D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

370001-45 LT
D27300
D27300T
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
21
2
Pav. / Рисунок A1
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
Pav. / Рисунок A2
13
9
10
12
11
3
Pav. / Рисунок B1
Pav. / Рисунок B2 14
18
15
16
20
19
17
21
22
23
Pav. / Рисунок D1
Pav. / Рисунок C1
18
20
19
16
Pav. / Рисунок C2
21
Pav. / Рисунок D2
16
27
28
25
4
26
20
18
24
10
21
19
24
10
Pav. / Рисунок D3
Pav. / Рисунок E1
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
Pav. / Рисунок E3
Pav. / Рисунок E2
18
23
32
15
30
14
21
31
18
17
Pav. / Рисунок F2
Pav. / Рисунок F1
8
7
16
33
22
16
5
Pav. / Рисунок G1
Pav. / Рисунок G2
13
12
34
34
35
Pav. / Рисунок H1
Pav. / Рисунок H2
4
68
69
9
67
Pav. /
Рисунок H3
69
4
Pav. /
Рисунок H4
2
9
67
2
9
69
4
67
68
68
Pav. / Рисунок I1
41
40
8
42
9
Pav. / Рисунок I2
8
43
40
6
9
Pav. / Рисунок I3
Pav. / Рисунок J
9
7
8
44
Pav. / Рисунок K
13
45
12
Pav. / Рисунок L1
46
10
2
47
48
Pav. / Рисунок L2
Pav. / Рисунок L3
Pav. / Рисунок M
5
XX–XX
XXXX
54
53
7
Pav. / Рисунок N1
Pav. / Рисунок N2
Pav. / Рисунок O1
Pav. / Рисунок O2
Pav. / Рисунок P1
Pav. / Рисунок P2
8
Pav. / Рисунок P4
Pav. / Рисунок P3
55
56
Pav. / Рисунок R1
Pav. / Рисунок Q1
58
30
Pav. / Рисунок Q2
57
59
Pav. / Рисунок R3
Pav. / Рисунок R2
63
64
65
60
62
61
65
57
60
9
LIETUVIŲ
REISMUSINĖS OBLIAVIMO STAKLĖS
D27300, D27300T
Sveikiname!
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Galios išvestis
Greitis prietaisui veikiant
be apkrovos
Tiekimo greitis
Obliavimo aukštis (maks.)
Maks. obliavimo
plotis (maks.)
Maks. obliavimo gylis
Obliavimo režimas
Reismusavimo režimas
Peilio dydis
Svoris
V
W
W
D27300
230
2
2100
1650
D27300T
400
2
3000
2280
maks./min-1 6200
m/min
5
mm
160
6200
5
160
mm
260
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
Reiškia elektros smūgio pavojų.
LPA (garso slėgis)
dB(A)*
KPA (garso slėgio paklaida) dB(A)
LWA (garso galia)
dB(A)
KWA (garso galios paklaida) dB(A)
* dirbančiojo su prietaisu ausyje
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
16 amperų elektros tinkle
400 V įrankiai
16 amperų kiekvienoje fazėje
PASTABA (TIK D27300). Šis prietaisas skirtas
jungti į maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali
leistina varža Zmax vartotojo sąsajos taške
(elektros skydinėje) yra 0,27 Ω.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas
būtų jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo
sistemą, kuri atitinka pirmiau nurodytą
reikalavimą. Jeigu reikia, vartotojas gali
pasiteirauti valstybinės elektros tinklų įmonės
apie sistemos varžą sąsajos taške.
10
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
DĖMESIO: Naudojamas be saugos
perspėjimo signalo, reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis žala turtui.
Reiškia gaisro pavojų.
Reiškia aštrius kraštus.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D27300, D27300T
„DEWALT“ pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai
yra sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
LIETUVIŲ
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
6. Nespauskite įrankio jėga.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.02.2010
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali
sąlygoti sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta
turi būti gerai apšviesta (250–300 liuksų).
Nenaudokite šio įrankio tose vietose, kuriose
kyla sprogimo pavojus, pavyzdžiui, jeigu
patalpoje yra degių skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant
ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam
oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro
metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti naudojant izoliacinį transformatorių
arba (FI) įžemintą grandinės pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo
numatytas jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių.
Naudokite įrankius tik pagal numatytąją
naudojimo paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite
diskinių pjūklų medžių šakoms genėti arba
rąstams pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama
avėti batus neslidžiais padais. Dėvėkite
apsauginius galvos dangalus, po kuriais
galima būtų paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių.
Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos,
dėvėkite šilumai atsparią prijuostę. Visuomet
dėvėkite ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite
apsauginį šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Niekada neneškite
įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės,
išlaikykite pusiausvyrą.
11
LIETUVIŲ
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų,
atiduokite juos į įgaliotąją techninės priežiūros
dirbtuvę, kad juos pataisytų. Rankenos ir
jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir
nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo
raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo
jungiklio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
lizdą, patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo
padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar
įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs.
Patikrinkite, ar nėra išsiderinusių arba
užstrigusių judamųjų dalių, ar nėra sugedusių
dalių, sugadintų apsaugų ar jungiklių, arba
kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti
neigiamos įtakos elektrinio įrankio darbui.
Apsauginis gaubtas ar kita sugadinta dalis
turi būti tinkamai pataisyti arba pakeisti
įgaliotame techninės priežiūros centre arba
kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Sugedusius jungiklius reikia pakeisti
įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Niekuomet nebandykite taisyti
patys.
12
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos reismusinių
obliavimo staklių naudojimo
saugos taisyklės
• Naudodami prietaisą, dėvėkite apsauginius
akinius, darbo pirštines ir ausų apsaugas.
• Niekada nenaudokite įrenginio be
sumontuotų bei idealiai veikiančių visų
apsauginių gaubtų ir apsaugos nuo
atatrankos įtaiso.
• Obliuodami nenaudokite šio įrenginio be
tinkamai nustatyto kreiptuvo. Patikrinkite,
ar apatinis kreiptuvo kraštas liečia viršutinį
stalo paviršių.
ĮSPĖJIMAS! Ruošinių tiekimo ir išleidimo
stalai yra tiksliai sureguliuoti gamykloje.
Niekada nekeiskite stalų nuostatų patys.
• Naudokite tik šiam įrenginiui skirtus pjovimo
peilius.
• Visada naudokite gerai išgaląstus ir
prižiūrėtus peilius.
• Šiuo įrenginiu negalima apdirbti jokių kitų
medžiagų, išskyrus minkštą medieną ir
kietmedį.
• Niekada nepjaukite griovelių, dygių ar lubų
karnizų. Įlaiduoti draudžiama.
• Niekada neatlikite dalinių darbų (t. y. jokių
darbų, kai reikia obliuoti tik dalį viso ruošinio
ilgio).
• Venkite obliuoti labai lenktus medienos
ruošinius, kurių neįmanoma tinkamai
prispausti prie tiekimo stalo.
• Prieš naudodami patikrinkite, ar tinkamai
veikia atatrankos ir tiekimo velenai.
• Prieš pradėdami darbą, pašalinkite iš
ruošinio visas vinis ir metalines detales.
Nenaudokite skalios medienos.
LIETUVIŲ
• Naudojant įrenginį obliavimo režimu,
viršutinis apsauginis peilio gaubtas būtinai
privalo būti nustatytas taip, kad užtikrintų
optimalią apsaugą.
• Pakėlimo rankena būtinai privalo būti
patraukta iš tiekimo zonos.
• Apdirbdami ilgus ruošinius, iš abiejų
įrenginio pusių naudokite tinkamą sukamąjį
stalą, nustatę jo aukštį pagal stalų aukštį.
• Laikykite rankas ir pėdas pakankamu
atstumu nuo peilių.
• Naudodami įrenginį obliavimo režimu,
visada naudokite stūmimo įrankį.
• Jeigu nenaudojate stūmimo įrankio,
padėkite jį į vietą.
• Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų ar
kitų ruošinio dalių, kol pjoviklio blokas veikia.
• Ruošinių dydžiai:
– Be papildomos atramos šiomis
staklėmis galima pjauti toliau nurodyto
maksimalaus dydžio ruošinius:
OBLIUS
– 140 mm aukščio, 260 mm pločio ir
500 mm ilgio
– Niekada nepjaukite trumpesnių nei
300 mm ilgio ruošinių.
REISMUSAS
Kiti pavojai
Naudojant oblius, kyla šie pavojai:
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma.
Kyla šie pavojai:
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios peilio dalys;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro obliuojant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes.
Kvėpavimo problemas didina šie veiksniai:
– medienos pjovimas nenaudojant dulkių
ištraukimo įrenginio;
– nepakankamas dulkių ištraukimas dėl
nešvarių išleidimo angų filtrų.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
– 160 mm aukščio, 260 mm pločio ir
600 mm ilgio
– Niekada nepjaukite trumpesnių nei
500 mm ilgio ruošinių.
– ilgesnius ruošinius reikia paremti
naudojant tinkamą papildomą stalą, pvz.,
sukamąjį stalą.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir
atjunkite jį nuo elektros tinklo.
• Praneškite apie gedimą ir tinkamai
pažymėkite stakles, kad sugedusiu įrenginiu
nesinaudotų kiti žmonės.
• TIK OBLIUS: Jeigu dėl netinkamos tiekimo
jėgos obliuojant pjoviklio blokas būtų
užblokuotas, išjunkite stakles ir atjunkite
jas nuo elektros tinklo. Patraukite ruošinį ir
patikrinkite, ar pjoviklio blokas gali laisvai
veikti. Įjunkite stakles ir pradėkite naują
pjovimo operaciją sumažinę tiekimo jėgą.
• Bet kuri pjoviklio bloko dalis, kuri nėra
naudojama obliavimui, privalo būti saugiai
uždengta.
Dėvėkite akių apsaugas.
Laikymo vieta nešant.
Rankas laikykite toliau nuo disko.
Naudodami įrenginį reismusavimo
režimu, atkreipkite dėmesį į tiekimo
kryptį. Niekada nenaudokite įrenginio
neuždėję pjuvenų rinktuvo.
Naudodami įrenginį obliavimo režimu,
atkreipkite dėmesį į tiekimo kryptį.
Niekada nenaudokite įrenginio
neuždėję pjuvenų rinktuvo.
Būtinai tinkamai sureguliuokite
pjovimo peilius. Peiliai neturi
kyšoti iš pjovimo galvutės
daugiau nei 1,1 mm.
13
LIETUVIŲ
DATOS KODO PADĖTIS (A1 PAV.)
Datos kodas (36), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (A1, A2 pav.)
Pakuotės turinys
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
Pakuotėje yra:
1 Dalinai surinktos reismusinės obliavimo staklės
1 Apsauginis gaubtas
1 Apsauginis gaubtas/pjuvenų rinktuvas
1 Dulkių ištraukimo angos adapteris
1 Dėžė, kurioje yra:
1 Kreiptuvas
1 Stūmimo įrankis
1 Plastikinis maišelis, kuriame yra:
1 Šešiakampis raktas, 2,5 mm
1 Šešiakampis raktas, 4 mm
1 Šešiakampis raktas, 5 mm
1 Šešiakampis raktas, 6 mm
1 Veržliaraktis, 13/10 mm
1 Reguliavimo matuoklis
1 Pakėlimo rankena
2 Veržiklio rankenėlės
4 Kaučiukinės kojos
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Pakėlimo rankena
3. Apatinis stalas
4. Apsauginis gaubtas/pjuvenų rinktuvas
5. Sugraduotas apatinis stalas
6. Stūmimo įrankis
7. Kreiptuvo veržiklio rankenėlė
8. Disko kreiptuvas
A2 PAV.
9. Viršutinis stalelis
10. Obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė
11. Sugraduotas viršutinis stalas
12. Apsauginio gaubto veržiklio rankenėlė
13. Apsauginis gaubtas
1 Montavimo varžtas M8
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
4 Veržlės M8
Šios „DEWALT“ reismusinės obliavimo staklės
D27300/D27300T skirtos profesionaliems
kietmedžio ir minkštos medienos apdirbimo
darbams. Jomis lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite
obliavimo ir reismusavimo darbus.
4 Dantytosios poveržlės D8
1 Plokščia poveržlė D8
1 Dėžė, kurioje yra:
4 Kojos
2 Ratukai
2 Ratukų laikytuvai
1 Plastikinis maišelis, kuriame yra:
2 Ratukų ašys
4 Montavimo varžtai M8
Pjoviklio blokas skirtas naudoti su nominaliais
260 mm peiliais (DE7333).
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių ne
pagal numatytąją naudojimo paskirtį.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
2 Varžtai šešiakampėmis galvutėmis M8
Šie obliai yra profesionalūs elektriniai įrankiai.
4 Veržlės M8
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
4 Sparnuotosios veržlės
4 Plokščios poveržlės D8
6 „Belleville“ poveržlės D8
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė, 1 vnt.
14
A1 PAV.
Elektros sauga
Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai (400 V – 3 fazės) ir tik dviejų dydžių
LIETUVIŲ
įtampai (230 V – 1 fazė). Visuomet patikrinkite,
ar akumuliatoriaus įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
TECHNINĖS ĮRANGOS DETALĖS (B2 PAV.)
Rekomenduojame išpakuoti ir surūšiuoti visas
techninės įrangos dalis.
14. Ratuko laikytuvas
15. Ratuko ašis
16. Montavimo varžtas M8
17. Varžtas šešiakampe galvute M8
18. Veržlė M8
19. Sparnuotoji veržlė
20. Dantytoji poveržlė D8
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
21. Plokščia poveržlė D8
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
22. Plokščia poveržlė D8
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
• Geltonai žalią laidą junkite prie PE įvado.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A (tik 230 V)
Ilginimo laido naudojimas
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą,
3 gyslų ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio
galią (žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1,5 mm²; maksimalus ilgis – 20 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
23. „Belleville“ poveržlė D8
Kojų montavimas (C1, C2 pav.)
Sumontavus kojas, įrenginį galima montuoti ant
darbastalio. Norint užtikrinti, kad darbas būtų
saugus, įrenginį reikia pritvirtinti prie darbastalio.
Reikiamos techninės įrangos dalys: 4 veržlės (18),
4 dantytosios poveržlės (20) (C1 pav.).
1. Paguldykite įrenginį ant šono reismusavimo
išleidimo rėmą (24) atrėmę į grindis (C2 pav.).
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad
obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė
(10) neatsitrenktų į grindis.
2. Įkiškite kojas (25) į įrenginio korpuso apačioje
esančias išorines išpjovas (26).
3. Dėkite dantytąją poveržlę (20) ir veržlę (18)
ant sriegiuotų kojų galų.
4. Priveržkite veržles.
5. Pastatykite įrenginį.
6. Pritvirtinkite įrenginį prie darbastalio.
Kojų montavimas (D1–D3 pav.)
Sumontavus kojas, įrenginį galima statyti atskirai.
Reikiamos techninės įrangos dalys: 4 montavimo
varžtai (16), 4 sparnuotosios veržlės (19),
4 plokščios poveržlės (21) (D1 pav.).
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami įrankį,
būtinai jį atjunkite nuo elektros šaltinio.
1. Paguldykite įrenginį ant šono reismusavimo
išleidimo rėmą (24) atrėmę į grindis (D2 pav.).
Įrenginio išpakavimas (B1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad
obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė
(10) neatsitrenktų į grindis.
1. Išimkite iš dėžės palaidas pakavimo
medžiagas.
2. Ištraukite iš dėžės įrenginį.
3. Iš įrenginio vidaus ištraukite dalių dėžę.
4. Nuimkite nuo aparto visas likusias pakavimo
medžiagas.
2. Įstatykite kojas (27) įrenginio korpuso apačios
kraštuose esančiose viršutinėse angose (28).
3. Prakiškite montavimo varžtus (16) pro kojose
ir įrenginio korpuse esančias skyles.
15
LIETUVIŲ
4. Ant varžtų uždėkite plokščią poveržlę (21) ir
užsukite sparnuotąją veržlę (19).
5. Priveržkite sparnuotąsias veržles.
Apsauginio gaubto/pjuvenų
rinktuvo montavimas
7. Pakartokite veiksmus kitoms kojoms
montuoti.
Naudojant įrenginį obliavimo režimu, apsauginį
gaubtą/pjuvenų rinktuvą reikia montuoti po
viršutiniu stalu. Naudojant įrenginį reismusavimo
režimu, apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą reikia
montuoti ant viršutinio stalo.
8. Sumontuokite ratukus toliau aprašytu būdu.
REISMUSAVIMO REŽIMAS (A1, H1, H2 PAV.)
6. Paguldykite įrenginį ant šono obliavimo
išleidimo stalą (29) atrėmę į grindis (D3 pav.).
Ratukų montavimas
(E1–E3 pav.)
Reikiamos techninės įrangos dalys: 2 ratukų
laikytuvai (14), 2 ratukų ašys (15), 2 varžtai
(17), 4 veržlės (18), 2 plokščios poveržlės (21),
2 „Belleville“ poveržlės (23) (E1 pav.).
PASTABA. Apsauginis gaubtas/pjuvenų rinktuvas
yra sumontuotas obliavimo režimui.
1. Atlaisvinkite rankenėles (68, 69), kad
nuo viršutinio stalo (9) galėtumėte nuimti
apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą (4).
2. Apsukite apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą
180° kampu.
1. Sutapdinkite kiekvieną ratuką (30) su
laikytuvu (14) ir prakiškite ratuko ašis (15) pro
kiekvieno komplekto skyles (E2 pav.).
3. Stumkite apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą
(4) išilgai viršutinio stalo (9) tol, kol rankenėlė
(67) sutaps su mikrojungikliu (66).
2. Dėkite poveržpę (21) ir veržlę (18) ant
sriegiuotų ašių galų
4. Pritvirtinkite apsauginį gaubtą/pjuvenų
rinktuvą, užverždami rankenėles (67, 69).
3. Priveržkite veržles.
4. Sumontuokite ratuko komplektą (31) ant
kiekvienos viršutinės kojos (32), naudodami
varžtą šešiakampe galvute (17), „Belleville“
poveržlę (23) ir veržlę (18) (E3 pav.).
5. Priveržkite veržles.
6. Pastatykite įrenginį.
Kreiptuvo montavimas
(F1, F2 pav.)
1. Dėkite kreiptuvą (8) ant kreiptuvo laikiklio (33)
(F1pav).
2. Iš apačios pro laikiklį ir kreiptuvą prakiškite
montavimo varžtą (16).
3. Ant varžto (16) dėkite plokščią poveržlę (22)
(F2 pav).
4. Ant varžto (16) uždėkite veržiklio rankenėlę
(7).
Tilto apsauginio gaubto
montavimo (G1, G2 pav.)
1. Įkiškite apsauginį gaubtą (13) į apsauginio
gaubto kolonėlę (34) (G1 pav.).
2. Pritvirtinkite apsauginį gaubtą fiksavimo
varžtu (35).
3. Pritvirtinkite veržiklio rankenėlę (12) prie
kolonėlės (34) (G2 pav.).
16
OBLIAVIMO REŽIMAS (G1, G2, H3, H4 PAV.)
1. Sukite pakėlimo rankenėlę (2), kad iki galo
nuleistumėte stalą (9).
2. Atlaisvinkite rankenėles (67, 69), kad nuo
viršutinio stalo galėtumėte nuimti apsauginį
gaubtą/pjuvenų rinktuvą (4).
3. Ištraukite apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą
iš viršutinio stalo.
4. Apsukite apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą
180° kampu.
5. Sutapdinkite 2 išorines apsauginio gaubto/
dulkių ištraukimo angos briaunas su 2 šoninio
skydo angomis.
6. Stumkite apsauginį gaubtą/pjuvenų rinktuvą
pirmyn, į mikrojungiklį (66).
7. Pritvirtinkite apsauginį gaubtą/pjuvenų
rinktuvą, užverždami rankenėles (68, 69).
8. Leiskite apsauginį gaubtą (13) žemyn tol, kol
jis palies pjuvenų rinktuvą ir užfiksuokite jį
svirtimi (12).
PASTABA. Jeigu naudojate dulkių trauktuvą,
iki galo nuleiskite viršutinį stalą ir pritvirtinkite
adapterį prie dulkių ištraukimo latako, tada kelkite
viršutinį stalą tol, kol jis palies adapterį.
Reguliavimas
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami įrankį,
būtinai jį išjunkite iš elektros šaltinio.
LIETUVIŲ
KREIPTUVO REGULIAVIMAS (I1–I3 PAV.)
Stataus kampo nustatymas (I1 pav.)
Kreiptuvas turi reguliuojamą stabdiklį, kuris leidžia
lengvai nustatyti statų kampą.
1. Atlaisvinkite kampo nustatymo veržiklio
rankenėlę (40).
2. Paspauskite kreiptuvą tiesiai aukštyn ir
įsitikinkite, ar jis yra visiškai vertikalus bei
užveržkite kampo nustatymo veržiklio
rankenėlę.
3. Nustatytą kampainį (41) padėkite ant stalo ir
atremkite į kreiptuvą (8).
4. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
5. Atlaisvinkite įstrižumo veržtuvo rankenėlę
(42) ir išsukite arba įsukite vertikalios
padėties reguliavimo stabdiklio varžtą (43),
kol pamatavus kampainiu, diskas su stalu
sudarys 90° kampą.
Kraštų nusklembimo kampo reguliavimas
(I2 pav.)
2. Nustatykite apsauginio gaubto laikytuvą (45)
ties reikiamu aukščiu.
3. Užveržkite veržiklio rankenėlę.
PJŪVIO GYLIO REGULIAVIMAS
(K, L1–L3 PAV.)
Obliavimo režimas (K pav.)
1. Atlaisvinkite fiksavimo žiedą (46).
2. Laikydami gylio reguliavimo rankenėlę (10),
pagal skalę (47) nustatykite pjūvio gylį.
– Sukant pagal laikrodžio rodyklę, obliavimo
gylis mažinamas.
– Sukant prieš laikrodžio rodyklę, obliavimo
gylis didinamas.
3. Užveržkite fiksavimo varžtą.
Reismusavimo režimas (L1–L3 pav.)
1. Dėkite pakėlimo rankeną (2) ant pakėlimo
veleno galo (48) (L1 pav.).
2. Sukite rankeną (pagal laikrodžio rodyklę) tol,
kol ji palies veleno veržlę.
1. Atlaisvinkite kampo nustatymo veržiklio
rankenėlę (40).
3. Sukite pakėlimo rankeną prieš laikrodžio
rodyklę tol, kol ji sutaps su anga ir veleno
plokščiąja puse.
2. Traukite kreiptuvą (8) išilgai jo išilginės ašies,
kol nustatysite reikiamą kampą.
4. 2,5 mm šešiakampiu raktu užveržkite
pakėlimo rankenos kaištį (L2 pav.).
3. Patikrinkite, ar apatinis kreiptuvo kraštas
liečia viršutinį stalo paviršių (9).
– Sukant pagal laikrodžio rodyklę, pjovimo
gylis mažinamas.
4. Užveržkite kampo nustatymo veržiklio
rankenėlę.
– Sukant prieš laikrodžio rodyklę, pjovimo
gylis didinamas.
Obliavimo pločio reguliavimas (I3 pav.)
1. Atlaisvinkite kreiptuvo veržiklio rankenėlę (7).
5. Pamatuokite apdirbto ruošinio storį pagal
gylio reguliavimo skalę (5) (L3 pav.).
2. Traukite kreiptuvą (8) skersai viršutinio stalo
(9), kol nustatysite reikiamą plotį.
NAUDOJIMAS
3. Užveržkite kreiptuvo veržiklio rankenėlę.
Naudojimo instrukcija
APSAUGINIO GAUBTO REGULIAVIMAS
(J PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Apsauginį gaubtą optimaliai apsaugai galima
nustatyti bet kokioje fiksuotoje padėtyje virš stalo.
ĮSĖPJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrenginį ir ištraukite kištuką iš
elektros tinklo.
ĮSPĖJIMAS! Visada būtinai
nustatykite apsauginį gaubtą pagal
ruošinio obliavimo plotį ir aukštį.
Kaip reguliuoti plotį
1. Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (44).
2. Nustatykite apsauginį gaubtą (13) ties
reikiamu pločiu.
3. Užveržkite fiksavimo rankenėlę.
Kaip reguliuoti aukštį
1. Atlaisvinkite veržiklio rankenėlę (12).
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas stalo aukščio
ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą
privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui būtų
užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink
stakles liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti
ruošinius.
17
LIETUVIŲ
Prieš pradėdami darbą
• Pašalinkite visus pašalinius daiktus.
Neobliuokite medienos, kurioje yra laisvų
šakelių. Neobliuokite labai šakotos arba
deformuotos medienos.
Reismusavimas
(A2, O1, O2 pav.)
1. Sumontuokite apsauginį gaubtą/pjuvenų
rinktuvą pirmiau aprašytu būdu.
2. Nuleiskite apsauginį gaubtą (13).
Įjungimas ir išjungimas
(M pav.)
3. Nustatykite pjūvio gylį.
4. Įjunkite įrenginį.
• Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai
ruošinys turi bent vieną lygų paviršių.
Įjungimo/išjungimo jungiklis turi įvairių pranašumų:
IŠJUNGIMO FUNKCIJA, DINGUS ĮTAMPAI
• Norėdami pasiekti optimalių rezultatų,
nuobliuokite abi ruošinio puses, kad jis būtų
norimo storio.
Jeigu dėl kokios nors priežasties dingtų elektros
energijos tiekimas, jungiklį reikia išjungti.
APSAUGOS NUO VARIKLIO PERKROVOS
ĮTAISAS
Vadovaukitės toliau esančioje lentelėje pateiktais
pjūvio gylio ir pločio nurodymais.
Variklio perkrovos atveju variklio maitinimas bus
atjungtas. Jeigu taip atsitiktų, palaukite 2 minutes,
kol variklis atvės, tada paspauskite žalią įjungimo
mygtuką.
Galima užrakinti šarnyrinę apsauginę plokštelę,
prakišus spynelę pro centrinį skląstį. Paspaudus
plokštelės priekinę dalį, nuspaudžiamas išjungimo
mygtukas - taigi plokštelę galima naudoti ir vietoj
"lengvai aptinkamo" avarinio išjungimo mygtuko.
Kietmedis
Pjūvio gylis (mm)
PAPILDOMAS SAUGUMAS
Minkšta mediena
1. Norėdami įjungti įrenginį, spauskite žalią
įjungimo mygtuką (53).
2. Norėdami išjungti įrenginį, spauskite
raudoną išjungimo mygtuką (54).
ĮSPĖJIMAS! Pabaigę darbą, išjunkite
įrenginį ir tik tada ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Obliavimas (N1, N2 pav.)
1. Sumontuokite apsauginį gaubtą/pjuvenų
rinktuvą pirmiau aprašytu būdu.
2. Tinkamai nustatykite kreiptuvą.
3. Nustatykite apsauginį gaubtą, kad būtų
užtikrinta optimali apsauga.
4. Nustatykite obliavimo gylį.
5. Įjunkite įrenginį.
• Lėtai stumkite ruošinį po disko apsauginiu
gaubtu, tvirtai laikydami jį atrėmę į kreiptuvą.
• Stumkite ruošinį išilgai medienos pluošto.
• Artėjant link pjovimo galvutės, naudokitės
stūmimo įrankiu.
Ruošinio plotis (mm)
1. Lėtai stumkite ruošinį į įrenginį.
2. Stumkite ruošinį išilgai medienos pluošto.
Įkarpa
Įkarpa – tai spaudimo jėga, susidaranti tada,
kai ruošinio galai paliečia pjoviklius. Norėdami
išvengti įkarpos:
1. Obliuodami ruošinį, laikykite jį lygiai.
2. Stumkite ruošinį, lygiai padėtą ant stalo.
Deformacija (P1–P4 pav.)
Jeigu ruošinį yra tik truputį deformuotas, obliuokite
abi puses, kol ruošinys bus norimo storio.
IŠLINKĘ RUOŠINIAI (P1, P2 PAV.)
Tiekimo ritinėliai ir pjovimo galvutė laikinai išlygina
ruošinį (P1 pav.). Visgi baigus obliuoti, ruošinys
vėl įgaus išlinkusią formą (P2 pav.).
• Norėdami pašalinti išlinkimą, naudokite
leistuvines stakles.
18
LIETUVIŲ
TAURĖS FORMOS RUOŠINIAI (P3, P4 PAV.)
1. Prapjaukite taurės formos ruošinį per vidurį
(P3 pav.).
2. Obliuokite dalis atskirai, kad būtų eliminuotos
atliekos.
• Arba pirma lygiai nuobliuokite viršų (55), tada
ruošinį apverskite ir lygiai nuobliuokite apačią
(56) (P4 pav.).
Dulkių ištraukimas (A1 pav.)
Įrenginio apsauginiame gaubte/pjuvenų rinktuve
(4) yra 100 mm dulkių ištraukimo anga. Naudojant
tinkamą dulkių ištraukimo įrenginį, galima surinkti
iki 90 % pjuvenų, jeigu oro srautas yra bent
20 m/s.
Prijunkite tinkamą dulkių ištraukimo įrenginį,
dirbami bet kokius medžio apdirbimo darbus.
ĮSPĖJIMAS! Atkreipkite dėmesį, kad
pjovimo peilius galima keisti tik taip,
kaip nurodyta. Niekada nemontuokite
kitokių pjovimo peilių, išskyrus
rekomenduojamus.
ĮSPĖJIMAS! Aštrūs kraštai.
ĮSPĖJIMAS! Keisdami peilius,
mūvėkite pirštines.
ĮSPĖJIMAS! Prieš keisdami peilius,
visada atjunkite įrenginį nuo elektros
tinklo.
Peilių išėmimas
1. Nuimkite kreiptuvą ir apsauginį gaubtą.
Pjaudami medieną, prijunkite tam skirtą dulkių
ištraukimo įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
2. Atsargiai sukite pjoviklio galvutę (57) tol, kol
pamatysite pirmą peilį.
Gabenimas (Q1, Q2 pav.)
4. Iškelkite iš pjoviklio galvutės peilio bloką (59).
Jeigu reikia, naudokitės replėmis.
Ratukai (30) leidžia lengvai gabenti įrenginį.
Gabenkite įrenginį, tvirtai paėmę už rankenos
abiem rankomis, kaip pavaizduota Q2
paveikslėlyje.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite. Kas savaitę
tikrinkite apsaugos nuo atatrankos įtaisą ir tiekimo
velenus, ar jie tinkamai veikia, kad užtikrintumėte
saugų darbą.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Peilių keitimas (R1, R2 pav.)
Įrenginys turi pjoviklio galvutę, kuri laiko du peilius.
ĮSPĖJIMAS! Visada keiskite abu
peilius vienu metu.
3. Pateiktu veržliarakčiu atsukite varžtus (58).
5. Išimkite peilį (60) iš laikiklio (61).
6. Šiuos veiksmus pakartokite ir kitam peiliui
išimti.
Peilių įdėjimas
1. Įdėkite peilį (60) į peilio laikiklį (61). Išorinės
varžtų galvutės (62) privalo įsitaisyti išpjovose
(63).
2. Įdėkite bloką į pjoviklio galvutę (57).
3. Sureguliuokite peilį, kaip aprašyta toliau.
4. Užveržkite varžtus (58) (veržimo jėga:
6–8 Nm).
5. Šiuos veiksmus pakartokite ir kitam peiliui
išimti.
Peilių reguliavimas (R3 pav.)
1. Patikrinkite peilio (60) padėtį abiejuose
galuose.
2. Dėkite matuoklį (64) virš pjoviklio galvutės
(57), kaip pavaizduota.
3. Matuoklio apatinis kraštas privalo sutapti su
peilio galiuku (60).
• Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
• Atitinkamai įsukite arba išsukite kiekvieną
reguliavimo varžtą (65), kol peilio galiukas
sutaps su matuokliu.
19
LIETUVIŲ
Peilių galandimas
Peilius galima galąsti 42° kampu.
ĮSPĖJIMAS! Peilius galima nugaląsti
maks. 3 mm nuo jų pradinio
originalaus dydžio. Jeigu peilis
sumažėja daugiau nei 3 mm, peilius
reikia pakeisti naujais.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga.
Norint, kad būtų sumažintas
sužeidimo pavojus, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus,
įskaitant atsarginius pjovimo peilius (DE7333).
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite pjoviklio
galvutę, kad nustatytumėte, ar ji tinkamai veiks.
Patikrinkite, ar sakai arba ruošinio nuopjovos
neužkimšo kurio nors apsauginio gaubto arba
žarnos.
Reismusavimo režimas Jeigu tarp pjoviklio
galvutės ir tiekimo ritinėlio užstrigtų ruošinio
atplaišų, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir
pašalinkite užstrigusias dalis.
Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos, korpusą
reikia reguliariai nuvalyti minkštu skudurėliu.
• Stalai privalo būti švarūs, netepaluoti.
Reguliariai vaškuokite stalus.
• Įrenginyje neturi būti jokių pjuvenų ir skiedrų.
• Kasdien tikrinkite ir valykite atatrankos bei
tiekimo velenus.
20
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų gaminių techninės priežiūros centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
D27300, D27300T
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D27300
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
2100
Выходная мощность
Вт
1650
Число оборотов
без нагрузки
об./мин. 6200
Скорость подачи
м/мин. 5
Высота заготовки (макс.)
мм
160
Ширина реза (макс.)
мм
260
Макс. глубина реза
Режим строгания
мм
2,5
Режим строгания по
толщине
мм
3
Ширина ножа
мм
20
Вес
кг
54
LpA (звуковое давление)
дБ(А)*
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
* на уши оператора
D27300T
400
2
3000
2280
6200
5
160
260
2,5
3
20
54
96
96
3
109
3
109
3,1
3,1
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 16 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ D27300) Данное
устройство предназначено для подключения
к источнику питания с максимальным
допустимым электрическим сопротивлением
системы Zmax 0,27 Ω в точке подключения
(блоке питания) пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово
означает потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к повреждению
имущества.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
D27300, D27300T
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
22
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов работ,
не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться все
соответствующие правила техники безопасности. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием оригинальных запасных частей; несоблюдение
данного указания может стать причиной
серьезной травмы пользователя.
24
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе с рейсмуснофуговальными станками
• При работе надевайте защитные
очки, рабочие перчатки и используйте
средства для защиты органов слуха.
• Никогда не включайте станок без
установленных защитных кожухов
и устройства защиты от обратного
удара, находящихся в хорошем рабочем
состоянии.
• При строгании, не используйте станок без установленной направляющей.
Убедитесь, что нижний край направляющей касается верхнего края стола.
ВНИМАНИЕ! Стол подачи и приемный
стол были точно настроены на заводеизготовителе. Никогда не меняйте
настройки столов самостоятельно.
• Используйте только ножи, специально
разработанные для использования
с данным станком.
• Всегда используйте только острые
и исправные ножи.
• Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
мягкой или твердой древесины.
• Никогда не вырезайте канавки, шипы или
формы. На данном станке запрещается
выполнять операции по фальцеванию.
• Никогда не выполняйте работу,
требующую остановок (например,
операции по резке, которые
производятся не по полной длине
заготовки).
• Избегайте работы с очень изогнутыми
деревянными заготовками, не
соответствующими по форме столу
подачи.
• Перед работой тщательно проверяйте
исправность устройства защиты от
обратного удара и подающего ролика.
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы. Не
используйте заготовки из легко
расщепляющейся древесины.
• В режиме строгания убедитесь, что
правильно настроен верхний защитный
кожух ножа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что подъемная рукоятка вне
зоны подачи.
• Если работаете с длинными
заготовками, используйте роликовые
столы с отрегулированной высотой
с обеих сторон станка.
• Держите руки в стороне от
строгальных ножей.
• В режиме строгания всегда используйте
толкатель.
• Держите неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него месте.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
ножевая головка еще движется.
• Размеры заготовки:
– Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком
без использования дополнительной
опоры:
СТРОГАНИЕ
– Высота 140 мм х ширина 260 мм х
длина 500 мм.
– Никогда не строгайте заготовки
короче 300 мм.
СТРОГАНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ
– Высота 160 мм х ширина 260 мм х
длина 600 мм.
– Никогда не обрабатывайте
заготовки короче 500 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, роликовым
столом.
• В случае поломки или выхода станка из
строя немедленно выключите станок
и отключите его от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
• ТОЛЬКО СТРОГАНИЕ: При блокировке
ножевой головки в результате
аномального усилия подачи в процессе
строгания, выключите инструмент
и отключите его от источника питания.
Удалите заготовку и убедитесь, что
движению ножевой головки ничто
не препятствует. Снова включите
станок и начните новую операцию
с уменьшенным усилием подачи.
• Убедитесь, что любая часть ножевой
головки, не используемая при строгании,
надежно закрыта защитным кожухом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании рейсмусно-фуговальных
станков:
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
строгального ножа.
– Риск получения травмы при смене ножа.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не
используется пылеудаляющее
устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для
переноски.
Держите руки в стороне от ножа.
Во время работы в режиме
строгания по толщине обращайте
внимание на направление подачи.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Никогда не используйте станок без
установленного сборника стружки.
4 Ножки
Во время работы в режиме строгания
обращайте внимание на направление
подачи. Никогда не используйте
станок без установленного сборника
стружки.
2 Кронштейна для колес
Убедитесь, что строгальные
ножи правильно
отрегулированы. Ножи не
должны выступать за границы
ножевой головки более чем на
1,1 мм.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
Код даты (36), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Частично собранный рейсмуснофуговальный станок
2 Колеса
1 Пакет, содержащий:
2 Оси колес
4 Болта с квадратными головками М8
2 Болта с шестигранными головками
М8
4 Гайки М8
4 Барашковые гайки
4 Плоские шайбы D8
6 Тарельчатых шайб D8
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1, A2)
1 Защитный кожух
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Защитный кожух/сборник стружки
1 Переходник для пылесоса
1 Коробка, содержащая:
1 Направляющая
1 Толкатель
1 Пакет, содержащий:
1. Пусковой выключатель
1 Шестигранный ключ 2,5 мм
2. Подъемная рукоятка
1 Шестигранный ключ 4 мм
3. Нижний стол
1 Шестигранный ключ 5 мм
4. Сборник стружки
1 Шестигранный ключ 6 мм
5. Шкала нижнего стола
1 Гаечный ключ 13/10 мм
6. Толкатель
1 Шаблон для ножей
7. Зажимная рукоятка направляющей
1 Подъемная рукоятка
8. Направляющая
2 Зажима
4 Резиновые ножки
1 Болт с квадратной головкой М8
4 Гайки М8
4 Зубчатые шайбы D8
1 Плоская шайба D8
1 Коробка, содержащая:
26
РИС. А1
РИС. A2
9. Верхний стол
10. Поворотная рукоятка регулятора глубины
строгания
11. Шкала верхнего стола
12. Зажимная рукоятка защитного кожуха
13. Защитный кожух
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш рейсмусно-фуговальный станок D27300/
D27300Т предназначен для профессионального
строгания мягкой и твердой древесины.
Станок обеспечивает аккуратное и безопасное
строгание.
Ножевая головка разработана для
использования строгальных ножей
номинальным размером 260 мм (DE7333).
ВНИМАНИЕ! Используйте
станок только по назначению,
описанном в данном руководстве по
эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные станки являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети
(400 В – 3 Ph) и при двух напряжениях (230 –
1 Ph). Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
станка всегда отключайте его от
электросети.
Распаковка станка (Рис. B1)
1. Извлеките из коробки освободившийся
упаковочный материал.
2. Извлеките из коробки станок.
3. Извлеките изнутри станка части коробки.
4. Удалите со станка оставшийся упаковочный
материал.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ДЕТАЛЕЙ (РИС. В2)
Рекомендуем при распаковке сортировать все
детали:
14. Кронштейн для колес
15. Ось колеса
16. Болт с квадратной головкой М8
17. Болт с шестигранной головкой М8
Использование
удлинительного кабеля
18. Гайка М8
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 20 м.
20. Зубчатая шайба D8
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
19. Барашковая гайка
21. Плоская шайба D8
22. Плоская шайба D8
23. Тарельчатая шайба D8
Установка коротких ножек
(Рис. С1, С2)
С установленными короткими ножками,
станок можно поместить на верстак. Чтобы
обеспечить безопасную работу, станок должен
быть зафиксирован на верстаке. Необходимые
детали: 4 гайки (18), 4 зубчатых шайбы (20)
(Рис. С1).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Поверните станок так, чтобы подающий
стол рейсмуса (24) лежал на полу (Рис. С2).
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы винт
для настройки глубины строгания
(10) не ударился об пол.
2. Вставьте ножки (25) в каждое внешнее
отверстие (26), размещенное внизу корпуса
станка.
3. Поместите зубчатую шайбу (20) и гайку (18)
на резьбу ножки.
4. Затяните гайки.
5. Переверните станок.
6. Зафиксируйте станок на верстаке.
Установка длинных ножек
(рис. D1-DЗ)
С установленными длинными ножками, станок
можно поместить автономно. Необходимые
детали: 4 болта с квадратными головками (16),
4 барашковых гайки (19), 4 плоских шайбы (21)
(Рис. D1).
1. Поверните станок так, чтобы подающий
стол рейсмуса (24) лежал на полу (Рис. D2).
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы винт
для настройки глубины строгания
(10) не ударился об пол.
2. Вставьте ножки (27) в каждое верхнее
отверстие (28), размещенное по краям
в нижней части корпуса станка.
3. Пропустите болты (16) через отверстия
в ножках и корпусе станка.
4. Поместите плоские шайбы (21)
и барашковые гайки (19) на болты.
5. Затяните барашковые гайки.
6. Поверните станок так, чтобы приемный
стол (29) лежал на полу (Рис. D2).
7. Повторите для других ножек.
8. Установите поворотные колеса, как описано
ниже.
Установка поворотных колес
(Рис. Е1-Е3)
Необходимые детали: 2 кронштейна для колес
(14), 2 оси колеса (15), 2 болта (17), 4 гайки (18),
2 плоские шайбы (21), 2 тарельчатые шайбы
(23) (Рис. Е1).
1. Соедините каждое колесо (30)
с кронштейном (14) и вставьте ось (15)
в каждое колесо с кронштейном (Рис. Е2).
28
2. Поместите плоскую шайбу (21) и гайку (18)
на резьбу осей.
3. Затяните гайки.
4. Установите собранное колесо (31) на
каждую верхнюю ножку (32) с помощью
болтов с шестигранными головками (17),
тарельчатых шайб (23) и гаек (18) (Рис. Е3).
5. Затяните гайки.
6. Переверните станок.
Установка направляющей
(Рис. F1, F2)
1. Поместите направляющую (8) на держатель
(33) (Рис. F1).
2. Пропустите болт с квадратной головкой (16)
снизу через держатель и направляющую.
3. Поместите плоскую шайбу (22) на болт (16)
(Рис. F2).
4. Установите зажимную рукоятку
направляющей (7) на болт (16).
Установка защитного кожуха
(Рис. G1, G2)
1. Вставьте защитный кожух (13) в стойку (34)
(Рис. G1).
2. Зафиксируйте защитный кожух с помощью
стопорного винта (35).
3. Установите зажимную рукоятку защитного
кожуха (12) на стойку (34) (Рис. G2).
Установка сборника стружки
При использовании станка в режиме строгания,
сборник стружки должен быть установлен под
верхним столом. При использовании станка в
режиме строгания по толщине, сборник стружки
должен быть установлен на поверхности
верхнего стола.
РЕЖИМ СТРОГАНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ (РИС. A1,
H1, H2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сборник стружки установлен
как при работе в режиме строгания.
1. Ослабьте винты (68, 69), чтобы снять
сборник стружки (4) с верхнего стола (9).
2. Разверните сборник стружки на 180°.
3. Двигайте сборник стружки (4) вдоль
верхнего стола (9), пока винт (67) не
сравняется с микровыключателем (66).
4. Зафиксируйте сборник стружки, затянув
винты (67, 69).
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЖИМ СТРОГАНИЯ (РИС. G1, G2, H3, H4)
1. Поверните подъемную рукоятку (2),
полностью опуская верхний стол (9).
2. Ослабьте винты (67, 69), чтобы снять
сборник стружки (4) с верхнего стола.
3. Снимите сборник стружки с верхнего стола.
4. Разверните сборник стружки на 180°.
5. Выровняйте 2 внешних выступа на
сборнике стружки с 2-мя отверстиями
боковых панелей.
6. Двигайте сборник стружки вперед
в микровыключатель (66).
7. Зафиксируйте сборник стружки, затянув
винты (68, 69).
8. Опустите защитный кожух (13), чтобы он
коснулся сборника стружки, и зафиксируйте
его при помощи зажимной рукоятки (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании системы
пылеудаления, полностью опустите верхний
стол и вставьте в выпускное отверстие
переходник, затем поднимите верхний стол,
пока он не коснется переходника.
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой
инструмента всегда отключайте
его от электросети.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. I1–I3)
Настройка перпендикулярности (Рис. I1)
Направляющая имеет регулируемый упор для
легкости настройки прямого угла.
1. Ослабьте рукоятку фиксации угла (40).
2. Нажмите на направляющую вверх,
чтобы убедиться, что она зафиксирована
вертикально, и затяните рукоятку фиксации
угла.
3. Приложите угольник (41) к столу
и к направляющей (8).
4. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
5. Ослабьте гайку (42) на несколько
оборотов и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(43) влево или вправо, пока измеренный
по угольнику угол между направляющей
и столом не составит 90°.
2. Сдвиньте направляющую (8) по продольной
оси на требуемый угол.
3. Убедитесь, что нижний край направляющей
касается верхнего края стола (9).
4. Затяните рукоятку фиксации угла.
Настройка ширины строгания (Рис. I3)
1. Ослабьте зажимную рукоятку
направляющей (7).
2. Передвигайте направляющую (8)
поперек верхнего стола (9), пока не будет
достигнута необходимая ширина.
3. Затяните зажимную рукоятку
направляющей.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. J)
Защитный кожух настраивается на любую
фиксированную позицию над столом,
обеспечивая максимальную защиту
ВНИМАНИЕ: Всегда настраивайте
защитный кожух под ширину
строгания и высоту заготовки.
Настройка ширины
1. Ослабьте фиксатор (44).
2. Передвиньте защитный кожух (13) на
нужную ширину.
3. Затяните фиксатор.
Настройка высоты
1. Ослабьте зажимную рукоятку (12).
2. Передвиньте кронштейн защитного кожуха
(45) на нужную высоту.
3. Затяните зажимную рукоятку.
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ
(РИС. K, L1–L3)
Режим строгания (Рис. K)
1. Ослабьте стопорное кольцо (46).
2. Вращайте рукоятку для настройки глубины
строгания (10) и установите глубину
строгания с помощью шкалы (47).
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки.
3. Затяните стопорное кольцо.
Настройка угла скоса (Рис. I2)
1. Ослабьте рукоятку фиксации угла (40).
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Режим строгания по толщине (Рис. L1–L3)
1. Поместите подъемную рукоятку (2) на
конец подъемного вала (48) (Рис. L1).
2. Поворачивайте рукоятку (по часовой
стрелке), пока она не войдет в контакт
с гайкой вала.
3. Поворачивайте подъемную рукоятку против
часовой стрелки, пока она не достигнет
отверстия и плоской стороны вала.
4. Используя шестигранный гаечный ключ
2,5 мм, затяните штырь подъемной
рукоятки (Рис. L2).
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки.
5. На шкале глубины строгания (5) (Рис. L3)
узнайте конечную толщину заготовки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Включение и выключение
(Рис. М)
Пусковой выключатель имеет различные
преимущества:
ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ
НАПРЯЖЕНИЯ
Если подача электрического тока по какой-либо
причине прервется, для включения инструмента
необходимо будет заново нажать выключатель.
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОТ
ПЕРЕГРУЗОК
В случае перегрузки электродвигателя подача
питания будет отключена. Если это произошло,
дайте возможность двигателю остыть в течение
2 минут и нажмите зеленую кнопку запуска.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитная крышка фиксируется с помощью
навесного замка, вдеваемого в скобу. Крышка
также используется как легко находимая
аварийная кнопка остановки. Нажим на
пластину включает кнопку остановки.
1. Чтобы включить станок, нажмите на
зеленую кнопку запуска (53).
2. Чтобы выключить станок, нажмите на
красную кнопку останова (54).
ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте
станок после окончания работы
и перед отключением от
электросети.
Строгание (рис. N1 и N2)
1. Установите сборник стружки, как описано
выше.
2. Настройте направляющую.
3. Настройте защитный кожух.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
4. Установите глубину строгания.
Подготовка к эксплуатации
• Не забывайте пользоваться толкателем при
приближении к ножевой головке.
• Удалите все посторонние предметы. Не
строгайте доску с выбитыми сучками. Не
строгайте заготовку, если на ней много
сучков или она сильно покороблена.
30
5. Включите станок.
• Медленно двигайте заготовку под
защитный кожух, крепко прижимая ее
к направляющей.
• Подавайте заготовку вдоль волокон
древесины.
Строгание по толщине
(Рис. A2, O1, O2)
1. Установите сборник стружки, как описано
выше.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Опустите защитный кожух (13).
ИЗОГНУТЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. РЗ, Р4)
3. Установите глубину строгания.
1. Распилите изогнутую заготовку посередине
(Рис. РЗ).
4. Включите станок.
• Лучшие результаты будут достигнуты,
если хотя бы одна поверхность заготовки
гладкая.
• Для получения наилучших результатов,
строгайте заготовку до нужной толщины
с обеих сторон.
Соблюдайте соотношение между глубиной
строгания и шириной заготовки, изображенное
на рисунке ниже.
Глубина строгания (мм)
Мягкая древесина
Твердая древесина
2. Простругайте половинки по отдельности,
чтобы уменьшить отходы.
• Или сначала простругайте выпуклую
сторону (55), затем переверните заготовку
и простругайте вогнутую сторону (56)
(Рис. Р4).
Пылеудаление (Рис. А1)
Станок оснащен 100-мм отверстием
пылеудаления, размещенным в
сборнике стружки (4). При использовании
соответствующего устройства пылеудаления,
90% стружки будет улавливаться при
минимальном воздушном потоке 20 м/с.
Для выполнения любой их операций
подключайте устройство пылеудаления.
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Ширина заготовки (мм)
1. Медленно подавайте заготовку.
2. Подавайте заготовку вдоль волокон
древесины.
Скос
Скосом называются небольшие углубления
на концах заготовки в результате контакта со
строгальными ножами. Во избежание скосов:
1. Следите, чтобы заготовка при обработке
все время перемещалась горизонтально.
2. Подавайте заготовку плоской поверхностью
к столу.
Искривления (Рис. Р1-Р4)
Если заготовка немного покороблена, строгайте
до нужной толщины с обеих сторон.
ИСКРИВЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. P1, Р2)
Подающие валики и ножевая головка временно
распрямляют заготовку (Рис. Р1). Однако после
строгания искривление остается (Рис. Р2).
• Чтобы убрать искривление, воспользуйтесь
фуговальным станком.
Транспортировка
(Рис. Q1, Q2)
Поворотные колеса (30) облегчают
транспортировку станка. Крепко держась за
рукоятку обеими руками, перемещайте станок,
как показано на рис. Q2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке. Каждую неделю
проверяйте исправность устройства защиты
от обратного удара и подающих роликов,
обеспечивающих безопасность в работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена строгальных ножей
(Рис. R1, R2)
Станок оборудован ножевой головкой, на
которой закрепляются два строгальных ножа.
5. Повторите для другого ножа.
Настройка ножей (Рис. R3)
1. Проверьте положение ножа (60) с обеих
сторон.
2. Поместите шаблон (64) на ножевую головку
(57), как показано на рисунке.
3. Острие ножа (60) должно упереться
в нижний край шаблона.
ВНИМАНИЕ: Всегда меняйте все
ножи одновременно.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
строгальные ножи только
в соответствии с данными
инструкциями. Всегда используйте
только ножи, рекомендованные
производителем.
• Поворачивайте каждый из регулировочных
винтов (65) в необходимую сторону пока
острие ножа не упрется в шаблон.
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ВНИМАНИЕ: При смене ножей
надевайте защитные перчатки.
Заточка строгальных ножей
Ножи могут затачиваться под углом 42°.
ВНИМАНИЕ: Строгальные ножи
могут перезатачиваться максимум
на 3 мм от их первоначальной
толщины. При уменьшении
толщины более чем на 3 мм,
строгальные ножи подлежат
замене.
ВНИМАНИЕ: Перед заменой ножей
всегда отключайте станок от
сети.
Снятие строгальных ножей
1. Снимите защитный кожух и направляющую.
2. Осторожно поверните ножевую головку
(57), чтобы был виден первый строгальный
нож.
3. Ослабьте болты (58) входящим в комплект
поставки гаечным ключом.
4. Вытяните держатель ножей (59) из
ножевой головки. При необходимости
воспользуйтесь плоскогубцами.
5. Извлеките нож (60) из держателя (61).
6. Повторите для другого ножа.
Установка строгальных
ножей
1. Вставьте нож (60) в держатель (61).
Убедитесь, что головки болтов (62) попали
в прорези (63).
2. Установите держатель с ножом в ножевую
головку (57).
3. Настройте нож, как описано ниже.
4. Затяните болты (58) (крутящий момент:
6-8 Нм).
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
РУССКИЙ ЯЗЫК
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Перед использованием станка, тщательно
проверьте ножевую головку и убедитесь,
что она функционирует должным образом.
Убедитесь, что опилки или обрезки заготовки не
блокируют ни одно из устройств станка.
Режим строгания по толщине: В случае
защемления фрагментов заготовки между
ножевой головкой и подающим валиком,
отключите станок от источника питания
и извлеките застрявший фрагмент.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия станка оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
• Поверхность столов должна оставаться
сухой, чистой и не содержать следов
масла и консистентной смазки. Регулярно
протирайте поверхность столиков восковой
мастикой.
• Регулярно очищайте станок от пыли
и стружки.
• Каждый день осматривайте и чистите
устройство защиты от обратного удара
и подающие валики.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
К ним относятся и запасные строгальные ножи
(DE7333).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
zst00242719 - 01-08-2014
33
Двигатель РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
34
Механизм поднятия-снижения РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
35
Стол РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
36
Опора стола РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
37
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising