HP186F4LBK | Black&Decker HP186F4LBK CORDLESS DRILL Type H2 instruction manual

402011-26 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
HP146F4L
HP148F4L
HP186F4L
HP188F4L
2
3
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de găurit / înşurubat
Black & Decker a fost concepută pentru operaţiuni
de înşurubare şi de găurire în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie moale. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuate din baterie
poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
Purtaţi protecţii pentru urechi în timpul utilizării
maşinilor de găurit cu percuţie. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
5
♦
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea
ridicată. Imediat ce temperatura ambientală
a scăzut, încărcătorul va reîncepe să funcţioneze.
Acumulator prea fierbinte
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Procesul de incărcare s-a încheiat (lumina
verde constantă)
Se încarcă (lumina verde intermitentă)
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Acumulator defect
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Tensiune de alimentare scăzută
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10° C şi 40° C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
6
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă temperatura celulei este sub aproximativ 0 °C sau peste 60 °C.
Bateria trebuie să fie lăsată în încărcător, iar acesta va
începe automat încărcarea atunci când temperatura
celulei creşte sau scade.
♦
Conectaţi încărcătorul (8) la priza de alimentare şi
porniţi-l.
♦
Introduceţi acumulatorul (7) în încărcător. Asiguraţi-vă că acumulatorul este aşezat corect în
încărcător (8).
Indicatorul de încărcare (10) va lumina intermitent
continuu (lent). Încărcarea este completă atunci când
indicatorul de încărcare (10) luminează continuu. Încărcătorul şi bateria pot fi lăsate conectate pe perioadă
nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va deveni intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia ocazional
încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare (10) se va
aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.
♦
Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1
săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se
va diminua drastic dacă este depozitat descărcat.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Buton pornit/oprit cu reglaj de turaţie a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Mandrină
4. Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
5. Selector cu două viteze
6. Suport accesoriu
7. Acumulator
Fig. A
8. Încărcător
9. Bază încărcător
10. Indicator de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
♦
♦
Indicatori de încărcare
Dacă încărcătorul detectează o problemă la acumulator,
indicatorul
de încărcare (10) va lumina intermitent foarte repede.
Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (7).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este
defect şi trebuie returnat la un centru de service
pentru reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 15 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este prea
fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ rapid
şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi apoi va repeta.
Pentru a monta acumulatorul (7), aliniaţi-l cu baza
de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi
împingeţi până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul
de detaşare (11) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
Montarea capacului acumulatorului (fig. C)
Avertisment! Montaţi capacul (12) pe acumulator (7)
pentru transportare sau depozitare.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă (fig. D)
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină fără
cheie pentru a permite schimbarea uşoară a burghielor.
♦
Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2)
în poziţia centrală.
♦
Deschideţi mandrina rotind manşonul (13) cu
o mână şi ţinând unealta cu cealaltă mână.
♦
Introduceţi tija burghiului (14) în mandrină.
♦
Strângeţi bine mandrina rotind manşonul (13) cu
o mână şi ţinând unealta cu cealaltă mână.
Unealta se livrează cu un cap dublu de şurubelniţă în
compartimentul pentru burghie (6).
♦
Pentru a scoate capul de şurubelniţă din compartimentul pentru burghie, ridicaţi-l din canelură.
♦
Pentru a depozita burghiul, împingeţi-l cu fermitate
în suport.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. E)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi
(în sens invers acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) la stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Selectarea modului de funcţionare sau
a cuplului de strângere (fig. F)
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Această unealtă este prevăzută cu un inel pentru selectarea modului de funcţionare şi setarea cuplului de
strângere a şuruburilor. Şuruburile mari şi materialele
7
♦
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat
moi. Inelul dispune de o gamă amplă de setări pentru
a se potrivi aplicaţiei dvs.
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în lemn,
metal şi materiale plastice, setaţi inelul (4) în poziţia
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
de găurire, aliniind simbolul cu marcajul (15).
♦
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi setarea adecvată, procedaţi în felul următor:
Setaţi inelul (4) la cel mai mic cuplu de strângere.
Strângeţi primul şurub.
În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului.
Repetaţi până când obţineţi setarea corectă.
Folosiţi setarea respectivă pentru restul şuruburilor.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea în mod regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
HP148F4L/HP188F4 - Găurirea în zidărie
(fig. F & G)
♦
♦
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina şi băteţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în zidărie,
setaţi inelul (4) în poziţia de găurire cu percuţie,
aliniind simbolul cu marcajul (15).
Împingeţi selectorul cu două viteze (5) înainte (în
viteza a doua).
Selector cu două viteze (fig. G)
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metal
sau de înşurubare, împingeţi selectorul cu două
viteze (5) în spate (în viteza 1-a).
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metale
altele decât oţel, împingeţi selectorul cu două viteze
(5) înainte (în viteza a doua).
Protejarea mediului înconjurător
Găurire/înşurubare
♦
♦
♦
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Găurirea
♦
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
♦
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi presiunea exercitată pe unealtă.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
♦
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci când
efectuaţi găuri de diametru mare în lemn.
♦
Utilizaţi burghie tip HSS atunci când efectuaţi găuri
în metal.
♦
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când efectuaţi
găuri în zidărie cu duritate redusă.
♦
Utilizaţi un lubrifiant atunci când efectuaţi găuri în
alte metale decât fonta şi alama.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
8
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 87,7 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 98,7 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (ah, ID) 17,7 m/s2, incertitudine (K )
Acumulatorii
1,5 m/s2, Găurirea în metal (ah, D) 1,32 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2,
Acumulatorii Black & Decker pot fi reîncărcaţi
de mai multe ori. La sfârşitul duratei lor de
viaţă utilă, eliminaţi acumulatorii acordând
o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
Înşurubarea fără percuţie (ah, S) 0,64 m/s2, incertitudine(K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
HP146F4L, HP148F4L, HP186F4L, HP188F4l
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6
Specificaţii tehnice
HP146F4L
HP148F4L
(H2)
(H2)
14,4
Tensiune
Vc.c.
14,4
Viteză în gol
min-1
0-350/0-1200 0-350/0-1200
Cuplu maxim de strângere
Nm
28
29
Capacitate mandrină
mm
13
13
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Capacitate maximă de găurire
oţel/lemn/zidărie
mm
Nr. cat. acumulator
Greutate (fără acumulator)
kg
Tensiune
Vc.c.
Viteză în gol
min-1
13/19
13/19/13
A1514L
A1514L
1,33
1,38
HP186F4L
HP188F4L
(H2)
(H2)
18
18
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
09/02/2010
0-350/0-1200 0-350/0-1200
Cuplu maxim de strângere
Nm
33
34
Capacitate mandrină
mm
13
13
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Capacitate maximă de găurire
oţel/lemn/zidărie
mm
Nr. cat. acumulator
Greutate (fără acumulator)
kg
Acumulator
Tensiune
Vc.c.
13/25
13/25/13
A1518L
A1518L
1,33
1,38
A1514L
A1518L
14,4
18
Capacitate
Ah
1,5
1,5
Greutate
kg
0,45
0,44
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Tensiune de ieşire
Vc.c.
21
Încărcător
Curent
Timp aprox. de încărcare
Greutate
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
905514-XX
A
min
kg
3
40
0,55
9
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187434 - 06-09-2012
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising