DCL510N | DeWalt DCL510N WORKLIGHT instruction manual

567000-82 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DCL510
1. ábra
2
2. ábra
3
3. ábra
4
10,8 V-OS AKKUMULÁTOROS LED-ES
MUNKALÁMPA, DCL510
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Súly (akkumulátor nélkül)
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltő
Hálózati
feszültség
Akkumulátor
típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
DCL510
10,8
1
Li-Ion
0,15
V
kg
DCB123 DCB125 DCB127
Vegyen
Ah
kg
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
10,8
1,5
0,2
10,8
2,0
0,2
DCB100
230
Vváltakozó
kg
Töltő
Hálózati
Vváltakozó
feszültség
Akkumulátor
típusa
Akkumulámin
torok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
35
(1,3 Ah-ás
akkumulátor)
40
(1,5 Ah-ás
akkumulátor)
0,30
65
(2,0 Ah-ás
akkumulátor)
DCB105
230
Li-Ion
25
30
40
55
70
(1,3
(1,5
(2,0
(3,0
(4,0
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
akkumu- akkumu- akkumu- akkumu- akkumulátor)
látor)
látor)
látor)
látor)
0,49
Töltő
Hálózati
Vváltakozó
feszültség
Akkumulátor
típusa
Akkumulámin
torok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
DCB107
230
Li-Ion
60
70
90
140
185
(1,3
(1,5
(2,0
(3,0
(4,0
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
akkumu- akkumu- akkumu- akkumu- akkumulátor)
látor)
látor)
látor)
látor)
0,29
DCB112
230
Li-Ion
40
45
60
90
120
(1,3
(1,5
(2,0
(3,0
(4,0
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
Ah-ás
akkumu- akkumu- akkumu- akkumu- akkumulátor)
látor)
látor)
látor)
látor)
0,36
Biztosítékok
E.K. és
Írország
Li-Ion
min
Töltő
Hálózati
Vváltakozó
feszültség
Akkumulátor
típusa
Akkumulámin
torok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 A, a hálózatban
3 amper a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, azonnali
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el, könynyű vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
5
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl,
amely, ha nem hárítják el, anyagi kárt
okozhat.
kal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa le.
Szembe kerülés esetén emellett forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa
el az utasításokat tartalmazó kézikönyvet.
Biztonságtechnikai figyelmeztetések
SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja
az elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságos működését.
További speciális biztonságtechnikai szabályok munkalámpához
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
FIGYELMEZTETÉS!
• NE nézzen közvetlenül a fényforrásba
• NE nézzen közvetlenül a fényforrásba
• NE irányítsa a fényt mások szemébe.
AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
egy bizonyos fajta akkumulátor töltésére, egy
másik típusnál tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az akkumulátort minden fémes tárgytól, például tűzőkapocstól, érmétől, a kulcsoktól, szögtől,
csavartól és minden más apró fémtárgytól,
amely az érintkezőket rövidre zárhatná.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadék6
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély. Ne
használja a munkalámpát vagy a töltőt
gyúlékony folyadékok, illetve gázzal kevert, robbanásveszélyes levegőben.
A belső szikrák meggyújthatják a gőzöket, és személyi sérülést okozhatnak.
•
•
•
Ne vigye a lámpát vagy a töltőt vizes, nedves
környezetbe. A lámpát vagy a töltőt ne tegye
ki esőnek, hónak.
Ne mossa a lámpát vagy a töltőt vízzel, és ne
hagyja, hogy víz jusson a lámpába vagy
a töltőbe. A lámpát soha ne merítse vízbe.
Ne működtesse lámpabura nélkül.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, tárolja olyan stabil felületen,
ahol nincs útban, azaz nem okoz botlásveszélyt, illetve nem esik le. Néhány,
nagy méretű akkumulátorral rendelkező
szerszám ráállítható az akkumulátorára,
de könnyen felborulhatnak.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
•
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy húzhatják meg.
•
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
•
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt a hőforrástól távol.
A töltő szellőztetését a töltő burkolatának
alján és tetején található szellőző nyílások
biztosítják.
•
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy csatlakozóval — ezeket azonnal
cseréltesse le.
•
Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket a hivatalos
márkaszervizbe.
•
Ne szedje szét a töltőt; jutassa el a hivatalos márkaszervizbe, ha valamilyen oknál
fogva karbantartásra vagy javításra szorul.
A helytelen összeszerelés tüzet, áramütést
vagy halálos áramütést okozhat.
•
Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel vagy hasonlóan képzett személlyel a veszélyhelyzetek
megelőzése érdekében.
•
Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, a tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát. Ha csak
az akkumulátort távolítja el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
•
SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
•
A töltőt a háztartásokban szokásos 230
V-os elektromos feszültséghez terveztük.
Ne próbálja azt ettől eltérő feszültséggel
használni. Ez az utasítás a gépjármű töltőkre
nem vonatkozik.
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv a DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
akkumulátortöltőre vonatkozó fontos biztonsági
és használati útmutatásokat tartalmaz.
•
A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz öszszes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Ne engedje, hogy folyadék jusson
a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más akkumulátor
felrobbanhat, ezzel személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT: A gyermekeket felügyelni kell
megakadályozva, hogy játsszanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények
között az áram alatt lévő akkumulátor
töltő érintkezőit idegen tárgyak rövidre
zárhatják. A töltő nyílásaitól a vezető
anyagokat távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
fémreszelék, fémforgács, acélgyapot,
alumínium fólia és bármely fémes anyag
lerakódása. Mindig áramtalanítsa a töltőt,
ha annak töltő-nyílásában nincs akkumulátor. Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
•
NE próbálja az akkumulátort a kézikönyvben ismertetettől eltérő töltővel tölteni.
A töltőt és az akkumulátort úgy terveztük,
hogy azok megfelelően működjenek a másik
eszközzel.
•
A töltő rendeltetésszerűen csak DEWALT
akkumulátorok töltésére használható. Minden más felhasználás tüzet, áramütést vagy
halálos áramütést okozhat.
•
Az akkumulátort soha ne érje csapadék eső ill. hóesés.
•
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112 töltőkkel
10,8 voltos Li-ion DEWALT akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki őket, hogy használatuk a lehető
legegyszerűb legyen.
7
Töltés (2. ábra)
1. Csatlakoztassa a töltőt (h) a megfelelő fali konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe. A piros (töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve,
hogy a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött és az készen áll a használatra, de azt
a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat maximális teljesítményük és élettartamuk érdekében
az első használat előtt teljesen töltse fel.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota - DCB100 és DCB105
Töltés
––––
Teljesen töltött
–––––––––––
Késleltetés a hideg/meleg
–– – –– –
akkumulátor miatt
Cserélje le az akkumulátort •••••••••••
Töltés állapota - DCB107 és DCB112
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés
a hideg/meleg
akkumulátor miatt
–– –– –– –– ––
––––––––––––––––
–– –– –– │–––––––
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga jelzőfény fog világítani ezen művelet közben. Amint
az akkumulátor lehűlt, a sárga fény kialszik,
és a töltő folytatja a töltési folyamatot.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az elektronikus védelmi rendszer működésbe lép. Ha ez
történik, helyezze a Li-ion akkumulátort a töltőre,
és teljesen töltse fel.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az elektronikus védelmi rendszer működésbe lép. Ha ez
történik, helyezze a Li-ion akkumulátort a töltőre,
és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
•
Ne használja és ne töltse az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele meggyújthatja
a porokat vagy a gőzöket.
•
Soha ne próbálja erővel beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmi módon ne
alakítsa át az akkumulátort, hogy beilleszthesse vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
DCB100 ÉS DCB105
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az akkumulátornak.
DCB107 ÉS DCB112
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor le nem hűl.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor fel nem melegszik.
8
•
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
•
NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
•
Soha ne tárolja vagy tartsa az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghalad-
hatja a 40˚ C-t (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
kinyitni, felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy más
módon megsérült, akkor azt ne tegye
a töltőbe. Ne préselje össze, ne ejtse
le, ne sértse meg az akkumulátort. Ne
használjon olyan akkumulátort, amelyet
erős ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.).
Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat. A sérült akkumulátorokat újrahasznosítás céljából vissza kell juttatni
a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, tárolja olyan stabil felületen,
ahol nincs útban, azaz nem okoz botlásveszélyt, illetve nem esik le. Néhány,
nagy méretű akkumulátorral rendelkező
szerszám ráállítható az akkumulátorára,
de könnyen felborulhatnak.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK LÍTIUM IONOS (Li-Ion) AKKUMULÁTORHOZ
•
•
•
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátor
a tűzben felrobbanhat. A lítium ionos akkumulátor égésekor toxikus gőzök és anyagok
keletkeznek.
Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel érintkezik, azonnal mossa le kímélő szappannal
és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, öblítse legalább 15 percig tiszta
vízzel vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség, tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék szerves
karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Szállítás
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi Légi
Szállítási Szövetség) veszélyes árukra vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk tengeri
szállításának nemzetközi szabályzata) és az ADR
(veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról
szóló európai megállapodás) szerint történik.
A lítium-ion akkumulátorokat az Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása kézikönyvének
tesztelésre és kritériumokra vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes anyagok
kategóriájába. Általánosságban két példa arra,
amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion akkumulátor
légi szállításánál, ha a csomag csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz (szerszámokat
nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmazó
szállítmányok esetén. Minden lítium akkumulátor névleges teljesítménye (wattórában) fel
van tüntetve a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége, hogy
utánanézzen a csomagolásra, címkézésre, jelölésre és dokumentálásra vonatkozó legfrissebb
követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok szállításánál
gondoskodjon arról, hogy a pólusaik védve és jól
elszigetelve legyenek olyan anyagoktól, amelyek
érintkezés esetén rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk abban,
hogy a dokumentum elkészítésének idején az
pontos volt. Viszont, sem kifejezett sem beleértett
garanciát nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy
tevékenységét az érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
Akkumulátor
AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCL510 típusú készülék 10,8 voltos DEWALT
akkumulátorral működik. Bővebb tájékoztatást
a Műszaki adatok cím alatt talál.
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
9
Javaslatok a tároláshoz
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
1. Legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama érdekében amikor nem használja tárolja szobahőmérsékleten.
DEWALT akkumulátorokat csak a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
2. Az optimális eredmények érdekében huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos a teljesen
feltöltött akkumulátort hűvös, száraz helyen,
nem a töltőre kapcsolva tartani.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem szabad
teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat
előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1
munkalámpa
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
1
Használati utasítás
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
•
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a lámpát.
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
Akkumulátor töltés.
Részegységek (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Dologi kárt vagy személyes
sérülést okozhat.
Akkumulátor töltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
a. Kapcsológomb
Soha ne próbáljon meg feltölteni egy
sérült akkumulátort.
e. Mágnesek
Óvja a víztől.
g. Kioldó gomb
A hibás tápvezetéket azonnal
cseréltesse ki.
10
b. Kitámasztó állvány
c. Elforgatható lámpafej
d. Derékszíj-akasztó
f.
Akkumulátor
RENDELTETÉS
A munkalámpa professzionális elektromos eszköz.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Csak beltéri használatra!
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
•
A termék nem alkalmas arra, hogy csökkent
fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy
gyakorlatlan, illetve megfelelő ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyerekeket is) használják, hacsak a biztonságukért felelős személy felügyeletükről nem
gondoskodik. Gyermekeket soha ne hagyjon
felügyelet nélkül játszani a termékkel.
Elektromos biztonság
Az elektromos terméket csak egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak Egyesült Királyság és Írország)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
•
a régi aljzatot biztonságos módon semmisítse
meg.
•
az aljzat fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
•
az aljzat 0 csatlakozójához kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötni.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha arra
mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza 30 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT
akkumulátort és töltőt használjon.
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill. csatlakozatása (2. ábra)
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (f) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban található vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; addig
nyomja, amíg nem hallja kattanni a zárszerkezetet.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombot (g) az akkumulátor elengedéséhez, majd határozottan
húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a kézikönyv Töltő című fejezetének utasításai szerint.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
Kapcsoló (1. ábra)
A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót (a). A kikapcsoláshoz nyomja meg újra
a kapcsolót.
Elforgatható lámpafej
(1., 3. ábra)
Az elforgatható lámpafej (c) mindkét irányba
180˚-kal elforgatható, így bármely irányba szolgáltathat fényt.
11
Mágnes, derékszíj-akasztó és
kitámasztó állvány
VIGYÁZAT: Amikor használja a mágnest
és a derékszíj-akasztót, ne rázza
a lámpát. Személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat.
VIGYÁZAT: Ha a lámpát a mágnes és
a derékszíj-akasztó segítségével akasztja
fel, ne rázza a lámpát, vagy azt a tárgyat,
amire a lámpát akasztja. Ne akassza
a lámpát elektromos vezetékre, sem
bármi más nem kellő szilárdságú dologra.
Személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT: A derékszíj-akasztót és
a mágnest csak a LED munkalámpa
felakasztására használja. A mágnes és
a derékszíj-akasztó nem alkalmas nagyobb tömeg megtartására. Ne rögzítsen
és ne akasszon további dolgokat a lámpára, mert törés követketezhet be.
VIGYÁZAT: Ne használja a mágnest,
sem a derékszíj-akasztót bot helyett, és
ne támaszkodjon rá semmilyen körülmények között.A kitámasztóállvány (b) a derékszíj-akasztó (d) és
a mágnesek e) segítségével a munkalámpa az
ideális világítást biztosít.
Használaton kívül a kihajtható állványt állítsa
kiindulási helyzetébe az 1. ábra szerint.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT szerszámát minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
• Ne próbálja megjavítani a munkalámpát.
A termék biztonságossága és megbízhatósága érdekében mindennemű javítást, karbantartást és beállítást DEWALT márkaszervizben kell elvégeztetni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám
belsejéből sűrített levegővel a szenynyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
12
környékén port lát. A művelet végzésekor
viseljen professzionális védőszemüveget
és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja, hogy az
eszköz belsejébe folyadék kerüljön, és ne
mártsa annak semmi részét folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Válassza le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról a tisztítás előtt. A töltő külsején
lerakódott szennyeződéseket és zsírokat
ruhával vagy puha, nem fémből készült
kefével tisztíthatja le. Ne használjon
a tisztításhoz vizet vagy tisztítószert.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozálását.
Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előír-
hatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen is megtalálható: www.2helpU.com.
Újratölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort ki kell cserélni, ha már nem szolgáltat elegendő energiát
olyan munkafolyamatokhoz, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát módon selejtezze le a környezetvédelmi előírások
betartásával.
•
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa el a szerszámból.
•
A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak.
Vigye vissza a forgalmazóhoz vagy adja le
a helyi hulladékhasznosító telepen. Az öszszegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják
vagy megfelelő módon megsemmisítik.
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
14
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00245007 - 22-08-2014
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
16
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising