KX2000K | Black&Decker KX2000K HEATGUN Type 3 instruction manual

402113 - 34 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KX2000
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Pistolul dumneavoastră cu aer cald Black & Decker
a fost conceput pentru diverse aplicaţii de încălzire,
cum ar fi îndepărtarea vopselei. Acest produs este
destinat exclusiv uzului casnic şi la interior.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos
se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa corporala
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie
sau un cleşte rămas ataşat la o componentă
rotativă a uneltei electrice poate conduce la
vătămări corporale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
3
ROMÂNĂ
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
f.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia
dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va
efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur,
în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării oricăror
reglaje, modificării accesoriilor sau
depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii
accidentale a uneltei electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni să
o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase
în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
4
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei
electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind pistoalele cu aer cald.
Avertisment: Nu utilizaţi pistolul la exterior, ci doar
la interior.
Avertisment: Aparatul trebuie aşezat pe suportul
său atunci când nu este utilizat.
Avertisment: Dacă aparatul nu este utilizat cu
grijă poate să apară un incendiu; prin urmare, fiţi
atenţi atunci când utilizaţi aparatul în spaţii în care
se află materiale inflamabile.
♦ Nu orientaţi pistolul în acelaşi loc pe
o perioadă îndelungată de timp.
♦ Nu utilizaţi în prezenţa unei atmosfere
inflamabile.
♦ Fiţi atenţi deoarece căldura poate fi dirijată
către materiale combustibile ce nu sunt vizibile.
♦ Aşezaţi aparatul pe suportul lui după utilizare şi
lăsaţi-l să se răcească înainte de depozitare.
♦ Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când
este pornit.
♦ Nu blocaţi fantele de admisie a aerului sau
duza de evacuare deoarece acest lucru poate
cauza acumularea excesivă de căldură ce
poate deteriora aparatul.
♦ Nu orientaţi suflul de aer cald către alte
persoane sau animale.
♦ Nu atingeţi duza deoarece aceasta devine
foarte fierbinte pe parcursul utilizării şi rămâne
fierbinte timp de 30 de minute după utilizare.
♦ Nu poziţionaţi duza pe vreun obiect în timpul
utilizării sau imediat după utilizare.
♦ Nu împingeţi niciun obiect în duză deoarece
v-aţi putea electrocuta.
♦ Nu priviţi în duză atunci când aparatul este
pornit.
♦ Nu utilizaţi aparatul pe post de uscător de
păr! Temperatura aerului este mult prea mare
pentru un uscător de păr.
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Asiguraţi o ventilare corespunzătoare
deoarece, pe parcursul utilizării, se pot
produce vapori toxici.
Nu utilizaţi aparatul într-o atmosferă umedă.
Atunci când îndepărtaţi vopseaua, asiguraţivă că zona de lucru este protejată. Purtaţi
o mască de protecţie special concepută pentru
a vă proteja împotriva prafului de vopsea
şi vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele
care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
Nu ardeţi vopseaua deoarece ar putea aparea
riscul de incendiu.
Nu lăsaţi vopseaua să adere la duză deoarece
s-ar putea aprinde după ceva timp.
Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească înainte
de a monta orice accesoriu.
Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb
♦ Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când
îndepărtaţi vopseaua. Exfolierile, reziduurile
şi vaporii de vopsea pot conţine plumb,
care este toxic. Este posibil ca orice clădire
construită înainte de 1960 să fi fost vopsită cu
vopsea care conţinea plumb. Această vopsea
poate fi acoperită cu straturi suplimentare de
vopsea. Odată depusă pe suprafeţe, contactul
mâinilor contaminate cu gura poate conduce la
ingerarea plumbului.
♦ Expunerea fie şi la niveluri reduse de
plumb poate cauza vătămarea ireversibilă
a encefalului şi a sistemului nervos. Cel mai
mare risc de otrăvire cu plumb este asupra
copiilor şi a femeilor însărcinate.
♦ Înainte de a începe să lucraţi, este important
să determinaţi dacă vopseaua ce urmează a fi
îndepărtată conţine sau nu plumb. Acest lucru
poate fi realizat utilizând un kit de testare sau
un detector profesional. Nu fumaţi, nu mâncaţi
sau beţi într-o zonă de lucru care poate fi
contaminată cu plumb. Vopselele pe bază de
plumb trebuiesc îndepărtate doar de către un
profesionist şi nu cu ajutorul unui pistol cu aer
cald.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au
fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.)
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Acest produs trebuie să aibă împământare.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii.
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Ştecherele nemodificate
şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit
de producător sau de către un Centru de
Service Black&Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Cabluri prelungitoare şi Produs Clasa 1
♦
♦
Trebuie utilizat un cablul cu 3 fire deoarece
aparatul dumneavoastră are împământare şi
de clasă constructivă 1.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30 m (100‘) fără a surveni pierderi
de tensiune.
5
ROMÂNĂ
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină
căderi de tensiune pe perioade scurte. În condiţii
nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate
şi alte echipamente. De exemplu, iluminatul
artificial va prezenta o scădere temporară în
magnitudine la pornirea uneltei. Dacă impedanţa
sistemului alimentării electrice este mai mică de
0.19 Ω, este probabilă survenirea defecţiunilor.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de comandă pentru căldură
3. Duză
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea unui accesoriu
O gamă selectată de accesorii poate fi procurată
de la distribuitorul dumneavoastră local.
♦ Duză conică: Concentrează jetul de aer
cald pe o zonă mai mică.
♦ Duză tip coadă de peşte: Împrăştie jetul
de aer pe o suprafaţă mare
♦ Duză reflectoare: Pentru lipirea
conductelor.
♦ Duză de protecţie a sticlei: Pentru
protejarea sticlei pe parcursul aplicaţiilor
de îndepărtare a vopselei.
♦ Racletă: Pentru îndepărtarea şi răzuirea
vopselei şi lacului.
♦ Potriviţi piesa de conectare a accesoriului
peste duză (3).
Utilizare
Reglarea temperaturii (fig. A)
♦
Pentru a mări setarea temperaturii, rotiţi butonul
de comandă pentru căldură (2) în sens orar.
Pentru a reduce setarea temperaturii, rotiţi
butonul de comandă pentru căldură în sens
antiorar.
♦
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) în poziţia I.
♦ Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire în poziţia O.
Avertisment! Unealta este echipată cu o siguranță
termică, pentru a preîntâmpina supraîncălzirea
acesteia. Dacă în timpul utilizării unealta devine
6
prea fierbinte din cauza perioadelor de folosire
prelungită sau dacă este utilizată prea aproape
de suprafața de lucru, atunci unealta se oprește.
Atunci când survine acest lucru, opriți unealta și
deconectați-o de la sursa de alimentare. Poziționați
unealta în poziția de repaus și lăsați-o cel puțin
30 de minute să se răcească înainte de a încerca
să o reporniți. După ce unealta se răcește,
va porni din nou. Nu lăsați niciodată unealta
nesupravegheată atunci când este conectată la
sursa de alimentare.
Utilizarea uneltei
Unealta dumneavoastră este prevăzută cu un
termostat pentru siguranţa dumneavoastră.
Utilizarea continuă a uneltei pentru perioade lungi
de timp sau pentru cicluri drastice de lucru poate
determina supraîncălzirea şi încetarea funcţionării
acesteia. De aceea, se recomandă să lăsaţi
unealta să se răcească la intervale regulate de
timp pe parcursul utilizării.
♦ Lăsaţi unealta să se încălzească câteva
secunde înainte de utilizare.
♦ La prima utilizare este posibil să iasă puţin fum
din duză. Acest lucru este normal şi în scurt
timp se va reduce.
♦ Unealta permite numeroase setări diferite de
căldură folosind o combinaţie între două setări
pe întrerupătorul de pornire şi pe butonul
rotativ de reglare a căldurii.
♦ Utilizaţi o temperatură mică pentru uscarea
vopselei şi a lacului, pentru îndepărtarea
etichetelor, reducerea tuburilor izolatoare şi
dezgheţarea conductelor îngheţate.
♦ Utilizaţi o temperatură medie pentru modelarea
materialelor plastice, curbarea conductelor
din plastic şi slăbirea piuliţelor şi şuruburilor
strânse prea tare.
♦ Utilizaţi o temperatură mare pentru
îndepărtarea vopselei şi a lacurilor, precum şi
pentru lipirea îmbinărilor în instalaţii.
♦ Dacă sunteţi nesigur referitor la utilizarea
acestei unelte pe un anumit material, începeţi
cu o temperatură mică şi efectuaţi un test pe
o bucată de material care nu vă trebuie.
Utilizarea fără mâini (fig. B)
Unealta este prevăzută cu locaţii pentru stand (4)
pentru a facilita utilizarea fără mâini.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă
unde nu se poate răsturna.
♦ Asiguraţi cablul pentru a evita ca acesta să
tragă jos unealta.
Avertisment! Îndreptaţi întotdeauna unealta la
distanţă de dumneavoastră sau de alte persoane.
ROMÂNĂ
Nu atingeţi duza. Aveţi grijă să nu pătrundă niciun
fel de material în duză.
Îndepărtarea vopselei
♦
Direcţionaţi aerul cald spre zona de lucru
pentru a încălzi vopseaua.
♦ Nu ardeţi vopseaua. Ţineţi duza la cel puţin 25
mm faţă de suprafaţa de lucru.
♦ Atunci când vopseaua se înmoaie,
înlăturaţi-o folosind o racletă. Îndepărtaţi
vopseaua înmuiată imediat sau se va întări la
loc.
♦ Răzuiţi în sensul fibrelor lemnului ori de câte
ori este posibil.
♦ Nu lăsaţi vopseaua sau resturile să se adune
pe racletă.
♦ Atunci când răzuiţi în poziţie verticală, efectuaţi
operaţiunea de sus în jos pentru a preveni
pătrunderea vopselei în duză.
♦ Atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe
o suprafaţă din apropierea sticlei, luaţi măsurile
necesare pentru a proteja sticla de căldură.
Avertisment! Utilizaţi o duză de protecţie a sticlei
atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe ramele
metalice sau din lemn ale ferestrelor.
♦ Eliminaţi în siguranţă reziduurile de vopsea
şi asiguraţi-vă că zona de lucru este curăţată
riguros după încheierea lucrului.
Răcirea
Pe parcursul utilizării, duza uneltei poate deveni
foarte fierbinte. După oprire, lăsaţi unealta să se
răcească pentru cel puţin 30 de minute.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă
unde nu se poate răsturna.
♦ Pentru a grăbi procesul de răcire, utilizaţi
unealta la o temperatură mică pentru câteva
minute înainte de a o opri.
Întreţinere
Aparatul dumneavoastră Black&Decker a fost
conceput pentru a opera o perioadă îndelungată
de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Opriţi aparatul, scoateţi-l din priză şi
lăsaţi-l să se răcească înainte de a efectua orice
operaţiune de întreţinere asupra sa.
♦
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe aparat folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi doar săpun
delicat şi o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de
solvenţi. Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în aparat şi nu scufundaţi
niciodată vreo parte a acestuia în lichid.
Înlocuirea ştecherului de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦ Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul
dumneavoastră Black&Decker trebuie înlocuit
sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl
aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi
reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
7
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Clasa constructivă
Putere absorbită
Gama de temperatură
Greutate
Vc.a.
W
°C
kg
KX2000 (Tip 3)
230
Clasa I
2.000
50 - 600
0,85
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile
dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii
autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
8
zst00223608 - 10-12-2013
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising