DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 3 instruction manual

559022 - 43 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DW621
DW622
1. ábra
s
r
q
ff
a
p
b
xxxx
x
xx x
d
o
t
g
c
n
e
m
f
l
h
k
2. ábra
j
i
3. ábra
b
c
dd
2
c
u
4. ábra
l
q
m
x
v
p
p
o
n
m
l
w
6. ábra
5. ábra
r
o
y
t
d
e
t
d
h
j
i
g
h
f
g
3
7. ábra
8. ábra
j
z
aa
9. ábra
10. ábra
cc
a
j
bb
ee
11. ábra
o
4
o
FELSŐMARÓ
DW621, DW622
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság
és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
V
V
W
W
min-1
Marógép-alváz
Marógép-alváz löket
mm
Revolver mélységütköző
Tokmány mérete
Marószerszámok
átmérője, max.
Súly
mm
mm
kg
LPA (hangnyomás)
dB (A)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) dB (A)
KWA (toleranciafaktor)
dB (A)
DW621
220–240
DW622
220–240
230/115
230/115
3
3
1,100
1,400
620
620
8,000 - 24,000
tetszőlegesen
változtatható
2 oszlop
2 oszlop
55
55
3-lépés, fokbeosztással
és finomállítással
8
12
36
3,1
36
3,1
86
86
3
95
3
3
95
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
3,3
1,5
3,3
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz..
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el,
halálos vagy súlyos
sérülést okozhat..
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
kisebb vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amelyet, ha nem
kerülnek el dologi károkat okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
5
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW621, DW622
DEWALT nyilatkozik arról, hogy a "Műszaki
adatok" részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17,
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További
információért forduljon a DEWALT vállalathoz
a következőkben megadott címen vagy
a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja. DEWALT.
Horst Grossmann
Mérnökség és termékfejlesztés alelnöke
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
AZT KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
6
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikrák
keletkeznek, amelyek meggyújthatják
a porokat vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz.
Soha, semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
f) Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, akkor
használjon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem használata csökkentik a személyes
sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos
elindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészhez rögzített csavarkulcs vagy
kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
c)
d)
e)
f)
g)
Hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készülékeket meg kell javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza azt le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást
végezne, tartozékot cserélne vagy azt
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen elindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek igazítása megfelelő-e, illetve
nem szorulnak-e; valamint ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos szerszám működését. Ha
a szerszám sérült, akkor a használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági szabályok
marógépekhez
• Az elektromos szerszámot a szigetelt fogófelületeivel tartsa, mert a vágószerszám
véletlenül hozzáérhet a szerszám
tápkábeléhez. „Élő” (áram alatt lévő) vezeték
elvágásakor az elektromos szerszám
fém alkatrészei is „élővé” változnak és
megrázhatják a kezelőt.
7
• Használjon szorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. Ha a munkadarabot
saját testéhez szorítja, a rögzítés nem lesz
megfelelő, és elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
További biztonsági szabályok
vágószerszámokhoz
• Mindig egyenes, horony, profil, réselő
vágószerszámokat és hornyos késeket
használjon 6 ... 8 mm-es szárátmérővel, amely
illeszkedik a szerszámtokmány méretéhez.
• Mindig olyan vágószerszámot használjon,
amelynek sebessége min. 30 000 min-1 és
ennek megfelelő jelöléssel rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon olyan vágószerszámot,
amelynek átmérője meghaladja
a műszaki adatok részben megadott
max. átmérőt.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (ff), amely a gyártás idejét is
tartalmazza gyártás éve - a szerszám burkolatára
van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Marógép
1 Határolóvas finomállító és vezető rudakkal
1 Szerszámbefogó patron 8 mm-es (E.K.: 1/4”)
• Egyenes, horony, profil, réselő
vágószerszámoknál a szár
maximális átmérője LEGYEN 8 mm;
a maximális átmérő LEGYEN 36
mm, a maximális vágási mélység
LEGYEN 10 mm.
1 befogóhüvely, 12 mm (1/2”) (DW622)
• Réselő vágószerszámoknál a szár
maximális átmérője LEGYEN 8 mm;
és a maximális átmérő LEGYEN
25 mm.
1 Használati utasítás
• Hornyos késeknél a szár maximális
átmérője LEGYEN 8 mm;
a maximális átmérő LEGYEN 40 mm,
és a maximális vágási szélesség
LEGYEN 4 mm.
Maradványkockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
1 Vezetőgyűrű 24 mm-es
1 csavarkulcs, 17 (DW621)
1 csavarkulcs, 22 (DW622)
1 Porelszívó csatlakozó
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Dologi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
– Halláskárosodás
a. Be-/kireteszelő kapcsoló
– A repülő törmelék által okozott személyes
sérülés kockázata.
b. Tengelyzár
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés kockázata.
d Határolóvas rögzítőcsavar
– A tartós használattal kapcsolatos
egészségügyi kockázatok.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
8
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
c. Tokmányanya
e. Vezetőrudak határolóvashoz
f. Porkifúvó kimenet a határolóvasban
g. Finomállító határolóvashoz
h. Határolóvas
i. Zárócsavar
j. Marógép alap
k. Ujjvédő
l. Revolver mélységütköző
m. Mélységütköző
n. Mélységütköző rögzítő-csavar
o. Nyomódarab korlátozó
p. Gyorsállító mélységütközőhöz
q. Finomállító mélységütközőhöz
r. Porelszívás adapter
s. Sebességvezérlő tárcsa (DW621)
t. Végzár
RENDELTETÉS
Az Ön DEWALT DW621/DW622 típusú nagy
teljesítményű felsőmarója faanyagok, faipari
termékek és műanyagok professzionális és nagy
igénybevétellel járó marásához készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a marógépek professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, az ilyen személy géphasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy adott
feszültségtartományhoz terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó aljzat
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
le.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötni.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, a gép
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a műszaki
adatoknál). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki és válassza le
a szerszámot az elektromos hálózatról
tartozékcsere, beállítások módosítása
vagy a javítás előtt. Ellenőrizze,
hogy a kapcsológomb az OFF (Ki)
állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű
elindulása balesetet okozhat.
Marószerszám fel- és
leszerelése (2. ábra)
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat (b).
2. A mellékelt csavarkulccsal lazítsa ki néhány
fordulattal a befogóhüvely anyáját (c) és
tegyen egy marófejet (dd) a befogóhüvelybe.
3. Húzza meg a tokmányanyát és oldja ki
a tengelyzárat.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne húzza
meg a tokmányanyát, ha nincs
vágószerszám a tokmányban.
Tokmány-alkatrészcsoport
cseréje (3. ábra)
Az Ön felsőmaróját a gépre szerelt 8 mm-es (EK:
1/4") vagy 12 mm-es (1/2”) befogóhüvellyel szállítjuk.
A szerszámhoz két precíziós patron is elérhető,
hogy az illeszkedjen a használt vágószerszámhoz.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
9
A szerszámbefogó patront és a patron anyát nem
lehet szétszerelni.
1. Lazítsa meg teljesen a patron anyát (c).
2. Távolítsa el a tokmány-alkatrészcsoportot (u).
3. Szerelje fel az új alkatrészcsoportot és húzza
meg a patron anyát (c).
Elektronikus
fordulatszámszabályzó
beállítása (1. ábra)
A sebesség tetszőlegesen változtatható a 8 000
... 24 000 min-1 tartományban az elektronikus
fordulatszámszabályzó tárcsával (s), hogy minden
faanyagban, műanyagban és alumíniumban
egységes vágási eredményt érhessünk el.
Fordítsa az elektronikus fordulatszámszabályzó
tárcsát a kívánt értékre.
Általánosságban használja az alacsonyabb
beállítást a nagyobb átmérőjű vágószerszámokhoz
és a magasabb beállítást a kisebb átmérőjű
vágószerszámokhoz. A helyes beállítást csak
gyakorlattal lehet megállapítani.
7. Húzza meg a mélységütköző rögzítőcsavarját
(n).
HÁROMSZOROS MÉLYSÉGÁLLÍTÁS
A REVOLVERES MÉLYSÉGÜTKÖZŐVEL
A revolveres mélységütközőjével (l) három
különböző mélységet állathatunk be. Ez
különösképpen a többlépcsős mély vágásoknál
előnyös.
– Tegye a mélységsablont a mélységütköző (m)
és a revolveres mélységütköző (l) közé, hogy
pontosan beállítsa a vágási mélységet.
– Szükség esetén állítsa be mindhárom csavart.
FINOMÁLLÍTÁS
Ha nem használ mélységsablont vagy a vágási
mélységet után kell állítani, akkor javasoljuk
a finombeállító (q) használatát.
1. Állítsa be a vágási mélységet a fenti eljárás
segítségével.
2. Állítsa a finomállítót a nullára a gyűrű (x)
segítségével.
1 =
8 000 min-1
2 =
9 500 min-1
3 =
11 500 min-1
4 =
16 000 min-1
5 =
19 500 min-1
Mélységállítás a marógép
6 =
22 500 min-1
FORDÍTOTT ELHELYEZÉSE ESETÉN (4. ÁBRA)
7 =
24 000 min-1
Vágási mélység beállítása
(4. ábra)
Marógépének gyors- és finomállítóját is egy
precíziós mélységállító rendszerrel és egy nullára
resetelő gyűrűvel láttuk el.
GYORSÁLLÍTÁS A NULLÁRA RESETELŐ
GYŰRŰS FOKBEOSZTÁSSAL
1. Lazítsa meg a mélységütköző rögzítőcsavarját
(n).
2. Oldja ki a nyomódarab korlátozót (o),
ehhez csavarja azt az óramutató járásával
ellentétesen.
3. Süllyessze a marógép-alvázat addig,
amíg a vágószerszám hozzá nem ér
a munkadarabhoz.
4. Húzza meg a nyomódarab korlátozót (o).
5. Állítsa a gyorsállítót (p) a nullára a gyűrű (v)
segítségével. A mélységütközőnek (m) hozzá
kell érnie a revolveres mélységütközőhöz (l).
10
6. Állítsa be a vágás mélységét a gyorsállító
(p) és a megfelelő fokbeosztás segítségével.
A beállított vágás mélységét a nyilak (w) jelzik.
3. Forgassa a finomállítót (q) a megfelelő
pozícióba: egy elfordulás kb. 1 mm-nek és
1 osztás 0,1 mm-nek felel meg.
1. Távolítsa el a mélységütközőt (m) és
cserélje azt le az opcionális (DE6956)
mélységütközőre.
2. Csatlakoztassa a mélységütköző
(m) menetesszárát a revolveres
mélységütközőhöz (l).
3. Állítsa be a vágási mélységet
a mélységütközőn (m) található állítóval.
FIGYELMEZTETÉS: Fordított
helyzetben összeszerelt marógépnél
lásd a telepített szerszámmal
kapcsolatos utasításokat
a kézikönyvben referenciaként.
Határolóvas felszerelése (1.,
5. ábra)
1. Tegye a vezetőrudakat (e) a marógép
alapjához (j).
2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (i).
3. Csúsztassa a határolóvasat (h) a rudak fölé.
4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (d)
ideiglenesen.
MŰKÖDÉS
5. Távolítsa el a poreltávolító adaptert (r) és
zárja le a kimenetet a szerszámhoz mellékelt
poreltávolító dugóval (y).
Használati tanácsok
Határolóvas állítása (6. ábra)
1. Rajzolja meg a vágás vonalát az anyagon.
2. Süllyessze a marógép-alvázat addig,
amíg a vágószerszám hozzá nem ér
a munkadarabhoz.
3. Húzza meg a nyomódarab korlátozót (o).
4. Állítsa a marógépet a vágási vonalhoz.
5. Csúsztassa a határolóvasat (h) neki
a munkadarabnak és húzza meg
a rögzítőcsavarokat (d).
6. Állítsa a határolóvasat (h) a finombeállítóval
(g) segítségével. A vágószerszám külső
vágóélének egybe kell esnie a vágási vonallal.
7. Szorosan húzza meg a végzárat (t).
A vezetőgyűrű felszerelése (7.
ábra)
A sablonhoz hasonlóan a vezetőgyűrű is jelentős
szerepet tölt be a minta kivágásában és a kivágás
formázásában.
– Tegye fel a vezetőgyűrűt (z) a marógép
alapjára (j) a csavarok (aa) segítségével az
ábrán látható módon.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS:G: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le azt az áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS:G: A marógépet
mindig a 8. ábrán mutatott módon
mozgassa (külső éleken/belső éleken).
Helyes kéztartás (11. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében MINDIG
az ábrán látható helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében MINDIG
biztosan tartsa a szerszámot, nehogy
az megugorjon.
A helyes kéztartásnál egy keze az egyik
nyomódarab korlátozón (o) legyen.
Porelszívó csatlakoztatása (1.,
5. ábra)
Csatlakoztassa a porszívó tömlőt a marógép
tartóoszlopának vagy határolóvasának (o)
porelszívó adapteréhez (r).
Használat előtt
1. Ellenőrizze, hogy a vágószerszám jól
illeszkedik-e a tokmányba.
2. Válassza ki az optimális sebességet az
elektronikus sebességvezérlő tárcsa
használatával.
3. Állítsa be a vágási mélységet.
4. Csatlakoztassa a porelszívót.
Be- és ki kapcsolás (9. ábra)
A záró/kioldó kapcsoló (a) a fogantyú jobb oldalán
található. A marógép alapvetően a kioldott állásban
van rögzítve.
1. Bekapcsolás: nyomja le és tartsa lenyomva
a kapcsolót (bb), hogy kioldja a szerszámot és
ezután nyomja le a billentyűt (cc).
2. A folyamatos működtetéshez nyomja meg újra
a kapcsolót (bb).
3. Kikapcsolás: nyomja meg újra a billentyűt (cc).
FIGYELMEZTETÉS: Lazítsa meg
a nyomódarab korlátozót és engedje,
hogy a marógép-alváz visszatérjen
a pihenő helyzetébe, mielőtt
a szerszámot kikapcsolná.
5. Mindig győződjön meg arról, hogy
a nyomódarab korlátozót rögzítette-e, mielőtt
a gépet bekapcsolná.
11
A vezetőgyűrű használata
(7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki és válassza
le a szerszámot az elektromos
hálózatról tartozékcsere, beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
1. Rögzítse a sablont a munkadarabhoz
a végszorítók segítségével.
2. Válassza ki és telepítse a megfelelő
vezetőgyűrűt (z).
3. Vonja ki a vezetőgyűrű külső átmérőjéből
a vágószerszám átmérőjét és ossza el
azt kettővel. Az eredmény a sablon és
a munkadarab közötti különbséget adja.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a munkadarab nem elég vastag, akkor
azt helyezze egy (hulladék) fadarabra.
Vezetés léccel
Ott, hol az élvezető nem használható a marógépet
egy a munkadarabhoz szorított léc mentén is
vezethetjük (a léc nyúljon túl a munkadarab
mindkét végén).
A porelszívó oszlop tisztítása
(10. ábra)
1. Távolítsa el a porelszívó dugót vagy adaptert.
2. Távolítsa el a marógép talpának (j) aljáról
a négy csavart.
3. Tisztítsa meg a porelszívó oszlopot.
4. Szerelje össze az alkatrészeket
a szétszereléssel ellentétes sorrendben.
Vezető nélküli marás
A marógépet használhatja vezetés nélkül is, pl.
feliratok készítéséhez vagy a kreatív munkákhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis
mélységű vágásokat készítsen! Max.
8 mm átmérőjű vágószerszámokat
használjon.
Marás vezetőmarószerszámokkal (2. ábra)
Ha a határolóvas vagy a vezetőgyűrű nem
használható, akkor használhatunk vezetőmarószerszámokat (dd) is a formás sarkok
kivágásához.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Ezek a következők: tokmány (6 ... 12 mm-es),
mélységütköző a fordított elhelyezéshez,
fecskefarkú illesztés fogainak illesztéséhez
használ szerszámok és pofák, fecskefarkú
illesztés sablonok, vezetőgyűrűk (17 ... 40 mm) és
különböző hosszúságú vezetősínek.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
12
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
Viseljen jóváhagyott professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot
a művelet során.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más
erős vegyszert a szerszám nem
fémes alkatrészeinek tisztítására. Az
ilyen vegyszerek meggyengíthetik
ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Más tartozékokat
nem teszteltünk, csak a DEWALT,
saját tartozékait, így más tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak a DEWALTáltal
javasolt tartozékokat használja
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, akkor azt a háztartási
hulladékoktól elkülönítve selejtezze le.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT irodától, a használati
utasításban megadott elérhetőségen tájékozódhat.
Alternatív megoldásként a szerződött DEWALT
szervizképviseletek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségeinek
részletes ismertetése a következő internetes
címen is megtalálható: www.2helpU.com.
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
zst00244855 - 25-08-2017
14
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
16
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW621
FELSŐMARÓ 2
©
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising