DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

402112-26 RO
DC411
Figura 1
b
j
h
a
e
g
f
h
c
i
Figura 2
k
j
Figura 3
B
A
Figura 5
Figura 4
m
e
p
o
i
n
n
1
Figura 6
b
a
Figura 7
Figura 8
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
Figura 9
q
e
2
ROMÂNĂ
POLIZOR FĂRĂ FIR PENTRU REGIM
DE LUCRU INTENS DC411
Felicitări!
diferite sau întreţinute necorespunzător,
emisia de vibraţii poate diferi. Acest
fapt poate mări semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere nominală
Turaţie în gol/nominală
Diametru disc
Diametru ax
Greutate
V
W
min-1
mm
kg
DC411
18
2
405
6.500
125
M14
2,2*
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA (presiune sonoră)
KPA (presiune sonoră marjă)
LWA (putere sonoră)
KWA (putere sonoră marjă)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
83
3
94
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) determinată conform
cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah polizarea
suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
5,9
Marjă K =
m/s²
1,5
Valoarea nivelului de vibraţii ah şlefuire cu discuri
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei. Totuşi,
în cazul în care unealta este utilizată
pentru aplicaţii diferite, cu accesorii
3
Acumulatori
Tip baterie
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip baterie
Li-Ion
Timp aprox.
de încărcare
Greutate
Siguranţe:
Europa
DE9096 DE9503 DE9180
NiCD NiMH Li-Ion
Vc.c. 18
18
18
Ah
2,4
2,6
2
kg
1
1
0,68
Vc.c.
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/
min 60 (2 Ah
40 (2 Ah
acumulatori) acumulatori)
kg
0,4
0,52
Unelte la 230 V
10 Amperi,
reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
ROMÂNĂ
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DC411
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţiile tehnice” sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.11.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale
de siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
4
ROMÂNĂ
e)
f)
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la
vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
5
g)
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi
controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, prevedeţi repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat
cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru
şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
ROMÂNĂ
diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator
poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea
oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri
de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
şuruburi sau alte obiecte metalice mici ce
ar putea crea prin contact conexiunea între
cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
bateriei poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fie evacuat lichid din baterie; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul
în care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din baterie poate cauza iritaţii sau
arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi
că este păstrată siguranţa uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi
toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate împreună
cu această unealtă electrică. Nerespectarea
tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
b) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
c) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie
cel puţin egală cu viteza maximă marcată pe
unealta electrică. Accesoriile ce funcţionează
mai repede decât viteza lor nominală se pot
rupe şi pot ricoşa.
d) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în specificaţie
capacităţii specifice uneltei dvs. electrice.
Accesoriile dimensionate incorect nu pot
supravegheate sau controlate în mod adecvat.
e) Dimensiunea mandrinei discurilor, flanşelor,
tălpilor de susţinere sau a oricăror alte
accesorii trebuie să se potrivească perfect cu
axul uneltei electrice. Accesoriile cu orificii de
mandrină ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice vor
funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod excesiv
şi pot cauza pierderea controlului.
f) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile pentru
depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul în
care unealta electrică sau accesoriul este
scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un
accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi
instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi dvs.
şi persoanele din jur la distanţă faţă de planul
accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În
mod normal, accesoriile deteriorate se vor
rupe în timpul acestei perioade de testare.
g) Purtaţi echipament de protecţie personală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru
faţă, ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă
este cazul, purtaţi măşti anti-praf, dopuri
pentru urechi, mănuşi şi salopetă care să
vă protejeze de micile fragmente abrazive
sau de fragmente provenind de la piesa de
prelucrat. Echipamentul de protecţie pentru
ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri
reziduurile proiectate, rezultate în urma
diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau
masca de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
h) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură
faţă de zona de lucru. Orice persoană
care pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie personală.
6
ROMÂNĂ
Fragmentele provenite de la piesa de prelucrat
sau dintr-un accesoriu rupt pot fi proiectate
şi pot cauza vătămări asupra persoanelor
aflate dincolo de zona din apropierea locaţiei
efective de operare.
i) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat
ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
j) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi
controlul, cablul poate fi tăiat sau agăţat şi
mâna sau braţul dvs. poate fi trasă înspre
accesoriul care se roteşte.
k) Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos
până când accesoriul nu s-a oprit complet.
Accesoriul care se roteşte poate prinde
suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
l) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental
cu accesoriul care se roteşte poate determina
agăţarea hainelor, trăgând accesoriul înspre
corp.
m) Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va trage
praful în interiorul carcasei, iar acumularea
excesivă de particule metalice poate cauza
pericole electrice.
n) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
o) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
INSTRUCŢIUNI
SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ PENTRU TOATE
OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii,
periei sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit
7
sau agăţat în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea
determină oprirea rapidă a accesoriului care
se roteşte, fapt care, la rândul său, determină
împingerea uneltei electrice scăpate de sub control
în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului din
momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul poate
sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în
funcţie de direcţia mişcării sale din momentul
agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot
rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista
forţei unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul
auxiliar, dacă este furnizat, pentru un control
maxim în caz de recul sau de reacţie de
cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate
controla reacţia de cuplare sau forţele de
recul dacă sunt adoptate măsuri adecvate de
protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona în care
se va deplasa unealta electrică în cazul unui
recul. Reculul va propulsa unealta în direcţia
opusă celei de mişcare a roţii din momentul
agăţării.
d) Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe
colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile
şi agăţarea accesoriului. Colţurile, muchiile
ascuţite sau salturile au tendinţa de a agăţa
accesoriile care se rotesc şi determină
pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc cu lanţ de drujbă pentru
lemn sau un disc cu pânză de bomfaier. Astfel
de discuri generează reculul şi pierderea
controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea
special concepută pentru discul ales. Discurile
ROMÂNĂ
pentru care unealta electrică nu a fost
concepută nu pot fi protejate în mod adecvat
şi sunt nesigure.
în caz contrar, va surveni reculul. Examinaţi şi
adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina
cauza blocării discului.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea ajută la protejarea
operatorului de fragmentele discurilor rupte şi
de contactul accidental cu discul.
d) Nu reluaţi operaţiunea de tăiere în piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să ajungă la turaţie
maximă şi reporniţi cu atenţie operaţiunea.
Discul se poate bloca, poate aluneca în sus
sau poate ricoşa înapoi dacă unealta de lucru
este repornită atunci când discul se află în
tăietura din piesa de prelucrat.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu
polizaţi cu partea laterală a discului de debitat.
Discurile abrazive de debitat sunt destinate
pentru polizarea periferică, forţele laterale
aplicate acestor discuri putând determina
sfărâmarea acestora.
e) Susţineţi panourile sau orice alte piese de
prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce
la minim ciupirea discului şi reculul. Piesele
mari de prelucrat au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie să fie
poziţionate sub piesa de prelucrat, aproape de
linia de debitare şi aproape de marginea piesei
de prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru discul
pe care l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate
susţin discul, reducând astfel posibilitatea
ruperii acestuia. Flanşele pentru discurile de
debitat pot diferi de flanşele pentru discurile de
polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte electrice
mai mari. Discurile destinate uneltelor electrice
de dimensiuni mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mai mici
şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare
de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere abrazivă
a) Nu blocaţi discul de debitare şi nu aplicaţi
o presiune excesivă. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi
unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până
când discul se opreşte complet. Nu încercaţi
niciodată să scoateţi discul de debitat din
tăietură în timp ce acesta se află în mişcare;
f) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa
de debitat poate tăia ţevi de gaze sau de apă,
cabluri electrice sau alte obiecte, fapt ce poate
cauza reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor
de şlefuit
a) Nu folosiţi discuri de şmirghel
supradimensionate. Urmaţi recomandările
producătorului atunci când selectaţi tipul
de şmirghel. Şmirghelul mai mare, care
depăşeşte marginile tălpii de şlefuit prezintă
risc de sfâşiere şi poate determina distrugerea,
ruperea discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
lustruire
a) Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor
de fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile de
fixare desprinse. Sforile de fixare desprinse şi
care se rotesc se pot încurca în jurul degetelor
dvs. sau se pot agăţa de piesa de prelucrat.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor
de frecare cu perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi de
perie chiar şi în timpul funcţionării normale.
8
ROMÂNĂ
Nu suprasolicitaţi periile de sârma aplicând
o sarcină excesivă asupra unealta. Firele de
sârmă pot penetra cu uşurinţă îmbrăcămintea
subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei apărători
pentru frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi
niciun fel de contact al discului de sârmă cu
apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări
diametrul datorită lucrării şi forţelor centrifuge.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu alte
încărcătoare decât cele specificate în acest
manual. Încărcătorul şi acumulatorul sunt
special concepute să funcţioneze împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT. Orice
alte utilizări pot genera risc de incendiu, şoc
electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
9
ROMÂNĂ
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul
de deteriorare a ştecherului şi cablului electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi încărcătorul
pe o suprafaţă moale ce poate bloca fantele
de aerisire şi poate conduce la o căldură
internă excesivă. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
Încărcătorul este ventilat prin fantele din partea
superioară şi din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit o lovitură
puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat
în vreun fel. Duceţi-l la un centru de service
autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la un
centru de service autorizat atunci când sunt
necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă poate genera risc de
şoc electric, electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare. Astfel
se va reduce riscul de şoc electric. Scoaterea
acumulatorului nu va reduce acest risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DE9116 acceptă acumulatori NiCd
şi NiMH de 7,2 - 18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de 7,2 - 18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (Fig. 2)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile.
Pericol de şoc electric sau
electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (j) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
– – – –
––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în staţia de încărcare ca de obicei.
Lăsaţi acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
10
ROMÂNĂ
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40° C (105° F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
11
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.
Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid din
celulele acumulatorului în condiţii extreme de
utilizare sau temperatură. Acest fapt nu indică
o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului pătrunde în pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.
Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează
vapori şi materiale toxice când acumulatorii
litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în contact
cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă şi săpun
delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului
intră în ochi, clătiţi ochii deschişi timp de 15
minute sau până când trece iritaţia. În cazul
în care este necesară asistenţă medicală,
informaţi medicul că electrolitul bateriei este
compus dintr-un amestec de carbonaţi organici
lichizi şi săruri de litiu.
ROMÂNĂ
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie respiratorie.
Furnizaţi aer proaspăt. În cazul în care
simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 3)
Un capac de protecţie pentru baterie este prevăzut
pentru a acoperi contactele unui acumulator
demontat. Fără capacul de protecţie fixat, obiectele
metalice libere pot scurtcircuita contactele,
cauzând pericol de incendiu şi deteriorând
acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă (fig. 3A).
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă (fig. 3B).
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DC411 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau staţia de încărcare. În
condiţii corespunzătoare, acestea pot fi
depozitate pe o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai la temperaturi cuprinse
între 4° C şi 40° C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare Tip 27
1 Mâner lateral
12
ROMÂNĂ
1 Set de flanşe
1 Cheie cu două ştifturi
2 Acumulatori (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Încărcător (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Trusă (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2, 8)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. întrerupător de pornire
b. buton de siguranţă
c. buton de blocare a axului
d. ax (fig. 8)
e. mâner lateral
f. disc abraziv
g. flanşă de susţinere antiblocare
h. piuliţă filetată de fixare
i. apărătoare (tip 27)
j. acumulator
h. butoane de detaşare a acumulatorului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizoarele unghiulare pentru regim greu DC411
au fost concepute pentru aplicaţii profesionale de
polizare şi debitare.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să utilizeze unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
13
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN
60745; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115
V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
ROMÂNĂ
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (j) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul (fig. 2).
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până când
auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (k) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Fixarea mânerului lateral (Fig. 4)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Mânerul lateral (e) poate fi montat pe oricare din
laturile cutiei de viteze, în orificiile filetate. Înainte
de a utiliza unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Pentru a spori confortul utilizatorului, cutia de viteze
se va roti la 90° pentru operaţiunile de tăiere.
Rotirea cutiei de viteze (fig. 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi scoateţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
dispozitive ataşabile sau accesorii.
1. Scoateţi cele patru şuruburi in colţuri care
ataşează cutia de viteze de carcasa motorului.
2. Fără a separa cutia de viteze de carcasa
motorului, rotiţi capul cutiei de viteze în poziţia
dorită.
NOTĂ: În cazul în care cutia de viteze şi carcasa
motorului se distanţează cu mai mult de 3,17 mm
(1/8"), unealta trebuie reparată şi reasamblată de
către un centru de service DEWALT. Neprezentarea
uneltei la service poate determina deteriorarea
periei, a motorului şi a lagărului.
3. Montaţi şuruburile la loc pentru a reataşa
cutia de viteze de carcasa motorului. Strângeţi
şuruburile cu un cuplu de 2.2 Nm (20 in-lbs.).
Dacă le strângeţi prea tare, acestea se pot
deforma.
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 5)
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
ATENŢIE: Se vor utiliza apărătoare
la toate discurile de polizat, de
debitat, periile şi discurile de sârmă.
Modelul DC411 este prevăzut cu
o apărătoare destinată utilizării cu
discuri cu centru concav (Tip 27) şi
discuri de polizat cu butuc (Tip 27).
Aceeaşi apărătoare este proiectată
în vederea utilizării cu perii cupă din
sârmă.
Atunci când utilizaţi polizorul DC411 pentru
debitarea metalului sau a zidăriei, TREBUIE
utilizată o apărătoare TIP 1. Apărătorile Tip 1
sunt disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Deschideţi dispozitivul de prindere al apărătorii
(p) şi aliniaţi opritoarele (m) de pe apărătoare
cu canalele (n) de pe cutia de viteze.
2. Apăsaţi apărătoarea în jos până când canalele
acesteia se angrenează şi se rotesc liber în
canalul de pe axul cutiei de viteze.
3. Menţinând dispozitivul de prindere al apărătorii
deschis, rotiţi apărătoarea (i) în poziţia de
lucru dorită. Corpul acesteia trebuie poziţionat
între ax şi operator pentru a-i asigura acestuia
protecţie maximă.
4. Închideţi bine dispozitivul de prindere al
apărătorii pe cutia de viteze. Atunci când
dispozitivul de prindere al apărătorii este
în poziţia închis, ar trebui să nu puteţi roti
apărătoarea cu mâna. Nu utilizaţi polizorul
dacă apărătoarea nu este bine strânsă sau
maneta de prindere este în poziţia deschis.
5. Pentru a scoate apărătoarea, deschideţi
dispozitivul de prindere al acesteia, rotiţi-o în
aşa fel încât opritoarele să fie aliniate şi
trageţi-o în sus.
NOTĂ: Apărătoarea este reglată deja din fabrică
la diametrul axului cutiei de viteze. Dacă, după
o perioadă de timp, apărătoarea se slăbeşte,
strângeţi şurubul de reglare (o), ţinând maneta
14
ROMÂNĂ
de prindere în poziţia închis şi cu apărătoarea
montată pe unealtă.
ATENŢIE: Nu strângeţi şurubul de
reglare cu maneta de prindere în
poziţia deschis. Pot apărea deteriorări
nedetectabile ale apărătorii sau ale
butucului de montare.
ATENŢIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare. Pentru a reduce
riscul de vătămare personală, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru de
service pentru a repara sau a înlocui
apărătoarea.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
deteriorării uneltei, nu strângeţi şurubul
de reglare cu maneta de prindere în
poziţia deschis. Pot apărea deteriorări
nedetectabile ale apărătorii sau ale
butucului de montare.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini. În
cazul în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 9)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (e) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (q).
NOTĂ: Operaţiunile de polizare a marginilor sau de
tăiere pot fi efectuate cu discuri de Tip 27 construite
şi destinate acestui scop; discurile cu grosime de
6,35 mm (1/4") sunt destinate pentru polizarea
suprafeţelor în timp ce discurile de 3,17 mm (1/8")
sunt destinate pentru polizarea marginilor.
BUTONUL DE SIGURANŢĂ ŞI
ÎNTRERUPĂTORUL DE PORNIRE (FIG. 6)
Înainte de utilizare
Unealta dumneavoastră de debitat este echipată cu
un buton de siguranţă (b).
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
15
Întrerupătorul
Pentru blocarea întrerupătorului de pornire,
apăsaţi butonul de siguranţă aşa cum este descris.
Atunci când butonul de siguranţă este apăsat la
semnul pentru blocat, unitatea este blocată.
Blocaţi întotdeauna întrerupătorul de pornire atunci
când transportaţi sau depozitaţi unealta pentru
evitarea pornirii accidentale.
Pentru a debloca întrerupătorul de pornire,
apăsaţi butonul de siguranţă. Atunci când butonul
de siguranţă este apăsat la semnul de deblocare,
unitatea este deblocată. Butonul de siguranţă
are culoarea roşie pentru a indica faptul că
întrerupătorul este în poziţia deblocat .
Apăsaţi întrerupătorul de pornire (a) pentru a porni
unealta. Eliberarea întrerupătorului de pornire
determină oprirea uneltei.
NOTĂ: Această unealtă nu are posibilitatea de
blocare a întrerupătorului în poziţia PORNIT şi nu ar
trebui niciodată blocat în această poziţie prin orice
mijloc.
ATENŢIE: Ţineţi bine mânerul lateral
şi corpul uneltei pentru a menţine
controlul asupra acesteia la pornire, pe
parcursul utilizării şi până când discul
ROMÂNĂ
sau accesoriul nu se mai roteşte.
Asiguraţi-vă că discul s-a oprit complet
înainte de a pune unealta jos.
ATENŢIE: Permiteţi uneltei să atingă
viteza maximă înainte de a atinge
suprafaţa de lucru. Ridicaţi unealta
de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri.
BLOCAREA AXULUI
Ştiftul de blocare a axului este prevăzut pentru
a preîntâmpina axul să se rotească în timpul
montării sau al demontării discurilor. Acţionaţi ştiftul
de blocare a arborelui numai atunci când unealta
este oprită, când bateria este scoasă şi când discul
s-a oprit complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până când
nu îl mai puteţi mişca.
Montarea şi utilizarea
discurilor de polizat cu centru
concav
MONTAREA ŞI DEMONTAREA DISCURILOR CU
BUTUC (FIG. 1, 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, opriţi
unealta şi scoateţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala dispozitive ataşabile
sau accesorii.
Discurile cu butuc se instalează direct pe axul
filetat M14.
1. Înfiletaţi discul pe ax cu mâna.
2. Apăsaţi pe butonul de blocare a axului şi
folosiţi o cheie pentru a strânge butucul
discului.
3. Efectuaţi procedura în sens invers pentru
a scoate discul.
ATENŢIE: Montarea
necorespunzătoare a discului înainte
de pornirea uneltei poate determina
deteriorarea uneltei sau a discului.
MONTAREA DISCURILOR FĂRĂ BUTUC (FIG.
8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, opriţi
unealta şi scoateţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala dispozitive ataşabile
sau accesorii.
Discurile de polizat cu centru concav tip 27 se vor
utiliza cu flanşele incluse.
1. Montaţi flanşa de susţinere antiblocare (g)
pe axul (d) cu centrul mai ridicat peste disc.
Asiguraţi-vă că porţiunea concavă a flanşei
de susţinere se sprijină pe părţile laterale ale
axului prin împingerea şi răsucirea flanşei
înainte de amplasarea discului.
2. Aşezaţi discul peste flanşa de susţinere,
centrându-l pe zona mai proeminentă a flanşei
de susţinere.
3. În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului,
înfiletaţi piuliţa de fixare (h) pe ax. Dacă discul
pe care îl montaţi are o grosime mai mare
de 3,17 mm (1/8"), aşezaţi piuliţa filetată de
fixare pe ax în aşa fel încât zona centrală mai
proeminentă să se potrivească pe centrul
discului (fig. 8A). Dacă discul pe care îl
montaţi are o grosime de 3,17 mm (1/8") sau
mai mică, aşezaţi piuliţa filetată de fixare pe ax
în aşa fel încât zona centrală mai proeminentă
să nu fie aşezată peste disc (fig. 8B).
4. În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului,
înfiletaţi piuliţa de fixare cu o cheie.
5. Pentru a scoate discul, apăsaţi butonul de
blocare a axului şi slăbiţi piuliţa filetată de
fixare cu o cheie.
NOTĂ: Dacă discul se învârte după ce piuliţa de
fixare a fost strânsă, verificaţi orientarea acesteia.
Dacă se montează un disc subţire cu fusul de
ghidare aşezat pe acesta, discul se va învârti,
deoarece înălţimea fusului de ghidare împiedică
piuliţa de fixare să susţină discul.
POLIZAREA SUPRAFEŢELOR CU DISCURI DE
POLIZAT
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Menţineţi un unghi cuprins între 20° şi 30°
între unealtă şi suprafaţa de lucru.
16
ROMÂNĂ
4. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
de lucru.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
POLIZAREA MARGINILOR CU DISCURI DE
POLIZAT
AVERTISMENT: Discurile utilizate
pentru debitat şi polizat margini pot
crăpa sau ricoşa dacă se îndoaie sau
se răsucesc în timp ce unealta este
utilizată pentru operaţiuni de debitare
sau polizare de adâncime. Pentru
a reduce riscul unor vătămări serioase,
limitaţi utilizarea acestor discuri cu
o apărătoare standard de Tip 27
pentru tăieri şi crestări de suprafaţă
(mai mici de 13 mm [1/2"] adâncime).
Partea deschisă a apărătorii
trebuie poziţionată în partea opusă
a operatorului.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea
liberă a discului să nu fie îndreptată spre
dumneavoastră.
4. Odată ce tăietura este începută şi un canal
a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu
schimbaţi unghiul de tăiere. Schimbarea
unghiului poate determina îndoirea discului şi
poate cauza ruperea acestuia. Discurile pentru
polizat marginile nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale cauzate de îndoiri.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de
polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece aceste
discuri nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale întâlnite în polizarea
de suprafaţă. Discul se poate rupe şi
pot apărea vătămări personale grave.
Măsuri de precauţie ce trebuie
luate atunci când îndepărtaţi
vopseaua cu peria de sârmă
17
1. Îndepărtarea cu peria de sârmă a vopselei pe
bază de plumb NU ESTE RECOMANDATĂ
datorită dificultăţii de controlare a prafului
contaminat. Cel mai mare risc de otrăvire
cu plumb este asupra copiilor şi a femeilor
însărcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacă
o vopsea conţine sau nu plumb fără a efectua
o analiză chimică, vă recomandăm luarea
următoarelor măsuri de precauţie atunci când
îndepărtaţi orice fel de vopsea cu peria de
sârmă:
SIGURANŢA PERSONALĂ
1. Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să
intre în zona de lucru unde se efectuează
operaţiuni de îndepărtare a vopselei cu peria
de sârmă înainte de încheierea în totalitate
a curăţeniei.
2. Toate persoanele care intră în zona de lucru
trebuie să poarte mască de praf sau un filtru
respirator. Filtrul trebuie înlocuit zilnic sau ori de
câte ori purtătorul are dificultăţi de respiraţie.
NOTĂ: Trebuie folosite doar acele măşti de praf
care sunt concepute pentru lucrul în zonele în
care este prezent praful sau vapori de vopsea
cu plumb. Măştile de vopsit obişnuite nu asigură
o astfel de protecţie. Consultaţi distribuitorul
local de echipamente de protecţie pentru masca
omologată N.I.O.S.H.
3. Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU SĂ
FUMAŢI în zona de lucru pentru a preveni
ingerarea particulelor de vopsea contaminate.
Lucrătorii trebuie să se spele şi să se cureţe
ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma.
Mâncarea, băutura sau ţigările nu trebuie lăsate
în zona de lucru unde praful se va aşeza pe ele.
SIGURANŢA MEDIULUI
1. Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât
să se reducă la maxim cantitatea de praf
generată.
2. Zonele în care au loc operaţiuni de
îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi
din plastic cu grosimea de 4 mils (0,16 mm).
3. Perierea cu perii de sârmă trebuie făcută în
aşa fel încât să se reducă cantitatea de praf
de vopsea care ajunge în afara zonei de lucru.
CURĂŢAREA ŞI ELIMINAREA
1. Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie
aspirate şi curăţate temeinic zilnic pe toată
perioada de desfăşurare a proiectului de
periere. Sacii de colectare a prafului trebuie
înlocuiţi frecvent.
ROMÂNĂ
2. Husele din plastic trebuie adunate la un loc
şi trebuie eliminate împreună cu orice alte
resturi de praf sau de material. Acestea
trebuie ambalate în recipiente sigilate pentru
colectarea deşeurilor şi eliminaţi conform
procedurilor obişnuite de colectare a gunoiului.
Pe parcursul efectuării curăţeniei, copiii şi
femeile însărcinate trebuie ţinuţi la distanţă de
proximitatea zonei de lucru.
3. Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat şi
ustensilele utilizate de copii trebuie spălat cu
atenţie înainte de a fi reutilizat.
UTILIZAREA PERIILOR CUPĂ ŞI
A DISCURILOR DIN SÂRMĂ
Discurile şi periile de sârmă pot fi utilizate pentru
îndepărtarea ruginii şi pentru netezirea suprafeţelor
neregulate.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze la
viteză maximă. Capacitatea de îndepărtare
a materialului este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
Montarea şi utilizarea periilor
şi a discurilor din sârmă
3. Menţineţi un unghi cuprins între
5° şi 10° între unealtă şi suprafaţa de lucru
atunci când utilizaţi perii cupă din sârmă.
Periile cupă din sârmă sau discurile din sârmă
se înşurubează direct pe axul arborelui, fără a se
folosi flanşele. Utilizaţi doar perii şi discuri din
sârmă cu axul filetat de M14. O apărătoare de
Tip 27 este necesară atunci când folosiţi perii sau
discuri din sârmă.
4. Atunci când utilizaţi discuri din sârmă,
menţineţi contactul între marginea discului şi
suprafaţa de lucru.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
vătămări personale, purtaţi mănuşi
de protecţie atunci când manipulaţi
periile şi discurile din sârmă.
Acestea pot fi ascuţite.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, discul
sau peria nu trebuie să atingă
apărătoarea atunci când aceasta este
montată sau în funcţiune. Accesoriile
pot suferi deteriorări nedetectabile,
cauzând fragmentarea sârmelor
discului sau cupei.
MONTAREA PERIILOR CUPĂ ŞI A DISCURILOR
DIN SÂRMĂ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi scoateţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
dispozitive ataşabile sau accesorii.
1. Înfiletaţi discul pe ax cu mâna.
2. Apăsaţi butonul de blocare a axului şi utilizaţi
o cheie pentru a strânge axul periei sau
a discului.
3. Pentru a scoate discul, efectuaţi în sens invers
procedura de mai sus.
5. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
de lucru. Permiţând uneltei să se odihnească
pe suprafaţa de lucru fără a se mişca sau
mişcându-se circular cauzează arsuri şi
vârtejuri pe aceasta.
6. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
ATENŢIE: Fiţi foarte atenţi atunci
când lucraţi peste margine deoarece
poate avea loc o mişcare bruscă
a polizorului.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce
posibilitatea deteriorării uneltei, fixaţi
corespunzător axul discului înainte de
a porni unealta.
18
ROMÂNĂ
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
OBSERVAŢIE: Nu lubrifiaţi unealta,
deoarece puteţi deteriora piesele
interne.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc electric.
Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de curăţare. Murdăria şi unsoarea
pot fi eliminate de pe partea exterioară
a încărcătorului folosind o cârpă sau
o perie moale nemetalică. Nu folosiţi apă
sau orice altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
AVERTISMENT: Accesoriile trebuie
să prezinte o turaţie nominală cel
puţin egală cu cea indicată pe eticheta
de avertizare a uneltei. Roţile şi
alte accesorii care se utilizează la
o turaţie dincolo de turaţia nominală
a accesoriului pot ricoşa, cauzând
vătămări corporale. Accesoriile filetate
trebuie să dispună de un butuc M14.
Fiecare accesoriu nefiletat trebuie să
dispună de un orificiu pentru arbore de
22,2 mm (7/8"). Dacă nu are, este
posibil să fi fost proiectat pentru un
ferăstrău circular. Turaţiile nominale ale
accesoriilor trebuie să fie întotdeauna
superioare turaţiei uneltei indicate pe
plăcuţa cu specificaţiile tehnice ale
acesteia.
Este important să se aleagă apărătoarele, plăcile
de suport şi flanşele corecte pentru utilizarea cu
accesoriile polizorului.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
zst00188519 - 16-10-2012
19
ROMÂNĂ
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe polizor
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/ disc
de şmirghel
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
20
ROMÂNĂ
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
(continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe polizor
Disc debitare
zidărie
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal
Discuri
diamantate
debitare
Flanşă de susţinere
Disc debitare
Piuliţă filetată de fixare
FĂRĂ
APĂRĂTOARE
21
Calotă de
lustruit
Download PDF

advertising