ASI500 | Black&Decker ASI500 INFLATOR Type H2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-83 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ASI500
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
A Black & Decker pumpáját arra terveztük, hogy
a legtöbb gépjárműben elérhető 12 voltos egyenáramú
szabványos csatlakozóról működtetve felfújjuk vele
a gépkocsi abroncsokat, a bicikli kerekeket, a műanyag
medencéket, stb. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
További biztonsági utasítások pumpákhoz
♦
Gépkocsival való és házi használatra. Felfújja
a gépkocsi abroncsokat, a kerékpár kereket,
a labdákat, a műanyag medencéket és számos
más tárgyat a ház körül.
♦
A pumpa sűrített levegőjét veszélyes belélegezni.
Soha ne lélegezze be közvetlenül vagy egy lélegeztető eszközön keresztül a pumpa levegőjét.
♦
A tárgyakat a gyártójuk ajánlásainak megfelelően
fújja fel. Ha az engedélyezettnél nagyobb nyomást
használ, akkor a tárgyak felrobbanhatnak és személyes sérülést okozhatnak.
♦
Soha ne hagyja a működő pumpát felügyelet nélkül. Az szétrepesztheti az abroncsokat és a többi
tárgyat.
♦
A pumpa által keltett rezgés miatt az elmozdulhat
(elmászhat) a helyéről, így azt soha ne használja
magas polcról vagy más hasonló felületről. Használja azt a talaj magasságban vagy max. asztalmagasságból.
♦
Ne próbálja a terméket módosítani vagy saját
maga megjavítani. Soha ne fúrja meg, hegessze
vagy más módon módosítsa a pumpát és annak
tartozékait.
♦
Ne használja a pumpát, ha a motor jár.
♦
Csak a mellékelt tartozékokkal és olyan tartozékokkal használja, amelyeket legalább 160 PSI /
11.03 BAR / 1103 KPA nyomásra méreteztek.
A szerszámmal más tartozékok használata nem
ajánlott, az veszélyes lehet.
♦
Ne játsszon a szerszámmal. A nagy nyomású sűrített levegő veszélyes. Ne irányítsa a levegőáramot
maga vagy mások felé.
♦
A pumpa a használat közben melegedhet. Engedje
a pumpát mindig 30 percig hűlni, mielőtt azt eltenné.
♦
Soha ne vigye a pumpát a tömlőnél fogva.
♦
Ne irányítsa a fúvókát vagy a csövet állatokra,
közelben állókra.
♦
Tárolja a pumpát ott, ahol a gyerekek nem érhetik
el.
♦
A nyomásmérő csak tájékoztató célt szolgál. Az
abroncs nyomását rendszeresen ellenőrizni kell
egy hitelesített műszerrel.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt; nem látható-e rajta sérülés, kopás vagy az elöregedés jele.
♦
Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel
vagy a csatlakozó sérült vagy hibás.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett készülékek használatakor be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, többek között a következőket a tűz, az
áramütés, a személyi sérülés és az anyagi károkozás
veszélyének elkerülése érdekében.
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
át a kézikönyvet.
♦
Ez az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését.
♦
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár
kockázatával jár.
♦
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később is
fellapozhassa.
A készülék használata
♦
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa föl a készülék burkolatát. Belsejében
nem találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket
a felhasználó meg tudna javítani.
♦
Robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében, ne
használja a készüléket.
♦
A csatlakozódugó és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelt fogva húzza ki azt
az aljzatból.
Használat után
♦
A nem használt elektromos eszközt száraz, jól
szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek nem érhetik
el.
♦
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt
eszközhöz.
♦
Ha a készüléket a gépjárműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóban vagy megfelelően kikötve
helyezze el, a hirtelen sebesség vagy irányváltáskor fellépő elmozdulás megelőzésére.
♦
Óvja a közvetlen napsugárzástól, hőtől és nedvességtől.
Ellenőrzés és javítás
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze.
Ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem töröttek,
a kapcsolók nem sérültek-e és nincs-e más olyan
sérülés, amely befolyásolhatja az eszköz működését.
♦
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
megsérült vagy hibás.
♦
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Mások biztonsága
♦
A terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek.
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
4
További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz
és töltőkhöz
♦
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort/elemet!
♦
Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse.
♦
Használt akkumulátor/elem leselejtezése során kövesse „A környezet védelme“ című rész utasításait.
♦
Ne sértse meg/deformálja az akkumulátort, ideértve a kiszúrást és az ütéseket is, mert ezek sérülést
vagy tüzet okozhatnak.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
gyengén ereszthetnek. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal törölje le. Kerülje a bőrrel
való érintkezést.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével érintkezik,
kövesse az alábbi utasításokat.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek.
Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
húzza ki a tápkábelt.
Ne hagyja a pumpát felügyelet nélkül.
Csomag tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösség, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén
tiszta vízzel azonnal mossa le és forduljon orvoshoz.
Töltők
A töltőt egy adott feszültségtartományra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltőt csak annak a készülék/
szerszám akkumulátorához használja, amelyhez
azt tartozik (mellékeltük). Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi károkat
okozhat.
♦
Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse azt
le egy Black & Decker márkaszervizben.
♦
Ne tegye ki a töltőt víznek vagy nedvességnek.
♦
Ne nyissa föl a töltőt.
♦
Ne tesztelje a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot akkumulátort
jól szellőző helyre kell tenni.
Főkapcsoló
LCD
Fogantyú
Gyorsleeresztő csatlakozó
Tömlő univerzális szelep-adapterrel
Univerzális szelep adapter
Nagy teljesítményű tömlő
12 Ve.á. gépjármű csatlakozó
Töltő jack csatlakozódugasz
Nagy teljesítményű pumpa csatlakozó
jack csatlakozóaljzat
LED világítás
Töltő
Tartozék tároló
A ábra
15. Töltésjelző LED
Használat előtt (A ábra)
A belső akkumulátort 4 - 5 óráig kell tölteni a mellékelt
váltóáramú töltővel (13).
♦
Helyezze a töltő csatlakozódugóját (9) a szerszám
hátoldalán található töltő aljzatba (11).
♦
Dugja be a váltóáramú töltőt (13) a hálózati csatlakozóaljzatba.
♦
A váltóáramú töltő (13) LED-je (15) jelzi a töltöttség
szintjét. Piros - töltés folyamatban; zöld - egység
feltöltve.
♦
Ha az egység teljesen feltöltődött, válassza le
a váltóáramú töltőt a hálózatról és húzza ki a jack
csatlakozót az egységből.
Megjegyzés: A váltóáramú csatlakozót tárolja biztonságos helyen a későbbi használatig.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
Ne próbálja a töltőt hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse azt
le egy Black & Decker márkaszervizben.
5
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott
sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A szerszámhasználat közben keletkező por belégzése által okozott egészségkockázat (például:
- fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és
faforgácslapok esetén).
♦
♦
Vegye ki a kúpos fúvókát (18) a nagy teljesítményű
tömlő (7) végéről.
Szerelje fel a nagy teljesítményű adaptert (24)
a nagy teljesítményű tömlő végére (H ábra).
Számos felfújható tárgy, például a matracok rendelkeznek belső szelepzárral, amely megakadályozza a levegővesztést a felfújáskor. Ha ezt a szelepzárat a fúvóka
nem nyitja ki, akkor a tárgyat nem lehet felfújni. Nyomja
a fúvókát határozottan a szelepbe és győződjön meg arról, hogy közben ezzel teljesen kinyitotta a szelepzárat.
Figyelmeztetés! A túlzott nyomás repedést és személyes sérülést okozhat. Ellenőrizze a felfújandó tárgy
gyártója által megadott maximális névleges nyomást.
Megjegyzés: Ha a névleges nyomás meghaladja
a 100 PSI / 6,89 BAR / 689 KPA értéket, akkor ne feledje,
hogy a pumpát csak max. 10 percig szabad folyamatosan működtetni, ami után 20 percet kell pihentetni az
ismételt használat előtt.
Használat
A tömlő és a kábel tárolása (B - D ábra)
♦
Tekerje rá a 12 voltos egyenáramú vezetéket (17)
az egység alapjára, és helyezze el tárolóhelyén
(16) a 12 voltos egyenáramú adaptert (8) a B ábra
szerint, majd forgassa el 90°-ban, hogy a helyére
rögzítse.
♦
A légtömlő (5) egy tároló csatornában (26) van
elhelyezve az egység teteje körül (C ábra); ellenőrizze, hogy a tömlőt rögzítse a tartócsipeszekkel,
és a kar (19) fölső állásban van (D ábra).
♦
A nagy teljesítményű tömlő (7) egy tároló csatornában van elhelyezve az egység középső része
körül és a két végénél kell rögzíteni. A tartozékok
(14) az egység előlapján tárolandók.
A pumpa használata (E ábra)
Figyelmeztetés! Ne használja a pumpát, ha a gépkocsi
motorja jár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a 12 voltos
aljzatban van-e áram. Egyes gépjárműveknél az aljzat
csak akkor kerül áram alá, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
A 12 voltos kijelző áramellátása:
♦
Mindig teljesen tekerje le a 12 voltos egyenáramú
kábelt a használathoz.
♦
Dugja be a 12 voltos adaptert (8) gépjárműve
12 voltos aljzatába.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c) az LCD áramellátásához.
A tartozékok felszerelése (D, G-I ábra)
A pumpát szabványos kúpos fúvókákkal és tűhegyű
fúvókával láttuk el, ezek a készülék előlapján találhatók (14).
♦
Az univerzális szelep adapter (6) használata előtt
győződjön meg arról, hogy a kar (19) felfele mutat.
♦
Helyezze az univerzális szelep adaptert (6) a kúpos
fúvóka vagy a tűhegyű fúvóka tövére (D ábra).
♦
Nyomja a szelep adapteren (6) található kart (19)
lefelé a rögzítéshez.
♦
Helyezze a fúvóka tűt vagy kúpos fúvókát a felfújandó tárgyba.
Megjegyzés: Mindig győződjön meg arról, hogy a kar
felfele néz, ha azt nem használja. A pumpát csak az
univerzális szelep adapterrel vagy a mellékelt fúvókákkal használja.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális szelep adapter biztosan rögzül a helyén, mielőtt
bekapcsolná a pumpát.
Az LCD tápellátásának biztosítása a belső akkumulátorról (vezeték nélküli működés):
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c) az LCD áramellátásához.
Figyelmeztetés! Soha ne hagyja a működő pumpát
felügyelet nélkül. Az szétrepesztheti az abroncsokat
és a többi tárgyat.
Gyorsindítás
Figyelmeztetés! Soha ne hagyja felügyelet nélkül működni a pumpát ebben az üzemmódban. Szétrepesztheti
az abroncsokat és más tárgyakat.
Ha azonnal akarja használni a pumpát, ezt az automatikus kikapcsolás funkció beállítása nélkül teheti meg:
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c, E ábra).
♦
A különböző mértékegységek (kPa, psi vagy
bar) közötti váltáshoz nyomja egyszerre a - és
+ gombokat (21 és 23) addig, amíg a megfelelő
mértékegység meg nem jelenik.
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert
(6) és szükség esetén a tartozékokat a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy az adapter
karja (19) lefele néz, mert így zár.
A szerszám nagy teljesítményű adapterrel is el van
látva (24). Az adapter tárolóhelye az egység előlapján
van (G ábra).
♦
A nagy teljesítményű adapter (24) használatához
vegye le az adaptert a nagy teljesítményű pumpa
csatlakozóról (10).
♦
Vegye ki a nagy teljesítmény ű töml őt ( 7)
tárolóhelyéről.
6
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális
szelep adapter megfelelően illeszkedik a felfújandó
tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Ha a tárgyat a kívánt mértékben felfújta, illetve
a pumpa más okból történő leállításához nyomja
meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Húzza ki a tömlőt a tárgyból, és helyezze vissza
az egységre.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
♦
Az automatikus kikapcsoló nyomás beállítása
(E ábra)
A pumpa használata nyomásmérőként
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás
állásba (c, E ábra).
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert (6)
a tárgyhoz, amelynek nyomását ellenőrizni akarja.
♦
Az LCD-n megjelenik a nyomásérték.
♦
Az ellenőrzés után kapcsolja ki a főkapcsolót (1),
a tömlőt pedig helyezze vissza a tárolási pozícióba.
A pumpa az LCD kapcsolójának (22) megnyomásával bármikor leállítható.
♦
Válassza le a szelep adaptert vagy a tartozékot
a felfújt tárgyról és válassza le a 12 voltos adaptert
(6) gépjárműve 12 voltos aljzatáról.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Megjegyzés: Ha kikapcsolja a főkapcsolót, minden
beállítás elvész, és újra betáplálandó „Az automatikus
kikapcsoló nyomás beállítása (E ábra)“ című rész útmutatásai szerint. Ez a biztonsági funkció megakadályozza
a tárgyak TÚLFÚJÁSÁT.
A nagy teljesítményű pumpa működtetése
Megjegyzés: Ne használja a pumpát, ha a gépkocsi
motorja jár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a 12 voltos
aljzatban van-e áram. Egyes gépjárműveknél az aljzat
csak akkor kerül áram alá, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
Megjegyzés: Az LCD csak a pumpa használata közben
jelzi ki a pumpálási nyomást. Az akkumulátor állapotát
állandóan jelzi.
Tárgyak felfújása a nagy teljesítményű pumpával
(pl. matrac, gumicsónak, úszó vízi játék):
Megjegyzés: A pumpa üzemmód NEM rendelkezik
automatikus kikapcsoló funkcióval.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa pumpa
állásba (a, E ábra).
♦
Vegye ki tárolóhelyéről a nagy teljesítményű tömlőt
(7), és csatlakoztassa a nagy teljesítményű pumpa
felfújó csatlakozójához (10) (F ábra).
♦
Illessze a tömlőt (szükség szerint tartozékkal)
a felfújni kívánt tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Ha a tárgyat a kívánt mértékben felfújta, illetve
a pumpa más okból történő leállításához nyomja
meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Húzza ki a tömlőt a tárgyból, és helyezze vissza
az egységre.
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Töltés szükséges.
Töltés folyamatban.
Akkumulátor feltöltve.
♦
A különböző mértékegységek (kPa, psi vagy
bar) közötti váltáshoz nyomja egyszerre a - és
+ gombokat (21 és 23) addig, amíg a megfelelő
mértékegység meg nem jelenik.
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a - vagy a + gombot (21, 23) 3 másodpercig, amíg a kijelző el nem
kezd villogni.
♦
Amikor a kijelző villogni kezd, nyomja addig a - vagy
+ gombot (21 és 23), amíg a megfelelő érték meg
nem jelenik.
♦
3 másodperc után a kijelző elkezd villogni és újra
a „0.0 PSI / 0.00 BAR / 0 KPA“ kijelzés lesz látható.
Ez teljesen normális.
♦
Csatlakoztassa az univerzális szelep adaptert
(6) és szükség esetén a tartozékot a felfújandó
tárgyhoz, győződjön meg arról, hogy az adapter
karja (19) lefele néz, mert így zár.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az univerzális
szelep adapter megfelelően illeszkedik a felfújandó
tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
♦
Amikor a felfújandó tárgyban a nyomás eléri a beállított értéket, a pumpa leáll.
Megjegyzés: Megfigyelheti, hogy a leolvasott nyomásérték néhány másodperc után csökken; ez normális.
Tárgyak leeresztése a nagy teljesítményű pumpával
(pl. matrac, gumicsónak, úszó vízi játék):
Megjegyzés: A pumpa üzemmód NEM rendelkezik
automatikus kikapcsoló funkcióval.
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa pumpa
állásba (a, E ábra).
♦
Vegye ki tárolóhelyéről a nagy teljesítményű tömlőt
(7), és csatlakoztassa a nagy teljesítményű pumpa
leeresztő csatlakozójához (4) (F ábra).
♦
Illessze a tömlőt (szükség szerint tartozékkal)
a leereszteni kívánt tárgyhoz.
♦
A pumpa indításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
7
♦
♦
♦
Ha a tárgyat a leeresztette, illetve a pumpa más
okból történő leállításához nyomja meg a kapcsológombot (22) az LCD-n.
Húzza ki a nagy teljesítményű tömlőt (7) a tárgyból,
és helyezze vissza az egységre és a tároló csatornába.
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba (b, E ábra).
Hibaelhárítás
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A pumpa nem
működik.
Belső akkumulátor Töltse fel az
hiba.
akkumulátort.
A 12 voltos adapterCsatlakoztassa
nincs csatlakoz- a 12 voltos
tatva.
adaptert.
A LED lámpa használata
A LED lámpa (12) bekapcsolása:
♦
Kapcsolja be a főkapcsolót (1) és állítsa felfújás (c)
vagy pumpa (a) állásba (E ábra).
♦
A LED lámpa (12) bekapcsolásához nyomja meg
a - vagy + gombot (21, 23) az LCD-n (2).
A LED lámpa (12) kikapcsolása:
♦
Újra nyomja meg a - vagy + gombot (21, 23).
♦
Fordítsa a főkapcsolót (1) ki állásba.
A gépjármű aljzat Fordítsa el a gyújnincs áram alatt. táskapcsolót.
A főkapcsoló nem Fordítsa megfelelő
megfelelő állásban állásba a főkapvan.
csolót.
A 12 voltos
Cserélje le
adapter biztosítéka a biztosítékot
kiolvadt.
azonos típusú és
méretű biztosítékra
(8 A/250 V).
Az akku élettartamát meghosszabbító alvó mód
Az egység alvó üzemmód funkcióval is el van látva,
amellyel a belső akku élettartama meghosszabbítható.
Az egység alvó módba kapcsol, ha 2 percnél hosszabb
ideig nem használják bekapcsolt állapotban.
♦
Az áramellátás visszaállításához kapcsolja ki majd
be a főkapcsolót (1), vagy nyomja meg az LCD (2)
egyik gombját.
Megjegyzés: Az alvó módban minden beállítás elvész,
és újra betáplálandó „Az automatikus kikapcsoló nyomás beállítása (E ábra)“ című rész útmutatásai szerint.
A tápkábel vagy Cseréltesse
a kapcsoló meg- le a tápkábelt
sérült.
vagy a kapcsolót
a Black & Decker
szervizzel vagy
a hivatalos márkaszervizben.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a készülék/szerszám megfelelő
gondozása és rendszeres tisztítása.
Figyelmeztetés! A vezetékes/vezeték nélküli szerszám/eszköz bárminemű karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort
a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
♦
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy belsejéből kihulljon a por.
A pumpa nem
pumpál.
Nem megfelelő
üzemmódot
választott ki.
Válassza ki a megfelelő üzemmódot.
Az LCD nem
világít.
A készülék alvó
módban van.
Nyomja meg az
LCD bármely
gombját, vagy
a főkapcsolót.
Biztosítékcsere a gépkocsi egyenáramú aljzatában
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
vegye le a zárósapkát.
♦
Vegye le a zárósapkát és a központi érintkezőt.
♦
Vegye ki a biztosítékot.
♦
Illessze be az új, azonos típusú és méretezésű (8
A/ 250 V) biztosítékot.
♦
Tegye vissza a zárósapkát és a központi érintkezőt.
♦
Az óramutató járásával egyező irányba forgatva
szorítsa meg a zárósapkát.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
8
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozálását. A z újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett lásd a szerződött
Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink elérhetőségének részletes ismertetését a következő internetes címen: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
V e.á.
Bemenő áramerősség
A
SLA (zárt
ólom-sav akkumulátor)
Ah
Nyomás (max.)
PSI / BAR / KPA
Súly
kg
Bemenet
Kimenet
Leadott áramerősség
ASI500 H2
12
8
3,2
160/11,03/1103
3,03
Töltő
V v.á. 230
V e.á. 12
A 1
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00243880 - 14-08-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising