D28411 | DeWalt D28411 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

559222-61 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
1. ábra
b
c
a
e
d
t
2
2. ábra
3. ábra
d
g
i
f
j
h
k
4. ábra
5. ábra
n
A
n
l
l
j
k
j
m
k
B
n
l
j
k
c
3
6. ábra
7. ábra
q
o
p
q
o
e
e
8. ábra
9. ábra
s
r
4
SAROKCSISZOLÓK D28410, D28411,
D28413, D28414, D28421, D28422, D28423,
D28432C, D28750
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
D28411
230
230/115
3/4
2 100
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28413
230
mm
kg
D28432C
230
230/115
3
2 600
6 500
230
M14
21,5
5,3*
D28750
230
3
2 400
8 500
180
M14
21,5
5,3*
D28423
230
230/115
3
2 400
6 500
230
M14
21,5
5,3*
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28410
96
3,0
102
3,2
D28411
98
3,0
103
4,5
D28413
96
3,0
102
3,2
D28414
98
3,0
103
4,5
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28422
96
3,0
102
3,5
D28423
94
3,0
101
3,0
D28432C
94
3,0
101
3,0
D28750
95
3,0
101
3,0
Feszültség
Csak E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges fordulatszám
Korong átmérője
Tengely átmérője
Tengely hossza
Súly
V
V
W
min-1
mm
mm
kg
D28410
230
3
2 100
8 500
180
M14
21,5
4,7*
5
2 200
8 500
180
M14
21,5
4,7*
D28414
230
230/115
5/6
2 200
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28421
230
3
2 300
6 500
230
M14
21,5
5,3*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
Feszültség
Csak E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges fordulatszám
Korong átmérője
Tengely átmérője
Tengely hossza
Súly
V
V
W
min-1
mm
D28422
230
3/4
2 400
5 000
230
M14
21,5
5,3*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
D28421
94
3,0
101
3,0
5
D28410
D28411
D28413
D28414
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint meghatározva:
D28421
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah felületi csiszolásnál
ah,AG =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
4,9
1,5
4,9
1,5
4,9
1,5
5,2
1,5
5,1
1,5
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah korongos csiszolásnál
ah,DS =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
2,3
1,5
–
–
2,2
1,5
–
–
–
–
D28422
D28423
D28432C
D28750
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint meghatározva:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah felületi csiszolásnál
ah,AG =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
4,6
1,5
5,1
1,5
5,1
1,5
4,5
1,5
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah korongos csiszolásnál
ah,DS =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
1,6
1,5
–
–
–
–
–
–
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
6
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
EK és Írország
115 V-os szerszámok 16 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.03.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
A KÉSŐBBIEKBEN IS BÁRMIKOR
UTÁNANÉZHESSEN A KÉSZÜLÉKKEL
KAPCSOLATOS ÖSSZES
INFORMÁCIÓNAK.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
7
f)
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
g) Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
8
Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy eltárolja.
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen útmutatásokat
nem ismerik. Az elektromos szerszámok
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és
könnyebben irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám (csak
a D28410, D28413 és D28422 típus)
csiszolásra, köszörülésre, drótkefézésre
és vágásra alkalmas. Olvassa át
a szerszámhoz mellékelt összes
útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki
adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
b) Vannak olyan munkák, például a polírozás,
amelyeket ezzel a szerszámmal nem
ajánlatos végezni. Olyan munkák végzése,
mint pl. csiszolás, nem ajánlatos ezzel az
elektromos szerszámmal (D28411, D28414,
D28421, D28423, D28432C és D28750). Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyes lehet, és személyi
sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
vagy ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy a tartozékot
csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
az elektromos szerszámon megjelölt
maximális fordulatszámmal
legalább azonos legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges vágókapacitásán belül kell
lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani.
f) A korongok, befogóperemek,
csiszolótányérok vagy más tartozékok
tengelynyílásának olyan méretűnek kell
lennie, hogy pontosan illeszkedjen az
elektromos szerszám hajtótengelyére.
Ha olyan tartozékot szerel a szerszámra,
amelynek a tengelynyílása nem illeszkedik
tökéletesen, a szerszám elveszti az
egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
g) Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, az alátétlapon
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után a tartozék forgási síkján
kívül helyezkedjen el, majd egy percig
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket.
A szeme védelmére olyan védőszemüveget
viseljen, amely képes felfogni a különféle
munkaműveletek során a levegőbe
kerülő törmeléket. A porvédő maszknak
vagy a légzésvédőnek ki kell szűrnie
a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy eltörött tartozék
darabjai elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja, amikor
olyan helyen végez munkát, ahol a vágótartozék rejtett kábelhez vagy éppen
a szerszám saját tápkábeléhez érhet. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
9
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, ha már
a tartozék is teljesen leállt. A forgó tartozék
beleakadhat a felületbe, és az elektromos
szerszámot kiránthatja az Ön irányítása alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
TOVÁBBI
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és
megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgótárcsa, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
10
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet
vegyen fel, amelyben képes
a visszarúgás erejének ellenállni. Ha
a gép segédfogantyúval is fel van
szerelve, azt is mindig használja, hogy
visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is
maximálisan uralja a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is
visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám
bólogatása miatt a forgó tartozék könnyen
beszorulhat, aminek hatására a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
e) Ne szereljen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot vagy
fogazott fűrésztárcsát. Az ilyen vágótárcsák
gyakran okoznak visszarúgást, és a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú korongokat használjon, a kiválasztott koronghoz
illő védőburkolattal. Az elektromos szerszám tervezésénél figyelmen kívül hagyott
típusú tárcsákhoz nem biztosítható megfelelő
védelem, ezért nem biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a tárcsa
letöredező darabjaitól és a tárcsa véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
tüzet fogjon a ruhája.
c) A korongokat csak az ajánlott
alkalmazásokhoz szabad használni.
Például: ne csiszoljon a vágótárcsa
oldalával. A keményfém-szemcsés
vágótárcsák kerületi csiszolásra
készültek, oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
leszorító karimát használjon. A megfelelő
leszorító karima tartja a tárcsát, azáltal
csökkenti a tárcsa törésének veszélyét.
A vágótárcsa karimája különbözhet a csiszoló
tárcsa karimájától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb elektromos
szerszámhoz gyártott tárcsa nem alkalmas
a kisebb szerszám magasabb fordulatszámán
való használatra, és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől
távolodó irányban mozog, egy esetleges
visszarúgás a forgó korongot és azzal
együtt a szerszámot közvetlenül Ön felé
kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong eléri a teljes
fordulatszámot, és azután óvatosan vigye
be újra a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja újra.
e) A táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat támassza alá, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve két végéhez
közel, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást”
készít meglévő falakba vagy egyéb be
nem látható helyeken. A korong belevághat
a gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos
vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszolási műveletekhez
(csak D28410, D28413, D28422
típusoknál)
a) Ne használjon túlméretes csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján
válassza ki. A csiszolótányéron túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes,
és a korong elakadhat, elszakadhat vagy
a szerszám visszarúghat.
Speciális biztonságtechnikai
figyelmeztetések
drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkefés munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
Kiegészítő biztonsági
információk
• A felszerelendő tartozékok menetének
illenie kell a szerszám tengelyének
menetére. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
11
• A süllyesztett középpontú tárcsák
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkjából kinyúló
helytelenül szerelt tárcsa védelme nem
biztosítható megfelelően.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
a. Üzemi kapcsoló
– A munka közben felforrósodott tartozékok
megérintése miatti égési sérülés veszélye.
c. Tengelyzár
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
e. Oldalfogantyú
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
d. Védőburkolat
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A D28410, D28413 és D28422 típusú, erős
igénybevételre tervezett sarokcsiszolók
professzionális csiszolási, vágási, drótkefézési és
köszörülési munkákra készültek.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A D28411, D28414, D28421, D28423, D28432C
és D28750 típusú, erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális csiszolási, vágási
és drótkefézési munkákra készültek.
Viseljen hallásvédőt.
NE használjon másféle, hanem csak süllyesztett
középpontú és lamellás korongokat.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (t) az
eszköz házába van nyomtatva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Oldalfogantyú
1 Karima készlet
1 Körmöskulcs
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
12
b. Kioldó kapcsoló
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Lágyindítás funkció
SAROKCSISZOLÓK D28413, D28414, D28422,
D28423, D28432C, D28750
A lágyindítás funkció használatával
a fordulatszám lassan növelhető, így elkerülhető
a kezdeti rángatás. Különösen akkor hasznos ez
a funkció, amikor szűk helyeken dolgozik.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma
az EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért a földelés nem
szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt).A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Oldalfogantyú felszerelése
(6., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e szorítva
a fogantyú.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
az oldalfogantyút, hogy a szerszám
feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
Csiszoláshoz erősen csavarja be az
oldalfogantyút (e) a fogaskerékház bármelyik
oldalán lévő furatok (o) egyikébe (6. ábra).
Vágáshoz erősen csavarja be az oldalfogantyút
(e) a felső furatba (p) vagy a fogaskerékház két
oldalán lévő furatok egyikébe (q) (7. ábra).
A főfogantyú felszerelése
(8., 9. ábra)
D28423, D28432C, D28750
A körfogantyú a felső furatba szerelt
oldalfogantyúval a szerszám kényelmesebb
kezelését teszi lehetővé vágási munkáknál.
A körfogantyú 30, 60 és 90°-ra állítható, balra és
jobbra egyaránt.
1. A rugóterhelésű fül (r) kihúzásával reteszelje
ki a forgatószerkezetet (8. ábra). Tartsa
kihúzva a fület.
2. Fordítsa a fogantyú(ka)t (s) a kívánt helyzetbe
(9. ábra).
3. Engedje el a fület, és zárja a helyén.
4. Ellenőrizze, hogy reteszelve
van-e a forgatószerkezet.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot
csak reteszelt forgatószerkezettel
használja.
13
A védőburkolat fel- és
leszerelése (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C vagy D28750
csiszolókat ragasztott koronggal fém vagy falazat
vágására használja, 1-es típusú védőburkolatot
KELL használni. 1-es típusú védőburkolatok
a DEWALT márkakereskedésekben külön költség
ellenében beszerezhetők.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, tekintse
át a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában hogy milyen
egyéb tartozékok használhatók ezekkel
a csiszolókkal.
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengelyével
felfelé az asztalra.
2. Nyissa ki a védőburkolat (d) szorítóját (f), és
helyezze a szerszám fölé a védőburkolatot az
ábra szerint.
3. Illessze egymáshoz a bütyköket (g) és
vájatokat (h).
Csiszoló- vagy vágókorong felés leszerelése (3–5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. Illessze a támasztókarimát (j) pontosan
a hajtótengelyre (k) (3. ábra).
3. Helyezze a korongot (l) a támasztókarimára
(j) (4. ábra). Ha kiemelkedő középpontú
korongot szerel fel, ügyeljen arra,
hogy a kiemelkedő középpont (m)
a támasztókarima (j) felé nézzen.
4. Csavarja a menetes szorítóanyát (n)
a hajtótengelyre (k) (5. ábra):
a. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen. (5A ábra);
b. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
vágókorong felszerelésekor a koronggal
ellentétes irányba nézzen. (5B ábra).
5. Nyomja meg a tengelyretesz gombját (c), és
forgassa a hajtótengelyt (k), amíg a helyén
reteszelődik (4. ábra).
6. Húzza meg a menetes szorítóanyát (n)
a mellékelt körmöskulccsal.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (n) a körmöskulccsal.
Alátétlap/csiszolólap fel- és
leszerelése (1., 5. ábra)
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
4. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és
forgassa a kívánt helyzetbe.
2. Vegye le a tartókarimát (j).
5. Ha szükséges, a csavar (i) meghúzásával
növelje a szorítóerőt.
3. Tegye rá a gumi alátétlapot pontosan
a tengelyre (k).
6. Zárja a védőburkolat szorítóját.
4. Helyezze rá a csiszolólapot a gumi
alátétlapra.
A védőburkolat levételéhez nyissa ki a szorítót.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot az
állítócsavarral nem lehet meghúzni, ne
használja a szerszámot. A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében vigye el a szerszámot
és a védőburkolatot egy szervizbe,
hogy javítsák meg vagy cseréljék ki
a védőburkolatot.
5. Csavarja rá a menetes szorítóanyát (n)
a tengelyre. A menetes szorítóanya (n)
gyűrűje a gumi alátétlap felé nézzen.
6. Nyomja a tengelyzár gombját (c), és forgassa
a hajtótengelyt (k), amíg reteszelődik.
7. A körmöskulccsal húzza meg a menetes
szorítóanyát (n).
8. Oldja ki a tengelyzárat
14
9. A gumi alátétlap leszereléséhez
a körmöskulccsal lazítsa meg a menetes
szorítóanyát (n).
Drótkefés csészekorong
felszerelése
A drótkefés csészekorongot közvetlenül
a hajtótengelyre csavarja távtartó és menetes
karima nélkül.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan lekopott
korongot.
• Ne használjon sérült tartozékot.
Minden használat előtt ellenőrizze
a tartozékot, pl. a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
az alátétlapon nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött drótszálak.
Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát
leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék
átvizsgálása és felszerelése után a tartozék
forgási síkján kívül helyezkedjen el, majd
egy percig járassa a szerszámot maximális
üresjárati fordulatszámon. A sérült tartozékok
ez idő alatt általában leválnak.
• Győződjön meg arról, hogy a belső és
a külső karima helyesen van felszerelve.
Kövesse a Csiszoló és vágó tartozékok
táblázatának útmutatásait.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon arról, hogy a csiszolni
vagy vágni kívánt anyagok
a helyükön biztonságosan rögzítve
legyenek.
• Szorítókkal vagy satuval rögzítse
a munkadarabot stabil felülethez,
majd támassza meg. A munkadarab
biztonságos rögzítése és
megtámasztása azért fontos,
hogy az el ne mozdulhasson, és
a kezelő el ne veszítse a szerszám
feletti uralmát. A munkadarab
elmozdulása és a szerszám feletti
uralom elvesztése veszélyhelyzetet
teremthet és személyi sérülést
okozhat.
• Támassza alá a táblákat, illetve
a túlméretes munkadarabokat,
hogy csökkentse a korong
beszorulásának és a visszarúgásnak
az esélyét. A nagy munkadarabok
már saját súlyuktól is
könnyen megereszkedhetnek.
A munkadarabot a vágási vonal
közelében, illetve két végéhez közel,
a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
• A szerszám használata közben
mindig viseljen védőkesztyűt.
• A használat során a fogaskerékház
felforrósodik.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Oldalirányban ne nyomja a korongot.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik,
működtesse néhány percig
üresjáraton, hogy a tartozék lehűljön.
Ne érjen a tartozékokhoz, amíg le
nem hűltek. A korongok a használat
során nagyon felforrósodnak.
• Ne használjon külön szűkítő perselyt
vagy adaptert nagy tengelyfuratú
korong felszereléséhez.
• Soha ne használja a szerszámot
a védőburkolat nélkül.
• A szerszám nem csiszoló csészével
történő használatra készült.
• Ne használja az elektromos
szerszámot vágóállvánnyal.
• Soha ne használjon itatóst ragasztott
csiszolóanyagokkal.
15
• Számítson arra, hogy a korong
a szerszám kikapcsolása után egy
ideig még tovább forog.
Helyes kéztartás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (e), másik keze pedig a szerszám
testén van, ahogyan a 1. ábra mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Az üzemi kapcsoló el van látva egy kioldó
kapcsolóval.
A szerszám beindításához először nyomja be
a kioldó kapcsolót (b), majd az üzemi kapcsolót
(a).
Ha a maradékáram megszakító (RCD)
megszakítja a tápellátást, juttassa el
a szerszámot egy DEWALT márkaszervizbe.
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges
munkakörülmények között
fémmunkáknál áramot jól vezető
fémpor halmozódhat fel a szerszám
burkolatában. Ettől a gép
védőszigetelése romlik, ami áramütés
veszélyével jár.
Javasoljuk, hogy a fémhulladék
felhalmozódásának megelőzése végett naponta
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait. Lásd
a Karbantartás cím alatt.
Lamellás tárcsák használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás korongok
nagymérvű használata fém
megmunkálásánál növelheti az
áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
be maradékáram megszakítót
(RCD) az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
Engedje el a kioldó kapcsolót (b). A szerszámot
a kapcsoló elengedésével állítsa le.
Fém vágása
Tengelyzár (1. ábra)
Ragasztott vágókoronggal történő vágásnál
mindig az 1-es típusú védőburkolatot
használja.
A tengelyzár (c) feladata, hogy megakadályozza
a hajtótengely elfordulását a korong fel- és
leszerelésekor. A tengelyzárat csak a szerszám
kikapcsolt és áramtalanított állapotában
használja, amikor a hajtótengely már teljesen
leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyreteszt. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Fémmunkák
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon arról, hogy az áramkörben legyen
maradékáram megszakító (RCD) a fémreszelék
által okozott maradványkockázat kiküszöbölése
érdekében.
16
Vágásnál csak mérsékelt, a vágandó anyaghoz
igazított előtolást alkalmazzon. Ne nyomja
a vágókorongot, ne billentse és ne lengesse
a gépet.
Ne lassítsa a forgó vágókorongot az oldalára
gyakorolt nyomással.
Csiszolás közben a gépnek mindig felfelé kell
mozognia. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy irányítatlanul kimozdul a vágatból.
Profilok és négyzetacél vágását legjobb
a legkisebb keresztmetszetnél kezdeni.
Durva csiszolás
Nagyolást soha ne végezzen vágókoronggal.
A nagyolás akkor sikerül a legjobban, ha
a szerszámot 30–40°-os szögre állítja. Mérsékelt
nyomással mozgassa a szerszámot előrehátra. Ily módon a munkadarab nem forrósodik
fel túlságosan, nem színtelenedik el és nem
keletkeznek rajta barázdák.
Kő vágása
A gép csak száraz vágásra használható.
Kő vágásához gyémánt vágókorong
a legalkalmasabb.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
A gépet csak további porvédő maszk
használatával működtesse.
Tanács a munkavégzéshez
Óvatos legyen, amikor tartófalba vájatot vág.
Tartófalakba vágott vájatokra ország-specifikus
előírások vonatkoznak. Ezeket az előírásokat
minden körülmények között be kell tartani.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
A munka megkezdése előtt kérje ki a felelős
statikus mérnök, építész vagy építésvezető
véleményét.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Biztonsági szénkefék
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
DEWALT márkaszervizbe.
d
D
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
D
b
Min. fordu- Kerületi Menetes
[mm] latszám sebesség furat hossza
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
230
6
22,23
6500
80
-
b 180
8
22,23
8500
80
-
230
-
-
6500
80
-
180
-
-
8500
80
-
Max.
[mm]
D
17
d
b
100 30
M14
8500
45
23,0
230 15
M14
6500
80
23,0
180 15
M14
8500
80
23,0
D
D
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
18
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Süllyesztett
középpontú
csiszolótárcsa
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Tartókarima
27-es típusú, süllyesztett
középpontú korong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Alátétlap/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlap
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
19
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Tartókarima
Vágókorong
Menetes szorítóanya
VAGY
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00244620 - 22-08-2014
20
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
21
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
22
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
23
24
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising