D25762K | DeWalt D25762K ROTARY HAMMER instruction manual

402113-46 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871
Figura 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25721/D25722/D25723
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
2
Figura 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25871
a
g
p
e
Figura 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
3
Figura 2B
c
y
j
p
Figura 3
D25721
D25722/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25723/D25763
D25871
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Figura 5
Figura 4A
f
Figura 4B
Figura 6
d
D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763
D25871
c
d
c
5
CIOCANE ROTOPERCUTOARE COMBINATE
ȘI PENTRU DĂLTUIT SDS MAX ® D25721,
D25722, D25723, D25762, D25763, D25871
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
D25721
Tensiune
V
230
(numai pentru Marea
Britanie şi Irlanda)
V
230/115
Tip
1
Putere absorbită
W
1350
Percuție (EPTA 05/2009) J
1,5–11
Diametru total de găurire în beton:
burghie
de străpungere
mm
12–48
carote
mm
40–115
Diametru optim de găurire în beton:
burghie de
străpungere
mm
25–40
Pozițiile dălții
24
Portunealtă
SDS Max®
Greutate
kg
8,7
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
D25722
230
D25723
230
D25762
230
D25763
230
D25871
230
230/115
1
1400
1,5–11
230/115
1
1400
1,5–11
230/115
1
1500
3–15,5
230/115
1
1500
3–15,5
230/115
1
1400
1,5–11
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
dB(A)
96
95
95
96
96
93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
107
3
3
106
4
3
106
4
3
107
4
3
107
4
3
104
4
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibrații ah
Găurirea în beton
ah,HD =
m/s²
Marjă K =
m/s²
8,9
1,5
7,5
1,5
7,5
1,5
8
1,5
8
1,5
–
–
Valoarea emisiilor de vibrații ah
Dăltuire
m/s²
ah,Cheq =
Marjă K =
m/s²
8,1
1,5
6,9
1,5
6,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
6
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763,
D25871
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25871
2000/14/CE, Ciocan demolator electric (de mână)
m</= 15 kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germania,
Organism Notificat Nr. identificare: 0197
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore) 101 dB
LWA (nivelul garantat al puterii sonore) 105 dB
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.09.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
7
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
8
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele
rotopercutoare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare, furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare şi de dăltuire:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Setarea ambreiajului la 40 Nm este
destinată majorităţii aplicaţiilor de
găurire.
9
Setarea ambreiajului la 80 Nm este
destinată aplicaţiilor ce necesită un
cuplu ridicat.
b. Buton glisant de blocare (D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763)
Indicator de avertizare cu LED roşu
pentru service. Pentru descrierea
detaliată, citiţi capitolul Indicatorul de
avertizare cu LED pentru service.
d. Mâner principal
Indicator de reparaţie cu LED galben.
Pentru descrierea detaliată, citiţi
capitolul Indicatorul de avertizare cu
LED pentru service.
h. Rotiţă de fixare
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
c. Mâner lateral
e. Sistem activ de control a vibraţiei
f. Buton de selectare mod
g. Selector electronic al vitezei şi percuţiei
i. Dispozitiv de fixare mâner lateral
j. Inel din oţel
k. Bucşă
l. Portunealtă
Codul pentru dată (w), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
m. Știft
Exemplu:
o. Manşon de blocare
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor (D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763)
sau
1 Ciocan pentru dăltuit (D25871)
1 Mâner lateral
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Daltă ascuţită (numai D25871)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1A, 1B, 2A, 2B)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de declanșare (D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763)
Întrerupător de pornire/oprire (D25871)
10
n. Inel
p. Buton mâner lateral
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de găurire şi
dăltuire.
D25871
Ciocanul dumneavoastră rotopercutor a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de
sfărâmare, dăltuire şi demolare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Pornirea lentă
D25722, D25723, D25762, D25763
Funcţia de pornire lentă permite uneltei să
accelereze lent, prevenind astfel ca, la pornire,
burghiul să alunece de pe poziţia unde urmează
a fi efectuată gaura.
De asemenea, această funcţie reduce reacţia
iminentă de torsiune transmisă carcasei şi
operatorului dacă ciocanul este pornit atunci când
burghiul este într-o gaură existentă.
Sistemul electronic de control
a vitezei şi percuţiei (fig. 1, 3)
Selectorul pentru reglarea vitezei si percuţiei (g)
oferă următoarele avantaje:
– utilizarea de accesorii de dimensiuni reduse
fără riscul de a se rupe;
ce poate detecta momentele în care utilizatorul
pierde controlul asupra ciocanului. Atunci când
se detectează un blocaj, cuplul și viteza sunt
reduse instantaneu. Această funcție preîntâmpină
autorotirea uneltei, reducând cazurile de vătămări
asupra încheieturilor mâinilor.
Indicatoarele cu LED de avertizare pentru service (fig. 3)
– reducerea riscului de alunecare atunci se
efectuează operaţiuni de dăltuire sau găurire
în materiale moi sau casante;
Indicatoarele cu LED(uri) galbene pentru înlocuirea
periilor se aprind atunci când periile de carbon sunt
aproape tocite pentru a indica faptul că unealta
necesită reparaţii în următoarele 8 ore de utilizare.
– control precis al uneltei pentru efectuarea de
operaţiuni precise de dăltuire.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Ambreiajul de limitare
a cuplului
AVERTISMENT: Utilizatorul trebuie să
țină întotdeauna ferm unealta în timpul
utilizării.
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă către operator în
cazul blocării unui burghiu. Această caracteristică
previne, de asemenea, blocarea angrenajului şi
a motorului electric.
AVIZ: Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a modifica setările de control
a cuplului; în caz contrar unealta poate
fi deteriorată.
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă butonul de blocare (b)
este în funcţiune în orice mod de funcţionare, mai
puţin în modul de sfărâmare. La modelele echipate
cu control maxim al cuplului (UTC), indicatorul LED
roșu (r) se aprinde dacă se activează dispozitivul
antirotație. Indicatorul roşu începe să clipească
dacă este o defecţiune la unealtă sau periile s-au
tocit complet (consultaţi secţiunea Periile din
capitolul Întreţinere).
D25871
Indicatorul de avertizare cu LED roşu pentru
service (r) se aprinde dacă este o defecţiune la
unealtă sau periile s-au tocit complet (studiaţi
secţiunea Periile din capitolul Întreţinere).
CONTROL COMPLET AL CUPLULUI (CTC)
(FIG. 3)
D25722/D25762
Mâner principal cu amortizor
pentru reducerea vibraţiilor
(fig. 1)
Controlul complet al cuplului (CTC) oferă
utilizatorului o mandrină mecanică cu două faze și
opțiuni de cuplu reglabil. Reglarea cuplului asigură
un control sporit pentru diverse aplicații.
Amortizoarele din mânerul principal (d) absorb
vibraţiile transmise către utilizator. Acest lucru
sporeşte confortul pe parcursul utilizării.
Setarea inferioară (40 Nm) permite utilizarea
uneltei la un nivel redus al cuplului, sporind
controlul pentru numeroase aplicații de găurire
cu străpungere. Setarea superioară (80 Nm) este
disponibilă pentru numeroase aplicații solicitante,
cum ar fi găurirea cu carote și utilizarea burghielor
de străpungere cu diametru mai mare.
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Consultaţi capitolul Setarea mandrinei mecanice
cu două faze pentru mai multe informaţii.
CONTROL MAXIM AL CUPLULUI (UTC)
D25723/D25763
Pe lângă mandrina mecanică cu două faze,
controlul maxim al cuplului (UTC) oferă un nivel
sporit de siguranță și confort pentru utilizator prin
intermediul unei tehnologii antirotație integrate,
Siguranţa electrică
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
11
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Montarea şi poziţionarea
mânerului lateral (fig. 2A, 2B)
Mânerul lateral (c) poate fi montat pe ambele părți
laterale ale uneltei, pentru a se potrivi atât pentru
utilizatorii dreptaci, cât şi pentru cei stângaci.
AVERTISMENT: Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
MONTAREA ÎN POZIŢIE FRONTALĂ (FIG. 2A)
1. Închideţi inelul din oţel (j) peste manşon (n)
în spatele portuneltei (l). Strângeţi împreună
ambele capete, montaţi bucşa (k) şi introduceţi
ştiftul (m).
2. Montaţi dispozitivul de fixare a mânerului
lateral (i) şi înşurubaţi rotiţa de fixare (h). Nu
strângeţi.
AVERTISMENT: Odată montat,
dispozitivul de fixare a mânerului
lateral nu ar trebui demontat niciodată.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
3. Înşurubaţi mânerul lateral (c) în bucşă (k) şi
apoi în rotiţa dispozitivului de fixare. Strângeţi
bine.
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
4. Rotiţi ansamblul de montare a mânerului
lateral în poziţia dorită. Pentru operaţiuni
de găurire pe orizontală cu un burghiu de
anduranţă, vă recomandăm să montaţi
mânerul lateral la un unghi de aprox. 20°
pentru control optim.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
5. Blocaţi ansamblul de montare a mânerului
lateral pe poziţie strângând rotiţa de fixare (h).
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
AVERTISMENT: Burghiele uneltei pot
fi fierbinţi şi de aceea se recomandă
purtarea de mănuşi atunci când le
schimbaţi sau le demontaţi pentru
evitarea vătămării corporale.
D25871 (FIG. 2B)
1. Deşurubaţi butonul mânerului lateral (p).
2. Glisaţi ansamblul mânerului lateral pe maşină
poziţionând inelul de oţel (j) în zona de
montare (y). Poziţia corectă a mânerului lateral
este între capul şi mijlocul tubului.
3. Reglaţi mânerul lateral (c) în unghiul dorit.
4. Glisaţi şi rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
5. Blocaţi mânerul lateral pe poziţie strângând
rozeta (p).
Montarea şi demontarea
accesoriilor SDS Max® (fig. 1,
4A, 4B)
Această unealtă utilizează burghie şi dălţi
SDS Max® (consultaţi inserţia din figura 4B pentru
secţiunea tijei unui burghiu SDS Max®).
1. Curăţaţi tija burghiului.
12
2. Trageţi în spate manşonul de blocare (o) şi
introduceţi tija burghiului.
3. Rotiţi burghiul uşor până când manşonul se
blochează pe poziţie.
4. Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă este
fixat corespunzător. Pentru funcţia de percuţie,
burghiul trebuie să se poată mişca axial câţiva
centimetri atunci când este fixat în mandrină.
5. Pentru a scoate burghiul, împingeţi manşonul/
colierul de blocare a portuneltei (o) în spate şi
trageţi de burghiu (l).
Selectarea modului de
funcţionare (fig. 1)
Găurire cu percuţie:
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
pentru operaţiuni de găurire în beton,
cărămidă, piatră şi zidărie.
Doar găurire cu percuţie:
pentru aplicaţii de dăltuire şi demolare.
În acest mod de funcţionare, unealta
poate fi folosită ca pârghie pentru
deblocarea unui burghiu blocat.
1. Pentru selectarea modului de operare, rotiţi
butonul de selectare a modului de operare (f)
până când indică simbolul pentru modul dorit.
Poate fi necesar să răsuciţi uşor portunealta
(l) pentru a permite butonului de selectare
a modului de operare (f) să ajungă în poziţia
.
2. Verificaţi dacă butonul de selectare a modului
de operare (f) este blocat pe poziţie.
o viteză redusă. Reglarea adecvată ţine de
experienţă, de ex.
– când dăltuiţi sau găuriţi în materiale moi,
casante sau când este necesară limitarea la
maxim a alunecării burghiului, reglaţi selectorul
la o setare mică;
– când spargeţi sau găuriţi materiale tari, reglaţi
selectorul la o setare mare.
Setarea mandrinei mecanice
cu două faze (fig. 3)
D25722, D25723, D25762, D25763
AVIZ: Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a modifica setările de control
a cuplului; în caz contrar unealta poate
fi deteriorată.
Mişcaţi maneta de reglare a cuplului (t) la setarea
de 40 Nm sau 80 Nm, aşa cum este necesar
pentru aplicaţia dumneavoastră.
• Setarea mandrinei la 40 Nm (u) este destinată
majorităţii aplicaţiilor de găurire şi are rolul
de a uşura debreierea atunci când burghiul
întâlneşte bare de armare sau alte corpuri
străine.
• Setarea mandrinei la 80 Nm (v) este destinată
aplicaţiilor ce necesită un cuplu ridicat cum ar
fi cele de găurire cu carota sau de găurire la
adâncime şi are rolul de a debreia la un prag
înalt al cuplului.
NOTĂ: Dacă nu se poate selecta poziția 80 Nm,
utilizați unitatea sub sarcină și încercați din nou.
De fiecare dată când porniţi unealta, aceasta
va comuta automat ambreiajul din setarea 1
în setarea de 40 Nm (u), care este şi cea mai
precisă.
Fixarea poziţiei de dăltuire
(fig. 5)
OPERARE
Dalta poate fi rotită şi blocată în 24 de poziţii
diferite.
Instrucţiuni de utilizare
1. Rotiţi butonul de selectare a modului de
operare (f) până când indică poziţia .
2. Rotiţi dalta în poziţia dorită.
3. Setaţi butonul de selectare a modului de
operare (f) în poziţia de “doar ciocănire”.
4. Răsuciţi dalta până se blochează pe poziţie.
Setarea selectorului electronic
de reglare a vitezei şi percuţiei
(fig. 1, 3)
Rotiţi selectorul (g) la nivelul dorit. Rotiţi selectorul
în sus pentru o viteză mai mare şi în jos pentru
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
13
AVERTISMENT: Burghiele uneltei pot
fi fierbinţi şi de aceea se recomandă
purtarea de mănuşi atunci când le
schimbaţi sau le demontaţi pentru
evitarea vătămării corporale.
AVERTISMENT:
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aproximativ 20 kg). O forţă
excesivă nu accelerează găurirea,
ci descreşte performanţa uneltei
şi poate scurta durata de viaţă
a acesteia.
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu
ambele mâini şi adoptaţi o postură
stabilă. Operaţi unealta întotdeauna
cu mânerul lateral montat
corespunzător.
NOTĂ: Temperatura de funcționare este de la -7°
la +40 °C (de la 19° la 104 °F). Utilizarea uneltei
în afara acestei plaje de temperatură va reduce
durata de viaţă a uneltei.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (c) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (d).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Butonul glisant de blocare (b) permite blocarea
întrerupătorului de declanşare (a) doar în modul
de dăltuire. Dacă butonul de blocare este activat în
modul de găurire, unealta se va opri automat.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
14
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul (a), glisaţi butonul de blocare (b) în
sus apoi eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei, apăsaţi
scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
D25871
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a) aflat în partea inferioară
a întrerupătorului.
Pentru a opri unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire aflat în partea superioară
a întrerupătorului.
Găurire cu percuţie
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Găurirea cu burghiu de
străpungere (fig. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
1. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
3. Setaţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g).
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
5. Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
6. Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
7. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Găurirea cu carota (fig. 1)
1. Introduceţi carota adecvată.
2. Asamblaţi burghiul de centrare în carotă.
3. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de găurire cu percuţie.
4. Rotiţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g) la o valoare medie sau înaltă
a vitezei.
5. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
6. Poziţionaţi burghiul de centrare în punctul de
găurire şi porniţi unealta. Găuriţi până când
carota penetrează în beton aproximativ 1 cm.
7. Opriţi unealta şi scoateţi burghiul de centrare.
Introduceţi carota înapoi în gaură şi continuaţi
găurirea.
8. Atunci când găuriţi printr-o structură mai
groasă decât adâncimea carotei, îndepărtaţi
cilindrul de beton sau curăţaţi interiorul carotei
la intervale regulate.
Pentru a evita împrăştierea accidentală
a bucăţilor de beton împrejurul găurii, mai întâi
efectuaţi o gaură de diametrul burghiului de
centrare până pe partea cealaltă a structurii.
Apoi găuriţi orificiul astfel format până la
jumătate, din ambele părţi.
Periile (fig. 3)
Periile de carbon nu pot fi reparate de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de reparaţii DEWALT
autorizat.
Indicatorul de avertizare cu LED galben pentru
înlocuirea periilor (s) se aprinde atunci când periile
sunt aproape tocite. După următoarele 8 ore de
funcţionare sau după ce periile s-au tocit complet,
motorul se va opri automat.
Imediat ce indicatorul de avertizare pentru service
(r) se aprinde, trebuie efectuate operaţii de
întreţinere a uneltei.
9. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Cioplire şi dăltuire (fig. 1)
1. Introduceţi dalta potrivită şi rotiţi-o cu mâna
pentru a o bloca în una din cele 24 de poziţii.
2. Setaţi selectorul modului de operare (f) în
poziţia de “doar găurire cu percuţie”.
3. Setaţi selectorul electronic de reglare a vitezei
şi percuţiei (g).
4. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (c).
5. Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
6. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de service autorizat DEWALT
după aproximativ 150 de ore de utilizare. În cazul
în care survin probleme înainte de acest termen,
contactaţi un centru de service autorizat DEWALT.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
15
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de burghie
şi dălți SDS Max®.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223873 - 03-01-2014
16
Download PDF

advertising