DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

533444-89 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DC411
1. ábra
b
j
h
a
e
g
h
f
c
i
2. ábra
k
j
3. ábra
B
A
5. ábra
4. ábra
m
e
p
o
i
2
n
n
6. ábra
b
a
7. ábra
8. ábra
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
9. ábra
q
e
3
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓ
DC411
Gratulálunk!
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de
nem használják a munkához. És így
a munkavégzés során a kitettség mértéke is jelentősen csökkenhet.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó
vibrációt; például: az eszköz és
a tartozékok karbantartása, a kezek
melegen tartása, a munkamódszer
módosítása.
DC411
Feszültség
V
18
Típus
2
Felvett teljesítmény
W
405
6500
Üresjárati/névleges fordulat min-1
Tárcsa átmérő
mm
125
Kihajtótengely
M14
Súly
kg
2,2*
* tartalmazza az oldalfogantyút és a védőburkolatot is
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor )
LWA (hangerő)
KWA(toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Akkumulátor
DE9096 DE9503 DE9180
Akkumulátor típusa
NiCd
NiMH
Li-ion
Feszültség
V e.á.
18
18
18
Kapacitás
Ah
2,4
2,6
2,0
Súly
kg
1,0
1,0
0,68
83
3,0
94
3,0
Töltő
DE9116
DE9135
Hálózati feszültségV v.á. 230
230
Akkumulátor típusa
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/
Li-ion
Töltési idő (kb.) min 60 (2,0 Ah
40 (2,0 Ah
akkumulátorok akkumulátorok
Súly
kg
0,4
0,52
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah, köszörülés
ah,AG =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
5,9
1,5
Vibrációs kibocsátási érték ah, csiszolás
ah,DS =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
Biztosítékok:
Európa
230 voltos szerszám 10 Amper az eszközben
< 2,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk
meg, így az itt megadott értéket össze lehet
hasonlítani egy másik szerszám értékével.
Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet,
és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS:A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra vagy más tartozékokkal használják, ill. nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
4
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely, ha nem hárítják el,
anyagi kárt okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tűzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA!
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Az “elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra
keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
DC411
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a “Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK
(2009. dec. 29-től), EN 60745-1, EN 607452-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés veszélyét.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.11.23.
5
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne tartozékot cserélne vagy
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja
a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés használata, például a porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
6
realkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e,
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámbefogókat a használati utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Biztonsági előírások minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz, köszörüléshez,polírozáshoz
és vágáshoz alkalmas. Olvassa el az
összes utasítást, specifikációt és tekintse meg az összes ábrát, amit ehhez az
elektromos szerszámhoz mellékeltünk.
A lent felsorolt összes utasítás be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet
okozhat.
b) Ne használjon olyan tartozékot a szerszámhoz, amit a szerszám gyártója
nem javasol. Az a tény, hogy a tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz nem jelenti azt, hogy annak
használata biztonságos.
5) AKKUMULÁTOROS
SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő,
amelyik minden probléma nélkül feltölt
egy akkumulátort egy másik akkumulátor
típusnál tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha az akkumulátort nem használja,
akkor azt tartsa távol minden fémes
tárgytól, például a tűzőkapcsoktól, az
érméktől, a kulcsoktól, a szögektől, a
csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa
le. Szembe kerülés esetén, emellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
c) A tartozék engedélyezett sebességének egyenlőnek kell lennie az elektromos szerszám maximális sebességével vagy azt meg kell haladnia. Az olyan
tartozékok, amelyeket az engedélyezett
sebességüknél gyorsabban használunk
eltörhetnek és elrepülhetnek.
d) A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszámnál
megadott engedélyezett tartományba
kell esnie. A nem megfelelő méretű tartozékokat nem lehet megfelelően irányítani
vagy azok ellen megfelelően védekezni.
e) Bármely tartozék befogópofájának,
befogótüskéjének vagy tengelyének
megfelelően kell illeszkednie az elektromos szerszám tengelyéhez. Azok
a tartozékok, amelyek befogó-bemélyedései/nyílásai nem illeszkednek tökéletesen
az elektromos szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az irányítást.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cse-
f)
7
Soha ne használjon sérült tartozékot. Minden tartozékot ellenőrizzen
a használat előtt, például a korongokat
ellenőrizze kitörésekre és repedésekre,
a befogópofát repedésekre, hasadásokra vagy túlzott kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy törött drótszálakra.
Ha az elektromos szerszámot vagy annak
tartozékát leejti, akkor azt ellenőrizze
sérülésekre és az eszközre csak sérülésmentes tartozékot szereljen fel. A tartozék
vizsgálata és felszerelése után helyezkedjen úgy, hogy ne legyen egyvonalban
a forgó alkatrész síkjával, kérje erre az Ön
körül állókat is, majd egy percig maximális üresjárati fordulatszámon üzemeltesse
a szerszámot. A sérült tartozékok ezalatt
a teszt alatt a leggyakrabban leválnak/
széttörnek.
tozék útjába. Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor a gép a vezetéket
elvághatja vagy felcsavarhatja és a kezét
a forgó tartozék felé húzhatja.
k) Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg a tartozék teljesen
le nem állt. A forgó tartozék beleakadhat
a munkadarab felületébe, és az elektromos kéziszerszámot kihúzhatja az Ön
kezéből.
l)
m ) Rendszeresen takarítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventillátora beszívhatja a port a tokba,
amelynek (ill. a fémporoknak a) túlzott
lerakodása elektromos kockázatokkal járhat.
g) Használjon egyéni védőfelszerelést.
A munkavégzésnek megfelelően hordjon egészarcos maszkot, biztonsági
védőszemüveget vagy védőszemüveget. Szükség esetén hordjon pormaszkot,
hallásvédelmet, kesztyűket és munkavédelmi kötényt, amely felfogja a munkadarab kis részecskéit és a szilánkokat.
A szemvédelemhez olyan védőszemüveget kell használni, amely képes az összes
(és különböző fajtájú) levegőbe kerülő
szilánkot és port felfogni. A pormaszknak
vagy a légzőkészüléknek ki kell szűrnie
a munkavégzés során keletkező port. Ha
huzamosabb időn keresztül végez zajos
munkát az hallássérüléshez vezethet.
n) Soha ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében.
A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
o) Soha ne használjon olyan tartozékokat,
amelyek folyadékhűtést igényelnek.
A víz vagy más hűtőfolyadékok használata halálos áramütést vagy elektromos
balesetet okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MINDEN MŰVELETHEZ
h) Tartsa a bámészkodókat megfelelő távolságban a munkaterülettől.
Mindenkinek személyes védőfelszerelést
kell hordania, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy
a törött tartozék messze elrepülhet és
súlyos sérülést okozhat, még a közvetlen
munkavégzéstől jelentős távolságban is.
i)
j)
Soha ne járassa az elektromos szerszámot amikor éppen viszi valahová.
A forgó tartozék véletlenül elkaphatja
az Ön ruházatát, és a tartozék belevághat
az Ön testrészeibe.
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe
vagy más tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük. A beszorulás vagy az egyenetlenség
miatt a forgó tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek hatására az irányíthatatlan
elektromos szerszám a tartozék forgásával
ellentétes irányba indulhat el az elakadási
ponttól.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal
olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék
saját kábelét vághatná el. Az “élő” (áram
alatt lévő) vezetékkel való érintkezés
elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy
az beszorul a munkadarabba, akkor annak
éle jobban belevág a munkadarab felületébe,
aminek hatására a korong kijöhet a vágatból
és visszarúghat. A korong elindulhat a kezelő
felé, de azzal ellentétes irányban is - a beszo-
Helyezze el úgy a készülék kábelét,
hogy az ne kerülhessen a forgó tar-
8
rulás pillanat mozgási irányának függvényében. A tisztítókorong ilyen körülmények között
el is törhet.
koronghoz tervezett speciális védőburkolattal. Azok a korongok, amelyeket
nem vettek figyelembe a szerszám tervezésénél, nem biztonságosak és nincs
megfelelő védőeszköz hozzájuk.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának, illetve a helytelen munkamódszerek
és munkakörülmények következménye, és az
alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra és a maximális biztonság
érdekében azt úgy kell beállítani, hogy
a korong minél kisebb része legyen
szabadon a kezelő felé. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől.
a) Tartsa az elektromos szerszámot szorosan a kezében és irányítsa úgy a testéhez és a karjaihoz képest, hogy meg
tudja tartani az ilyen visszarúgások
során. Ha a gép fel van szerelve oldalfogantyúval is, akkor azt is tartsa, hogy az
ilyen visszarúgások és az indítás során
keletkező nyomatékváltozások során is
biztosan tartsa a szerszámot a kezében. A
kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra
és a visszarúgásokra, ha azokra megfelelően felkészült (megtette a szükséges
óvintézkedéseket).
c) A korongokat csak ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például:
ne használja a vágókorongot köszörülésre. A vágókorong perifériás köszörülésre alkalmas, az ilyen korongok a rájuk
gyakorolt oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
leszorító karimát alkalmazzon. A megfelelő leszorító karima tartja a korongot,
így csökkenti a korong törésének veszélyét. A vágókorong karimája különbözhet
a csiszolókorong karimájától.
b) Soha ne helyezze a kezét közel a forgó
tartozékhoz. A tartozék egy visszarúgás
során az Ön keze felé is elindulhat.
c) Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az
elektromos szerszám a visszarúgásnál
az Ön teste felé indulhasson el. A viszszarúgás során a szerszám a beszorulás
pontjától a korong forgásával ellentétes
irányba fog elindulni.
e) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb szerszámokhoz alkalmas korongok esetleg
nem felelnek meg a kisebb szerszám
nagyobb sebességének és szétrobbanhatnak.
d) Különösképpen legyen óvatos, ha
a munka során egy sarkon, éles éleken stb. dolgozik. Kerülje a tartozék
felesleges mozgatását (ugráltatását) és
hogy azon egyenetlenségek képződjenek.
A sarkok, az éles élek miatt vagy az
ugráltatás során a forgó tartozék könnyen
egyenetlenné válhat, amelynek hatására
elvesztheti az eszköz felett az irányítást
vagy az visszarúghat.
A vágókorongos vágással kapcsolatos további munkavédelmi utasítások:
a) Ügyeljen, hogy a vágókorong ne “szoruljon be”, és ne alkalmazzon túlzott
nyomást. Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást végezni. A korong erőltetése fokozza annak terhelését, ezért könynyebben megtörhet vagy megszorulhat
a vágatban, és nő a visszarúgás, illetve
a korong eltörésének veszélye.
e) Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot, famarásra alkalmas fűrészlapot, vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen
vágóélek gyakori visszarúgást okozhatnak
és elveszítheti az eszköz felett az irányítást.
b) Ne álljon egyvonalba a forgó koronggal
vagy közvetlenül mögé. Amikor a tárcsa
a munkavégzés helyén az Ön testétől
elfelé mozdul, egy esetleges visszarúgás
a forgó tárcsát és a szerszámot közvetlenül Ön felé viszi.
A köszörüléssel és a vágókorongos vágással kapcsolatos további munkavédelmi
utasítások:
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
9
A tisztitásos műveletekkel kapcsolatos speciális munkavédelmi
utasítások
c) Amikor a tárcsa megszorul vagy valamilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgó vágókereket
eltávolítani a vágatból, mert visszarúghat a szerszám. Vizsgálja meg a tárcsa
megszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedéseket, hárítsa el
az okot.
a) Legyen óvatos, mert a drótszálak
a keféről rendes használat során is
leválhatnak. Soha ne terhelje túl a drótszálakat azzal, hogy a kefét túlzott erővel
nyomja. A drótszálak könnyen behatolhatnak/átbökhetik a vékony ruházatot és/
vagy bőrt.
d) Ne indítsa újra a vágást, ha a korong
a munkadarabban van. Várja meg,
amíg a tárcsa eléri a teljes sebességet, ezután óvatosan illessze vissza
a vágatba. A tárcsa megszorulhat, kiugorhat fölfelé vagy visszarúghat, ha a szerszámot a munkadarabban indítja el.
b) A tisztitásos munkához a védőburkolat
használata ajánlott, akkor ne engedje,
hogy a drótkefe hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés korong átmérője
megnövekedhet a munka során a terhelés
és a centrifugális erők hatására.
e) Támassza alá a táblákat, illetve a túl
nagy munkadarabokat, hogy csökkentse a tárcsa beszorulásának és a visszarúgásnak az esélyét. A nagy munkadarabok már saját súlyuktól deformálódnak.
A munkadarabot a vágási vonal közelében kell alátámasztani, illetve két végén
a vágótárcsa mindkét oldalán.
f)
Maradvány kockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradvány kockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
Szenteljen különös figyelmet az
“u-alakú” vágásnak álló falaknál vagy
egyéb nem átlátható daraboknál. A tárcsa belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba, amelyek visszarúgást okozhatnak.
Speciális biztonsági
a csiszoláshoz
utasítások
Halláskárosodás
–
A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
–
A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
–
A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
–
Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
A szerszám jelzései
a) Ne használjon túl nagy méretű csiszolókorongot. A csiszolópapír kiválasztásánál kövesse a gyártó ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy csiszolópapír fokozza
a szakadás veszélyét és a csiszolókorong
elszakadhat, csorbulhat, illetve ez visszarúgást is okozhat.
Speciális biztonsági
polírozáshoz
–
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
utasítások
Viseljen védőszemüveget.
a) Ne hagyja, hogy a polírozó korong laza
részei szabadon forogjanak. Szorítsa
le vagy vágja le a lazán lógó szálakat.
A laza és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy kicsorbíthatják a munkadarabot.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található
ott, ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A kód egyben megadja a gyártás évét is.
10
Példa:
nálható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
2009 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások minden akkumulátor töltőhöz
•
Az akkumulátort soha ne érje csapadék
- eső ill. hóesés.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKATEz a kézikönyv a DE9116/DE9135 -ös akkumulátortöltő
fontos biztonsági és használati utasításait
tartalmazza.
•
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó húzásával húzza ki. Így elkerülheti
a vezeték és a csatlakozó sérüléseit.
•
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá, abban nem botolhatnak meg, ill.
más módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
•
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha arra mindenképpen szükség
van. A nem megfelelő hosszabbító használata tüzet vagy akár halálos áramütést
is okozhat.
•
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre
és ne helyezzen a töltőre tárgyakat,
mert ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz
belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt
a hőforrásoktól távol. A töltő szellőztetését
a töltő burkolatának alján és tetején található szellőztető nyílások biztosítják.
•
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
•
Soha ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el
a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
•
Soha ne szerelje szét a töltőt; jutassa azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha azt valamilyen oknál fogva
karban kellene tartani vagy javítani
kellene. A helytelen összeszerelés tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
•
Válassza le a töltőt az elektromos
hálózatról, annak tisztítása előtt. Ezzel
csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát.Ha csak az akkumulátort
távolítja el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
•
SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz csatlakoztatni.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő,
az akkumulátor, az akkumulátoros eszköz
összes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
VESZÉLY:Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat.
Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében csak DEWALT akkumulátort töltsön a készülékkel. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami személyes sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők: a fémforgácsok, az alumínium
fólia és bármely fémes anyag lerakódása. Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha
annak töltő-nyílásában nincs akkumulátor. Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
•
•
SOHA ne próbáljon meg olyan akkumulátort tölteni a töltővel, amelyet ez
a kézikönyv nem javasol. A töltőt és az
akkumulátort úgy terveztük, hogy azok
megfelelően működjenek a másik eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére hasz-
11
•
Automatikus frissítés
A töltőt a háztartásokban szokásos
230 V-os elektromos feszültséghez terveztük. Soha ne próbálja azt ettől eltérő
feszültségnél használni.Ez az utasítás
a gépjármű töltőkre nem vonatkozik.
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti,
hogy az akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa. Az akkumulátort hetente
vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor már
nem nyújtja a megfelelő teljesítményt.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DE9116 típusú töltővel 7,2–18 V-os NiCd és
NiMH akkumulátorokat tölthet.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort legalább 10 órán keresztül a töltőn.
A DE9135 típusú töltővel 7,2 – 18 V feszültségű NiCd, NiMH vagy Li-Ion akkumulátorokat
tölthet.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor miatt
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben
lehessen használni őket.
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor
a töltő automatikusan a töltési üzemmódra
vált át. Ez a funkció biztosítja az akkumulátor
maximális élettartamát.
Töltés (2. ábra)
VESZÉLY:Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat.
Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-Ion akkumulátorok Elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
1. . Csatlakoztassa a töltőt (j) a megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
Elektronikus védelmi rendszer működésbe
lép. Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-Ion
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe.
A piros (töltés-jelző) fény elkezd villogni,
jelezve, hogy a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött és az készen áll a használatra,
de azt a töltőben is hagyhatja.
Fontos biztonsági utasítások minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta
az akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális élettartama érdekében az első használat
előtt legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót és kövesse az ismertetett töltési
eljárást.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Cserélje le az akkumulátort
–– – –– –
•••••••••••
Hiba
••
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
•
– – – –
–––––––––––
••
•• ••
12
Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való
kivétele meggyújthatja a porokat vagy
a gőzöket.
•
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel
töltse.
•
NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse
vízbe, illetve más folyadékba.
•
Soha ne tárolja vagy tartsa az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-t (105° F) (például
szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék a szemébe került, akkor azt öblítse legalább 10 percig tiszta vízzel
és kérjen azonnal orvosi segítséget.
(Egészségügyi megjegyzés: A folyadék
25- 35%-os káliumhidroxid oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK LÍTIUM IONOS (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni, felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze,
ne ejtse le az akkumulátort, ill. azt
ne tegye tönkre. Ne használjon olyan
akkumulátort, amelyet erős ütés ért,
leejtettek vagy más módon megsértettek (értsd kilyukasztottak egy szöggel,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek, stb.).
Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat.A megsérült akkumulátorokat vissza kell juttatni a szervizközpontba az újrahasznosításuk
érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, akkor azt tárolja olyan stabil
felületen, ahol az nincs az útban,
azaz nem okoz botlás vagy leesés
veszélyt. Néhány, nagy akkumulátorral rendelkező szerszám leállítható
az akkumulátorra, de könnyen felborul.
•
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
Toxikus gőzök és anyagok keletkeznek
a lítium ionos akkumulátor égésekor.
•
Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna,
akkor azt tiszta vízzel öblítse legalább
15 percig vagy addig, amíg az irritáció
nem szűnik meg. Ha orvosi segítségre
lenne szükség, akkor tájékoztassa az
orvost, hogy a folyadék organikus karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
•
A kinyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja.Szellőztessen
alaposan. Ha s a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Az akkumulátor-folyadék
a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Akkumulátor kupak (3. ábra)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A NIKKEL KADMIUM (NICD) VAGY NIKKEL
FÉM-HIDRID (NIMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
•
•
Az akkumulátorhoz tartozik egy kupak, amely
az akkumulátor érintkezőit védi, ha az nincs
csatlakoztatva. A védőkupak nélkül például
a fémtárgyak rövidre zárhatnák az érintkezőket és ezzel tüzet okozhatnának vagy tönkre
tehetnék az akkumulátort.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
1. Vegye le a védőkupakot az akkumulátor
érintkezőiről, mielőtt azt a töltőbe vagy
a szerszámba helyezné (3A ábra).
Az akkumulátorok szélsőséges környezeti hatások és/vagy hőmérséklet
mellett nagyon gyengén ereszthetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
2. Helyezze a védőkupakot rögtön az akkumulátorra ha azt kivette a szerszámból
vagy a töltőből (3B ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak az akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan)
el szeretné szállítani valahova.
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
13
Akkumulátor
A hibás vezetéket azonnal cseréltesse ki.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC411 típusú készülék 18 voltos akkumulátorral működik.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
Javaslatok a tároláshoz
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében amikor nem használja, tárolja
azt szobahőmérsékleten.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd
és a lítium ionos akkumulátorokat.
MEGJEGYZÉS: A Li-Ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
A NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás nélkül lehet hosszabb ideig tárolni.
Megfelelő körülmények között 5 vagy több
évig is tárolhatók.
A lítium ionos akkumulátorok töltéséhez.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
A csomagolás tartalma
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A csomag a következőket tartalmazza:
1
Sarokcsiszoló
Akkumulátor töltés.
1
27-es típusú védőburkolat
1
Oldalfogantyú
1
Karima készlet
Akkumulátor töltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor miatt.
Soha ne helyezzen közéjük elektromosan vezető tárgyat.
Soha ne próbáljon meg feltölteni egy
sérült akkumulátort.
Csak DEWALT akkumulátorral használja, más akkumulátor felrobbanhat, ezért használata sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
1
Kéttüskés kulcs
2
Akkumulátor (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1
Akkumulátortöltő (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1
Koffer (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1
Használati utasítás
1
Robbantott ábra
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
•
Szánjon időt a használati utasítás alapos áttanulmányozására és megértésére.
mielőtt használná a szerszámot
Leírás (1., 2., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
Ne tegye ki nedvességnek.
14
a. Bekapcsoló billentyű
Hosszabbító kábel használata
b. Reteszelő gomb
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete: 1 mm2; maximális hossza:
30 m.
c. Orsóretesz gomb (Tengelyrögzítés)
d. Hajtótengely (8. ábra)
e. Oldalfogantyú
f.
Vágókorong
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt.
g. Beszorulásgátló támasztókarima
h. Csavarmenetes szorítóanya
i.
Védőburkolat ( 27-es típus)
j.
Akkumulátor
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Az összeszerelés és a beállítás során mindig távolítsa el az akkumulátort.
A szerszámot az akkumulátor csatlakoztatása és leválasztása esetén
mindig kapcsolja ki.
k. Akkumulátor leválasztó gombok
RENDELTETÉS
A DC411 típusú nagyteljesítményű sarokcsiszoló professzionális csiszolási és köszörülési
munkákra alkalmas.
FIGYELMEZTETÉS:
Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt használjon.
NE használjon csak középen süllyesztett és
lamellás korongokat.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az akkumulátor eltávolítása a szerszámból, ill. csatlakozatása (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást végezne rajta vagy tartozékokat
cserélne benne.Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
Ezeket a nehéz igénybevételre tervezett
sarokköszörűket a professzionális szerszámhasználóknak terveztük.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott
személy használja, akkor az ilyen személy
géphasználatát felügyelni kell.
Elektromos biztonság
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
AZ AKKUMULÁTOR
SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort egy vonalba
a szerszám fogantyújában kialakított
rovátkával (2. ábra).
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg nem hallja, hogy
a zárszerkezet rögzíti azt.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott
elsődleges és a másodlagos tekercselés között egy extra földelés is
található.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombokat (k) az akkumulátor elengedéséhez, majd óvatosan
húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltő fejezet utasításainak
megfelelően.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
15
Oldalfogantyú felszerelése (4. ábra)
középen süllyesztett korongokhoz
(27-es típusú) és csavarmenetes
(hubbed) korongokhoz (27-es típusú)
alkalmas. Ugyanez a védőburkolat
drót- és körkefével is használható.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, rögzítve
van-e a fogantyú.
Az oldalfogantyú (e) a fogaskerékház bármelyik oldalára fölszerelhető a csavarmenetes
furatba. A szerszám használata előtt ellenőrizze, megfelelően rögzítve van-e a fogantyú.
Ha a DC411 sarokcsiszolót fém vagy falazat
vágására használja, 1-es típusú védőburkolatot KELL használni. Az 1-es típusú védőburkolat a DEWALT márkakereskedésekben
megvásárolható.
A kényelmesebb használat érdekében vágási
műveleteknél a fogaskerékház 90˚ -ban elfordítható.
MEGJEGYZÉS: Kérjük, tekintse át a fejezet
végén található Csiszoló- és vágószerszámok
táblázatot a sarokcsiszolóval használható tartozékok megismeréséhez.
A fogaskerékház elfordítása (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást
végezne rajta vagy tartozékokat cserélne benne.
1. Nyissa ki a védőburkolat reteszét (p),
és hozza egyvonalba a bütyköket (m)
a fogaskerékházon lévő bevágásokkal (l).
2. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra,
hogy a bütykök beilleszkedjenek és a burkolat szabadon forogjon fogaskerékház
agy körül.
1. Hajtsa ki a négy sarokcsavart, amelyek
a fogaskerékházat a motorházhoz rögzítik.
3. A védőburkolat reteszét nyitva tartva fordítsa a burkolatot (i) a kívánt munkahelyzetbe. A burkolat a forgótengely és
a kezelő között helyezkedjen el, hogy
maximális védelmet nyújtson a kezelőnek.
2. Fordítsa el a fogaskerékház fejrészét
a kívánt irányba anélkül, hogy, leválasztaná a motorházról.
MEGJEGYZÉS: Ha a fogaskerékház és
a motorház 3,17 mm-nél (1/8”) távolabb kerül
egymástól DEWALT márkaszervizben kell
szervizelni és újra összeszerelni. A szerszám
szervizeltetésének elmulasztása a szénkefék,
a motor és a csapágyazás hibáját okozhatja.
4. Zárja be a szorító reteszt a védőburkolat fogaskerékházon való rögzítéséhez.
A retesz zárt helyzetében a védőburkolat nem mozgatható. Ne üzemeltesse
a sarokcsiszolót, ha a védőburkolat meglazult vagy a retesz nyitott helyzetben
van.
3. Helyezze vissza a csavarokat a fogaskerékház és a motorház újbóli rögzítéséhez. A csavarokat 2,2 Nm (20 in-lbs.)
nyomatékkal húzza meg. A túlhúzás miatt
a csavarok megszakadhatnak.
5. A védőburkolat eltávolításához nyissa ki
a reteszt és forgassa úgy a burkolatot,
hogy a bütykök és vágatok egyvonalba
essenek, majd húzza fölfelé a burkolatot.
A védőburkolat föl- és leszerelése
(5. ábra)
MEGJEGYZÉS: A burkolat reteszelő beállítását a gyárban előzetesen a fogaskerékház agy
átmérőjéhez igazítják. Ha egy idő múlva a burkolat meglazul, húzza meg a beállítócsavart
(o) a reteszkar zárt helyzetében, amikor
a burkolat föl van szerelve a szerszámra.
FIGYELMEZTETÉS: Az összeszerelés és a beállítás során mindig távolítsa
el az akkumulátort. A szerszámot az
akkumulátor csatlakoztatása és leválasztása esetén mindig kapcsolja ki.
VIGYÁZAT: Ne húzza meg úgy
a beállítócsavart, hogy a reteszkar
nyitott helyzetben van. A védőburkolat
vagy a rögzítőszerkezet észrevehetetlen károsodása következhet be.
VIGYÁZAT: Minden csiszoló- és
vágókoronggal drót- és körkefével védőburkolatot kell használni.
A DC411 típusú szerszámhoz olyan
védőburkolatot mellékeltünk, amely
16
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A korongot ne tegye
ki oldalirányú nyomásnak.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot nem
lehet rögzíteni a beállítócsavarral, ne
használja a szerszámot. A személyi
sérülés kockázatának csökkentése
érdekében vigye el a védőburkolatot
és a szerszámot a márkaszervizbe,
hogy javítsák meg vagy cseréljék ki
a védőburkolatot.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben, működtesse néhány percig üresjáratban.
Helyes kéztartás (1., 9. ábra)
MEGJEGYZÉS: A szerszám károsodásának elkerülése érdekében ne
húzza meg úgy a beállítócsavart, hogy
a reteszkar nyitott helyzetben van.
A védőburkolat vagy a rögzítőszerkezet
észrevehetetlen károsodása következhet be.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
MEGJEGYZÉS: 27-es típusú, e célra alkalmas védőburkolattal lehet sarokcsiszolást és
vágást végezni; a 6,35 mm-es (1/4”) korongok
felületi csiszolásra és köszörülésre, a 3,17
mm-es (1/8”) korongok élcsiszolásra (vágásra) alkalmasak.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (e), a másik pedig a főfogantyún
(q) van.
Kapcsoló
Használat előtt
•
RETESZELŐ GOMB ÉS KAPCSOLÓBILLENTYŰ (6. ÁBRA)
Szerelje föl a védőburkolatot és a megfelelő korongot. Ne használjon túlságosan
kopott korongot.
•
Győződjön meg róla, hogy a külső és
belső karima helyesen van-e fölszerelve.
•
Ellenőrizze, hogy a korong abba az irányba forog-e, ami a tartozékon és a szerszámon jelölve van.
A vágószerszám reteszelő gombbal (b) van
ellátva.
A kapcsolóbillentyű reteszeléséhez, az ábra
szerint nyomja meg a reteszelő gombot. Ha
a reteszelő gombot a zár ikon irányába lenyomja a készülék blokkolva van.
Mindig blokkolja a kapcsolóbillentyűt, ha szállítja vagy eltárolja a szerszámot, így elkerülheti
annak nem szándékos beindítását.
MŰKÖDÉS
A kapcsolóbillentyű kireteszeléséhez nyomja meg a reteszelő gombot.Ha a reteszelő
gombot a kireteszelés ikon irányába lenyomja,
ezzel a készülék blokkolását feloldja. A reteszelő gomb piros színű, ez jelzi, hogy a kapcsoló kibiztosított helyzetben van.
Ajánlások a használathoz
FIGYELMEZTETÉS: • Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és tartsa
be a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne rajta vagy tartozékot cserélne benne.
A kapcsolóbillentyű (a) meghúzásával kapcsolhatja BE a szerszámot. A szerszámot a kapcsolóbillentyű felengedésével kapcsolhatja KI.
MEGJEGYZÉS: Ennél a szerszámnál nincs
lehetőség a bekapcsolt helyzetben való reteszelésre, és a BE állás blokkolása semmilyen
más módon sem megengedett.
FIGYELMEZTETÉS:
VIGYÁZAT: Tartsa erősen az oldalfogantyút és a szerszámot magát is az
indításkor éppúgy, mint munka közben
mindaddig, míg a korong vagy más
tartozék forgása le nem áll.Győződjön
• Gondoskodjon róla, hogy a köszörülni vagy vágni kívánt anyag megfelelően legyen rögzítve.
17
meg róla, hogy a korong nem mozdul,
mielőtt leteszi a szerszámot.
NEM CSAVARMENETES KORONGOK FÖLSZERELÉSE (8. ÁBRA)
VIGYÁZAT: Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális fordulatszámot, csak utána érintse a munkafelülethez. Kikapcsolás előtt emelje föl
a szerszámot a munkadarab felületéről.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást
végezne vagy tartozékot, szerelvényt
cserélne rajta.
ORSÓRETESZ (TENGELYRÖGZÍTÉS)
A középen süllyesztett 27-es típusú korongokat a mellékelt karimákkal kell használni.
Az orsóreteszelő tüske akadályozza meg
a hajtótengely forgását a korong fel- és leszerelésekor. Az orsóreteszt csak a szerszám
kikapcsolt állapotában használja, ha az akkumulátort eltávolította, és a hajtótengely teljesen leállt.
1. A beszorulásgátló támasztókarimát (g)
szerelje a hajtótengelyre (d) úgy, hogy
kiemelkedő középső része nézzen
a korong irányába. A korong fölszerelése előtt ellenőrizze, hogy a támasztókarima jól fölfekszik-e a hajtótengely
lapított részére a karima forgatásával
és húzásával.
MEGJEGYZÉS: A szerszám sérülésének
elkerülése érdekében ne kapcsolja be az
orsóreteszelést a szerszám működése közben. A szerszám károsodhat, a felszerelt tartozék leröpülhet, és sérülést okozhat.
2. Helyezze a korongot a tartókarimára úgy,
hogy a karima kiemelkedő része legyen
a korong középpontjában.
A retesz bekapcsolásához nyomja le az orsóreteszelő gombot, és addig forgassa a hajtótengelyt, míg megakad.
3. Nyomja le a hajtótengely reteszelő gombot, és hajtsa rá a leszorító anyát (h)
a tengelyre. Ha a felszerelendő korong
vastagsága 3,17 mm (1/8”) fölött van,
úgy helyezze föl a csavarmenetes szorítóanyát, hogy a kiemelkedő középső rész
beilleszkedjen a korong középső furatába
(8A ábra). Ha a felszerelendő korong vastagsága 3,17 mm (1/8”) vagy annál kevesebb, úgy helyezze föl a csavarmenetes
szorítóanyát, hogy a kiemelkedő középső
rész ne a korong felé nézzen (8B ábra).
Középen süllyesztett korongok
felszerelése és használata
CSAVARMENETES KORONGOK FÖL- ÉS
LESZERELÉSE (1., 7. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást
végezne vagy tartozékot, szerelvényt
cserélne rajta.
4. Nyomja le a hajtótengely reteszelő gombot, és csavarkulccsal hajtsa rá a leszorító
anyát a tengelyre.
A csavarmenetes korongot közvetlenül az
M14-es csavarmenetes hajtótengelyre kell
szerelni.
5. Leszerelésnél nyomja le a hajtótengely
reteszelő gombot, és csavarkulccsal lazítsa meg a leszorító anyát.
1. Kézzel csavarja rá a korongot a hajtótengelyre.
MEGJEGYZÉS: Ha a korongot a leszorító anya meghúzása után is forgatni lehet,
ellenőrizze az anya felszerelésének irányát.
Ha egy vékony korongot úgy szerel föl, hogy
az anya kiemelkedő távtartója a korong felé
néz, a korong forogni fog, mert a távtartó
megakadályozza, hogy az anya beszorítsa
a korongot.
2. Nyomja le a hajtótengely reteszelő gombot
és csavarkulccsal húzza rá a korongot.
3. A korong leszerelésénél fordított sorrendben végezze a műveleteket.
VIGYÁZAT: Ha nem illeszti megfelelően helyére a korongot a szerszám elindítása előtt, a szerszám és
a korong is megsérülhet.
18
CSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
élcsiszoló korongok nem tudnak ellenállni
a hajlítás okozta oldalirányú nyomásnak.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális fordulatszámot, csak utána érintse
a munkafelülethez.
5. Kikapcsolás előtt emelje föl a szerszámot
a munkadarab felületéről. A korongnak
teljesen le kell állnia mielőtt leteszi a szerszámot.
2. Minimális nyomást gyakoroljon a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel dolgozhasson. Akkor tud
a leggyorsabban haladni, ha a gép nagy
sebességgel működik.
FIGYELMEZTETÉS: Az élcsiszoló
és vágókorongot ne használja felületcsiszolásra, mert az ilyen korong
nem tud ellenállni a felületcsiszolás
során fellépő oldalirányú nyomásnak.
A korong eltörhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
3. A szerszám és a munkafelület szöge
20˚ - 30˚ legyen.
4. Folyamatosan mozgassa előre-hátra
a szerszámot, hogy ne keletkezzenek
mélyedések a munkafelületen.
Óvintézkedések festék tisztitása
során
5. Kikapcsolás előtt emelje föl a szerszámot
a munkadarab felületéről. A korongnak
teljesen le kell állnia mielőtt leteszi a szerszámot.
1. Az ólom alapú festékek tisztitása NEM
AJÁNLOTT, mert a szennyezett por
elleni védekezés meglehetősen nehéz.
Az ólommérgezés veszélye különösen
a kisgyermekeket és várandós nőket
fenyegeti.
ÉLCSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
FIGYELMEZTETÉS: A vágásra és
élcsiszolásra alkalmas korongok eltörhetnek vagy visszarúgást okozhatnak, ha meghajlanak vagy meggörbülnek, amikor a szerszámot vágásra vagy mély csiszolásra használja.
A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében ezeket
a korongokat szabványos 27-es típusú védőburkolattal csak kis mélységű
vágáshoz és nútoláshoz használja
[kevesebb, mint 13 mm (1/2”) mélységig]. A védőburkolattól nem védett
korongrész a kezelővel ellentétes
oldalon legyen.
2. Minthogy kémiai elemzés nélkül nehéz
eldönteni, hogy a festék tartalmaz-e
ólmot, festék tisztitása során a következő
óvintézkedések megtételét ajánljuk:
SZEMÉLYES BIZTONSÁG
1. Gyermekek és várandós nők nem léphetnek a munkaterületre, ahol a festék drótkefézése folyik, csak ha már a takarítást is
elvégezték.
2. A munkaterületre lépők számára porvédő
álarc és légzőkészülék használata kötelező. A légzőkészülék szűrőjét naponta cserélni kel, illetve valahányszor viselőjének
a légzés nehézséget okoz.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális fordulatszámot, csak utána érintse
a munkafelülethez.
MEGJEGYZÉS: Csak az ólmot tartalmazó festék porával és gőzeivel való munkavégzésre alkalmas porálarc használható.
A közönséges festőálarcok nem biztosítanak megfelelő védelmet. Forduljon a helyi
munkavédelmi kereskedőhöz a munkaegészségügyi szervezetek (pl. N.I.O.S.H.)
által jóváhagyott maszk beszerzése érdekében.
2. Minimális nyomást gyakoroljon a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel dolgozhasson. Akkor tud
a leggyorsabban haladni, ha a gép nagy
sebességgel működik.
3. Helyezkedjen úgy, hogy a korong szabadon maradó része az Önnel ellenkező
irányban legyen.
3. A munkaterületen NEM SZABAD ENNI,
INNI ÉS DOHÁNYOZNI, megelőzendő
a szennyezett festék részecskék lenyelése. A munkásoknak mosakodniuk és
tisztálkodniuk kell, evés, ivás és dohány-
4. Ha a vágás elkezdte, és nútot hozott létre
a munkadarabban, ne módosítsa a vágási
szöget. A vágási szög módosítása miatt
a korong meggörbülhet és eltörhet. Az
19
zás ELŐTT. Ételt, italt és dohányárut nem
szabad a munkaterületen hagyni, ahol
porral szennyeződhetnek.
érjen a védőeszközhöz a felszereléskor vagy a munka során. A tartozékot
észrevehetetlen sérülés érheti, minek
következtében a drótok letörhetnek
a csészéről vagy a korongról.
A KÖRNYEZET BIZTONSÁGA
1. A festéket úgy kell eltávolítani, hogy minimális legyen a keletkező por mennyisége.
CSÉSZÉS DRÓTKEFE ÉS KÖRKEFE FELSZERELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást
végezne rajta vagy tartozékokat cserélne benne.
2. A festék eltávolítására szolgáló területet
4 mm vastag műanyag fóliával légmentesen le kell zárni.
3. A drótkefézést úgy kell végezni, hogy
csökkentsék a festékpornak a munkaterületről való kijutását.
TISZTÍTÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS
1. Kézzel csavarja rá a korongot a hajtótengelyre.
1. A munkaterület minden felületét naponta
le kell porszívózni és alaposan le kell
mosni a drótkefézési munkálatok tartama
alatt. A porszívó porzsákjait gyakran kell
cserélni.
2. Nyomja le a hajtótengely reteszelő gombot és csavarkulccsal húzza rá a csészét
vagy a körkefét.
3. A leszerelésénél fordított sorrendben
végezze a műveleteket.
2. A műanyag takarófóliát össze kell gyűjteni és a festékporral és más keletkező
törmelékkel együtt kell kidobni. Az összes
hulladékot légmentesen zárható hulladéktárolókba kell tenni a háztartási hulladékkal elszállíttatni.
MEGJEGYZÉS: A szerszám sérülésének megelőzése érdekében,
megfelelően illessze rá a hajtótengelyre a csavarmenetes tartozékot
a szerszám bekapcsolása előtt.
A takarítás során a gyermekeket és várandós asszonyokat nem szabad a közvetlen
munkaterülettől közelébe engedni.
CSÉSZÉS DRÓTKEFE ÉS KÖRKEFE HASZNÁLATA
3. A játékokat, mosható bútordarabokat és
más használati tárgyakat az újbóli használat előtt alaposan le kell mosni.
A drótkefe és körkefe rozsda, felpattogzott festék eltávolítására és felületi egyenetlenségek
megszüntetésére használható.
Drótkefe és körkefe felszerelése
és használata
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális fordulatszámot, csak utána érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon a munkafelületre, hogy a szerszám nagy sebességgel dolgozhasson. A felesleges anyagot úgy tudja a leggyorsabban eltávolítani,
ha a gép nagy sebességgel működik.
A csészés drótkefét vagy a körkefét közvetlenül a sarokcsiszoló hajtótengelyére kell
ráhajtani a karimák használata nélkül. Csak
M14-es csavarmenetes középrésszel ellátott
csészés drótkefét vagy körkefét használjon. A
csészés drótkefe vagy körkefe használatakor
27-es típusú védőburkolatot kell alkalmazni.
3. A szerszám és a munkafelület szöge
5˚ 10˚ legyen a csészés drótkefe esetén.
VIGYÁZAT: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
viseljen védőkesztyűt a drótkefe és
körkefe kezelésekor. A kefék szálai
hegyesek lehetnek.
4. Körkefénél a kefe széle érintkezzen
a munkafelülettel.
5. Folyamatosan mozgassa előre-hátra
a szerszámot, hogy ne keletkezzenek
mélyedések a munkafelületen. Ha nem
mozgatja a szerszámot a munkafelületen,
vagy körbe-körbe mozgatja, égési, horzsolási nyomokat okoz a munkafelületen.
VIGYÁZAT: A szerszám sérülésének
megelőzése érdekében ne engedje,
hogy a drótkefe vagy a körkefe hozzá-
20
6. Kikapcsolás előtt emelje föl a szerszámot
a munkadarab felületéről. A korongnak
teljesen le kell állnia mielőtt leteszi a szerszámot.
lőzőnyílások környékén port lát.
A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
VIGYÁZAT: Különösen ügyeljen, ha
a széleken dolgozik, mert ilyenkor
a csiszoló váratlan elmozdulása gyakran tapasztalható.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert a szerszám nem fémes alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek
anyagait. Csak vizes vagy enyhe
mosószeres textíliát használjon. Soha
ne engedje, hogy a szerszám belsejébe folyadék jusson; a szerszám semmilyen részét ne merítse folyadékba.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS:Áramütés veszélye. Válassza le a töltőt a váltakozó
áramú csatlakozóról a tisztítás előtt.
A töltő külsején lerakódott szennyeződéseket és zsírokat ruhával vagy
puha, nem fémből készült kefével
tisztíthatja le. Ne használjon a takarításhoz vizet és/vagy takarítószereket.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást/módosítást végez rajta vagy
tartozékait lecserélné. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja le és engedje föl a kapcsolóbillentyűt, így meggyőződhet róla, hogy
a szerszám ki van kapcsolva.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Önkioldó szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol jelezve,
hogy a szénkefék elkoptak és a szerszámot
javíttatni kell. A szénkeféket a felhasználó
nem tudja szervizelni. Jutassa el a szerszámot
egy hivatalos DEWALT szervizműhelybe.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozék engedélyezett sebességének legalább
egyenlőnek kell lennie az elektromos
szerszám adattábláján feltüntetett
maximális sebességgel. Az engedélyezettnél nagyobb sebességgel
üzemeltetett tartozékok eltörhetnek
elrepülhetnek és sérülést okozhatnak. A csavarmenetes tartozékok
M14 aggyal kell rendelkezzenek.
Minden menet nélküli tartozék hajtótengely furata 22,2 mm (7/8”) legyen.
Ha a hajtótengely furat mérete ettől
eltér lehet, hogy körfűrészhez tervezték. A tartozék névleges sebessége
meg kell haladja a szerszám adattábláján feltüntetett értéket.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő kenést.
MEGJEGYZÉS: Ne kenje a szerszámot, mert ezzel károsítja annak belső
részeit.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szel-
Fontos a megfelelő védőburkolat, alátétlap
és szorítókarima használata a sarokcsiszoló
tartozékaival.
21
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
korábban könnyen el lehetett vele végezni,
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon selejtezze ki:
Környezetvédelem
•
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
•
A Li-Ion, NiCd, NiMH cellák újrahasznosíthatóak. Vigye vissza kereskedőjéhez
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon megsemmisítik.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha
feltöltés után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan munkafolyamatoknál, amelyeket
22
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK
Védőburkolat
típusa
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Tartozék
Magyarázat
Közepén
süllyesztett
csiszolókorong
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Felszerelés
27-es típusú védőburkolat
Hátsó karima
27-es típusú, középen
süllyesztett csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csésze csavarmenetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Tartólap
csiszoló
alátét lemez
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlemez
Csiszolókorong
Csavarmenetes szorítóanya
23
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK (FOLYTATÁS)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Magyarázat
Felszerelés
Falazatvágó
korong
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong
Hátsó karima
Gyémánt
vágókorong
Vágókorong
Csavarmenetes szorítóanya
Polírozó
korong
NINCS
VÉDŐBURKOLAT
24
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00193449 - 21-11-2012
25
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
26
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
27
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
AKKUMULÁTOROS SAROKKÖSZÖRŰ 1
©
DC411
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising