric. Ambreiajul de limitare
a cuplului a fost setat din fabrică şi nu poate fi
ajustat.
Controlul complet al cuplului
(fig. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
Mâner principal cu amortizor
pentru reducerea vibraţiilor
(fig. 1)
OBSERVAŢIE: Opriţi întotdeauna unealta înainte
de a modifica setările de control a cuplului; în caz
contrar unealta poate fi deteriorată.
Amortizoarele din mânerul lateral (c) absorb
vibraţiile transmise către utilizator. Acest lucru
sporeşte confortul pe parcursul utilizării.
Funcţia uneltei de control complet al cuplului (CTC)
este concepută pentru asigurarea unui control
suplimentar cu ajutorul unui mecanism cu ambreiaj
în două trepte. Consultaţi capitolul Setarea
selectorului de control a cuplului pentru mai
multe informaţii.
Siguranţa electrică
Controlul adaptiv al operaţiunii
de găurire (ADC)
D25713, D25763 (FIG. 3)
Modelele D25713 şi D25763 sunt echipate cu un
sistem de control adaptiv al operaţiunii de găurire.
Această funcţie detectează mişcarea uneltei şi
reduce cuplul motorului la un nivel rezonabil dacă
este necesar. Indicatorul cu LED roşu (r) se va
aprinde pentru a indica starea.
NOTĂ: Dacă puterea uneltei nu este suficientă
pentru operaţiile normale de găurire iar indicatorul
cu LED roşu nu clipeşte, duceţi unealta la un
centru de service autorizat DEWALT.
Indicatoarele cu LED de avertizare pentru service (fig. 3)
Indicatoarele cu LED(uri) galbene pentru înlocuirea
periilor se aprind atunci când periile de carbon sunt
aproape tocite pentru a indica faptul că unealta
necesită reparaţii în următoarele 8 ore de utilizare.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă butonul de blocare (b)
este în funcţiune în orice mod de funcţionare, mai
puţin în modul de sfărâmare. La toate modelele cu
sistem de control adaptiv al operaţiunii de găurire
(ADC), indicatorul cu LED roşu (r) se aprinde dacă
ADC este angrenat. Indicatorul roşu începe să
clipească dacă este o defecţiune la unealtă sau
periile s-au tocit complet (consultaţi secţiunea
Periile din capitolul Întreţinere).
D25870
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă este o defecţiune la
unealtă sau periile s-au tocit complet (studiaţi
secţiunea Periile din capitolul Întreţinere).
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
este dublu izolată in conformitate cu
standardul EN 60745;astfel, nu este
necesară împământarea.
AVERTIZARE: Unităţile de 115 V trebuie
să fie operate printr-un transformator de
izolare de siguranţă, cu ecrane conectate
la împământare între bobina principală şi
cea secundară.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit numai prin reţeaua de service
DEWALT.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI AJUSTĂRI
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de vătămare. opriţi unitatea şi deconectaţi maşina înainte de instalarea
şi demontarea accesoriilor, înainte de
a efectua ajustări, modificări de setare
sau reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de declanşare se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Burghiele uneltei pot fi
fierbinţi şi de aceea se recomandă purtarea de mănuşi atunci când le schimbaţi
sau le demontaţi pentru evitarea vătămării personale.
11
Montarea şi poziţionarea mânerului lateral (fig. 2A, 2B)
Mânerul lateral (c) poate fi montat în poziţie
frontală sau posterioară pe oricare din laturile
uneltei pentru a se potrivi atât pentru utilizatorii
dreptaci cât şi pentru cei stângaci.
AVERTIZARE: Operaţi unealta întotdeauna cu mânerul lateral montat corespunzător.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
MONTAREA ÎN POZIŢIE FRONTALĂ (FIG. 2A)
1. Închideţi inelul din oţel (k) peste colierul (o) din
spatele portuneltei (m). Strângeţi împreună
ambele capete, montaţi bucşa (l) şi introduceţi
ştiftul (n).
2. Montaţi dispozitivul de fixare a mânerului
lateral (j) şi înşurubaţi rotiţa de fixare (h). Nu
strângeţi.
AVERTIZARE: Odată montat, dispozitivul de fixare a mânerului lateral nu ar
trebui demontat niciodată.
3. Înşurubaţi mânerul lateral (c) în bucşă (l) şi
apoi în rotiţa dispozitivului de fixare. Strângeţi
bine.
4. Rotiţi ansamblul de montare a mânerului lateral în poziţia dorită. Pentru operaţiuni de găurire pe orizontală cu un burghiu de anduranţă,
vă recomandăm să montaţi mânerul lateral la
un unghi de aprox. 20° pentru control optim.
5. Blocaţi ansamblul de montare a mânerului
lateral pe poziţie strângând rotiţa de fixare (h).
MONTAREA ÎN POZIŢIE POSTERIOARĂ
(FIG. 2B)
Poziţia posterioară este utilă în special atunci când
găuriţi în jos, în podea.
1. Deşurubaţi mânerul lateral (c) şi scoateţi-l din
poziţia frontală. Lăsaţi ansamblul de montare
a mânerului lateral în poziţia frontală.
2. Înşurubaţi mânerul lateral direct într-unul din
lăcaşurile de montare a mânerului lateral în
poziţie posterioară (i) aflate pe oricare din
laturile uneltei.
D25870 (FIG. 2C)
1. Deşurubaţi rozeta mânerului lateral (q).
2. Glisaţi ansamblul mânerului lateral pe maşină
poziţionând inelul de oţel (k) în zona de montare (y). Poziţia corectă a mânerului lateral
este între capul şi mijlocul tubului.
12
3. Reglaţi mânerul lateral (c) în unghiul dorit.
4. Glisaţi şi rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
5. Blocaţi mânerul lateral pe poziţie strângând
rozeta (q).
Montarea şi demontarea accesoriilor SDS Max® (fig. 1, 4A,
4B)
Această unealtă utilizează burghie şi dălţi
SDS Max® (consultaţi inserţia din figura 4B pentru
secţiunea tijei unui burghiu SDS Max®).
1. Curăţaţi tija burghiului.
2. Trageţi în spate manşonul de blocare (p) şi
introduceţi tija burghiului.
3. Rotiţi burghiul uşor până când manşonul se
blochează pe poziţie.
4. Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă este
fixat corespunzător. Pentru funcţia de percuţie,
burghiul trebuie să se poată mişca axial câţiva
centimetri atunci când este fixat în mandrină.
5. Pentru a scoate burghiul, împingeţi manşonul/
colierul de blocare a portuneltei (p) în spate şi
trageţi de burghiu.
Selectarea modului de funcţionare (fig. 1)
Găurire cu percuţie:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763 pentru operaţiuni de găurire în
beton, cărămidă, piatră şi zidărie.
Doar percuţie:
pentru aplicaţii de dăltuire şi demolare.
În acest mod de funcţionare unealta
poate fi folosită ca pârghie pentru
deblocarea unui burghiu blocat.
1. Pentru selectarea modului de operare, rotiţi
butonul de selectare a modului de operare (f)
până când indică simbolul pentru modul dorit.
Poate fi necesar să răsuciţi uşor portunealta
(m) pentru a permite butonului de selectare
a modului de operare (f) să ajungă în poziţia
.
2. Verificaţi dacă butonul de selectare a modului
de operare (f) este blocat pe poziţie.
Fixarea poziţiei de dăltuire
(fig. 5)
Dalta poate fi rotită şi blocată în 24 de poziţii
diferite.
1. Rotiţi butonul de selectare a modului de operare (f) până când indică poziţia .
OPERAREA
2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
Instrucţiuni de utilizare
3. Setaţi butonul de selectare a modului de operare (f) în poziţia de “doar ciocănire”.
4. Răsuciţi dalta până se blochează pe poziţie.
Setarea selectorului electronic
de reglare a vitezei şi percuţiei
(fig. 1, 3)
Rotiţi selectorul (g) la nivelul dorit. Rotiţi selectorul
în sus pentru o viteză mai mare şi în jos pentru
o viteză redusă. Reglarea adecvată ţine de
experienţă. Ex.:
– când dăltuiţi sau găuriţi în materiale moi,
casante sau când este necesară limitarea la
maxim a alunecării burghiului, reglaţi selectorul
la o setare mică;
– când spargeţi sau găuriţi materiale tari, reglaţi
selectorul la o setare mare.
Setarea butonului de reglare
a cuplului (fig. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
OBSERVAŢIE: Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a modifica setările de
control a cuplului; în caz contrar unealta
poate fi deteriorată.
Mişcaţi maneta de reglare a cuplului (t) la setarea
de 40 Nm sau 80 Nm, aşa cum este necesar
pentru aplicaţia dumneavoastră.
Setarea ambreiajului la 40 Nm (u) este
destinată majorităţii aplicaţiilor de găurire
şi are rolul de a uşura debraierea atunci
când burghiul întâlneşte bare de armare
sau alte corpuri străine.
Setarea ambreiajului la 80 Nm (v) este
destinată aplicaţiilor ce necesită un cuplu
ridicat cum ar fi cele de găurire cu carota
sau de găurire la adâncime şi are rolul
de a debraia la un prag înalt al cuplului.
NOTĂ: Lăsaţi carcasa motorului să se rotească
puţin atunci când modificaţi cuplul.
De fiecare dată când porniţi unealta, aceasta
va comuta automat ambreiajul din setarea 1
în setarea de 40 Nm (u), care este şi cea mai
precisă.
AVERTIZARE: Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, opriţi
unealta şi deconectaţi-o de la sursa
de alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii.
AVERTIZARE: Burghiele uneltei pot
fi fierbinţi şi de aceea se recomandă
purtarea de mănuşi atunci când le
schimbaţi sau le demontaţi pentru
evitarea vătămării personale.
AVERTIZARE:
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aprox. 20 kg). O forţă excesivă
nu accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta
durata de viaţă a acesteia.
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu
ambele mâini şi adoptaţi o postură
stabilă. Operaţi unealta întotdeauna cu
mânerul lateral montat corespunzător.
NOTĂ: Temperatura de operare este de la -7 la
+40 °C (de la 19° la 104 °F). Utilizarea uneltei
în afara acestei plaje de temperatură va reduce
durata de viaţă a uneltei.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală gravă,
ÎNTOTDEAUNA utilizaţi mâinile
corespunzător, ca în figură.
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală gravă,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta bine în
anticiparea unei reacţii neprevăzute.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (c) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (d).
13
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Butonul glisant de blocare (b) permite blocarea
întrerupătorului de declanşare (a) doar în modul
de dăltuire. Dacă butonul de blocare este activat în
modul de găurire, unealta se va opri automat.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul (a), glisaţi butonul de blocare (b) în
sus apoi eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei, apăsaţi
scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
D25870
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a) aflat în partea inferioară
a întrerupătorului.
Pentru a opri unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire aflat în partea superioară
a întrerupătorului.
Găurire cu percuţie
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Găurirea cu burghiu de străpungere (fig. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
7. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Găurirea cu carota (fig. 1)
1. Introduceţi carota adecvată.
2. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
3. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
4. Rotiţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g) la o valoare medie sau înaltă
a vitezei.
5. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
6. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul de
găurire şi porniţi unealta. Găuriţi până când
carota penetrează în beton aprox. 1 cm.
7. Opriţi unealta şi scoateţi burghiul de centrare.
Introduceţi carota înapoi în gaură şi continuaţi
găurirea.
8. Atunci când găuriţi printr-o structură mai
groasă decât adâncimea carotei, îndepărtaţi
cilindrul de beton sau curăţaţi interiorul carotei
la intervale regulate.
Pentru a evita împrăştierea accidentală
a bucăţilor de beton împrejurul găurii, mai întâi
efectuaţi o gaură de diametrul burghiului de
centrare până pe partea cealaltă a structurii.
Apoi găuriţi orificiul astfel format până la jumătate, din ambele părţi.
9. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Cioplire şi dăltuire (fig. 1)
1. Introduceţi dalta potrivită şi rotiţi-o cu mâna
pentru a o bloca în una din cele 24 de poziţii.
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
3. Setaţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g).
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
5. Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
3. Setaţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g).
6. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
5. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
6. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
14
ÎNTREŢINERE
Unealta electrică DEWALT este destinată operării
pe o perioadă îndelungată de timp cu un minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul
de vătămare. opriţi unitatea şi deconectaţi maşina înainte de instalarea
şi demontarea accesoriilor, înainte de
a efectua ajustări, modificări de setare
sau reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de declanşare se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de service autorizat DEWALT
după aproximativ 150 de ore de utilizare. În cazul
în care survin probleme înainte de acest termen,
contactaţi un centru de service autorizat DEWALT.
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată
vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTIZARE: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT, nu
au fost testate cu acest produs, utilizarea
acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT.
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de burghie
şi dălţi SDS Max®.
Periile (fig. 3)
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Periile de carbon nu pot fi reparate de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de service autorizat
DEWALT.
Protejarea mediului înconjurător
Indicatorul de avertizare cu LED galben pentru
înlocuirea periilor (r) se aprinde atunci când periile
sunt aproape tocite. După următoarele 8 ore de
funcţionare sau după ce periile s-au tocit complet,
motorul se va opri automat.
Imediat ce indicatorul de avertizare pentru service
(s) se aprinde, trebuie efectuate operaţii de
întreţinere a uneltei.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTIZARE: Suflaţi murdăria şi praful
din carcasa principală cu aer uscat de
îndată ce se strânge murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat pentru
ochi şi o mască aprobată de praf atunci
când efectuaţi procedura următoare.
AVERTIZARE: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea
produsului dvs. DEWALT sau nu-l veţi mai utiliza,
vă rugăm să nu-l depozitaţi împreună cu deşeurile
menajere. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT oferă o posibilitate de colectare şi
reciclare a produselor sale la terminarea duratei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul la orice centru
autorizat de reparaţii, care-l va colecta din partea
dvs.
Puteţi verifica locaţia celui mai apropiat centru
autorizat de reparaţii prin contactarea biroului local
DEWALT la adresele indicate în acest manual.
Alternativ, este disponibilă pe internet o listă cu
centrele autorizate de reparaţii DEWALT la adresa:
www.2helpU.com.
15
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188340 - 13-09-2012
16
Download PDF

advertising