ASI200 | Black&Decker ASI200 INFLATOR instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-50 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ASI200
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Használat után
♦ A nem használt elektromos eszközt száraz,
jól szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek
nem érhetik el.
♦ Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá
a tárolt eszközhöz.
♦ Ha a készüléket járműben tárolja, illetve
szállítja vagy azt a csomagtartóban tartja,
akkor azt kösse le, hogy ne mozdulhasson
el a hirtelen gyorsuláskor vagy az irányváltáskor.
♦ Óvja a közvetlen napsugárzástól, a hőtől és
a nedvességtől.
A Black & Decker pumpáját arra terveztük,
hogy a legtöbb gépjárműben elérhető 12 Voltos
szabványos csatlakozóról működtetve felfújjuk
vele a gépkocsi abroncsokat, a bicikli kerekeket,
a műanyag medencéket, stb. A terméket háztartási és nem ipari használatra terveztük.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat, többek között
a következőket a tűz, az akkumulátor-folyás,
a személyes sérülés és az anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében.
♦ A készülék használata előtt alaposan olvassa
el a kézikönyvet.
♦ Az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy anyagi kár kockázatával jár.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
használhassa azt referenciaként.
Ellenőrzés és javítás
♦ Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült
vagy hibás-e a készülék valamely alkatrésze.
Ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem töröttek-e, a kapcsolók nem sérültek-e és nincse más olyan sérülés, amely befolyásolhatja
az eszköz működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem
említ.
A készülék használata
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦ A készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők
csak felügyelettel használhatják.
♦ A készülék nem játékszer.
♦ Csak száraz helyen használja. Ne érje nedvesség a készüléket.
♦ Ne merítse vízbe a készüléket.
♦ Ne nyissa fel a burkolatot. Belsejében nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket
a felhasználó meg tudna javítani.
♦ Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében.
♦ A készüléket csak jól szellőző helyen használja.
♦ A csatlakozódugó és a kábel sérülésének
elkerülése érdekében soha ne a kábelt fogva
húzza ki azt az aljzatból.
További biztonsági utasítások pumpákhoz
♦ Gépkocsival való és házi használatra. Felfújja a gépkocsi abroncsokat, a kerékpár
kereket, a labdákat, a műanyag medencéket
és számos más tárgyat a ház körül.
♦ A pumpa sűrített levegőjét veszélyes belélegezni. Soha ne lélegezze be közvetlenül vagy
egy lélegeztető eszközön keresztül a pumpa
levegőjét.
♦ A tárgyakat a gyártójuk ajánlásainak megfelelően fújja fel. Ha az engedélyezettnél
nagyobb nyomást használ, akkor a tárgyak
felrobbanhatnak és személyes sérülést
okozhatnak.
♦ Soha ne hagyja a működő pumpát felügyeletlenül Az szétrepesztheti az abroncsokat
és a többi tárgyat.
♦ A pumpa által keltett rezgés miatt az elmozdulhat (elmászhat) a helyéről, így azt soha ne
használja magas polcról vagy más hasonló
felületről Használja azt a talaj magasságban
vagy max. asztalmagasságból.
♦ Ne próbálja a terméket módosítani vagy
saját maga megjavítani. Soha ne fúrja meg,
hegessze vagy más módon módosítsa
a pumpát és annak tartozékait.
Mások biztonsága
♦ A készüléket nem használhatják korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek
(ideértve a gyermekeket is) kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett
az utasításaikat követve.
♦ A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni, hogy játsszanak a készülékkel.
3
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat
Ne használja a pumpát, ha a motor jár.
Csak a mellékelt tartozékokkal és olyan
tartozékokkal használja, amelyeket legalább
8.28 bar/120 psi nyomásra méreteztek.
A szerszámmal más tartozékok használata
nem ajánlott, az veszélyes lehet.
Ne játsszon a szerszámmal. A nagy nyomású
sűrített levegő veszélyes. Ne irányítsa a levegőáramot maga vagy mások felé.
A pumpa a használat közben melegedhet.
Engedje a pumpát mindig 30 percig hűlni,
mielőtt azt eltenné.
Soha ne vigye a pumpát a tömlőnél fogva.
Ne irányítsa a fúvókát vagy tömlőt az állatok
és a nézelődők felé.
Tárolja a pumpát ott, ahol a gyerekek nem
érhetik el.
A műszert csak tájékoztató célra terveztük.
Az abroncs nyomását rendszeresen ellenőrizni kell egy hitelesített műszerrel.
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt; nem
látható-e rajta sérülés, kopás vagy az elöregedés jele.
Ne használja a készüléket, ha a tápkábel
vagy az elektromos aljzat megsérült vagy
hibás (ha ez értelmezhető).
Tömlő és kábeltároló (A. ábra)
Csavarja az egyenáramú vezetéket a készülék
talpa köré és tegye a tömlőt (4) és a 12 Voltos
adaptert (6) a tárolórekeszbe.
A tartozékok csatlakoztatása (B. és C. ábra)
A pumpát szabványos kúpos fúvókákkal és tűhegyű fúvókával láttuk el, ezek a készülék talpán
találhatók (C. ábra).
♦ Az univerzális szelep-adapter használatához
győződjön meg arról, hogy a kar felfele mutat.
♦ Helyezze a szelep-adaptert a tű-alakú vagy
kúpos fúvóka szára fölé (B. ábra).
♦ Nyomja a szelep-adapteren található kart
lefele, hogy azt rögzítse.
♦ Helyezze a fúvóka tűt vagy kúpos fúvókát
a felfújandó tárgyba.
Megjegyzés: Mindig győződjön meg arról, hogy
a kar felfele néz, ha azt nem használja.
A pumpát csak az univerzális szelep-adapterrel
vagy a mellékelt fúvókákkal használja.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális szelep-adapter biztosan rögzül a helyén,
mielőtt bekapcsolná a pumpát.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Számos felfújható tárgy rendelkezik egy belső
szelepzárral, amely megakadályozza a levegővesztést a felfújáskor. Ha ezt a szelepzárat
(csapot) a fúvóka nem nyitja ki, akkor a tárgyat
nem lehet felfújni. Nyomja a fúvókát határozottan
a szelepbe és győződjön meg arról, hogy közben
ezzel teljesen kinyitotta a szelepzárat (csapot).
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
a felhasználó köteles elolvasni
a kezelési útmutatót.
Ne tegye ki a készüléket esőnek,
nedvességnek.
Tárolja a tű-fúvókát az egyik kúpos fúvókában és
tegye a kúpos fúvókákat a pumpa alján kialakított
tárolóhelyekre (C. ábra).
Tisztítás vagy karbantartás előtt
mindig húzza ki a tápkábelt.
Figyelmeztetés! A túlzott nyomás repedést és
személyes sérülést okozhat. Ellenőrizze a felfújandó tárgy gyártója által megadott maximális
névleges nyomást.
Ne hagyja a pumpát felügyeletlenül.
Részegységek
1. Munkalámpa
2. Nyomásmérő
3. Tárolórekesz a tömlőhöz és a 12 Voltos
adapterhez
4. Tömlő univerzális szelep-adapterrel
5. Főkapcsoló
6. 12 Voltos adapter
7. Munkalámpa kapcsoló
Megjegyzés: Ha a névleges nyomás értéke
meghaladja a 100 psi-t, akkor ne feledje, hogy
a pumpát csak max. 10 percig szabad folyamatosan működtetni, ami után 20 percet kell pihentetni
az ismételt használat előtt.
A pumpa használata
Figyelmeztetés! Ne használja a pumpát, ha
a gépkocsi motorja jár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy
a 12 Voltos aljzatban van áram.
4
terét (6) csatlakoztatta a gépjármű 12 Voltos
aljzatához.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy
a 12 Voltos aljzatban van áram.
Egyes gépjárműveknél az aljzat csak akkor kerül
áram alá, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
♦ A munkalámpa bekapcsolásához kapcsolja
a készülék oldalán található lámpakapcsolót
(7) az I-es állásba.
♦ A munkalámpa kikapcsolásához kapcsolja
a készülék oldalán található lámpakapcsolót
(7) a 0-s állásba.
Egyes gépjárműveknél az aljzat csak akkor kerül
áram alá, ha a gyújtáskapcsolót elforgatja.
A kijelző bekapcsolása
♦ Mindig teljesen tekerje le a 12 Voltos egyenáramú kábelt a használathoz.
♦ Csatlakoztassa a 12 Voltos adaptert (6)
a gépjármű 12 Voltos aljzatához.
♦ Ahhoz, hogy használhassa a pumpát be kell
állítania a megfelelő mértékegységet ( psi,
bar vagy kPa) és a szelepnyomást.
A szükséges nyomás beállítása (D. ábra)
Figyelmeztetés! Soha ne hagyja a működő
pumpát felügyeletlenül. Az szétrepesztheti az
abroncsokat és a többi tárgyat.
Megjegyzés: A készülék használata előtt be kell
állítania a kikapcsolás funkciót.
♦ A különböző mértékegységek közötti (kPa,
psi vagy bar) váltáshoz nyomja egyszerre
a 8-as és a 9-es gombokat addig, amíg
a megfelelő mértékegység meg nem jelenik.
♦ Nyomja meg és tartsa lenyomva a 8-as vagy
a 9-es gombot 3 másodpercig, amíg a kijelző
el nem kezd villogni.
♦ A kijelző villogása közben nyomja a - vagy
a + gombot (8 és 9) addig, amíg a megfelelő
nyomásérték nem látszik a kijelzőn.
♦ 3 másodperc után a kijelző elkezd villogni és
újra a „0.0” kijelzés lesz látható. Ez teljesen
normális.
♦ Csatlakoztassa az univerzális szelepet és
szükség esetén a tartozékokat a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy a szelep-adapter karja lefele néz, hogy az zárjon.
♦ A pumpa bekapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót (5) az I-es állásba.
♦ Ha a tárgy nyomása eléri az előre beállított
nyomást, akkor a készülék automatikusan
kikapcsol.
♦ A pumpa kikapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót a 0 állásba.
♦ Válassza le a szelep-adaptert vagy a tartozékot a felfújt tárgyról és válassza le a 12 Voltos
adaptert (6) gépjárműve 12 Voltos aljzatáról.
Megjegyzés: Ha a 12 Voltos adaptert leválasztja
a gépjármű 12 Voltos aljzatáról, akkor a készülék
összes beállítása elvszik, azokat legközelebb újra
be kell állítania a Szükséges nyomás beállítása
c. részben ismertetettek alapján.
Az izzó cseréje (E. ábra)
Figyelmeztetés! Győződjön meg a művelet
megkezdése előtt arról, hogy a 12 Voltos adapter
nincs csatlakoztatva.
♦ Távolítsa el a csavart (10) a lencsefedél
tetejéről (12).
♦ Húzza a lencsefedelet (12) lefele a fül (11)
segítségével, hogy hozzáférjen az izzóhoz
(13).
♦ Az izzót nyomja befele és csavarja azt az
óramutató járásával azonos irányba a kivételéhez (E. ábra).
♦ Cserélje le az izzót (13) egy identikus izzóra
(12 V/5 W).
♦ Tegye vissza a lencsefedelet (12) és rögzítse
azt a csavarral (10).
A pumpa használata nyomásmérőként
♦ Győződjön meg arról, hogy a pumpát bekapcsolta a Pumpa használata c. részben
ismertetetteknek megfelelően.
♦ Csatlakoztassa az univerzális szelepet és
szükség esetén a tartozékokat a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy a szelep-adapter karja lefele néz, hogy az zárjon.
♦ A kijelző ekkor a tárgy aktuális nyomását
jeleníti meg.
Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
szerszám karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet/készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az levehető akkumulátorral működik.
A munkalámpa használata
♦ A munkalámpa használatához győződjön
meg arról, hogy a készülék 12 Voltos adap-
5
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Húzza ki a töltőt a tisztítás előtt. A töltő
a rendszeres tisztításon kívül nem igényel
más karbantartást.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦
♦
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége, akkor azt a háztartási
hulladéktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Hibaelhárítás
Hiba
Helyezze vissza a zárósapkát és a központi
érintkezőt.
Az óramutató járásával egyező irányba forgatva szorítsa meg a zárósapkát.
Lehetséges
ok
A pumpa nem A 12 Voltos
működik
adapter nincs
csatlakoztatva
Az aljzat nincs
áram alatt
Lehetséges
megoldás
Csatlakoztassa
a 12 Voltos
adaptert
Fordítsa el
a gyújtáskapcsolót
A szelepérték Állítsa be az
nincs beállva értéket
Cserélje le
A 12 Voltos
adapter biztosí- a biztosítékot
téka kiolvadt azonos típusú
és méretű
biztosítékra
(8 A/250 V)
A tápkábel
Cseréltesse
vagy a kapcso- le a tápkáló megsérült. belt vagy
a kapcsolót
a Black & Decker szervizzel
vagy a hivatalos márkaszervizben.
A helyi rendelkezések előírhatják, hogy az elektromos terméket - a háztartási hulladékoktól különválasztva - az önkormányzat által üzemeltetett
gyűjtőhelyen vagy az új termék forgalmazójánál
kell leadni.
A Black & Decker a termék élettartama végén
lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek
gyűjtésére és újrafeldolgozására. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizképviseletünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
A z Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el.
Emellett a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Hasznos élettar tama végén a környezetvédelmi előírások betartásával
selejtezze le.
Biztosítékcsere a gépkocsi egyenáramú
aljzatában
♦ Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva vegye le a zárósapkát.
♦ Lazítsa meg a sapkát és a központi érintkezőt.
♦ Vegye ki a biztosítékot.
♦ Illessze be az új, azonos típusú és méretezésű (8 A/ 250 V) biztosítékot.
♦
♦
♦
6
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkokat.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert ezzel
robbanást vagy személyes sérülést okozhat.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza azt le a szerszámról.
♦
Az akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az
akkumulátort megfelelő csomagolásban
helyezze el, hogy sarkait ne lehessen rövidre
zárni. Adja azt le egy márkaszervizben vagy
a helyi hulladékhasznosító telepen.
Műszaki adatok
ASI200
Bemeneti feszültség
V egyenáram
Bemenő áramerősség
A
Nyomás (max.)
kPa/psi/bar
Súly
kg
12
8
827/120/8,27
1,12
CE megfelelőségi nyilatkozat
ASI200 H1
A Black & Decker ezennel nyilatkozik arról, hogy
a termék megfelel:
a szabványoknak és a jogszabályoknak.
EN60335, 2006/95/EC
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Fogyasztói
termékek
mérnökség igazgatója
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Egyesült Királyság
09-07-2009
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az
új Black & Decker termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00243878 - 14-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising