DWS520 | DeWalt DWS520 CORDED PLUNGE SAW Type 3 instruction manual

533444-71 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWS520
1. ábra
a
m
l
b
h
c
k
g
f
e
j
y
j
z
d
h
i
e
s
u
2
2. ábra
m
l
3. ábra
p
o
r
q
n
k
2-3 mm
2-3 mm
3
4. ábra
f
d
5. ábra
c
h
4
6. ábra
t
x
w
t
7. ábra
12 mm
v
5
MERÜLŐ FŰRÉSZ
DWS520
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrésztárcsa átmérője
Maximális vágási mélység:
90° (vezetősín nélkül)
90° (vezetősínnel)
Fűrészlap hajtótengely furat
Kúpszög igazítás
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktora)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktora)
Ve.á.
W
min-1
mm
mm
mm
mm
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
220-240
115
3
3
1300
1300
1750-4000 1750-4000
165
165
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például:
a szerszám és a tartozékok
karbantartása, kéz melegítése,
munkaszervezés.
kg
59
55
20
47°
5
59
55
20
47°
5
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok
dB(A)
92
92
Definíciók: Biztonsági utasítások
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
103
3
3
103
3
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah =
ah =
m/s²
2,8
2,8
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
6
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
10 Amper az eszközben
13 amper - a csatlakozódugóban
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DWS520
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
c) Ne engedje, hogy az elektromos
szerszám megázzon, ill. hogy nedvesség
érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés veszélyét.
7
f)
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
arra, amit csinál, használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása
alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, akkor azzal balesetet
okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. megfelelően
működnek. A por összegyűjtése és
elszívása csökkenti a porral összefüggő
veszélyeket.
8
4) ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyi sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen elindításának
kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági figyelmeztetések
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
VESZÉLY: Ne tegye kezét a vágási
terület és a fűrésztárcsa közelébe.
Szabad kezét tartsa a kiegészítő
fogantyún vagy a motorburkolaton. Ha
mindkét kezével a fűrészt fogja, a tárcsa
nem vághatja meg.
Ne nyúljon a munkadarab alá.
A védőlemez nem védi meg a munkadarab
alatt futó fűrészlaptól.
A vágási mélységet a munkadarab
vastagságához igazítsa. A munkadarab
alatt kevesebb, mint egy teljes fognyi
látszódjon ki a fűrésztárcsából.
Soha ne tartsa azt a darabot, amit vág
a kezében vagy a térdén. Rögzítse
a munkadarabot szilárd felülethez.
Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert így lehet csökkenteni
a sérülések kockázatát és minimalizálni
a tárcsa beszorulását és a gép
ellenőrizhetetlenné válását.
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél fogva tartsa
a munkavégzés közben olyan helyen,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékhez
érhet. Az „élő”, elektromos áram alatt lévő
vezeték elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémfelületeit is, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Szálirányú vágás esetén mindig
használjon hasító korlátot vagy
egyenes szélvezetőt. Ezzel javítja
a vágás pontosságát és csökkenti a tárcsa
megszorulásának veszélyét.
Mindig megfelelő méretű és rögzítő
nyílású tárcsát használjon (hegyeset
vagy lekerekítettet). A fűrész rögzítéséhez
nem illeszkedő tárcsa excentrikusan fog
futni, Ön pedig elveszíti az uralmát a gép
fölött.
Soha ne használjon nem megfelelő
tárcsa alátétet vagy rögzítőcsavart.
A fűrészhez használt tárcsaalátét és
rögzítőcsavar tervezésénél az optimális
teljesítményt és biztonságot vettük
figyelembe.
A visszarúgások okai, ill. ezek
megelőzése
– A visszarúgás a gép hirtelen reagálása
a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására
vagy megcsúszására, ami a nem megfelelően
ellenőrzött fűrésznek a munkadarabról
a kezelő irányába történő elmozdulását
okozza;
– Ha a fűrésztárcsa becsípődik, beragad az
összezáródó vágatba, a fűrésztárcsa leáll,
és a motor reakciója a készüléket nagy
sebességgel a kezelő irányába löki;
– Ha a fűrésztárcsa elgörbül, vagy elmozdul
a helyes irányból a vágás során,
a fűrésztárcsa fogai a fa felszínébe vágódnak,
a fűrésztárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő
irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszerek és
munkakörülmények következménye, és az alábbi
megfelelő óvintézkedések betartásával kerülhető
el:
a) Mindkét kezével folyamatosan erősen
markolja a fűrészt, és karját úgy tartsa,
hogy ellen tudjon állni a visszarúgó
erőknek. Úgy helyezkedjen, hogy
a fűrésztárcsa valamelyik oldalán álljon,
de ne egy vonalban vele. A visszarúgás
hatására a fűrészgép hátrafelé mozdul, de
a visszarúgó erőket a kezelő uralni tudja
a megfelelő óvintézkedések megtételével.
b) Amikor a fűrésztárcsa beszorul vagy
bármilyen okból félbe hagyja a vágást,
engedje el a kapcsológombot, és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban,
amíg a fűrésztárcsa teljesen le nem
áll. Soha ne próbálja a fűrészt kihúzni
a munkadarabból vagy hátrafelé húzni,
amíg a fűrésztárcsa mozog, mert
visszarúgás következhet be. Vizsgálja
meg, hogy miért szorul a fűrésztárcsa, és
szüntesse meg annak okát.
c) Amikor újraindítja a fűrészt
a munkadarabban, a fűrésztárcsát
tartsa a vágat közepén, és ügyeljen,
hogy a fogak ne érjenek az anyaghoz.
Ha a fűrésztárcsa beszorul, kiugorhat
a munkadarabból, és visszarúghat, amikor
a fűrészt újraindítja.
d) Támassza alá a nagyobb
munkadarabokat, így minimálisra
csökkentheti a fűrésztárcsa
beszorulásának és a visszarúgásnak
a lehetőségét. A nagyobb munkadarabok
9
e)
f)
g)
saját súlyuktól is deformálódnak. A lapokat
mindkét oldalukon alá kell támasztani:
a vágási vonal közelében, illetve a lap
szélénél.
Ne használjon életlen vagy sérült
fűrésztárcsát. Az életlen, nem megfelelően
beállított tárcsa keskeny járatot hoz létre,
ami túlzott súrlódáshoz, a fűrésztárcsa
szorulásához és visszarúgáshoz vezet.
A vágási mélység állítás és a kúpszög
állítás zárókarjait a vágás megkezdése
előtt ellenőrizni kell, hogy jól meg
vannak-e szorítva. Ha a fűrésztárcsa
beállításai vágás közben megváltoznak,
a gép beszorul és visszarúg.
Különösen ügyeljen, ha beszúró vágást
készít meglévő falakba vagy más „vak”
területen. A fűrészlap olyan tárgyakba
vághat, amelyek visszarúgást okozhatnak.
Biztonsági utasítások merülő
típusú fűrészhez
a)
b)
c)
d)
10
Minden használat előtt ellenőrizze
a védőburkolatot, hogy megfelelően
zár-e. Ne üzemeltesse a fűrészt, ha
a védőburkolat nem mozog szabadon,
és nem záródik azonnal. Soha ne
rögzítse szorítóval vagy más módon
nyitott helyzetben a védőburkolatot. Ha
a fűrészt véletlenül leejtik, a védőburkolat
meggörbülhet. Ellenőrizze, hogy
a védőburkolat szabadon mozog-e, és
nem érintkezik-e a fűrésztárcsával, sem
más alkatrészekkel semmilyen szögben és
semmilyen vágási mélységnél.
Ellenőrizze a védőburkolat visszacsapó
rugójának működését. Ha a védőburok
és a rugó nem működik megfelelően,
a szerszámot a használat előtt javíttassa
meg. A védőburkolat lehet, hogy egy sérült
alkatrész vagy mézgás lerakódás, törmelék
felhalmozódása miatt működik nehézkesen.
Ügyeljen, hogy a fűrész vezetőlemeze
ne mozduljon el a merülő vágás közben,
ha a kúpszög beállítás nem 90°. Ha
a tárcsa elcsúszik, az beszorulást, és nagy
valószínűséggel visszarúgást okoz.
Mindig figyelje meg, hogy a burkolat
takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt
a fűrészt a munkaasztalra vagy a padlóra
helyezi. A védőburkolat nélküli fűrésztárcsa
hátrafelé mozgatja a szerszámot, és az
útjába kerülő dolgokat elvágja. Ne feledje,
hogy eltart egy ideig, amíg a tárcsa megáll
miután a kapcsológombot elengedte.
Minden hasítókéses fűrészre
vonatkozó további biztonsági
utasítások
a)
b)
c)
d)
Az alkalmazott fűrésztárcsának
megfelelő hasítókést használjon.
Ahhoz, hogy a hasítókés működjön, annak
vastagabbnak kell lennie, mint a tárcsa
maga, de keskenyebbnek, mint a tárcsa
vágásszélessége.
A hasítókést a használati utasításban
leírtak szerint állítsa be. A helytelen
térköz, elhelyezés és igazítás hatástalanná
teheti a hasítókést a visszarúgás
megakadályozásában.
Ahhoz, hogy a hasítókés működni
tudjon, be kell hatolnia a munkadarabba.
Rövid vágásoknál a hasítókés hatástalan
a visszarúgás megakadályozásában.
Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is
lelassíthatja a védőburkolat zárási
sebességét.
Kiegészítő biztonsági utasítások merülő típusú fűrészhez
•
•
•
•
Viseljen fülvédőt. A magas zajszint
halláskárosodáshoz vezethet.
Viseljen porvédő maszkot. A porszemek
légzési nehézséget és egészségkárosodást
okozhatnak.
Ne használjon az ajánlottnál kisebb
vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát.
A megfelelő fűrésztárcsa minőségével
kapcsolatban lásd a műszaki adatokat.
Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő,
ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat
használja.
Sose használjon flex vágókorongot.
Maradványkockázatok
• A vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása, és a védőeszközök használata
ellenére bizonyos kockázatokat (ú.n.
maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A forgó vágótárcsa fedetlen részei által
okozott baleset veszélye.
– Sérülés veszélye a tárcsa cseréje közben.
– A vágott anyagok porának belégzése, ami
káros lehet az egészségre.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Maximális vágási mélység
a. Merülés kapcsoló
b. Be- és kikapcsoló
c. Főfogantyú
d. Fűrésztalp
e. Kúpszög igazító gomb
f. Mélységbeállító gombok
g. Mélységjelző skála
h. Elülső fogantyú
Fűrésztárcsa átmérője
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A ÁBRA)
i. Porelszívó kimenet
j. Sín igazító
k. Fűrésztárcsa
l. Reteszelő gomb
A dátumkód (z) az eszköz házán található ez
tartalmazza a gyártás évét is.
m. Retesz-kar
Példa:
n. Fűrésztárcsa leszorító csavar
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Merülő fűrész
o. Külső karima
p. Belső karima
q. Hasítókés
r. Hasítókés beállító csavarok
s. Sebesség szabályzó
1 Hatszögletű kulcs (imbuszkulcs)
t. Vágásjelző
1 Használati utasítás
u. Visszarúgás elleni szabályzó
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1.-3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Dologi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DWS520 merülő fűrész professzionális
fűrészelési munkákra és faipari termékek
darabolására alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A nagy igénybevételre tervezett merülőfűrész
professzionális elektromos szerszám. NE engedjen
gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot
kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen
személy géphasználatát felügyelni kell.
v. Külső védőburkolat
w. Vezetősín
x. Fűrésztárcsa helyzetjelző
y. Szögvonalzó
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy adott
feszültségtartományhoz terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
DEWALT szerszáma az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
11
Tápcsatlakozó dugasz cseréje
(csak Egyesült Királyság és
Írország)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A 0 csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötni.
Kövesse a minőségi csatlakozódugaszhoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
vagy beállítás előtt mindig
áramtalanítsa a szerszámot.
Kúpszög beállítása (1. ábra)
A kúpszög 0° és 47° között állítható.
1. Lazítsa meg a kúpszög beállító gombot (e).
2. Úgy állítsa be a kúpszöget, hogy addig dönti
a fűrésztalpat (d), amíg a mutató a kívánt
szögre nem mutat a szögvonalzón (y).
3. Szorítsa meg a kúpszög beállító gombot (e).
Fűrésztárcsa cseréje
(2., 3. ábra)
1. Nyomja meg a reteszelő gombot (l).
2. Nyomja le ütközésig a merülő fűrészt
(fűrészlap csere pozíció).
3. Fordítsa a reteszkart (m) ütközésig az
óramutató járásának irányába.
4. Nyomja le a retesz-kart (m), és addig forgassa
a fűrésztárcsát, amíg a retesz működésbe
nem lép.
12
MEGJEGYZÉS: Ekkor a fűrészlap blokkolva van,
és kézzel már nem forgatható.
5. Hajtsa le az óramutató járásával ellentétes
irányba a fűrésztárcsa leszorító csavarját (n).
6. Vegye le a külső karimát (o) és a használt
tárcsát (k). Tegye az új fűrészlapot a belső
karimára (p).
7. Tegye fel a külső karimát (o) és a tárcsa
leszorító csavart (n). Kézzel hajtsa be az
óramutató járásával megegyező irányba.
MEGJEGYZÉS: A merülőfűrész és a fűrésztárcsa
forgásiránya azonos KELL legyen.
8. Erősen húzza meg a fűrésztárcsa leszorító
csavart az imbuszkulccsal.
9. Engedje föl és forgassa a retesz-kart (m)
ütközésig az óramutató járásával ellentétes
irányba.
10. Állítsa vissza a merülő fűrészt a felső
helyzetbe.
11. Nyomja előre a merülő kapcsolót (a)
a fűrésztárcsa csere befejezéséhez.
A hasítókés beállítása (3. ábra)
A hasítókés (q), helyes beállításához figyelje meg
jól a 3. ábrát. A hasítókés hézagát a fűrészlap
cseréje után állítsa be, vagy bármikor ha
szükséges.
1. Kövesse a Fűrésztárcsa cseréje című rész
1–4. lépését.
2. Lazítsa meg a hasítókés beállító csavarját
(r) imbuszkulccsal, és állítsa be a hasítókést
a 3. ábra szerint.
3. Húzza meg a hasítókés csavarját (r).
4. Fordítsa a reteszkart (m) ütközésig az
óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Állítsa vissza a merülő fűrészt a felső
helyzetbe.
6. Nyomja előre a merülő kapcsolót (a)
a fűrésztárcsa csere befejezéséhez.
Vágási mélység beállítása
(4. ábra)
A vágási mélység 0 – 59 mm között állítható, ha
a vezetősín nincs fölszerelve; felszerelt vezetősin
esetén a vágási mélység 0 – 55 mm között
állítható.
1. Lazítsa meg a mélységbeállító gombot (f)
és vigye a mutatót a megfelelő mélységű
vágáshoz szükséges állásba.
2. Szorítsa meg a mélységbeállító gombot (f).
MEGJEGYZÉS: Az optimális eredmény
érdekében a fűrésztárcsa kb. 3 mm-rel érjen túl
a munkadarabon (4. ábra).
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná.
Helyes kéztartás (5. ábra)
• Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a fűrész útjába.
• A fűrész megfelelő vezetéséhez a helyes
kéztartást alkalmazza.
• A vágásjelző (t) 0 és 47° közötti vágásoknál
mutatja a vágás vonalát (vezetősín nélkül).
• A fűrészlap helyzetjelzője (y) a teljes merülés
pozícióját jelzi ki.
• Az optimális eredmény érdekében fölülről
lefelé szorítsa le a munkadarabot.
VÁGÁS
1. Helyezze a talp elülső részével a gépet
a munkadarabra.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a fűrész
bekapcsolásához.
3. Tolja előre a merülő kapcsolót (a) nyomja le
a fűrészt a beállított vágási mélységre, és tolja
előre a vágás irányába.
MERÜLŐ VÁGÁS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A visszarúgás
elkerülése érdekében a következő
utasításokat feltétlenül be KELL tartani
merülő vágásoknál:
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
• Helyezze a gépet a vezetősínre,
és az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva oldja ki
a visszarúgás elleni gombot (u).
A helyes kéztartásban egyik keze az elülső
fogantyún (h), a másik pedig a főfogantyún (c) van.
Be- és ki kapcsolás (1. ábra)
Nyomja meg a kapcsológombot (ON/OFF)
a merülőfűrész bekapcsolásához.
A szerszám vezetése
(5., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
• MINDIG úgy rögzítse
a munksdarabot, hogy az a vágás
közben ne mozdulhasson el.
• MINDIG előre tolja a gépet. SOHA ne
húzza a gépet hátra, a kezelő felé.
• MINDIG két kézzel tartsa
a merülőfűrészt. Egyik kezét
a főfogantyúra (c), a másikat pedig
az elülső fogantyúra (h) helyezze, az
5. ábra szerint.
• MINDIG a leszorítóval rögzítse
a vezetősínt a szerszámhoz, ahogy
a 6. ábrán látható.
• Kapcsolja be a gépet, és lassan
nyomja le a fűrészt a beállított
vágási mélységre, majd tolja előre
a vágás irányába. A vágásjelzők (t)
a vágótárcsa abszolút első és hátsó
vágási pontját (átm. 165 mm) jelzik
ki maximális vágási mélység és
a vezetősín használata mellet.
• Ha a merülő vágás közben
visszarúgás történne, forgassa
a visszarúgás elleni gombot (u)
az óramutató járásával ellentétes
irányba, így eloldhatja a vezetősíntől.
• Ha befejezte a merülő vágást,
forgassa a visszarúgás elleni gombot
(u) az óramutató járásának irányába
a reteszelő pozícióba.
Vezető rendszer (1., 5. ábra)
A különböző méretben tartozékként beszerezhető
vezetősín segítségével pontos, egyenes vágásokat
készíthet, és közben védi a munkadarab felszínét
az esetleges sérüléstől.
13
További tartozékokkal pontos szögértékű vágások,
harántvágások és illesztések is végezhetők
a vezetősín rendszerrel.
A munkadarab rögzítése leszorítóval biztos tartást,
és biztonségos munkavégzést tesz lehetővé.
A merülőfűrész vezetési hézagja a legjobb
eredmény érdekében nagyon kicsi legyen;
beállítása a két vezetősín igazítóval történik (j).
1. Oldja ki a vezetősín igazító belsejében lévő
csavart, ha a hézagot igazítani akarja.
A vágandó anyag fajtája
Tömör fa (kemény- és puhafa)
Faforgácslap
Laminált fa, enyvezett bútorlap,
furnírozott és bevonatos táblák
Papír és karton
Sebességtartomány
3–5
4–5
2–5
1–3
Falvágás (7. ábra)
2. Addig forgassa a gombot, míg a fűrész
hozzáér a vezetősínhez.
1. Helyezze e merülőfűrészt a felszerelt külső
védőburkolattal (v) tiszta, sima padlóra.
3. Kissé hajtsa vissza a gombot, hogy a fűrész
könnyedén csússzon.
2. Nyomja az első oldalával az ajtóra helyezett
talpat (d) a beállított mélységütközőhöz.
4. Tartsa a beállított helyzetben az igazítót, és
húzza meg a csavart.
MEGJEGYZÉS: MINDIG végezze el újra az
igazítást, ha másik vezetősínt használ.
Porelszívás (1. ábra)
A szerszámot porkivezető nyílással (i) láttuk el.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
csatlakoztassa porelszívóhoz
a merülőfűrészt!
HASADÁSVÉDŐ
A vezetősín rendelkezik hasadásvédővel, amelyet
az első használat előtt méretre kell vágni:
FONTOS: MINDIG olvassa el és kövesse
a vezetőrendszerhez mellékelt utasításokat
a hasadásvédő levágása előtt!
1. A merülőfűrész sebességét állítsa az 5.
szintre.
2. Helyezze a vezetősínt egy hulladék fadarabra.
3. Állítsa be a gépet 5 mm-es vágási mélységre.
4. Helyezze a fűrészt a vezetősín hátsó végéhez.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót alkalmazzon.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb az
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
5. Kapcsolja be a fűrészt, nyomja le a beállított
vágási mélységig és lassan vágja végig
a hasadásvédőt a sín teljes hosszában,
egyetlen folyamatos művelettel. Így
a szilánkvédő pereme pontosan egybeesik
a fűrész vágóélével.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
a vezetősínt MINDIG leszorítóval
rögzítse.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűrésztárcsa
kopott, cserélje ki új, éles tárcsára.
Sebességállítás (1. ábra)
A sebesség 1750 és 4000 percenkénti fordulat
között szabályozható a sebességszabályzó
tárcsával (s). Így a munkadarab anyagától függően
optimalizálhatja a vágási sebességet. A következő
táblázatban bemutatjuk a különböző anyagoknak
megfelelő sebességtartományt.
14
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más
erős vegyszert a szerszám nem
fémes alkatrészeinek tisztítására.
Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik
ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a helyi DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és elérhetőségünk
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A DEWALT kifejezetten a merülőfűrészhez
tervezett fűrésztárcsákat kínál.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé
teszi anyagaik újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
zst00244958 - 01-09-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
MERÜLŐ FŰRÉSZ 1
©
DWS520
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising