CD601 | Black&Decker CD601 CIRC. SAW Type 2 instruction manual

402011-44 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
CD601
CD602
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului
Fierăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
e.
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
f.
g.
h.
Instrucţiunile suplimentare de siguranţă valabile
pentru toate fierăstraiele
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator
pentru recul:
♦
reculul reprezintă reacţia bruscă a unei lame agăţate, blocate sau aliniate incorect, ce determină
deplasarea în sus a fierăstrăului, de pe piesa de
prelucrat înspre operator;
♦
atunci când lama este agăţată sau blocată strâns în
tăietură, aceasta se împiedică, iar reacţia motorului
dirijează rapid unitatea înapoi înspre operator;
♦
dacă lama se îndoaie sau nu se aliniază corect în
tăietură, zimţii de pe marginea din spate a lamei pot
săpa în suprafaţa superioară a lemnului, făcând ca
lama să iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare a fierăstrăului şi
pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate
în continuare.
a. Menţineţi ambele mâini bine strânse pe fierăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât să poată face
faţă forţelor de recul. Poziţionaţi-vă corpul pe
oricare din lateralele lamei, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea lamei
înapoi, însă forţele de recul pot fi controlate de
operator dacă sunt adoptate măsuri de precauţie
adecvate.
b. Atunci când lama se blochează sau atunci când
întrerupeţi o tăietură din orice motiv, eliberaţi
întrerupătorul şi ţineţi nemişcat fierăstrăul în
material până când lama se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi lama din
material sau să trageţi înapoi fi erăstrăul în
timp ce lama se mişcă; în caz contrar, se poate
declanşa reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării lamei.
c. Atunci când reporniţi fi erăstrăul introdus în
piesa de prelucrat, centraţi lama acestuia în
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraie
a.
b.
c.
d.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care unealta de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Contactul cu un cablu sub tensiune va determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi electrocutarea
operatorului.
Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare.
Prin aceasta se îmbunătăţeşte precizia tăieturii şi
se reduc şansele de blocare a lamei.
Utilizaţi întotdeauna lame de dimensiunea şi
forma corectă (diamantate faţă de rotunde)
a orificiilor arborelui. Lamele care nu se potrivesc
cu armăturile de montaj ale fierăstrăului vor funcţiona excentric, determinând pierderea controlului.
Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi deteriorate sau incorecte pentru lame. Şaibele
şi şurubul pentru lamă au fost special concepute
pentru fierăstrăul dvs., pentru performanţa şi
siguranţa optime în timpul operării.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere
şi de lamă. Ţineţi cealaltă mână pe mânerul
auxiliar sau pe carcasa motorului. Dacă ambele
mâini ţin fierăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de
lamă.
Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de lamă sub piesa
de prelucrat.
Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit grosimii
piesei de prelucrat. Sub piesa de lucru trebuie
să se vadă mai puţin dintr-un zimţ de lamă.
Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior piesa
pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Este important să sprijiniţi în
mod adecvat piesa de prelucrat pentru a minimiza
expunerea corpului, blocarea lamei sau pierderea
controlului.
5
d.
e.
f.
g.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru toate
fierăstraiele cu cuţit de despicare
a. Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat pentru
lama folosită. Pentru funcţionarea cuţitului de
despicare, este necesar ca acesta să fie mai gros
decât corpul lamei, însă mai subţire decât zimţii
acesteia.
b. Reglaţi cuţitul de despicare conform instrucţiunilor din acest manual. Distanţarea, poziţionarea
şi alinierea incorectă pot anula efectul cuţitului de
despicare în împiedicarea reculului.
c. Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare, cu
excepţia cazurilor în care efectuaţi decupaje.
Cuţitul de despicare trebuie să fie poziţionat la loc
după efectuarea decupajelor. Cuţitul de despicare
cauzează interferenţe în timpul efectuării decupajelor şi poate genera reculul.
d. Pentru funcţionarea cuţitului de despicare,
acesta trebuie să fie cuplat în piesa de prelucrat. În timpul tăieturilor scurte, cuţitul de despicare
nu împiedică reculul.
e. Nu operaţi fierăstrăul în cazul în care cuţitul de
despicare este îndoit. Chiar şi un contact uşor
poate încetini viteza de închidere a apărătorii.
tăietură şi verificaţi ca zimţii lamei să nu fi intrat
în material. În cazul în care lama fierăstrăului se
blochează, aceasta poate să iasă din tăietură sau
să ricoşeze din piesa de prelucrat atunci când
fierăstrăul este repornit.
Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a lamei şi de recul. Panourile
mari au tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie poziţionate sub panou, pe
ambele laturi, aproape de linia de tăiere şi aproape
de marginea panoului.
Nu folosiţi lame boante sau deteriorate. Lamele
neascuţite sau incorect poziţionate produc tăieturi
înguste, cauzând fricţiune excesivă, blocarea lamei
şi reculul.
Manetele de blocare pentru adâncimea lamei
şi reglarea înclinaţiei trebuie să fi e strânse
şi fixate înainte de efectuarea tăieturii. Dacă
reglajul lamei se deplasează în timpul efectuării
tăieturii, ar putea determina blocarea sau reculul.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Lama care pătrunde în material
poate tăia obiecte ce pot cauza reculul.
Instrucţiuni de siguranţă pentru fierăstraiele circulare cu apărători pendulare externe sau interne şi
apărătoare pentru cablu
a. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi închiderea
corespunzătoare a apărătorii inferioare. Nu
operaţi fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se mişcă liber şi nu se închide imediat.
Nu fixaţi sau nu legaţi niciodată apărătoarea
inferioară în poziţia deschis. În cazul scăpării
accidentale a fierăstrăului, apărătoarea inferioară
se poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară cu
mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu atinge
lama sau orice altă componentăşi că se mişcă liber
în toate unghiurile şi adâncimile de tăiere.
b. Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul nu funcţionează
corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare. Apărătoarea inferioară poate funcţiona lent
datorită pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase
sau acumulărilor de reziduuri.
c. Apărătoarea inferioară trebuie retrasă manual
numai pentru tăieturile speciale precum „decupajele” şi „tăieturile combinate”. Ridicaţi
apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere
şi, de îndată ce lama pătrunde în material,
apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru
orice alte tipuri de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod automat.
d. Trebuie să verificaţi întotdeauna ca apărătoarea
inferioară să acopere lama înainte de a poziţiona fierăstrăul pe bancă sau podea. O lamă
neprotejată, liberă va cauza ricoşarea înapoi a fierăstrăului care va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi
la timpul necesar pentru ca lama să se oprească
după eliberarea întrerupătorului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor ce
se rotesc
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea sunt:
Afectarea auzului.
Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.
Lamele fierăstrăului
♦
Nu utilizaţi lame de diametru mai mare sau mai mic
decât cel recomandat. Pentru categoria adecvată
a lamelor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi
exclusiv lamele menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată discuri abrazive.
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
6
Avertisment! Purtaţi dopuri de protecţie pentru
urechi în timpul utilizării acestei unelte.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
13. Buton de blocare pentru reglarea adâncimii de
tăiere
14. Cheie pentru şuruburi
15. Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma
tăierii
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată şi că lama fierăstrăului nu
se mişcă.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Demontarea şi montarea unei lame de
fierăstrău (fig. A)
Atenţie! Această metodă de schimbare a lamei este
valabilă numai pentru lamele ce conţin un orificiu (16)
de blocare a lamei în timpul montării şi demontării.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Demontarea
♦
Introduceţi o şurubelniţă în orifi ciu (16) pentru
a împiedica rotirea lamei de fierăstrău.
♦
Slăbiţi şi demontaţi şurubul de fixare a lamei (17)
rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu
ajutorul cheii (14) din dotare.
♦
Scoateţi şaiba externă (18).
♦
Scoateţi lama de fierăstrău (9).
Montarea
♦
Poziţionaţi lama de fi erăstrău pe şaiba internă
(19), asigurându-vă că săgeata de pe lamă indică
în aceeaşi direcţie cu săgeata de pe unealtă.
♦
Poziţionaţi şaiba externă (18) pe ax, cu zona în relief
orientată în direcţia opusă lamei de fierăstrău.
♦
Introduceţi şurubul de fixare a lamei (17) în orificiu.
♦
Introduceţi o şurubelniţă în orifi ciu (16) pentru
a împiedica rotirea lamei de fierăstrău.
♦
Strângeţi bine şurubul de fixare a lamei rotindu-l
în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul cheii (14)
din dotare.
♦
Reglaţi cuţitul de spintecare conform instrucţiunilor
de mai jos.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Avertisment! Ori de câte ori montaţi o lamă nouă,
trebuie să verifi caţi apărătoarea lamei de fi erăstrău
pentru a vă asigura că se poate mişca liber.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Demontarea şi montarea unei lame de
fierăstrău (fig. B)
Descriere
Atenţie! Această metodă de schimbare a lamei este
valabilă pentru lamele ce nu conţin un orificiu (16) de
blocare a lamei în timpul montării şi demontării.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Mâner principal
Mâner secundar
Gradaţie unghi ascuţit
Buton de blocare pentru reglarea unghiurilor ascuţite
7. Ghidaj paralel
8. Ghidaj
9. Lama de fierăstrău
10. Apărătoarea lamei de fierăstrău
11. Cuţit de despicare
12. Gradaţie adâncime de tăiere
Demontarea
♦
Reglaţi adâncimea de tăiere a fierăstrăului la
10 mm.
♦
Poziţionaţi o scândură de lemn pe podea, apoi
puneţi fierăstrăul pe marginea laterală a lemnului
conform ilustraţiei din fig. B pentru a împiedica
rotirea lamei.
♦
În timp ce apăsaţi cu fermitate pe fierăstrău, slăbiţi
şi demontaţi şurubul de fixare a lamei (17) rotindu-l
7
♦
♦
Utilizare
în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul cheii
(14) din dotare.
Scoateţi şaiba exterioară (18).
Scoateţi lama de fierăstrău (9).
Această unealtă poate fi operată cu mâna dreaptă sau
cu mâna stângă.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. E)
Montarea
♦
Poziţionaţi lama de fi erăstrău pe şaiba internă
(19), asigurându-vă că săgeata de pe lamă indică
în aceeaşi direcţie cu săgeata de pe unealtă.
♦
Poziţionaţi şaiba externă (18) pe ax, cu zona în relief
orientată în direcţia opusă lamei de fierăstrău.
♦
Introduceţi şurubul de fixare a lamei (17) în orificiu
şi strângeţi-l uşor cu mâna.
♦
Poziţionaţi o scândură de lemn pe podea, apoi
puneţi fierăstrăul pe marginea laterală a lemnului
conform ilustraţiei din fig. B pentru a împiedica
rotirea lamei.
♦
În timp ce apăsaţi cu fermitate pe fierăstrău, strângeţi bine şurubul de fixare a lamei (17) rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic cu ajutorul cheii (14)
din dotare.
♦
Reglaţi cuţitul de spintecare conform instrucţiunilor
de mai jos.
Adâncimea de tăiere trebuie reglată potrivit grosimii
piesei de prelucrat. Trebuie să depăşească grosimea
acesteia cu aprox. 2 mm.
♦
Slăbiţi butonul (13) pentru a debloca ghidajul fierăstrăului.
♦
Deplasaţi ghidajul fierăstrăului (8) în poziţia dorită.
Adâncimea corespunzătoare a tăieturii poate fi
citită pe gradaţie (12).
♦
Strângeţi butonul pentru a bloca ghidajul fierăstrăului pe poziţie.
Reglarea unghiului de 45° (fig. F)
Avertisment! Ori de câte ori montaţi o lamă nouă,
trebuie să verifi caţi apărătoarea lamei de fi erăstrău
pentru a vă asigura că se poate mişca liber.
Această unealtă poate fi setată la unghiuri ascuţite
între 0° şi 45°.
♦
Slăbiţi butonul de blocare (6) pentru a debloca
ghidajul fierăstrăului.
♦
Deplasaţi ghidajul fierăstrăului (8) în poziţia dorită.
Unghiul ascuţit corespunzător tăieturii poate fi citit
pe gradaţie (5).
♦
Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca ghidajul
fierăstrăului pe poziţie.
Reglarea cuţitului de despicare (fig. C)
Pornirea şi oprirea
Cuţitul de despicare împiedică blocarea lamei fierăstrăului în timpul operaţiilor de tăiere şi despicare cu
fierăstrăul. Cuţitul de despicare trebuie să fie reglat
după înlocuirea lamei de fierăstrău.
♦
Slăbiţi şurubul (20) ţinând cuţitul de despicare pe
poziţie.
♦
Poziţionaţi cuţitul de despicare (11) conform ilustraţiei.
Distanţa dintre marginea zimţată şi cuţitul de despicare
trebuie să fie de 2 - 3 mm.
Distanţa înălţimii dintre marginea zimţată şi capătul inferior al cuţitului de despicare trebuie să fie de 2 - 3 mm.
♦
Strângeţi şurubul .
♦
Montarea si demontarea ghidajului paralel
(fig. D)
Extragerea prafului (fig. G)
♦
Pentru a porni unealta, deplasaţi butonul de
deblocare (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire.
Tăierea cu fierăstrăul
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă.
Adaptorul poate fi achiziţionat de la comerciantul
Black & Decker local.
♦
Introduceţi adaptorul de extragere a prafului (23)
în orificiul de evacuare a prafului (15).
♦
Conectaţi furtunul aspiratorului la adaptor.
Ghidajul paralel este utilizat pentru efectuarea tăieturilor cu fierăstrăul în linie dreaptă, paralel cu marginea
piesei de prelucrat.
Montarea
♦
Slăbiţi butonul de blocare (21).
♦
Introduceţi ghidajul paralel (7) prin deschizături
(22).
♦
Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
♦
Strângeţi butonul de blocare.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Demontarea
♦
Slăbiţi butonul de blocare (21).
♦
Trageţi ghidajul paralel de pe unealtă.
♦
8
Deoarece o oarecare aşchiere de-a lungul liniei de
tăiere pe partea superioară a piesei de prelucrat nu
poate fi evitată, tăiaţi pe partea pe care aşchierea
este acceptabilă.
În cazul în care este necesară reducerea la minim
a aşchierii, de ex. în cazul tăierii laminatelor,
prindeţi o bucată de placaj de partea superioară
a piesei de prelucrat.
Accesorii
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
CD601 CD602
TIP 2
Tensiune de intrare
Vc.a. 230
Putere absorbită
Viteză în gol
Înlocuirea prizei de alimentare (numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalată o priză nouă:
♦
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
TIP 2
230
W 1.100
1.150
min -1 5.000
5.000
Adâncimea maximă de tăiere mm 55
55
Diametrul lamei
mm 170
170
Alezajul lamei
mm 16
16
Lăţimea vârfului lamei
mm 2,6
2,6
kg 4,7
4,7
Greutate
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 101 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A), Putere sonoră (LWA) 112 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Protejarea mediului înconjurător
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 4,46 m/s2 ,
incertitudine (K) 1,5 m/s2
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
9
Declaraţia de conformitate
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
CD601/CD602
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
15/07/2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
zst00187420 - 03-09-2012
10
11
Download PDF

advertising