DCF815 | DeWalt DCF815 IMPACT DRIVER instruction manual

567000 - 78 H
Fordítás az angol eredetiből
DCF815
1. ábra
g
g
b
a
h
e
f
2. ábra
f
k
2
4. ábra
3. ábra
c
d
c
e
d
f
5. ábra
3
AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ
DCF815 (10,8 V)
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra használják vagy más
tartozékokkal, vagy nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DCF815
Feszültség
VDC
1
Típus
Li-Ion
Akkumulátor típusa
Üresjárati fordulatszám
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem
használják a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen csökkenhet.
10,8
min-1 0 – 2450
Maximális nyomaték
Nm
107
Szerszámbefogó
mm
kg
1/4"
(6,35 mm)
0,8
LPA (hangnyomás)
dB(A)
88
KpA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangerő)
dB(A)
3
dB(A)
99
Akkumulátor típusa
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3
Feszültség
Kapacitás
Súly
Tömeg (akkumulátor nélkül)
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt; például: a szerszám és a tartozékok karbantartása, kéz melegítése,
munkaszervezés.
Akkumulátor
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah =
ah =
m/s2
7,5
Toleranciafaktor K =
m/s2
1,7
DCB121
Li-Ion
VDC
Ah
kg
Töltő
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg,
így az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik szerszám értékével. Az érték
felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez is.
DCB100
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
VAC
230
Li-Ion
Töltési idő (kb.)
min
Súly
kg
40
(1,3 Ah
akkumulátor)
0,3
Biztosítékok
Európa
230 V-os
szerszám
4
10,8
1,3
0,2
10 amperes,
hálózati
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010. 03. 03.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem kerülik el, anyagi
kárt okozhat.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tűzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek
meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
DCF815
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
5
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
c) Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
f) Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
c)
d)
e)
f)
g)
rülményeknek megfelelő védőfelszerelés
- például a porálarc, a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak és a hallásvédelmi eszköz - használata csökkenti
a személyi sérülés kockázatát.
Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot a váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kap-
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A kö-
6
csolja ki a szerszámot és válassza le
az akkumulátort mielőtt valamilyen
beállítást végezne a szerszámon, tartozékot cserélne vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes
lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására.
Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha a szerszám sérült, a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre zárhatná. Az akkumulátorpólusok
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel
mossa le. Szembe kerülés esetén, forduljon ez mellett orvoshoz is. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonsági
szabályok ütvecsavarozóhoz
•
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél fogva tartsa
a munkavégzés közben olyan helyen,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékhez
érhet. Ha a kötőelem áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos
szerszám fémalkatrészei is elektromossá
válnak és megrázhatják a kezelőt.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
5) AKKUMULÁTOROS
SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, egy másik típusnál tűzveszélyt
okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az akkumulátort minden fémes tárgytól, például tűzőkapocstól, érmétől, a kulcsoktól,
szögtől, csavartól és minden más apró
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
7
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található
ott, ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
•
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
•
•
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT: Ez a kézikönyv a DCB100 típusú akkumulátor töltő
biztonságtechnikai és használati utasításait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő,
az akkumulátor, az akkumulátoros eszköz
összes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy folyadék jusson
a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében csak DEWALT akkumulátort töltsön a készülékkel. Más akkumulátor felrobbanhat, ezzel személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat.
•
•
VIGYÁZAT: A gyermekeket felügyelni
kell; meg kell akadályozni, hogy játszszanak a készülékkel.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények között az áram alatt lévő akkumulátor töltő érintkezőit idegen tárgyak
rövidre zárhatják. A töltő nyílásaitól
a vezető anyagokat távol kell tartani,
ide tartoznak a teljesség igénye nélkül a következők: fémreszelék, fémforgács, acélgyapot, alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét a tisztítás előtt.
•
•
•
•
•
NE próbálja az akkumulátort a kézikönyvben ismertetettől eltérő töltővel
tölteni. A töltőt és az akkumulátort úgy
terveztük, hogy azok megfelelően működjenek a másik eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
•
•
8
DEWALT akkumulátor töltésére használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Az akkumulátort soha ne érje csapadék
- eső ill. hó.
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték és a csatlakozó sérüléseit.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá, abban nem botolhatnak meg, ill.
más módon nem sérthetik vagy ránthatják meg.
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha arra mindenképpen szükség van.
A nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár halálos áramütést
is okozhat.
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és ne helyezzen a töltőre tárgyakat,
mert ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz
belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt
a hőforrástól távol. A töltő hűtését a burkolat alján és tetején található szellőző nyílások biztosítják.
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
Soha ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
Ne szedje szét a töltőt; jutassa azt el
a hivatalos márkaszervizbe, ha az valamilyen oknál fogva karbantartásra vagy
javításra szorul. A helytelen összeszerelés tüzet, áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel
vagy hasonlóan képzett személlyel a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.
Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, a tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát. Ha csak az akkumulátort távolítja el,
azzal a kockázatot nem csökkenti.
SOHA ne próbáljon meg két (2) töltőt egymáshoz csatlakoztatni.
A töltőt a háztartásokban szokásos 230
V-os elektromos feszültséghez terveztük. Ne próbálja ettől eltérő feszültség-
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ionos akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
gel használni. Ez az utasítás a gépjármű
töltőkre nem vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Töltők
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-ionos
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
A DCB100 töltővel 10,8 voltos Li-Ion akkumulátort tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki őket, hogy használatuk a lehető legegyszerűbb legyen.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Töltés (2. ábra)
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta
az akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
1. Csatlakoztassa a töltőt (k) megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe.
A piros (töltés-jelző) fény elkezd villogni,
jelezve, hogy a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött és az készen áll a használatra, de azt a töltőben is hagyhatja.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót. és kövesse az ismertetett töltési
eljárást.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a Li-ion akkumulátorok optimális élettartama
érdekében az első használat előtt legalább 10
órán át töltse az akkumulátort.
•
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
töltés
teljesen töltött
késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
cserélje le az akkumulátort
•
-- -- -- -- -- -__________
___ _ ___ _
•
••••••••••••
•
•
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja el és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor
a töltő automatikusan a töltési üzemmódra vált
át. Ez a funkció biztosítja az akkumulátor maximális élettartamát.
9
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
ne használja a töltőt vagy az akkumulátort robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
Soha ne próbálja erővel beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmi módon
ne alakítsa át az akkumulátort, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel
töltse.
NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe, illetve más folyadékba.
Ne tárolja vagy használja az eszközt
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-ot (105° F) (például szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben
nyáron).
Akkumulátor
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
kinyitni, felnyitni az akkumulátort. Ha
az akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze, ne
ejtse le, ne sértse meg az akkumulátort. Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leejtettek vagy
más módon megsértettek (értsd kilyukasztottak egy szöggel, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). A sérült akkumulátorokat újrahasznosítás céljából
vissza kell juttatni a szervizközpontba.
AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCF815 típusú készülék 10,8 voltos akkumulátorral működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Maximális teljesítménye és élettartama érdekében, amikor nem használja, tárolja az akkumulátort
szobahőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS: A Li-ionos akkumulátorokat teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás nélkül hosszabb ideig lehet tárolni.
Megfelelő körülmények között 5 vagy több
évig is tárolhatók.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, tárolja olyan stabil felületen,
ahol nincs útban, azaz nem okoz
botlásveszélyt, illetve nem esik le.
Néhány, nagy méretű akkumulátorral
rendelkező szerszám ráállítható az
akkumulátorára, de könnyen felborulhatnak.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon
kívül a töltő és az akkumulátor címkéin
SPECIÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK LÍTIUM IONOS (Li-Ion) AKKUMULÁTORHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
A lítium ionos akkumulátor égésekor toxikus gőzök és anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, azonnal mossa le kímélő
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, öblítse
legalább 15 percig tiszta vízzel vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik meg. Ha
orvosi segítségre lenne szükség, tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék szerves
karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
a következő ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
100%
Akkumulátor töltése folyamatban.
100%
Akkumulátor feltöltve.
Akkumulátor hiba.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt.
Ne tesztelje elektromosan vezető
tárggyal.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
Csak DEWALT akkumulátorral
használja, más akkumulátor
felrobbanhat, sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Óvja a víztől.
A hibás kábelt azonnal cserélni
kell.
10
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A csavarozót professzionális csavarozásra
tervezték. Az ütés funkció a szerszámot különösen hasznossá teszi kötőelemek fába, fémbe és betonba csavarozásánál.
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Az akkumulátort
a környezetvédelmi előírások
betartásával selejtezze le.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
40
A töltési időkkel kapcsolatban
lásd a műszaki adatokat.
Az ütvecsavarozó professzionális elektromos
szerszám.
Csak beltéri használatra!
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 ütvecsavarozó
1 töltő
2 akkumulátor
1 ütésbiztos csavarozószár
1 koffer
1 használati utasítás
1 robbantott ábra
•
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
•
•
Elektromos biztonság
Az elektromotort csak egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal. Azt
is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
DEWALT szerszáma az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Leírás (1., 4. ábra)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
A termék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy gyakorlatlan, illetve megfelelő
ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) használják,
hacsak a biztonságukért felelős személy
felügyeletükről nem gondoskodik. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül
játszani a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
Bekapcsoló billentyű
Irányváltó kapcsológomb
Tokmány gallér
1/4-es (6,35 mm) hatlapú gyorskioldó tokmány
Akkumulátor leválasztó gombok
Akkumulátor
Munkalámpa
Főfogantyú
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha
arra mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2;
maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt.
11
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében állítsa a forgásirány-váltó gombot reteszelt helyzetbe vagy kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az akkumulátort, mielőtt
valamilyen állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el
az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot az akkumulátor le- vagy
felszerelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt használjon.
Helyes kéztartás (1., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill. csatlakozatása
(3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún (h) legyen.
Sebesség változtató gomb
(1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
(a) bekapcsoló billentyűt. A szerszám kikapcsolásához engedje föl a kapcsolóbillentyűt.
A szerszámot fékkel láttuk el. A befogópofa
a bekapcsoló billentyű teljes elengedése után
rögtön leáll.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (f) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban
található vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; addig
nyomja, amíg nem hallja kattanni a zárszerkezetet.
A sebességszabályzó kapcsoló segítségével
alacsony sebességgel indíthatja a készüléket.
Minél jobban nyomja a kapcsológombot, annál
gyorsabban működik a szerszám. A szerszám
maximális élettartamának megőrzése érdekében a változtatható sebességet csak furatok
megkezdéséhez és csavarozáshoz használja.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombot (e) az akkumulátor elengedéséhez, majd határozottan húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a kézikönyv töltő fejezet utasításainak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: Nem javasoljuk, hogy a szerszámot folyamatosan használja változó sebesség mellett. Ez adott esetben tönkreteheti
a bekapcsoló billentyűt, ezért lehetőség szerint kerülni kell.
Előre / hátra irányváltó gomb
(1. ábra)
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó jogszabályokat.
A szerszám előre / hátra gombjával (b) lehet
a szerszám irányát megváltoztatni, de ezzel
lehet a szerszám használatát is letiltani.
12
Az előre forgási irány kiválasztásához engedje
el a bekapcsoló billentyűt és nyomja az előre / hátra irányváltó gombot a szerszám jobb
oldalára.
Cat #
DCF815
Ft.-Lbs.
79
In.-Lbs.
950
Nm
107
VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy a kötőelemek/rendszer kibírja a szerszám
által kifejtett nyomatékot. A túlzott nyomaték törést és esetleg személyi sérülést okozhat.
A hátra forgási irány kiválasztásához nyomja
az irányváltó gombot a szerszám bal oldalára.
Ha a vezérlő gomb a középső állásban van,
akkor az letiltja a szerszám használatát. Ha
a gombbal változtatni szeretné a szerszám
forgási irányát, akkor győződjön meg arról,
hogy előtte felengedte a bekapcsoló billentyűt.
1. Helyezze a dugókulcsot a kötőelem fejrészére. Tartsa a szerszámot a kötőelemre
irányítva.
2. Nyomja meg a kapcsolót az indításhoz.
A nyomatékot mindig nyomatékkulccsal
ellenőrizze, mivel a meghúzási nyomatékot sok tényező befolyásolhatja, többek
között a következők:
• Feszültség: A majdnem lemerült akkumulátor alacsony feszültsége csökkenti
a meghúzási nyomatékot.
• Dugókulcs mérete: Nem megfelelő
méretű dugókulcs használata csökkenti
a meghúzási nyomatékot.
• Csavar mérete: A nagyobb átmérőjű csavarok meghúzásához nagyobb nyomaték
szükséges. A szükséges nyomaték mértéke függ a csavar hosszától, minőségétől
és nyomaték-együtthatójától is.
• Csavar: Ellenőrizze hogy a csavarmenet
végig rozsda- és szennyeződésmentes-e
a megfelelő nyomaték érvényesüléséhez.
• Anyag: Az anyag típusa és felületkezelése szintén befolyásolja a meghúzási nyomatékot.
• Meghúzási idő: A hosszabb meghúzási
idő növeli a nyomatékot. Ha az ajánlottnál
hosszabb meghúzási időt alkalmaz, túlfeszítheti, megszakíthatja, tönkreteheti a kötőelemet.
MEGJEGYZÉS: Az irányváltás utáni első
használatnál egy kattanást hallhat az indításkor. Ez teljesen normális jelenség és nem utal
hibára.
Munkalámpa (1. ábra)
Három munkalámpa (g) helyezkedik el a tokmányon (c). A lámpák a bekapcsoló billentyű
megnyomására kapcsolódnak be.
MEGJEGYZÉS: A lámpa célja, hogy megvilágítsa a közvetlen munkaterületet, ne használja
zseblámpának.
Gyorskioldó tokmány (1., 4. ábra)
MEGJEGYZÉS: A tokmányba csak 1/4-es
(6,35 mm) hatlapú tartozékokat helyezhet
vagy 1 collos (25,4 mm) szárakat. Az 1“-os
(25,4 mm) szárral szűk helyen is jobban tud
dolgozni.
Állítsa a kapcsolót (b) a letiltó (középső) helyzetbe az akkumulátor leválasztásához tartozékcsere előtt.
A tartozék felszereléséhez addig tolja a tartozékot a tokmányba, ameddig lehet. A tokmány gallért nem kell fölhúzni a tartozék rögzítéséhez.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
a rendszeres tisztítás.
A tartozékok eltávolításához húzza a tokmány gyűrűt a szerszám elejével ellenkező
irányba. Vegye ki a tartozékot és engedje föl
a gyűrűt.
Használat
Az Ön ütvecsavarozója a következő nyomaték-értékekkel működik:
13
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében állítsa a forgásirány-váltó gombot reteszelt
helyzetbe vagy kapcsolja ki a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt
cserélne rajta.
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat
nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
A töltő nem szervizelhető. A töltőben nem találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket meg
tudna javítani.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Kenés
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozálását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és az elérhetőségek részletes ismertetése
megtalálható a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert a szerszám nem fémes alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres rongyot
használjon. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne mártsa
a szerszám semmi részét folyadékba.
Tisztítási utasítások a töltőhöz
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Válassza le a töltőt a váltakozó
áramú hálózatról a tisztítás előtt. A töltő
külsején lerakódott szennyeződéseket
és zsírokat ruhával vagy puha, nem
fémből készült kefével tisztíthatja le.
Ne használjon a tisztításhoz vizet vagy
tisztítószert.
14
Újratölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort ki kell
cserélni, ha már nem szolgáltat elegendő
energiát olyan munkafolyamatokhoz, amelyeket korábban könnyen el lehetett vele végezni.
Az akkumulátort hasznos élettartama végén
környezetbarát módon selejtezze le, a környezetvédelmi előírások betartásával:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa el a szerszámból.
• A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak.
Vigye vissza a forgalmazóhoz vagy adja
le a helyi hulladékhasznosító telepen. Az
összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon megsemmisítik.
15
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
Gratulálunk Önnek az értékes D EWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibásodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javító- szolgálatnál érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
zst00129052 - 23-06-2010
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/07
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising