ASI500 | Black&Decker ASI500 INFLATOR Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-83 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ASI500
2
3
MAGYAR
♦
Rendeltetés
A Black & Decker pumpáját arra terveztük, hogy
a legtöbb gépjárműben elérhető 12 voltos egyenáramú
szabványos csatlakozóról működtetve felfújjuk vele
a gépkocsi abroncsokat, a bicikli kerekeket, a műanyag
medencéket, stb. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
További biztonsági utasítások pumpákhoz
♦
Gépkocsival való és házi használatra. Felfújja
a gépkocsi abroncsokat, a kerékpár kereket,
a labdákat, a műanyag medencéket és számos
más tárgyat a ház körül.
♦
A pumpa sűrített levegőjét veszélyes belélegezni.
Soha ne lélegezze be közvetlenül vagy egy lélegeztető eszközön keresztül a pumpa levegőjét.
♦
A tárgyakat a gyártójuk ajánlásainak megfelelően
fújja fel. Ha az engedélyezettnél nagyobb nyomást
használ, akkor a tárgyak felrobbanhatnak és személyes sérülést okozhatnak.
♦
Soha ne hagyja a működő pumpát felügyelet nélkül. Az szétrepesztheti az abroncsokat és a többi
tárgyat.
♦
A pumpa által keltett rezgés miatt az elmozdulhat
(elmászhat) a helyéről, így azt soha ne használja
magas polcról vagy más hasonló felületről. Használja azt a talaj magasságban vagy max. asztalmagasságból.
♦
Ne próbálja a terméket módosítani vagy saját
maga megjavítani. Soha ne fúrja meg, hegessze
vagy más módon módosítsa a pumpát és annak
tartozékait.
♦
Ne használja a pumpát, ha a motor jár.
♦
Csak a mellékelt tartozékokkal és olyan tartozékokkal használja, amelyeket legalább 160 PSI /
11.03 BAR / 1103 KPA nyomásra méreteztek.
A szerszámmal más tartozékok használata nem
ajánlott, az veszélyes lehet.
♦
Ne játsszon a szerszámmal. A nagy nyomású sűrített levegő veszélyes. Ne irányítsa a levegőáramot
maga vagy mások felé.
♦
A pumpa a használat közben melegedhet. Engedje
a pumpát mindig 30 percig hűlni, mielőtt azt eltenné.
♦
Soha ne vigye a pumpát a tömlőnél fogva.
♦
Ne irányítsa a fúvókát vagy a csövet állatokra,
közelben állókra.
♦
Tárolja a pumpát ott, ahol a gyerekek nem érhetik
el.
♦
A nyomásmérő csak tájékoztató célt szolgál. Az
abroncs nyomását rendszeresen ellenőrizni kell
egy hitelesített műszerrel.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt; nem látható-e rajta sérülés, kopás vagy az elöregedés jele.
♦
Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel
vagy a csatlakozó sérült vagy hibás.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett készülékek használatakor be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, többek között a következőket a tűz, az
áramütés, a személyi sérülés és az anyagi károkozás
veszélyének elkerülése érdekében.
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
át a kézikönyvet.
♦
Ez az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését.
♦
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár
kockázatával jár.
♦
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később is
fellapozhassa.
A készülék használata
♦
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa föl a készülék burkolatát. Belsejében
nem találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket
a felhasználó meg tudna javítani.
♦
Robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében, ne
használja a készüléket.
♦
A csatlakozódugó és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelt fogva húzza ki azt
az aljzatból.
Használat után
♦
A nem használt elektromos eszközt száraz, jól
szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek nem érhetik
el.
♦
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt
eszközhöz.
♦
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
♦
Óvja a közvetlen napsugárzástól, hőtől és nedvességtől.
Ellenőrzés és javítás
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze.
Ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem töröttek,
a kapcsolók nem sérültek-e és nincs-e más olyan
sérülés, amely befolyásolhatja az eszköz működését.
♦
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
megsérült vagy hibás.
♦
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Mások biztonsága
♦
A terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek.
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
4
További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz
és töltőkhöz
♦
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort/elemet!
♦
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse.
♦
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
♦
Ne sértse meg/deformálja az akkumulátort, ideértve a kiszúrást és az ütéseket is, mert ezek sérülést
vagy tüzet okozhatnak.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
gyengén ereszthetnek. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal törölje le. Kerülje a bőrrel
való érintkezést.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével érintkezik,
kövesse az alábbi utasításokat.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek.
Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
húzza ki a tápkábelt.
Ne hagyja a pumpát felügyelet nélkül.
Csomag tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösség, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén
tiszta vízzel azonnal mossa le és forduljon orvoshoz.
Töltők
A töltőt egy adott feszültségtartományra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltőt csak annak a készülék/
szerszám akkumulátorához használja, amelyhez
azt tartozik (mellékeltük). Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi károkat
okozhat.
♦
Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse azt
le egy Black & Decker márkaszervizben.
♦
Ne tegye ki a töltőt víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne nyissa föl a töltőt.
♦
Ne tesztelje a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot akkumulátort
jól szellőző helyre kell tenni.
Főkapcsoló
LCD
Fogantyú
Gyorsleeresztő csatlakozó
Tömlő univerzális szelep-adapterrel
Univerzális szelep adapter
Nagy teljesítményű tömlő
12 Ve.á. gépjármű csatlakozó
Töltő jack csatlakozódugasz
Nagy teljesítményű pumpa csatlakozó
jack csatlakozóaljzat
LED világítás
Töltő
Tartozék tároló
A ábra
15. Töltésjelző LED
Használat előtt (A ábra)
A belső akkumulátort 4 - 5 óráig kell tölteni a mellékelt
váltóáramú töltővel (13).
♦
Helyezze a töltő csatlakozódugóját (9) a szerszám
hátoldalán található töltő aljzatba (11).
♦
Dugja be a váltóáramú töltőt (13) a hálózati csatlakozóaljzatba.
♦
A váltóáramú töltő (13) LED-je (15) jelzi a töltöttség
szintjét. Piros - töltés folyamatban; zöld - egység
feltöltve.
♦
Ha az egység teljesen feltöltődött, válassza le
a váltóáramú töltőt a hálózatról és húzza ki a jack
csatlakozót az egységből.
Megjegyzés: A váltóáramú csatlakozót tárolja biztonságos helyen a későbbi használatig.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse azt
le egy Black & Decker márkaszervizben.
5
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott
sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A szerszámhasználat közben keletkező por belégzése által okozott egészségkockázat (például:
- fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és
faforgácslapok esetén).
♦
♦
Vegye ki a kúpos fúvókát (18) a nagy teljesítményű
tömlő (7) végéről.
Szerelje fel a nagy teljesítményű adaptert (24)
a nagy teljesítményű tömlő végére (H ábra).
Számos felfújható tárgy, például a matracok rendelkeznek belső szelepzárral, amely megakadályozza a levegővesztést a felfújáskor. Ha ezt a szelepzárat a fúvóka
nem nyitja ki, akkor a tárgyat nem lehet felfújni. Nyomja
a fúvókát határozottan a szelepbe és győződjön meg arról, hogy közben ezzel teljesen kinyitotta a szelepzárat.
Figyelmeztetés! A túlzott nyomás repedést és személyes sérülést okozhat. Ellenőrizze a felfújandó tárgy
gyártója által megadott maximális névleges nyomást.
Megjegyzés: Ha a névleges nyomás meghaladja
a 100 PSI / 6,89 BAR / 689 KPA értéket, akkor ne feledje,
hogy a pumpát csak max. 10 percig szabad folyamatosan működtetni, ami után 20 percet kell pihentetni az
ismételt használat előtt.
Használat
A tömlő és a kábel tárolása (B - D ábra)
♦
Tekerje rá a 12 voltos egyenáramú vezetéket (17)
az egység alapjára, és helyezze el tárolóhelyén
(16) a 12 voltos egyenáramú adaptert (8) a B ábra
szerint, majd forgassa el 90°-ban, hogy a helyére
rögzítse.
♦
A légtömlő (5) egy tároló csatornában (26) van
elhelyezve az egység teteje körül (C ábra); ellenőrizze, hogy a tömlőt rögzítse a tartócsipeszekkel,
és a kar (19) fölső állásban van (D ábra).
♦
A nagy teljesítményű tömlő (7) egy tároló csatornában van elhelyezve az egység középső része
körül és a két végénél kell rögzíteni. A tartozékok
(14) az egység előlapján tárolandók.
A pumpa használata (E ábra)
Figyelmeztetés! Ne használja a pumpát, ha a gépkocsi
motorja jár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a 12 voltos
aljzatban van-e áram. Egyes gépjárműveknél az aljzat
csak akkor kerül áram alá, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
A 12 voltos kijelző áramellátása:
♦
Mindig teljesen tekerje le a 12 voltos egyenáramú
kábelt a használathoz.
♦
Dugja be a 12 voltos adaptert (8) gépjárműve
12 voltos aljzatába.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c) az LCD áramellátásához.
A tartozékok felszerelése (D, G-I ábra)
A pumpát szabványos kúpos fúvókákkal és tűhegyű
fúvókával láttuk el, ezek a készülék előlapján találhatók (14).
♦
Az univerzális szelep adapter (6) használata előtt
győződjön meg arról, hogy a kar (19) felfele mutat.
♦
Helyezze az univerzális szelep adaptert (6) a kúpos
fúvóka vagy a tűhegyű fúvóka tövére (D ábra).
♦
Nyomja a szelep adapteren (6) található kart (19)
lefelé a rögzítéshez.
♦
Helyezze a fúvóka tűt vagy kúpos fúvókát a felfújandó tárgyba.
Megjegyzés: Mindig győződjön meg arról, hogy a kar
felfele néz, ha azt nem használja. A pumpát csak az
univerzális szelep adapterrel vagy a mellékelt fúvókákkal használja.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális szelep adapter biztosan rögzül a helyén, mielőtt
bekapcsolná a pumpát.
Az LCD tápellátásának biztosítása a belső akkumulátorról (vezeték nélküli működés):
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c) az LCD áramellátásához.
Figyelmeztetés! Soha ne hagyja a működő pumpát
felügyelet nélkül. Az szétrepesztheti az abroncsokat
és a többi tárgyat.
Gyorsindítás
Figyelmeztetés! Soha ne hagyja felügyelet nélkül működni a pumpát ebben az üzemmódban. Szétrepesztheti
az abroncsokat és más tárgyakat.
Ha azonnal akarja használni a pumpát, ezt az automatikus kikapcsolás funkció beállítása nélkül teheti meg:
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c, E ábra).
♦
A különböző mértékegységek (kPa, psi vagy
bar) közötti váltáshoz nyomja egyszerre a - és
+ gombokat (21 és 23) addig, amíg a megfelelő
mértékegység meg nem jelenik.
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert
(6) és szükség esetén a tartozékokat a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy az adapter
karja (19) lefele néz, mert így zár.
A szerszám nagy teljesítményű adapterrel is el van
látva (24). Az adapter tárolóhelye az egység előlapján
van (G ábra).
♦
A nagy teljesítményű adapter (24) használatához
vegye le az adaptert a nagy teljesítményű pumpa
csatlakozóról (10).
♦
Vegye ki a nagy teljesítmény ű töml őt ( 7)
tárolóhelyéről.
6
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális
szelep adapter megfelelően illeszkedik a felfújandó
tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Ha a tárgyat a kívánt mértékben felfújta, illetve
a pumpa más okból történő leállításához nyomja
meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Húzza ki a tömlőt a tárgyból, és helyezze vissza
az egységre.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
♦
A pumpa az LCD kapcsolójának (22) megnyomásával bármikor leállítható.
♦
Válassza le a szelep adaptert vagy a tartozékot
a felfújt tárgyról és válassza le a 12 voltos adaptert
(6) gépjárműve 12 voltos aljzatáról.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Megjegyzés: Ha kikapcsolja a főkapcsolót, minden
beállítás elvész, és újra betáplálandó „Az automatikus
kikapcsoló nyomás beállítása (E ábra)“ című rész útmutatásai szerint. Ez a biztonsági funkció megakadályozza
a tárgyak TÚLFÚJÁSÁT.
Az automatikus kikapcsoló nyomás beállítása
(E ábra)
A pumpa használata nyomásmérőként
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c, E ábra).
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert (6)
a tárgyhoz, amelynek nyomását ellenőrizni akarja.
♦
Az LCD-n megjelenik a nyomásérték.
♦
Az ellenőrzés után kapcsolja ki a főkapcsolót (1),
a tömlőt pedig helyezze vissza a tárolási pozícióba.
A nagy teljesítményű pumpa működtetése
Megjegyzés: Ne használja a pumpát, ha a gépkocsi
motorja jár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a 12 voltos
aljzatban van-e áram. Egyes gépjárműveknél az aljzat
csak akkor kerül áram alá, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
Megjegyzés: Az LCD csak a pumpa használata közben
jelzi ki a pumpálási nyomást. Az akkumulátor állapotát
állandóan jelzi.
Tárgyak felfújása a nagy teljesítményű pumpával
(pl. matrac, gumicsónak, úszó vízi játék):
Megjegyzés: A pumpa üzemmód NEM rendelkezik
automatikus kikapcsoló funkcióval.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa pumpa
állásba (a, E ábra).
♦
Vegye ki tárolóhelyéről a nagy teljesítményű tömlőt
(7), és csatlakoztassa a nagy teljesítményű pumpa
felfújó csatlakozójához (10) (F ábra).
♦
Illessze a tömlőt (szükség szerint tartozékkal)
a felfújni kívánt tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Ha a tárgyat a kívánt mértékben felfújta, illetve
a pumpa más okból történő leállításához nyomja
meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Húzza ki a tömlőt a tárgyból, és helyezze vissza
az egységre.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Töltés szükséges.
Töltés folyamatban.
Akkumulátor feltöltve.
♦
A különböző mértékegységek (kPa, psi vagy
bar) közötti váltáshoz nyomja egyszerre a - és
+ gombokat (21 és 23) addig, amíg a megfelelő
mértékegység meg nem jelenik.
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a - vagy a + gombot (21, 23) 3 másodpercig, amíg a kijelző el nem
kezd villogni.
♦
Amikor a kijelző villogni kezd, nyomja addig a - vagy
+ gombot (21 és 23), amíg a megfelelő érték meg
nem jelenik.
♦
3 másodperc után a kijelző elkezd villogni és újra
a „0.0 PSI / 0.00 BAR / 0 KPA“ kijelzés lesz látható.
Ez teljesen normális.
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert
(6) és szükség esetén a tartozékot a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy az adapter
karja (19) lefele néz, mert így zár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális
szelep adapter megfelelően illeszkedik a felfújandó
tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Amikor a felfújandó tárgyban a nyomás eléri a beállított értéket, a pumpa leáll.
Megjegyzés: Megfigyelheti, hogy a leolvasott nyomásérték néhány másodperc után csökken; ez normális.
Tárgyak leeresztése a nagy teljesítményű pumpával
(pl. matrac, gumicsónak, úszó vízi játék):
Megjegyzés: A pumpa üzemmód NEM rendelkezik
automatikus kikapcsoló funkcióval.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa pumpa
állásba (a, E ábra).
♦
Vegye ki tárolóhelyéről a nagy teljesítményű tömlőt
(7), és csatlakoztassa a nagy teljesítményű pumpa
leeresztő csatlakozójához (4) (F ábra).
♦
Illessze a tömlőt (szükség szerint tartozékkal)
a leereszteni kívánt tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
7
♦
♦
♦
Hibaelhárítás
Ha a tárgyat a leeresztette, illetve a pumpa más
okból történő leállításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
Húzza ki a nagy teljesítményű tömlőt (7) a tárgyból,
és helyezze vissza az egységre és a tároló csatornába.
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A pumpa nem
működik.
Belső akkumulátor Töltse fel az
hiba.
akkumulátort.
A 12 voltos adapterCsatlakoztassa
nincs csatlakoz- a 12 voltos
tatva.
adaptert.
A LED lámpa használata
A LED lámpa (12) bekapcsolása:
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás (c)
vagy pumpa (a) állásba (E ábra).
♦
A LED lámpa (12) bekapcsolásához nyomja meg
a - vagy + gombot (21, 23) az LCD-n (2).
A LED lámpa (12) kikapcsolása:
♦
Újra nyomja meg a - vagy + gombot (21, 23).
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba.
A gépjármű aljzat Fordítsa el a gyújnincs áram alatt. táskapcsolót.
A főkapcsoló nem Fordítsa megfelelő
megfelelő állásban állásba a főkapvan.
csolót.
A 12 voltos
Cserélje le
adapter biztosítéka a biztosítékot
kiolvadt.
azonos típusú és
méretű biztosítékra
(8 A/250 V).
Az akku élettartamát meghosszabbító alvó mód
Az egység alvó üzemmód funkcióval is el van látva,
amellyel a belső akku élettartama meghosszabbítható.
Az egység alvó módba kapcsol, ha 2 percnél hosszabb
ideig nem használják bekapcsolt állapotban.
♦
Az áramellátás visszaállításához kapcsolja ki majd
be a főkapcsolót (1), vagy nyomja meg az LCD (2)
egyik gombját.
Megjegyzés: Az alvó módban minden beállítás elvész,
és újra betáplálandó „Az automatikus kikapcsoló nyomás beállítása (E ábra)“ című rész útmutatásai szerint.
A tápkábel vagy Cseréltesse
a kapcsoló meg- le a tápkábelt
sérült.
vagy a kapcsolót
a Black & Decker
szervizzel vagy
a hivatalos márkaszervizben.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a készülék/szerszám megfelelő
gondozása és rendszeres tisztítása.
Figyelmeztetés! A vezetékes/vezeték nélküli szerszám/eszköz bárminemű karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort
a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
♦
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy belsejéből kihulljon a por.
A pumpa nem
pumpál.
Nem megfelelő
üzemmódot
választott ki.
Válassza ki a megfelelő üzemmódot.
Az LCD nem
világít.
A készülék alvó
módban van.
Nyomja meg az
LCD bármely
gombját, vagy
a főkapcsolót.
Biztosítékcsere a gépkocsi egyenáramú aljzatában
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
vegye le a zárósapkát.
♦
Vegye le a zárósapkát és a központi érintkezőt.
♦
Vegye ki a biztosítékot.
♦
Illessze be az új, azonos típusú és méretezésű (8
A/ 250 V) biztosítékot.
♦
Tegye vissza a zárósapkát és a központi érintkezőt.
♦
Az óramutató járásával egyező irányba forgatva
szorítsa meg a zárósapkát.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
8
♦
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
♦
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor kapott
számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozálását. A z újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
♦
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
♦
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
♦
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett lásd a szerződött
Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink elérhetőségének részletes ismertetését a következő internetes címen: www.2helpU.com.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát).
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
V e.á.
Bemenő áramerősség
A
SLA (zárt
ólom-sav akkumulátor)
Ah
Nyomás (max.)
PSI / BAR / KPA
Súly
kg
Bemenet
Kimenet
Leadott áramerősség
ASI500 H2
12
8
Kérjük látogasson el
a www.blackanddecker.co.uk címen található honlapunkra és regisztrálja új Black & Decker termékét,
hogy naprakész információkkal láthassuk el új termékeinkről és akcióinkról. A Black & Decker márkával
és a termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat
a www.blackanddecker.co.uk weboldalon tekintheti
meg.
3,2
160/11,03/1103
3,03
Töltő
V v.á. 230
V e.á. 12
A 1
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai
Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig
a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek
cseréjére, a normál kopásnak kitett termékek javítására,
illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
♦
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
♦
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
9
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00130773 - 03-08-2010
10
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
08/2010
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker GmbH; Black & Decker str. 40.,
D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
08/10
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising