DW340K | DeWalt DW340K HEATGUN Type 2 instruction manual

402011 - 67 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW340
Figura 1
b
d
e
c
a
g
Figura 2
d
2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
a
f
3
PISTOL CU AER CALD
DW340
Felicitări!
Declaraţia de conformitate CE
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
DIRECTIVA UTILAJE
Specificaţie tehnică
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Interval temperatură aer (la duză)
Greutate
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
Marea Britanie
şi Irlanda
Unelte la 230 V
Vc.c.
W
°C
kg
DW340
230
2
2.000
50-600
0,85
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
10 Amperi, reţea
electrică
13 Amperi, ştechere
introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
4
DW340
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
b)
c)
d)
e)
f)
g)
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
5
c)
d)
e)
f)
g)
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind pistoalele cu
aer cald
•
•
6
Nu poziţionaţi mâna deasupra gurilor de
aerisire sau nu le blocaţi în vreun fel.
Duza şi accesoriile acestei unelte devin
extrem de fierbinţi în timpul utilizării. Lăsaţi
•
aceste componente să se răcească înainte
de a le atinge.
Opriţi întotdeauna unealta înainte de a o
lăsa jos.
Nu lăsaţi unealta nesupravegheată atunci
când este pornită.
Se poate produce un incendiu în cazul în
care aparatul nu este utilizat cu atenţie.
Nu utilizaţi în atmosferă explozivă.
Nu orientaţi în acelaşi loc pe o perioadă
îndelungată de timp.
Nu utilizaţi într-un spaţiu cu materiale
inflamabile.
Căldura poate fi dirijată către materiale
combustibile ce nu sunt vizibile. Nu
utilizaţi într-o atmosferă umedă în care pot
exista gaze inflamabile sau în apropierea
materialelor combustibile.
Lăsaţi unealta să se răcească complet
înainte de a o depozita.
Asiguraţi o ventilare corespunzătoare
deoarece se pot produce vapori toxici.
Nu utilizaţi pe post de uscător de păr.
Nu blocaţi admisia de aer sau duza de
evacuare deoarece acest lucru poate cauza
acumularea excesivă de căldură ce poate
deteriora unealta.
Nu orientaţi suflul de aer cald către
persoanele din jur.
Nu poziţionaţi duza pe vreun obiect în
timpul utilizării sau imediat după utilizare.
Nu împingeţi niciun obiect în duză deoarece
v-aţi putea electrocuta. Nu priviţi în duză în
timp ce unitatea este în funcţiune deoarece
se produc temperaturi ridicate.
Nu lăsaţi vopseaua să adere la duză sau la
racletă deoarece s-ar putea aprinde după
ceva timp. Îndepărtarea vopselei
Nu utilizaţi această unealtă pentru a
îndepărta vopseaua ce conţine plumb.
Exfolierile, reziduurile şi vaporii de vopsea
pot conţine plumb, care este toxic. Orice
clădire ce datează dinainte de 1960
este posibil să fi fost vopsită cu vopsea
conţinând plumb şi acoperită cu straturi
suplimentare de vopsea. Odată depusă pe
suprafeţe, contactul mâinilor contaminate cu
gura poate conduce la ingerarea plumbului.
Expunerea fie şi la niveluri reduse de
plumb poate cauza vătămarea ireversibilă
a encefalului şi a sistemului nervos. Copiii
mici şi nou-născuţii sunt deosebit de
vulnerabili.
Atunci când îndepărtaţi vopseaua, asiguraţivă că zona de lucru este protejată. Este de
preferat să purtaţi o mască antipraf.
•
•
Nu ardeţi vopseaua. Utilizaţi racleta din
dotare şi ţineţi duza la o distanţă de cel
puţin 25 mm faţă de suprafaţa vopsită.
Atunci când lucraţi pe direcţie verticală,
lucraţi de sus în jos pentru a preîntâmpina
căderea vopselei în unealta şi arderea sa.
Eliminaţi în siguranţă reziduurile de vopsea
şi asiguraţi-vă că zona de lucru este
curăţată riguros după încheierea lucrului.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Guri de aerisire
Riscuri reziduale
c. Poziţii de sprijin
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
d. Buton de reglare a temperaturii aerului
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
Codul pentru dată (g), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
e. Duză
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Pistolul cu aer cald DW340 DEWALT a fost
conceput pentru îndepărtarea vopselei, lipirea
ţevilor, contractarea PVC-ului, îmbinarea sau
îndoirea materialelor plastice, precum şi pentru
scopuri generale de uscare şi dezgheţare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste pistoale cu aer cald sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
1 Pistol cu aer cald
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
1 Set de accesorii
Dacă trebuie instalată o priză nouă:
Ambalajul conţine:
1 Valiză pentru depozitare şi transport
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
1 Manual de instrucţiuni
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
1 Desen descompus
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
7
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Setare
Ridicată (zona 4)
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Aplicaţii
•
Îndepărtarea vopselei şi a
smalţului
•
Lipirea racordurilor de conducte
•
În cazul în care aveţi dubii privind
setarea corectă, începeţi cu o
setare de temperatură redusă şi
măriţi treptat temperatura până
când obţineţi rezultate optime.
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Montarea accesoriului corect
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Unealta este prevăzută cu un set de accesorii
pentru diverse aplicaţii.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
Pictogramă Descriere
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de a
efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Setarea temperaturii aerului
(fig. 2)
Temperatura aerului poate fi reglată pentru a se
potrivi unei game ample de aplicaţii. Tabelul de mai
jos recomandă setările pentru diverse aplicaţii.
Setare
Redusă (zona 1)
Aplicaţii
•
Uscarea vopselei şi a lacului
•
Îndepărtarea autocolantelor
•
Ceruirea şi îndepărtarea cerii
•
Uscarea cherestelei ude înainte
de umplere
•
Contractarea garniturilor de PVC
şi a conductelor de izolare
•
Dezgheţarea conductelor
îngheţate
Setare
Medie (zona 2)
8
Aplicaţii
•
Îmbinarea materialelor plastice
•
Îndoirea conductelor şi a foilor din
plastic
•
Slăbirea piuliţelor şi a şuruburilor
ruginite sau strânse puternic
Scop
Duză de protecţie
geamuri
Protejarea
ferestrelor în
timpul curăţării
cercevelelor
Duză cu reflector
în formă de lingură
Lipirea conductelor
Duză conică
Îmbinarea,
strângerea
manşoanelor
(căldură
concentrată pe o
zonă mică)
Duză în formă
de coadă de peşte
Uscare, dezgheţare
(căldură împrăştiată
pe o zonă mai
mare)
Racletă
Îndepărtarea
vopselei şi a lacului
• Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi că duza
s-a răcit.
• Fixaţi accesoriul dorit pe duză.
Înainte de utilizare
1. Montaţi accesoriul corect pentru aplicaţie.
2. Setaţi temperatura dorită a aerului.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice reglaje sau de a
scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă a
mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal (f).
AVERTISMENT: Nu poziţionaţi cealaltă
mână deasupra gurilor de aerisire (fig.
4).
Pornirea şi oprirea (fig. 5)
1. Pentru a porni unealta, poziţionaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (a) în poziţia
I. Este posibil să iasă puţin fum după pornire;
acest lucru nu indică existenţa vreunei
probleme.
2. Pentru a opri unealta, poziţionaţi întrerupătorul
de pornire/oprire în poziţia O. Lăsaţi unealta să
se răcească înainte de a o muta sau depozita.
Îndepărtarea vopselei
1. Montaţi un accesoriu adecvat.
2. Setaţi o temperatură ridicată a aerului.
3. Porniţi unealta.
4. Orientaţi aerul cald pe vopseaua ce trebuie
îndepărtată.
5. Atunci când vopseaua se înmoaie, înlăturaţi-o
folosind o racletă manuală.
6. Nu îndepărtaţi vopseaua de pe cercevele
metalice deoarece căldura se poate transmite
la geamuri şi le poate crăpa.
7. Atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe alt
fel de cercevele, utilizaţi duza de protecţie a
geamurilor.
8. Nu ţineţi unealta îndreptată prea mult timp
spre un anumit punct pentru a preîntâmpina
aprinderea suprafeţei.
9. Evitaţi colectarea vopselei pe accesoriul
racletă deoarece aceasta se poate aprinde.
Dacă este necesar, îndepărtaţi cu atenţie
reziduurile de vopsea de pe accesoriul racletă
cu ajutorul unui cuţit.
Utilizarea în modul imobil
Această unealtă poate fi utilizată, de asemenea, în
modul imobil.
1. Poziţionaţi unealta pe bancul de lucru conform
ilustraţiei.
2. Fixaţi cablul pentru a preîntâmpina smulgerea
uneltei de pe bancul de lucru.
3. Porniţi unealta cu atenţie.
4. Asiguraţi-vă că duza nu este orientată
niciodată spre dumneavoastră sau cei din jur.
5. Asiguraţi-vă că nu scăpaţi niciodată nimic în
duză.
Răcirea
Duza şi accesoriul devin foarte fierbinţi în timpul
utilizării. Lăsaţi-le să se răcească înainte de a
încerca să mutaţi sau să depozitaţi unealta.
1. Pentru a reduce perioada necesară
pentru răcire, porniţi unealta la setarea de
temperatură redusă şi lăsaţi-o să funcţioneze
timp de câteva minute.
2. Opriţi unealta şi lăsaţi-o să se răcească timp
de cel puţin 30 de minute.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a
opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a
uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de a
efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
9
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi o
mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
zst00188402 - 18-09-2012
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising