EGBL108 | Black&Decker EGBL108 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-77 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EGBL108
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
BLACK+DECKER fúrógépe/csavarbehajtója csavarozásra, fa, fém és műanyagok fúrására használható.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is használhassa
referenciaként. Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli)
elektromos szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek a balesetek
melegágyai.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
c.
d.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok
megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszab-
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
bító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak
vagy a hallásvédelem - használata csökkentik
a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva, akkor
azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők a porral
összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szer-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
számok használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell javíttatni.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen elindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
karbantartása
Csak a gyártó által megadott töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos fajta akkumulátor töltésére, egy másik
típusnál tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, akkor azt
tartsa távol minden fémes tárgytól, például
a tűzőkapcsoktól, az érméktől, a kulcsoktól,
a szögektől, a csavaroktól és minden más apró
fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátorpólusok rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való
érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre
kerül, bő vízzel mossa le. Szembe kerülés
esetén, forduljon ez mellett orvoshoz is. Az
akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a
befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot a
kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
Mielőtt fúrási munkálatba kezdene falazatba,
padlózatba, vagy tetőzetbe, mindig ellenőrizze a
vezetékek és csövek elhelyezkedését.
Soha ne érintse meg a fúrószár hegyét azonnal a
munka befejezése után, mivel ez forró lehet.
A készülék használatát ne engedélyezze olyan
felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik
csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak; csak és kizárólag abban az esetben, ha
felügyeletet biztosít mellettük. Gyermekek esetén
különösen kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne
játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Mások biztonsága
♦
A terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli munkavégzésüket
és irányítja őket.
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel javítassa,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon
fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
4
♦
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet kizárni. Ezek
például a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦
Halláskárosodás.
♦
A (fűrész)por belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegeltlemez
anyagokra.
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Töltők
♦
A Black & Decker töltőt csak annak az akkumulátornak a töltésére használja, amelyet a szerszámhoz
mellékeltünk. Más akkumulátor felrobbanhat,
személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
♦
Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦
A hibás tápvezetéket azonnal cseréltesse ki.
♦
Védje a töltőt víztől és a nedvességtől.
♦
Ne nyissa föl a töltőt.
♦
Ne tesztelje a töltőt.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az
előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel. Ne próbálja a töltőt hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan
használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
♦
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy BLACK+DECKER szakszervizben.
Jellemzők
A szerszám az alábbi jellemzők némelyikét vagy valamennyit tartalmazza.
1. Fordulatszám-szabályozós kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tokmány
4. Üzemmód választó / nyomaték beállító gyűrű
5. Akkumulátor
6. Tartozék tároló
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok találhatók:
A ábra
7. Töltő
8. Töltéskijelző
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt, vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz
és töltőkhöz
Akkumulátor fel- és leszerelése (C ábra)
♦
Felszerelésnél illessze be az akkumulátort (5)
a szerszámon kialakított helyére. Csúsztassa az
akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja,
amíg a helyére nem kattan.
♦
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg
a kioldó gombot (9), egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a rekeszből.
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort/elemet!
♦
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 30 °C-ot.
♦
Csak 4 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
5
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása, illetve
kivétele (D ábra)
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az egyik kezével
a tokmány (3) elülső részét forgatja, miközben a
másik kezével a hátsó felét szilárdan tartja, amíg
a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
♦
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(10) a tokmányba.
♦
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy az
egyik kezével a tokmány elülső részét forgatja,
miközben a másik kezével a hátsó felét szilárdan
tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően bezáródnak.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő sérült vagy gyenge akkumulátort észlel, akkor
a töltésvisszajelző (8) gyorsabb ütemben kezd piros
fénnyel villogni. A következők szerint járjon el:
♦
Tegye be újra az akkumulátort (5).
♦
Ha a töltésvisszajelzők gyorsan piros fénnyel villognak, akkor próbáljon ki egy másik akkumulátort,
annak ellenőrzésére, hogy a töltés megfelelően
működik-e.
♦
Ha az új akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell vinni a márkaszervizbe, ahol gondoskodnak
újrahasznosításáról.
♦
Ha a töltő az új akkumulátorral is ugyanazt a jelzést adja, akkor adja le a töltőt a márkaszervizben
tesztelésre.
Használat
Megjegyzés: A sérült akkumulátor detektálása akár
60 percig is eltarthat. Ha az akkumulátor túl meleg
vagy túl hideg, akkor a LED felváltva villog egyet
gyorsan, majd lassan.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, ha az nem ad elégséges áramot
egy olyan munkánál, amit a szerszám korábban erőlködés nélkül elvégzett. Az akkumulátor a töltés közben
melegedhet; ez normális jelenség és nem jelez hibát.
A forgásirány megválasztása (E ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató
járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához
a hátra (óramutató járásával ellentétes) forgásirányt
válassza.
♦
Az előre forgásirány választásához tolja az irányváltó csúszkát (2) balra.
♦
A hátra forgásirány választásához tolja az irányváltó csúszkát jobbra.
♦
A szerszám blokkolásához állítsa az irányváltó
csúszkát a középső helyzetbe.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 4 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24°C körül.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha az
akku hőmérséklete 0 °C alatt vagy 40 °C fölött van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
a töltő automatikusan tölteni kezd, ha a cella fölmelegszik, illetve lehűl.
♦
Az akkumulátort (5) a töltéshez tegye a töltőbe
(7). Az akkumulátor a töltőbe csak egyfajtaképpen
illeszkedik. Ne erőltesse. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor tökéletesen csatlakozik-e a töltőhöz.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózathoz
és kapcsolja be.
A töltésvisszajelzőnek (8) folyamatosan (lassan) zöld
fénnyel kell villognia.
A töltés akkor fejeződik be, amikor a töltésvisszajelző
(8) folyamatosan zöld fénnyel világít. Az akkumulátor
korlátlan ideig a töltőben maradhat, amikor a töltésviszszajelző LED folyamatosan világít. Időnként a LED újra
zöld fénnyel villogni fog (töltést jelez) ugyanis ilyenkor
a töltő „rátölt” az akkumulátorra, amely állás közben
veszít töltéséből. A töltésvisszajelző (8) addig világít,
amíg az akkumulátort az elektromos hálózathoz csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse föl.
Jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát,
ha lemerült állapotban tárolják.
Az üzemmódok és a nyomaték kiválasztása
Ez a készülék az egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
mely segítségével kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot és a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot.
Nagyobb csavarokhoz és keményebb munkadarabokhoz a magasabb nyomaték szükséges, mint a kisebb
csavarokhoz és lágyabb munkadarabokhoz. A forgatható gyűrű segítségével széles a nyomaték beállításának
lehetősége, így a különböző felhasználási területeknek
megfelelő nyomatékon tudja a készüléket használni.
♦
Fa, fém és műanyag fúrásához forgassa a gyűrűt
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat,
ilyenkor a töltésvisszajelző LED folyamatosan világít.
A töltő az akkumulátort teljesen töltött állapotban tartja.
6
(4) fúróállásba úgy, hogy a fúrás szimbólumot
a jelöléshez igazítja.
Csavarozáshoz forgassa a gyűrűt a kívánt állásra.
Ha nem tudja még megfelelően beállítani a nyomatékot, akkor a következőképpen járjon el:
Állítsa be a gyűrűt (4) a legalacsonyabb nyomatékra.
Húzza meg így az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
elracsnizik, növelje a gyűrű segítségével
a nyomatékot és folytassa a csavarozást.
Ismételje ezt a módszert mindaddig, amíg el
nem éri a megfelelő beállítást. A többi csavart
ugyanezzel a beállítással csavarozza be.
Környezetvédelem
Fúrás/csavarozás
♦
Válassza ki az előre vagy hátra forgásirányt az
irányváltó csúszkával (2).
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót (1). A kapcsoló lenyomásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
♦
A szerszámot a kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön BLACK+DECKER
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban
nincs szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól
elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Fúrás
♦
Segítse könnyed nyomással a készüléket a fúrószárral párhuzamos irányba.
♦
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
♦
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
♦
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
♦
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
♦
Puha kőzetanyagokhoz használjon kőzet fúrószárat.
♦
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
♦
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
♦
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
♦
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött BLACK+DECKER szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com
Karbantartás
Akkumulátorok
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza azt le a szerszámról.
♦
A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel további
karbantartást.
A NiCd, NiMH és Li-Ion cellák újrahasznosíthatóak.
Adja le márkaszervizben vagy a helyi hulladékhasznosító telepen.
Műszaki adatok
Figyelmeztetés! A szerszám bármely karbantartási
munkálata előtt távolítsa el az akkumulátort a szerszámból. Áramtalanítsa a töltőt tisztítás előtt.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítót.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitása
Maximális fúrási kapacitás
Fém/fa
7
Vegyen
Min-1
nm
mm
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
Vváltakozó
Vegyen
mA
h
BL1110
Vegyen 10,8
Ah 1,1
Li-ion
CE megfelelőségi nyilatkozat
905922**típus. 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1310
10,8
1,3
Li-ion
GÉPEK IRÁNYELV
EGBL108
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
BL1510
10,8
1,5
Li-ion
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További információért
forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen,
vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 68 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A), Hangteljesítményszint (LWA) 79 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fúrás fémben (ah, D) < 2,5 m/s², toleranciafaktor (K)
1,5 m/s², Csavarozás ütés nélkül (ah, s) < 2,5 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00302566 - 20-04-2016
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising